glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] GLMS cursus


From: gaspard
Subject: Re: [Glms-hackers] GLMS cursus
Date: Thu, 25 Sep 2003 10:32:23 +0200 (CEST)

Filip,

On Tue, 23 Sep 2003, Filip Rooms wrote:

> Ik weet niet of het aan de cursus ligt of aan ons instellingen hier op
> TELIN, maar de laatst binnengehaalde GLMS versie compileert maar met enorm
> veel errors, meestal in het genre
>
> \begin{lijst}
>
> ?
>
> ! Package keyval Error: stepnumber undefined.
>

Ja. Het is het package listings dat veroudert is op jullie systeem. Ik
denk dat jullie versie 0.2 of 0.3 gebruiken en ik heb de aanpassingen
doorgevoerd voor 1.0.

mvg,

Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]