glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] Gebruik van curusmateriaal voor lesdoeleinden


From: Filip Rooms
Subject: Re: [Glms-hackers] Gebruik van curusmateriaal voor lesdoeleinden
Date: Mon, 15 Sep 2003 14:32:01 +0200 (CEST)

On Mon, 15 Sep 2003, Peter Gythiel wrote:

> Als het mogelijk is, zou ik graag over 'niet-pdf' bestanden van uw
> cursus GNU/Linux op de middelbare school.

De volledige CVS-tree van de latex-bronbestanden en illustraties staat
beschikbaar op http://savannah.nongnu.org/projects/glms/

Bij CVS staat er een pagina met instructies om ook als niet-member de
files te downloaden...

Met vriendelijke groeten,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]