wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po
Date: Sat, 05 Feb 2005 11:26:40 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/02/05 16:26:40

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.39&tr2=1.40&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.39 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.40
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.39    Fri Feb 4 20:36:40 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Sat Feb 5 16:26:39 2005
@@ -4039,7 +4039,7 @@
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
-msgstr "Cavaller"
+msgstr "Hússar"
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:24
 msgid ""
@@ -4674,7 +4674,7 @@
 msgid ""
 "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yield "
 "under even the strongest of enemy attacks."
-msgstr ""
+msgstr "El sentinella nan, protegit amb el un escut de torre i encoratjat pel 
valor, rebutja els atacs més forts dels seus enemics."
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
@@ -4713,7 +4713,7 @@
 "Els Mosqueters nans donen cobertura al exèrcit nan amb suport de llarga "
 "distància, un suport molt necessitat pels potents però lents guerrers. El "
 "seus mosquets són més lents i sorollossos que els elegants i ràpids arcs "
-"èlfics, però la seva potència de foc i d'atac és insuperable."
+"elfics, però la seva potència de foc i d'atac és insuperable."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:40
 msgid "thunderstick"
@@ -4888,7 +4888,7 @@
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:117 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:117
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:83
 msgid "fey gale"
-msgstr ""
+msgstr "ventada mortal"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Elvish Fighter"
@@ -5562,7 +5562,7 @@
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:3
 msgid "Iron Mauler"
-msgstr ""
+msgstr "Combatent de ferro"
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:15
 msgid ""
@@ -5574,7 +5574,7 @@
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
 msgid "Javelineer"
-msgstr "Llancer"
+msgstr "Llançador de javelina"
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:16
 msgid ""
@@ -5600,7 +5600,7 @@
 
 #: data/units/Lancer.cfg:3
 msgid "Lancer"
-msgstr ""
+msgstr "Llancer"
 
 #: data/units/Lancer.cfg:17
 msgid ""
@@ -5608,7 +5608,7 @@
 "They wear very little armor, and thus ride swiftly and are ideal for "
 "offensive use. While their charges inflict large amounts of damage, they "
 "also expose the Lancers to great risk."
-msgstr ""
+msgstr "Els llancers són uns dels genets més braus i més temuts de tot 
Wesnoth. Vesteixen una armadura molt lleugera que els permet cavalcar rà
pidament. Són ideals per a l'atac: poden infligir greus ferides als enemics, 
però també estan molt exposats a ser colpejats."
 
 #: data/units/Lich.cfg:3
 msgid "Lich"
@@ -5644,13 +5644,13 @@
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:3
 msgid "Longbowman"
-msgstr ""
+msgstr "Arquer major"
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:18
 msgid ""
 "Longbowmen carry the huge specialized bows that they have learned to handle "
 "after years of combat. Their missiles can pierce even armor."
-msgstr ""
+msgstr "Els arquers majors duen arcs llargs que han après a disparar amb 
certesa després d'anys de combat. Les seves fletxes poden foradar fins i tot 
armadures."
 
 #: data/units/Lord.cfg:3 data/units/Lord.cfg:78
 msgid "Lord"
@@ -5722,7 +5722,7 @@
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:34 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:32
 #: data/units/White_Mage.cfg:44 data/units/White_Mage.cfg:103
 msgid "lightbeam"
-msgstr ""
+msgstr "raig de llum"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:46 data/units/Mage_of_Light.cfg:106
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:35 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:33
@@ -5744,7 +5744,7 @@
 "Master Bowmen have reached the highest levels of skill with the bow that any "
 "human can hope to attain. Their power with this deadly weapon is surpassed "
 "only by that of the Elves."
-msgstr ""
+msgstr "Els mestres arquers han assolit els nivells de destresa més alts als 
que pot arribar un humà amb l'arc. El seu poder amb aquesta arma mortal només 
és superat pels elfs."
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Diviner"
@@ -5924,7 +5924,7 @@
 msgid ""
 "Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by "
 "spraying boiling water on their foes."
-msgstr ""
+msgstr "Els rossegadors de fang són criatures màgiques fetes de terra i 
aigua. Ataquen disparant aigua molt calenta als seus enemics."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
 msgid "Naga Fighter"
@@ -6033,7 +6033,7 @@
 "Nightgaunts haunt the night, keeping their ugly faces behind masks in an "
 "effort to hide their souls of pure evil. These despicable creatures are able "
 "to hide at night, leaving no trace of their presence."
-msgstr ""
+msgstr "Els malsons es refugien en la foscor, mantenint les seves espantoses 
cares rere les màscares, en un intent d'amagar les seves ànimes de pura 
maldat. Aquests despreciables criatures són capaces de desaparèixer durant la 
nit, sense deixar rastre de la seva presència."
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
@@ -6048,7 +6048,7 @@
 "Young and brash, Fighters fight with a sword, and are vulnerable to ranged "
 "attacks from enemies. However they have the potential to become great "
 "Commanders one day."
-msgstr ""
+msgstr "Joves i temeraris, els lluitadors es defensen només amb l'espasa i 
són vulnerables als atacs a distància dels enemics. Tanmateix, tenen el 
potencial de convertir-se en grans comandants."
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:3
 msgid "Noble Lord"
@@ -6062,7 +6062,7 @@
 msgid ""
 "Today he is a young man, by his devotion to the crown he is seeking to "
 "become a Lord -- to join the elite of humanity."
-msgstr ""
+msgstr "Tot i que encara és un home jove, amb la seva devoció a la corona 
buscarà convertir-se en un Senyor per tal d'unir-se a l'elit dels lluitadors 
humans."
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:23 data/units/Youth.cfg:20
 msgid "training sword"
@@ -6132,7 +6132,7 @@
 "power of their weapon. While they are not as effective as the Elvish "
 "Marksmen in long-range combat, they are sturdier and can handle theselves a "
 "little better than the Elves in close combat."
-msgstr ""
+msgstr "Els ballesters orcs intenten compensar la seva manca d'habilitat amb 
la potència de la seva arma. Encara que no són tan efectius com els tiradors 
elfs en combat a llarga distància, són més robustos i poden defensar-se 
millor en el combat cos a cos."
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:19
 msgid "short sword"
@@ -6163,7 +6163,7 @@
 "necessity, but are much more skilled with the sword; all in all, they are "
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in the battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
-msgstr ""
+msgstr "Els dirigents orcs són els caps de la seva tribu. Prenen les 
decisions importants i lideren la seva gent a la batalla. Duen un arc en cas de 
necessitat, però són molt més capaços amb l'espasa. Les seves habilitats 
naturals de lideratge els els converteixen en imprescindibles: si cauen, la 
batalla està perduda."
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
 msgid "Orcish Ruler"
@@ -6181,7 +6181,7 @@
 "between tribes of this argumentative race. Although physically weak (for "
 "Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
 "draining their life."
-msgstr ""
+msgstr "Els xamans orcs són els guardians de la màgia. Respectats entre les 
tribus d'orcs, formen el Concili orc, que pren les decisions importants de tota 
la comunitat orca, així com també arbitra molts dels conflictes que neixen 
entre la gent d'aquesta raça. Encara que són físicament febles (per ser 
orcs), els xamans són bons a l'hora de fer servir la màgia i maleir els seus 
enemics."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:36 data/units/Orcish_Shaman.cfg:95
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:154 data/units/Vampire_Lady.cfg:34
@@ -6201,7 +6201,7 @@
 "Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
 "draining their life. Novice Shamans are still young and vigorous, but their "
 "spell-casting ability still needs improvement."
-msgstr ""
+msgstr "Els xamans orcs són els guardians de la màgia. Respectats entre les 
tribus d'orcs, formen el Concili orc, que pren les decisions importants de tota 
la comunitat orca, així com també arbitra molts dels conflictes que neixen 
entre la gent d'aquesta raça. Els xamans novells encara són joves i 
vigorosos, però la seva habilitat per llançar encanteris encara necessita 
millorar."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:121
 msgid "Old Orcish Shaman"
@@ -6216,7 +6216,7 @@
 "Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
 "draining their life. Old Orcish Shamans are shamans that have mastered "
 "magic, although their physical strength has declined with age."
-msgstr ""
+msgstr "Els xamans orcs són els guardians de la màgia. Respectats entre les 
tribus d'orcs, formen el Concili orc, que pren les decisions importants de tota 
la comunitat orca, així com també arbitra molts dels conflictes que neixen 
entre la gent d'aquesta raça. Els xamans veterans són els mestres de la mà
gia, encara que la seva força física ha decaigut amb els anys."
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:3
 msgid "Orcish Slayer"
@@ -6241,7 +6241,7 @@
 "necessity, but are much more skilled with the sword; all in all, they are "
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in the battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
-msgstr ""
+msgstr "Els sobirans orcs són els caps de la seva tribu. Prenen les decisions 
importants i lideren la seva gent a la batalla. Duen un arc en cas de 
necessitat, però són molt més capaços amb l'espasa. Les seves habilitats 
naturals de lideratge els els converteixen en imprescindibles: si cauen, la 
batalla està perduda."
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:3
 msgid "Orcish Warlord"
@@ -6277,7 +6277,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:17
 msgid "Outlaws fight better at night."
-msgstr ""
+msgstr "Els proscrits lluiten millor de nit."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:75
 msgid "female^Outlaw"
@@ -6285,7 +6285,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-msgstr ""
+msgstr "Els proscrits lluiten millor de nit. Les proscrites, a més, ho fan 
amb estil."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "female^Outlaw Princess"
@@ -6376,7 +6376,7 @@
 "Pirate galleons are to transport ships what wolves are to sheeps. Ships full "
 "of goods shouldn't be lonely, far away from any land, better to help them to "
 "avoid it being sunk from overloading..."
-msgstr ""
+msgstr "Els gal·leons pirates són per als vaixells de transport el mateix 
que els llops per a les ovelles. Els vaixells plens de bens no haurien de 
navegar sols tan lluny de la terra ferma... millor ajudar-los abans que 
s'enfonsin per sobrecàrrega."
 
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:16 data/units/Transport_Galleon.cfg:16
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:17
@@ -6391,7 +6391,7 @@
 msgid ""
 "Poachers rely on their hunting experience and are most valuable at night and "
 "in forests and swamps."
-msgstr ""
+msgstr "Els caçadors furtius depenen molt de la seva experiència caçant i 
són més valuosos de nit i en zones boscoses o pantanoses."
 
 #: data/units/Princess.cfg:20 data/units/Princess.cfg:58
 msgid ""
@@ -6631,7 +6631,7 @@
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:3
 msgid "Shock Trooper"
-msgstr "Infanteria de xoc"
+msgstr "Tropa de xoc"
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:15
 msgid ""
@@ -6639,7 +6639,7 @@
 "slowly, they are immensely powerful and therefore feared throughout Wesnoth "
 "and even into the lands beyond."
 msgstr ""
-"L'infanteria de xoc és l'elit dels exèrcits de tot Wesnoth. Encara que es "
+"Les tropes de xoc són l'elit dels exèrcits de tot Wesnoth. Encara que es "
 "mouen lentament, el seu poder és immens, el què els converteix en una 
força "
 "temuda allà on van."
 
@@ -6652,7 +6652,7 @@
 "Silver Mages are the most deft of foot and elusive of all mages. They can "
 "teleport from any friendly village to another, translating themselves in an "
 "instant. They are also highly resistant to most forms of magical attack."
-msgstr ""
+msgstr "Els mags d'argent són els més hàbils i esquius de tots els mags. 
Poden teletransportar-se des d'un llogaret amic a un altre, traslladant-se a 
ells mateixos en un instant. També són molt resistents a la majoria d'atacs 
màgics."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:143
 msgid "female^Silver Mage"
@@ -6732,7 +6732,7 @@
 msgid ""
 "These animated walking corpses have become strong from long experience "
 "fighting the living."
-msgstr ""
+msgstr "Aquests cossos sensanima s'han fet forts gràcies a la llarga 
experiència que han guanyat lluitant contra els vius."
 
 #: data/units/Soulless.cfg:24 data/units/Walking_Corpse.cfg:24
 msgid "plague"
@@ -6749,7 +6749,7 @@
 "Because of the length of their spears, they strike first in melee, even when "
 "defending."
 msgstr ""
-"Els llancers conformen la base dels exèrcits humans. Són joves entrenats de 
"
+"Els soldats conformen la base dels exèrcits humans. Són joves entrenats de "
 "forma bàsica amb les armes i són usats com a carn de canó a primera línia 
de "
 "batalla. Gràcies a la mida de les seves llances, ataquen primer en combat "
 "cos a cos, fins i tot mentre defensen."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]