glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] vraag naar ideaal formaat voor het gebruik van curusmater


From: Peter Gythiel
Subject: [Glms-hackers] vraag naar ideaal formaat voor het gebruik van curusmateriaal voor lesdoeleinden
Date: Mon, 22 Sep 2003 17:07:02 +0200

Hallo,

Hartelijk dank voor jullie reacties op mijn vraag om jullie cursusmateriaal
te mogen delen.

Ik ben bezig met op basis van wat ik reeds vond en wat ik zelf ervaren heb ,
een eigen verwerking (of compilatie) te maken. Dit zal geleidelijk aan
gebeuren , naar mate het trimester verder verloopt. Een copie zal ik je
zeker opsturen; het (tussentijds) resultaat zal trouwens ook op de website
staan (www.tisib.be/downloads.php)

Ik heb nog een andere, belangrijke vraag.
Het materiaal dat ik tot nog toe vond en gebruik was onder Open Office of WP
formaat. Het standaardformaat bij ons op school is MS Word 8 (Office 2000).
Het gevonden materiaal is zonder veel problemen in MS Word formaat omgezet.
Het materiaal van de cursus van Zeus staat onder Latex formaat.

Bestaat er een goede manier van werken (tekstverwerk, te volgen procedure)
om materiaal met die tekstverwerker te verwerken, aan te passen, uit te
breiden (wellicht wel) maar toch nog het uiteindelijk materiaal kunnen
gebruiken in MS Word of aanverwante formaten ?
Er is wel een mogelijkheid om vanuit Latex naar pdf documenten over te gaan
maar dit is hier eigenlijk niet voldoende?

Ik wil namelijk een werkomgeving grondig kennen en gebruiken maar huiver wat
tegenover alles in Latex te moeten maken (aanpassen e.a) niet alleen voor de
leerkurve van dat programma maar ook voor het 'porten' van het uiteindelijk
resulaat naar bvb MS Word.Anderzijds vermoed ik sterk dat jullie met een MS
Word document niet direct zo veel kunnen aanvangen ?

Hebben jullie hiervoor enige tips ? Ik heb al heel even getracht te werken
met Docbooks, wat voor mij een analoge werkomgeving is als Latex. Het
optimale zou een XML omgeving zijn waarin de informatie echt uitwisselbaar
zou zijn.

Met vriendelijke groeten,

Peter Gythiel

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]