glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] vraag naar ideaal formaat voor het gebruik van curusm


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: [Glms-hackers] vraag naar ideaal formaat voor het gebruik van curusmateriaal voor lesdoeleinden
Date: Mon, 22 Sep 2003 23:30:27 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

Hallo,

On Mon, Sep 22, 2003 at 05:07:02PM +0200, Peter Gythiel wrote:
> Hallo,
> 
> Hartelijk dank voor jullie reacties op mijn vraag om jullie cursusmateriaal
> te mogen delen.
> 
> Ik ben bezig met op basis van wat ik reeds vond en wat ik zelf ervaren heb ,
> een eigen verwerking (of compilatie) te maken. Dit zal geleidelijk aan
> gebeuren , naar mate het trimester verder verloopt. Een copie zal ik je
> zeker opsturen; het (tussentijds) resultaat zal trouwens ook op de website
> staan (www.tisib.be/downloads.php)
> 
> Ik heb nog een andere, belangrijke vraag.
> Het materiaal dat ik tot nog toe vond en gebruik was onder Open Office of WP
> formaat. Het standaardformaat bij ons op school is MS Word 8 (Office 2000).
> Het gevonden materiaal is zonder veel problemen in MS Word formaat omgezet.
> Het materiaal van de cursus van Zeus staat onder Latex formaat.

Wist u dat het gebruik van Word documenten het mensen moeilijker maakt
om over te schakelen naar Vrije Software?

Word is onvrije software dat gebruikers de vrijheid ontneemt om het te
bestuderen, te veranderen, copi"eren en te verspreiden.

Microsoft past trouwens zijn Word bestandsformaat aan bij iedere
nieuwe versie zodat gebruikers verplicht worden deze versie telkens
bij te benen. Zo kan het zeker voorkomen dat documenten nu geschreven
binnen enkele jaren niet meer leesbaar zijn met de dan bruikbare Word
versie.

Voor gebruikers van vrije besturingsystemen is het ontvangen van Word
documenten een ongemak. Maar het ergste gevolg van het versturen van
Word documenten is voor mensen die misschien zouden overschakelen naar
een vrij besturingsysteem: die mensen aarzelen om over te schakelen
omdat ze denken dat ze Word nodig hebben om Word documenten te lezen
die ze ontvangen.

Vrije software kan vandaag stukken van Word documenten lezen, maar
niet alles. Gedeeltelijk omdat het gecodeerd is, maar ook omdat
Microsoft het kan vananderen wanneer ze het maar wil.

In de toekomst zullen ze misschien Palladium of een ander DRM systeem
gebruiken, zodat het onmogelijk wordt om Word documenten te lezen
zonder Microsofts toestemming. Er wordt ook gezegd dat Microsoft zal
overschakelen op gepatenteerde XML extensies.

Zou het mogelijk zijn de cursus beschikbaar te stellen in een ander
formaat dan Word? Voorzie toch zeker een download in PDF formaat.

> Bestaat er een goede manier van werken (tekstverwerk, te volgen procedure)
> om materiaal met die tekstverwerker te verwerken, aan te passen, uit te
> breiden (wellicht wel) maar toch nog het uiteindelijk materiaal kunnen
> gebruiken in MS Word of aanverwante formaten ?
> Er is wel een mogelijkheid om vanuit Latex naar pdf documenten over te gaan
> maar dit is hier eigenlijk niet voldoende?

Als u geen onvrije software gebruikt of mensen wil verplichten te
gebruiken is dat meer dan voldoende.

> Ik wil namelijk een werkomgeving grondig kennen en gebruiken maar huiver wat
> tegenover alles in Latex te moeten maken (aanpassen e.a) niet alleen voor de
> leerkurve van dat programma maar ook voor het 'porten' van het uiteindelijk
> resulaat naar bvb MS Word.Anderzijds vermoed ik sterk dat jullie met een MS
> Word document niet direct zo veel kunnen aanvangen ?

Ik denk dat je de leercurve van LaTeX zeker overschat. Er zijn genoeg
degelijke handleidingen te vinden op het net. Ik schreef er zelf ook
een: http://www.zeus.ugent.be/latex/, maar er bestaan er betere :)

U hebt de kracht om uw school te zeggen dat hun idee om Word
documenten te gebruiken helemaal niet zo'n goed is. U kan er ook voor
opteren uw eigen weg te volgen gewoon uw cursus vrij te geven in een
vrij formaat.

> Hebben jullie hiervoor enige tips ? Ik heb al heel even getracht te werken
> met Docbooks, wat voor mij een analoge werkomgeving is als Latex. Het
> optimale zou een XML omgeving zijn waarin de informatie echt uitwisselbaar
> zou zijn.

Ik heb (nog) geen ervaring met XML en docboek dus ik kan je moeilijk
helpen daarmee. Ik kan alleen maar aanraden LaTeX te gebruiken, het
zal je veel moeite en tijd besparen.

Zou je mij een pdf versie kunnen doorsturen van je cursus? Ik heb hem
nog niet kunnen bekijken omdat ik geen Word documenten kan en wil
openen.

Met vriendelijke groeten,

-- 
Rudy Gevaert        address@hidden
Web page          http://www.webworm.org
GNU/Linux user and Savannah hacker http://savannah.gnu.org
 Sometimes when reading Goethe I have the paralyzing suspicion 
that he is trying to be funny. 
  - Guy Davenport
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]