glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] GLMS cursus


From: Filip Rooms
Subject: [Glms-hackers] GLMS cursus
Date: Tue, 23 Sep 2003 18:29:44 +0200 (CEST)

Hallo,

Ik weet niet of het aan de cursus ligt of aan ons instellingen hier op
TELIN, maar de laatst binnengehaalde GLMS versie compileert maar met enorm
veel errors, meestal in het genre

\begin{lijst}

?

! Package keyval Error: stepnumber undefined.

See the keyval package documentation for explanation.
Type  H <return>  for immediate help.
 ...

l.612 \begin{lijst}

?

! Package keyval Error: breaklines undefined.

See the keyval package documentation for explanation.
Type  H <return>  for immediate help.
 ...

l.612 \begin{lijst}

?

! Package keyval Error: xleftmargin undefined.

See the keyval package documentation for explanation.
Type  H <return>  for immediate help.
 ...

Enig idee wat er mis is?

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]