glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] vraag naar ideaal formaat voor het gebruik van curusm


From: gaspard
Subject: Re: [Glms-hackers] vraag naar ideaal formaat voor het gebruik van curusmateriaal voor lesdoeleinden
Date: Mon, 22 Sep 2003 19:21:26 +0200 (CEST)

Gegroet,

On Mon, 22 Sep 2003, Peter Gythiel wrote:

> Hartelijk dank voor jullie reacties op mijn vraag om jullie cursusmateriaal
> te mogen delen.

Da's graag gedaan.

> Ik ben bezig met op basis van wat ik reeds vond en wat ik zelf ervaren heb ,
> een eigen verwerking (of compilatie) te maken. Dit zal geleidelijk aan
> gebeuren , naar mate het trimester verder verloopt. Een copie zal ik je
> zeker opsturen; het (tussentijds) resultaat zal trouwens ook op de website
> staan (www.tisib.be/downloads.php)

Welbedankt voor de link. Ik heb er eens doorgebladert (de linux cursus) en
het ziet er een mooi werk uit. (Vind het wel grappig: debian GNU/Linux
uitgelegd in een Microsoft document ;-))

> Ik heb nog een andere, belangrijke vraag. Het materiaal dat ik tot nog
> toe vond en gebruik was onder Open Office of WP formaat. Het
> standaardformaat bij ons op school is MS Word 8 (Office 2000).

Huh, dit is geen standaard. Een standaard moet duidelijke richtlijnen
bevatten over hoe de standaard ineenzit ;-) [sorry, kon het niet laten
;-)]

> Het materiaal van de cursus van Zeus staat onder Latex formaat.

Inderdaad.

> Bestaat er een goede manier van werken (tekstverwerk, te volgen procedure)
> om materiaal met die tekstverwerker te verwerken, aan te passen, uit te
> breiden (wellicht wel) maar toch nog het uiteindelijk materiaal kunnen
> gebruiken in MS Word of aanverwante formaten ?

Wel, er is iets zoals Klyx (of Lyx). Een textverwerker die latex gebruikt
in de achtergrond. Maar ik denk niet dat dat zeer gebruiksvriendelijk is.

> Er is wel een mogelijkheid om vanuit Latex naar pdf documenten over te gaan
> maar dit is hier eigenlijk niet voldoende?

Er bestaan pdf2MSword converters, dacht ik, maar die zijn betalend (zou
zelfs kunnen dat het van adobe is). Er bestaan ook commerciele tex2MSword
converters, maar dus ook niet gratis.

Wat wij klassiek gebruiken is het commandline tooltje tex2html (lees de
manpage eens om de opties te kennen om alles in 1 webpagina te steken en
om de titels te nummeren) die latex bronbestanden converteert naar html
files.

Een commando lijn die ik ooit gebruikte (uitleg van de verschillende
opties: zie manpages):

latex2html -no_subdir -split=0 -show_section_numbers -ascii_mode  \
-nonavigation -notop_navigation  -noaddress -info 0 naam_van_bestand.tex

Die html files kan je dan importeren in word. De opmaak gaat wel redelijk
verloren en voor aanpassingen is het zeker niet gemakkelijk, daar al die
automatische tellertjes niet gebruikt worden (titel invoegen betekent dus
heel de titelnummering en inhoudsopgave aanpassen).

> Ik wil namelijk een werkomgeving grondig kennen en gebruiken maar huiver wat
> tegenover alles in Latex te moeten maken (aanpassen e.a) niet alleen voor de
> leerkurve van dat programma maar ook voor het 'porten' van het uiteindelijk
> resulaat naar bvb MS Word.

De leercurve van latex is niet zo groot. Schaf ergens een goed boek aan om
te beginnen en op een week tijd ben je vertrokken. Er bestaan ook een paar
online gratis cursussen (onder andere die van Piet Van Oostrum is niet
slecht).

Op lange termijn is latex wellicht gemakkelijker dan iets als msword of
openoffice.

Textverwerkers zoals msword zijn ook niet echt gemaakt voor grote
documenten. Traag en onstabiel (enfin, da's mijn ervaring).

> Anderzijds vermoed ik sterk dat jullie met een MS Word document niet
> direct zo veel kunnen aanvangen ?

:-)

We kunnen hem wel lezen, natuurlijk.

>
> Hebben jullie hiervoor enige tips ? Ik heb al heel even getracht te werken
> met Docbooks, wat voor mij een analoge werkomgeving is als Latex.

Tja, Docbooks, dat lijkt de toekomst te zijn. Ik heb er persoonlijk nog
niet naar gekeken.

> Het optimale zou een XML omgeving zijn waarin de informatie echt
> uitwisselbaar zou zijn.

Ja, inderdaad. Maar ik zou niet weten hoe ik latex om moet zetten naar xml
en omgekeerd.

Dus voor mij lijkt tex2html de enige werkbare omgeving, tenzij je aan een
van die commerciele converters aankan.

mvg,

Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]