glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] Gebruik van curusmateriaal voor lesdoeleinden


From: Peter Gythiel
Subject: [Glms-hackers] Gebruik van curusmateriaal voor lesdoeleinden
Date: Mon, 15 Sep 2003 13:56:41 +0200

Geachte
 
Ik sta als informaticaleerkracht in de richting Informaticabeheer (TSO derde graad) te Aalst. Ik verzorg het gedeelte 'beheer van computersystemen en netwerken' en geef concreet Linux en Windows 2000 aan mijn leerlingen.
 
Als het mogelijk is, zou ik graag over 'niet-pdf' bestanden van uw cursus GNU/Linux op de middelbare school.
Ik zou namelijk een cursus willen maken, samengesteld op basis van beschikbaar materiaal (onder GPL licentie) en aangevuld met eigen accenten, ervaringen en opdrachten naar leerlingen toe.
Het is vanzelfsprekend dat het materiaal dat ik aldus aanpas en samenstel , ook onder dezelfde licentie naar mijn leerlingen toe verspreid wordt.
 
Met vriendelijk groeten
 
Peter Gythiel

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]