wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po
Date: Fri, 04 Feb 2005 15:36:41 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/02/04 20:36:41

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.38&tr2=1.39&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.38 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.39
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.38    Thu Feb 3 12:48:56 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Fri Feb 4 20:36:40 2005
@@ -3557,7 +3557,7 @@
 "their tireless stewardship of the forests of the world, the desecration of "
 "which is often the only thing which could incur the wrath of these otherwise "
 "kind and curious beings."
-msgstr ""
+msgstr "Terribles i temuts, els més venerables dels woses creixen fins a 
alçades increïbles. Rarament són vistos fora de les llegendes, on se'ls 
atribueix una força sobrenatural que els permet fer miques fins i tot les 
roques més grans. Les mateixes llegendes parlen de la seva incansable defensa 
dels boscos de tot Wesnoth, la profanació dels quals és sovint l'únic motiu 
de la seva còlera."
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:19 data/units/Elder_Wose.cfg:19
 #: data/units/Wose.cfg:19
@@ -4035,7 +4035,7 @@
 "most common ranged combatants in Wesnothian armies. They do not undergo as "
 "rigorous a training as the spearman or heavy infantry, because their battle "
 "tactic requires more finess than brute strength."
-msgstr ""
+msgstr "Immerssos des de ben petits en el camí de l'arc, els joves arquers 
són els combatets a llarga distància més comuns dels exèrcits de Wesnoth. A 
diferència dels soldats o l'infanteria pesada, no segueixen un entrenament 
molt rigorós, ja que les seves tàctiques requereixen més punteria que força 
bruta."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
@@ -4170,7 +4170,7 @@
 "performance in combat. Commanders are best skilled with the sword, although "
 "they also carry a bow to use when necessary. If the Commander is lost, so is "
 "the battle."
-msgstr ""
+msgstr "El rang de comandant només el tenen aquells que lideren grups de 
batalla en combat. Posseeixen habilitats de lideratge que milloren 
l'efectivitat de les unitats de nivell més baix. Els comandants són més hà
bils amb l'espasa, tot i que també són capaços de fer servir l'arc quan és 
necessari. Si el comandant cau, la batalla està perduda."
 
 #: data/units/Commander.cfg:95 data/units/Noble_Commander.cfg:22
 msgid ""
@@ -4179,7 +4179,7 @@
 "improved performance in combat. Commanders are best skilled with the sword, "
 "although they also carry a bow to use when necessary. If the Commander is "
 "lost, so is the battle."
-msgstr ""
+msgstr "El rang de comandant només el tenen aquells que lideren grups de 
batalla en combat. Posseeixen habilitats de lideratge que milloren 
l'efectivitat de les unitats de nivell més baix. Els comandants són més hà
bils amb l'espasa, tot i que també són capaços de fer servir l'arc quan és 
necessari. Si el comandant cau, la batalla està perduda."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:3
 msgid "Cuttle Fish"
@@ -4194,7 +4194,7 @@
 "Les sípies són enormes criatures marines. Poden atacar els seus enemics amb 
"
 "els tentacles, o bé llançar un verinosa tinta negra a distància. La millor 
"
 "forma de sobreviure a un enfrontament amb aquestes criatures, és mantenir-se 
"
-"allunyat de la costa..."
+"allunyat de la costa."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:19 data/units/Tentacle.cfg:20
 msgid "tentacle"
@@ -4231,7 +4231,7 @@
 "The evil queen mother Asheviere has terrorized Wesnoth for many years. Her "
 "knowledge of magic makes her a worthy foe in combat, although her power is "
 "mostly derived from those she commands."
-msgstr ""
+msgstr "La malvada reina mare Asheviere ha aterroritzat Wesnoth durant molts 
anys. El seu coneixement de la màgia la converteix en una digna combatent, 
encara que el seu poder es deriva principalment dels seus súbdits."
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:22
 msgid "scepter"
@@ -4246,7 +4246,7 @@
 "Dark Spirits are messengers and bearers of tidings from the realm of the "
 "dead, and a force of dread in this world. Happily, they have rarely been "
 "seen in Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "Els esperits foscos són missatgers i portadors de notícies del regne 
dels morts. Afortunadament, se'n veuen pocs sobre les terres de Wesnoth."
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:19 data/units/Spectre.cfg:24
 #: data/units/Wraith.cfg:24
@@ -4848,7 +4848,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
 msgid "female^Elvish Druid"
-msgstr "Druïda elfa"
+msgstr "Druida elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:20
 msgid ""
@@ -4856,9 +4856,9 @@
 "unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
 "Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
 msgstr ""
-"Els druïdes elfs són els mestres del bosc. Brillants en la tasca de posar "
+"Les druides elfes són les mestres del bosc. Brillants en la tasca de posar "
 "trampes als seus adversaris, també saben fer ús de les herbes medicinals, 
el "
-"que els converteix en una excel·lent unitat de suport per a qualsevol "
+"que les converteix en una excel·lent unitat de suport per a qualsevol "
 "exèrcit elf."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:42 data/units/Elvish_Shyde.cfg:50
@@ -4878,7 +4878,7 @@
 "The Elven Enchantresses are masters of offensive magic, striking at their "
 "enemies both with blasts of icy wind drawn from the ethereal plane, and "
 "magically animate roots with which they bind their enemies in place."
-msgstr ""
+msgstr "Les encantadores elfes són les mestres de la màgia ofensiva, 
colpejant els seus enemics amb ràfegues de vent gelat provinent del pla eteri 
o atrapant-los en arrels màgiques que els deixen paralitzats."
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:65 data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:65
@@ -4941,7 +4941,7 @@
 "Elvish lady Parandra is one of the most respected elves ever. Her ability to "
 "see through the fogs of destiny has gained her a wisely used authority among "
 "her people, guiding them in times of uncertainty."
-msgstr ""
+msgstr "La dama Parandra és una de les elfes més respectades. La seva 
habilitat per veure a través de la boira del destí li ha permés guanyar-se 
el respecte de la gent. Amb autoritat, guia els seus en temps d'incertesa."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:19
 msgid "shove"
@@ -4969,7 +4969,7 @@
 "60% chance to hit enemies, even those hidden in difficult terrain. This "
 "great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee combat "
 "and lesser speed."
-msgstr ""
+msgstr "Els tiradors elfs són experts en l'ús de l'arc. La seva habilitat 
garanteix un 60% de possibilitats de tocar els enemics, fins i tot quan es 
troben en terrenys no favorables. D'altra banda, aquesta destresa compensa la 
seva feblesa en combat cos a cos i la seva lentitud."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:37 data/units/Elvish_Marksman.cfg:114
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:38
@@ -5027,7 +5027,7 @@
 "combat, Rangers are truly all-round fighters. The best of all woodsmen, "
 "Rangers cannot be seen by enemies while they are in forest, unless they have "
 "just made an attack, or there are enemies adjacent to them."
-msgstr ""
+msgstr "Els bosquerols elfs són ràpids i forts. Hàbils en combat cos a cos 
i a distància, els bosquerols són realment versàtils. També són els 
millors al bosc, on no poden ser vistos pels enemics."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
 msgid "female^Elvish Ranger"
@@ -5041,7 +5041,7 @@
 msgid ""
 "Swift riders, Elvish Riders are fast in the forest as well as in the open. "
 "They can even use a bow from horseback."
-msgstr ""
+msgstr "Els genets elfs són ràpids al bosc i en zones obertes. A diferència 
d'altres unitats exploradores, poden fer servir el seu arc mentre munten a 
cavall."
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
 msgid "Elvish Scout"
@@ -5052,7 +5052,7 @@
 "Elvish Scouts move swiftly through forest and grassland alike. Their skill "
 "on horseback is virtually unmatched, although they do lack power in combat."
 msgstr ""
-"Els exploradors elfs es mouen ràpidament a travès del bosc i les prades. 
Els "
+"Els exploradors elfs es mouen ràpidament a través del bosc i les prades. 
Els "
 "exploradors són uns genets impressionants, però no disposen de gaire força 
"
 "en combat."
 
@@ -5066,7 +5066,7 @@
 "entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of times "
 "they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
 msgstr ""
-"Els xamans elfs s'especialitza en formes no violentes per tal d'aturar "
+"Les xamans elfes s'especialitza en formes no violentes per tal d'aturar "
 "l'enemic. El seu atac alenteix i redueix el nombre d'atacs de la víctima, i "
 "les seves habilitats curatives sanen les tropes aliades."
 
@@ -5096,14 +5096,14 @@
 "wings sprout from their backs and change them into beautiful creatures "
 "capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
 msgstr ""
-"Les shydes són elfes amb una desmesurada passió per la natura i la seva "
+"Les shydes són elfs amb una desmesurada passió per la natura i la seva "
 "màgia, cosa que les va convertint lentament en sers sobrenaturals. De "
 "l'esquena surten ales, fines com les d'una libèl·lula, cosa que les permet "
 "volar àgilment pels boscos elfs."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:24 data/units/Elvish_Sylph.cfg:24
 msgid "faerie touch"
-msgstr ""
+msgstr "toc de fada"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:3
 msgid "female^Elvish Sorceress"
@@ -5130,7 +5130,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:51
 msgid "gossamer"
-msgstr ""
+msgstr "teranyina màgica"
 
 #: data/units/Fencer.cfg:3
 msgid "Fencer"
@@ -5226,7 +5226,7 @@
 "transport through the seas, even if they only go fishing or to trade goods. "
 "The galleon is perfect for this purpose: it's fast and resilient, but not "
 "prepared to fight, and is able to adapt to many different tasks."
-msgstr ""
+msgstr "Fins i tot la gent que viu feliçment a casa necessita de vegades 
alguna mena de transport a través dels mars, encara que només sigui per 
pescar o comerciar. El gal·leó és perfecte per aquest propòsit: és ràpid 
i resistent, i es pot adaptar per a moltes tasques, tot i que no per lluitar."
 
 #: data/units/Galleon.cfg:18
 msgid "dummy"
@@ -5444,7 +5444,7 @@
 "Great Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing "
 "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their "
 "own, even during battle."
-msgstr ""
+msgstr "Els grans trolls són monstres forts i brutals amb una habilitat 
increïble per regenerar-se ells mateixos, fins i tot durant els combats."
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:3
 msgid "Gryphon"
@@ -5532,7 +5532,7 @@
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:46 data/units/Mounted_Fighter.cfg:43
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:43
 msgid "morning star"
-msgstr "estel de l'alba"
+msgstr "estel d'alba"
 
 #: data/units/Horseman.cfg:3
 msgid "Horseman"
@@ -5806,7 +5806,7 @@
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:25
 msgid "naiad touch"
-msgstr ""
+msgstr "toc de nimfa"
 
 #: data/units/Merman.cfg:6
 msgid "Merman"
@@ -6498,7 +6498,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:4
 msgid "Saurian Flanker"
-msgstr "Flanquejador sauri"
+msgstr "Assetjador sauri"
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:18
 msgid ""
@@ -6511,7 +6511,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:4
 msgid "Saurian Icecaster"
-msgstr ""
+msgstr "Invocador sauri"
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:17
 msgid ""
@@ -6540,7 +6540,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:4
 msgid "Saurian Soothsayer"
-msgstr "Pronosticador sauri"
+msgstr "Vident sauri"
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:18
 msgid ""
@@ -6551,7 +6551,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:4
 msgid "Saurian Tribalist"
-msgstr "Tribalista sauri"
+msgstr "Bruixot sauri"
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:18
 msgid ""
@@ -7017,7 +7017,7 @@
 "to serve as mounts, creating the awesome team of the Wolf Riders, who serve "
 "as fast scouts for the goblinoid army. Raised in the orcs' dark caverns, "
 "Wolf Riders can brave even the mountains, unlike most other mounted units."
-msgstr ""
+msgstr "Més petits i febles que els orcs, els goblins han aprés a domesticar 
els grans llops per fer-los servir de muntura. Aquest increïble equip format 
per goblin i llop, és un excel·lent explorador, fins i tot dintre de les 
coves i en terrenys muntanyosos, a diferència de la majoria d'unitats 
muntades."
 
 #: data/units/Wose.cfg:3
 msgid "Wose"
@@ -7677,7 +7677,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1277
 msgid "Hotseat Game"
-msgstr "Escalfa-cadira"
+msgstr "Tots a una"
 
 #: src/game.cpp:1277
 msgid "Play a multiplayer game sharing the same machine"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]