wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po
Date: Mon, 07 Feb 2005 16:14:05 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/02/07 21:14:05

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.40&tr2=1.41&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.40 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.41
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.40    Sat Feb 5 16:26:39 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Mon Feb 7 21:14:05 2005
@@ -4148,7 +4148,7 @@
 "At first sight, these mystical snake-like creatures appear weak, but looks "
 "are deceiving. With just a glance at their enemies, Cockatrices can turn "
 "them into stone until the source of their power is destroyed."
-msgstr ""
+msgstr "A primera vista, aquestes místiques criatures amb aparença de serp 
semblen febles. Però les aparences enganyen. En tenen prou amb mirar els seus 
enemics per convertir-los en pedra! La única cura és destruir la font de 
l'encanteri."
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:21
 msgid "gaze"
@@ -4299,7 +4299,7 @@
 "to mortals, but with a terrible cost: The undead that he gave his soul to "
 "are gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a "
 "true undead and a terror to all that lives."
-msgstr ""
+msgstr "Les cerques de Gwiti pels foscos camins de la nigromància li han 
proporcionat un poder inabastable per a la majoria de mortals. A canvi, però, 
paga un preu molt alt: aquells a qui va entregar la seva ànima devoren ara el 
seu cos físic, i, dintre de poc, serà un autèntic no mort i un terror per a 
tots aquells que viuen."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
 msgid "Demilich"
@@ -4311,7 +4311,7 @@
 "mages have begun to pay a heavy price: Demiliches are losing their bodies, "
 "becoming undead themselves. With time, they may become fully undead, and "
 "feared by all alike."
-msgstr ""
+msgstr "Després de molt de temps indagant en el camí de les màgies 
prohibides i les arts obscures, aquests mags comencen a pagar les 
conseqüències del que han fet. Perden el seu cos, convertint-se d'aquesta 
manera en no morts a qui tothom tem."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
@@ -4685,7 +4685,7 @@
 "Stalwarts, after years in battle, have fashioned new shields and strong "
 "armor from the ruins of their enemies. While slow, they are the feared for "
 "their resilience and strength."
-msgstr ""
+msgstr "Els defensors, després d'anys de batalla, han millorat els seus 
escuts i enfortit la seva armadura a partir de les restes dels seus enemics. 
Encara que lents, són temuts per la seva resistència i força física."
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
@@ -4729,7 +4729,7 @@
 "by the Dwarf weapon-masters, experts in arcane Dwarvish technology. Although "
 "they are no faster than the more common Thunderers, their attack is much "
 "more deadly."
-msgstr ""
+msgstr "Els membres de la famosa Guàrdia del tro duen unes armes tan temudes 
com misterioses, forjades pels mestres nans, experts en arcanes tecnologies. 
Encara que no són més ràpids que els mosqueters nans, el seu atac és molt 
més poderós."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:46
 msgid "dragonstick"
@@ -5080,7 +5080,7 @@
 "incredibly accurate, guaranteed a 60% chance to hit when attacking, even "
 "when firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off "
 "entrenched enemies."
-msgstr ""
+msgstr "Els fletxers elfs són increïblement acurats. Tenen un 60% de 
possibilitats de tocar l'enemic quan disparen, fins i tot si ho fan molt rà
pidament. Els fletxers són excel·lents a l'hora d'acabar amb els enemics 
atrinxerats."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:82
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
@@ -5126,7 +5126,7 @@
 "Elvish Sylphs are scions of beauty in the mortal plane. Having fully "
 "developed their faerie side, they transform into creatures of both worlds, "
 "wielding powerful magic against their enemies."
-msgstr ""
+msgstr "Les sílfides elfes són la materialització de la bellesa en el pla 
mortal. Han desenvolupat el seu costat màgic, convertint-se d'aquesta manera 
en criatures d'ambdós mons, amb grans poders amb els que combatre els seus 
enemics."
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:51
 msgid "gossamer"
@@ -5172,7 +5172,7 @@
 "combat. Additionally, it has a ferocious bite, and can crush opponents with "
 "its tail. Fire Dragons are cunning and cruel, and often take underlings whom "
 "they help lead to victory."
-msgstr ""
+msgstr "Longeus i terrorífics, els grans dracs de foc són els membres de la 
família dels dracs que poden exhalar foc, fet que els fa molt bons en combat. 
A més, posseeixen unes magnífiques mandíbules, i fins i tot poden deixar 
inconscients els seus adversaris amb la seva cua. Els grans dracs són tan 
astuts com cruels. Tot sovint tenen súbdits que els ajuden a conseguir la 
victòria."
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:21
 msgid "bite"
@@ -5198,7 +5198,7 @@
 msgid ""
 "The scruffy-haired Footpads are used by bandit gangs to scout ahead for "
 "places and people to rob."
-msgstr ""
+msgstr "Les bandes de lladres fan servir aquests saltejadors poc civilitzats 
per explorar els voltants amb l'objectiu de trobar possibles víctimes."
 
 #: data/units/Footpad.cfg:20 data/units/Footpad.cfg:86 data/units/Thug.cfg:19
 #: data/units/Troll.cfg:20 data/units/Troll_Hero.cfg:20
@@ -5294,7 +5294,7 @@
 "Giant Mudcrawlers are the larger kind of Mudcrawlers, and are magical "
 "constructs of soil and water. They attack by spraying boiling water on their "
 "foes, or with fists of mud."
-msgstr ""
+msgstr "Els rossegadors gegants són el tipus de rossegador més gran que 
existeix. Estan fets només de terra i aigua, i els seus atacs també deriven 
d'aquests elements: o bé ataquen amb els seus punys o bé tiren rajos d'aigua 
bullent. "
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:20 data/units/Mudcrawler.cfg:20
 msgid "boiling water"
@@ -5469,7 +5469,7 @@
 "Gryphon Masters have long experience flying the Gryphons, which have become "
 "an extension of themselves. This special relation makes the heart of the "
 "earth-bound tremble, for these mighty pairs may strike from anywhere."
-msgstr ""
+msgstr "Els mestres de grius tenen una llarga experiència volant amb aquestes 
criatures, fins al punt que s'han convertit en una extensió d'ells mateixos. 
Aquest relació tan especial espanta a qualsevol ésser terrestre, ja que els 
mestres de grius poden atacar des de pràcticament qualsevol lloc."
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:3
 msgid "Gryphon Rider"
@@ -5515,7 +5515,7 @@
 msgid ""
 "Heavy Infantrymen are cloaked in iron, making them resilient to attack. A "
 "lack of speed is their only disadvantage."
-msgstr ""
+msgstr "La infanteria pesada és una unitat blindada i resistent a la majoria 
dels atacs. Aquest fet, però, també els fa avançar més lentament en combat."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:3
 msgid "Horse Lord"
@@ -5558,7 +5558,7 @@
 msgid ""
 "Dabbling in the Death Magic, this young Ha'atel's lust for power has "
 "weakened him to the point where he is too weak to attack in regular combat."
-msgstr ""
+msgstr "Iniciat en la màgia obscura, l'ànsia de poder del jove Ha'atel l'ha 
debilitat fins al punt que li és impossible combatre cos a cos."
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:3
 msgid "Iron Mauler"
@@ -5570,7 +5570,7 @@
 "(and feared) for their incredible resilience and brutal hammer blows. Were "
 "it not for their slow movement and rarity on the battlefield, these mighty "
 "soldiers would control the continent."
-msgstr ""
+msgstr "Destacant en el camp de batalla com els gegants de ferro, aquests 
combatents són coneguts (i temuts) per la seva increïble resistència i els 
seus brutals cops de martell. Si no fora per la seva lentitud de moviment, 
segurament aquests poderosos soldats dominarien tot el continent."
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
 msgid "Javelineer"
@@ -6616,7 +6616,7 @@
 "The Sergeant is an officer in the ranks of the Royal Army. He is not "
 "stronger than other fighters, but he has hopes of advancing to greatness. As "
 "the leader of his unit, he must survive for the battle to be won."
-msgstr ""
+msgstr "El sergent és un oficial del exèrcit reial. No és més fort que 
altres lluitadors, però té esperances de grandesa. Com a líder que és, ha 
de sobreviure per poder guanyar la batalla."
 
 #: data/units/Shadow.cfg:3
 msgid "Shadow"
@@ -6627,7 +6627,7 @@
 "Souls blackened by evil, Shadows roam the night attacking unsuspecting foes. "
 "These incorporeal fiends are able to hide at night, leaving no trace of "
 "their presence."
-msgstr ""
+msgstr "Ànimes enfosquides per la seva maldat, les hombres volten atacant els 
enemics desprevinguts. Aquests dimonis incorporis poden amagar-se durant la 
nit, sense deixar rastre de la seva presència."
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:3
 msgid "Shock Trooper"
@@ -6963,7 +6963,7 @@
 "before their opponent can retaliate even with a ranged attack. Because they "
 "are mounted on high walls, they cannot move anywhere except on walls and the "
 "roofs of castles."
-msgstr ""
+msgstr "Aquests són els guàrdies de la ciutat de Weldyn, la capital de 
Wesnoth. Patrullen les muralles, disparant els enemics propers amb les seves 
ballestes. Com que van a cavall sobre les altes muralles, només poden moure's 
per aquest tipus de terreny."
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:3
 msgid "Warrior King"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]