glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] vraag naar ideaal formaat voor het gebruik van curusm


From: Filip Rooms
Subject: Re: [Glms-hackers] vraag naar ideaal formaat voor het gebruik van curusmateriaal voor lesdoeleinden
Date: Mon, 22 Sep 2003 20:11:18 +0200 (CEST)

On Mon, 22 Sep 2003 address@hidden wrote:

> > Bestaat er een goede manier van werken (tekstverwerk, te volgen procedure)
> > om materiaal met die tekstverwerker te verwerken, aan te passen, uit te
> > breiden (wellicht wel) maar toch nog het uiteindelijk materiaal kunnen
> > gebruiken in MS Word of aanverwante formaten ?
>
> Wel, er is iets zoals Klyx (of Lyx). Een textverwerker die latex gebruikt
> in de achtergrond. Maar ik denk niet dat dat zeer gebruiksvriendelijk is.

Nog beter in feite is texmacs (samentrekking van Latex-Emacs), die in
feite met XML werkt, maar Latex kan importeren en exporteren. Dat
programma is echter zeer gebruiksvriendelijk ;-) De homepage is te vinden
op http://www.texmacs.org/.

> De leercurve van latex is niet zo groot. Schaf ergens een goed boek aan om
> te beginnen en op een week tijd ben je vertrokken. Er bestaan ook een paar
> online gratis cursussen (onder andere die van Piet Van Oostrum is niet
> slecht).

Met texmacs heb je een WYSIWYG-omgeving die latex kan lezen en
genereren...

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]