glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] Gebruik van curusmateriaal voor lesdoeleinden


From: gaspard
Subject: Re: [Glms-hackers] Gebruik van curusmateriaal voor lesdoeleinden
Date: Mon, 15 Sep 2003 15:01:16 +0200 (CEST)

Beste Peter,

On Mon, 15 Sep 2003, Peter Gythiel wrote:

> Ik sta als informaticaleerkracht in de richting Informaticabeheer (TSO
> derde graad) te Aalst. Ik verzorg het gedeelte 'beheer van
> computersystemen en netwerken' en geef concreet Linux en Windows 2000
                         ^^^^^

Schitterend!

> aan mijn leerlingen.
      ^^^^^^^^^^

Die leerlingen hebben echt geluk!

> Als het mogelijk is, zou ik graag over 'niet-pdf' bestanden van uw
> cursus GNU/Linux op de middelbare school.

Dit is zeker mogelijk. De cursus werd in Latex opgesteld. Op

http://savannah.nongnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/

kun je de bronbestanden bekijken en één voor één downloaden. Je kan ook
heel het boeltje downloaden met de instructies die staan op:

http://savannah.nongnu.org/cvs/?group=glms

zoek daar eens voor "Anonymous CVS Access". Na lezen, interpreteren,
proberen, mislukken, herinterpreteren, iets anders proberen en lukken, zal
het volgende commando werken al de bronbestanden te importeren:

cvs -z3 -d:pserver:address@hidden:/cvsroot/glms co .

Let op de spatie punt op het einde. Het zou ook kunnen dat u cvs eerst
moet installeren. (`apt-get install cvs` onder debian).

Moest u geen cvs hebben, ik kan altijd ergen op een serverken ssh acces
geven... (secure copy).

> Ik zou namelijk een cursus willen maken, samengesteld op basis van
> beschikbaar materiaal (onder GPL licentie) en aangevuld met eigen
> accenten, ervaringen en opdrachten naar leerlingen toe. Het is
> vanzelfsprekend dat het materiaal dat ik aldus aanpas en samenstel , ook
> onder dezelfde licentie naar mijn leerlingen toe verspreid wordt.

Wij hopen dan ook op een copy van uwentwege naar ons toe :-). Misschien
dat wij op onze beurt onze cursus kunnen bijwerken.

Veel succes!

mvg,

Gaspard

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]