wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po
Date: Thu, 17 Feb 2005 11:28:19 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/02/17 16:28:19

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.48&tr2=1.49&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.48 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.49
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.48    Mon Feb 14 08:40:52 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Thu Feb 17 16:28:18 2005
@@ -9,14 +9,15 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-14 09:27+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-29 19:34+0100\n"
-"Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-17 15:43+0100\n"
+"Last-Translator: Jord�Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: data/game.cfg:514 data/translations/english.cfg:61
+#: data/game.cfg:514
+#: data/translations/english.cfg:61
 msgid "loyal"
 msgstr "lleial"
 
@@ -36,7 +37,9 @@
 msgid "resilient"
 msgstr "resistent"
 
-#: data/help.cfg:10 data/help.cfg:53 data/help.cfg:59
+#: data/help.cfg:10
+#: data/help.cfg:53
+#: data/help.cfg:59
 msgid "Introduction"
 msgstr "Introducció"
 
@@ -44,15 +47,19 @@
 msgid "Gameplay"
 msgstr "Joc"
 
-#: data/help.cfg:22 data/help.cfg:209 src/playturn.cpp:2102
+#: data/help.cfg:22
+#: data/help.cfg:209
+#: src/playturn.cpp:2102
 msgid "Traits"
 msgstr "Trets"
 
-#: data/help.cfg:28 src/playturn.cpp:1667
+#: data/help.cfg:28
+#: src/playturn.cpp:1667
 msgid "Units"
 msgstr "Unitats"
 
-#: data/help.cfg:34 src/help.cpp:1043
+#: data/help.cfg:34
+#: src/help.cpp:1043
 msgid "Abilities"
 msgstr "Habilitats"
 
@@ -65,259 +72,126 @@
 msgstr "Terrenys"
 
 #: data/help.cfg:54
-msgid ""
-"Certain units have abilities that either directly affect other units, or "
-"have an impact on how the unit interacts with other units. These abilities "
-"will be listed under this topic as you encounter them."
-msgstr ""
-"Certes unitats tenen habilitats que, o bé afecten directament altres "
-"unitats, o bé tenen un impacte en com la unitat interactua amb la resta. "
-"Aquestes habilitats es mostren a continuació."
+msgid "Certain units have abilities that either directly affect other units, 
or have an impact on how the unit interacts with other units. These abilities 
will be listed under this topic as you encounter them."
+msgstr "Certes unitats tenen habilitats que, o bé afecten directament altres 
unitats, o bé tenen un impacte en com la unitat interactua amb la resta. 
Aquestes habilitats es mostren a continuació."
 
 #: data/help.cfg:62
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Battle for Wesnoth is a turn-based fantasy strategy game somewhat unusual "
-"amongst modern strategy games. While other games strive for complexity, both "
-"in rules and gameplay, Battle for Wesnoth strives for simplicity of rules "
-"and gameplay. This does not make the game simple, however - from these "
-"simple rules arise a wealth of strategy, making the game easy to learn but a "
-"challenge to master."
+"Battle for Wesnoth is a turn-based fantasy strategy game somewhat unusual 
amongst modern strategy games. While other games strive for complexity, both in 
rules and gameplay, Battle for Wesnoth strives for simplicity of rules and 
gameplay. This does not make the game simple, however - from these simple rules 
arise a wealth of strategy, making the game easy to learn but a challenge to 
master."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Batalla per Wesnoth és un joc d'estratègia per torns amb una ambientació "
-"fantàstica. A diferència d'altres jocs d'estratègia moderns que aposten 
per "
-"la complexitat, Batalla per Wesnoth busca la simplicitat tant en regles com "
-"en jugabilitat. Això, però, no el converteix en un joc simple. A partir "
-"d'aquestes regles senzilles es presenta un joc ric en estratègia, fàcil "
-"d'aprendre però tot un repte si es vol dominar."
+"Batalla per Wesnoth és un joc d'estratègia per torns amb una ambientació 
fantàstica. A diferència d'altres jocs d'estratègia moderns que aposten per 
la complexitat, Batalla per Wesnoth busca la simplicitat tant en regles com en 
jugabilitat. Això, però, no el converteix en un joc simple. A partir 
d'aquestes regles senzilles es presenta un joc ric en estratègia, fàcil 
d'aprendre però tot un repte si es vol dominar."
 
 #: data/help.cfg:67
 msgid "Fundamentals of Gameplay"
 msgstr "Fonaments del joc"
 
 #: data/help.cfg:68
-msgid ""
-"This page outlines all you need to know to play Battle for Wesnoth. It "
-"covers how to play and the basic mechanics behind the game. For more "
-"information on conquering the game, you may wish to consult "
-"<ref>dst=basic_strategy text='Basic Strategy'</ref> and "
-"<ref>dst=multiplayer_strategy text='Multiplayer Strategy'</ref>. Keep in "
-"mind that this is just an outline - for special exceptions and situations, "
-"please follow the links included."
-msgstr ""
-"Aquesta pàgina resumeix tot el que necessites saber per jugar a La Batalla "
-"per Wesnoth. Explica com jugar i els mecanismes bàsics que hi ha darrera el "
-"joc. Per més informació sobre com conquerir el joc, us pot interessar "
-"<ref>dst=basic_strategy text='Estratègia bàsica'</ref>. Recordeu que això 
és "
-"només un resum. Per a situacions especials o excepcions, seguiu els 
enllaços "
-"que s'inclouen."
+msgid "This page outlines all you need to know to play Battle for Wesnoth. It 
covers how to play and the basic mechanics behind the game. For more 
information on conquering the game, you may wish to consult 
<ref>dst=basic_strategy text='Basic Strategy'</ref> and 
<ref>dst=multiplayer_strategy text='Multiplayer Strategy'</ref>. Keep in mind 
that this is just an outline - for special exceptions and situations, please 
follow the links included."
+msgstr "Aquesta pàgina resumeix tot el que necessites saber per jugar a La 
Batalla per Wesnoth. Explica com jugar i els mecanismes bàsics que hi ha 
darrera el joc. Per més informació sobre com conquerir el joc, us pot 
interessar <ref>dst=basic_strategy text='Estratègia bàsica'</ref>. Recordeu 
que això és només un resum. Per a situacions especials o excepcions, seguiu 
els enllaços que s'inclouen."
 
 #: data/help.cfg:70
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"To begin with, it's best to click the <italic>text=Tutorial</italic> button "
-"at the main menu. This will take you to the interactive tutorial, which will "
-"teach you the basics of Wesnoth. After this, it is recommended that you play "
-"the Heir to the Throne campaign first - click <italic>text=Campaign</italic> "
-"then <italic>text='Heir to the Throne'</italic>. As Battle for Wesnoth can "
-"be quite challenging, you may wish to start on <italic>text=Easy</italic>."
+"To begin with, it's best to click the <italic>text=Tutorial</italic> button 
at the main menu. This will take you to the interactive tutorial, which will 
teach you the basics of Wesnoth. After this, it is recommended that you play 
the Heir to the Throne campaign first - click <italic>text=Campaign</italic> 
then <italic>text='Heir to the Throne'</italic>. As Battle for Wesnoth can be 
quite challenging, you may wish to start on <italic>text=Easy</italic>."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Per començar, el millor és fer clic sobre el botó <italic>text=Tutoria</"
-"italic> al menú principal. Això us portarà a fer una tutoria interactiva, "
-"que us ensenyarà els conceptes bàsica de Wesnoth. Després d'això, és "
-"recomanable jugar la campanya Hereu al Tron: clic a <italic>text=Campanya</"
-"italic>, i després <italic>text='Hereu al Tron'</italic>. Wesnoth és un joc 
"
-"desafiant, així que és recomanable començar en nivell <italic>text=Fà
cil</"
-"italic>."
+"Per començar, el millor és fer clic sobre el botó 
<italic>text=Tutoria</italic> al menú principal. Això us portarà a fer una 
tutoria interactiva, que us ensenyarà els conceptes bàsica de Wesnoth. 
Després d'això, és recomanable jugar la campanya Hereu al Tron: clic a 
<italic>text=Campanya</italic>, i després <italic>text='Hereu al 
Tron'</italic>. Wesnoth és un joc desafiant, així que és recomanable 
començar en nivell <italic>text=Fàcil</italic>."
 
 #: data/help.cfg:73
-msgid ""
-"While playing, keep in mind that if you mouse-over many items on the menu "
-"bar to the right, a brief description will pop up explaining that item. This "
-"is especially useful when you encounter new abilities for the first time."
-msgstr ""
-"Mentre jugueu, recordeu que si poseu el punter del ratolí sobre alguns dels "
-"elements del menú lateral dret, apareixerà una descripció explicatòria. 
Això "
-"pot ser especialment útil quan trobeu noves habilitats per primera vegada."
+msgid "While playing, keep in mind that if you mouse-over many items on the 
menu bar to the right, a brief description will pop up explaining that item. 
This is especially useful when you encounter new abilities for the first time."
+msgstr "Mentre jugueu, recordeu que si poseu el punter del ratolí sobre 
alguns dels elements del menú lateral dret, apareixerà una descripció 
explicatòria. Això pot ser especialment útil quan trobeu noves habilitats 
per primera vegada."
 
 #: data/help.cfg:78
 msgid "Recruiting and Recalling"
 msgstr "Reclutant i reincorporant"
 
 #: data/help.cfg:79
-msgid ""
-"At the start of any battle, and at times during it, you will need to recruit "
-"units into your army. To recruit, you must have your leader (Konrad in the "
-"Heir to the Throne campaign) on the Keep square of a Castle. Then you may "
-"recruit by either choosing Recruit from the menu or right-clicking on a hex "
-"and selecting <italic>text=Recruit</italic>. This brings up the recruit "
-"menu, which lists units available for recruitment, along with their gold "
-"cost. Click on a unit to see its statistics to the left, then press the "
-"recruit button to recruit it."
-msgstr ""
-"Al començament de cada batalla, i de vegades en mig d'aquesta, necessitareu "
-"reclutar unitats pel vostre exèrcit. Per tal de fer-ho, heu de tenir al "
-"vostre líder (per exemple Konrad a Hereu al Tron) a la torre del castell. "
-"Aleshores, podreu reclutar ja sigui triant <italic>text=Recluta</italic> des "
-"del menú o fent clic amb el botó dret sobre un hexàgon i seleccionant "
-"<italic>text=Recluta</italic>. Això mostrarà el diàleg de reclutament, que 
"
-"llistarà les unitats disponibles i el seu cost en monedes d'or. Si feu clic "
-"sobre una unitat veureu les seves estadístiques a l'esquerra. Si aleshores "
-"feu clic sobre el botó <italic>text=D'acord</italic>, reclutareu la unitat "
-"seleccionada."
+msgid "At the start of any battle, and at times during it, you will need to 
recruit units into your army. To recruit, you must have your leader (Konrad in 
the Heir to the Throne campaign) on the Keep square of a Castle. Then you may 
recruit by either choosing Recruit from the menu or right-clicking on a hex and 
selecting <italic>text=Recruit</italic>. This brings up the recruit menu, which 
lists units available for recruitment, along with their gold cost. Click on a 
unit to see its statistics to the left, then press the recruit button to 
recruit it."
+msgstr "Al començament de cada batalla, i de vegades en mig d'aquesta, 
necessitareu reclutar unitats pel vostre exèrcit. Per tal de fer-ho, heu de 
tenir al vostre líder (per exemple Konrad a Hereu al Tron) a la torre del 
castell. Aleshores, podreu reclutar ja sigui triant 
<italic>text=Recluta</italic> des del menú o fent clic amb el botó dret sobre 
un hexàgon i seleccionant <italic>text=Recluta</italic>. Això mostrarà el 
diàleg de reclutament, que llistarà les unitats disponibles i el seu cost en 
monedes d'or. Si feu clic sobre una unitat veureu les seves estadístiques a 
l'esquerra. Si aleshores feu clic sobre el botó <italic>text=D'acord</italic>, 
reclutareu la unitat seleccionada."
 
 #: data/help.cfg:81
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"If you right-clicked on a castle hex and selected recruit, the new unit will "
-"appear in that square. Otherwise, it will appear in a free square near the "
-"keep. You may only recruit as many units as you have free hexes in your "
-"castle, and you cannot spend more gold than you actually have on recruiting."
+"If you right-clicked on a castle hex and selected recruit, the new unit will 
appear in that square. Otherwise, it will appear in a free square near the 
keep. You may only recruit as many units as you have free hexes in your castle, 
and you cannot spend more gold than you actually have on recruiting."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Fent clic amb el botó dret sobre un hexàgon del castell i seleccionant "
-"<italic>text=Recluta</italic>, farà que la nova unitat aparegui en aquell "
-"hexàgon. D'altra banda, si no seleccioneu cap hexàgon, apareixerà en "
-"qualsevol zona lliure propera a la torre. Només podeu reclutar tantes "
-"unitats com hexàgons disponibles hi hagi, i no podeu gastar més diners dels 
"
-"que tingueu per reclutar."
+"Fent clic amb el botó dret sobre un hexàgon del castell i seleccionant 
<italic>text=Recluta</italic>, farà que la nova unitat aparegui en aquell hexà
gon. D'altra banda, si no seleccioneu cap hexàgon, apareixerà en qualsevol 
zona lliure propera a la torre. Només podeu reclutar tantes unitats com hexà
gons disponibles hi hagi, i no podeu gastar més diners dels que tingueu per 
reclutar."
 
 #: data/help.cfg:83
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> which "
-"modify their statistics."
+"Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> which 
modify their statistics."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Les unitats reclutades tenen dos <ref>dst=traits text=trets</ref> aleatoris "
-"que modifiquen les seves estadístiques."
+"Les unitats reclutades tenen dos <ref>dst=traits text=trets</ref> aleatoris 
que modifiquen les seves estadístiques."
 
 #: data/help.cfg:85
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"In later scenarios, you may also Recall survivors from earlier battles. "
-"Recalling functions identically to Recruiting, save that recalling costs a "
-"standard 20 gold and presents you with a list of all surviving units from "
-"previous scenarios."
+"In later scenarios, you may also Recall survivors from earlier battles. 
Recalling functions identically to Recruiting, save that recalling costs a 
standard 20 gold and presents you with a list of all surviving units from 
previous scenarios."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"En escenaris més avançats, també podeu reincorporar unitats supervivents 
de "
-"batalles anteriors. La reincorporació funciona exactament igual que el "
-"reclutament, excepte pel fet que les unitats reincorporades tenen un cost "
-"estàndard de 20 monedes d'or i el diàleg presenta una llista de totes les "
-"unitats que han sobreviscut als escenaris anteriors."
+"En escenaris més avançats, també podeu reincorporar unitats supervivents 
de batalles anteriors. La reincorporació funciona exactament igual que el 
reclutament, excepte pel fet que les unitats reincorporades tenen un cost està
ndard de 20 monedes d'or i el diàleg presenta una llista de totes les unitats 
que han sobreviscut als escenaris anteriors."
 
 #: data/help.cfg:87
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Keep in mind that units not only cost gold to Recruit or Recall, they also "
-"require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep text='Income and "
-"Upkeep'</ref> for more information."
+"Keep in mind that units not only cost gold to Recruit or Recall, they also 
require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep text='Income and 
Upkeep'</ref> for more information."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Recordeu que les unitats no només costen diners a l'hora de reclutar i "
-"reincorporar, sinó que també requereixen diners de manteniment. Veure "
-"<ref>dst=income_and_upkeep text='guanys i manteniment'</ref> per a més "
-"informació."
+"Recordeu que les unitats no només costen diners a l'hora de reclutar i 
reincorporar, sinó que també requereixen diners de manteniment. Veure 
<ref>dst=income_and_upkeep text='guanys i manteniment'</ref> per a més 
informació."
 
-#: data/help.cfg:92 src/help.cpp:1194 src/help.cpp:1195
+#: data/help.cfg:92
+#: src/help.cpp:1194
+#: src/help.cpp:1195
 msgid "Movement"
 msgstr "Moviment"
 
 #: data/help.cfg:93
-msgid ""
-"Movement in Battle for Wesnoth is simple: Simply click on the unit you wish "
-"to move, then click on the hex you wish to move it to. When selected, all "
-"the hexes a unit can move to this turn will be highlighted, and all those it "
-"can't made dull. Mousing over a dull square will show the number of turns "
-"required to reach it, and clicking will cause the unit to move towards it by "
-"the fastest route over this and subsequent turns."
-msgstr ""
-"El moviment a Batalla per Wesnoth és simple: primer feu un clic a la "
-"unitatque desitgeu moure i aleshores feu clic al hexàgon de destí. Quan una 
"
-"unitatestà seleccionada, tots els hexàgons on pot desplaçar-se en el torn "
-"actualqueden il·luminats. Movent el ratolí sobre un hexàgon fora de la "
-"zonail·luminada mostrarà els nombre de torns necessaris per arribar-hi."
+msgid "Movement in Battle for Wesnoth is simple: Simply click on the unit you 
wish to move, then click on the hex you wish to move it to. When selected, all 
the hexes a unit can move to this turn will be highlighted, and all those it 
can't made dull. Mousing over a dull square will show the number of turns 
required to reach it, and clicking will cause the unit to move towards it by 
the fastest route over this and subsequent turns."
+msgstr "El moviment a Batalla per Wesnoth és simple: primer feu un clic a la 
unitatque desitgeu moure i aleshores feu clic al hexàgon de destí. Quan una 
unitatestà seleccionada, tots els hexàgons on pot desplaçar-se en el torn 
actualqueden il·luminats. Movent el ratolí sobre un hexàgon fora de la 
zonail·luminada mostrarà els nombre de torns necessaris per arribar-hi."
 
 #: data/help.cfg:95
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Each unit has a certain number of movement points which are expended when "
-"moving into a new hex, depending on the <ref>dst=terrain text=Terrain</ref> "
-"of that particular hex. For instance, grassland nearly always costs 1 "
-"movement point to enter. Exactly how many movement points are spent entering "
-"a hex depends on the unit type - in forest, elvish units only spend 1 "
-"movement point, most human and orc units spend 2, while horsemen spend 3. "
-"You can learn how many movement points a unit requires to enter a certain "
-"terrain type by right-clicking on it, selecting Unit Description, and then "
-"look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>."
+"Each unit has a certain number of movement points which are expended when 
moving into a new hex, depending on the <ref>dst=terrain text=Terrain</ref> of 
that particular hex. For instance, grassland nearly always costs 1 movement 
point to enter. Exactly how many movement points are spent entering a hex 
depends on the unit type - in forest, elvish units only spend 1 movement point, 
most human and orc units spend 2, while horsemen spend 3. You can learn how 
many movement points a unit requires to enter a certain terrain type by 
right-clicking on it, selecting Unit Description, and then look at 
<italic>text='Terrain Modifiers'</italic>."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Cada unitat té un cert nombre de punts de moviment que es gasten cada "
-"vegadaque la unitat es mou, depenent del <ref>dst=terrain text=terreny</"
-"ref>. Perexemple, entrar a una zona de herba casi sempre costa un punt de "
-"moviment.El nombre exacte de punts de moviment que que es gasten depèn 
també "
-"de la unitat. Als boscos, els elfs només gasten 1 punt, la majoria d'humans "
-"i orcs 2, i els genets 3. Podeu veure quants punts necessita una unitat "
-"perentrar en un determinat tipus de terreny fent clic sobre ella amb el botó 
"
-"dret i seleccionant <italic>text='Descriu unitat'</italic>. "
+"Cada unitat té un cert nombre de punts de moviment que es gasten cada 
vegadaque la unitat es mou, depenent del <ref>dst=terrain text=terreny</ref>. 
Perexemple, entrar a una zona de herba casi sempre costa un punt de moviment.El 
nombre exacte de punts de moviment que que es gasten depèn també de la 
unitat. Als boscos, els elfs només gasten 1 punt, la majoria d'humans i orcs 
2, i els genets 3. Podeu veure quants punts necessita una unitat perentrar en 
un determinat tipus de terreny fent clic sobre ella amb el botó dret i 
seleccionant <italic>text='Descriu unitat'</italic>. "
 
 #: data/help.cfg:97
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Another thing to keep in mind while moving is <ref>dst=zones_of_control "
-"text='Zones of Control'</ref>. Each unit generates a zone of control in the "
-"hexes immediately surrounding it, and any enemy unit entering those hexes "
-"immediately ends its movement. Learning how to use zones of control to your "
-"advantage is an important part of Wesnoth, as only <ref>dst=ability_skirmish "
-"text='Skirmishers'</ref> can ignore zones of control."
+"Another thing to keep in mind while moving is <ref>dst=zones_of_control 
text='Zones of Control'</ref>. Each unit generates a zone of control in the 
hexes immediately surrounding it, and any enemy unit entering those hexes 
immediately ends its movement. Learning how to use zones of control to your 
advantage is an important part of Wesnoth, as only <ref>dst=ability_skirmish 
text='Skirmishers'</ref> can ignore zones of control."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Un altre factor a tenir en compte són les <ref>dst=zones_of_control "
-"text='zones de control'</ref>. Cada unitat genera una zona de control sobre "
-"els hexàgons que té al voltant. Si una unitat enemiga entra en aquesta 
zona, "
-"acaba el seu moviment. Aprendre com fer servir les zones de control és un "
-"avantatge important a Wesnoth ja que només les unitats amb l'habilitat "
-"d'<ref>dst=ability_skirmish text='hostilitzar'</ref> poden ignorar aquestes "
-"zones."
+"Un altre factor a tenir en compte són les <ref>dst=zones_of_control 
text='zones de control'</ref>. Cada unitat genera una zona de control sobre els 
hexàgons que té al voltant. Si una unitat enemiga entra en aquesta zona, 
acaba el seu moviment. Aprendre com fer servir les zones de control és un 
avantatge important a Wesnoth ja que només les unitats amb l'habilitat 
d'<ref>dst=ability_skirmish text='hostilitzar'</ref> poden ignorar aquestes 
zones."
 
 #: data/help.cfg:102
 msgid "Combat"
 msgstr "Combat"
 
 #: data/help.cfg:103
-msgid ""
-"There are two types of combat in Battle for Wesnoth, short- and long-ranged, "
-"but both of them take place between units in adjacent hexes. Short-range "
-"combat usually involves weapons such as swords, axes or fangs, while long-"
-"range combat usually involves weapons such as bows, spears and fireballs. "
-"Combat is relatively straightforward; the attacker and defender alternate "
-"attacks until each has used their allotted number of attacks."
-msgstr ""
-"Hi ha dos tipus de combat a Batalla per Wesnoth: de curt i de llarg abast. "
-"En ambdós casos els combats tenen lloc en hexàgons adjacents. Els de curt "
-"abast en general impliquen l'ús d'armes com ara espases, destrals o ullals. "
-"En canvi, en els de llarg abast, s'utilitzen arcs, llances o boles de foc. "
-"El combat és bastant directe; l'atacant i el defensor alternen els atacs "
-"fins que cadascun d'ells els esgota."
+msgid "There are two types of combat in Battle for Wesnoth, short- and 
long-ranged, but both of them take place between units in adjacent hexes. 
Short-range combat usually involves weapons such as swords, axes or fangs, 
while long-range combat usually involves weapons such as bows, spears and 
fireballs. Combat is relatively straightforward; the attacker and defender 
alternate attacks until each has used their allotted number of attacks."
+msgstr "Hi ha dos tipus de combat a Batalla per Wesnoth: de curt i de llarg 
abast. En ambdós casos els combats tenen lloc en hexàgons adjacents. Els de 
curt abast en general impliquen l'ús d'armes com ara espases, destrals o 
ullals. En canvi, en els de llarg abast, s'utilitzen arcs, llances o boles de 
foc. El combat és bastant directe; l'atacant i el defensor alternen els atacs 
fins que cadascun d'ells els esgota."
 
 #: data/help.cfg:105
 msgid ""
@@ -333,20 +207,11 @@
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"The attacker gets the first attack, then the defender. This continues to "
-"alternate until each unit has used up all of its attacks. The number of "
-"attacks a unit gets varies; for instance, an Elvish fighter with a 5-4 sword "
-"attack may make 4 swings each dealing 5 damage, while an Orcish Grunt with 9-"
-"2 only gets 2 swings (but at 9 damage)."
+"The attacker gets the first attack, then the defender. This continues to 
alternate until each unit has used up all of its attacks. The number of attacks 
a unit gets varies; for instance, an Elvish fighter with a 5-4 sword attack may 
make 4 swings each dealing 5 damage, while an Orcish Grunt with 9-2 only gets 2 
swings (but at 9 damage)."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"L'atacant realitza el primer atac i després ho fa el defensor. Això 
continua "
-"fins que cadascuna de les unitats ha fet tots els seus atacs. El nombre dels "
-"atacs de cada unitat pot variar. Per exemple, un Lluitador elf amb un atac "
-"d'espasa de 5-4 podrà realitzar 4 atacs fent 5 punts de mal en cada intent. "
-"En canvi un Recluta orc amb 9-2 només tindrà la possibilitat d'atacar 2 "
-"vegades, però amb 9 punts de mal."
+"L'atacant realitza el primer atac i després ho fa el defensor. Això 
continua fins que cadascuna de les unitats ha fet tots els seus atacs. El 
nombre dels atacs de cada unitat pot variar. Per exemple, un Lluitador elf amb 
un atac d'espasa de 5-4 podrà realitzar 4 atacs fent 5 punts de mal en cada 
intent. En canvi un Recluta orc amb 9-2 només tindrà la possibilitat d'atacar 
2 vegades, però amb 9 punts de mal."
 
 #: data/help.cfg:109
 msgid ""
@@ -362,40 +227,19 @@
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"With two exceptions, the chance to hit a unit is based solely on its defense "
-"rating in the <ref>dst=terrain text=Terrain</ref> it is currently standing "
-"in. This may be found by right-clicking a unit, selecting Unit Description, "
-"and then look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>. For instance, "
-"elves have a defense rating of 70% in forest, meaning a unit attacking them "
-"has only a 30% chance of hitting them. Conversely, the elf's chance of "
-"hitting the attacker in return depends on what terrain the attacker is in."
+"With two exceptions, the chance to hit a unit is based solely on its defense 
rating in the <ref>dst=terrain text=Terrain</ref> it is currently standing in. 
This may be found by right-clicking a unit, selecting Unit Description, and 
then look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>. For instance, elves 
have a defense rating of 70% in forest, meaning a unit attacking them has only 
a 30% chance of hitting them. Conversely, the elf's chance of hitting the 
attacker in return depends on what terrain the attacker is in."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"La possibilitat de colpejar una unitat està basada únicament en el seu grau 
"
-"de defensa en el <ref>dst=terrain text=terreny</ref> en el que es troba. "
-"Podeu veure el seu grau fent clic amb el botó dret sobre una unitat i "
-"seleccionant la opció <italic>text='Descriu unitat'</italic>. Per exemple, "
-"els elfs tenen un grau de defensa del 70% als boscos, que vol dir que si una "
-"unitat els ataca només tindrà un 30% de possibilitats de colpejar. "
-"Inversament, les possibilitats dels elfs de colpejar l'enemic dependran del "
-"terreny en que es trobi l'atacant."
+"La possibilitat de colpejar una unitat està basada únicament en el seu grau 
de defensa en el <ref>dst=terrain text=terreny</ref> en el que es troba. Podeu 
veure el seu grau fent clic amb el botó dret sobre una unitat i seleccionant 
la opció <italic>text='Descriu unitat'</italic>. Per exemple, els elfs tenen 
un grau de defensa del 70% als boscos, que vol dir que si una unitat els ataca 
només tindrà un 30% de possibilitats de colpejar. Inversament, les 
possibilitats dels elfs de colpejar l'enemic dependran del terreny en que es 
trobi l'atacant."
 
 #: data/help.cfg:112
 msgid ""
 "\n"
-"There are two exceptions to this rule: <ref>dst=magical_attacks "
-"text='Magical attacks'</ref> and <ref>dst=ability_marksman text=Marksmen</"
-"ref>. Magical attacks always have a 70% chance to hit, regardless of "
-"terrain, and, when used offensively, Marksmen always have at least a 60% "
-"chance to hit, regardless of terrain."
+"There are two exceptions to this rule: <ref>dst=magical_attacks text='Magical 
attacks'</ref> and <ref>dst=ability_marksman text=Marksmen</ref>. Magical 
attacks always have a 70% chance to hit, regardless of terrain, and, when used 
offensively, Marksmen always have at least a 60% chance to hit, regardless of 
terrain."
 msgstr ""
 "\n"
-"Hi ha dos excepcions a aquesta regla: <ref>dst=magical_attacks text='els "
-"atacs màgics'</ref>, i l'habilitat de <ref>dst=ability_marksman "
-"text='tirador'</ref>. Els atacs màgics sempre tenen un 70% de possibilitats "
-"de colpejar, sigui quin sigui el terreny, mentre que amb l'habilitat de "
-"tirador, les possibilitats són del 60%."
+"Hi ha dos excepcions a aquesta regla: <ref>dst=magical_attacks text='els 
atacs màgics'</ref>, i l'habilitat de <ref>dst=ability_marksman 
text='tirador'</ref>. Els atacs màgics sempre tenen un 70% de possibilitats de 
colpejar, sigui quin sigui el terreny, mentre que amb l'habilitat de tirador, 
les possibilitats són del 60%."
 
 #: data/help.cfg:114
 msgid ""
@@ -411,130 +255,99 @@
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Each blow which hits causes a base amount of damage depending on the attack "
-"type. For instance, an Elvish Fighter with a 5-4 sword attack causes a base "
-"of 5 damage. This is usually modified by two things: "
-"<ref>dst=damage_types_and_resistance text=Resistance</ref> and "
-"<ref>dst=time_of_day text='Time of Day'</ref>, both of which are explained "
-"below."
+"Each blow which hits causes a base amount of damage depending on the attack 
type. For instance, an Elvish Fighter with a 5-4 sword attack causes a base of 
5 damage. This is usually modified by two things: 
<ref>dst=damage_types_and_resistance text=Resistance</ref> and 
<ref>dst=time_of_day text='Time of Day'</ref>, both of which are explained 
below."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Cada vegada que es colpeja, es causa un mal base depenent de l'atac. Per "
-"exemple, un Lluitador elf amb un atac d'espasa de 5-4 causa un mal base de 5 "
-"punts. Això es veu modificat per dos factors: "
-"<ref>dst=damage_type_and_resistance text='resistència'</ref> i "
-"<ref>dst=time_of_day text='hora del dia'</ref>."
+"Cada vegada que es colpeja, es causa un mal base depenent de l'atac. Per 
exemple, un Lluitador elf amb un atac d'espasa de 5-4 causa un mal base de 5 
punts. Això es veu modificat per dos factors: 
<ref>dst=damage_type_and_resistance text='resistència'</ref> i 
<ref>dst=time_of_day text='hora del dia'</ref>."
 
 #: data/help.cfg:118
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"A few units have special abilities which affect damage dealt in combat. The "
-"most common of these is <ref>dst=ability_charge text=Charge</ref>, which "
-"doubles the damage dealt by both attacker and defender when the unit with "
-"Charge attacks."
+"A few units have special abilities which affect damage dealt in combat. The 
most common of these is <ref>dst=ability_charge text=Charge</ref>, which 
doubles the damage dealt by both attacker and defender when the unit with 
Charge attacks."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Algunes unitats tenen habilitats que poden afectar el mal infligit en "
-"combat. La més comuna és la <ref>dst=ability_charge text='càrrega'</ref>, 
la "
-"qual dobla el mal causat per l'atacant i pel defensor quan la unitat amb "
-"aquesta habilitat ataca."
+"Algunes unitats tenen habilitats que poden afectar el mal infligit en combat. 
La més comuna és la <ref>dst=ability_charge text='càrrega'</ref>, la qual 
dobla el mal causat per l'atacant i pel defensor quan la unitat amb aquesta 
habilitat ataca."
 
 #: data/help.cfg:123
 msgid "Damage Types and Resistance"
 msgstr "Tipus de mal i resistència"
 
 #: data/help.cfg:124
-msgid ""
-"In Wesnoth, there are three types of damage usually associated with physical "
-"attacks: Blade, Pierce and Impact damage. Additionally, there are three "
-"further types of damage usually associated with magical attacks: Fire, Cold "
-"and Holy attacks. Different units may have resistances which alter the "
-"damage which they take from certain damage types."
-msgstr ""
-"A Wesnoth hi ha tres tipus de mal associats amb atacs físics: tallant, "
-"perforant i impactant. D'altra banda, també hi ha tres tipus de mal "
-"associats a la màgia: foc, fred i sagrat. Cada unitat té resistències a "
-"aquests atacs que alteren el mal que poden rebre."
+msgid "In Wesnoth, there are three types of damage usually associated with 
physical attacks: Blade, Pierce and Impact damage. Additionally, there are 
three further types of damage usually associated with magical attacks: Fire, 
Cold and Holy attacks. Different units may have resistances which alter the 
damage which they take from certain damage types."
+msgstr "A Wesnoth hi ha tres tipus de mal associats amb atacs físics: 
tallant, perforant i impactant. D'altra banda, també hi ha tres tipus de mal 
associats a la màgia: foc, fred i sagrat. Cada unitat té resistències a 
aquests atacs que alteren el mal que poden rebre."
 
 #: data/help.cfg:126
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Resistances work very simply: If a unit has 40% resistance against a damage "
-"type, then they will suffer 40% less damage when hit with that damage type. "
-"It is also possible for a unit to have weakness; if a unit has -100% "
-"resistance against a damage type, it will suffer 100% more damage when hit "
-"by that type."
+"Resistances work very simply: If a unit has 40% resistance against a damage 
type, then they will suffer 40% less damage when hit with that damage type. It 
is also possible for a unit to have weakness; if a unit has -100% resistance 
against a damage type, it will suffer 100% more damage when hit by that type."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Les resistències funcionen de manera molt simple: si una unitat té una "
-"resistència del 40% contra un tipus de mal, aleshores patirà un 40% menys 
de "
-"mal quan sigui colpejada per aquest tipus. A més, és possible tindre "
-"debilitat; si una unitat té -100% de resistència contra un determinat tipus 
"
-"de mal, patirà un 100% més de mal quan sigui colpejada."
+"Les resistències funcionen de manera molt simple: si una unitat té una 
resistència del 40% contra un tipus de mal, aleshores patirà un 40% menys de 
mal quan sigui colpejada per aquest tipus. A més, és possible tindre 
debilitat; si una unitat té -100% de resistència contra un determinat tipus 
de mal, patirà un 100% més de mal quan sigui colpejada."
 
 #: data/help.cfg:128
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"For example, Skeletons are highly resistant to Blade and Pierce damage, but "
-"are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to Holy "
-"damage."
+"For example, Skeletons are highly resistant to Blade and Pierce damage, but 
are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to Holy 
damage."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Per exemple, els esquelets són molt resistents al mal de tipus tallant o "
-"perforant, vulnerables als impactes i al foc, i extremament débils contra "
-"els atacs sagrats."
+"Per exemple, els esquelets són molt resistents al mal de tipus tallant o 
perforant, vulnerables als impactes i al foc, i extremament débils contra els 
atacs sagrats."
 
 #: data/help.cfg:133
 msgid "Time of Day"
 msgstr "Hora del dia"
 
-#: data/help.cfg:138 data/schedules.cfg:5
+#: data/help.cfg:138
+#: data/schedules.cfg:5
 msgid "Dawn"
 msgstr "Alba"
 
 #: data/help.cfg:138
 msgid ""
-"Wesnoth games usually take place with a regular cycle between day and night. "
-"The current time of day can be observed under the minimap in the upper "
-"right.\n"
+"Wesnoth games usually take place with a regular cycle between day and night. 
The current time of day can be observed under the minimap in the upper right.\n"
 "\n"
 "The usual day/night cycle runs:\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Les batalles de Wesnoth solen seguir un cicle regular entre el dia i la nit. "
-"Podeu veure quina és l'hora del dia sota el minimapa, a la part dreta de la "
-"pantalla de joc.\n"
+"Les batalles de Wesnoth solen seguir un cicle regular entre el dia i la nit. 
Podeu veure quina és l'hora del dia sota el minimapa, a la part dreta de la 
pantalla de joc.\n"
 "\n"
 "Normalment el cicle de dia/nit va així:\n"
 "\n"
 
-#: data/help.cfg:139 data/schedules.cfg:13 data/schedules.cfg:25
+#: data/help.cfg:139
+#: data/schedules.cfg:13
+#: data/schedules.cfg:25
 #: data/schedules.cfg:32
 msgid "Morning"
 msgstr "Matí"
 
-#: data/help.cfg:140 data/schedules.cfg:42 data/schedules.cfg:49
+#: data/help.cfg:140
+#: data/schedules.cfg:42
+#: data/schedules.cfg:49
 #: data/schedules.cfg:67
 msgid "Afternoon"
 msgstr "Migdia"
 
-#: data/help.cfg:141 data/schedules.cfg:59 data/schedules.cfg:89
+#: data/help.cfg:141
+#: data/schedules.cfg:59
+#: data/schedules.cfg:89
 #: data/schedules.cfg:111
 msgid "Dusk"
 msgstr "Vespre"
 
-#: data/help.cfg:142 data/schedules.cfg:79
+#: data/help.cfg:142
+#: data/schedules.cfg:79
 msgid "First Watch"
 msgstr "Nit"
 
-#: data/help.cfg:143 data/schedules.cfg:101
+#: data/help.cfg:143
+#: data/schedules.cfg:101
 msgid "Second Watch"
 msgstr "Matinada"
 
@@ -544,8 +357,7 @@
 "Morning and Afternoon count as day, First and Second Watch count as night."
 msgstr ""
 "\n"
-"Matí i migdia compten com si fos de dia, mentre que tant nit i matinada "
-"representen la nit."
+"Matí i migdia compten com si fos de dia, mentre que tant nit i matinada 
representen la nit."
 
 #: data/help.cfg:151
 msgid ""
@@ -566,85 +378,54 @@
 "Les unitats neutrals no es veuen afectades per l'hora del dia."
 
 #: data/help.cfg:154
-msgid ""
-"Keep in mind that some scenarios take place underground, where it is "
-"perpetually night!"
-msgstr ""
-"Recordeu que hi ha alguns escenaris que tenen lloc sota terra, on sempre és "
-"de nit."
+msgid "Keep in mind that some scenarios take place underground, where it is 
perpetually night!"
+msgstr "Recordeu que hi ha alguns escenaris que tenen lloc sota terra, on 
sempre és de nit."
 
 #: data/help.cfg:159
 msgid "Experience and Advancement"
 msgstr "Experiència i avançament"
 
 #: data/help.cfg:160
-msgid ""
-"If both units survive a combat, they gain a number of experience points "
-"equal to the level of the unit they're fighting. If a unit kills another in "
-"combat, however, it gains much more experience - 4 for a level 0 unit, 8 for "
-"level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth."
-msgstr ""
-"Si ambdues unitats sobreviuen al combat, guanyen un cert nombre de punts "
-"d'experiència igual al nivell de la unitat contra la que lluiten. Si una "
-"unitat mata a una altra, guanya molts més punts d'experiència: 4 per 
unitats "
-"de nivell 0, 8 per unitats de nivell 1, 16 per les de nivell 2, 24 per les "
-"de 3..."
+msgid "If both units survive a combat, they gain a number of experience points 
equal to the level of the unit they're fighting. If a unit kills another in 
combat, however, it gains much more experience - 4 for a level 0 unit, 8 for 
level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth."
+msgstr "Si ambdues unitats sobreviuen al combat, guanyen un cert nombre de 
punts d'experiència igual al nivell de la unitat contra la que lluiten. Si una 
unitat mata a una altra, guanya molts més punts d'experiència: 4 per unitats 
de nivell 0, 8 per unitats de nivell 1, 16 per les de nivell 2, 24 per les de 
3..."
 
 #: data/help.cfg:162
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Units have a certain amount of experience required to advance (this is 20% "
-"less for units with the Intelligent trait). Once they achieve this amount, "
-"they immediately advance to the next level, healing fully in the process. In "
-"some cases, you will be given a choice of advancement options."
+"Units have a certain amount of experience required to advance (this is 20% 
less for units with the Intelligent trait). Once they achieve this amount, they 
immediately advance to the next level, healing fully in the process. In some 
cases, you will be given a choice of advancement options."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Les unitats tenen una determinada quantitat d'experiència requerida per "
-"avançar de nivell (que és un 20% menys per a les unitats que tenen el tret "
-"intel·ligent). Una vegada l'assoleixen, pugen immediatament de nivell i es "
-"curen al máxim en el procés. En alguns casos, podreu triar entre diferents "
-"opcions per avançar."
+"Les unitats tenen una determinada quantitat d'experiència requerida per 
avançar de nivell (que és un 20% menys per a les unitats que tenen el tret 
intel·ligent). Una vegada l'assoleixen, pugen immediatament de nivell i es 
curen al máxim en el procés. En alguns casos, podreu triar entre diferents 
opcions per avançar."
 
 #: data/help.cfg:164
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Keep in mind that while most units have three levels, not all do, and that "
-"occasional units (such as <ref>dst=unit_mage text=Mages</ref>) may have four."
+"Keep in mind that while most units have three levels, not all do, and that 
occasional units (such as <ref>dst=unit_mage text=Mages</ref>) may have four."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Recordeu que mentre la majoria d'unitats tenen tres nivells, no totes hi "
-"arriven, i n'hi ha d'altres (com els <ref>dst=unit_mage text=mags</ref>) que "
-"en poden tindre quatre."
+"Recordeu que mentre la majoria d'unitats tenen tres nivells, no totes hi 
arriven, i n'hi ha d'altres (com els <ref>dst=unit_mage text=mags</ref>) que en 
poden tindre quatre."
 
 #: data/help.cfg:169
 msgid "Healing"
 msgstr "Curació"
 
 #: data/help.cfg:170
-msgid ""
-"In combat, your units will inevitably take damage. Wesnoth offers several "
-"ways for your units to heal, all of which take place at the beginning of "
-"your turn, before you take action."
-msgstr ""
-"En combat, les unitats inevitablement pendràn mal. Wesnoth ofereix diferents 
"
-"maneres de curar les vostres unitats, i totes tenen lloc al començament del "
-"vostre torn, abans de passar a l'acció."
+msgid "In combat, your units will inevitably take damage. Wesnoth offers 
several ways for your units to heal, all of which take place at the beginning 
of your turn, before you take action."
+msgstr "En combat, les unitats inevitablement pendràn mal. Wesnoth ofereix 
diferents maneres de curar les vostres unitats, i totes tenen lloc al 
començament del vostre torn, abans de passar a l'acció."
 
 #: data/help.cfg:172
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Resting: A unit which neither moves, attacks, nor is attacked will heal 2HP "
-"in its next turn."
+"Resting: A unit which neither moves, attacks, nor is attacked will heal 2HP 
in its next turn."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Reposar: una unitat que no es mou de la seva posició, i ni ataca ni és "
-"atacada, recuperarà 2 punts de vida al següent torn."
+"Reposar: una unitat que no es mou de la seva posició, i ni ataca ni és 
atacada, recuperarà 2 punts de vida al següent torn."
 
 #: data/help.cfg:173
 msgid ""
@@ -652,178 +433,110 @@
 "Villages: A unit which starts a turn in a village will heal 8HP."
 msgstr ""
 "\n"
-"Llogarets: una unitat que comença el torn en un llogaret es curarà 8 punts "
-"de vida."
+"Llogarets: una unitat que comença el torn en un llogaret es curarà 8 punts 
de vida."
 
 #: data/help.cfg:174
 msgid ""
 "\n"
-"<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneration</ref>: Certain units (such "
-"as trolls) will automatically heal 8HP every turn."
+"<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneration</ref>: Certain units (such as 
trolls) will automatically heal 8HP every turn."
 msgstr ""
 "\n"
-"<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneració</ref>: certes unitats amb "
-"aquesta habilitat (com els trolls) recuperen automàticament 8 punts de vida "
-"cada torn."
+"<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneració</ref>: certes unitats amb 
aquesta habilitat (com els trolls) recuperen automàticament 8 punts de vida 
cada torn."
 
 #: data/help.cfg:175
 msgid ""
 "\n"
-"Healing units: Units with the <ref>dst=ability_heals text=Heals</ref> "
-"ability will heal all friendly units immediately beside them for 4HP each "
-"turn, to a total maximum of 8 points healed, or prevent Poison from dealing "
-"damage."
+"Healing units: Units with the <ref>dst=ability_heals text=Heals</ref> ability 
will heal all friendly units immediately beside them for 4HP each turn, to a 
total maximum of 8 points healed, or prevent Poison from dealing damage."
 msgstr ""
 "\n"
-"Unitats guaridores: les unitats amb l'habilitat <ref>dst=ability_heals "
-"text=guareix</ref>, poden curar 4 punts de vida a totes les unitats amigues "
-"adjacents, amb un màxim de 8 punts de vida en total per torn. També poden "
-"prevenir que el verí faci mal."
+"Unitats guaridores: les unitats amb l'habilitat <ref>dst=ability_heals 
text=guareix</ref>, poden curar 4 punts de vida a totes les unitats amigues 
adjacents, amb un màxim de 8 punts de vida en total per torn. També poden 
prevenir que el verí faci mal."
 
 #: data/help.cfg:177
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Curing units: Units with the <ref>dst=ability_cures text=Cures</ref> ability "
-"will heal all friendly units immediately beside them for 8HP each turn, to a "
-"total maximum of 18 points healed, or cure a unit of Poison."
+"Curing units: Units with the <ref>dst=ability_cures text=Cures</ref> ability 
will heal all friendly units immediately beside them for 8HP each turn, to a 
total maximum of 18 points healed, or cure a unit of Poison."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Unitats curadores: les unitats amb l'habilitat <ref>dst=ability_cures "
-"text=cura</ref>, poden curar 8 punts de vida a totes les unitats amigues "
-"adjacents, amb un màxim de 18 punts de vida en total per torn. També poden "
-"curar unitats enverinades."
+"Unitats curadores: les unitats amb l'habilitat <ref>dst=ability_cures 
text=cura</ref>, poden curar 8 punts de vida a totes les unitats amigues 
adjacents, amb un màxim de 18 punts de vida en total per torn. També poden 
curar unitats enverinades."
 
 #: data/help.cfg:179
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Keep in mind that while Resting can be combined with other forms of healing, "
-"villages, regeneration, and healing/curing cannot combine with each other. "
-"Also, units heal fully between scenarios."
+"Keep in mind that while Resting can be combined with other forms of healing, 
villages, regeneration, and healing/curing cannot combine with each other. 
Also, units heal fully between scenarios."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Recordeu que mentre que és possible combinar el repòs amb altres métodes 
per "
-"curar, no passa el mateix amb els llogarets, la regeneració o les unitats "
-"guaridores/curadores. A més, les unitats recuperen tota la seva vida entre "
-"els escenaris d'una campanya."
+"Recordeu que mentre que és possible combinar el repòs amb altres métodes 
per curar, no passa el mateix amb els llogarets, la regeneració o les unitats 
guaridores/curadores. A més, les unitats recuperen tota la seva vida entre els 
escenaris d'una campanya."
 
 #: data/help.cfg:184
 msgid "Income and Upkeep"
 msgstr "Guanys i manteniment"
 
 #: data/help.cfg:185
-msgid ""
-"In Wesnoth, it is not enough simply to recruit units and fight. You must "
-"watch your gold as well, especially in campaigns, where you can carry extra "
-"gold over from one scenario to the next. There are two aspects to this; "
-"Income and Upkeep."
-msgstr ""
-"Reclutar unitats i lluitar no és suficient. També heu de tenir en compte la 
"
-"vostra quantitat d'or, especialment a les campanyes, on podeu acumular "
-"monedes d'un escenari al següent. Hi ha dos aspectes a tenir en compte sobre 
"
-"aquest tema: els guanys i el manteniment."
+msgid "In Wesnoth, it is not enough simply to recruit units and fight. You 
must watch your gold as well, especially in campaigns, where you can carry 
extra gold over from one scenario to the next. There are two aspects to this; 
Income and Upkeep."
+msgstr "Reclutar unitats i lluitar no és suficient. També heu de tenir en 
compte la vostra quantitat d'or, especialment a les campanyes, on podeu 
acumular monedes d'un escenari al següent. Hi ha dos aspectes a tenir en 
compte sobre aquest tema: els guanys i el manteniment."
 
 #: data/help.cfg:187
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Income is simple. For every village you control, you gain one gold a turn. "
-"Thus, if you have ten villages, you would normally gain ten gold. "
-"Unfortunately, your Upkeep costs are subtracted from this income, as "
-"detailed below."
+"Income is simple. For every village you control, you gain one gold a turn. 
Thus, if you have ten villages, you would normally gain ten gold. 
Unfortunately, your Upkeep costs are subtracted from this income, as detailed 
below."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Els guanys són fàcils. Per cada llogaret controlat, guanyeu una moneda d'or 
"
-"cada torn. Per tant, si teniu 10 llogarets, guanyareu 10 monedes d'or. "
-"Malauradament, els costos de manteniment es resten als guanys, tal i com es "
-"mostra a continuació."
+"Els guanys són fàcils. Per cada llogaret controlat, guanyeu una moneda d'or 
cada torn. Per tant, si teniu 10 llogarets, guanyareu 10 monedes d'or. 
Malauradament, els costos de manteniment es resten als guanys, tal i com es 
mostra a continuació."
 
 #: data/help.cfg:189
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Upkeep is also fairly simple. Each unit requires an amount of Upkeep equal "
-"to its level. You can support as many levels <italic>text=worth</italic> of "
-"units as you have villages for free. However, for each level of unit beyond "
-"the number of villages you have, you must pay one gold per turn. For "
-"example, if you have twelve level one units and ten villages, you would have "
-"to pay two gold a turn in upkeep."
+"Upkeep is also fairly simple. Each unit requires an amount of Upkeep equal to 
its level. You can support as many levels <italic>text=worth</italic> of units 
as you have villages for free. However, for each level of unit beyond the 
number of villages you have, you must pay one gold per turn. For example, if 
you have twelve level one units and ten villages, you would have to pay two 
gold a turn in upkeep."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"El manteniment també és força fàcil d'entendre. Cada unitat requereix un "
-"cert manteniment igual al seu nivell. Podeu tenir tants nivells d'unitats "
-"com llogarets controlats. Tanmateix, per cada nivell per sobre del nombre de "
-"llogarets que tingueu, haureu de pagar una moneda d'or per torn. Per "
-"exemple, si teniu dotze unitats de nivell 1, i deu llogarets, tindreu que "
-"pagar dos monedes d'or de manteniment cada torn."
+"El manteniment també és força fàcil d'entendre. Cada unitat requereix un 
cert manteniment igual al seu nivell. Podeu tenir tants nivells d'unitats com 
llogarets controlats. Tanmateix, per cada nivell per sobre del nombre de 
llogarets que tingueu, haureu de pagar una moneda d'or per torn. Per exemple, 
si teniu dotze unitats de nivell 1, i deu llogarets, tindreu que pagar dos 
monedes d'or de manteniment cada torn."
 
 #: data/help.cfg:191
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"These costs are subtracted from your Income, so in the case of twelve levels "
-"of units and ten villages, your resultant Income would be 8 gold a turn."
+"These costs are subtracted from your Income, so in the case of twelve levels 
of units and ten villages, your resultant Income would be 8 gold a turn."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Aquest cost es resta als guanys, de tal manera que en el cas anterior, amb "
-"dotze nivells d'unitats i deu llogarets, els guanys finals serien 8 monedes "
-"d'or per torn."
+"Aquest cost es resta als guanys, de tal manera que en el cas anterior, amb 
dotze nivells d'unitats i deu llogarets, els guanys finals serien 8 monedes 
d'or per torn."
 
 #: data/help.cfg:192
 msgid ""
 "\n"
-"There are two main exceptions to Upkeep. Firstly, units with the Loyal trait "
-"will only ever count as level one for upkeep purposes, regardless of their "
-"actual level. Secondly, units you begin the scenario with (such as Konrad or "
-"Delfador), or units who join you during a scenario (such as the Horseman in "
-"the second level of Heir to the Throne) will never charge any upkeep."
+"There are two main exceptions to Upkeep. Firstly, units with the Loyal trait 
will only ever count as level one for upkeep purposes, regardless of their 
actual level. Secondly, units you begin the scenario with (such as Konrad or 
Delfador), or units who join you during a scenario (such as the Horseman in the 
second level of Heir to the Throne) will never charge any upkeep."
 msgstr ""
 "\n"
-"Hi ha dues excepcions al manteniment. En primer lloc, les unitats amb el "
-"tret lleial, que equivaldran a unitats de nivell 1, sigui quin sigui el seu "
-"nivell. En segon lloc, les unitats amb les que comenceu l'escenari (com ara "
-"Konrad i Delfador) o les unitats que s'uneixin durant aquest, mai tindran "
-"cap cost de manteniment."
+"Hi ha dues excepcions al manteniment. En primer lloc, les unitats amb el tret 
lleial, que equivaldran a unitats de nivell 1, sigui quin sigui el seu nivell. 
En segon lloc, les unitats amb les que comenceu l'escenari (com ara Konrad i 
Delfador) o les unitats que s'uneixin durant aquest, mai tindran cap cost de 
manteniment."
 
 #: data/help.cfg:197
 msgid "Wrap Up"
 msgstr "Per concloure"
 
 #: data/help.cfg:198
-msgid ""
-"This concludes the fundamentals of Wesnoth. You might want to read up on "
-"Basic Strategy, or familiarise yourself with <ref>dst=traits text=Traits</"
-"ref> and <ref>dst=abilities text=Abilities</ref>, but you now know "
-"everything you need to know to play the Heir to the Throne scenario. Have "
-"fun, and good luck!"
-msgstr ""
-"Això conclou els fonaments bàsics de Wesnoth. Per continuar aprenent més "
-"sobre el joc, us pot interessar llegir Estratègia bàsica, o familiaritzar-"
-"vos vosaltres mateixos amb els <ref>dst=traits text='trets'</ref> i les "
-"<ref>dst=abilities text='habilitats'</ref>, però ara ja sabeu tot el que "
-"necessiteu per jugar la campanya Hereu al tron. Divertiu-vos, i bona sort!"
+msgid "This concludes the fundamentals of Wesnoth. You might want to read up 
on Basic Strategy, or familiarise yourself with <ref>dst=traits 
text=Traits</ref> and <ref>dst=abilities text=Abilities</ref>, but you now know 
everything you need to know to play the Heir to the Throne scenario. Have fun, 
and good luck!"
+msgstr "Això conclou els fonaments bàsics de Wesnoth. Per continuar aprenent 
més sobre el joc, us pot interessar llegir Estratègia bàsica, o 
familiaritzar-vos vosaltres mateixos amb els <ref>dst=traits text='trets'</ref> 
i les <ref>dst=abilities text='habilitats'</ref>, però ara ja sabeu tot el que 
necessiteu per jugar la campanya Hereu al tron. Divertiu-vos, i bona sort!"
 
-#: data/help.cfg:203 src/titlescreen.cpp:188
+#: data/help.cfg:203
+#: src/titlescreen.cpp:188
 msgid "About"
 msgstr "Quant a"
 
 #: data/help.cfg:212
 msgid ""
-"Most units have two traits. Traits are attributes of the unit that modify "
-"its attributes slightly. They are assigned to a unit randomly when the unit "
-"is recruited.\n"
+"Most units have two traits. Traits are attributes of the unit that modify its 
attributes slightly. They are assigned to a unit randomly when the unit is 
recruited.\n"
 "\n"
 "The currently available traits are the following."
 msgstr ""
-"La majoria d'unitats tenen dos trets. Els trets són atributs que modifiquen "
-"les característiques de la unitat lleugerament. S'assignen aleatoriament "
-"quan es recluta una unitat.\n"
+"La majoria d'unitats tenen dos trets. Els trets són atributs que modifiquen 
les característiques de la unitat lleugerament. S'assignen aleatoriament quan 
es recluta una unitat.\n"
 "\n"
 "Els trets disponibles són els següents."
 
@@ -836,25 +549,16 @@
 "\n"
 "Intelligent units require 20% less experience than usual to advance.\n"
 "\n"
-"Intelligent units are very useful at the beginning of a campaign, as they "
-"can be quickly advanced into much needed higher level units. Later in the "
-"campaign, they are not quite so useful, and if you have plenty of high level "
-"units you may find yourself recalling units with more useful ''long-term'' "
-"traits."
+"Intelligent units are very useful at the beginning of a campaign, as they can 
be quickly advanced into much needed higher level units. Later in the campaign, 
they are not quite so useful, and if you have plenty of high level units you 
may find yourself recalling units with more useful ''long-term'' traits."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
 "\n"
 "<header>text=Intel·ligent</header>\n"
 "\n"
-"Les unitats intel·ligents requereixen un 20% menys d'experiència per 
avançar "
-"de nivell.\n"
+"Les unitats intel·ligents requereixen un 20% menys d'experiència per 
avançar de nivell.\n"
 "\n"
-"Les unitats intel·ligents són molt útils al principi de les campanyes, ja "
-"que poden avançar més ràpidament i convertir-se en unitats de nivells "
-"superiors. En etapes posteriors, no són tan útils, i si teniu moltes 
unitats "
-"de nivells alts, us trobareu reclutant unitats amb trets més útils a llarga 
"
-"distància."
+"Les unitats intel·ligents són molt útils al principi de les campanyes, ja 
que poden avançar més ràpidament i convertir-se en unitats de nivells 
superiors. En etapes posteriors, no són tan útils, i si teniu moltes unitats 
de nivells alts, us trobareu reclutant unitats amb trets més útils a llarga 
distància."
 
 #: data/help.cfg:226
 msgid ""
@@ -863,24 +567,18 @@
 "\n"
 "<header>text=Loyal</header>\n"
 "\n"
-"Loyal units only ever require an upkeep of one, no matter what level they "
-"are.\n"
+"Loyal units only ever require an upkeep of one, no matter what level they 
are.\n"
 "\n"
-"Loyal has no effect on a level one unit, which makes it useless in the early "
-"campaign. Once a unit begins to level up, however, it can save you "
-"considerable gold over the course of the campaign."
+"Loyal has no effect on a level one unit, which makes it useless in the early 
campaign. Once a unit begins to level up, however, it can save you considerable 
gold over the course of the campaign."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
 "\n"
 "<header>text=Lleial</header>\n"
 "\n"
-"Les unitats lleials només requereixen el manteniment equivalent a una unitat 
"
-"de nivell 1, sigui quin sigui el seu nivell.\n"
+"Les unitats lleials només requereixen el manteniment equivalent a una unitat 
de nivell 1, sigui quin sigui el seu nivell.\n"
 "\n"
-"El tret lleial no afecta les unitats de nivell 1, cosa que el fa inútil al "
-"principi de les campanyes. Però una vegada comença es comença a pujar de "
-"nivell, pot fer-vos estalviar una considerable quantitat de diners."
+"El tret lleial no afecta les unitats de nivell 1, cosa que el fa inútil al 
principi de les campanyes. Però una vegada comença es comença a pujar de 
nivell, pot fer-vos estalviar una considerable quantitat de diners."
 
 #: data/help.cfg:233
 msgid ""
@@ -891,25 +589,16 @@
 "\n"
 "Quick units have 1 extra movement point, but 10% less HP than usual.\n"
 "\n"
-"Quick is the most noticeable trait, particularly in slower units such as "
-"trolls or heavy infantry. Units with the Quick trait can often have greatly "
-"increased mobility in rough terrain, so consider that when deploying your "
-"forces. Also, remember that Quick units aren't quite as tough as usual, and "
-"so aren't so good for holding positions."
+"Quick is the most noticeable trait, particularly in slower units such as 
trolls or heavy infantry. Units with the Quick trait can often have greatly 
increased mobility in rough terrain, so consider that when deploying your 
forces. Also, remember that Quick units aren't quite as tough as usual, and so 
aren't so good for holding positions."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
 "\n"
 "<header>text=Ràpid</header>\n"
 "\n"
-"Les unitats ràpides tenen un punt de moviment extra, però un 10% menys de "
-"vida de lo normal.\n"
+"Les unitats ràpides tenen un punt de moviment extra, però un 10% menys de 
vida de lo normal.\n"
 "\n"
-"La rapidesa és un dels trets més notables, particularment en unitats lentes 
"
-"com ara els trolls o la infanteria pesada. Les unitats amb aquest tret "
-"guanyen una considerable mobilitat en terrenys escabrosos. Recordeu també "
-"que les unitats ràpides són menys resistents, i per tant, no són tan bones 
"
-"per mantenir posicions."
+"La rapidesa és un dels trets més notables, particularment en unitats lentes 
com ara els trolls o la infanteria pesada. Les unitats amb aquest tret guanyen 
una considerable mobilitat en terrenys escabrosos. Recordeu també que les 
unitats ràpides són menys resistents, i per tant, no són tan bones per 
mantenir posicions."
 
 #: data/help.cfg:240
 msgid ""
@@ -920,10 +609,7 @@
 "\n"
 "Resilient units have 7 more HP than usual.\n"
 "\n"
-"Resilient units can be useful at all stages in the campaign, and is a useful "
-"trait for all units, though you'll find yourself noticing it more in some "
-"units than others. Resilient units are especially useful for holding ground "
-"against opponents."
+"Resilient units can be useful at all stages in the campaign, and is a useful 
trait for all units, though you'll find yourself noticing it more in some units 
than others. Resilient units are especially useful for holding ground against 
opponents."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
@@ -931,9 +617,7 @@
 "<header>text=Resistent</header>\n"
 "\n"
 "Les unitats resistents tenen 7 punts de vida més del que és habitual.\n"
-"Les unitats resistents poden ser molt útils en totes les etapes de la "
-"campanya, i és un tret vàlid per a totes les únitts. Les unitats 
resistents "
-"són especialment vàlides per mantenir posicions davant l'oponent."
+"Les unitats resistents poden ser molt útils en totes les etapes de la 
campanya, i és un tret vàlid per a totes les únitts. Les unitats resistents 
són especialment vàlides per mantenir posicions davant l'oponent."
 
 #: data/help.cfg:247
 msgid ""
@@ -942,26 +626,18 @@
 "\n"
 "<header>text=Strong</header>\n"
 "\n"
-"Strong units do 1 more damage per swing in melee combat, and have 2 more "
-"HP.\n"
+"Strong units do 1 more damage per swing in melee combat, and have 2 more 
HP.\n"
 "\n"
-"Useful for any close-combat unit, Strong is most effective for units who "
-"have a high number of swings, such as the Elvish Fighter. Strong units can "
-"be very useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed to turn "
-"a damaging stroke into a killing blow."
+"Useful for any close-combat unit, Strong is most effective for units who have 
a high number of swings, such as the Elvish Fighter. Strong units can be very 
useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed to turn a damaging 
stroke into a killing blow."
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
 "\n"
 "<header>text=Fort</header>\n"
 "\n"
-"Les unitats fortes fan 1 punt més de mal en combat cos a cos, i tenen 2 "
-"punts més de vida.\n"
+"Les unitats fortes fan 1 punt més de mal en combat cos a cos, i tenen 2 
punts més de vida.\n"
 "\n"
-"Útils per a qualsevol combat a curta distància, el tret fort és més 
efectiu "
-"amb unitats que tenen un nombre elevat de oportunitats de colpejar, com ara "
-"el Lluitador elfs. Les unitats fortes poden ser molt bones quan només un "
-"petit augment del mal és capaç de convertir un cop fort en un cop mortal."
+"Útils per a qualsevol combat a curta distància, el tret fort és més 
efectiu amb unitats que tenen un nombre elevat de oportunitats de colpejar, com 
ara el Lluitador elfs. Les unitats fortes poden ser molt bones quan només un 
petit augment del mal és capaç de convertir un cop fort en un cop mortal."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -976,12 +652,8 @@
 msgstr "Una ràpida victòria"
 
 #: data/items.cfg:276
-msgid ""
-"With this golden coin, I wish that this battle end in a swift and safe "
-"victory."
-msgstr ""
-"Amb aquesta moneda d'or, desitjo que aquesta batalla acabi en una ràpida i "
-"segura victòria."
+msgid "With this golden coin, I wish that this battle end in a swift and safe 
victory."
+msgstr "Amb aquesta moneda d'or, desitjo que aquesta batalla acabi en una rà
pida i segura victòria."
 
 #: data/items.cfg:283
 msgid "Lots of gold"
@@ -1035,7 +707,8 @@
 msgid "I am not suited to the use of this item! Let another take it."
 msgstr "No estic qualificat per utilitzar-ho! Deixaré que algú altre 
l'agafi."
 
-#: data/items.cfg:451 data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:192
+#: data/items.cfg:451
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:192
 msgid "Potion of Strength"
 msgstr "Poció de força"
 
@@ -1089,9 +762,7 @@
 
 #: data/items.cfg:656
 msgid "This trident allows a merman to shoot electric bolts at his enemies!"
-msgstr ""
-"Aquest trident permet als sirènids disparar míssils elèctrics als seus "
-"enemics."
+msgstr "Aquest trident permet als sirènids disparar míssils elèctrics als 
seus enemics."
 
 #: data/items.cfg:657
 msgid "Only the mermen can use this item!"
@@ -1118,21 +789,12 @@
 msgstr "Ceptre de Foc"
 
 #: data/items.cfg:758
-msgid ""
-"This ancient Scepter was forged by the Dwarves. A symbol of the kingship of "
-"Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
-"bearer!"
-msgstr ""
-"Aquest Ceptre va ser forgat pels nans. Tot un símbol del regnat de Wesnoth, "
-"el Ceptre té el poder de llançar boles de foc als enemics del seu portador."
+msgid "This ancient Scepter was forged by the Dwarves. A symbol of the 
kingship of Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of 
the bearer!"
+msgstr "Aquest Ceptre va ser forgat pels nans. Tot un símbol del regnat de 
Wesnoth, el Ceptre té el poder de llançar boles de foc als enemics del seu 
portador."
 
 #: data/items.cfg:759
-msgid ""
-"This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
-"possibly dare to take this!"
-msgstr ""
-"Aquest és el Ceptre de Foc. Només un autèntic successor al tron 
s'atreviria "
-"a agafar-lo!"
+msgid "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can 
possibly dare to take this!"
+msgstr "Aquest és el Ceptre de Foc. Només un autèntic successor al tron 
s'atreviria a agafar-lo!"
 
 #: data/items.cfg:812
 msgid "Zap~"
@@ -1146,33 +808,44 @@
 msgid "Default"
 msgstr "Per defecte"
 
-#: data/multiplayer.cfg:24 data/multiplayer.cfg:113 data/multiplayer.cfg:215
-#: data/multiplayer.cfg:305 src/multiplayer_client.cpp:675
+#: data/multiplayer.cfg:24
+#: data/multiplayer.cfg:113
+#: data/multiplayer.cfg:215
+#: data/multiplayer.cfg:305
+#: src/multiplayer_client.cpp:675
 msgid "Random"
 msgstr "Aleatori"
 
-#: data/multiplayer.cfg:30 data/multiplayer.cfg:221
+#: data/multiplayer.cfg:30
+#: data/multiplayer.cfg:221
 msgid "Loyalists"
 msgstr "Lleials"
 
-#: data/multiplayer.cfg:43 data/multiplayer.cfg:234
+#: data/multiplayer.cfg:43
+#: data/multiplayer.cfg:234
 msgid "Rebels"
 msgstr "Rebels"
 
-#: data/multiplayer.cfg:56 data/multiplayer.cfg:247
+#: data/multiplayer.cfg:56
+#: data/multiplayer.cfg:247
 msgid "Northerners"
 msgstr "Tramuntaners"
 
-#: data/multiplayer.cfg:69 data/multiplayer.cfg:158 data/multiplayer.cfg:260
+#: data/multiplayer.cfg:69
+#: data/multiplayer.cfg:158
+#: data/multiplayer.cfg:260
 #: data/translations/english.cfg:129
 msgid "Undead"
 msgstr "No morts"
 
-#: data/multiplayer.cfg:82 data/multiplayer.cfg:273
+#: data/multiplayer.cfg:82
+#: data/multiplayer.cfg:273
 msgid "Knalgan Alliance"
 msgstr "Aliança Knalgan"
 
-#: data/multiplayer.cfg:95 data/multiplayer.cfg:184 data/multiplayer.cfg:286
+#: data/multiplayer.cfg:95
+#: data/multiplayer.cfg:184
+#: data/multiplayer.cfg:286
 msgid "Drakes"
 msgstr "Dracs"
 
@@ -1180,15 +853,18 @@
 msgid "Classic"
 msgstr "Clàssic"
 
-#: data/multiplayer.cfg:119 data/translations/english.cfg:127
+#: data/multiplayer.cfg:119
+#: data/translations/english.cfg:127
 msgid "Humans"
 msgstr "Humans"
 
-#: data/multiplayer.cfg:132 data/translations/english.cfg:126
+#: data/multiplayer.cfg:132
+#: data/translations/english.cfg:126
 msgid "Elves"
 msgstr "Elfs"
 
-#: data/multiplayer.cfg:145 data/translations/english.cfg:128
+#: data/multiplayer.cfg:145
+#: data/translations/english.cfg:128
 msgid "Orcs"
 msgstr "Orcs"
 
@@ -1196,7 +872,8 @@
 msgid "Dwarves"
 msgstr "Nans"
 
-#: data/multiplayer.cfg:197 data/units/Saurian.cfg:5
+#: data/multiplayer.cfg:197
+#: data/units/Saurian.cfg:5
 msgid "Saurian"
 msgstr "Sauris"
 
@@ -1217,28 +894,16 @@
 msgstr "Aliança de la Foscor"
 
 #: data/scenario-test.cfg:38
-msgid ""
-"You can come if you wish, but the leader is only interested in speaking to "
-"Baldras."
-msgstr ""
-"Podeu venir si ho desitgeu, però el líder només està interessat en parlar 
"
-"amb Baldras."
+msgid "You can come if you wish, but the leader is only interested in speaking 
to Baldras."
+msgstr "Podeu venir si ho desitgeu, però el líder només està interessat en 
parlar amb Baldras."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/An_Island.cfg:7
 msgid "An Island"
 msgstr "Una illa"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/An_Island.cfg:50
-msgid ""
-"A 4 player map that is suitable for individual or team play, victory rests "
-"of dominating the centre island. North-West: Forest dominated area, North-"
-"East: Mixed snow plains, South-West: Mixed desert plains, South-East: "
-"Mountain dominated area."
-msgstr ""
-"Un mapa de 4 jugadors convenient per partides individuals o per equips. La "
-"victòria passa per dominar el centre de la illa. Nord-oest: àrea dominada "
-"per bosc; nord-est: plana nevada; sud-oest: plana desèrtica; sud-est: "
-"muntanyes."
+msgid "A 4 player map that is suitable for individual or team play, victory 
rests of dominating the centre island. North-West: Forest dominated area, 
North-East: Mixed snow plains, South-West: Mixed desert plains, South-East: 
Mountain dominated area."
+msgstr "Un mapa de 4 jugadors convenient per partides individuals o per 
equips. La victòria passa per dominar el centre de la illa. Nord-oest: àrea 
dominada per bosc; nord-est: plana nevada; sud-oest: plana desèrtica; sud-est: 
muntanyes."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Blitz.cfg:7
 msgid "Blitz"
@@ -1247,36 +912,23 @@
 #: data/scenarios/multiplayer/Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/Charge.cfg:9
 msgid "A duel map for super fast play. Recommended setting of 2g per village."
-msgstr ""
-"Un mapa molt ràpid per fer duels. Es recomana 2 monedes d'or per llogaret."
+msgstr "Un mapa molt ràpid per fer duels. Es recomana 2 monedes d'or per 
llogaret."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/BrokenBridge.cfg:2
 msgid "The Broken Bridge"
 msgstr "El pont destruit"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/BrokenBridge.cfg:4
-msgid ""
-"A small two vs. two map across the ruins of a once great bridge. Perfect for "
-"fast-paced, combat intensive, team-oriented games. Must be players 1,3 vs. "
-"2,4."
-msgstr ""
-"Un petit mapa 2 contra 2 a través de les ruïnes del que una vegada fou un "
-"gran pont. Perfecte per a partida ràpida, amb combats intensius, i per "
-"equips. El jugadors 1 i 3 lluitaran contra el 2 i el 4."
+msgid "A small two vs. two map across the ruins of a once great bridge. 
Perfect for fast-paced, combat intensive, team-oriented games. Must be players 
1,3 vs. 2,4."
+msgstr "Un petit mapa 2 contra 2 a través de les ruïnes del que una vegada 
fou un gran pont. Perfecte per a partida ràpida, amb combats intensius, i per 
equips. El jugadors 1 i 3 lluitaran contra el 2 i el 4."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/CastleHoppingIsle.cfg:9
 msgid "Castle Hopping Isle"
 msgstr "L'illa dels castells"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/CastleHoppingIsle.cfg:11
-msgid ""
-"Many closely placed and strategically located castles. Small map for fast "
-"play. Recommended setting of 2 gold per village, and players 1, 3 vs players "
-"2, 4 for 2v2."
-msgstr ""
-"Molts castells propers i estratègicament situats. Mapa petit per a partides "
-"ràpides. Es recomana 2 monedes d'or per llogaret, i que els jugadors 1 i 3 "
-"juguin contra el 2 i el 4 si es desitja un 2 contra 2."
+msgid "Many closely placed and strategically located castles. Small map for 
fast play. Recommended setting of 2 gold per village, and players 1, 3 vs 
players 2, 4 for 2v2."
+msgstr "Molts castells propers i estratègicament situats. Mapa petit per a 
partides ràpides. Es recomana 2 monedes d'or per llogaret, i que els jugadors 
1 i 3 juguin contra el 2 i el 4 si es desitja un 2 contra 2."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Charge.cfg:7
 msgid "Charge"
@@ -1297,14 +949,8 @@
 msgstr "Mapa aleatori (desert)"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:5
-msgid ""
-"A random map with sand as the primary terrain. Note: random maps are often "
-"unbalanced, but if you have time, you can regenerate them until you get a "
-"good one."
-msgstr ""
-"Un mapa aletori amb la sorra com a principal terreny. Nota: els mapes "
-"aleatoris poden ser desequilibrats, però si teniu temps, podeu regenerar-lo "
-"fins que sigui prou bo."
+msgid "A random map with sand as the primary terrain. Note: random maps are 
often unbalanced, but if you have time, you can regenerate them until you get a 
good one."
+msgstr "Un mapa aletori amb la sorra com a principal terreny. Nota: els mapes 
aleatoris poden ser desequilibrats, però si teniu temps, podeu regenerar-lo 
fins que sigui prou bo."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:17
@@ -1312,14 +958,8 @@
 msgstr "Mapa aleatori (pantà)"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:5
-msgid ""
-"A random map with swamp as the primary terrain. Note: random maps are often "
-"unbalanced, but if you have time, you can regenerate them until you get a "
-"good one."
-msgstr ""
-"Un mapa aletori on el terreny destacat és el pantà. Nota: els mapes "
-"aleatoris poden ser desequilibrats, però si teniu temps, podeu regenerar-lo "
-"fins que sigui prou bo."
+msgid "A random map with swamp as the primary terrain. Note: random maps are 
often unbalanced, but if you have time, you can regenerate them until you get a 
good one."
+msgstr "Un mapa aletori on el terreny destacat és el pantà. Nota: els mapes 
aleatoris poden ser desequilibrats, però si teniu temps, podeu regenerar-lo 
fins que sigui prou bo."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:17
@@ -1327,45 +967,28 @@
 msgstr "Mapa aleatori (hivern)"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:4
-msgid ""
-"A random map set in the break between spring and winter, mainly with snowy "
-"terrains. Note: random maps are often unbalanced, but if you have time, you "
-"can regenerate them until you get a good one."
-msgstr ""
-"Un mapa aletori que té lloc entre l'hivern i la primavera, majoritariment "
-"amb terrenys nevats. Nota: els mapes aleatoris poden ser desequilibrats, "
-"però si teniu temps, podeu regenerar-lo fins que sigui prou bo."
+msgid "A random map set in the break between spring and winter, mainly with 
snowy terrains. Note: random maps are often unbalanced, but if you have time, 
you can regenerate them until you get a good one."
+msgstr "Un mapa aletori que té lloc entre l'hivern i la primavera, 
majoritariment amb terrenys nevats. Nota: els mapes aleatoris poden ser 
desequilibrats, però si teniu temps, podeu regenerar-lo fins que sigui prou 
bo."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:3
 msgid "Wesbowl"
 msgstr "Wesbowl"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:6
-msgid ""
-"In Wesbowl, a player must get their ball to the other player's end zone. "
-"However, the other player can attack your units. Wesbowl is played with "
-"blunt weapons, and healers are on hand, so when units are killed, they "
-"return to that player's end zone with an injury."
-msgstr ""
-"A Wesbowl, el jugador ha de dur la pilota a la zona final de l'adversari. "
-"Tanmateix, l'altre jugador podrà atacar les vostres unitats. Wesbowl es juga 
"
-"amb armes sense afilar, per tant, quan es mata una unitat, aquesta torna al "
-"principi del camp perfectament recuperada."
+msgid "In Wesbowl, a player must get their ball to the other player's end 
zone. However, the other player can attack your units. Wesbowl is played with 
blunt weapons, and healers are on hand, so when units are killed, they return 
to that player's end zone with an injury."
+msgstr "A Wesbowl, el jugador ha de dur la pilota a la zona final de 
l'adversari. Tanmateix, l'altre jugador podrà atacar les vostres unitats. 
Wesbowl es juga amb armes sense afilar, per tant, quan es mata una unitat, 
aquesta torna al principi del camp perfectament recuperada."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:11
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
-"@Move either ball to your opponent's endzone more times than they move their "
-"ball to yours\n"
+"@Move either ball to your opponent's endzone more times than they move their 
ball to yours\n"
 "Defeat:\n"
-"#Opponent moves the balls to your endzone more times than you move them to "
-"theirs"
+"#Opponent moves the balls to your endzone more times than you move them to 
theirs"
 msgstr ""
 "\n"
 "Victòria:\n"
-"@Mou la pilota a la zona al final de la zona enemiga més vegades que el "
-"vostre contrincant\n"
+"@Mou la pilota a la zona al final de la zona enemiga més vegades que el 
vostre contrincant\n"
 "Derrota:\n"
 "#El vostre contrincant mou la bola a la zona final més vegades"
 
@@ -1413,12 +1036,8 @@
 msgstr "Batalla pel pont de Weslin"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/WeslinBridge.cfg:5
-msgid ""
-"Teams of 2 fight for control of the central bridge choke-point. Good for "
-"medium-length games. Players 1 and 3 must be allied, as should 2 and 4."
-msgstr ""
-"Equips de dos lluiten pel control del pont central. Bon mapa per partides de "
-"duració mitjana. Els jugadors 1 i 3 han d'estar aliats, així com el 2 i el 
4."
+msgid "Teams of 2 fight for control of the central bridge choke-point. Good 
for medium-length games. Players 1 and 3 must be allied, as should 2 and 4."
+msgstr "Equips de dos lluiten pel control del pont central. Bon mapa per 
partides de duració mitjana. Els jugadors 1 i 3 han d'estar aliats, així com 
el 2 i el 4."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/battleworld.cfg:7
 msgid "Battle World"
@@ -1434,14 +1053,11 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:5
 msgid ""
-"This map is a convenient way to do some testing with two factions, as it is "
-"pretty well balanced towards both sides.\n"
+"This map is a convenient way to do some testing with two factions, as it is 
pretty well balanced towards both sides.\n"
 "You can use it AI vs AI to see how well a faction fares against another."
 msgstr ""
-"Aquest és un mapa interessant per provar la potència de dues faccions, ja "
-"que està molt ben equilibrat.\n"
-"També podeu fer-lo servir per fer una partida IA contra IA i veure com "
-"lluita una facció contra una altra."
+"Aquest és un mapa interessant per provar la potència de dues faccions, ja 
que està molt ben equilibrat.\n"
+"També podeu fer-lo servir per fer una partida IA contra IA i veure com 
lluita una facció contra una altra."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:110
 msgid "The Isle of Anduin"
@@ -1472,24 +1088,12 @@
 msgstr "Rei de la muntanya"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:47
-msgid ""
-"I am here to learn how to fight in a battle. As an experienced elder mage, "
-"surely you can explain the art of combat to me..."
-msgstr ""
-"Estic aquí per aprendre com lluitar en una batalla. Com a mag experimentat, "
-"segur que podeu explicar-me l'art del combat."
+msgid "I am here to learn how to fight in a battle. As an experienced elder 
mage, surely you can explain the art of combat to me..."
+msgstr "Estic aquí per aprendre com lluitar en una batalla. Com a mag 
experimentat, segur que podeu explicar-me l'art del combat."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:51
-msgid ""
-"Before entering any battle, you need to recruit units. To recruit a unit, "
-"right click on the castle tile on which you wish to recruit the unit. Then "
-"select Recruit, and select 'OK'. You can only recruit units on castle tiles "
-"connected to the keep your leader is on."
-msgstr ""
-"Abans de començar cap batalla, necessiteu reclutar unitats. Per tal de "
-"reclutar una unitat, heu de fer clic amb el botó dret sobre el castell. "
-"Aleshores, premeu 'Recluta' i després 'D'acord'. Només podeu reclutar "
-"unitats des del castell on esteu."
+msgid "Before entering any battle, you need to recruit units. To recruit a 
unit, right click on the castle tile on which you wish to recruit the unit. 
Then select Recruit, and select 'OK'. You can only recruit units on castle 
tiles connected to the keep your leader is on."
+msgstr "Abans de començar cap batalla, necessiteu reclutar unitats. Per tal 
de reclutar una unitat, heu de fer clic amb el botó dret sobre el castell. 
Aleshores, premeu 'Recluta' i després 'D'acord'. Només podeu reclutar unitats 
des del castell on esteu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:53
 msgid "Recruit a unit"
@@ -1513,37 +1117,12 @@
 msgstr "Com puc reclutar unitats?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:63
-msgid ""
-"To recruit a unit, right click on the castle tile on which you wish to "
-"recruit the unit. Then select Recruit, or just hold your cursor over the "
-"tile and press 'Ctrl-R'. Next, select the type of unit that you want to "
-"recruit, and select 'OK'. In order to recruit faster, you can use 'Ctrl-"
-"Shift-R' to re-recruit the last type of unit you recruited."
-msgstr ""
-"Per reclutar una unitat, feu clic dret sobre la zona del castell on desitgeu "
-"reclutar la unitat, i aleshores seleccioneu 'Recluta'. O simplement situeu "
-"el cursor sobre la zona i premeu 'Ctrl-R'. Després, seleccioneu el tipus "
-"d'unitat que voleu reclutar i seleccioneu 'D'acord'. Per tal de reclutar més 
"
-"ràpid, podeu fer servir 'Ctrl-Shift-R' per tornar a reclutar la darrera "
-"unitat."
+msgid "To recruit a unit, right click on the castle tile on which you wish to 
recruit the unit. Then select Recruit, or just hold your cursor over the tile 
and press 'Ctrl-R'. Next, select the type of unit that you want to recruit, and 
select 'OK'. In order to recruit faster, you can use 'Ctrl-Shift-R' to 
re-recruit the last type of unit you recruited."
+msgstr "Per reclutar una unitat, feu clic dret sobre la zona del castell on 
desitgeu reclutar la unitat, i aleshores seleccioneu 'Recluta'. O simplement 
situeu el cursor sobre la zona i premeu 'Ctrl-R'. Després, seleccioneu el 
tipus d'unitat que voleu reclutar i seleccioneu 'D'acord'. Per tal de reclutar 
més ràpid, podeu fer servir 'Ctrl-Shift-R' per tornar a reclutar la darrera 
unitat."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:64
-msgid ""
-"A leader is a unit that can recruit. This means that when the leader is on a "
-"keep, he can recruit units on the surrounding castle tiles. Leaders are "
-"usually powerful units that each side only controls one of. Also, your "
-"leader is usually the first unit that your side controls, and starts on a "
-"keep. You can select your leader quickly by pressing 'l'. If your leader "
-"dies, you lose the game. You can win most scenarios by defeating all enemy "
-"leaders."
-msgstr ""
-"Un líder és una unitat que pot reclutar. Això significa que quan es troba "
-"sobre una torre, pot reclutar unitats en la zona de castell que l'envolta. "
-"Els líders normalment són unitats poderoses, cada bàndol en sol tenir 
només "
-"un. A més, el vostre líder es normalment la primera unitat que el vostre "
-"bàndol controla. Podeu seleccionar el vostre líder ràpidament prement la "
-"tecla 'l'. Si el vostre líder mor, perdeu la partida. De la mateixa manera, "
-"podeu guanyar la majoria dels escenaris derrotant tots els líders enemics."
+msgid "A leader is a unit that can recruit. This means that when the leader is 
on a keep, he can recruit units on the surrounding castle tiles. Leaders are 
usually powerful units that each side only controls one of. Also, your leader 
is usually the first unit that your side controls, and starts on a keep. You 
can select your leader quickly by pressing 'l'. If your leader dies, you lose 
the game. You can win most scenarios by defeating all enemy leaders."
+msgstr "Un líder és una unitat que pot reclutar. Això significa que quan es 
troba sobre una torre, pot reclutar unitats en la zona de castell que 
l'envolta. Els líders normalment són unitats poderoses, cada bàndol en sol 
tenir només un. A més, el vostre líder es normalment la primera unitat que 
el vostre bàndol controla. Podeu seleccionar el vostre líder ràpidament 
prement la tecla 'l'. Si el vostre líder mor, perdeu la partida. De la mateixa 
manera, podeu guanyar la majoria dels escenaris derrotant tots els líders 
enemics."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:64
 msgid "What's a leader?"
@@ -1554,38 +1133,20 @@
 msgstr "Com puc triar quin tipus d'unitat reclutar?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:65
-msgid ""
-"You have to carefully review their skills, which are displayed to the left "
-"of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
-"the unit. You will learn more about these statistics throughout the tutorial."
-msgstr ""
-"Heu de revisar amb cura les seves característiques, que podeu veure a "
-"l'esquerra del diàleg de reclutar unitats. Són importants les seves "
-"habilitats i el seu cost."
+msgid "You have to carefully review their skills, which are displayed to the 
left of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of 
the unit. You will learn more about these statistics throughout the tutorial."
+msgstr "Heu de revisar amb cura les seves característiques, que podeu veure a 
l'esquerra del diàleg de reclutar unitats. Són importants les seves 
habilitats i el seu cost."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:66
 msgid "What happens when I recruit a unit?"
 msgstr "Què passa quan recluto una unitat?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:66
-msgid ""
-"When you recruit a unit, it appears at full health on a castle tile of your "
-"choice. It also receives two traits, which will be discussed later. It "
-"cannot move or attack until you end your turn."
-msgstr ""
-"Quan recluteu una unitat, aquesta apareix en la zona del castell que havíeu "
-"triat. En reclutar, la unitat també rep 2 trets. Tingueu en compte que no "
-"podeu moure la unitat fins la fi del torn."
+msgid "When you recruit a unit, it appears at full health on a castle tile of 
your choice. It also receives two traits, which will be discussed later. It 
cannot move or attack until you end your turn."
+msgstr "Quan recluteu una unitat, aquesta apareix en la zona del castell que 
havíeu triat. En reclutar, la unitat també rep 2 trets. Tingueu en compte que 
no podeu moure la unitat fins la fi del torn."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:76
-msgid ""
-"Since units cannot move on the turn they are recruited, you must end your "
-"turn. To do this, simply click the 'End Turn' button in the lower-right hand "
-"corner."
-msgstr ""
-"Ja que les unitats no es poden moure durant el torn en el que han estat "
-"reclutades, heu de finalitzar el vostre torn. Per fer-ho, simplement feu "
-"clic sobre el botó 'Fi del torn' que hi ha a la cantonada inferior dreta."
+msgid "Since units cannot move on the turn they are recruited, you must end 
your turn. To do this, simply click the 'End Turn' button in the lower-right 
hand corner."
+msgstr "Ja que les unitats no es poden moure durant el torn en el que han 
estat reclutades, heu de finalitzar el vostre torn. Per fer-ho, simplement feu 
clic sobre el botó 'Fi del torn' que hi ha a la cantonada inferior dreta."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:78
 msgid "End your turn"
@@ -1600,98 +1161,40 @@
 msgstr "Com puc finalitzar el meu torn?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:87
-msgid ""
-"One way to end your turn is to press 'Alt-E'. Alternatively, you can right-"
-"click and select End Turn, or select the End Turn button in the lower-right "
-"hand corner."
-msgstr ""
-"Una manera de fer-ho és simplement clicant sobre el botó 'Fi del torn' que "
-"hi ha a la cantonada inferior dreta. També podeu fer servir la drecera de "
-"teclat 'Alt-E'."
+msgid "One way to end your turn is to press 'Alt-E'. Alternatively, you can 
right-click and select End Turn, or select the End Turn button in the 
lower-right hand corner."
+msgstr "Una manera de fer-ho és simplement clicant sobre el botó 'Fi del 
torn' que hi ha a la cantonada inferior dreta. També podeu fer servir la 
drecera de teclat 'Alt-E'."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:88
 msgid "What happens when I end my turn?"
 msgstr "Què passa quan finalitzo el meu torn?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:88
-msgid ""
-"When you end your turn, it becomes another side's turn and only that side "
-"has the right to move, until that side ends its turn. After all sides end "
-"their turns, the next turn begins. This has various effects, including "
-"causing all units to regain their full movement potential. The number of the "
-"current turn is displayed on the status bar next to the image of a flag. "
-"When this number exceeds the maximum number of turns, you lose the game."
-msgstr ""
-"Quan acabes, el torn passa al següent bàndol i només aquest pot moure les "
-"unitats. Quan tots els bàndols han finalitzat els seus moviments, comença 
el "
-"nou torn. Això té diverses conseqüencies, incloent la regeneració dels "
-"moviments de totes les unitats. El número de torn es pot veure a la barra "
-"d'estatus superior, al costat de la bandera. Quan aquest excedeix el màxim, "
-"perdeu."
+msgid "When you end your turn, it becomes another side's turn and only that 
side has the right to move, until that side ends its turn. After all sides end 
their turns, the next turn begins. This has various effects, including causing 
all units to regain their full movement potential. The number of the current 
turn is displayed on the status bar next to the image of a flag. When this 
number exceeds the maximum number of turns, you lose the game."
+msgstr "Quan acabes, el torn passa al següent bàndol i només aquest pot 
moure les unitats. Quan tots els bàndols han finalitzat els seus moviments, 
comença el nou torn. Això té diverses conseqüencies, incloent la 
regeneració dels moviments de totes les unitats. El número de torn es pot 
veure a la barra d'estatus superior, al costat de la bandera. Quan aquest 
excedeix el màxim, perdeu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:94
-msgid ""
-"Your next task is to move your Elvish Fighter. To move a unit, first select "
-"it, then select his destination. In this case, his destination is the forest "
-"next to the Elvish Shaman, Merle."
-msgstr ""
-"La vostra propera tasca consistirà en moure el vostre lluitador. Per moure "
-"una unitat, primer seleccioneu-la, i després seleccioneu la seva 
destinació. "
-"En aquest cas, la seva destinació serà el bosc proper a Merle, la Xaman 
elfa."
+msgid "Your next task is to move your Elvish Fighter. To move a unit, first 
select it, then select his destination. In this case, his destination is the 
forest next to the Elvish Shaman, Merle."
+msgstr "La vostra propera tasca consistirà en moure el vostre lluitador. Per 
moure una unitat, primer seleccioneu-la, i després seleccioneu la seva 
destinació. En aquest cas, la seva destinació serà el bosc proper a Merle, 
la Xaman elfa."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:96
 msgid "Move your Elvish Fighter next to Merle"
 msgstr "Moveu el vostre lluitador a un llogaret."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:118
-msgid ""
-"Excellent! You have successfully moved your Elvish Fighter. However, since "
-"he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
-"this is called the 'zone of control'."
-msgstr ""
-"Excel·lent! Heu mogut correctament al Lluitador elf. Tot i així, com que "
-"l'heu posat a prop d'una unitat enemiga, ha perdut el seu moviment restant "
-"per aquest torn. Això s'anomena 'Zona de control'."
+msgid "Excellent! You have successfully moved your Elvish Fighter. However, 
since he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this 
turn; this is called the 'zone of control'."
+msgstr "Excel·lent! Heu mogut correctament al Lluitador elf. Tot i així, com 
que l'heu posat a prop d'una unitat enemiga, ha perdut el seu moviment restant 
per aquest torn. Això s'anomena 'Zona de control'."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:122
 msgid "How far can my Elvish Fighter move?"
 msgstr "Pot moure's molt lluny el meu lluitador?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:122
-msgid ""
-"Your Elvish Fighter begins with a certain number of move points each turn; "
-"this is called his speed. When your Elvish Fighter moves along a path, each "
-"hex he goes through costs him move points; this includes his destination. "
-"When you select your Elvish Fighter, all hexes he can't move onto within one "
-"turn will be shaded. If the destination is far enough away that he needs "
-"more than one turn to reach it, a number will appear showing how many turns "
-"it will take him. Clicking on a far-away space will set the unit on a course "
-"for that space, which means it automatically moves as far as it can towards "
-"that space every turn. If you accidentally set a unit on a course, select it "
-"twice to remove the course."
-msgstr ""
-"El vostre Lluitador elf comença amb un nombre determinat de punts de "
-"moviment cada torn. Aquesta és la seva velocitat. Quan el vostre Lluitador "
-"elf es mou per una ruta, cada hexàgon que travessa li costa punts de "
-"moviment. Quan seleccioneu el vostre Lluitador elf, els hexàgons als que no "
-"pot arribar en un sol torn quedaran enfosquits. Si la destinació està més "
-"lluny d'un torn, es mostraran el nombre de torns necessaris per arribar-hi. "
-"Si accidentalment us equivoqueu, podeu cancel·lar la destinació 
seleccionant "
-"la unitat dos vegades."
+msgid "Your Elvish Fighter begins with a certain number of move points each 
turn; this is called his speed. When your Elvish Fighter moves along a path, 
each hex he goes through costs him move points; this includes his destination. 
When you select your Elvish Fighter, all hexes he can't move onto within one 
turn will be shaded. If the destination is far enough away that he needs more 
than one turn to reach it, a number will appear showing how many turns it will 
take him. Clicking on a far-away space will set the unit on a course for that 
space, which means it automatically moves as far as it can towards that space 
every turn. If you accidentally set a unit on a course, select it twice to 
remove the course."
+msgstr "El vostre Lluitador elf comença amb un nombre determinat de punts de 
moviment cada torn. Aquesta és la seva velocitat. Quan el vostre Lluitador elf 
es mou per una ruta, cada hexàgon que travessa li costa punts de moviment. 
Quan seleccioneu el vostre Lluitador elf, els hexàgons als que no pot arribar 
en un sol torn quedaran enfosquits. Si la destinació està més lluny d'un 
torn, es mostraran el nombre de torns necessaris per arribar-hi. Si 
accidentalment us equivoqueu, podeu cancel·lar la destinació seleccionant la 
unitat dos vegades."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:123
-msgid ""
-"A unit's zone of control is the location consisting of all hexes the unit is "
-"adjacent to. Units cannot move through opponent's zones of control; they can "
-"only move into it. When they do this, they lose all of their remaining "
-"movement. Zones of control can be used to block enemies from reaching your "
-"weak and wounded units."
-msgstr ""
-"La zona de control d'una unitat és tota la zona d'hexàgons adjacents (que "
-"l'envolten). Les unitats no es poden moure travessant zones de control dels "
-"seus enemics, només les poden tenir com a destinació final. Quan fan això, 
"
-"perden la resta de punts de moviments. Les zones de control poden ser usades "
-"per blocar els enemics i evitar que s'enfrontin a unitats més débils."
+msgid "A unit's zone of control is the location consisting of all hexes the 
unit is adjacent to. Units cannot move through opponent's zones of control; 
they can only move into it. When they do this, they lose all of their remaining 
movement. Zones of control can be used to block enemies from reaching your weak 
and wounded units."
+msgstr "La zona de control d'una unitat és tota la zona d'hexàgons adjacents 
(que l'envolten). Les unitats no es poden moure travessant zones de control 
dels seus enemics, només les poden tenir com a destinació final. Quan fan 
això, perden la resta de punts de moviments. Les zones de control poden ser 
usades per blocar els enemics i evitar que s'enfrontin a unitats més débils."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:123
 msgid "What's the zone of control?"
@@ -1702,34 +1205,12 @@
 msgstr "Com puc saber qui es un aliat i qui es un enemic?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:124
-msgid ""
-"Units you control have a green, yellow, or red energy circle above their "
-"health bar, the green vertical bar next to them. Units with full movement "
-"have green: ones with some movement yellow, ones with no movement red. Units "
-"controlled by the enemy do not have an energy circle. Allied units you do "
-"not control, like me, have a blue energy circle. Also, the option 'Show Team "
-"Colors', in Preferences, causes the color of a unit's controller is "
-"displayed as a disc below the unit."
-msgstr ""
-"Les unitats tenen un cercle d'energia verd, groc o vermell sobre la seva "
-"barra de vida. El verd indica que la unitat té moviment total, el groc "
-"moviment parcial, i el vermell que ja ha esgotat el seu moviment. Les "
-"unitats controlades per l'enemic no tenen cercle d'energia, mentre que els "
-"aliats que no podeu controlar directament, com ara jo, tenen un cercle blau. "
-"A més d'això, l'opció 'Mostra colors de bàndol' que trobareu a les "
-"'Preferències' del joc, fa que el color del bàndol es pugui veure sota cada 
"
-"unitat en forma de el·lipse."
+msgid "Units you control have a green, yellow, or red energy circle above 
their health bar, the green vertical bar next to them. Units with full movement 
have green: ones with some movement yellow, ones with no movement red. Units 
controlled by the enemy do not have an energy circle. Allied units you do not 
control, like me, have a blue energy circle. Also, the option 'Show Team 
Colors', in Preferences, causes the color of a unit's controller is displayed 
as a disc below the unit."
+msgstr "Les unitats tenen un cercle d'energia verd, groc o vermell sobre la 
seva barra de vida. El verd indica que la unitat té moviment total, el groc 
moviment parcial, i el vermell que ja ha esgotat el seu moviment. Les unitats 
controlades per l'enemic no tenen cercle d'energia, mentre que els aliats que 
no podeu controlar directament, com ara jo, tenen un cercle blau. A més 
d'això, l'opció 'Mostra colors de bàndol' que trobareu a les 'Preferències' 
del joc, fa que el color del bàndol es pugui veure sota cada unitat en forma 
de el·lipse."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:130
-msgid ""
-"Now, you need to attack with your fighter. To attack, first select a unit, "
-"then select its target, which must be next to the attacking unit. You will "
-"then see the attack options box, where you must select an attack to use."
-msgstr ""
-"Ara, heu d'atacar amb el vostre lluitador. Per atacar, primer seleccioneu "
-"una unitat, i seguidament seleccioneu el seu objectiu, que ha de ser una "
-"unitat enemiga propera. Veureu aleshores el diàleg d'atac, on haureu de "
-"seleccionar l'atac realitzar."
+msgid "Now, you need to attack with your fighter. To attack, first select a 
unit, then select its target, which must be next to the attacking unit. You 
will then see the attack options box, where you must select an attack to use."
+msgstr "Ara, heu d'atacar amb el vostre lluitador. Per atacar, primer 
seleccioneu una unitat, i seguidament seleccioneu el seu objectiu, que ha de 
ser una unitat enemiga propera. Veureu aleshores el diàleg d'atac, on haureu 
de seleccionar l'atac realitzar."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:132
 msgid "Attack Merle"
@@ -1744,62 +1225,20 @@
 msgstr "Pot Merle prendre represalies pel meu atac?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:150
-msgid ""
-"Whenever a unit is attacked, it retaliates with one of their own weapons. "
-"This means that after each blow from the attacker, the defender retaliates "
-"with one blow. This continues until one side runs out of blows, in which "
-"case the other unit continues attacking until its blows are depleted as "
-"well. However, any unit can only retaliate by using a weapon of the same "
-"range as the one used to attack. This means that a ranged attack can only be "
-"countered by a ranged attack and a melee attack can only be countered by a "
-"melee attack. Most units have more powerful melee attacks than ranged "
-"attacks. Units with strong ranged attacks are useful in retaliation against "
-"melee oriented units. Some melee units without ranged attacks won't be able "
-"to retaliate at all. However ranged units cannot shoot across multiple "
-"hexes; this is one of the distinctive features of Wesnoth."
-msgstr ""
-"Sempre que una unitat és atacada, contraataca amb alguna de les seves armes. 
"
-"Això vol dir que després de cada cop de l'atacant, el defensor ataca amb un 
"
-"altre cop. Així continua fins que algun dels dos es queda sense més atacs, "
-"moment en que l'altra unitat continua atacant fins que també esgota els seus 
"
-"cops. Tot i així, qualsevol unitat només pot contraatacar usant armes del "
-"mateix rang que l'atacant. Per exemple, un atac a llarga distància només 
pot "
-"ser contrarestat amb un altre atac a llarga distància. La majoria d'unitats "
-"tenen millors atacs de cos a cos que de llarga distància. Les unitats amb "
-"atacs a llarga distància més forts son útils atacant unitats més 
orientades "
-"al cos a cos."
+msgid "Whenever a unit is attacked, it retaliates with one of their own 
weapons. This means that after each blow from the attacker, the defender 
retaliates with one blow. This continues until one side runs out of blows, in 
which case the other unit continues attacking until its blows are depleted as 
well. However, any unit can only retaliate by using a weapon of the same range 
as the one used to attack. This means that a ranged attack can only be 
countered by a ranged attack and a melee attack can only be countered by a 
melee attack. Most units have more powerful melee attacks than ranged attacks. 
Units with strong ranged attacks are useful in retaliation against melee 
oriented units. Some melee units without ranged attacks won't be able to 
retaliate at all. However ranged units cannot shoot across multiple hexes; this 
is one of the distinctive features of Wesnoth."
+msgstr "Sempre que una unitat és atacada, contraataca amb alguna de les seves 
armes. Això vol dir que després de cada cop de l'atacant, el defensor ataca 
amb un altre cop. Així continua fins que algun dels dos es queda sense més 
atacs, moment en que l'altra unitat continua atacant fins que també esgota els 
seus cops. Tot i així, qualsevol unitat només pot contraatacar usant armes 
del mateix rang que l'atacant. Per exemple, un atac a llarga distància només 
pot ser contrarestat amb un altre atac a llarga distància. La majoria 
d'unitats tenen millors atacs de cos a cos que de llarga distància. Les 
unitats amb atacs a llarga distància més forts son útils atacant unitats 
més orientades al cos a cos."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:151
-msgid ""
-"Every attack does a certain amount of damage per hit, and can be used a "
-"certain number of times per battle. These numbers, called the attack's "
-"damage and strike numbers, are displayed in order under the name of the "
-"attack on the unit's status table and next to it on the attack options menu. "
-"To quickly find the maximum damage an attack can inflict, multiply the "
-"damage by the number of strikes. For example, my lightning attack does 14 "
-"damage per blow and has 4 blows, so it can deal up to 56 damage in a single "
-"combat."
-msgstr ""
-"Cada atac fa una certa quantitat de mal per cop, i pot repetir-se un "
-"determinat nombre de vegades per batalla. Aquests nombres es mostren en "
-"ordre sota el nom de l'atac a la descripció de la unitat. Per saber "
-"ràpidament el màxim mal que es pot fer amb un atac, multiplica el mal per 
el "
-"nombre de cops. Per exemple, el meu atac de llampec fa 14 de mal i el puc "
-"fer 4 vegades, per tant, puc fer fins a 56 punts de mal en un sol combat."
+msgid "Every attack does a certain amount of damage per hit, and can be used a 
certain number of times per battle. These numbers, called the attack's damage 
and strike numbers, are displayed in order under the name of the attack on the 
unit's status table and next to it on the attack options menu. To quickly find 
the maximum damage an attack can inflict, multiply the damage by the number of 
strikes. For example, my lightning attack does 14 damage per blow and has 4 
blows, so it can deal up to 56 damage in a single combat."
+msgstr "Cada atac fa una certa quantitat de mal per cop, i pot repetir-se un 
determinat nombre de vegades per batalla. Aquests nombres es mostren en ordre 
sota el nom de l'atac a la descripció de la unitat. Per saber ràpidament el 
màxim mal que es pot fer amb un atac, multiplica el mal per el nombre de cops. 
Per exemple, el meu atac de llampec fa 14 de mal i el puc fer 4 vegades, per 
tant, puc fer fins a 56 punts de mal en un sol combat."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:151
 msgid "How can you tell how powerful a unit's attacks are?"
 msgstr "Com podeu dir com de poderosos són els atacs d'una unitat?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:152
-msgid ""
-"Units have the ability to block blows. The chance that a unit has to hit is "
-"based on the defender's skill at defending blows, and is listed on the "
-"attack options menu after the damage and strike numbers for the bow attack."
-msgstr ""
-"Les unitats tenen l'habilitat de blocar els cops. Les possibilitats de que "
-"això passi es basen en l'habilitat d'aturar cops del defensor. Apareixen a "
-"la llista d'opcions d'atac després del mal i el nombre de cops."
+msgid "Units have the ability to block blows. The chance that a unit has to 
hit is based on the defender's skill at defending blows, and is listed on the 
attack options menu after the damage and strike numbers for the bow attack."
+msgstr "Les unitats tenen l'habilitat de blocar els cops. Les possibilitats de 
que això passi es basen en l'habilitat d'aturar cops del defensor. Apareixen a 
la llista d'opcions d'atac després del mal i el nombre de cops."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:152
 msgid "Will my fighter hit every time when he attacks?"
@@ -1810,52 +1249,24 @@
 msgstr "Finalitzar el teu torn i espera que Merle t'ataqui."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:164
-msgid ""
-"Your fighter has survived Merle's attack. Whenever a unit survives a battle, "
-"it gets experience from the combat. Once a unit gains enough experience, it "
-"advances to the next level, and becomes more powerful."
-msgstr ""
-"El teu lluitador ha sobreviscut a l'atac de Merle. Sempre que una unitat "
-"sobreviu després d'una batalla, guanya experiència del combat. Una vegada "
-"que té suficient experiència, avança al següent nivell i es converteix en 
"
-"una unitat més poderosa."
+msgid "Your fighter has survived Merle's attack. Whenever a unit survives a 
battle, it gets experience from the combat. Once a unit gains enough 
experience, it advances to the next level, and becomes more powerful."
+msgstr "El teu lluitador ha sobreviscut a l'atac de Merle. Sempre que una 
unitat sobreviu després d'una batalla, guanya experiència del combat. Una 
vegada que té suficient experiència, avança al següent nivell i es 
converteix en una unitat més poderosa."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:168
 msgid "What's experience?"
 msgstr "Què és l'experiència?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:168
-msgid ""
-"When a unit fights another unit, it gains experience, denoted 'XP', from the "
-"combat. The amount of experience gained is equal to the opponent's level, "
-"which is usually a representation of that unit's power. However, much more "
-"experience is gained from defeating an enemy unit. The amount of XP gained "
-"from killing an enemy is equal to 8 times the enemy's level."
-msgstr ""
-"Quan una unitat lluita, guanya experiència (també denotada 'XP'). La "
-"quantitat d'experiència guanyada és igual al nivell de l'oponent que sol "
-"representar el poder de la unitat. Es guanya molta més experiència 
derrotant "
-"una unitat enemiga. En aquest cas la quantitat d'experiència guanyada serà "
-"de 8 vegades el nivell de la unitat."
+msgid "When a unit fights another unit, it gains experience, denoted 'XP', 
from the combat. The amount of experience gained is equal to the opponent's 
level, which is usually a representation of that unit's power. However, much 
more experience is gained from defeating an enemy unit. The amount of XP gained 
from killing an enemy is equal to 8 times the enemy's level."
+msgstr "Quan una unitat lluita, guanya experiència (també denotada 'XP'). La 
quantitat d'experiència guanyada és igual al nivell de l'oponent que sol 
representar el poder de la unitat. Es guanya molta més experiència derrotant 
una unitat enemiga. En aquest cas la quantitat d'experiència guanyada serà de 
8 vegades el nivell de la unitat."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:169
 msgid "What happens when a unit advances?"
 msgstr "Què passa quan una unitat avança?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:169
-msgid ""
-"When a unit advances, it transforms into a different unit type. This unit "
-"type is dependent on what the unit was originally, but occasionally there "
-"will be more than one choice of what to advance into. Advanced units are "
-"usually more powerful and 1 level higher than they were originally. Also, "
-"when a unit advances, it is healed completely and any handicaps that have "
-"been cast on it are removed. This is known as 'advance-heal'."
-msgstr ""
-"Quan una unitat avança, es transforma en un altre tipus d'unitat. Aquest "
-"tipus dependrà del que era la unitat originalment, però normalment hi haurà
 "
-"més d'una possibilitat per triar. Les unitats que han avançat solen ser 
més "
-"fortes i d'un nivell més elevat. A més, quan una unitat avança, es cura "
-"completament de les seves ferides."
+msgid "When a unit advances, it transforms into a different unit type. This 
unit type is dependent on what the unit was originally, but occasionally there 
will be more than one choice of what to advance into. Advanced units are 
usually more powerful and 1 level higher than they were originally. Also, when 
a unit advances, it is healed completely and any handicaps that have been cast 
on it are removed. This is known as 'advance-heal'."
+msgstr "Quan una unitat avança, es transforma en un altre tipus d'unitat. 
Aquest tipus dependrà del que era la unitat originalment, però normalment hi 
haurà més d'una possibilitat per triar. Les unitats que han avançat solen 
ser més fortes i d'un nivell més elevat. A més, quan una unitat avança, es 
cura completament de les seves ferides."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:175
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:177
@@ -1871,85 +1282,38 @@
 msgstr "Què passa quan una unitat es mou a un llogaret?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:192
-msgid ""
-"Whenever a unit moves onto a village, he flags the village for his side. "
-"This action takes all of the unit's remaining movement. Villages flagged for "
-"a side give the side several benefits, including giving the side an extra "
-"gold coin every turn, and reducing the total upkeep cost of that side's "
-"units by one. The total number of villages you control is also displayed on "
-"the status bar after the picture of a house. In addition to the economic "
-"benefit of villages, villages can be used in battle. Villages heal the units "
-"on them 8 HP per turn."
-msgstr ""
-"Sempre que una unitat entra en un llogaret, captura aquest llogaret per al "
-"seu bàndol. Aquesta acció esgota els punts de moviments restants de la "
-"unitat. Els llogarets capturats tenen nombrosos beneficis, com l'increment "
-"dels guanys i la reducció del manteniment. El nombre total de llogarets "
-"controlats apareix a la barra d'estat superior, al costat d'un dibuix d'una "
-"casa. A més del factor econòmic, els llogarets també poden ser usats 
durant "
-"la batalla, ja que permeten guarir i curar les unitats."
+msgid "Whenever a unit moves onto a village, he flags the village for his 
side. This action takes all of the unit's remaining movement. Villages flagged 
for a side give the side several benefits, including giving the side an extra 
gold coin every turn, and reducing the total upkeep cost of that side's units 
by one. The total number of villages you control is also displayed on the 
status bar after the picture of a house. In addition to the economic benefit of 
villages, villages can be used in battle. Villages heal the units on them 8 HP 
per turn."
+msgstr "Sempre que una unitat entra en un llogaret, captura aquest llogaret 
per al seu bàndol. Aquesta acció esgota els punts de moviments restants de la 
unitat. Els llogarets capturats tenen nombrosos beneficis, com l'increment dels 
guanys i la reducció del manteniment. El nombre total de llogarets controlats 
apareix a la barra d'estat superior, al costat d'un dibuix d'una casa. A més 
del factor econòmic, els llogarets també poden ser usats durant la batalla, 
ja que permeten guarir i curar les unitats."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:193
 msgid "How do I heal when there aren't any villages nearby?"
 msgstr "Com puc curar una unitat quan no hi ha cap llogaret a prop?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:193
-msgid ""
-"There are ways to heal even without villages. If a unit does not move or "
-"attack for 1 turn, he heals 2 HP from resting. However if an enemy attacks "
-"him he cannot receive rest-heal. Also, there are some units which heal the "
-"units surrounding them. The Elvish Shaman is one such unit; units next to an "
-"Elvish Shaman are healed 4 HP per turn. Finally, whenever you beat a "
-"scenario all of your units are fully healed."
-msgstr ""
-"Hi ha diferents maneres de fer-ho fins i tot sense llogarets. Si una unitat "
-"no es mou ni ataca durant un torn, cura 2 punts de vida per descansar. A "
-"més, hi ha certes unitats que són capaces de guarir les unitats properes. 
La "
-"Xaman elfa és una d'aquestes unitats; les unitats ferides que estiguin al "
-"seu voltant recuperaran 4 punts de vida cada torn. Finalment, sempre que una "
-"unitat guanyi un nivell, recuperarà tots els seus punts de vida."
+msgid "There are ways to heal even without villages. If a unit does not move 
or attack for 1 turn, he heals 2 HP from resting. However if an enemy attacks 
him he cannot receive rest-heal. Also, there are some units which heal the 
units surrounding them. The Elvish Shaman is one such unit; units next to an 
Elvish Shaman are healed 4 HP per turn. Finally, whenever you beat a scenario 
all of your units are fully healed."
+msgstr "Hi ha diferents maneres de fer-ho fins i tot sense llogarets. Si una 
unitat no es mou ni ataca durant un torn, cura 2 punts de vida per descansar. A 
més, hi ha certes unitats que són capaces de guarir les unitats properes. La 
Xaman elfa és una d'aquestes unitats; les unitats ferides que estiguin al seu 
voltant recuperaran 4 punts de vida cada torn. Finalment, sempre que una unitat 
guanyi un nivell, recuperarà tots els seus punts de vida."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:199
-msgid ""
-"Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just attack "
-"repeatedly."
-msgstr ""
-"Ara, heu de derrotar Merle reduint els seus punts de vida a 0. Simplement "
-"ataca fins aconseguir-ho."
+msgid "Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just 
attack repeatedly."
+msgstr "Ara, heu de derrotar Merle reduint els seus punts de vida a 0. 
Simplement ataca fins aconseguir-ho."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:201
 msgid "Defeat Merle"
 msgstr "Derroteu Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:216
-msgid ""
-"Oops! You moved your leader off of the keep. Remember, when your leader is "
-"not on a keep, you cannot recruit. Also remember that if your leader dies, "
-"you lose. In order to continue the tutorial, I will have to teleport you "
-"back onto your keep."
-msgstr ""
-"Oups! Heu mogut el vostre líder fora de la torre. Recordeu, quan el vostre "
-"líder no està en una torre, no podeu reclutar. També heu de recordar que 
si "
-"el vostre líder mor, perderéu. Per tal de continuar la tutoria, sereu "
-"teletransportat a la torre."
+msgid "Oops! You moved your leader off of the keep. Remember, when your leader 
is not on a keep, you cannot recruit. Also remember that if your leader dies, 
you lose. In order to continue the tutorial, I will have to teleport you back 
onto your keep."
+msgstr "Oups! Heu mogut el vostre líder fora de la torre. Recordeu, quan el 
vostre líder no està en una torre, no podeu reclutar. També heu de recordar 
que si el vostre líder mor, perderéu. Per tal de continuar la tutoria, sereu 
teletransportat a la torre."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:232
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:222
-msgid ""
-"Unfortunately, you lost, because your leader was defeated. Hopefully you "
-"have gained wisdom from my teachings anyway."
-msgstr ""
-"Desafortunadament heu perdut, el vostre líder ha estat derrotat. Tot i així 
"
-"espero que les meves ensenyances us hagin servit per aprendre alguna cosa."
+msgid "Unfortunately, you lost, because your leader was defeated. Hopefully 
you have gained wisdom from my teachings anyway."
+msgstr "Desafortunadament heu perdut, el vostre líder ha estat derrotat. Tot 
i així espero que les meves ensenyances us hagin servit per aprendre alguna 
cosa."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:239
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:229
-msgid ""
-"Unfortunately, you lost, because you ran out of time. Hopefully you have "
-"gained wisdom from my teachings anyway."
-msgstr ""
-"Desafortunadament heu perdut, s'han acabat el temps. Tot i així espero que "
-"les meves ensenyances us hagin servit per aprendre alguna cosa."
+msgid "Unfortunately, you lost, because you ran out of time. Hopefully you 
have gained wisdom from my teachings anyway."
+msgstr "Desafortunadament heu perdut, s'han acabat el temps. Tot i així 
espero que les meves ensenyances us hagin servit per aprendre alguna cosa."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:249
 msgid "You have successfully completed the first training scenario."
@@ -1965,39 +1329,16 @@
 msgstr "Què haig de fer per completar un escenari? Sempre m'ho direu?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:253
-msgid ""
-"Sometimes it is not clear how to win a scenario just by listening to the "
-"dialog. In this case you need to look at the scenario objectives, which "
-"appear after the opening dialog. It can also be accessed by clicking "
-"'Objectives' on the menu. The scenario objectives are a list of victory "
-"conditions and defeat conditions, and when any of the conditions are met, "
-"the scenario is over. Hopefully, it was a victory condition that was met."
-msgstr ""
-"De vegades no està del tot clar com guanyar un escenari simplement escoltant 
"
-"el diàleg. En aquests casos, haureu de mirar els objectius de l'escenari, "
-"que apareixen en finalitzar els diàlegs. També podeu accedir-hi durant la "
-"partida fent clic al botó 'Objectius' del menú. Els objectius de l'escenari 
"
-"són una llista de condicions de victòria i derrota. Quan aquestes 
condicions "
-"es compleixen, l'escenari s'acaba... amb una mica de sort amb victòria."
+msgid "Sometimes it is not clear how to win a scenario just by listening to 
the dialog. In this case you need to look at the scenario objectives, which 
appear after the opening dialog. It can also be accessed by clicking 
'Objectives' on the menu. The scenario objectives are a list of victory 
conditions and defeat conditions, and when any of the conditions are met, the 
scenario is over. Hopefully, it was a victory condition that was met."
+msgstr "De vegades no està del tot clar com guanyar un escenari simplement 
escoltant el diàleg. En aquests casos, haureu de mirar els objectius de 
l'escenari, que apareixen en finalitzar els diàlegs. També podeu accedir-hi 
durant la partida fent clic al botó 'Objectius' del menú. Els objectius de 
l'escenari són una llista de condicions de victòria i derrota. Quan aquestes 
condicions es compleixen, l'escenari s'acaba... amb una mica de sort amb 
victòria."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:254
 msgid "What happens when I win a scenario?"
 msgstr "Què passa quan guanyo un escenari?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:254
-msgid ""
-"When you win a scenario, all of your units survive and are revived to full "
-"health, and you do not have to pay them for the remaining turns. Also, if "
-"your army remains in the area after you win, all villages surrender to you "
-"immediately after you win. However between scenarios, 20% of your gold is "
-"lost."
-msgstr ""
-"Quan guanyeu un escenari, totes les vostres unitats sobreviuen, són curades, 
"
-"i no heu de pagar el seu manteniment durant els torns restants. A més, si el 
"
-"vostre exèrcit continua en la mateixa zona després de vèncer, totes les "
-"viles que hi hagi seran vostres immediatament després de la victòria. "
-"Tingueu en compte, però, que entre els escenaris es perd un 20% de l'or "
-"recaptat."
+msgid "When you win a scenario, all of your units survive and are revived to 
full health, and you do not have to pay them for the remaining turns. Also, if 
your army remains in the area after you win, all villages surrender to you 
immediately after you win. However between scenarios, 20% of your gold is lost."
+msgstr "Quan guanyeu un escenari, totes les vostres unitats sobreviuen, són 
curades, i no heu de pagar el seu manteniment durant els torns restants. A 
més, si el vostre exèrcit continua en la mateixa zona després de vèncer, 
totes les viles que hi hagi seran vostres immediatament després de la 
victòria. Tingueu en compte, però, que entre els escenaris es perd un 20% de 
l'or recaptat."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:260
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:250
@@ -2015,38 +1356,20 @@
 msgstr "Ja he acabat de revisar les habilitats!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:281
-msgid ""
-"Although you have completed your first scenario, your training is not yet "
-"over. We will now proceed to the next scenario, in which you will fight me "
-"in a mock battle."
-msgstr ""
-"Tot i que has completat el primer escenari, el teu entrenament no ha acabat. "
-"Ara procedirem al següent escenari, en el que lluitareu contra mi en una "
-"batalla de prova."
+msgid "Although you have completed your first scenario, your training is not 
yet over. We will now proceed to the next scenario, in which you will fight me 
in a mock battle."
+msgstr "Tot i que has completat el primer escenari, el teu entrenament no ha 
acabat. Ara procedirem al següent escenari, en el que lluitareu contra mi en 
una batalla de prova."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:3
 msgid "Traits and Specialties"
 msgstr "Trets i especialitats"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:39
-msgid ""
-"Now you will be subject to a more difficult test. You must defeat me in mock "
-"battle."
-msgstr ""
-"Ara sereu sotmès a una prova més dura. M'haureu de derrotar en una batalla."
+msgid "Now you will be subject to a more difficult test. You must defeat me in 
mock battle."
+msgstr "Ara sereu sotmès a una prova més dura. M'haureu de derrotar en una 
batalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:43
-msgid ""
-"You can win most scenarios simply by defeating all enemy leaders. Win this "
-"scenario by defeating me. Your fighter from the previous scenario can help "
-"you in this battle. To recall him, right-click on a castle tile, select "
-"Recall, select your fighter, then select 'OK'. You should also recruit "
-"Elvish Fighters and Elvish Archers."
-msgstr ""
-"Podeu guanyar la majoria dels escenaris simplement derrotant tots els líders 
"
-"enemics. Guanyeu aquest escenari derrotant-me a mi. Podeu reincorporar el "
-"vostre Lluitador elf de l'escenari anterior amb l'opció 'Reincorpora'. 
També "
-"haureu de reclutar més Lluitadors i Arquers elfs."
+msgid "You can win most scenarios simply by defeating all enemy leaders. Win 
this scenario by defeating me. Your fighter from the previous scenario can help 
you in this battle. To recall him, right-click on a castle tile, select Recall, 
select your fighter, then select 'OK'. You should also recruit Elvish Fighters 
and Elvish Archers."
+msgstr "Podeu guanyar la majoria dels escenaris simplement derrotant tots els 
líders enemics. Guanyeu aquest escenari derrotant-me a mi. Podeu reincorporar 
el vostre Lluitador elf de l'escenari anterior amb l'opció 'Reincorpora'. 
També haureu de reclutar més Lluitadors i Arquers elfs."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:64
 msgid ""
@@ -2094,16 +1417,8 @@
 msgstr "En guàrdia!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:79
-msgid ""
-"First, you must pay 20 pieces of gold for each unit you recall, regardless "
-"of the type of unit. Other than that, recalled units are basically like "
-"recruited units, except that instead of a new unit appearing, a unit from a "
-"previous scenario will appear."
-msgstr ""
-"Primer, heu de pagar 20 monedes d'or per cada unitat que reincorporeu, sigui "
-"del tipus que sigui. A més d'això, les unitats reincorporades són bà
sicament "
-"com les unitats reclutades, excepte que en comptes de ser unitats noves, "
-"seran unitats dels escenaris anteriors."
+msgid "First, you must pay 20 pieces of gold for each unit you recall, 
regardless of the type of unit. Other than that, recalled units are basically 
like recruited units, except that instead of a new unit appearing, a unit from 
a previous scenario will appear."
+msgstr "Primer, heu de pagar 20 monedes d'or per cada unitat que reincorporeu, 
sigui del tipus que sigui. A més d'això, les unitats reincorporades són bà
sicament com les unitats reclutades, excepte que en comptes de ser unitats 
noves, seran unitats dels escenaris anteriors."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:79
 msgid "What happens when I recall a unit?"
@@ -2114,134 +1429,56 @@
 msgstr "Com hauria de decidir quines unitats reincorporar?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:80
-msgid ""
-"You should usually recall units that have already advanced to the next "
-"level. However, you may also want to recall units that have high experience, "
-"and are thus likely to advance. You should recall units that will be useful "
-"for the scenario you are in; for example in a forest scenario, recall elves."
-msgstr ""
-"Normalment hauríeu de reincorporar unitats que ja han avançat de nivell. "
-"També podeu reincorporar unitats que tinguin una bona experiència o que "
-"estiguin a punt de pujar de nivell."
+msgid "You should usually recall units that have already advanced to the next 
level. However, you may also want to recall units that have high experience, 
and are thus likely to advance. You should recall units that will be useful for 
the scenario you are in; for example in a forest scenario, recall elves."
+msgstr "Normalment hauríeu de reincorporar unitats que ja han avançat de 
nivell. També podeu reincorporar unitats que tinguin una bona experiència o 
que estiguin a punt de pujar de nivell."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:89
-msgid ""
-"You may notice that your units have slightly different statistics than the "
-"statistics shown before you recruited them. This is because they have been "
-"assigned traits."
-msgstr ""
-"Segurament heu notat que les vostres unitats tenen unes estadístiques "
-"lleugerament diferents de les que es mostren abans de reclutar-les. Això "
-"passa perquè en reclutar unitats s'assignen els seus trets aleatòriament."
+msgid "You may notice that your units have slightly different statistics than 
the statistics shown before you recruited them. This is because they have been 
assigned traits."
+msgstr "Segurament heu notat que les vostres unitats tenen unes estadístiques 
lleugerament diferents de les que es mostren abans de reclutar-les. Això passa 
perquè en reclutar unitats s'assignen els seus trets aleatòriament."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:93
-msgid ""
-"The function of traits is add variety by making units of the same type "
-"different from each other. This is done by randomly assigning each unit "
-"traits when they are recruited. The traits that a unit has are displayed on "
-"the Status Table, and the function of a specific trait can be found by "
-"putting your cursor over that trait."
-msgstr ""
-"La funció dels trets és afegir varietat fent que les unitats del mateix "
-"tipus siguin diferents. Els trets que té cada unitat es poden veure a la "
-"barra d'estat de la dreta, i el que fa cada tret específicament es pot "
-"trobar posant el ratolí sobre el tret en concret."
+msgid "The function of traits is add variety by making units of the same type 
different from each other. This is done by randomly assigning each unit traits 
when they are recruited. The traits that a unit has are displayed on the Status 
Table, and the function of a specific trait can be found by putting your cursor 
over that trait."
+msgstr "La funció dels trets és afegir varietat fent que les unitats del 
mateix tipus siguin diferents. Els trets que té cada unitat es poden veure a 
la barra d'estat de la dreta, i el que fa cada tret específicament es pot 
trobar posant el ratolí sobre el tret en concret."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:93
 msgid "What do traits do?"
 msgstr "Què fan els trets?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:94
-msgid ""
-"There are five distinct traits, which have effects ranging from increasing a "
-"unit's hit points to decreasing the amount of XP required to advance. "
-"However all traits are designed to improve unit's power; there are no "
-"'negative' traits. Most units have an equal chance to get any two different "
-"traits when they are recruited."
-msgstr ""
-"Hi ha cinc tipus diferents de trets que tenen diferents efectes, des de "
-"incrementar els punts de vida fins a reduir l'experiència necessària per "
-"avançar. En qualsevol cas, els trets estan dissenyats per millorar les "
-"unitats; no hi ha trets negatius. La majoria de les unitats tenen la mateixa "
-"possibilitat de tenir dos trets diferents quan són reclutades."
+msgid "There are five distinct traits, which have effects ranging from 
increasing a unit's hit points to decreasing the amount of XP required to 
advance. However all traits are designed to improve unit's power; there are no 
'negative' traits. Most units have an equal chance to get any two different 
traits when they are recruited."
+msgstr "Hi ha cinc tipus diferents de trets que tenen diferents efectes, des 
de incrementar els punts de vida fins a reduir l'experiència necessària per 
avançar. En qualsevol cas, els trets estan dissenyats per millorar les 
unitats; no hi ha trets negatius. La majoria de les unitats tenen la mateixa 
possibilitat de tenir dos trets diferents quan són reclutades."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:94
 msgid "What kind of traits can my units get?"
 msgstr "Quin tipus de trets poden obtenir les meves unitats?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:104
-msgid ""
-"When you recruit and recall units, you lose gold. If this would cause you to "
-"have less than 0 gold, you cannot recruit or recall."
-msgstr ""
-"Quan recluteu o reincorporeu unitats, perdeu diners. Si una acció comporta "
-"quedar-se amb menys de 0 monedes d'or, no podrà realitzar-se."
+msgid "When you recruit and recall units, you lose gold. If this would cause 
you to have less than 0 gold, you cannot recruit or recall."
+msgstr "Quan recluteu o reincorporeu unitats, perdeu diners. Si una acció 
comporta quedar-se amb menys de 0 monedes d'or, no podrà realitzar-se."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:108
 msgid "How much gold do my units cost?"
 msgstr "Quants diners costen les meves unitats?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:108
-msgid ""
-"You need to pay each unit you recruit or recall gold when you recruit it. "
-"The cost of recruiting a unit is displayed under the unit's name. The cost "
-"of recalling a unit is always 20 gold. A unit also costs gold for each turn "
-"it is under your control. This cost, called 'upkeep', is equal to the level "
-"of the unit. However, units you do not recruit or recall such as your leader "
-"do not cost any gold at all. The total upkeep cost of your units is "
-"displayed on the status bar at the top after a picture of gold and then a "
-"red arrow."
-msgstr ""
-"Heu de pagar diners per cada unitat reclutada o reincorporada. El cost de "
-"reclutar apareix al diàleg de reclutament, mentre que el cost de una "
-"reincorporació és sempre de 20 monedes d'or. Cada unitat del teu bàndol "
-"també té un cost de manteniment, igual al nivell de la unitat. Algunes "
-"unitats però, com els líders, no costen diners. El cost total del "
-"manteniment de les vostres unitats apareix a la barra d'estat superior, al "
-"costat d'un dibuix d'unes monedes d'or i una fletxa vermella."
+msgid "You need to pay each unit you recruit or recall gold when you recruit 
it. The cost of recruiting a unit is displayed under the unit's name. The cost 
of recalling a unit is always 20 gold. A unit also costs gold for each turn it 
is under your control. This cost, called 'upkeep', is equal to the level of the 
unit. However, units you do not recruit or recall such as your leader do not 
cost any gold at all. The total upkeep cost of your units is displayed on the 
status bar at the top after a picture of gold and then a red arrow."
+msgstr "Heu de pagar diners per cada unitat reclutada o reincorporada. El cost 
de reclutar apareix al diàleg de reclutament, mentre que el cost de una 
reincorporació és sempre de 20 monedes d'or. Cada unitat del teu bàndol 
també té un cost de manteniment, igual al nivell de la unitat. Algunes 
unitats però, com els líders, no costen diners. El cost total del manteniment 
de les vostres unitats apareix a la barra d'estat superior, al costat d'un 
dibuix d'unes monedes d'or i una fletxa vermella."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:109
 msgid "How do I get gold?"
 msgstr "Com puc aconseguir diners?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:109
-msgid ""
-"You begin each scenario with a percentage of gold from the previous "
-"scenario. If this is less than 100 gold, you begin with 100 gold instead. "
-"The amount of gold you have is displayed on the status bar after the picture "
-"of gold. After the start of a scenario, you receive 2 gold every turn. Since "
-"you usually need more gold than that, you should flag villages, which give "
-"you 1 gold per turn."
-msgstr ""
-"Cada escenari comença amb un percentatge dels diners del nivell anterior, "
-"però mai seran inferiors a 100 monedes. La quantitat de monedes que teniu "
-"apareix a la barra d'estat superior al costat d'un dibuix d'unes monedes. "
-"Després de començar l'escenari, rebreu 2 monedes cada torn. Com que "
-"normalment necessitareu més diners, haureu de capturar llogarets, que us "
-"donaran 1 moneda d'or per torn."
+msgid "You begin each scenario with a percentage of gold from the previous 
scenario. If this is less than 100 gold, you begin with 100 gold instead. The 
amount of gold you have is displayed on the status bar after the picture of 
gold. After the start of a scenario, you receive 2 gold every turn. Since you 
usually need more gold than that, you should flag villages, which give you 1 
gold per turn."
+msgstr "Cada escenari comença amb un percentatge dels diners del nivell 
anterior, però mai seran inferiors a 100 monedes. La quantitat de monedes que 
teniu apareix a la barra d'estat superior al costat d'un dibuix d'unes monedes. 
Després de començar l'escenari, rebreu 2 monedes cada torn. Com que 
normalment necessitareu més diners, haureu de capturar llogarets, que us 
donaran 1 moneda d'or per torn."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:118
-msgid ""
-"The sun is setting over Wesnoth. The time of day affects how much damage "
-"units of different alignments can inflict upon each other."
-msgstr ""
-"El sol es pon sobre Wesnoth. L'hora del dia afecta a la quantitat de mal que "
-"les unitats de diferents alineacions infligeixen a les altres."
+msgid "The sun is setting over Wesnoth. The time of day affects how much 
damage units of different alignments can inflict upon each other."
+msgstr "El sol es pon sobre Wesnoth. L'hora del dia afecta a la quantitat de 
mal que les unitats de diferents alineacions infligeixen a les altres."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:122
-msgid ""
-"There are 3 alignments: Lawful, Neutral, and Chaotic. There are also 3 times "
-"of day: day, twilight, and night. During day, units of the alignment Lawful, "
-"such as humans, do 25% more damage, while Chaotic units such as undead do "
-"25% less. At night it is reversed. During twilight, all units do their "
-"normal damage. Neutral units such as elves are unaffected by day and night."
-msgstr ""
-"Hi ha tres alineacions: legal, neutral i caòtica. També hi ha tres zones "
-"horàries: dia, alba/vespre i nit. Durant el dia, les unitats legals com els "
-"humans, fan un 25% més de mal, mentre que les caòtiques com els no morts 
fan "
-"un 25% menys. A la nit passa el mateix però a la inversa. Durant l'alba i el 
"
-"vespre, totes les unitats fan el seu mal normal. Les unitats neutrals, com "
-"els elfs, no es veuen afectats per l'hora del dia."
+msgid "There are 3 alignments: Lawful, Neutral, and Chaotic. There are also 3 
times of day: day, twilight, and night. During day, units of the alignment 
Lawful, such as humans, do 25% more damage, while Chaotic units such as undead 
do 25% less. At night it is reversed. During twilight, all units do their 
normal damage. Neutral units such as elves are unaffected by day and night."
+msgstr "Hi ha tres alineacions: legal, neutral i caòtica. També hi ha tres 
zones horàries: dia, alba/vespre i nit. Durant el dia, les unitats legals com 
els humans, fan un 25% més de mal, mentre que les caòtiques com els no morts 
fan un 25% menys. A la nit passa el mateix però a la inversa. Durant l'alba i 
el vespre, totes les unitats fan el seu mal normal. Les unitats neutrals, com 
els elfs, no es veuen afectats per l'hora del dia."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:122
 msgid "What are the different alignments and times of day?"
@@ -2252,45 +1489,16 @@
 msgstr "Com puc saber quina hora del dia és?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:123
-msgid ""
-"The times of day usually progress in a sequence: dawn- identical to "
-"twilight, morning- day, evening- day, dusk- twilight, first-watch- night, "
-"second-watch- night, then repeat. This is represented by the sun and moon "
-"which each rise in the east and set in the west. However some scenarios have "
-"a different sequence, such as underground where it is perpetually night. You "
-"can find out the current time of day by looking at the Status Table."
-msgstr ""
-"L'hora del dia normalment segueix una seqüència: alba, matí, migdia, 
vespre, "
-"nit, matinada. Això es representa amb el sol i la lluna que surten a l'est i 
"
-"es ponen a l'oest. Tot i així, de vegades es segueix una seqüència 
diferent, "
-"com en els escenaris sota terra, on sempre és de nit. També podeu consultar 
"
-"l'hora del dia a la barra d'estat de la dreta."
+msgid "The times of day usually progress in a sequence: dawn- identical to 
twilight, morning- day, evening- day, dusk- twilight, first-watch- night, 
second-watch- night, then repeat. This is represented by the sun and moon which 
each rise in the east and set in the west. However some scenarios have a 
different sequence, such as underground where it is perpetually night. You can 
find out the current time of day by looking at the Status Table."
+msgstr "L'hora del dia normalment segueix una seqüència: alba, matí, 
migdia, vespre, nit, matinada. Això es representa amb el sol i la lluna que 
surten a l'est i es ponen a l'oest. Tot i així, de vegades es segueix una 
seqüència diferent, com en els escenaris sota terra, on sempre és de nit. 
També podeu consultar l'hora del dia a la barra d'estat de la dreta."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:132
 msgid "Each hex has a terrain, which gives the hex distinctive properties."
 msgstr "Cada hexàgon té un terreny que li dona unes propietats diferents."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:136
-msgid ""
-"Two terrains have properties which have already been described; namely "
-"villages and castle. However the properties of most terrains are more "
-"subtle, and have to do with the advantages and disadvantages different units "
-"have when they move onto them. The first property of a terrain is the number "
-"of move points it takes each unit to move through the hex. The second "
-"property is the defense that the terrain gives units standing on it. This is "
-"a percentage which determines the unit's chance to be hit on that terrain. "
-"For example; many elves have 70% defense in woods, and are therefore hit 30% "
-"of the time."
-msgstr ""
-"Dos terrenys tenen propietats que ja han estat descrites: els llogarets i "
-"els castells. Tanmateix, les propietats de la majoria dels terrenys són més 
"
-"subtils, i tenen més a veure amb els avantatges i desavantatges que les "
-"diferents unitats tenen sobre aquests. La primera propietat d'un terreny és "
-"el nombre de punts de moviment que necessita cada unitat per moure's. La "
-"segona propietat és la defensa que cada terreny li proporciona. Aquesta és "
-"un percentatge que determina les possibilitats de la unitat de ser "
-"colpejada. Per exemple, els elfs tenen un 70% de defensa als boscos, que vol "
-"dir que seran colpejats només un 30% de les vegades."
+msgid "Two terrains have properties which have already been described; namely 
villages and castle. However the properties of most terrains are more subtle, 
and have to do with the advantages and disadvantages different units have when 
they move onto them. The first property of a terrain is the number of move 
points it takes each unit to move through the hex. The second property is the 
defense that the terrain gives units standing on it. This is a percentage which 
determines the unit's chance to be hit on that terrain. For example; many elves 
have 70% defense in woods, and are therefore hit 30% of the time."
+msgstr "Dos terrenys tenen propietats que ja han estat descrites: els 
llogarets i els castells. Tanmateix, les propietats de la majoria dels terrenys 
són més subtils, i tenen més a veure amb els avantatges i desavantatges que 
les diferents unitats tenen sobre aquests. La primera propietat d'un terreny 
és el nombre de punts de moviment que necessita cada unitat per moure's. La 
segona propietat és la defensa que cada terreny li proporciona. Aquesta és un 
percentatge que determina les possibilitats de la unitat de ser colpejada. Per 
exemple, els elfs tenen un 70% de defensa als boscos, que vol dir que seran 
colpejats només un 30% de les vegades."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:136
 msgid "What are the different properties that terrains have?"
@@ -2301,124 +1509,52 @@
 msgstr "Com puc saber quines són les propietats d'un terreny en concret?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:137
-msgid ""
-"To find out the properties of a terrain with respect to a specific unit, "
-"right-click on the unit, select Unit Description, then look at Terrain "
-"Modifiers. To find out which terrain is on a particular hex, move your "
-"cursor over that hex and look in the upper-right hand corner of the screen. "
-"This will display, in order, the name of the terrain, then the coordinates "
-"of the hex, then the selected unit's defense, then the number of move points "
-"it will cost the selected unit to move through that hex."
-msgstr ""
-"Per saber quines són les propietats d'un terreny respecte una unitat, feu "
-"clic amb el botó dret sobre la unitat i seleccioneu 'Descriu unitat'. Allà "
-"hi trobareu un llistat dels modificadors de terreny. D'altra banda, a la "
-"barra d'estat superior, a la part dreta, hi podeu veure el nom del terreny i "
-"les coordenades, i si hi ha alguna unitat, la seva defensa i el nombre de "
-"punts de moviment que necessaris per passar per aquell terreny."
+msgid "To find out the properties of a terrain with respect to a specific 
unit, right-click on the unit, select Unit Description, then look at Terrain 
Modifiers. To find out which terrain is on a particular hex, move your cursor 
over that hex and look in the upper-right hand corner of the screen. This will 
display, in order, the name of the terrain, then the coordinates of the hex, 
then the selected unit's defense, then the number of move points it will cost 
the selected unit to move through that hex."
+msgstr "Per saber quines són les propietats d'un terreny respecte una unitat, 
feu clic amb el botó dret sobre la unitat i seleccioneu 'Descriu unitat'. Allà
 hi trobareu un llistat dels modificadors de terreny. D'altra banda, a la barra 
d'estat superior, a la part dreta, hi podeu veure el nom del terreny i les 
coordenades, i si hi ha alguna unitat, la seva defensa i el nombre de punts de 
moviment que necessaris per passar per aquell terreny."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:146
-msgid ""
-"Each attack has a damage type which affects how much damage different units "
-"take from that attack."
-msgstr ""
-"Cada atac té un tipus de mal que afecta a la quantitat de mal que fa sobre "
-"les unitats."
+msgid "Each attack has a damage type which affects how much damage different 
units take from that attack."
+msgstr "Cada atac té un tipus de mal que afecta a la quantitat de mal que fa 
sobre les unitats."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:150
-msgid ""
-"Each unit has a certain resistance against each attack type. This resistance "
-"is a percentage which is subtracted from the damage of opponent's weapons of "
-"that type. For example, if an Elvish Scout is attacked by an Elvish Archer, "
-"the archer does 20% more damage than normal, since Elvish Scouts have -20% "
-"resistance to pierce. This bonus/penalty is calculated additively with other "
-"bonuses/penalties like time of day, so two -50% penalties would add up to -"
-"100%."
-msgstr ""
-"Cada unitat té una certa resistència contra cada tipus de mal. Aquesta "
-"resistència és un percentatge que es resta al mal de les armes del mateix "
-"tipus de l'adversari. Per exemple, si un Escorta elf és atacat per un Arquer 
"
-"elf, l'arquer farà un 20% més de mal del normal, ja que els escortes tenen "
-"una resistència de -20% contra les armes perforadores. Aquesta bonificació/"
-"penalització es calcula a més a més de les altres bonficacions/"
-"penalitzacions com l'hora del dia."
+msgid "Each unit has a certain resistance against each attack type. This 
resistance is a percentage which is subtracted from the damage of opponent's 
weapons of that type. For example, if an Elvish Scout is attacked by an Elvish 
Archer, the archer does 20% more damage than normal, since Elvish Scouts have 
-20% resistance to pierce. This bonus/penalty is calculated additively with 
other bonuses/penalties like time of day, so two -50% penalties would add up to 
-100%."
+msgstr "Cada unitat té una certa resistència contra cada tipus de mal. 
Aquesta resistència és un percentatge que es resta al mal de les armes del 
mateix tipus de l'adversari. Per exemple, si un Escorta elf és atacat per un 
Arquer elf, l'arquer farà un 20% més de mal del normal, ja que els escortes 
tenen una resistència de -20% contra les armes perforadores. Aquesta 
bonificació/penalització es calcula a més a més de les altres 
bonficacions/penalitzacions com l'hora del dia."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:150
 msgid "How does resistance affect attack damage?"
 msgstr "Com afecta la resistència al mal?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:151
-msgid ""
-"There are 6 different damage types: blade, pierce, impact, fire, cold, and "
-"holy. Heavily armored units have high resistance to the physical types: "
-"blade, pierce, and impact, but low resistance to the magical types: fire and "
-"cold. All living units have resistance to holy while undead are extremely "
-"weak to it. To find out a specific unit's resistance, right-click on the "
-"unit, select Unit Description, then look at Resistances."
-msgstr ""
-"Hi ha 6 tipus de mal diferents: tallant, perforant, impactant, foc, fred i "
-"sagrat. Les unitats fortament armades tenen molta resistència contra els "
-"atacs físics: tallant, perforant i impactant; però un són dèbils contra "
-"atacs màgics: foc, fred i sagrat. Totes les unitats vivents tenen "
-"resistència contra els atacs sagrats mentre que els no morts són molt "
-"vulnerables. Per veure les resistències específiques de cada unitat, feu "
-"clic amb el botó dret sobre la unitat i seleccioneu 'Descriu unitat'."
+msgid "There are 6 different damage types: blade, pierce, impact, fire, cold, 
and holy. Heavily armored units have high resistance to the physical types: 
blade, pierce, and impact, but low resistance to the magical types: fire and 
cold. All living units have resistance to holy while undead are extremely weak 
to it. To find out a specific unit's resistance, right-click on the unit, 
select Unit Description, then look at Resistances."
+msgstr "Hi ha 6 tipus de mal diferents: tallant, perforant, impactant, foc, 
fred i sagrat. Les unitats fortament armades tenen molta resistència contra 
els atacs físics: tallant, perforant i impactant; però un són dèbils contra 
atacs màgics: foc, fred i sagrat. Totes les unitats vivents tenen resistència 
contra els atacs sagrats mentre que els no morts són molt vulnerables. Per 
veure les resistències específiques de cada unitat, feu clic amb el botó 
dret sobre la unitat i seleccioneu 'Descriu unitat'."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:151
 msgid "What are the different damage types?"
 msgstr "Quins són els diferents tipus de mal?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:160
-msgid ""
-"Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
-msgstr ""
-"Moltes unitats tenen alguna característica que canvia les regles del joc "
-"d'alguna manera."
+msgid "Many units have a specialty which changes the rules of play in some 
way."
+msgstr "Moltes unitats tenen alguna característica que canvia les regles del 
joc d'alguna manera."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:164
-msgid ""
-"Each specialty does something different; that's the whole point of a "
-"specialty. To find a description of a unit's specialty, put your cursor over "
-"the name of the specialty."
-msgstr ""
-"Cadascuna d'aquestes característiques fa coses diferents, aquesta és la 
seva "
-"gràcia. Per veure la descripció d'una d'aquestes especialitats, poseu el "
-"ratolí sobre aquesta."
+msgid "Each specialty does something different; that's the whole point of a 
specialty. To find a description of a unit's specialty, put your cursor over 
the name of the specialty."
+msgstr "Cadascuna d'aquestes característiques fa coses diferents, aquesta és 
la seva gràcia. Per veure la descripció d'una d'aquestes especialitats, poseu 
el ratolí sobre aquesta."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:164
 msgid "What do specialties do?"
 msgstr "Què fan les especialitats?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:165
-msgid ""
-"The specialties a unit gets are determined by the unit type; for example all "
-"generals have the specialty leadership. There are two kinds of specialties: "
-"abilities, and attack specials. Abilities apply to units while attack "
-"specials only apply to one of the unit's attacks."
-msgstr ""
-"Les especialitats estan determinades pel tipus d'unitat. Per exemple, els "
-"generals tenen l'habilitat de lideratge. Hi ha dos tipus d'especialitats: "
-"les habilitats i els atacs especials. Les habilitats s'apliquen a la unitat "
-"en general mentre que els atacs especials només afecten algun atac en "
-"concret."
+msgid "The specialties a unit gets are determined by the unit type; for 
example all generals have the specialty leadership. There are two kinds of 
specialties: abilities, and attack specials. Abilities apply to units while 
attack specials only apply to one of the unit's attacks."
+msgstr "Les especialitats estan determinades pel tipus d'unitat. Per exemple, 
els generals tenen l'habilitat de lideratge. Hi ha dos tipus d'especialitats: 
les habilitats i els atacs especials. Les habilitats s'apliquen a la unitat en 
general mentre que els atacs especials només afecten algun atac en concret."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:165
 msgid "Which units get specialties?"
 msgstr "Quines unitats tenen especialitats?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:166
-msgid ""
-"There are many different specialties, and learning about them is one of the "
-"interesting parts of playing Wesnoth. The two most common specialties are "
-"called 'magical' and 'leadership'. Magical attacks have a 70% chance of "
-"hitting enemies regardless of what terrain they are on. Units do more damage "
-"while next to a unit of higher level with leadership."
-msgstr ""
-"Hi ha molts tipus d'especialitats, i aprendre quines són és una de les 
parts "
-"interessants de jugar a Wesnoth. Les dos més comunes són les anomenades "
-"'lideratge' i 'màgic'. Les unitats fan més mal si estan a prop d'una unitat 
"
-"líder. Els atacs màgics per la seva part sempre tenen un 70% de "
-"possibilitats d'encertar."
+msgid "There are many different specialties, and learning about them is one of 
the interesting parts of playing Wesnoth. The two most common specialties are 
called 'magical' and 'leadership'. Magical attacks have a 70% chance of hitting 
enemies regardless of what terrain they are on. Units do more damage while next 
to a unit of higher level with leadership."
+msgstr "Hi ha molts tipus d'especialitats, i aprendre quines són és una de 
les parts interessants de jugar a Wesnoth. Les dos més comunes són les 
anomenades 'lideratge' i 'màgic'. Les unitats fan més mal si estan a prop 
d'una unitat líder. Els atacs màgics per la seva part sempre tenen un 70% de 
possibilitats d'encertar."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:166
 msgid "What kinds of specialties can my units get?"
@@ -2429,40 +1565,20 @@
 msgstr "Com puc fer servir les especialitats?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:167
-msgid ""
-"To use a specialty, you just have to move and/or attack with your units in a "
-"way which triggers the specialty. For example, in order to use leadership, "
-"you must move a unit with leadership next to another unit, then attack with "
-"the other unit."
-msgstr ""
-"Per fer servir una especialitat, només cal moure i/o atacar amb la vostra "
-"unitat de manera que l'utilitzi. Per exemple, per fer servir el lideratge, "
-"haureu de moure la unitat amb aquesta habilitat al costat d'altres unitats."
+msgid "To use a specialty, you just have to move and/or attack with your units 
in a way which triggers the specialty. For example, in order to use leadership, 
you must move a unit with leadership next to another unit, then attack with the 
other unit."
+msgstr "Per fer servir una especialitat, només cal moure i/o atacar amb la 
vostra unitat de manera que l'utilitzi. Per exemple, per fer servir el 
lideratge, haureu de moure la unitat amb aquesta habilitat al costat d'altres 
unitats."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:184
-msgid ""
-"Some objects change the statistics of the unit that triggered them. One of "
-"your units found a potion which will make him do more damage on his attack. "
-"To see his new combat statistics, look at the Status Table."
-msgstr ""
-"Alguns objectes poden canviar les estadístiques de les unitats. Una de les "
-"vostres unitats ha trobat una poció que la fará més efectiva en aquest 
atac. "
-"Per veure les seves noves estadítiques, observa la barra d'estat lateral."
+msgid "Some objects change the statistics of the unit that triggered them. One 
of your units found a potion which will make him do more damage on his attack. 
To see his new combat statistics, look at the Status Table."
+msgstr "Alguns objectes poden canviar les estadístiques de les unitats. Una 
de les vostres unitats ha trobat una poció que la fará més efectiva en 
aquest atac. Per veure les seves noves estadítiques, observa la barra d'estat 
lateral."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:191
 msgid "This potion increases the damage of all the drinker's attacks by four."
 msgstr "Aquesta poció incrementa per quatre el mal del atacs de qui la beu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:197
-msgid ""
-"The objects you encounter are put in by the scenario designer, so they vary "
-"from campaign to campaign. In Heir to the Throne, most objects give the unit "
-"who picks them up a new weapon. However there are usually not that many "
-"objects in a campaign."
-msgstr ""
-"Els objectes que trobeu poden són diferents segons les campanyes. A Hereu al 
"
-"Tron, la majoria d'objectes donen a la unitat una nova arma. Tanmateix no "
-"sol haver-hi massa objectes en una campanya."
+msgid "The objects you encounter are put in by the scenario designer, so they 
vary from campaign to campaign. In Heir to the Throne, most objects give the 
unit who picks them up a new weapon. However there are usually not that many 
objects in a campaign."
+msgstr "Els objectes que trobeu poden són diferents segons les campanyes. A 
Hereu al Tron, la majoria d'objectes donen a la unitat una nova arma. Tanmateix 
no sol haver-hi massa objectes en una campanya."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:197
 msgid "What kind of objects am I likely to encounter?"
@@ -2473,62 +1589,32 @@
 msgstr "Quina durada tenen aquests objectes?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:198
-msgid ""
-"Most objects are permanent changes to the unit that receives them. However a "
-"few objects, such as holy water, last only until the end of the scenario."
-msgstr ""
-"La majoria d'objectes són permanents. Ara, també hi ha alguns objectes, com 
"
-"l'aigua sagrada, que només tenen efecte mentre dura l'escenari."
+msgid "Most objects are permanent changes to the unit that receives them. 
However a few objects, such as holy water, last only until the end of the 
scenario."
+msgstr "La majoria d'objectes són permanents. Ara, també hi ha alguns 
objectes, com l'aigua sagrada, que només tenen efecte mentre dura l'escenari."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:212
-msgid ""
-"Remember to try to prevent the enemy from capturing villages, and to "
-"recapture the ones that they already have. This will cut off their gold "
-"supply and make them unable to recruit."
-msgstr ""
-"Recordeu prevenir que l'enemic capturi llogarets, i torneu a capturar "
-"aquells que ja siguin seus. D'aquesta manera reduireu el seu subministre de "
-"diners, impossibilitant que recluti unitats."
+msgid "Remember to try to prevent the enemy from capturing villages, and to 
recapture the ones that they already have. This will cut off their gold supply 
and make them unable to recruit."
+msgstr "Recordeu prevenir que l'enemic capturi llogarets, i torneu a capturar 
aquells que ja siguin seus. D'aquesta manera reduireu el seu subministre de 
diners, impossibilitant que recluti unitats."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:239
-msgid ""
-"Congratulations! You have defeated me, and completed the second and final "
-"training scenario. Next, you may want to begin a campaign, or play "
-"multiplayer."
-msgstr ""
-"Felicitats! M'heu derrotat i heu completat l'escenari segon i últim. Ara ja "
-"esteu preparats per començar una campanya o per fer partides multijugador."
+msgid "Congratulations! You have defeated me, and completed the second and 
final training scenario. Next, you may want to begin a campaign, or play 
multiplayer."
+msgstr "Felicitats! M'heu derrotat i heu completat l'escenari segon i últim. 
Ara ja esteu preparats per començar una campanya o per fer partides 
multijugador."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:243
 msgid "How do I play a campaign?"
 msgstr "Com puc començar una campanya?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:243
-msgid ""
-"To begin a campaign, run Wesnoth, select 'Campaign', select which campaign "
-"to play, then select Easy, Normal, or Hard. Heir to the Throne is the "
-"suggested for newcomers to Wesnoth."
-msgstr ""
-"Per començar una campanya, premeu 'Campanya' al menú principal i 
seleccioneu-"
-"ne una. Després haureu de seleccionar també el nivell de dificultat entre "
-"fàcil, normal o difícil. Hereu al Tron és la campanya recomanada per als "
-"nous jugadors."
+msgid "To begin a campaign, run Wesnoth, select 'Campaign', select which 
campaign to play, then select Easy, Normal, or Hard. Heir to the Throne is the 
suggested for newcomers to Wesnoth."
+msgstr "Per començar una campanya, premeu 'Campanya' al menú principal i 
seleccioneu-ne una. Després haureu de seleccionar també el nivell de 
dificultat entre fàcil, normal o difícil. Hereu al Tron és la campanya 
recomanada per als nous jugadors."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:244
 msgid "How do I play multiplayer?"
 msgstr "Com puc fer partides multijugador?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:244
-msgid ""
-"To play Wesnoth against other people, select 'Multiplayer'. Then select "
-"'Join Official Server'. This will connect you to the official Wesnoth "
-"server, where you can join a game by selecting it, then selecting 'Join "
-"Game'."
-msgstr ""
-"Per jugar a Wesnoth contra altres persones, seleccioneu 'Multijugador' al "
-"menú principal. Aleshores trieu 'Unir-se al servidor oficial'. Això us "
-"connectarà al servidor oficial de Wesnoth, on podeu unir-vos a una partida o 
"
-"crear-ne una de nova."
+msgid "To play Wesnoth against other people, select 'Multiplayer'. Then select 
'Join Official Server'. This will connect you to the official Wesnoth server, 
where you can join a game by selecting it, then selecting 'Join Game'."
+msgstr "Per jugar a Wesnoth contra altres persones, seleccioneu 'Multijugador' 
al menú principal. Aleshores trieu 'Unir-se al servidor oficial'. Això us 
connectarà al servidor oficial de Wesnoth, on podeu unir-vos a una partida o 
crear-ne una de nova."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
@@ -2554,11 +1640,14 @@
 "@Objectiu actual:\n"
 "{OBJECTIVE}"
 
-#: data/schedules.cfg:123 data/schedules.cfg:130
+#: data/schedules.cfg:123
+#: data/schedules.cfg:130
 msgid "Underground"
 msgstr "Sota terra"
 
-#: data/terrain.cfg:7 src/multiplayer.cpp:118 src/multiplayer_lobby.cpp:84
+#: data/terrain.cfg:7
+#: src/multiplayer.cpp:118
+#: src/multiplayer_lobby.cpp:84
 msgid "Shroud"
 msgstr "Ocult"
 
@@ -2574,9 +1663,15 @@
 msgid "Shallow Water"
 msgstr "Aigua baixa"
 
-#: data/terrain.cfg:39 data/terrain.cfg:60 data/terrain.cfg:164
-#: data/terrain.cfg:173 data/terrain.cfg:184 data/terrain.cfg:195
-#: data/terrain.cfg:208 data/terrain.cfg:359 src/reports.cpp:306
+#: data/terrain.cfg:39
+#: data/terrain.cfg:60
+#: data/terrain.cfg:164
+#: data/terrain.cfg:173
+#: data/terrain.cfg:184
+#: data/terrain.cfg:195
+#: data/terrain.cfg:208
+#: data/terrain.cfg:359
+#: src/reports.cpp:306
 msgid "Village"
 msgstr "Llogaret"
 
@@ -2588,15 +1683,19 @@
 msgid "Ice"
 msgstr "Gel"
 
-#: data/terrain.cfg:81 data/terrain.cfg:89 data/terrain.cfg:97
+#: data/terrain.cfg:81
+#: data/terrain.cfg:89
+#: data/terrain.cfg:97
 msgid "Bridge"
 msgstr "Pont"
 
-#: data/terrain.cfg:106 data/terrain.cfg:115
+#: data/terrain.cfg:106
+#: data/terrain.cfg:115
 msgid "Sand"
 msgstr "Sorra"
 
-#: data/terrain.cfg:123 data/terrain.cfg:131
+#: data/terrain.cfg:123
+#: data/terrain.cfg:131
 msgid "Road"
 msgstr "Camí"
 
@@ -2612,7 +1711,8 @@
 msgid "Savanna"
 msgstr "Sabana"
 
-#: data/terrain.cfg:218 data/terrain.cfg:229
+#: data/terrain.cfg:218
+#: data/terrain.cfg:229
 msgid "Desert Village"
 msgstr "Llogaret"
 
@@ -2672,7 +1772,8 @@
 msgid "Cave"
 msgstr "Cova"
 
-#: data/terrain.cfg:369 data/terrain.cfg:429
+#: data/terrain.cfg:369
+#: data/terrain.cfg:429
 msgid "Castle"
 msgstr "Castell"
 
@@ -2704,14 +1805,23 @@
 msgid "End Turn"
 msgstr "Fi del torn"
 
-#: data/themes/default.cfg:153 src/dialogs.cpp:661 src/display.cpp:972
-#: src/help.cpp:1060 src/playturn.cpp:2100 src/unit.cpp:1055
+#: data/themes/default.cfg:153
+#: src/dialogs.cpp:661
+#: src/display.cpp:972
+#: src/help.cpp:1060
+#: src/playturn.cpp:2100
+#: src/unit.cpp:1055
 msgid "HP"
 msgstr "HP"
 
-#: data/themes/default.cfg:162 src/dialogs.cpp:665 src/dialogs.cpp:673
-#: src/display.cpp:976 src/display.cpp:984 src/playturn.cpp:1940
-#: src/playturn.cpp:2101 src/unit.cpp:1114
+#: data/themes/default.cfg:162
+#: src/dialogs.cpp:665
+#: src/dialogs.cpp:673
+#: src/display.cpp:976
+#: src/display.cpp:984
+#: src/playturn.cpp:1940
+#: src/playturn.cpp:2101
+#: src/unit.cpp:1114
 msgid "XP"
 msgstr "XP"
 
@@ -2752,287 +1862,134 @@
 msgstr "Fi"
 
 #: data/tips.cfg:1
-msgid ""
-"Lawful units fight better at day, and chaotic units fight better at night. "
-"Neutral units are unaffected by day and night."
-msgstr ""
-"Les unitats legals lluiten millor de dia, les caòtiques lluiten millor de "
-"nit. Les neutrals no es veuen afectades pel dia i la nit."
+msgid "Lawful units fight better at day, and chaotic units fight better at 
night. Neutral units are unaffected by day and night."
+msgstr "Les unitats legals lluiten millor de dia, les caòtiques lluiten 
millor de nit. Les neutrals no es veuen afectades pel dia i la nit."
 
 #: data/tips.cfg:2
-msgid ""
-"In a campaign, you can use veteran units from previous scenarios by using "
-"the 'recall' option."
+msgid "In a campaign, you can use veteran units from previous scenarios by 
using the 'recall' option."
 msgstr ""
 "La virtut de l'experiència:\n"
-"En una campanya, podeu fer servir unitats veteranes dels escenaris anteriors "
-"mitjançant l'opció 'Reincorpora'."
+"En una campanya, podeu fer servir unitats veteranes dels escenaris anteriors 
mitjançant l'opció 'Reincorpora'."
 
 #: data/tips.cfg:3
-msgid ""
-"There are six types of attacks: pierce, blade, impact, fire, cold, and holy. "
-"Different units have weaknesses against different types of attacks. Right-"
-"click on a unit, and then select 'Unit Description', and then click "
-"'Resistance' to see how much resistance a unit has against different attack "
-"types."
-msgstr ""
-"Hi ha sis tipus d'atac: tallant, perforant, impactant, foc, fred i sagrat. "
-"Les unitats tenen debilitats contra certs tipus d'atacs. Per veure les "
-"resistències específiques de cada unitat, feu clic amb el botó dret sobre 
la "
-"unitat i seleccioneu 'Descriu unitat'."
+msgid "There are six types of attacks: pierce, blade, impact, fire, cold, and 
holy. Different units have weaknesses against different types of attacks. 
Right-click on a unit, and then select 'Unit Description', and then click 
'Resistance' to see how much resistance a unit has against different attack 
types."
+msgstr "Hi ha sis tipus d'atac: tallant, perforant, impactant, foc, fred i 
sagrat. Les unitats tenen debilitats contra certs tipus d'atacs. Per veure les 
resistències específiques de cada unitat, feu clic amb el botó dret sobre la 
unitat i seleccioneu 'Descriu unitat'."
 
 #: data/tips.cfg:4
-msgid ""
-"The terrain your units are on determines the chance your opponents have of "
-"hitting them in battle. The defensive rating for the currently selected unit "
-"in the currently selected terrain is displayed in the top-right corner of "
-"the screen."
-msgstr ""
-"El terreny en el que es troba una unitat determina la probabilitat de ser "
-"colpejada pels adversaris. La puntuació de defensa de la unitat seleccionada 
"
-"es pot veure a la part superior dreta de la pantalla."
+msgid "The terrain your units are on determines the chance your opponents have 
of hitting them in battle. The defensive rating for the currently selected unit 
in the currently selected terrain is displayed in the top-right corner of the 
screen."
+msgstr "El terreny en el que es troba una unitat determina la probabilitat de 
ser colpejada pels adversaris. La puntuació de defensa de la unitat 
seleccionada es pot veure a la part superior dreta de la pantalla."
 
 #: data/tips.cfg:5
-msgid ""
-"Poisoned units lose 8 hitpoints every turn, but they will not die from "
-"poison: poison will never reduce them below 1 hitpoint. Poisoned units can "
-"be cured by moving them to a village, or placing them next to a unit with "
-"the 'cure' ability."
-msgstr ""
-"Les unitats enverinades perden 8 punts de vida cada torn, però no moriran "
-"mai a causa del verí. Aquest no redueix la vida per sota de 1. Les unitats "
-"enverinades poden ser curades als llogarets, o mitjançant unitats amb "
-"l'habilitat de 'cura'."
+msgid "Poisoned units lose 8 hitpoints every turn, but they will not die from 
poison: poison will never reduce them below 1 hitpoint. Poisoned units can be 
cured by moving them to a village, or placing them next to a unit with the 
'cure' ability."
+msgstr "Les unitats enverinades perden 8 punts de vida cada torn, però no 
moriran mai a causa del verí. Aquest no redueix la vida per sota de 1. Les 
unitats enverinades poden ser curades als llogarets, o mitjançant unitats amb 
l'habilitat de 'cura'."
 
 #: data/tips.cfg:6
-msgid ""
-"You can use units from a previous scenario by selecting 'Recall' by the game "
-"menu. By recalling the same units over and over, you can build up a powerful "
-"and experienced army."
-msgstr ""
-"Podeu usar unitats d'escenaris anteriors seleccionant 'Reincorpora' en el "
-"menú de joc. Reincorporant tropes aconseguireu reunir un exèrcit fort i "
-"experimentat."
+msgid "You can use units from a previous scenario by selecting 'Recall' by the 
game menu. By recalling the same units over and over, you can build up a 
powerful and experienced army."
+msgstr "Podeu usar unitats d'escenaris anteriors seleccionant 'Reincorpora' en 
el menú de joc. Reincorporant tropes aconseguireu reunir un exèrcit fort i 
experimentat."
 
 #: data/tips.cfg:7
-msgid ""
-"Units have a Zone of Control in each of the hexes next to them. If a unit "
-"moves into an enemy's Zone of Control, it may not move any further that "
-"turn. Level 0 units are too frail to control a zone; and skirmisher units "
-"are skilled enough to ignore these zones."
-msgstr ""
-"Totes les unitats exerceixen una zona de control sobre els hexàgons que té "
-"al seu voltant. Si una unitat entra en la zona de control de l'enemic, no "
-"podrà moure's més durant aquell torn. Hi ha excepcions: les unitats de "
-"nivell 0, que són massa dèbils per controlar una zona; i les unitats "
-"hostilitzadores, que ignoren aquestes zones."
+msgid "Units have a Zone of Control in each of the hexes next to them. If a 
unit moves into an enemy's Zone of Control, it may not move any further that 
turn. Level 0 units are too frail to control a zone; and skirmisher units are 
skilled enough to ignore these zones."
+msgstr "Totes les unitats exerceixen una zona de control sobre els hexàgons 
que té al seu voltant. Si una unitat entra en la zona de control de l'enemic, 
no podrà moure's més durant aquell torn. Hi ha excepcions: les unitats de 
nivell 0, que són massa dèbils per controlar una zona; i les unitats 
hostilitzadores, que ignoren aquestes zones."
 
 #: data/tips.cfg:8
-msgid ""
-"The chance to hit a unit usually depends on how well that unit can defend "
-"itself in the terrain it is standing in, however magical attacks have a 70% "
-"chance to hit both when attacking and defending, and marksman attacks have "
-"at least 60% chance to hit when attacking."
-msgstr ""
-"Les possibilitats de colpejar una unitat depenen de la seva habilitat per "
-"defensar-se en el terreny en que es troba. Tanmateix, hi ha certes "
-"excepcions, com els atacs màgics, que tenen sempre un 70% d'encertar; o els "
-"tiradors, que tenen un 60%."
+msgid "The chance to hit a unit usually depends on how well that unit can 
defend itself in the terrain it is standing in, however magical attacks have a 
70% chance to hit both when attacking and defending, and marksman attacks have 
at least 60% chance to hit when attacking."
+msgstr "Les possibilitats de colpejar una unitat depenen de la seva habilitat 
per defensar-se en el terreny en que es troba. Tanmateix, hi ha certes 
excepcions, com els atacs màgics, que tenen sempre un 70% d'encertar; o els 
tiradors, que tenen un 60%."
 
 #: data/tips.cfg:9
-msgid ""
-"Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
-msgstr ""
-"Les unitats que descansen als llogarets recuperen 8 punts de vida al "
-"començament del seu torn."
+msgid "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their 
turn."
+msgstr "Les unitats que descansen als llogarets recuperen 8 punts de vida al 
començament del seu torn."
 
 #: data/tips.cfg:10
-msgid ""
-"Units that do not move or attack during their turn rest, and will recover 2 "
-"hitpoints at the beginning of their next turn."
-msgstr ""
-"Les unitats que no es mouen ni ataquen durant el seu torn, recuperen 2 punts "
-"de vida al començament del seu torn."
+msgid "Units that do not move or attack during their turn rest, and will 
recover 2 hitpoints at the beginning of their next turn."
+msgstr "Les unitats que no es mouen ni ataquen durant el seu torn, recuperen 2 
punts de vida al començament del seu torn."
 
 #: data/tips.cfg:11
-msgid ""
-"Most foot units defend better in villages and castles than in most other "
-"terrain, while most mounted units don't get any defensive advantage in "
-"villages and castles."
-msgstr ""
-"La majoria d'unitats d'infanteria defensen millor des de llogarets o "
-"castells que des de la resta de terrenys. Les unitats muntades no solen "
-"rebre cap bonificació per lluitar en llogarets o castells."
+msgid "Most foot units defend better in villages and castles than in most 
other terrain, while most mounted units don't get any defensive advantage in 
villages and castles."
+msgstr "La majoria d'unitats d'infanteria defensen millor des de llogarets o 
castells que des de la resta de terrenys. Les unitats muntades no solen rebre 
cap bonificació per lluitar en llogarets o castells."
 
 #: data/tips.cfg:12
-msgid ""
-"Horse based units are generally resistant to attacks with bladed or impact "
-"weapons, but are vulnerable to attacks with piercing weapons, including bows "
-"and spears."
-msgstr ""
-"Les unitats a cavall solen ser resistents a armes tallants i impactants, "
-"però vulnerables a atacs perforants com llances o fletxes."
+msgid "Horse based units are generally resistant to attacks with bladed or 
impact weapons, but are vulnerable to attacks with piercing weapons, including 
bows and spears."
+msgstr "Les unitats a cavall solen ser resistents a armes tallants i 
impactants, però vulnerables a atacs perforants com llances o fletxes."
 
 #: data/tips.cfg:13
-msgid ""
-"Inflicting the killing blow on an enemy unit is the best way to gain "
-"experience. Units killing an enemy will gain 8 experience for every level of "
-"the unit they kill."
-msgstr ""
-"La millor manera de guanyar experiència és donar el cop de gràcia a "
-"l'adversari. Les unitats que maten un enemic guanyen 8 punts d'experiència "
-"per cada nivell de l'enemic."
+msgid "Inflicting the killing blow on an enemy unit is the best way to gain 
experience. Units killing an enemy will gain 8 experience for every level of 
the unit they kill."
+msgstr "La millor manera de guanyar experiència és donar el cop de gràcia a 
l'adversari. Les unitats que maten un enemic guanyen 8 punts d'experiència per 
cada nivell de l'enemic."
 
 #: data/tips.cfg:14
-msgid ""
-"Elvish units move and fight very well in forest. Dwarvish units move and "
-"fight very well in hills and mountains."
-msgstr ""
-"Els elfs es mouen i lluiten molt bé als boscos. Els nans, en canvi, es "
-"defensen millor a les muntanyes."
+msgid "Elvish units move and fight very well in forest. Dwarvish units move 
and fight very well in hills and mountains."
+msgstr "Els elfs es mouen i lluiten molt bé als boscos. Els nans, en canvi, 
es defensen millor a les muntanyes."
 
 #: data/tips.cfg:15
-msgid ""
-"Patience is often key. Rather than attacking in bad conditions, or with few "
-"troops, wait for better conditions and then attack."
-msgstr ""
-"La paciència és de vegades molt important. En comptes d'atacar en 
condicions "
-"dolentes, espereu a que les coses es posin millor."
+msgid "Patience is often key. Rather than attacking in bad conditions, or with 
few troops, wait for better conditions and then attack."
+msgstr "La paciència és de vegades molt important. En comptes d'atacar en 
condicions dolentes, espereu a que les coses es posin millor."
 
 #: data/tips.cfg:16
-msgid ""
-"If you are attacked from several directions, it may be a good idea to send "
-"expendable units in some directions to delay enemy units."
-msgstr ""
-"Si sou atacat des de diferents flancs, tal vegada sigui una bona idea enviar "
-"tropes prescindibles per retrasar l'atac."
+msgid "If you are attacked from several directions, it may be a good idea to 
send expendable units in some directions to delay enemy units."
+msgstr "Si sou atacat des de diferents flancs, tal vegada sigui una bona idea 
enviar tropes prescindibles per retrasar l'atac."
 
 #: data/tips.cfg:17
-msgid ""
-"Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
-msgstr ""
-"No tingueu por de retirar-vos i tornar-vos a agrupar, aquesta pot ser la "
-"clau de la victòria."
+msgid "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to 
victory."
+msgstr "No tingueu por de retirar-vos i tornar-vos a agrupar, aquesta pot ser 
la clau de la victòria."
 
 #: data/tips.cfg:18
-msgid ""
-"In most campaigns you will receive a gold bonus for finishing early, "
-"depending on the number of villages on the map, and the number of turns you "
-"finish early. You will always earn more gold this way than through capturing "
-"villages and waiting for turns to run out."
-msgstr ""
-"En moltes batalles rebreu una bonificació per acabar aviat, depenent del "
-"nombre de llogarets i dels torns. Sempre obtindreu més diners d'aquesta "
-"manera que capturant tots els llogarets i esperant a que finalitzin els "
-"torns."
+msgid "In most campaigns you will receive a gold bonus for finishing early, 
depending on the number of villages on the map, and the number of turns you 
finish early. You will always earn more gold this way than through capturing 
villages and waiting for turns to run out."
+msgstr "En moltes batalles rebreu una bonificació per acabar aviat, depenent 
del nombre de llogarets i dels torns. Sempre obtindreu més diners d'aquesta 
manera que capturant tots els llogarets i esperant a que finalitzin els torns."
 
 #: data/tips.cfg:19
-msgid ""
-"Your leader can recruit or recall units from any keep inside a castle, not "
-"just the keep they start on. You can capture a keep from an enemy and "
-"recruit from there. Also, some of your allies may be willing to make room "
-"for you on their keep so you can recruit there."
-msgstr ""
-"El vostre líder pot reclutar unitats des de qualsevol torre del castell. "
-"També podeu capturar un castell enemic i reclutar des d'allà, o fer-ho des "
-"d'un castell aliat."
+msgid "Your leader can recruit or recall units from any keep inside a castle, 
not just the keep they start on. You can capture a keep from an enemy and 
recruit from there. Also, some of your allies may be willing to make room for 
you on their keep so you can recruit there."
+msgstr "El vostre líder pot reclutar unitats des de qualsevol torre del 
castell. També podeu capturar un castell enemic i reclutar des d'allà, o 
fer-ho des d'un castell aliat."
 
 #: data/tips.cfg:20
-msgid ""
-"Skeletons are resistant to piercing and bladed attacks, but vulnerable to "
-"impact, fire, and holy attacks."
-msgstr ""
-"Els esquelets són resistents a les armes tallants i perforants, però "
-"vulnerables als atacs impactants, de foc i sagrats."
+msgid "Skeletons are resistant to piercing and bladed attacks, but vulnerable 
to impact, fire, and holy attacks."
+msgstr "Els esquelets són resistents a les armes tallants i perforants, però 
vulnerables als atacs impactants, de foc i sagrats."
 
 #: data/tips.cfg:21
-msgid ""
-"Units with leadership ability make lower level adjacent units on the same "
-"side fight better."
-msgstr ""
-"Les unitats amb lideratge fan que les tropes de nivell inferior que es "
-"troben al seu voltant lluitin millor."
+msgid "Units with leadership ability make lower level adjacent units on the 
same side fight better."
+msgstr "Les unitats amb lideratge fan que les tropes de nivell inferior que es 
troben al seu voltant lluitin millor."
 
 #: data/tips.cfg:22
-msgid ""
-"Generally avoid moving next to an unoccupied village. An enemy unit may move "
-"onto the village and attack you, while enjoying the defense and healing of "
-"the village."
-msgstr ""
-"En general, eviteu apropar-vos a llogarets desocupats. L'enemic podrà 
entrar-"
-"hi i atacar-vos, beneficiant-se així de la defensa i la curació."
+msgid "Generally avoid moving next to an unoccupied village. An enemy unit may 
move onto the village and attack you, while enjoying the defense and healing of 
the village."
+msgstr "En general, eviteu apropar-vos a llogarets desocupats. L'enemic podrà 
entrar-hi i atacar-vos, beneficiant-se així de la defensa i la curació."
 
 #: data/tips.cfg:23
-msgid ""
-"Holding the mouse cursor on an ability or trait shows a description of that "
-"ability or trait."
-msgstr ""
-"Si mateniu el punter del ratolí sobre una habilitat o tret, apareixerà una "
-"descripció."
+msgid "Holding the mouse cursor on an ability or trait shows a description of 
that ability or trait."
+msgstr "Si mateniu el punter del ratolí sobre una habilitat o tret, 
apareixerà una descripció."
 
 #: data/tips.cfg:24
 msgid "Use lines of units to screen injured units to let them recover."
-msgstr ""
-"Formeu línies d'unitats per protegir les que estan ferides mentre es "
-"recuperen."
+msgstr "Formeu línies d'unitats per protegir les que estan ferides mentre es 
recuperen."
 
 #: data/tips.cfg:25
 msgid "Read the hotkeys list in the preferences menu."
 msgstr "Llegiu les dreceres de teclat al menú de preferències."
 
 #: data/tips.cfg:26
-msgid ""
-"If you move a unit, but don't attack or discover any additional information, "
-"you can undo your move by pressing 'u'."
-msgstr ""
-"Si moveu una unitat, però no ataqueu ni descobriu cap informació 
addicional, "
-"podeu desfer el moviment prement la tecla 'u'."
+msgid "If you move a unit, but don't attack or discover any additional 
information, you can undo your move by pressing 'u'."
+msgstr "Si moveu una unitat, però no ataqueu ni descobriu cap informació 
addicional, podeu desfer el moviment prement la tecla 'u'."
 
 #: data/tips.cfg:27
-msgid ""
-"You can see how far enemy units can move by moving the mouse cursor over "
-"them."
-msgstr ""
-"Podeu veure la distància a la que es poden desplaçar les unitats situant el 
"
-"ratolí a sobre seu."
+msgid "You can see how far enemy units can move by moving the mouse cursor 
over them."
+msgstr "Podeu veure la distància a la que es poden desplaçar les unitats 
situant el ratolí a sobre seu."
 
 #: data/tips.cfg:28
-msgid ""
-"Use healers to support your attacks - they will win you battles without "
-"needing to attack anything themselves."
-msgstr ""
-"Feu servir els curadors per ajudar les unitats d'atac. Guanyaran batalles "
-"sense atacar res directament."
+msgid "Use healers to support your attacks - they will win you battles without 
needing to attack anything themselves."
+msgstr "Feu servir els curadors per ajudar les unitats d'atac. Guanyaran 
batalles sense atacar res directament."
 
 #: data/tips.cfg:29
-msgid ""
-"The 'slow' attack ability makes enemy units move slower, but it also gives "
-"them one less attack than they would normally have. It is thus very "
-"effective against units that have a few powerful attacks."
-msgstr ""
-"L'especialitat 'alenteix' fa que les unitats enemigues siguin més lentes, "
-"però també les deixa amb un atac menys. Per tant, és molt efectiva contra "
-"unitats que tenen pocs atacs, però poderosos."
+msgid "The 'slow' attack ability makes enemy units move slower, but it also 
gives them one less attack than they would normally have. It is thus very 
effective against units that have a few powerful attacks."
+msgstr "L'especialitat 'alenteix' fa que les unitats enemigues siguin més 
lentes, però també les deixa amb un atac menys. Per tant, és molt efectiva 
contra unitats que tenen pocs atacs, però poderosos."
 
 #: data/tips.cfg:30
 msgid "Holy attacks are very powerful against undead."
 msgstr "Els atacs sagrats són molt poderosos contra els no morts."
 
 #: data/tips.cfg:31
-msgid ""
-"Units are healed when they advance a level. Used wisely, this can turn a "
-"fight."
-msgstr ""
-"Les unitats recuperen tota la seva vida quan pugen de nivell. Si això es fa "
-"servir correctament, pot canviar el destí d'una batalla."
+msgid "Units are healed when they advance a level. Used wisely, this can turn 
a fight."
+msgstr "Les unitats recuperen tota la seva vida quan pugen de nivell. Si això 
es fa servir correctament, pot canviar el destí d'una batalla."
 
 #: data/tips.cfg:32
-msgid ""
-"Charging units are best used against enemies they can kill with a single "
-"blow."
-msgstr ""
-"Les unitats que poden fer càrregues són molt millors contra els enemics que 
"
-"poden matar d'un sol cop."
+msgid "Charging units are best used against enemies they can kill with a 
single blow."
+msgstr "Les unitats que poden fer càrregues són molt millors contra els 
enemics que poden matar d'un sol cop."
 
 #: data/translations/english.cfg:2
 msgid "Easy"
@@ -3059,12 +2016,8 @@
 "Nit: -25% de mal"
 
 #: data/translations/english.cfg:10
-msgid ""
-"Neutral units are unaffected by day and night, fighting equally well under "
-"both conditions."
-msgstr ""
-"Les unitats neutrals no es veuen afectades pel dia i la nit, lluiten igual "
-"de bé en ambdues condicions."
+msgid "Neutral units are unaffected by day and night, fighting equally well 
under both conditions."
+msgstr "Les unitats neutrals no es veuen afectades pel dia i la nit, lluiten 
igual de bé en ambdues condicions."
 
 #: data/translations/english.cfg:14
 msgid ""
@@ -3083,19 +2036,16 @@
 "Ambush:\n"
 "This unit can hide in forest, and remain undetected by its enemies.\n"
 "\n"
-"Enemy units cannot see or attack this unit when it is in forest, except for "
-"any turn immediately after this unit has attacked, or if there are enemy "
-"units next to this unit."
+"Enemy units cannot see or attack this unit when it is in forest, except for 
any turn immediately after this unit has attacked, or if there are enemy units 
next to this unit."
 msgstr ""
 "Emboscada:\n"
-"Aquesta unitat pot amagar-se al bosc i passar inadvertida pels seus "
-"enemics.\n"
-"Les unitats enemigues no podran veure ni atacar aquesta unitat quan estigui "
-"al bosc, excepte en els torns immediatament després de que hagi atacat o bé 
"
-"si hi ha unitats enemigues al costat."
+"Aquesta unitat pot amagar-se al bosc i passar inadvertida pels seus 
enemics.\n"
+"Les unitats enemigues no podran veure ni atacar aquesta unitat quan estigui 
al bosc, excepte en els torns immediatament després de que hagi atacat o bé 
si hi ha unitats enemigues al costat."
 
-#: data/translations/english.cfg:23 data/units/Elvish_Avenger.cfg:18
-#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:91 data/units/Elvish_Ranger.cfg:17
+#: data/translations/english.cfg:23
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:18
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:91
+#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:17
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:94
 msgid "ambush"
 msgstr "embosca"
@@ -3103,28 +2053,25 @@
 #: data/translations/english.cfg:31
 msgid ""
 "Cures:\n"
-"This unit combines herbal remedies with magic to heal units more quickly "
-"than is normally possible on the battlefield.\n"
+"This unit combines herbal remedies with magic to heal units more quickly than 
is normally possible on the battlefield.\n"
 "\n"
-"This unit will care for all adjacent friendly units that are injured at the "
-"beginning of the turn.\n"
+"This unit will care for all adjacent friendly units that are injured at the 
beginning of the turn.\n"
 "A unit cared for by a curer may heal up to 8 HP per turn.\n"
 "A curer may heal a total of 18 HP per turn, for all units it cares for.\n"
-"A curer can cure a unit of poison, although that unit will receive no "
-"additional healing on the turn it is cured of the poison."
+"A curer can cure a unit of poison, although that unit will receive no 
additional healing on the turn it is cured of the poison."
 msgstr ""
 "Cura:\n"
-"Aquesta unitat combina remeis naturals amb màgia per tal de curar les "
-"unitats més ràpidament del que seria possible al camp de batalla. Tindrà "
-"cura de les unitats amigues adjacents que hagin estat malmeses.\n"
+"Aquesta unitat combina remeis naturals amb màgia per tal de curar les 
unitats més ràpidament del que seria possible al camp de batalla. Tindrà 
cura de les unitats amigues adjacents que hagin estat malmeses.\n"
 "Una unitat curada pot recuperar fins a 8 punts de vida per torn.\n"
 "Es poden curar fins a 18 punts de vida per torn, per a totes les unitats.\n"
-"Les unitats enverinades no rebran cap curació addicional durant el torn en "
-"que són tractades del seu enverinament."
+"Les unitats enverinades no rebran cap curació addicional durant el torn en 
que són tractades del seu enverinament."
 
-#: data/translations/english.cfg:33 data/units/Elvish_Druid.cfg:19
-#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:19 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:7
-#: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:20 data/units/White_Mage.cfg:13
+#: data/translations/english.cfg:33
+#: data/units/Elvish_Druid.cfg:19
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:19
+#: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:7
+#: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:20
+#: data/units/White_Mage.cfg:13
 #: data/units/White_Mage.cfg:84
 msgid "cures"
 msgstr "cura"
@@ -3132,24 +2079,22 @@
 #: data/translations/english.cfg:40
 msgid ""
 "Heals:\n"
-"Allows the unit to heal adjacent friendly units at the beginning of the "
-"turn.\n"
+"Allows the unit to heal adjacent friendly units at the beginning of the 
turn.\n"
 "\n"
 "A unit cared for by a healer may heal up to 4 HP per turn.\n"
 "A healer may heal a total of 8 HP per turn, for all units it cares for.\n"
-"A poisoned unit cannot be cured of its poison by a healer, and must seek the "
-"care of a village or a unit that can cure."
+"A poisoned unit cannot be cured of its poison by a healer, and must seek the 
care of a village or a unit that can cure."
 msgstr ""
 "Guareix:\n"
 "Guareix unitats amigues adjacents al principi del torn.\n"
 "Cada unitat pot recuperar fins a 4 punts de vida per torn.\n"
-"És possible sanar fins a 8 punts de vida en un torn, per a totes les "
-"unitats.\n"
-"Una unitat enverinada no pot ser guarida, haurà de buscar un llogaret o una "
-"unitat amb l'habilitat de cura."
+"És possible sanar fins a 8 punts de vida en un torn, per a totes les 
unitats.\n"
+"Una unitat enverinada no pot ser guarida, haurà de buscar un llogaret o una 
unitat amb l'habilitat de cura."
 
-#: data/translations/english.cfg:42 data/units/Elvish_Shaman.cfg:11
-#: data/units/Paladin.cfg:20 data/units/Saurian_Icecaster.cfg:19
+#: data/translations/english.cfg:42
+#: data/units/Elvish_Shaman.cfg:11
+#: data/units/Paladin.cfg:20
+#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:19
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:20
 msgid "heals"
 msgstr "guareix"
@@ -3157,17 +2102,13 @@
 #: data/translations/english.cfg:47
 msgid ""
 "Illuminates:\n"
-"This unit illuminates the surrounding area, making lawful units fight "
-"better, and chaotic units fight worse.\n"
+"This unit illuminates the surrounding area, making lawful units fight better, 
and chaotic units fight worse.\n"
 "\n"
-"Any units adjacent to this unit will fight as if it were dusk when it is "
-"night, and as if it were day when it is dusk."
+"Any units adjacent to this unit will fight as if it were dusk when it is 
night, and as if it were day when it is dusk."
 msgstr ""
 "Il·lumina:\n"
-"Aquesta unitat il·lumina l'àrea que l'envolta, fent que les unitats legals "
-"lluitin millor, i les caòtiques pitjor.\n"
-"Qualsevol unitat adjacent a aquesta lluitará com ho faria al vespre quan és 
"
-"de nit, y com ho faria al alba durant la vesprada."
+"Aquesta unitat il·lumina l'àrea que l'envolta, fent que les unitats legals 
lluitin millor, i les caòtiques pitjor.\n"
+"Qualsevol unitat adjacent a aquesta lluitará com ho faria al vespre quan és 
de nit, y com ho faria al alba durant la vesprada."
 
 #: data/translations/english.cfg:49
 msgid "illuminates"
@@ -3176,32 +2117,39 @@
 #: data/translations/english.cfg:54
 msgid ""
 "Leadership:\n"
-"This unit can lead friendly units that are next to it, making them fight "
-"better.\n"
+"This unit can lead friendly units that are next to it, making them fight 
better.\n"
 "\n"
-"Adjacent friendly units of lower level will do more damage in battle. When a "
-"unit adjacent to, of a lower level than, and on the same side as a unit with "
-"Leadership engages in combat, its attacks do 25% more damage times the "
-"difference in their levels."
+"Adjacent friendly units of lower level will do more damage in battle. When a 
unit adjacent to, of a lower level than, and on the same side as a unit with 
Leadership engages in combat, its attacks do 25% more damage times the 
difference in their levels."
 msgstr ""
 "Lideratge:\n"
-"Aquesta unitat pot liderar les unitats amigues properes, fent que lluitin "
-"millor en el camp de batalla.\n"
-"Les unitats adjacents de nivell inferior faran fins a un 25% més de mal la "
-"diferència dels seus nivells."
-
-#: data/translations/english.cfg:56 data/units/Commander.cfg:11
-#: data/units/Commander.cfg:86 data/units/Death_Knight.cfg:16
-#: data/units/Drake_Flameheart.cfg:16 data/units/Drake_Flare.cfg:11
-#: data/units/Elvish_Captain.cfg:11 data/units/Elvish_Marshal.cfg:12
-#: data/units/Fire_Dragon.cfg:7 data/units/General.cfg:23
-#: data/units/Grand_Marshal.cfg:19 data/units/Lieutenant.cfg:19
-#: data/units/Lord.cfg:10 data/units/Lord.cfg:85
-#: data/units/Noble_Commander.cfg:13 data/units/Noble_Lord.cfg:13
-#: data/units/Orcish_Leader.cfg:9 data/units/Orcish_Ruler.cfg:9
-#: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:9 data/units/Princess.cfg:18
-#: data/units/Princess.cfg:56 data/units/Sergeant.cfg:20
-#: data/units/Warrior_King.cfg:20 src/actions.cpp:349 src/actions.cpp:450
+"Aquesta unitat pot liderar les unitats amigues properes, fent que lluitin 
millor en el camp de batalla.\n"
+"Les unitats adjacents de nivell inferior faran fins a un 25% més de mal la 
diferència dels seus nivells."
+
+#: data/translations/english.cfg:56
+#: data/units/Commander.cfg:11
+#: data/units/Commander.cfg:86
+#: data/units/Death_Knight.cfg:16
+#: data/units/Drake_Flameheart.cfg:16
+#: data/units/Drake_Flare.cfg:11
+#: data/units/Elvish_Captain.cfg:11
+#: data/units/Elvish_Marshal.cfg:12
+#: data/units/Fire_Dragon.cfg:7
+#: data/units/General.cfg:23
+#: data/units/Grand_Marshal.cfg:19
+#: data/units/Lieutenant.cfg:19
+#: data/units/Lord.cfg:10
+#: data/units/Lord.cfg:85
+#: data/units/Noble_Commander.cfg:13
+#: data/units/Noble_Lord.cfg:13
+#: data/units/Orcish_Leader.cfg:9
+#: data/units/Orcish_Ruler.cfg:9
+#: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:9
+#: data/units/Princess.cfg:18
+#: data/units/Princess.cfg:56
+#: data/units/Sergeant.cfg:20
+#: data/units/Warrior_King.cfg:20
+#: src/actions.cpp:349
+#: src/actions.cpp:450
 msgid "leadership"
 msgstr "lideratge"
 
@@ -3218,18 +2166,15 @@
 "Nightstalk:\n"
 "The unit becomes invisible during night.\n"
 "\n"
-"Enemy units cannot see or attack this unit at night, except for any turn "
-"immediately after this unit has attacked, or if there are enemy units next "
-"to this unit."
+"Enemy units cannot see or attack this unit at night, except for any turn 
immediately after this unit has attacked, or if there are enemy units next to 
this unit."
 msgstr ""
 "Sigil:\n"
 "Aquesta unitat és invisible durant la nit.\n"
 "\n"
-"Les unitats enemigues no poden veure ni atacar aquesta unitat durant la nit, "
-"excepte en el torn immediatament després que hagi atacat. Pot ser descobert "
-"si hi ha unitats enemigues molt properes."
+"Les unitats enemigues no poden veure ni atacar aquesta unitat durant la nit, 
excepte en el torn immediatament després que hagi atacat. Pot ser descobert si 
hi ha unitats enemigues molt properes."
 
-#: data/translations/english.cfg:68 data/units/Nightgaunt.cfg:18
+#: data/translations/english.cfg:68
+#: data/units/Nightgaunt.cfg:18
 #: data/units/Shadow.cfg:16
 msgid "nightstalk"
 msgstr "sigil"
@@ -3237,36 +2182,43 @@
 #: data/translations/english.cfg:71
 msgid ""
 "Regenerates:\n"
-"The unit will heal itself 8 hp per turn. If it is poisoned, it will remove "
-"the poison instead of healing."
+"The unit will heal itself 8 hp per turn. If it is poisoned, it will remove 
the poison instead of healing."
 msgstr ""
 "Regeneració:\n"
-"La unitat es cura a ella mateixa 8 punts de vida per torn. Si està "
-"enverinada, eliminarà el verí en comptes de curar-se."
+"La unitat es cura a ella mateixa 8 punts de vida per torn. Si està 
enverinada, eliminarà el verí en comptes de curar-se."
 
-#: data/translations/english.cfg:73 data/units/Great_Troll.cfg:7
-#: data/units/Tentacle.cfg:7 data/units/Troll.cfg:7
-#: data/units/Troll_Hero.cfg:7 data/units/Troll_Rocklobber.cfg:7
-#: data/units/Troll_Warrior.cfg:7 data/units/Troll_Whelp.cfg:7
+#: data/translations/english.cfg:73
+#: data/units/Great_Troll.cfg:7
+#: data/units/Tentacle.cfg:7
+#: data/units/Troll.cfg:7
+#: data/units/Troll_Hero.cfg:7
+#: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:7
+#: data/units/Troll_Warrior.cfg:7
+#: data/units/Troll_Whelp.cfg:7
 msgid "regenerates"
 msgstr "regenera"
 
 #: data/translations/english.cfg:76
 msgid ""
 "Skirmisher:\n"
-"This unit is skilled in moving past enemies quickly, and ignores all Enemy "
-"Zones of Control."
+"This unit is skilled in moving past enemies quickly, and ignores all Enemy 
Zones of Control."
 msgstr ""
 "Hostilitza:\n"
-"Aquesta unitat és hàbil movent-se entre els enemics ràpidament. Ignora 
totes "
-"les zones de control."
+"Aquesta unitat és hàbil movent-se entre els enemics ràpidament. Ignora 
totes les zones de control."
 
-#: data/translations/english.cfg:78 data/units/Assassin.cfg:17
-#: data/units/Assassin.cfg:96 data/units/Duelist.cfg:16
-#: data/units/Fencer.cfg:16 data/units/Outlaw_Princess.cfg:20
-#: data/units/Rogue.cfg:17 data/units/Rogue.cfg:77 data/units/Saurian.cfg:21
-#: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:19 data/units/Saurian_Flanker.cfg:20
-#: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:19 data/units/Saurian_Warrior.cfg:21
+#: data/translations/english.cfg:78
+#: data/units/Assassin.cfg:17
+#: data/units/Assassin.cfg:96
+#: data/units/Duelist.cfg:16
+#: data/units/Fencer.cfg:16
+#: data/units/Outlaw_Princess.cfg:20
+#: data/units/Rogue.cfg:17
+#: data/units/Rogue.cfg:77
+#: data/units/Saurian.cfg:21
+#: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:19
+#: data/units/Saurian_Flanker.cfg:20
+#: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:19
+#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:21
 msgid "skirmisher"
 msgstr "hostilitza"
 
@@ -3278,23 +2230,25 @@
 "Fermesa:\n"
 "Aquesta unitat rep la meitat de mal quan no ha iniciat l'atac."
 
-#: data/translations/english.cfg:83 data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:15
-#: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:17 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:17
-#: data/units/Merman_Hoplite.cfg:26 src/actions.cpp:477
+#: data/translations/english.cfg:83
+#: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:15
+#: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:17
+#: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:17
+#: data/units/Merman_Hoplite.cfg:26
+#: src/actions.cpp:477
 msgid "steadfast"
 msgstr "fermesa"
 
 #: data/translations/english.cfg:86
 msgid ""
 "Teleport:\n"
-"This unit may teleport between any two friendly villages using one of its "
-"moves."
+"This unit may teleport between any two friendly villages using one of its 
moves."
 msgstr ""
 "Teletransport:\n"
-"Aquesta unitat pot teletransportar-se entre dos llogarets amics de manera "
-"instantània."
+"Aquesta unitat pot teletransportar-se entre dos llogarets amics de manera 
instantània."
 
-#: data/translations/english.cfg:88 data/units/Silver_Mage.cfg:21
+#: data/translations/english.cfg:88
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:21
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:150
 msgid "teleport"
 msgstr "teletransport"
@@ -3302,42 +2256,34 @@
 #: data/translations/english.cfg:93
 msgid ""
 "Backstab:\n"
-"This attack deals double damage if a friendly unit is on the opposite side "
-"of the target. (This doesn't work with allied units.)"
+"This attack deals double damage if a friendly unit is on the opposite side of 
the target. (This doesn't work with allied units.)"
 msgstr ""
 "Punyalada:\n"
-"Aquest atac causa el doble de mal si una unitat amiga està al costat oposat "
-"de l'objectiu (no funciona amb unitats aliades)."
+"Aquest atac causa el doble de mal si una unitat amiga està al costat oposat 
de l'objectiu (no funciona amb unitats aliades)."
 
 #: data/translations/english.cfg:96
 msgid ""
 "Berserk:\n"
-"Whether used offensively or defensively, this attack presses the engagement "
-"until one of the combatants is slain."
+"Whether used offensively or defensively, this attack presses the engagement 
until one of the combatants is slain."
 msgstr ""
 "Berserk:\n"
-"Ja sigui utilitzada ofensiva o defensivament, aquesta atac allarga la lluita "
-"fins la mort d'un dels dos combatents."
+"Ja sigui utilitzada ofensiva o defensivament, aquesta atac allarga la lluita 
fins la mort d'un dels dos combatents."
 
 #: data/translations/english.cfg:99
 msgid ""
 "Charge:\n"
-"This attack deals double damage to the target. It also causes this unit to "
-"take double damage from the target's counterattack."
+"This attack deals double damage to the target. It also causes this unit to 
take double damage from the target's counterattack."
 msgstr ""
 "Càrrega:\n"
-"Aquest atac causa el doble de mal. També fa que la unitat que el realitza "
-"prengui el doble de mal per part del seu contrincant."
+"Aquest atac causa el doble de mal. També fa que la unitat que el realitza 
prengui el doble de mal per part del seu contrincant."
 
 #: data/translations/english.cfg:102
 msgid ""
 "Drain:\n"
-"This unit drains health from living units, healing itself for half the "
-"amount of damage it deals."
+"This unit drains health from living units, healing itself for half the amount 
of damage it deals."
 msgstr ""
 "Drena:\n"
-"Aquesta unitat drena energia de les unitats amb vida, curant-se a ella "
-"mateixa la meitat de la quantitat drenada."
+"Aquesta unitat drena energia de les unitats amb vida, curant-se a ella 
mateixa la meitat de la quantitat drenada."
 
 #: data/translations/english.cfg:105
 msgid ""
@@ -3366,46 +2312,34 @@
 #: data/translations/english.cfg:114
 msgid ""
 "Plague:\n"
-"When a unit is killed by a Plague attack, that unit is replaced with a unit "
-"identical to and on the same side as the unit with the Plague attack. (This "
-"doesn't work on Undead or units in villages.)"
+"When a unit is killed by a Plague attack, that unit is replaced with a unit 
identical to and on the same side as the unit with the Plague attack. (This 
doesn't work on Undead or units in villages.)"
 msgstr ""
 "Plaga:\n"
-"Quan una unitat mor per un atac de plaga, aquesta és reemplaçada per una "
-"d'idéntica i del mateix bàndol que l'atacant (no funciona amb unitats que "
-"estan a llogarets o que siguin no mortes)."
+"Quan una unitat mor per un atac de plaga, aquesta és reemplaçada per una 
d'idéntica i del mateix bàndol que l'atacant (no funciona amb unitats que 
estan a llogarets o que siguin no mortes)."
 
 #: data/translations/english.cfg:117
 msgid ""
 "Poison:\n"
-"This attack poisons the target. Poisoned units lose 8 HP every turn until "
-"they are cured or are reduced to 1 HP."
+"This attack poisons the target. Poisoned units lose 8 HP every turn until 
they are cured or are reduced to 1 HP."
 msgstr ""
 "Verí:\n"
-"Aquest atac enverina el seu blanc. Les unitats enverinades perden 8 punts de "
-"vida cada torn fins que son curades o bé arriban a un punt de vida."
+"Aquest atac enverina el seu blanc. Les unitats enverinades perden 8 punts de 
vida cada torn fins que son curades o bé arriban a un punt de vida."
 
 #: data/translations/english.cfg:120
 msgid ""
 "Slow:\n"
-"This attack slows the target. Slowed units move at half normal speed and "
-"receive one less attack than normal in combat until the end of their "
-"controllers' turn."
+"This attack slows the target. Slowed units move at half normal speed and 
receive one less attack than normal in combat until the end of their 
controllers' turn."
 msgstr ""
 "Alenteix:\n"
-"Aquesta unitat alenteix l'objectiu. Les unitats alentides es mouen a la "
-"meitat de la seva velocitat habitual i poden realitzar menys atacs en combat "
-"durant un torn."
+"Aquesta unitat alenteix l'objectiu. Les unitats alentides es mouen a la 
meitat de la seva velocitat habitual i poden realitzar menys atacs en combat 
durant un torn."
 
 #: data/translations/english.cfg:123
 msgid ""
 "Stone:\n"
-"This attack turns the target to stone. Units that have been turned to stone "
-"may not move or attack."
+"This attack turns the target to stone. Units that have been turned to stone 
may not move or attack."
 msgstr ""
 "Petrifica:\n"
-"Aquesta unitat pot convertir els seus enemics en pedra. Les unitats "
-"petrificades no es poden moure ni atacar."
+"Aquesta unitat pot convertir els seus enemics en pedra. Les unitats 
petrificades no es poden moure ni atacar."
 
 #: data/translations/english.cfg:132
 msgid "$name's Bridge,$name's Crossing"
@@ -3441,8 +2375,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:140
 msgid "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
-msgstr ""
-"Pont de $river,El pont de $river,Pont de $river,Roda de $name,Pont $name"
+msgstr "Pont de $river,El pont de $river,Pont de $river,Roda de $name,Pont 
$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:141
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|field"
@@ -3457,8 +2390,7 @@
 msgstr "$name,$name,$name,$name,$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:144
-msgid ""
-"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
+msgid 
"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr "$name,$name,$name,$name,$name,$name,$name"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
@@ -3466,78 +2398,117 @@
 msgstr "Lich ancià"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:19
-msgid ""
-"The final form that mages of the undead can achieve, Ancient Liches strike "
-"terror into the hearts of those who see them. Not only is their touch that "
-"of death, but their spells are powerful enough to freeze even the bravest "
-"where they stand. Should you ever come across one of these, flee fast and "
-"far, for they move faster than most undead."
-msgstr ""
-"És la forma definitiva que un mag dels No morts pot assolir. El Lich ancià "
-"fa arrelar el terror als cors d'aquells qui el veuen. No només poseeix el "
-"contacte dels No morts, sinó que, a més, la seva màgia es capaç de 
congelar "
-"els cors dels més valents, allà on siguin."
+msgid "The final form that mages of the undead can achieve, Ancient Liches 
strike terror into the hearts of those who see them. Not only is their touch 
that of death, but their spells are powerful enough to freeze even the bravest 
where they stand. Should you ever come across one of these, flee fast and far, 
for they move faster than most undead."
+msgstr "És la forma definitiva que un mag dels No morts pot assolir. El Lich 
ancià fa arrelar el terror als cors d'aquells qui el veuen. No només poseeix 
el contacte dels No morts, sinó que, a més, la seva màgia es capaç de 
congelar els cors dels més valents, allà on siguin."
 
-#: data/units/Ancient_Lich.cfg:22 data/units/Demilich.cfg:19
-#: data/units/Ghost.cfg:19 data/units/Lich.cfg:19
+#: data/units/Ancient_Lich.cfg:22
+#: data/units/Demilich.cfg:19
+#: data/units/Ghost.cfg:19
+#: data/units/Lich.cfg:19
 msgid "touch"
 msgstr "toc"
 
-#: data/units/Ancient_Lich.cfg:23 data/units/Ancient_Lich.cfg:36
-#: data/units/Cockatrice.cfg:22 data/units/Dark_Adept.cfg:23
-#: data/units/Dark_Queen.cfg:33 data/units/Dark_Queen.cfg:34
-#: data/units/Dark_Spirit.cfg:37 data/units/Deathmaster.cfg:41
-#: data/units/Demilich.cfg:20 data/units/Demilich.cfg:33
-#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:118 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:118
-#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:84 data/units/Ghost.cfg:20
-#: data/units/Ghost.cfg:32 data/units/Initiate.cfg:20 data/units/Lich.cfg:20
-#: data/units/Lich.cfg:33 data/units/Necromancer.cfg:36
-#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:41 data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:40
-#: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:40 data/units/Spectre.cfg:42
+#: data/units/Ancient_Lich.cfg:23
+#: data/units/Ancient_Lich.cfg:36
+#: data/units/Cockatrice.cfg:22
+#: data/units/Dark_Adept.cfg:23
+#: data/units/Dark_Queen.cfg:33
+#: data/units/Dark_Queen.cfg:34
+#: data/units/Dark_Spirit.cfg:37
+#: data/units/Deathmaster.cfg:41
+#: data/units/Demilich.cfg:20
+#: data/units/Demilich.cfg:33
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:118
+#: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:118
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:84
+#: data/units/Ghost.cfg:20
+#: data/units/Ghost.cfg:32
+#: data/units/Initiate.cfg:20
+#: data/units/Lich.cfg:20
+#: data/units/Lich.cfg:33
+#: data/units/Necromancer.cfg:36
+#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:41
+#: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:40
+#: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:40
+#: data/units/Spectre.cfg:42
 #: data/units/Wraith.cfg:42
 msgid "cold"
 msgstr "fred"
 
-#: data/units/Ancient_Lich.cfg:27 data/units/Blood_Bat.cfg:24
-#: data/units/Dark_Spirit.cfg:24 data/units/Demilich.cfg:24
-#: data/units/Lich.cfg:24 data/units/Orcish_Shaman.cfg:41
-#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:100 data/units/Orcish_Shaman.cfg:159
-#: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:31 data/units/Spectre.cfg:29
-#: data/units/Vampire_Bat.cfg:24 data/units/Vampire_Lady.cfg:26
-#: data/units/Vampire_Lady.cfg:39 data/units/Wraith.cfg:29
+#: data/units/Ancient_Lich.cfg:27
+#: data/units/Blood_Bat.cfg:24
+#: data/units/Dark_Spirit.cfg:24
+#: data/units/Demilich.cfg:24
+#: data/units/Lich.cfg:24
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:41
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:100
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:159
+#: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:31
+#: data/units/Spectre.cfg:29
+#: data/units/Vampire_Bat.cfg:24
+#: data/units/Vampire_Lady.cfg:26
+#: data/units/Vampire_Lady.cfg:39
+#: data/units/Wraith.cfg:29
 msgid "drain"
 msgstr "drena"
 
-#: data/units/Ancient_Lich.cfg:35 data/units/Deathmaster.cfg:40
-#: data/units/Demilich.cfg:32 data/units/Initiate.cfg:19
+#: data/units/Ancient_Lich.cfg:35
+#: data/units/Deathmaster.cfg:40
+#: data/units/Demilich.cfg:32
+#: data/units/Initiate.cfg:19
 #: data/units/Lich.cfg:32
 msgid "magic"
 msgstr "màgia"
 
-#: data/units/Ancient_Lich.cfg:37 data/units/Arch_Mage.cfg:47
-#: data/units/Arch_Mage.cfg:140 data/units/Battle_Princess.cfg:80
-#: data/units/Commander.cfg:123 data/units/Dark_Adept.cfg:24
-#: data/units/Dark_Queen.cfg:35 data/units/Deathmaster.cfg:42
-#: data/units/Demilich.cfg:34 data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:47
-#: data/units/Elder_Mage.cfg:41 data/units/Elvish_Druid.cfg:65
-#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:122 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:44
-#: data/units/Elvish_Lord.cfg:38 data/units/Elvish_Shyde.cfg:26
-#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:73 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:122
-#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:26 data/units/Elvish_Sylph.cfg:85
-#: data/units/Fighter.cfg:86 data/units/Fireball.cfg:21
-#: data/units/Great_Mage.cfg:47 data/units/Great_Mage.cfg:140
-#: data/units/Initiate.cfg:21 data/units/Lich.cfg:34 data/units/Lord.cfg:117
-#: data/units/Mage.cfg:44 data/units/Mage.cfg:121
-#: data/units/Mage_of_Light.cfg:49 data/units/Mage_of_Light.cfg:121
-#: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:41 data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:41
-#: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:41 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:39
-#: data/units/Mermaid_Siren.cfg:28 data/units/Mermaid_Siren.cfg:71
-#: data/units/Necromancer.cfg:37 data/units/Princess.cfg:80
-#: data/units/Red_Mage.cfg:47 data/units/Red_Mage.cfg:140
-#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:42 data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:41
-#: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:41 data/units/Sea_Hag.cfg:31
-#: data/units/Silver_Mage.cfg:96 data/units/Silver_Mage.cfg:225
-#: data/units/White_Mage.cfg:48 data/units/White_Mage.cfg:119
+#: data/units/Ancient_Lich.cfg:37
+#: data/units/Arch_Mage.cfg:47
+#: data/units/Arch_Mage.cfg:140
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:80
+#: data/units/Commander.cfg:123
+#: data/units/Dark_Adept.cfg:24
+#: data/units/Dark_Queen.cfg:35
+#: data/units/Deathmaster.cfg:42
+#: data/units/Demilich.cfg:34
+#: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:47
+#: data/units/Elder_Mage.cfg:41
+#: data/units/Elvish_Druid.cfg:65
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:122
+#: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:44
+#: data/units/Elvish_Lord.cfg:38
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:26
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:73
+#: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:122
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:26
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:85
+#: data/units/Fighter.cfg:86
+#: data/units/Fireball.cfg:21
+#: data/units/Great_Mage.cfg:47
+#: data/units/Great_Mage.cfg:140
+#: data/units/Initiate.cfg:21
+#: data/units/Lich.cfg:34
+#: data/units/Lord.cfg:117
+#: data/units/Mage.cfg:44
+#: data/units/Mage.cfg:121
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:49
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:121
+#: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:41
+#: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:41
+#: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:41
+#: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:39
+#: data/units/Mermaid_Siren.cfg:28
+#: data/units/Mermaid_Siren.cfg:71
+#: data/units/Necromancer.cfg:37
+#: data/units/Princess.cfg:80
+#: data/units/Red_Mage.cfg:47
+#: data/units/Red_Mage.cfg:140
+#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:42
+#: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:41
+#: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:41
+#: data/units/Sea_Hag.cfg:31
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:96
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:225
+#: data/units/White_Mage.cfg:48
+#: data/units/White_Mage.cfg:119
 msgid "magical"
 msgstr "màgic"
 
@@ -3545,86 +2516,127 @@
 msgid "Ancient Wose"
 msgstr "Wose ancià"
 
-#: data/units/Ancient_Wose.cfg:7 data/units/Elder_Wose.cfg:7
+#: data/units/Ancient_Wose.cfg:7
+#: data/units/Elder_Wose.cfg:7
 #: data/units/Wose.cfg:7
 msgid "ambush,regenerates"
 msgstr "emboscada,regenera"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:16
-msgid ""
-"Terrible and awe-inspiring, the most ancient of woses grow to a tremendous "
-"size. They are a thing rarely seen outside of legend, wherein they are said "
-"to kick aside their enemies like sticks and feathers, and to possess an "
-"unearthly strength, crushing the greatest of boulders into powder, as though "
-"all the strength of a tree to grow and split through stone over the course "
-"of years was brought to bear in a mere moment. These same legends speak of "
-"their tireless stewardship of the forests of the world, the desecration of "
-"which is often the only thing which could incur the wrath of these otherwise "
-"kind and curious beings."
-msgstr ""
-"Terribles i temuts, els més venerables dels woses creixen fins a alçades "
-"increïbles. Rarament són vistos fora de les llegendes, on se'ls atribueix "
-"una força sobrenatural que els permet fer miques fins i tot les roques més "
-"grans. Les mateixes llegendes parlen de la seva incansable defensa dels "
-"boscos de tot Wesnoth, la profanació dels quals és sovint l'únic motiu de 
la "
-"seva còlera."
+msgid "Terrible and awe-inspiring, the most ancient of woses grow to a 
tremendous size. They are a thing rarely seen outside of legend, wherein they 
are said to kick aside their enemies like sticks and feathers, and to possess 
an unearthly strength, crushing the greatest of boulders into powder, as though 
all the strength of a tree to grow and split through stone over the course of 
years was brought to bear in a mere moment. These same legends speak of their 
tireless stewardship of the forests of the world, the desecration of which is 
often the only thing which could incur the wrath of these otherwise kind and 
curious beings."
+msgstr "Terribles i temuts, els més venerables dels woses creixen fins a 
alçades increïbles. Rarament són vistos fora de les llegendes, on se'ls 
atribueix una força sobrenatural que els permet fer miques fins i tot les 
roques més grans. Les mateixes llegendes parlen de la seva incansable defensa 
dels boscos de tot Wesnoth, la profanació dels quals és sovint l'únic motiu 
de la seva còlera."
 
-#: data/units/Ancient_Wose.cfg:19 data/units/Elder_Wose.cfg:19
+#: data/units/Ancient_Wose.cfg:19
+#: data/units/Elder_Wose.cfg:19
 #: data/units/Wose.cfg:19
 msgid "crush"
 msgstr "esclafa"
 
-#: data/units/Ancient_Wose.cfg:20 data/units/Arch_Mage.cfg:24
-#: data/units/Arch_Mage.cfg:117 data/units/Bandit.cfg:20
-#: data/units/Cave_Spider.cfg:29 data/units/Cuttle_Fish.cfg:20
-#: data/units/Dark_Queen.cfg:23 data/units/Deathmaster.cfg:20
-#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:63 data/units/Drake_Glider.cfg:23
-#: data/units/Drake_Sky.cfg:27 data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:21
-#: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:40 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:45
-#: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:21 data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:46
-#: data/units/Elder_Mage.cfg:23 data/units/Elder_Wose.cfg:20
-#: data/units/Elvish_Druid.cfg:24 data/units/Elvish_Druid.cfg:43
-#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:26 data/units/Elvish_Enchantress.cfg:66
-#: data/units/Elvish_Lady.cfg:20 data/units/Elvish_Shaman.cfg:25
-#: data/units/Elvish_Shaman.cfg:44 data/units/Elvish_Shyde.cfg:25
-#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:51 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:26
-#: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:66 data/units/Elvish_Sylph.cfg:25
-#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:52 data/units/Fire_Dragon.cfg:42
-#: data/units/Footpad.cfg:21 data/units/Footpad.cfg:39
-#: data/units/Footpad.cfg:87 data/units/Footpad.cfg:105
-#: data/units/Galleon.cfg:19 data/units/Gate.cfg:23
-#: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:22 data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:40
-#: data/units/Giant_Scorpion.cfg:38 data/units/Goblin_Pillager.cfg:36
-#: data/units/Great_Mage.cfg:24 data/units/Great_Mage.cfg:117
-#: data/units/Great_Troll.cfg:21 data/units/Heavy_Infantryman.cfg:20
-#: data/units/Horse_Lord.cfg:44 data/units/Iron_Mauler.cfg:20
-#: data/units/Mage.cfg:21 data/units/Mage.cfg:98
-#: data/units/Mage_of_Light.cfg:31 data/units/Mage_of_Light.cfg:103
-#: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:27 data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:21
-#: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:39 data/units/Mermaid_Initiate.cfg:21
-#: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:39 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:25
-#: data/units/Mermaid_Siren.cfg:26 data/units/Mermaid_Siren.cfg:69
-#: data/units/Merman_Entangler.cfg:27 data/units/Merman_Netcaster.cfg:27
-#: data/units/Mounted_Captain.cfg:47 data/units/Mounted_Commander.cfg:47
-#: data/units/Mounted_Fighter.cfg:44 data/units/Mounted_Warrior.cfg:44
-#: data/units/Mudcrawler.cfg:22 data/units/Necromancer.cfg:20
-#: data/units/Noble_Youth.cfg:25 data/units/Orcish_Shaman.cfg:20
-#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:79 data/units/Orcish_Shaman.cfg:138
-#: data/units/Outlaw.cfg:21 data/units/Outlaw.cfg:39 data/units/Outlaw.cfg:94
-#: data/units/Outlaw.cfg:112 data/units/Outlaw_Princess.cfg:27
-#: data/units/Outlaw_Princess.cfg:45 data/units/Outlaw_Queen.cfg:28
-#: data/units/Outlaw_Queen.cfg:46 data/units/Red_Mage.cfg:24
-#: data/units/Red_Mage.cfg:117 data/units/Saurian_Icecaster.cfg:23
-#: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:23 data/units/Saurian_Tribalist.cfg:23
-#: data/units/Sea_Hag.cfg:29 data/units/Shock_Trooper.cfg:20
-#: data/units/Silver_Mage.cfg:78 data/units/Silver_Mage.cfg:207
-#: data/units/Skeleton_Archer.cfg:25 data/units/Soulless.cfg:20
-#: data/units/Tentacle.cfg:22 data/units/Thug.cfg:20 data/units/Troll.cfg:21
-#: data/units/Troll_Hero.cfg:21 data/units/Troll_Rocklobber.cfg:21
-#: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:39 data/units/Troll_Warrior.cfg:21
-#: data/units/Troll_Whelp.cfg:21 data/units/Walking_Corpse.cfg:20
-#: data/units/Warrior_King.cfg:26 data/units/White_Mage.cfg:30
-#: data/units/White_Mage.cfg:101 data/units/Wose.cfg:20 data/units/Yeti.cfg:34
+#: data/units/Ancient_Wose.cfg:20
+#: data/units/Arch_Mage.cfg:24
+#: data/units/Arch_Mage.cfg:117
+#: data/units/Bandit.cfg:20
+#: data/units/Cave_Spider.cfg:29
+#: data/units/Cuttle_Fish.cfg:20
+#: data/units/Dark_Queen.cfg:23
+#: data/units/Deathmaster.cfg:20
+#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:63
+#: data/units/Drake_Glider.cfg:23
+#: data/units/Drake_Sky.cfg:27
+#: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:21
+#: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:40
+#: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:45
+#: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:21
+#: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:46
+#: data/units/Elder_Mage.cfg:23
+#: data/units/Elder_Wose.cfg:20
+#: data/units/Elvish_Druid.cfg:24
+#: data/units/Elvish_Druid.cfg:43
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:26
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:66
+#: data/units/Elvish_Lady.cfg:20
+#: data/units/Elvish_Shaman.cfg:25
+#: data/units/Elvish_Shaman.cfg:44
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:25
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:51
+#: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:26
+#: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:66
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:25
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:52
+#: data/units/Fire_Dragon.cfg:42
+#: data/units/Footpad.cfg:21
+#: data/units/Footpad.cfg:39
+#: data/units/Footpad.cfg:87
+#: data/units/Footpad.cfg:105
+#: data/units/Galleon.cfg:19
+#: data/units/Gate.cfg:23
+#: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:22
+#: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:40
+#: data/units/Giant_Scorpion.cfg:38
+#: data/units/Goblin_Pillager.cfg:36
+#: data/units/Great_Mage.cfg:24
+#: data/units/Great_Mage.cfg:117
+#: data/units/Great_Troll.cfg:21
+#: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:20
+#: data/units/Horse_Lord.cfg:44
+#: data/units/Iron_Mauler.cfg:20
+#: data/units/Mage.cfg:21
+#: data/units/Mage.cfg:98
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:31
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:103
+#: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:27
+#: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:21
+#: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:39
+#: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:21
+#: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:39
+#: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:25
+#: data/units/Mermaid_Siren.cfg:26
+#: data/units/Mermaid_Siren.cfg:69
+#: data/units/Merman_Entangler.cfg:27
+#: data/units/Merman_Netcaster.cfg:27
+#: data/units/Mounted_Captain.cfg:47
+#: data/units/Mounted_Commander.cfg:47
+#: data/units/Mounted_Fighter.cfg:44
+#: data/units/Mounted_Warrior.cfg:44
+#: data/units/Mudcrawler.cfg:22
+#: data/units/Necromancer.cfg:20
+#: data/units/Noble_Youth.cfg:25
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:20
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:79
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:138
+#: data/units/Outlaw.cfg:21
+#: data/units/Outlaw.cfg:39
+#: data/units/Outlaw.cfg:94
+#: data/units/Outlaw.cfg:112
+#: data/units/Outlaw_Princess.cfg:27
+#: data/units/Outlaw_Princess.cfg:45
+#: data/units/Outlaw_Queen.cfg:28
+#: data/units/Outlaw_Queen.cfg:46
+#: data/units/Red_Mage.cfg:24
+#: data/units/Red_Mage.cfg:117
+#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:23
+#: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:23
+#: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:23
+#: data/units/Sea_Hag.cfg:29
+#: data/units/Shock_Trooper.cfg:20
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:78
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:207
+#: data/units/Skeleton_Archer.cfg:25
+#: data/units/Soulless.cfg:20
+#: data/units/Tentacle.cfg:22
+#: data/units/Thug.cfg:20
+#: data/units/Troll.cfg:21
+#: data/units/Troll_Hero.cfg:21
+#: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:21
+#: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:39
+#: data/units/Troll_Warrior.cfg:21
+#: data/units/Troll_Whelp.cfg:21
+#: data/units/Walking_Corpse.cfg:20
+#: data/units/Warrior_King.cfg:26
+#: data/units/White_Mage.cfg:30
+#: data/units/White_Mage.cfg:101
+#: data/units/Wose.cfg:20
+#: data/units/Yeti.cfg:34
 #: data/units/Youth.cfg:22
 msgid "impact"
 msgstr "impacta"
@@ -3633,54 +2645,85 @@
 msgid "Arch Mage"
 msgstr "Arximag"
 
-#: data/units/Arch_Mage.cfg:20 data/units/Arch_Mage.cfg:113
-msgid ""
-"Leaders among the mages, the Arch Mages hurl huge balls of fire at their "
-"enemies."
-msgstr ""
-"Un líder entre els mags, l'arximag llança grans boles de foc als seus "
-"enemics."
-
-#: data/units/Arch_Mage.cfg:23 data/units/Arch_Mage.cfg:116
-#: data/units/Deathmaster.cfg:19 data/units/Elder_Mage.cfg:22
-#: data/units/Elvish_Druid.cfg:23 data/units/Elvish_Enchantress.cfg:25
-#: data/units/Elvish_Shaman.cfg:24 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:25
-#: data/units/Great_Mage.cfg:23 data/units/Great_Mage.cfg:116
-#: data/units/Mage.cfg:20 data/units/Mage.cfg:97
-#: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:26 data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:20
-#: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:20 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:24
-#: data/units/Necromancer.cfg:19 data/units/Orcish_Shaman.cfg:19
-#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:78 data/units/Orcish_Shaman.cfg:137
-#: data/units/Red_Mage.cfg:23 data/units/Red_Mage.cfg:116
-#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:22 data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:22
-#: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:22 data/units/Silver_Mage.cfg:77
-#: data/units/Silver_Mage.cfg:206 data/units/White_Mage.cfg:29
+#: data/units/Arch_Mage.cfg:20
+#: data/units/Arch_Mage.cfg:113
+msgid "Leaders among the mages, the Arch Mages hurl huge balls of fire at 
their enemies."
+msgstr "Un líder entre els mags, l'arximag llança grans boles de foc als 
seus enemics."
+
+#: data/units/Arch_Mage.cfg:23
+#: data/units/Arch_Mage.cfg:116
+#: data/units/Deathmaster.cfg:19
+#: data/units/Elder_Mage.cfg:22
+#: data/units/Elvish_Druid.cfg:23
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:25
+#: data/units/Elvish_Shaman.cfg:24
+#: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:25
+#: data/units/Great_Mage.cfg:23
+#: data/units/Great_Mage.cfg:116
+#: data/units/Mage.cfg:20
+#: data/units/Mage.cfg:97
+#: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:26
+#: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:20
+#: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:20
+#: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:24
+#: data/units/Necromancer.cfg:19
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:19
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:78
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:137
+#: data/units/Red_Mage.cfg:23
+#: data/units/Red_Mage.cfg:116
+#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:22
+#: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:22
+#: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:22
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:77
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:206
+#: data/units/White_Mage.cfg:29
 #: data/units/White_Mage.cfg:100
 msgid "staff"
 msgstr "bastó"
 
-#: data/units/Arch_Mage.cfg:44 data/units/Arch_Mage.cfg:137
-#: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:42 data/units/Elvish_Lord.cfg:36
-#: data/units/Great_Mage.cfg:44 data/units/Great_Mage.cfg:137
-#: data/units/Red_Mage.cfg:44 data/units/Red_Mage.cfg:137
+#: data/units/Arch_Mage.cfg:44
+#: data/units/Arch_Mage.cfg:137
+#: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:42
+#: data/units/Elvish_Lord.cfg:36
+#: data/units/Great_Mage.cfg:44
+#: data/units/Great_Mage.cfg:137
+#: data/units/Red_Mage.cfg:44
+#: data/units/Red_Mage.cfg:137
 msgid "fireball"
 msgstr "bola de foc"
 
-#: data/units/Arch_Mage.cfg:45 data/units/Arch_Mage.cfg:138
-#: data/units/Battle_Princess.cfg:78 data/units/Commander.cfg:121
-#: data/units/Drake_Burner.cfg:42 data/units/Drake_Fighter.cfg:46
-#: data/units/Drake_Fire.cfg:44 data/units/Drake_Flameheart.cfg:54
-#: data/units/Drake_Flare.cfg:44 data/units/Drake_Glider.cfg:47
-#: data/units/Drake_Inferno.cfg:44 data/units/Drake_Sky.cfg:51
-#: data/units/Drake_Warrior.cfg:46 data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:42
-#: data/units/Elder_Mage.cfg:39 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:43
-#: data/units/Elvish_Lord.cfg:37 data/units/Fighter.cfg:84
-#: data/units/Fire_Dragon.cfg:60 data/units/Fireball.cfg:18
-#: data/units/Fireball.cfg:19 data/units/Goblin_Pillager.cfg:20
-#: data/units/Great_Mage.cfg:45 data/units/Great_Mage.cfg:138
-#: data/units/Lord.cfg:115 data/units/Mage.cfg:42 data/units/Mage.cfg:119
-#: data/units/Princess.cfg:78 data/units/Red_Mage.cfg:45
-#: data/units/Red_Mage.cfg:138 data/units/Silver_Mage.cfg:94
+#: data/units/Arch_Mage.cfg:45
+#: data/units/Arch_Mage.cfg:138
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:78
+#: data/units/Commander.cfg:121
+#: data/units/Drake_Burner.cfg:42
+#: data/units/Drake_Fighter.cfg:46
+#: data/units/Drake_Fire.cfg:44
+#: data/units/Drake_Flameheart.cfg:54
+#: data/units/Drake_Flare.cfg:44
+#: data/units/Drake_Glider.cfg:47
+#: data/units/Drake_Inferno.cfg:44
+#: data/units/Drake_Sky.cfg:51
+#: data/units/Drake_Warrior.cfg:46
+#: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:42
+#: data/units/Elder_Mage.cfg:39
+#: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:43
+#: data/units/Elvish_Lord.cfg:37
+#: data/units/Fighter.cfg:84
+#: data/units/Fire_Dragon.cfg:60
+#: data/units/Fireball.cfg:18
+#: data/units/Fireball.cfg:19
+#: data/units/Goblin_Pillager.cfg:20
+#: data/units/Great_Mage.cfg:45
+#: data/units/Great_Mage.cfg:138
+#: data/units/Lord.cfg:115
+#: data/units/Mage.cfg:42
+#: data/units/Mage.cfg:119
+#: data/units/Princess.cfg:78
+#: data/units/Red_Mage.cfg:45
+#: data/units/Red_Mage.cfg:138
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:94
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:223
 msgid "fire"
 msgstr "foc"
@@ -3693,112 +2736,194 @@
 msgid "Assassin"
 msgstr "Assassí"
 
-#: data/units/Assassin.cfg:18 data/units/Assassin.cfg:97
-msgid ""
-"Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can surround an "
-"opponent and backstab him, doing double damage. They can also throw poison-"
-"tipped knives at their enemies from long range."
-msgstr ""
-"L'assassí és el mestre de la nit. Com els lladres, poden apunyalar i 
ignorar "
-"les zones de control de l'enemic. També pot llançar a distància ganivets "
-"enverinats als seus enemics."
+#: data/units/Assassin.cfg:18
+#: data/units/Assassin.cfg:97
+msgid "Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can surround an 
opponent and backstab him, doing double damage. They can also throw 
poison-tipped knives at their enemies from long range."
+msgstr "L'assassí és el mestre de la nit. Com els lladres, poden apunyalar i 
ignorar les zones de control de l'enemic. També pot llançar a distància 
ganivets enverinats als seus enemics."
 
-#: data/units/Assassin.cfg:21 data/units/Assassin.cfg:100
+#: data/units/Assassin.cfg:21
+#: data/units/Assassin.cfg:100
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:20
-#: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:20 data/units/Orcish_Archer.cfg:20
-#: data/units/Orcish_Assassin.cfg:19 data/units/Orcish_Slayer.cfg:19
-#: data/units/Poacher.cfg:24 data/units/Rogue.cfg:21 data/units/Rogue.cfg:81
-#: data/units/Thief.cfg:20 data/units/Thief.cfg:57 data/units/Trapper.cfg:24
+#: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:20
+#: data/units/Orcish_Archer.cfg:20
+#: data/units/Orcish_Assassin.cfg:19
+#: data/units/Orcish_Slayer.cfg:19
+#: data/units/Poacher.cfg:24
+#: data/units/Rogue.cfg:21
+#: data/units/Rogue.cfg:81
+#: data/units/Thief.cfg:20
+#: data/units/Thief.cfg:57
+#: data/units/Trapper.cfg:24
 msgid "dagger"
 msgstr "daga"
 
-#: data/units/Assassin.cfg:22 data/units/Assassin.cfg:53
-#: data/units/Assassin.cfg:101 data/units/Assassin.cfg:132
-#: data/units/Battle_Princess.cfg:24 data/units/Battle_Princess.cfg:62
-#: data/units/Blood_Bat.cfg:20 data/units/Bone_Shooter.cfg:26
-#: data/units/Bowman.cfg:21 data/units/Cavalier.cfg:28
-#: data/units/Cavalryman.cfg:29 data/units/Cave_Spider.cfg:20
-#: data/units/Commander.cfg:24 data/units/Commander.cfg:99
-#: data/units/Dark_Spirit.cfg:20 data/units/Death_Knight.cfg:22
-#: data/units/Deathblade.cfg:29 data/units/Direwolf_Rider.cfg:20
-#: data/units/Direwolf_Rider.cfg:32 data/units/Dragoon.cfg:28
-#: data/units/Drake_Burner.cfg:22 data/units/Drake_Clasher.cfg:22
-#: data/units/Drake_Fighter.cfg:22 data/units/Drake_Fire.cfg:25
-#: data/units/Drake_Flameheart.cfg:24 data/units/Drake_Flare.cfg:24
-#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:26 data/units/Drake_Inferno.cfg:25
-#: data/units/Drake_Slasher.cfg:22 data/units/Drake_Warrior.cfg:22
-#: data/units/Draug.cfg:25 data/units/Duelist.cfg:21
-#: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:28 data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:23
-#: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:28 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:61
-#: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:29 data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:21
+#: data/units/Assassin.cfg:22
+#: data/units/Assassin.cfg:53
+#: data/units/Assassin.cfg:101
+#: data/units/Assassin.cfg:132
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:24
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:62
+#: data/units/Blood_Bat.cfg:20
+#: data/units/Bone_Shooter.cfg:26
+#: data/units/Bowman.cfg:21
+#: data/units/Cavalier.cfg:28
+#: data/units/Cavalryman.cfg:29
+#: data/units/Cave_Spider.cfg:20
+#: data/units/Commander.cfg:24
+#: data/units/Commander.cfg:99
+#: data/units/Dark_Spirit.cfg:20
+#: data/units/Death_Knight.cfg:22
+#: data/units/Deathblade.cfg:29
+#: data/units/Direwolf_Rider.cfg:20
+#: data/units/Direwolf_Rider.cfg:32
+#: data/units/Dragoon.cfg:28
+#: data/units/Drake_Burner.cfg:22
+#: data/units/Drake_Clasher.cfg:22
+#: data/units/Drake_Fighter.cfg:22
+#: data/units/Drake_Fire.cfg:25
+#: data/units/Drake_Flameheart.cfg:24
+#: data/units/Drake_Flare.cfg:24
+#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:26
+#: data/units/Drake_Inferno.cfg:25
+#: data/units/Drake_Slasher.cfg:22
+#: data/units/Drake_Warrior.cfg:22
+#: data/units/Draug.cfg:25
+#: data/units/Duelist.cfg:21
+#: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:28
+#: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:23
+#: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:28
+#: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:61
+#: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:29
+#: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:21
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:21
-#: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:28 data/units/Elvish_Archer.cfg:23
-#: data/units/Elvish_Archer.cfg:102 data/units/Elvish_Avenger.cfg:24
-#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:97 data/units/Elvish_Captain.cfg:25
-#: data/units/Elvish_Champion.cfg:23 data/units/Elvish_Fighter.cfg:25
-#: data/units/Elvish_Hero.cfg:23 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:22
-#: data/units/Elvish_Lord.cfg:21 data/units/Elvish_Marksman.cfg:22
-#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:99 data/units/Elvish_Marshal.cfg:26
-#: data/units/Elvish_Outrider.cfg:28 data/units/Elvish_Ranger.cfg:22
-#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:99 data/units/Elvish_Rider.cfg:32
-#: data/units/Elvish_Scout.cfg:33 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:22
-#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:101 data/units/Fencer.cfg:21
-#: data/units/Fighter.cfg:21 data/units/Fighter.cfg:62
-#: data/units/Fire_Dragon.cfg:23 data/units/General.cfg:29
-#: data/units/Ghoul.cfg:20 data/units/Goblin_Knight.cfg:20
-#: data/units/Grand_Knight.cfg:21 data/units/Grand_Marshal.cfg:25
-#: data/units/Gryphon.cfg:20 data/units/Gryphon_Master.cfg:22
-#: data/units/Gryphon_Rider.cfg:20 data/units/Halbardier.cfg:40
-#: data/units/Horse_Lord.cfg:22 data/units/Knight.cfg:21
-#: data/units/Lieutenant.cfg:25 data/units/Longbowman.cfg:22
-#: data/units/Lord.cfg:23 data/units/Lord.cfg:98
-#: data/units/Master_Bowman.cfg:21 data/units/Merman_Triton.cfg:35
-#: data/units/Mounted_Captain.cfg:25 data/units/Mounted_Commander.cfg:25
-#: data/units/Mounted_Fighter.cfg:22 data/units/Mounted_Warrior.cfg:22
-#: data/units/Naga-Fighter.cfg:21 data/units/Naga-Fighter.cfg:56
-#: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:25 data/units/Naga-Myrmidon.cfg:64
-#: data/units/Naga-Warrior.cfg:25 data/units/Naga-Warrior.cfg:64
-#: data/units/Necrophage.cfg:20 data/units/Nightgaunt.cfg:21
-#: data/units/Noble_Commander.cfg:27 data/units/Noble_Fighter.cfg:24
-#: data/units/Noble_Lord.cfg:26 data/units/Ogre.cfg:20
-#: data/units/Orcish_Archer.cfg:21 data/units/Orcish_Assassin.cfg:20
-#: data/units/Orcish_Assassin.cfg:37 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:20
-#: data/units/Orcish_Grunt.cfg:20 data/units/Orcish_Leader.cfg:22
-#: data/units/Orcish_Ruler.cfg:22 data/units/Orcish_Slayer.cfg:20
-#: data/units/Orcish_Slayer.cfg:42 data/units/Orcish_Sovereign.cfg:22
-#: data/units/Orcish_Warlord.cfg:20 data/units/Orcish_Warrior.cfg:20
-#: data/units/Poacher.cfg:25 data/units/Princess.cfg:24
-#: data/units/Princess.cfg:62 data/units/Revenant.cfg:25
-#: data/units/Rogue.cfg:22 data/units/Rogue.cfg:40 data/units/Rogue.cfg:82
-#: data/units/Rogue.cfg:100 data/units/Royal_Guard.cfg:24
-#: data/units/Sea_Orc.cfg:20 data/units/Sergeant.cfg:25
-#: data/units/Shadow.cfg:21 data/units/Skeletal_Dragon.cfg:29
-#: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:48 data/units/Skeleton.cfg:25
-#: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:19 data/units/Spectre.cfg:25
-#: data/units/Swordsman.cfg:24 data/units/Thief.cfg:21 data/units/Thief.cfg:58
-#: data/units/Trapper.cfg:25 data/units/Vampire_Bat.cfg:20
-#: data/units/Vampire_Lady.cfg:21 data/units/Wolf_Rider.cfg:21
-#: data/units/Wraith.cfg:25 data/units/Young_Ogre.cfg:20
+#: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:28
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:23
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:102
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:24
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:97
+#: data/units/Elvish_Captain.cfg:25
+#: data/units/Elvish_Champion.cfg:23
+#: data/units/Elvish_Fighter.cfg:25
+#: data/units/Elvish_Hero.cfg:23
+#: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:22
+#: data/units/Elvish_Lord.cfg:21
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:22
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:99
+#: data/units/Elvish_Marshal.cfg:26
+#: data/units/Elvish_Outrider.cfg:28
+#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:22
+#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:99
+#: data/units/Elvish_Rider.cfg:32
+#: data/units/Elvish_Scout.cfg:33
+#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:22
+#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:101
+#: data/units/Fencer.cfg:21
+#: data/units/Fighter.cfg:21
+#: data/units/Fighter.cfg:62
+#: data/units/Fire_Dragon.cfg:23
+#: data/units/General.cfg:29
+#: data/units/Ghoul.cfg:20
+#: data/units/Goblin_Knight.cfg:20
+#: data/units/Grand_Knight.cfg:21
+#: data/units/Grand_Marshal.cfg:25
+#: data/units/Gryphon.cfg:20
+#: data/units/Gryphon_Master.cfg:22
+#: data/units/Gryphon_Rider.cfg:20
+#: data/units/Halbardier.cfg:40
+#: data/units/Horse_Lord.cfg:22
+#: data/units/Knight.cfg:21
+#: data/units/Lieutenant.cfg:25
+#: data/units/Longbowman.cfg:22
+#: data/units/Lord.cfg:23
+#: data/units/Lord.cfg:98
+#: data/units/Master_Bowman.cfg:21
+#: data/units/Merman_Triton.cfg:35
+#: data/units/Mounted_Captain.cfg:25
+#: data/units/Mounted_Commander.cfg:25
+#: data/units/Mounted_Fighter.cfg:22
+#: data/units/Mounted_Warrior.cfg:22
+#: data/units/Naga-Fighter.cfg:21
+#: data/units/Naga-Fighter.cfg:56
+#: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:25
+#: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:64
+#: data/units/Naga-Warrior.cfg:25
+#: data/units/Naga-Warrior.cfg:64
+#: data/units/Necrophage.cfg:20
+#: data/units/Nightgaunt.cfg:21
+#: data/units/Noble_Commander.cfg:27
+#: data/units/Noble_Fighter.cfg:24
+#: data/units/Noble_Lord.cfg:26
+#: data/units/Ogre.cfg:20
+#: data/units/Orcish_Archer.cfg:21
+#: data/units/Orcish_Assassin.cfg:20
+#: data/units/Orcish_Assassin.cfg:37
+#: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:20
+#: data/units/Orcish_Grunt.cfg:20
+#: data/units/Orcish_Leader.cfg:22
+#: data/units/Orcish_Ruler.cfg:22
+#: data/units/Orcish_Slayer.cfg:20
+#: data/units/Orcish_Slayer.cfg:42
+#: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:22
+#: data/units/Orcish_Warlord.cfg:20
+#: data/units/Orcish_Warrior.cfg:20
+#: data/units/Poacher.cfg:25
+#: data/units/Princess.cfg:24
+#: data/units/Princess.cfg:62
+#: data/units/Revenant.cfg:25
+#: data/units/Rogue.cfg:22
+#: data/units/Rogue.cfg:40
+#: data/units/Rogue.cfg:82
+#: data/units/Rogue.cfg:100
+#: data/units/Royal_Guard.cfg:24
+#: data/units/Sea_Orc.cfg:20
+#: data/units/Sergeant.cfg:25
+#: data/units/Shadow.cfg:21
+#: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:29
+#: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:48
+#: data/units/Skeleton.cfg:25
+#: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:19
+#: data/units/Spectre.cfg:25
+#: data/units/Swordsman.cfg:24
+#: data/units/Thief.cfg:21
+#: data/units/Thief.cfg:58
+#: data/units/Trapper.cfg:25
+#: data/units/Vampire_Bat.cfg:20
+#: data/units/Vampire_Lady.cfg:21
+#: data/units/Wolf_Rider.cfg:21
+#: data/units/Wraith.cfg:25
+#: data/units/Young_Ogre.cfg:20
 msgid "blade"
 msgstr "talla"
 
-#: data/units/Assassin.cfg:26 data/units/Assassin.cfg:105
-#: data/units/Nightgaunt.cfg:25 data/units/Rogue.cfg:26
-#: data/units/Rogue.cfg:86 data/units/Shadow.cfg:25 data/units/Thief.cfg:25
-#: data/units/Thief.cfg:62 src/actions.cpp:468
+#: data/units/Assassin.cfg:26
+#: data/units/Assassin.cfg:105
+#: data/units/Nightgaunt.cfg:25
+#: data/units/Rogue.cfg:26
+#: data/units/Rogue.cfg:86
+#: data/units/Shadow.cfg:25
+#: data/units/Thief.cfg:25
+#: data/units/Thief.cfg:62
+#: src/actions.cpp:468
 msgid "backstab"
 msgstr "punyalada"
 
-#: data/units/Assassin.cfg:52 data/units/Assassin.cfg:131
-#: data/units/Rogue.cfg:39 data/units/Rogue.cfg:99
+#: data/units/Assassin.cfg:52
+#: data/units/Assassin.cfg:131
+#: data/units/Rogue.cfg:39
+#: data/units/Rogue.cfg:99
 msgid "knife"
 msgstr "ganivet"
 
-#: data/units/Assassin.cfg:55 data/units/Assassin.cfg:134
-#: data/units/Cave_Spider.cfg:24 data/units/Cuttle_Fish.cfg:60
-#: data/units/Direwolf_Rider.cfg:36 data/units/Ghoul.cfg:24
-#: data/units/Giant_Scorpion.cfg:22 data/units/Necrophage.cfg:24
-#: data/units/Orcish_Assassin.cfg:41 data/units/Orcish_Slayer.cfg:46
+#: data/units/Assassin.cfg:55
+#: data/units/Assassin.cfg:134
+#: data/units/Cave_Spider.cfg:24
+#: data/units/Cuttle_Fish.cfg:60
+#: data/units/Direwolf_Rider.cfg:36
+#: data/units/Ghoul.cfg:24
+#: data/units/Giant_Scorpion.cfg:22
+#: data/units/Necrophage.cfg:24
+#: data/units/Orcish_Assassin.cfg:41
+#: data/units/Orcish_Slayer.cfg:46
 msgid "poison"
 msgstr "verí"
 
@@ -3811,106 +2936,129 @@
 msgstr "Bandit"
 
 #: data/units/Bandit.cfg:16
-msgid ""
-"Armed with a heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at night. "
-"Wearing brown cloaks and black hoods, they steal from the peasants who live "
-"near them when not fighting against invaders."
-msgstr ""
-"Armat amb una maça pesada, els bandits són adeptes a fer de les seves per 
la "
-"nit. Porten capes marrons i caputxes negres. Roben als camperols que viuen a "
-"prop seu quan no estan lluitant contra els invasors."
-
-#: data/units/Bandit.cfg:19 data/units/Drake_Gladiator.cfg:62
-#: data/units/Great_Troll.cfg:20 data/units/Heavy_Infantryman.cfg:19
-#: data/units/Iron_Mauler.cfg:19 data/units/Mage_of_Light.cfg:30
-#: data/units/Mage_of_Light.cfg:102 data/units/Outlaw.cfg:20
-#: data/units/Outlaw.cfg:93 data/units/Outlaw_Princess.cfg:26
-#: data/units/Outlaw_Queen.cfg:27 data/units/Shock_Trooper.cfg:19
-#: data/units/Troll_Warrior.cfg:20 data/units/Warrior_King.cfg:25
+msgid "Armed with a heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at 
night. Wearing brown cloaks and black hoods, they steal from the peasants who 
live near them when not fighting against invaders."
+msgstr "Armat amb una maça pesada, els bandits són adeptes a fer de les 
seves per la nit. Porten capes marrons i caputxes negres. Roben als camperols 
que viuen a prop seu quan no estan lluitant contra els invasors."
+
+#: data/units/Bandit.cfg:19
+#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:62
+#: data/units/Great_Troll.cfg:20
+#: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:19
+#: data/units/Iron_Mauler.cfg:19
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:30
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:102
+#: data/units/Outlaw.cfg:20
+#: data/units/Outlaw.cfg:93
+#: data/units/Outlaw_Princess.cfg:26
+#: data/units/Outlaw_Queen.cfg:27
+#: data/units/Shock_Trooper.cfg:19
+#: data/units/Troll_Warrior.cfg:20
+#: data/units/Warrior_King.cfg:25
 msgid "mace"
 msgstr "maça"
 
-#: data/units/Battle_Princess.cfg:3 data/units/Princess.cfg:3
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:3
+#: data/units/Princess.cfg:3
 msgid "female^Princess"
 msgstr "Princesa"
 
-#: data/units/Battle_Princess.cfg:18 data/units/Battle_Princess.cfg:56
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:18
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:56
 msgid "leadership,skirmisher"
 msgstr "lideratge,hostilitza"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:20
-msgid ""
-"A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
-"generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
-"great combatant and leader. Now battle-hardened and strong of will, she can "
-"now aid those around her in the art of combat."
-msgstr ""
-"Noble de naixement, la Princesa ha après a lluitar amb els més grans "
-"Generals, i ha conegut l'estratègia amb els més grans savis. Ens trobem, "
-"doncs, davant una gran combatent i millor líder, capaç de millorar les "
-"habilitats de lluita dels seus soldats de rang inferior. La princesa és, "
-"tanmateix, àgil i destra, posseint habilitats pròpies fins i tot d'un 
lladre."
-
-#: data/units/Battle_Princess.cfg:23 data/units/Battle_Princess.cfg:61
-#: data/units/Bowman.cfg:20 data/units/Cavalier.cfg:27
-#: data/units/Cavalryman.cfg:28 data/units/Commander.cfg:23
-#: data/units/Commander.cfg:98 data/units/Deathblade.cfg:28
-#: data/units/Dragoon.cfg:27 data/units/Drake_Clasher.cfg:21
-#: data/units/Drake_Flameheart.cfg:23 data/units/Drake_Flare.cfg:23
-#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:25 data/units/Drake_Slasher.cfg:21
-#: data/units/Drake_Warrior.cfg:21 data/units/Elvish_Archer.cfg:22
-#: data/units/Elvish_Archer.cfg:101 data/units/Elvish_Avenger.cfg:23
-#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:96 data/units/Elvish_Captain.cfg:24
-#: data/units/Elvish_Champion.cfg:22 data/units/Elvish_Fighter.cfg:24
-#: data/units/Elvish_Hero.cfg:22 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:21
-#: data/units/Elvish_Lord.cfg:20 data/units/Elvish_Marksman.cfg:21
-#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:98 data/units/Elvish_Marshal.cfg:25
-#: data/units/Elvish_Outrider.cfg:27 data/units/Elvish_Ranger.cfg:21
-#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:98 data/units/Elvish_Rider.cfg:31
-#: data/units/Elvish_Scout.cfg:32 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:21
-#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:100 data/units/Fighter.cfg:20
-#: data/units/Fighter.cfg:61 data/units/General.cfg:28
-#: data/units/Grand_Knight.cfg:19 data/units/Grand_Marshal.cfg:24
-#: data/units/Horse_Lord.cfg:21 data/units/Knight.cfg:20
-#: data/units/Lieutenant.cfg:24 data/units/Longbowman.cfg:21
-#: data/units/Lord.cfg:22 data/units/Lord.cfg:97
-#: data/units/Master_Bowman.cfg:20 data/units/Mounted_Captain.cfg:24
-#: data/units/Mounted_Commander.cfg:24 data/units/Mounted_Fighter.cfg:21
-#: data/units/Mounted_Warrior.cfg:21 data/units/Naga-Fighter.cfg:20
-#: data/units/Naga-Fighter.cfg:55 data/units/Naga-Myrmidon.cfg:24
-#: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:63 data/units/Naga-Warrior.cfg:24
-#: data/units/Naga-Warrior.cfg:63 data/units/Noble_Commander.cfg:26
-#: data/units/Noble_Fighter.cfg:23 data/units/Noble_Lord.cfg:25
-#: data/units/Orcish_Grunt.cfg:19 data/units/Orcish_Leader.cfg:21
-#: data/units/Orcish_Ruler.cfg:21 data/units/Orcish_Sovereign.cfg:21
-#: data/units/Orcish_Warlord.cfg:19 data/units/Orcish_Warrior.cfg:19
-#: data/units/Paladin.cfg:24 data/units/Princess.cfg:23
-#: data/units/Princess.cfg:61 data/units/Royal_Guard.cfg:23
-#: data/units/Sea_Orc.cfg:19 data/units/Sergeant.cfg:24
+msgid "A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest 
generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a great 
combatant and leader. Now battle-hardened and strong of will, she can now aid 
those around her in the art of combat."
+msgstr "Noble de naixement, la Princesa ha après a lluitar amb els més grans 
Generals, i ha conegut l'estratègia amb els més grans savis. Ens trobem, 
doncs, davant una gran combatent i millor líder, capaç de millorar les 
habilitats de lluita dels seus soldats de rang inferior. La princesa és, 
tanmateix, àgil i destra, posseint habilitats pròpies fins i tot d'un lladre."
+
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:23
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:61
+#: data/units/Bowman.cfg:20
+#: data/units/Cavalier.cfg:27
+#: data/units/Cavalryman.cfg:28
+#: data/units/Commander.cfg:23
+#: data/units/Commander.cfg:98
+#: data/units/Deathblade.cfg:28
+#: data/units/Dragoon.cfg:27
+#: data/units/Drake_Clasher.cfg:21
+#: data/units/Drake_Flameheart.cfg:23
+#: data/units/Drake_Flare.cfg:23
+#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:25
+#: data/units/Drake_Slasher.cfg:21
+#: data/units/Drake_Warrior.cfg:21
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:22
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:101
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:23
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:96
+#: data/units/Elvish_Captain.cfg:24
+#: data/units/Elvish_Champion.cfg:22
+#: data/units/Elvish_Fighter.cfg:24
+#: data/units/Elvish_Hero.cfg:22
+#: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:21
+#: data/units/Elvish_Lord.cfg:20
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:21
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:98
+#: data/units/Elvish_Marshal.cfg:25
+#: data/units/Elvish_Outrider.cfg:27
+#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:21
+#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:98
+#: data/units/Elvish_Rider.cfg:31
+#: data/units/Elvish_Scout.cfg:32
+#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:21
+#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:100
+#: data/units/Fighter.cfg:20
+#: data/units/Fighter.cfg:61
+#: data/units/General.cfg:28
+#: data/units/Grand_Knight.cfg:19
+#: data/units/Grand_Marshal.cfg:24
+#: data/units/Horse_Lord.cfg:21
+#: data/units/Knight.cfg:20
+#: data/units/Lieutenant.cfg:24
+#: data/units/Longbowman.cfg:21
+#: data/units/Lord.cfg:22
+#: data/units/Lord.cfg:97
+#: data/units/Master_Bowman.cfg:20
+#: data/units/Mounted_Captain.cfg:24
+#: data/units/Mounted_Commander.cfg:24
+#: data/units/Mounted_Fighter.cfg:21
+#: data/units/Mounted_Warrior.cfg:21
+#: data/units/Naga-Fighter.cfg:20
+#: data/units/Naga-Fighter.cfg:55
+#: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:24
+#: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:63
+#: data/units/Naga-Warrior.cfg:24
+#: data/units/Naga-Warrior.cfg:63
+#: data/units/Noble_Commander.cfg:26
+#: data/units/Noble_Fighter.cfg:23
+#: data/units/Noble_Lord.cfg:25
+#: data/units/Orcish_Grunt.cfg:19
+#: data/units/Orcish_Leader.cfg:21
+#: data/units/Orcish_Ruler.cfg:21
+#: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:21
+#: data/units/Orcish_Warlord.cfg:19
+#: data/units/Orcish_Warrior.cfg:19
+#: data/units/Paladin.cfg:24
+#: data/units/Princess.cfg:23
+#: data/units/Princess.cfg:61
+#: data/units/Royal_Guard.cfg:23
+#: data/units/Sea_Orc.cfg:19
+#: data/units/Sergeant.cfg:24
 #: data/units/Swordsman.cfg:23
 msgid "sword"
 msgstr "espasa"
 
-#: data/units/Battle_Princess.cfg:42 data/units/Princess.cfg:42
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:42
+#: data/units/Princess.cfg:42
 msgid "Princess"
 msgstr "Princesa"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:58
-msgid ""
-"A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
-"generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
-"great combatant and leader. The units of lower level around the Princess "
-"will fight better due to her presence. The Princess is a skilled skirmisher, "
-"and ignores enemy zones of control."
-msgstr ""
-"Noble de naixement, la Princesa ha après l'art de l'espasa amb els més 
grans "
-"generals del Regne, així com les tàctiques de batalla amb els millors "
-"estrategues. Aquest fet la converteix en una gran combatent i líder. Les "
-"unitats de nivell baix que estiguin al seu voltant es veuran beneficiades "
-"per la seva presència. La Princesa, a més, ignora les zones de control."
+msgid "A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest 
generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a great 
combatant and leader. The units of lower level around the Princess will fight 
better due to her presence. The Princess is a skilled skirmisher, and ignores 
enemy zones of control."
+msgstr "Noble de naixement, la Princesa ha après l'art de l'espasa amb els 
més grans generals del Regne, així com les tàctiques de batalla amb els 
millors estrategues. Aquest fet la converteix en una gran combatent i líder. 
Les unitats de nivell baix que estiguin al seu voltant es veuran beneficiades 
per la seva presència. La Princesa, a més, ignora les zones de control."
 
-#: data/units/Battle_Princess.cfg:77 data/units/Commander.cfg:120
-#: data/units/Fighter.cfg:83 data/units/Lord.cfg:114
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:77
+#: data/units/Commander.cfg:120
+#: data/units/Fighter.cfg:83
+#: data/units/Lord.cfg:114
 #: data/units/Princess.cfg:77
 msgid "scepter of fire"
 msgstr "ceptre de foc"
@@ -3920,19 +3068,15 @@
 msgstr "Xuclasang"
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:16
-msgid ""
-"Blood Bats are fast and can drain the blood of those they attack, thereby "
-"healing themselves, even to the point where they become stronger than they "
-"began the battle. Such is their fury that the fur of these undead flying "
-"beasts is tainted red with the blood of their victims."
-msgstr ""
-"La pell d'aquest no mort està recoberta de sang de les seves víctimes. El "
-"Xuclasang és ràpid, i amb la sang de les ferides dels seus enemics es cura 
i "
-"s'enforteix."
-
-#: data/units/Blood_Bat.cfg:19 data/units/Cave_Spider.cfg:19
-#: data/units/Direwolf_Rider.cfg:19 data/units/Goblin_Knight.cfg:19
-#: data/units/Sea_Serpent.cfg:19 data/units/Vampire_Bat.cfg:19
+msgid "Blood Bats are fast and can drain the blood of those they attack, 
thereby healing themselves, even to the point where they become stronger than 
they began the battle. Such is their fury that the fur of these undead flying 
beasts is tainted red with the blood of their victims."
+msgstr "La pell d'aquest no mort està recoberta de sang de les seves 
víctimes. El Xuclasang és ràpid, i amb la sang de les ferides dels seus 
enemics es cura i s'enforteix."
+
+#: data/units/Blood_Bat.cfg:19
+#: data/units/Cave_Spider.cfg:19
+#: data/units/Direwolf_Rider.cfg:19
+#: data/units/Goblin_Knight.cfg:19
+#: data/units/Sea_Serpent.cfg:19
+#: data/units/Vampire_Bat.cfg:19
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:20
 msgid "fangs"
 msgstr "ullals"
@@ -3942,94 +3086,161 @@
 msgstr "Disparaossos"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:15
-msgid ""
-"These, whose masters have found to be more potent creations, have been "
-"outfitted with a truly vile arsenal. Their quivers are filled with shafts "
-"made not of wood, but of the bones of their victims. Dubbed simply 'Bone-"
-"Shooters' by their unfortunate enemies, these abominations are a terror to "
-"all who live."
-msgstr ""
+msgid "These, whose masters have found to be more potent creations, have been 
outfitted with a truly vile arsenal. Their quivers are filled with shafts made 
not of wood, but of the bones of their victims. Dubbed simply 'Bone-Shooters' 
by their unfortunate enemies, these abominations are a terror to all who live."
+msgstr "Els més destres dels arquers no morts són triats pels seus mestres i 
equipats amb un autèntic arsenal de guerra. Al carcaix, no hi duen simples 
fletxes de fusta, sinó ossos dels seus enemics. Se'ls coneix com els 
disparaossos, i només el seu nom ja causa terror entre els adversaris."
 
-#: data/units/Bone_Shooter.cfg:24 data/units/Soul_Shooter.cfg:24
+#: data/units/Bone_Shooter.cfg:24
+#: data/units/Soul_Shooter.cfg:24
 msgid "stab"
 msgstr "ganivetada"
 
-#: data/units/Bone_Shooter.cfg:38 data/units/Bowman.cfg:37
-#: data/units/Commander.cfg:45 data/units/Elvish_Archer.cfg:39
-#: data/units/Elvish_Archer.cfg:118 data/units/Elvish_Avenger.cfg:39
-#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:112 data/units/Elvish_Captain.cfg:40
-#: data/units/Elvish_Champion.cfg:41 data/units/Elvish_Fighter.cfg:41
-#: data/units/Elvish_Hero.cfg:41 data/units/Elvish_Marshal.cfg:41
-#: data/units/Elvish_Outrider.cfg:43 data/units/Elvish_Ranger.cfg:38
-#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:115 data/units/Elvish_Rider.cfg:52
-#: data/units/Elvish_Scout.cfg:53 data/units/Longbowman.cfg:38
-#: data/units/Lord.cfg:39 data/units/Master_Bowman.cfg:32
-#: data/units/Noble_Commander.cfg:44 data/units/Noble_Lord.cfg:43
-#: data/units/Orcish_Archer.cfg:36 data/units/Orcish_Leader.cfg:37
-#: data/units/Orcish_Ruler.cfg:38 data/units/Orcish_Sovereign.cfg:42
-#: data/units/Orcish_Warlord.cfg:30 data/units/Poacher.cfg:41
-#: data/units/Skeleton_Archer.cfg:41 data/units/Soul_Shooter.cfg:38
+#: data/units/Bone_Shooter.cfg:38
+#: data/units/Bowman.cfg:37
+#: data/units/Commander.cfg:45
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:39
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:118
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:39
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:112
+#: data/units/Elvish_Captain.cfg:40
+#: data/units/Elvish_Champion.cfg:41
+#: data/units/Elvish_Fighter.cfg:41
+#: data/units/Elvish_Hero.cfg:41
+#: data/units/Elvish_Marshal.cfg:41
+#: data/units/Elvish_Outrider.cfg:43
+#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:38
+#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:115
+#: data/units/Elvish_Rider.cfg:52
+#: data/units/Elvish_Scout.cfg:53
+#: data/units/Longbowman.cfg:38
+#: data/units/Lord.cfg:39
+#: data/units/Master_Bowman.cfg:32
+#: data/units/Noble_Commander.cfg:44
+#: data/units/Noble_Lord.cfg:43
+#: data/units/Orcish_Archer.cfg:36
+#: data/units/Orcish_Leader.cfg:37
+#: data/units/Orcish_Ruler.cfg:38
+#: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:42
+#: data/units/Orcish_Warlord.cfg:30
+#: data/units/Poacher.cfg:41
+#: data/units/Skeleton_Archer.cfg:41
+#: data/units/Soul_Shooter.cfg:38
 #: data/units/Trapper.cfg:41
 msgid "bow"
 msgstr "arc"
 
-#: data/units/Bone_Shooter.cfg:39 data/units/Bowman.cfg:38
-#: data/units/Cavalier.cfg:49 data/units/Chocobone.cfg:21
-#: data/units/Commander.cfg:46 data/units/Cuttle_Fish.cfg:56
-#: data/units/Death_Knight.cfg:39 data/units/Dragoon.cfg:49
-#: data/units/Drake_Clasher.cfg:40 data/units/Drake_Gladiator.cfg:44
-#: data/units/Drake_Slasher.cfg:40 data/units/Duelist.cfg:37
-#: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:39 data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:26
-#: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:39 data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:28
-#: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:41 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:28
-#: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:41 data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:41
-#: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:47 data/units/Elvish_Archer.cfg:40
-#: data/units/Elvish_Archer.cfg:119 data/units/Elvish_Avenger.cfg:40
-#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:113 data/units/Elvish_Captain.cfg:41
-#: data/units/Elvish_Champion.cfg:42 data/units/Elvish_Druid.cfg:64
-#: data/units/Elvish_Fighter.cfg:42 data/units/Elvish_Hero.cfg:42
-#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:38 data/units/Elvish_Marksman.cfg:115
-#: data/units/Elvish_Marshal.cfg:42 data/units/Elvish_Outrider.cfg:44
-#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:39 data/units/Elvish_Ranger.cfg:116
-#: data/units/Elvish_Rider.cfg:53 data/units/Elvish_Scout.cfg:54
+#: data/units/Bone_Shooter.cfg:39
+#: data/units/Bowman.cfg:38
+#: data/units/Cavalier.cfg:49
+#: data/units/Chocobone.cfg:21
+#: data/units/Commander.cfg:46
+#: data/units/Cuttle_Fish.cfg:56
+#: data/units/Death_Knight.cfg:39
+#: data/units/Dragoon.cfg:49
+#: data/units/Drake_Clasher.cfg:40
+#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:44
+#: data/units/Drake_Slasher.cfg:40
+#: data/units/Duelist.cfg:37
+#: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:39
+#: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:26
+#: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:39
+#: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:28
+#: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:41
+#: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:28
+#: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:41
+#: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:41
+#: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:47
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:40
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:119
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:40
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:113
+#: data/units/Elvish_Captain.cfg:41
+#: data/units/Elvish_Champion.cfg:42
+#: data/units/Elvish_Druid.cfg:64
+#: data/units/Elvish_Fighter.cfg:42
+#: data/units/Elvish_Hero.cfg:42
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:38
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:115
+#: data/units/Elvish_Marshal.cfg:42
+#: data/units/Elvish_Outrider.cfg:44
+#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:39
+#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:116
+#: data/units/Elvish_Rider.cfg:53
+#: data/units/Elvish_Scout.cfg:54
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:39
-#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:118 data/units/Elvish_Shyde.cfg:72
-#: data/units/General.cfg:52 data/units/Giant_Scorpion.cfg:20
-#: data/units/Goblin_Impaler.cfg:21 data/units/Goblin_Impaler.cfg:40
-#: data/units/Goblin_Spearman.cfg:21 data/units/Goblin_Spearman.cfg:34
-#: data/units/Grand_Knight.cfg:37 data/units/Grand_Marshal.cfg:48
-#: data/units/Halbardier.cfg:22 data/units/Horseman.cfg:21
-#: data/units/Javelineer.cfg:20 data/units/Javelineer.cfg:48
-#: data/units/Knight.cfg:37 data/units/Lancer.cfg:21
-#: data/units/Lieutenant.cfg:42 data/units/Longbowman.cfg:39
-#: data/units/Lord.cfg:40 data/units/Master_Bowman.cfg:33
-#: data/units/Merman.cfg:23 data/units/Merman_Entangler.cfg:19
-#: data/units/Merman_Fighter.cfg:23 data/units/Merman_Hoplite.cfg:36
-#: data/units/Merman_Hunter.cfg:19 data/units/Merman_Hunter.cfg:27
-#: data/units/Merman_Javelineer.cfg:19 data/units/Merman_Javelineer.cfg:27
-#: data/units/Merman_Netcaster.cfg:19 data/units/Merman_Spearman.cfg:19
-#: data/units/Merman_Spearman.cfg:27 data/units/Merman_Triton.cfg:23
-#: data/units/Merman_Warrior.cfg:23 data/units/Naga.cfg:21
-#: data/units/Noble_Commander.cfg:45 data/units/Noble_Lord.cfg:44
-#: data/units/Orcish_Archer.cfg:37 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:39
-#: data/units/Orcish_Leader.cfg:38 data/units/Orcish_Ruler.cfg:39
-#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:37 data/units/Orcish_Shaman.cfg:96
-#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:155 data/units/Orcish_Sovereign.cfg:43
-#: data/units/Orcish_Warlord.cfg:31 data/units/Paladin.cfg:42
-#: data/units/Peasant.cfg:21 data/units/Peasant.cfg:34
-#: data/units/Pikeman.cfg:23 data/units/Pirate_Galleon.cfg:18
-#: data/units/Poacher.cfg:42 data/units/Saurian.cfg:25
-#: data/units/Saurian.cfg:43 data/units/Saurian_Ambusher.cfg:23
-#: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:41 data/units/Saurian_Flanker.cfg:24
-#: data/units/Saurian_Flanker.cfg:42 data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:23
-#: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:41 data/units/Saurian_Warrior.cfg:25
-#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:43 data/units/Sea_Hag.cfg:21
-#: data/units/Sea_Serpent.cfg:20 data/units/Sergeant.cfg:42
-#: data/units/Skeleton_Archer.cfg:42 data/units/Soul_Shooter.cfg:26
-#: data/units/Soul_Shooter.cfg:39 data/units/Spearman.cfg:20
-#: data/units/Spearman.cfg:34 data/units/Transport_Galleon.cfg:18
-#: data/units/Trapper.cfg:42 data/units/Triton.cfg:26
-#: data/units/Vampire_Lady.cfg:35 data/units/Wall_Guard.cfg:36
+#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:118
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:72
+#: data/units/General.cfg:52
+#: data/units/Giant_Scorpion.cfg:20
+#: data/units/Goblin_Impaler.cfg:21
+#: data/units/Goblin_Impaler.cfg:40
+#: data/units/Goblin_Spearman.cfg:21
+#: data/units/Goblin_Spearman.cfg:34
+#: data/units/Grand_Knight.cfg:37
+#: data/units/Grand_Marshal.cfg:48
+#: data/units/Halbardier.cfg:22
+#: data/units/Horseman.cfg:21
+#: data/units/Javelineer.cfg:20
+#: data/units/Javelineer.cfg:48
+#: data/units/Knight.cfg:37
+#: data/units/Lancer.cfg:21
+#: data/units/Lieutenant.cfg:42
+#: data/units/Longbowman.cfg:39
+#: data/units/Lord.cfg:40
+#: data/units/Master_Bowman.cfg:33
+#: data/units/Merman.cfg:23
+#: data/units/Merman_Entangler.cfg:19
+#: data/units/Merman_Fighter.cfg:23
+#: data/units/Merman_Hoplite.cfg:36
+#: data/units/Merman_Hunter.cfg:19
+#: data/units/Merman_Hunter.cfg:27
+#: data/units/Merman_Javelineer.cfg:19
+#: data/units/Merman_Javelineer.cfg:27
+#: data/units/Merman_Netcaster.cfg:19
+#: data/units/Merman_Spearman.cfg:19
+#: data/units/Merman_Spearman.cfg:27
+#: data/units/Merman_Triton.cfg:23
+#: data/units/Merman_Warrior.cfg:23
+#: data/units/Naga.cfg:21
+#: data/units/Noble_Commander.cfg:45
+#: data/units/Noble_Lord.cfg:44
+#: data/units/Orcish_Archer.cfg:37
+#: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:39
+#: data/units/Orcish_Leader.cfg:38
+#: data/units/Orcish_Ruler.cfg:39
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:37
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:96
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:155
+#: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:43
+#: data/units/Orcish_Warlord.cfg:31
+#: data/units/Paladin.cfg:42
+#: data/units/Peasant.cfg:21
+#: data/units/Peasant.cfg:34
+#: data/units/Pikeman.cfg:23
+#: data/units/Pirate_Galleon.cfg:18
+#: data/units/Poacher.cfg:42
+#: data/units/Saurian.cfg:25
+#: data/units/Saurian.cfg:43
+#: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:23
+#: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:41
+#: data/units/Saurian_Flanker.cfg:24
+#: data/units/Saurian_Flanker.cfg:42
+#: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:23
+#: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:41
+#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:25
+#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:43
+#: data/units/Sea_Hag.cfg:21
+#: data/units/Sea_Serpent.cfg:20
+#: data/units/Sergeant.cfg:42
+#: data/units/Skeleton_Archer.cfg:42
+#: data/units/Soul_Shooter.cfg:26
+#: data/units/Soul_Shooter.cfg:39
+#: data/units/Spearman.cfg:20
+#: data/units/Spearman.cfg:34
+#: data/units/Transport_Galleon.cfg:18
+#: data/units/Trapper.cfg:42
+#: data/units/Triton.cfg:26
+#: data/units/Vampire_Lady.cfg:35
+#: data/units/Wall_Guard.cfg:36
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:19
 msgid "pierce"
 msgstr "perfora"
@@ -4039,40 +3250,27 @@
 msgstr "Arquer"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:17
-msgid ""
-"Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are the "
-"most common ranged combatants in Wesnothian armies. They do not undergo as "
-"rigorous a training as the spearman or heavy infantry, because their battle "
-"tactic requires more finess than brute strength."
-msgstr ""
-"Immerssos des de ben petits en el camí de l'arc, els joves arquers són els "
-"combatets a llarga distància més comuns dels exèrcits de Wesnoth. A "
-"diferència dels soldats o l'infanteria pesada, no segueixen un entrenament "
-"molt rigorós, ja que les seves tàctiques requereixen més punteria que 
força "
-"bruta."
+msgid "Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are 
the most common ranged combatants in Wesnothian armies. They do not undergo as 
rigorous a training as the spearman or heavy infantry, because their battle 
tactic requires more finess than brute strength."
+msgstr "Immerssos des de ben petits en el camí de l'arc, els joves arquers 
són els combatets a llarga distància més comuns dels exèrcits de Wesnoth. A 
diferència dels soldats o l'infanteria pesada, no segueixen un entrenament 
molt rigorós, ja que les seves tàctiques requereixen més punteria que força 
bruta."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
 msgstr "Hússar"
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:24
-msgid ""
-"A triumphant sight on the battlefield, cavaliers are masters at the use of "
-"both sword and crossbow from horseback. Their facility with ranged weapons "
-"allows them to strike at many a foe with impunity, and their mettle has "
-"turned the tide of some of the greatest battles in known history."
-msgstr ""
-"Triomfants al camp de batalla, els hússars són mestres empunyant l'espasa i 
"
-"disparant la ballesta des del cavall. La seva facilitat amb les armes de "
-"llarg abast els permet debilitar les forces dels adversaris amb impunitat. "
-"El seu caràcter ha canviat el decurs d'algunes de les batalles més grans de 
"
-"la història."
-
-#: data/units/Cavalier.cfg:48 data/units/Death_Knight.cfg:38
-#: data/units/Dragoon.cfg:48 data/units/Duelist.cfg:36
-#: data/units/General.cfg:51 data/units/Grand_Marshal.cfg:47
-#: data/units/Lieutenant.cfg:41 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:38
-#: data/units/Sergeant.cfg:41 data/units/Wall_Guard.cfg:35
+msgid "A triumphant sight on the battlefield, cavaliers are masters at the use 
of both sword and crossbow from horseback. Their facility with ranged weapons 
allows them to strike at many a foe with impunity, and their mettle has turned 
the tide of some of the greatest battles in known history."
+msgstr "Triomfants al camp de batalla, els hússars són mestres empunyant 
l'espasa i disparant la ballesta des del cavall. La seva facilitat amb les 
armes de llarg abast els permet debilitar les forces dels adversaris amb 
impunitat. El seu caràcter ha canviat el decurs d'algunes de les batalles més 
grans de la història."
+
+#: data/units/Cavalier.cfg:48
+#: data/units/Death_Knight.cfg:38
+#: data/units/Dragoon.cfg:48
+#: data/units/Duelist.cfg:36
+#: data/units/General.cfg:51
+#: data/units/Grand_Marshal.cfg:47
+#: data/units/Lieutenant.cfg:41
+#: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:38
+#: data/units/Sergeant.cfg:41
+#: data/units/Wall_Guard.cfg:35
 msgid "crossbow"
 msgstr "ballesta"
 
@@ -4081,41 +3279,31 @@
 msgstr "Soldat de cavalleria"
 
 #: data/units/Cavalryman.cfg:25
-msgid ""
-"The best riders in Wesnoth are recruited into the military to become "
-"Cavalrymen. A Cavalryman, strictly disciplined, does not charge across the "
-"field of battle like a horseman, but makes more of an effort to hold his "
-"position."
-msgstr ""
-"Els millors genets de Wesnoth són reclutats per l'exèrcit per convertir-se "
-"en soldats de cavalleria. Un soldat de cavalleria estrictament disciplinat, "
-"no du a terme càrregues com els genets, sinó que fa tot el possible per "
-"defensar la seva posició."
+msgid "The best riders in Wesnoth are recruited into the military to become 
Cavalrymen. A Cavalryman, strictly disciplined, does not charge across the 
field of battle like a horseman, but makes more of an effort to hold his 
position."
+msgstr "Els millors genets de Wesnoth són reclutats per l'exèrcit per 
convertir-se en soldats de cavalleria. Un soldat de cavalleria estrictament 
disciplinat, no du a terme càrregues com els genets, sinó que fa tot el 
possible per defensar la seva posició."
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:3
 msgid "Giant Spider"
 msgstr "Aranya gegant"
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:16
-msgid ""
-"Giant Spiders are said to roam the depths of Knalga, devouring many victims. "
-"They can bite at close range, thereby poisoning their enemies, and also can "
-"attack with a web at long range, slowing their foes down."
-msgstr ""
-"Les aranyes gegants són normalment ubicades per la tradició als llocs més "
-"profunds de Knalga, on causen tot tipus de mals... Poden mossegar els "
-"enemics, tot i injectant verí, i llançar tel·les aràcnides per tal 
d'alentir-"
-"los."
+msgid "Giant Spiders are said to roam the depths of Knalga, devouring many 
victims. They can bite at close range, thereby poisoning their enemies, and 
also can attack with a web at long range, slowing their foes down."
+msgstr "Les aranyes gegants són normalment ubicades per la tradició als 
llocs més profunds de Knalga, on causen tot tipus de mals... Poden mossegar 
els enemics, tot i injectant verí, i llançar tel·les aràcnides per tal 
d'alentir-los."
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:28
 msgid "web"
 msgstr "teranyina"
 
-#: data/units/Cave_Spider.cfg:39 data/units/Elvish_Druid.cfg:44
-#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:67 data/units/Elvish_Shaman.cfg:45
-#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:52 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:67
-#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:53 data/units/Goblin_Pillager.cfg:37
-#: data/units/Merman_Entangler.cfg:29 data/units/Merman_Netcaster.cfg:29
+#: data/units/Cave_Spider.cfg:39
+#: data/units/Elvish_Druid.cfg:44
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:67
+#: data/units/Elvish_Shaman.cfg:45
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:52
+#: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:67
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:53
+#: data/units/Goblin_Pillager.cfg:37
+#: data/units/Merman_Entangler.cfg:29
+#: data/units/Merman_Netcaster.cfg:29
 msgid "slow"
 msgstr "alenteix"
 
@@ -4124,40 +3312,56 @@
 msgstr "Chocobo"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:17
-msgid ""
-"Riding the bones of ostrich-like large birds once used as mounts by a lost "
-"civilization, the skeletal Chocobones can move faster than most cavalry "
-"units."
-msgstr ""
-"Muntats sobre l'esquelet d'una gran au, usada en els seus temps per una "
-"antiga i oblidada civilització, els chocobos es poden moure més ràpid que "
-"moltes altres unitats de cavalleria."
-
-#: data/units/Chocobone.cfg:20 data/units/Drake_Clasher.cfg:39
-#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:43 data/units/Drake_Slasher.cfg:39
-#: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:24 data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:38
-#: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:26 data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:40
-#: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:26 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:40
-#: data/units/Goblin_Impaler.cfg:20 data/units/Goblin_Impaler.cfg:39
-#: data/units/Goblin_Spearman.cfg:20 data/units/Goblin_Spearman.cfg:33
-#: data/units/Horseman.cfg:20 data/units/Javelineer.cfg:19
-#: data/units/Javelineer.cfg:47 data/units/Merman_Entangler.cfg:18
-#: data/units/Merman_Hunter.cfg:18 data/units/Merman_Hunter.cfg:26
-#: data/units/Merman_Javelineer.cfg:18 data/units/Merman_Javelineer.cfg:26
-#: data/units/Merman_Netcaster.cfg:18 data/units/Merman_Spearman.cfg:18
-#: data/units/Merman_Spearman.cfg:26 data/units/Saurian.cfg:23
-#: data/units/Saurian.cfg:41 data/units/Saurian_Ambusher.cfg:21
-#: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:39 data/units/Saurian_Flanker.cfg:22
-#: data/units/Saurian_Flanker.cfg:40 data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:21
-#: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:39 data/units/Saurian_Warrior.cfg:23
-#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:41 data/units/Spearman.cfg:19
+msgid "Riding the bones of ostrich-like large birds once used as mounts by a 
lost civilization, the skeletal Chocobones can move faster than most cavalry 
units."
+msgstr "Muntats sobre l'esquelet d'una gran au, usada en els seus temps per 
una antiga i oblidada civilització, els chocobos es poden moure més ràpid 
que moltes altres unitats de cavalleria."
+
+#: data/units/Chocobone.cfg:20
+#: data/units/Drake_Clasher.cfg:39
+#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:43
+#: data/units/Drake_Slasher.cfg:39
+#: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:24
+#: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:38
+#: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:26
+#: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:40
+#: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:26
+#: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:40
+#: data/units/Goblin_Impaler.cfg:20
+#: data/units/Goblin_Impaler.cfg:39
+#: data/units/Goblin_Spearman.cfg:20
+#: data/units/Goblin_Spearman.cfg:33
+#: data/units/Horseman.cfg:20
+#: data/units/Javelineer.cfg:19
+#: data/units/Javelineer.cfg:47
+#: data/units/Merman_Entangler.cfg:18
+#: data/units/Merman_Hunter.cfg:18
+#: data/units/Merman_Hunter.cfg:26
+#: data/units/Merman_Javelineer.cfg:18
+#: data/units/Merman_Javelineer.cfg:26
+#: data/units/Merman_Netcaster.cfg:18
+#: data/units/Merman_Spearman.cfg:18
+#: data/units/Merman_Spearman.cfg:26
+#: data/units/Saurian.cfg:23
+#: data/units/Saurian.cfg:41
+#: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:21
+#: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:39
+#: data/units/Saurian_Flanker.cfg:22
+#: data/units/Saurian_Flanker.cfg:40
+#: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:21
+#: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:39
+#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:23
+#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:41
+#: data/units/Spearman.cfg:19
 #: data/units/Spearman.cfg:33
 msgid "spear"
 msgstr "llança"
 
-#: data/units/Chocobone.cfg:23 data/units/Grand_Knight.cfg:38
-#: data/units/Horseman.cfg:22 data/units/Knight.cfg:38
-#: data/units/Lancer.cfg:22 data/units/Paladin.cfg:43 src/actions.cpp:359
+#: data/units/Chocobone.cfg:23
+#: data/units/Grand_Knight.cfg:38
+#: data/units/Horseman.cfg:22
+#: data/units/Knight.cfg:38
+#: data/units/Lancer.cfg:22
+#: data/units/Paladin.cfg:43
+#: src/actions.cpp:359
 #: src/actions.cpp:459
 msgid "charge"
 msgstr "carrega"
@@ -4167,74 +3371,44 @@
 msgstr "Basilisc"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:16
-msgid ""
-"At first sight, these mystical snake-like creatures appear weak, but looks "
-"are deceiving. With just a glance at their enemies, Cockatrices can turn "
-"them into stone until the source of their power is destroyed."
-msgstr ""
-"A primera vista, aquestes místiques criatures amb aparença de serp semblen "
-"febles. Però les aparences enganyen. En tenen prou amb mirar els seus "
-"enemics per convertir-los en pedra! La única cura és destruir la font de "
-"l'encanteri."
+msgid "At first sight, these mystical snake-like creatures appear weak, but 
looks are deceiving. With just a glance at their enemies, Cockatrices can turn 
them into stone until the source of their power is destroyed."
+msgstr "A primera vista, aquestes místiques criatures amb aparença de serp 
semblen febles. Però les aparences enganyen. En tenen prou amb mirar els seus 
enemics per convertir-los en pedra! La única cura és destruir la font de 
l'encanteri."
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:21
 msgid "gaze"
 msgstr "mirada"
 
-#: data/units/Cockatrice.cfg:26 src/actions.cpp:709 src/actions.cpp:855
+#: data/units/Cockatrice.cfg:26
+#: src/actions.cpp:709
+#: src/actions.cpp:855
 #: src/reports.cpp:123
 msgid "stone"
 msgstr "pedra"
 
-#: data/units/Commander.cfg:3 data/units/Commander.cfg:78
+#: data/units/Commander.cfg:3
+#: data/units/Commander.cfg:78
 msgid "Commander"
 msgstr "Comandant"
 
 #: data/units/Commander.cfg:20
-msgid ""
-"The rank of Commander is held by those who lead battle groups into combat. "
-"Possessing leadership skills, they give lower-level units improved "
-"performance in combat. Commanders are best skilled with the sword, although "
-"they also carry a bow to use when necessary. If the Commander is lost, so is "
-"the battle."
-msgstr ""
-"El rang de comandant només el tenen aquells que lideren grups de batalla en "
-"combat. Posseeixen habilitats de lideratge que milloren l'efectivitat de les "
-"unitats de nivell més baix. Els comandants són més hàbils amb l'espasa, 
tot "
-"i que també són capaços de fer servir l'arc quan és necessari. Si el "
-"comandant cau, la batalla està perduda."
-
-#: data/units/Commander.cfg:95 data/units/Noble_Commander.cfg:22
-msgid ""
-"The rank of Commander is held by those who lead battle groups into combat. "
-"Possessing leadership skills, they give lower-level units in adjacent hexes "
-"improved performance in combat. Commanders are best skilled with the sword, "
-"although they also carry a bow to use when necessary. If the Commander is "
-"lost, so is the battle."
-msgstr ""
-"El rang de comandant només el tenen aquells que lideren grups de batalla en "
-"combat. Posseeixen habilitats de lideratge que milloren l'efectivitat de les "
-"unitats de nivell més baix. Els comandants són més hàbils amb l'espasa, 
tot "
-"i que també són capaços de fer servir l'arc quan és necessari. Si el "
-"comandant cau, la batalla està perduda."
+msgid "The rank of Commander is held by those who lead battle groups into 
combat. Possessing leadership skills, they give lower-level units improved 
performance in combat. Commanders are best skilled with the sword, although 
they also carry a bow to use when necessary. If the Commander is lost, so is 
the battle."
+msgstr "El rang de comandant només el tenen aquells que lideren grups de 
batalla en combat. Posseeixen habilitats de lideratge que milloren 
l'efectivitat de les unitats de nivell més baix. Els comandants són més hà
bils amb l'espasa, tot i que també són capaços de fer servir l'arc quan és 
necessari. Si el comandant cau, la batalla està perduda."
+
+#: data/units/Commander.cfg:95
+#: data/units/Noble_Commander.cfg:22
+msgid "The rank of Commander is held by those who lead battle groups into 
combat. Possessing leadership skills, they give lower-level units in adjacent 
hexes improved performance in combat. Commanders are best skilled with the 
sword, although they also carry a bow to use when necessary. If the Commander 
is lost, so is the battle."
+msgstr "El rang de comandant només el tenen aquells que lideren grups de 
batalla en combat. Posseeixen habilitats de lideratge que milloren 
l'efectivitat de les unitats de nivell més baix. Els comandants són més hà
bils amb l'espasa, tot i que també són capaços de fer servir l'arc quan és 
necessari. Si el comandant cau, la batalla està perduda."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:3
 msgid "Cuttle Fish"
 msgstr "Sípia"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:16
-msgid ""
-"Cuttle Fish are gigantic creatures of the seas. They can grab their "
-"opponents with strong tentacles, or spit a poisonous black ink from a "
-"distance. The best way to survive an encounter with these monsters is to "
-"remain ashore."
-msgstr ""
-"Les sípies són enormes criatures marines. Poden atacar els seus enemics amb 
"
-"els tentacles, o bé llançar un verinosa tinta negra a distància. La millor 
"
-"forma de sobreviure a un enfrontament amb aquestes criatures, és mantenir-se 
"
-"allunyat de la costa."
+msgid "Cuttle Fish are gigantic creatures of the seas. They can grab their 
opponents with strong tentacles, or spit a poisonous black ink from a distance. 
The best way to survive an encounter with these monsters is to remain ashore."
+msgstr "Les sípies són enormes criatures marines. Poden atacar els seus 
enemics amb els tentacles, o bé llançar un verinosa tinta negra a distància. 
La millor forma de sobreviure a un enfrontament amb aquestes criatures, és 
mantenir-se allunyat de la costa."
 
-#: data/units/Cuttle_Fish.cfg:19 data/units/Tentacle.cfg:20
+#: data/units/Cuttle_Fish.cfg:19
+#: data/units/Tentacle.cfg:20
 msgid "tentacle"
 msgstr "tentacle"
 
@@ -4247,16 +3421,11 @@
 msgstr "Adepte obscur"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:19
-msgid ""
-"Dark Adepts are psychotic fanatics who dabble in black magic, using its "
-"power to cause death and destruction. They devote themselves completely to "
-"the study of this magic, not bothering to learn how to defend themselves in "
-"close combat."
-msgstr ""
-"Practicants de la màgia negra, els Adeptes obscurs són fanàtics que no "
-"dubtaran a usar els seus poders per tal de causar la mort i la destrucció."
+msgid "Dark Adepts are psychotic fanatics who dabble in black magic, using its 
power to cause death and destruction. They devote themselves completely to the 
study of this magic, not bothering to learn how to defend themselves in close 
combat."
+msgstr "Practicants de la màgia negra, els Adeptes obscurs són fanàtics que 
no dubtaran a usar els seus poders per tal de causar la mort i la destrucció."
 
-#: data/units/Dark_Adept.cfg:22 data/units/Necromancer.cfg:35
+#: data/units/Dark_Adept.cfg:22
+#: data/units/Necromancer.cfg:35
 msgid "chill wave"
 msgstr "onada de fred"
 
@@ -4265,14 +3434,8 @@
 msgstr "Reina Obscura"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:17
-msgid ""
-"The evil queen mother Asheviere has terrorized Wesnoth for many years. Her "
-"knowledge of magic makes her a worthy foe in combat, although her power is "
-"mostly derived from those she commands."
-msgstr ""
-"La malvada reina mare Asheviere ha aterroritzat Wesnoth durant molts anys. "
-"El seu coneixement de la màgia la converteix en una digna combatent, encara "
-"que el seu poder es deriva principalment dels seus súbdits."
+msgid "The evil queen mother Asheviere has terrorized Wesnoth for many years. 
Her knowledge of magic makes her a worthy foe in combat, although her power is 
mostly derived from those she commands."
+msgstr "La malvada reina mare Asheviere ha aterroritzat Wesnoth durant molts 
anys. El seu coneixement de la màgia la converteix en una digna combatent, 
encara que el seu poder es deriva principalment dels seus súbdits."
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:22
 msgid "scepter"
@@ -4283,21 +3446,19 @@
 msgstr "Esperit fosc"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:16
-msgid ""
-"Dark Spirits are messengers and bearers of tidings from the realm of the "
-"dead, and a force of dread in this world. Happily, they have rarely been "
-"seen in Wesnoth."
-msgstr ""
-"Els esperits foscos són missatgers i portadors de notícies del regne dels "
-"morts. Afortunadament, se'n veuen pocs sobre les terres de Wesnoth."
+msgid "Dark Spirits are messengers and bearers of tidings from the realm of 
the dead, and a force of dread in this world. Happily, they have rarely been 
seen in Wesnoth."
+msgstr "Els esperits foscos són missatgers i portadors de notícies del regne 
dels morts. Afortunadament, se'n veuen pocs sobre les terres de Wesnoth."
 
-#: data/units/Dark_Spirit.cfg:19 data/units/Spectre.cfg:24
+#: data/units/Dark_Spirit.cfg:19
+#: data/units/Spectre.cfg:24
 #: data/units/Wraith.cfg:24
 msgid "baneblade"
 msgstr "fulla maleïda"
 
-#: data/units/Dark_Spirit.cfg:36 data/units/Ghost.cfg:31
-#: data/units/Spectre.cfg:41 data/units/Wraith.cfg:41
+#: data/units/Dark_Spirit.cfg:36
+#: data/units/Ghost.cfg:31
+#: data/units/Spectre.cfg:41
+#: data/units/Wraith.cfg:41
 msgid "wail"
 msgstr "lamentació"
 
@@ -4306,17 +3467,11 @@
 msgstr "Cavaller de la mort"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:18
-msgid ""
-"Sometimes the mightiest warriors and generals, cursed with hate and a sense "
-"of betrayal, came back to this world as Death Knights. Wielding the same "
-"weapons as they did before, they command the Undead in their quest for "
-"revenge."
-msgstr ""
-"A vegades, els millors guerrers i generals, maleïts per l'odi i la fúria 
què "
-"els van caracteritzar en vida, tornen a aquest món. Se'ls coneix sota el nom 
"
-"de Cavallers de la mort."
+msgid "Sometimes the mightiest warriors and generals, cursed with hate and a 
sense of betrayal, came back to this world as Death Knights. Wielding the same 
weapons as they did before, they command the Undead in their quest for revenge."
+msgstr "A vegades, els millors guerrers i generals, maleïts per l'odi i la 
fúria què els van caracteritzar en vida, tornen a aquest món. Se'ls coneix 
sota el nom de Cavallers de la mort."
 
-#: data/units/Death_Knight.cfg:21 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:27
+#: data/units/Death_Knight.cfg:21
+#: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:27
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:27
 msgid "battle axe"
 msgstr "atxa de guerra"
@@ -4326,68 +3481,45 @@
 msgstr "Espasa mortal"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:17
-msgid ""
-"Deathblades abhor the living and seek to destroy all that they once loved. "
-"They are deadly fighters, ignoring all danger to themselves, and caring only "
-"about killing as many other as possible with their swirling blades."
-msgstr ""
-"Aquests éssers detestens els vius i busquen la destrucció de tot allò que "
-"una vegada van estimar. Són lluitadors mortals que ignoren el perill. Només 
"
-"es preocupen per matar tant com puguin amb les seves espases curves. "
+msgid "Deathblades abhor the living and seek to destroy all that they once 
loved. They are deadly fighters, ignoring all danger to themselves, and caring 
only about killing as many other as possible with their swirling blades."
+msgstr "Aquests éssers detestens els vius i busquen la destrucció de tot 
allò que una vegada van estimar. Són lluitadors mortals que ignoren el 
perill. Només es preocupen per matar tant com puguin amb les seves espases 
curves. "
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:3
 msgid "Deathmaster"
 msgstr "Mestre de la mort"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:16
-msgid ""
-"Gwiti's wanderings on a dark path have given him power normally not granted "
-"to mortals, but with a terrible cost: The undead that he gave his soul to "
-"are gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a "
-"true undead and a terror to all that lives."
-msgstr ""
-"Les cerques de Gwiti pels foscos camins de la nigromància li han "
-"proporcionat un poder inabastable per a la majoria de mortals. A canvi, "
-"però, paga un preu molt alt: aquells a qui va entregar la seva ànima 
devoren "
-"ara el seu cos físic, i, dintre de poc, serà un autèntic no mort i un 
terror "
-"per a tots aquells que viuen."
+msgid "Gwiti's wanderings on a dark path have given him power normally not 
granted to mortals, but with a terrible cost: The undead that he gave his soul 
to are gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a 
true undead and a terror to all that lives."
+msgstr "Les cerques de Gwiti pels foscos camins de la nigromància li han 
proporcionat un poder inabastable per a la majoria de mortals. A canvi, però, 
paga un preu molt alt: aquells a qui va entregar la seva ànima devoren ara el 
seu cos físic, i, dintre de poc, serà un autèntic no mort i un terror per a 
tots aquells que viuen."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
 msgid "Demilich"
 msgstr "Semilich"
 
 #: data/units/Demilich.cfg:16
-msgid ""
-"After too much time dabbling with forbidden magics and dark arts, these "
-"mages have begun to pay a heavy price: Demiliches are losing their bodies, "
-"becoming undead themselves. With time, they may become fully undead, and "
-"feared by all alike."
-msgstr ""
-"Després de molt de temps indagant en el camí de les màgies prohibides i 
les "
-"arts obscures, aquests mags comencen a pagar les conseqüències del que han "
-"fet. Perden el seu cos, convertint-se d'aquesta manera en no morts a qui "
-"tothom tem."
+msgid "After too much time dabbling with forbidden magics and dark arts, these 
mages have begun to pay a heavy price: Demiliches are losing their bodies, 
becoming undead themselves. With time, they may become fully undead, and feared 
by all alike."
+msgstr "Després de molt de temps indagant en el camí de les màgies 
prohibides i les arts obscures, aquests mags comencen a pagar les 
conseqüències del que han fet. Perden el seu cos, convertint-se d'aquesta 
manera en no morts a qui tothom tem."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
 msgstr "Genet de llop salvatge"
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:16
-msgid ""
-"Direwolf Riders ride the fastest mounts to be found in Wesnoth, dreadful "
-"giant wolves with poisoned claws. These Goblins are fearsome and merciless "
-"enemies."
-msgstr ""
-"Els genets de llops salvatges galopen sobre les muntures més ràpides de tot 
"
-"Wesnoth, uns terribles llops gegants amb verí a les garres. Aquests goblins "
-"són uns enemics temuts i sense pietat."
-
-#: data/units/Direwolf_Rider.cfg:31 data/units/Drake_Burner.cfg:21
-#: data/units/Drake_Fire.cfg:24 data/units/Drake_Inferno.cfg:24
-#: data/units/Ghoul.cfg:19 data/units/Gryphon.cfg:19
-#: data/units/Gryphon_Master.cfg:21 data/units/Gryphon_Rider.cfg:19
-#: data/units/Necrophage.cfg:19 data/units/Nightgaunt.cfg:20
-#: data/units/Shadow.cfg:20 data/units/Skeletal_Dragon.cfg:47
+msgid "Direwolf Riders ride the fastest mounts to be found in Wesnoth, 
dreadful giant wolves with poisoned claws. These Goblins are fearsome and 
merciless enemies."
+msgstr "Els genets de llops salvatges galopen sobre les muntures més ràpides 
de tot Wesnoth, uns terribles llops gegants amb verí a les garres. Aquests 
goblins són uns enemics temuts i sense pietat."
+
+#: data/units/Direwolf_Rider.cfg:31
+#: data/units/Drake_Burner.cfg:21
+#: data/units/Drake_Fire.cfg:24
+#: data/units/Drake_Inferno.cfg:24
+#: data/units/Ghoul.cfg:19
+#: data/units/Gryphon.cfg:19
+#: data/units/Gryphon_Master.cfg:21
+#: data/units/Gryphon_Rider.cfg:19
+#: data/units/Necrophage.cfg:19
+#: data/units/Nightgaunt.cfg:20
+#: data/units/Shadow.cfg:20
+#: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:47
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:18
 msgid "claws"
 msgstr "garres"
@@ -4397,40 +3529,27 @@
 msgstr "Dragó"
 
 #: data/units/Dragoon.cfg:24
-msgid ""
-"The more talented cavalrymen in the armies of Wesnoth are trained in the use "
-"of the crossbow, and outfitted with much more powerful steeds. Well-armored, "
-"and skilled in the use of their swords, these soldiers can drive forward and "
-"hold the ground they take. Their mobility and resilience make them of great "
-"value on the battlefield."
-msgstr ""
-"Els soldats de cavalleria amb més talent són entrenats en l'art de la "
-"ballesta i equipats amb una armadura molt més forta. Ben armats i hàbils 
amb "
-"l'espasa, els dragons poden moure's ràpidament i mantenir la posició. És "
-"precisament aquesta mobilitat i resistència el que els fa tan valuosos al "
-"camp de batalla."
+msgid "The more talented cavalrymen in the armies of Wesnoth are trained in 
the use of the crossbow, and outfitted with much more powerful steeds. 
Well-armored, and skilled in the use of their swords, these soldiers can drive 
forward and hold the ground they take. Their mobility and resilience make them 
of great value on the battlefield."
+msgstr "Els soldats de cavalleria amb més talent són entrenats en l'art de 
la ballesta i equipats amb una armadura molt més forta. Ben armats i hàbils 
amb l'espasa, els dragons poden moure's ràpidament i mantenir la posició. És 
precisament aquesta mobilitat i resistència el que els fa tan valuosos al camp 
de batalla."
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:4
 msgid "Drake Burner"
 msgstr "Cremador drac"
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:18
-msgid ""
-"Not only can a Drake Burner wield its claws with deadly skill, but it still "
-"possesses the fire-breathing abilities of its remote ancestors. Enemies "
-"would be well advised to keep their distance. The most skilled Burners will "
-"often go on to become Fire Drakes who seek to master their internal fire, or "
-"Drake Flares who aspire to be leaders of their kind."
-msgstr ""
-"Els cremadors dracs no només poden atacar amb les seves garres mortals, 
sinó "
-"que també posseeixen l'habilitat ancestral de llançar el seu alè de foc. 
Els "
-"seus enemics farien bé en mantenir les distàncies amb aquestes criatures."
-
-#: data/units/Drake_Burner.cfg:40 data/units/Drake_Fighter.cfg:44
-#: data/units/Drake_Fire.cfg:42 data/units/Drake_Flameheart.cfg:52
-#: data/units/Drake_Flare.cfg:42 data/units/Drake_Glider.cfg:45
-#: data/units/Drake_Inferno.cfg:42 data/units/Drake_Sky.cfg:49
-#: data/units/Drake_Warrior.cfg:44 data/units/Fire_Dragon.cfg:58
+msgid "Not only can a Drake Burner wield its claws with deadly skill, but it 
still possesses the fire-breathing abilities of its remote ancestors. Enemies 
would be well advised to keep their distance. The most skilled Burners will 
often go on to become Fire Drakes who seek to master their internal fire, or 
Drake Flares who aspire to be leaders of their kind."
+msgstr "Els cremadors dracs no només poden atacar amb les seves garres 
mortals, sinó que també posseeixen l'habilitat ancestral de llançar el seu 
alè de foc. Els seus enemics farien bé en mantenir les distàncies amb 
aquestes criatures."
+
+#: data/units/Drake_Burner.cfg:40
+#: data/units/Drake_Fighter.cfg:44
+#: data/units/Drake_Fire.cfg:42
+#: data/units/Drake_Flameheart.cfg:52
+#: data/units/Drake_Flare.cfg:42
+#: data/units/Drake_Glider.cfg:45
+#: data/units/Drake_Inferno.cfg:42
+#: data/units/Drake_Sky.cfg:49
+#: data/units/Drake_Warrior.cfg:44
+#: data/units/Fire_Dragon.cfg:58
 msgid "fire breath"
 msgstr "alè de foc"
 
@@ -4439,33 +3558,16 @@
 msgstr "Drac de xoc"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:18
-msgid ""
-"With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
-"fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, they "
-"would be mistaken. To compensate they have become great craftsmen that can "
-"fabricate weapons with emerald edges, and wear heavy armour. The Clashers' "
-"weapons of choice are the sword and spear, which they use to great effect. "
-"The greatest Clashers can become Drake Gladiators or Slashers."
-msgstr ""
-"Amb les seves ales poc desenvolupades i la discapacitat de desprendre el seu "
-"foc intern, alguns pensen que estan en desavantatge. Però possiblement "
-"s'equivoquen. Els dracs de xoc compensen aquests punts febles fabricant-se "
-"armes amb la punta d'esmeralda i equipant-se amb armadures pesades. Per "
-"atacar, prefereixen l'espasa o la llança. "
+msgid "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great 
internal fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, 
they would be mistaken. To compensate they have become great craftsmen that can 
fabricate weapons with emerald edges, and wear heavy armour. The Clashers' 
weapons of choice are the sword and spear, which they use to great effect. The 
greatest Clashers can become Drake Gladiators or Slashers."
+msgstr "Amb les seves ales poc desenvolupades i la discapacitat de desprendre 
el seu foc intern, alguns pensen que estan en desavantatge. Però possiblement 
s'equivoquen. Els dracs de xoc compensen aquests punts febles fabricant-se 
armes amb la punta d'esmeralda i equipant-se amb armadures pesades. Per atacar, 
prefereixen l'espasa o la llança. "
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:4
 msgid "Drake Fighter"
 msgstr "Lluitador drac"
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:18
-msgid ""
-"Drake Fighters wield curved scimitars with deadly skill, and possess the "
-"fire breathing skills of their ancestors. The most skilled Fighters go on to "
-"join the ranks of the elite Drake Warriors."
-msgstr ""
-"Els lluitadors dracs empunyen cimitarres curves amb una habilitat mortal, "
-"però també poden desprendre el seu alè de foc que arriba a les seves "
-"víctimes des de la distància."
+msgid "Drake Fighters wield curved scimitars with deadly skill, and possess 
the fire breathing skills of their ancestors. The most skilled Fighters go on 
to join the ranks of the elite Drake Warriors."
+msgstr "Els lluitadors dracs empunyen cimitarres curves amb una habilitat 
mortal, però també poden desprendre el seu alè de foc que arriba a les 
seves víctimes des de la distància."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:21
 msgid "scimitar"
@@ -4476,88 +3578,43 @@
 msgstr "Drac de foc"
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:18
-msgid ""
-"The great fire drakes equip themselves with silver plated armour to defend "
-"themselves from serious injuries. Although their melee technique is "
-"primitive, they have mastered their internal fire and are to be feared. The "
-"most ferocious Fire Drakes become the flying configurations known as Drake "
-"Infernos."
-msgstr ""
-"Els grans dracs de foc van equipats amb una armadura platejada per defensar-"
-"se de les ferides més serioses. Encara que la seva tècnica de lluita cos a "
-"cos és primitiva, són uns mestres en el domini del seu foc interior, pel "
-"qual són molt temuts."
+msgid "The great fire drakes equip themselves with silver plated armour to 
defend themselves from serious injuries. Although their melee technique is 
primitive, they have mastered their internal fire and are to be feared. The 
most ferocious Fire Drakes become the flying configurations known as Drake 
Infernos."
+msgstr "Els grans dracs de foc van equipats amb una armadura platejada per 
defensar-se de les ferides més serioses. Encara que la seva tècnica de lluita 
cos a cos és primitiva, són uns mestres en el domini del seu foc interior, 
pel qual són molt temuts."
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:4
 msgid "Drake Flameheart"
 msgstr "Cor ardent"
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:20
-msgid ""
-"There is an old saying that, 'The generals in Drake armies have fire in "
-"their veins instead of blood'. Nobody would doubt the truth in that saying "
-"after facing these towering creatures of sheer devastation... However, "
-"between their crackling flames and their wicked swords, few who meet them "
-"survive to confirm this saying."
-msgstr ""
-"Hi ha una frase feta que diu: \"Els generals dels dracs tenen foc i no sang "
-"a les seves venes\". Ningú ho posaria en dubte després d'enfrontar-se a una 
"
-"d'aquestes criatures. Ara que, d'altra banda, són ben pocs els que han "
-"sobreviscut per confirmar-ho."
+msgid "There is an old saying that, 'The generals in Drake armies have fire in 
their veins instead of blood'. Nobody would doubt the truth in that saying 
after facing these towering creatures of sheer devastation... However, between 
their crackling flames and their wicked swords, few who meet them survive to 
confirm this saying."
+msgstr "Hi ha una frase feta que diu: \"Els generals dels dracs tenen foc i no 
sang a les seves venes\". Ningú ho posaria en dubte després d'enfrontar-se a 
una d'aquestes criatures. Ara que, d'altra banda, són ben pocs els que han 
sobreviscut per confirmar-ho."
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:4
 msgid "Drake Flare"
 msgstr "Flamarada"
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:20
-msgid ""
-"Drake Flares aspire to be leaders of their kind. While their mastery of "
-"their internal fire is not as great as some of their kin these Drakes have "
-"broader aspirations. They are skilled with swords, and they aspire to be the "
-"greatest of their kind."
-msgstr ""
-"Aquests dracs es convertiran algun dia en els líders dels de la seva raça. "
-"Tot i que el seu foc interior no és tan poderós com el d'altres dracs, les "
-"seves aspiracions són més àmplies."
+msgid "Drake Flares aspire to be leaders of their kind. While their mastery of 
their internal fire is not as great as some of their kin these Drakes have 
broader aspirations. They are skilled with swords, and they aspire to be the 
greatest of their kind."
+msgstr "Aquests dracs es convertiran algun dia en els líders dels de la seva 
raça. Tot i que el seu foc interior no és tan poderós com el d'altres dracs, 
les seves aspiracions són més àmplies."
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:4
 msgid "Drake Gladiator"
 msgstr "Gladiador drac"
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:19
-msgid ""
-"With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
-"fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, they "
-"would be mistaken. Drakes Gladiators protect their vulnerable hides with "
-"thick brass armour and they arm themselves with as many emerald edged "
-"weapons as possible to fend off whatever opponents may await them."
-msgstr ""
-"Amb les seves ales no del tot desenvolupades i la discapacitat de desprendre "
-"el seu foc intern, alguns pensen que estan en desavantatge. Però "
-"possiblement s'equivoquen. Els gladiadors dracs compensen aquests punts "
-"febles fabricant-se armes amb la punta d'esmeralda i equipant-se amb "
-"armadures pesades per tal de defensar-se de qualsevol adversari."
+msgid "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great 
internal fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, 
they would be mistaken. Drakes Gladiators protect their vulnerable hides with 
thick brass armour and they arm themselves with as many emerald edged weapons 
as possible to fend off whatever opponents may await them."
+msgstr "Amb les seves ales no del tot desenvolupades i la discapacitat de 
desprendre el seu foc intern, alguns pensen que estan en desavantatge. Però 
possiblement s'equivoquen. Els gladiadors dracs compensen aquests punts febles 
fabricant-se armes amb la punta d'esmeralda i equipant-se amb armadures pesades 
per tal de defensar-se de qualsevol adversari."
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:4
 msgid "Drake Glider"
 msgstr "Planejador drac"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:19
-msgid ""
-"Drake Gliders wear as little armour as possible so they can quickly escape "
-"their foes when they leave their caves. These Drakes are competent fighters, "
-"possessing the internal fire common to many of their kin. Gliders can also "
-"effectively use their speed to viciously slam their opponents into "
-"submission. The best gliders can look forward to being accepted into the "
-"ranks of the high flying Sky Drakes."
-msgstr ""
-"Els planejadors dracs porten unes armadures molt lleugeres per tal d'escapar "
-"el més ràpidament possible dels seus enemics quan abandonen les seves 
coves. "
-"Aquests dracs són uns lluitadors competents i poden fer ús del seu foc "
-"interior com la majoria dels de la seva espècie. També poden aprofitar-se 
de "
-"la seva velocitat per colpejar els seus adversaris."
+msgid "Drake Gliders wear as little armour as possible so they can quickly 
escape their foes when they leave their caves. These Drakes are competent 
fighters, possessing the internal fire common to many of their kin. Gliders can 
also effectively use their speed to viciously slam their opponents into 
submission. The best gliders can look forward to being accepted into the ranks 
of the high flying Sky Drakes."
+msgstr "Els planejadors dracs porten unes armadures molt lleugeres per tal 
d'escapar el més ràpidament possible dels seus enemics quan abandonen les 
seves coves. Aquests dracs són uns lluitadors competents i poden fer ús del 
seu foc interior com la majoria dels de la seva espècie. També poden 
aprofitar-se de la seva velocitat per colpejar els seus adversaris."
 
-#: data/units/Drake_Glider.cfg:22 data/units/Drake_Sky.cfg:26
+#: data/units/Drake_Glider.cfg:22
+#: data/units/Drake_Sky.cfg:26
 msgid "slam"
 msgstr "cop"
 
@@ -4566,18 +3623,8 @@
 msgstr "Drac infernal"
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:18
-msgid ""
-"The flying configurations known as Drake Infernos wear massive gold armour "
-"that is almost impenetrable. These drakes are also practically immune to "
-"fire as they have adjusted to hiding in the cones of volcanoes. Drake "
-"Infernos have utterly mastered their internal fire, and rival their "
-"predecessors the Dragons in their ability to use it."
-msgstr ""
-"Aquestes figures voladores conegudes com dracs infernals vesteixen amb unes "
-"pesades armadures d'or que són pràcticament impenetrables. Són gairebé "
-"immunes al foc ja que s'han anat adaptant a les zones volcàniques on solen "
-"viure. Els dracs infernals han dominen el foc interior fins a límits que "
-"només els seus predecessors, els grans dracs, podien arribar a imaginar."
+msgid "The flying configurations known as Drake Infernos wear massive gold 
armour that is almost impenetrable. These drakes are also practically immune to 
fire as they have adjusted to hiding in the cones of volcanoes. Drake Infernos 
have utterly mastered their internal fire, and rival their predecessors the 
Dragons in their ability to use it."
+msgstr "Aquestes figures voladores conegudes com dracs infernals vesteixen amb 
unes pesades armadures d'or que són pràcticament impenetrables. Són gairebé 
immunes al foc ja que s'han anat adaptant a les zones volcàniques on solen 
viure. Els dracs infernals han dominen el foc interior fins a límits que 
només els seus predecessors, els grans dracs, podien arribar a imaginar."
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:3
 msgid "Sky Drake"
@@ -4588,23 +3635,15 @@
 msgstr "Tallador drac"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:18
-msgid ""
-"With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
-"fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, they "
-"would be mistaken. To compensate they have become great craftsmen that can "
-"fabricate weapons with emerald edges, and wear heavy armour. The Slashers' "
-"weapon of choice is the halberd, which they use to great effect."
-msgstr ""
-"Amb les seves ales no del tot desenvolupades i la discapacitat de desprendre "
-"el seu foc intern, alguns pensen que estan en desavantatge. Però "
-"possiblement s'equivoquen. Els talladors dracs compensen aquests punts "
-"febles fabricant-se armes amb la punta d'esmeralda i equipant-se amb "
-"armadures pesades. Per atacar, prefereixen l'alabarda, que dominen a la "
-"perfecció."
-
-#: data/units/Drake_Slasher.cfg:42 data/units/Goblin_Impaler.cfg:26
-#: data/units/Halbardier.cfg:26 data/units/Halbardier.cfg:44
-#: data/units/Javelineer.cfg:24 data/units/Pikeman.cfg:27
+msgid "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great 
internal fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, 
they would be mistaken. To compensate they have become great craftsmen that can 
fabricate weapons with emerald edges, and wear heavy armour. The Slashers' 
weapon of choice is the halberd, which they use to great effect."
+msgstr "Amb les seves ales no del tot desenvolupades i la discapacitat de 
desprendre el seu foc intern, alguns pensen que estan en desavantatge. Però 
possiblement s'equivoquen. Els talladors dracs compensen aquests punts febles 
fabricant-se armes amb la punta d'esmeralda i equipant-se amb armadures 
pesades. Per atacar, prefereixen l'alabarda, que dominen a la perfecció."
+
+#: data/units/Drake_Slasher.cfg:42
+#: data/units/Goblin_Impaler.cfg:26
+#: data/units/Halbardier.cfg:26
+#: data/units/Halbardier.cfg:44
+#: data/units/Javelineer.cfg:24
+#: data/units/Pikeman.cfg:27
 #: data/units/Spearman.cfg:25
 msgid "firststrike"
 msgstr "primer atac"
@@ -4614,29 +3653,21 @@
 msgstr "Guerrer drac"
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:18
-msgid ""
-"Drake Warriors wield swords with great skill, and possess the fire breathing "
-"skills of their ancestors."
-msgstr ""
-"Els guerrers dracs empunyen les seves espases amb gran habilitat, i "
-"posseeixen l'habilitat per dominar el foc pròpia dels seus ancessors."
+msgid "Drake Warriors wield swords with great skill, and possess the fire 
breathing skills of their ancestors."
+msgstr "Els guerrers dracs empunyen les seves espases amb gran habilitat, i 
posseeixen l'habilitat per dominar el foc pròpia dels seus ancessors."
 
 #: data/units/Draug.cfg:3
 msgid "Draug"
 msgstr "Draug"
 
 #: data/units/Draug.cfg:16
-msgid ""
-"Towering remains of what once were legendary warriors, the Draug strike fear "
-"in the hearts of all who oppose them. They are driven not by malice, but "
-"are forever bound within the dream of unlife, wandering through the greatest "
-"battles of their memory, and fighting desperately for release, for a peace "
-"bought only by strength of arms. The memory of their enemy, and the purpose "
-"of their struggle have long faded into oblivion."
+msgid "Towering remains of what once were legendary warriors, the Draug strike 
fear in the hearts of all who oppose them. They are driven not by malice, but 
are forever bound within the dream of unlife, wandering through the greatest 
battles of their memory, and fighting desperately for release, for a peace 
bought only by strength of arms. The memory of their enemy, and the purpose of 
their struggle have long faded into oblivion."
 msgstr ""
 
-#: data/units/Draug.cfg:24 data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:22
-#: data/units/Revenant.cfg:24 data/units/Skeleton.cfg:24
+#: data/units/Draug.cfg:24
+#: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:22
+#: data/units/Revenant.cfg:24
+#: data/units/Skeleton.cfg:24
 msgid "axe"
 msgstr "atxa"
 
@@ -4645,16 +3676,11 @@
 msgstr "Duelista"
 
 #: data/units/Duelist.cfg:17
-msgid ""
-"Duelists are masters of the art of swordplay. Their skill with the rapier "
-"allows them to attack and parry with only one hand, while they wield a "
-"crossbow in the other to shoot distant foes."
-msgstr ""
-"El Duelista és un mestre de l'espasa. Les seves habilitats amb el estoc el "
-"permeten atacar i protegir-se amb una sola mà, a la vegada que és capaç de 
"
-"portar una ballesta amb l'altra, per tal de disparar a distància."
+msgid "Duelists are masters of the art of swordplay. Their skill with the 
rapier allows them to attack and parry with only one hand, while they wield a 
crossbow in the other to shoot distant foes."
+msgstr "El Duelista és un mestre de l'espasa. Les seves habilitats amb el 
estoc el permeten atacar i protegir-se amb una sola mà, a la vegada que és 
capaç de portar una ballesta amb l'altra, per tal de disparar a distància."
 
-#: data/units/Duelist.cfg:20 data/units/Fencer.cfg:20
+#: data/units/Duelist.cfg:20
+#: data/units/Fencer.cfg:20
 msgid "rapier"
 msgstr "estoc"
 
@@ -4663,24 +3689,16 @@
 msgstr "Berserker nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:16
-msgid ""
-"Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Their Berserkers forget "
-"all defense in exchange for massive damage against their enemies. Once a "
-"battle is entered, Dwarvish Berserkers attack ferociously, continuing to "
-"push the attack until either they or their enemy lies dead."
-msgstr ""
-"Els nans són una antiga raça de poderoso lluitadors. Els seus berserkers "
-"lluiten de forma temible amb destrals de batalla, i són capaços d'assolir 
un "
-"estat de bogeria i frenesí que debilitarà les seves defenses, però que "
-"duplicarà el poder ja de per si mortal dels seus atacs. La presència de "
-"berserkers a la batalla inspira i millora les habilitats de tropes menys "
-"experimentades."
+msgid "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Their Berserkers 
forget all defense in exchange for massive damage against their enemies. Once a 
battle is entered, Dwarvish Berserkers attack ferociously, continuing to push 
the attack until either they or their enemy lies dead."
+msgstr "Els nans són una antiga raça de poderoso lluitadors. Els seus 
berserkers lluiten de forma temible amb destrals de batalla, i són capaços 
d'assolir un estat de bogeria i frenesí que debilitarà les seves defenses, 
però que duplicarà el poder ja de per si mortal dels seus atacs. La 
presència de berserkers a la batalla inspira i millora les habilitats de 
tropes menys experimentades."
 
-#: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:26 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:26
+#: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:26
+#: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:26
 msgid "berserker frenzy"
 msgstr "rauxa berserker"
 
-#: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:29 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:29
+#: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:29
+#: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:29
 msgid "berserk"
 msgstr "berserk"
 
@@ -4689,11 +3707,8 @@
 msgstr "Guàrdia del drac"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:16
-msgid ""
-"The guardians of the great dwarvish cities, they blast at their enemies "
-"using fire from what are called dragonstaves. They are the chief possessors "
-"of arcane Dwarvish technology."
-msgstr ""
+msgid "The guardians of the great dwarvish cities, they blast at their enemies 
using fire from what are called dragonstaves. They are the chief possessors of 
arcane Dwarvish technology."
+msgstr "La Guàrdia del drac vetlla per la seguretat de les grans ciutats. 
Carreguen sobre els seus enemics amb el foc de la seva arma. A més, són els 
posseidors de la arcana tecnología dels nans."
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:20
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:38
@@ -4705,18 +3720,11 @@
 msgstr "Lluitador nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:19
-msgid ""
-"Dwarvish Fighters wield mighty battle axes and hammers, which make them "
-"feared opponents in close range combat. They are excellent in mountainous "
-"terrain or underground. Though not swift, their power and endurance more "
-"than compensate."
-msgstr ""
-"Els lluitadors nans són excel·lents en soterranis i terrenys muntanyencs. "
-"Destres en combat cos a cos, són enemics temibles en poder de mortals "
-"destrals de batalla. Són lents, si, però la seva força i resistència ho "
-"compensa amb escreix."
+msgid "Dwarvish Fighters wield mighty battle axes and hammers, which make them 
feared opponents in close range combat. They are excellent in mountainous 
terrain or underground. Though not swift, their power and endurance more than 
compensate."
+msgstr "Els lluitadors nans són excel·lents en soterranis i terrenys 
muntanyencs. Destres en combat cos a cos, són enemics temibles en poder de 
mortals destrals de batalla. Són lents, si, però la seva força i 
resistència ho compensa amb escreix."
 
-#: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:39 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:44
+#: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:39
+#: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:44
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:45
 msgid "hammer"
 msgstr "martell"
@@ -4726,28 +3734,16 @@
 msgstr "Guarda nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:21
-msgid ""
-"The most resilient dwarves sometimes join the Dwarvish army as Guardsman. "
-"Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up a "
-"lot of damage, and hurling their heavy spears into the enemy."
-msgstr ""
-"Els nans més resistents sovint s'uneixen a l'exèrcit nan com a guardes. "
-"Lents i sense cap atac especialment fort, poden rebre molt de mal i "
-"continuar llançant les seves llances contra l'enemic."
+msgid "The most resilient dwarves sometimes join the Dwarvish army as 
Guardsman. Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, 
soaking up a lot of damage, and hurling their heavy spears into the enemy."
+msgstr "Els nans més resistents sovint s'uneixen a l'exèrcit nan com a 
guardes. Lents i sense cap atac especialment fort, poden rebre molt de mal i 
continuar llançant les seves llances contra l'enemic."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
 msgid "Dwarvish Lord"
 msgstr "Senyor nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:24
-msgid ""
-"Dwarvish Lords are kings under the mountains. Their skill with the battle "
-"axe is unmatched, and they are able to hit even enemies that are far away. "
-"Their fine armor is made of the strong alloys crafted by their kin."
-msgstr ""
-"El Senyor nan es el rei sota la muntanya. La seva habilitat amb la destral "
-"és incomparable, i pot atacar enemics que estan a llarga distància. Les "
-"seves proeses inspiren a aliats més febles que estàn a prop seu."
+msgid "Dwarvish Lords are kings under the mountains. Their skill with the 
battle axe is unmatched, and they are able to hit even enemies that are far 
away. Their fine armor is made of the strong alloys crafted by their kin."
+msgstr "El Senyor nan es el rei sota la muntanya. La seva habilitat amb la 
destral és incomparable, i pot atacar enemics que estan a llarga distància. 
Les seves proeses inspiren a aliats més febles que estàn a prop seu."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:60
 msgid "hatchet"
@@ -4758,16 +3754,8 @@
 msgstr "Mestre rúnic nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:16
-msgid ""
-"The mighty Dwarvish Runemasters are fearsome and sturdy warriors who have "
-"harnessed the secret powers of the Dwarven runes. They can send lightning "
-"bolts at their enemies by striking the ground with their marvelously crafted "
-"and much beloved hammers, which shimmer with magical energy."
-msgstr ""
-"Els mestres rúnics són uns nans guerrers poderosos i resistents que han "
-"après els secrets de les runes dels nans. Han forjat martells que vibren "
-"pels seus poders màgics, capaços d'enviar llampecs als seus enemics quan 
els "
-"seus amos colpegen el terra."
+msgid "The mighty Dwarvish Runemasters are fearsome and sturdy warriors who 
have harnessed the secret powers of the Dwarven runes. They can send lightning 
bolts at their enemies by striking the ground with their marvelously crafted 
and much beloved hammers, which shimmer with magical energy."
+msgstr "Els mestres rúnics són uns nans guerrers poderosos i resistents que 
han après els secrets de les runes dels nans. Han forjat martells que vibren 
pels seus poders màgics, capaços d'enviar llampecs als seus enemics quan els 
seus amos colpegen el terra."
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:20
 msgid "runic hammer"
@@ -4782,54 +3770,32 @@
 msgstr "Sentinella nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:23
-msgid ""
-"The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yield "
-"under even the strongest of enemy attacks."
-msgstr ""
-"El sentinella nan, protegit amb el un escut de torre i encoratjat pel valor, "
-"rebutja els atacs més forts dels seus enemics."
+msgid "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yield 
under even the strongest of enemy attacks."
+msgstr "El sentinella nan, protegit amb el un escut de torre i encoratjat pel 
valor, rebutja els atacs més forts dels seus enemics."
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
 msgstr "Defensor nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:23
-msgid ""
-"Stalwarts, after years in battle, have fashioned new shields and strong "
-"armor from the ruins of their enemies. While slow, they are the feared for "
-"their resilience and strength."
-msgstr ""
-"Els defensors, després d'anys de batalla, han millorat els seus escuts i "
-"enfortit la seva armadura a partir de les restes dels seus enemics. Encara "
-"que lents, són temuts per la seva resistència i força física."
+msgid "Stalwarts, after years in battle, have fashioned new shields and strong 
armor from the ruins of their enemies. While slow, they are the feared for 
their resilience and strength."
+msgstr "Els defensors, després d'anys de batalla, han millorat els seus 
escuts i enfortit la seva armadura a partir de les restes dels seus enemics. 
Encara que lents, són temuts per la seva resistència i força física."
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
 msgstr "Guàrdia d'acer"
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:24
-msgid ""
-"The more experienced Dwarvish Steelclad fighters wear heavy chain mail and "
-"plate armor, for which they are rightly famous."
-msgstr ""
-"Els guerrers nans més veterans usen cotes de malla i armadures de plaques. "
-"Aquests guerrers són coneguts sota el nom de Guàrdies d'acer."
+msgid "The more experienced Dwarvish Steelclad fighters wear heavy chain mail 
and plate armor, for which they are rightly famous."
+msgstr "Els guerrers nans més veterans usen cotes de malla i armadures de 
plaques. Aquests guerrers són coneguts sota el nom de Guàrdies d'acer."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderer"
 msgstr "Mosqueter nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:16
-msgid ""
-"Dwarvish Thunderers provide much needed ranged support to the mighty, yet "
-"slow, close-range fighters of the Dwarvish armies. Their mysterious weapons "
-"are slower, cruder and noisier than the elegant and swift elvish bows, but "
-"their impact is unmatched."
-msgstr ""
-"Els Mosqueters nans donen cobertura al exèrcit nan amb suport de llarga "
-"distància, un suport molt necessitat pels potents però lents guerrers. El "
-"seus mosquets són més lents i sorollossos que els elegants i ràpids arcs "
-"elfics, però la seva potència de foc i d'atac és insuperable."
+msgid "Dwarvish Thunderers provide much needed ranged support to the mighty, 
yet slow, close-range fighters of the Dwarvish armies. Their mysterious weapons 
are slower, cruder and noisier than the elegant and swift elvish bows, but 
their impact is unmatched."
+msgstr "Els Mosqueters nans donen cobertura a l'exèrcit nan amb suport de 
llarga distància, un suport molt necessitat pels potents però lents guerrers. 
El seus mosquets són més lents i sorollossos que els elegants i ràpids arcs 
elfics, però la seva potència de foc i d'atac és insuperable."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:40
 msgid "thunderstick"
@@ -4840,16 +3806,8 @@
 msgstr "Guàrdia del tro"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:16
-msgid ""
-"The famed Dwarvish Thunderguards wield mysterious and feared weapons forged "
-"by the Dwarf weapon-masters, experts in arcane Dwarvish technology. Although "
-"they are no faster than the more common Thunderers, their attack is much "
-"more deadly."
-msgstr ""
-"Els membres de la famosa Guàrdia del tro duen unes armes tan temudes com "
-"misterioses, forjades pels mestres nans, experts en arcanes tecnologies. "
-"Encara que no són més ràpids que els mosqueters nans, el seu atac és molt 
"
-"més poderós."
+msgid "The famed Dwarvish Thunderguards wield mysterious and feared weapons 
forged by the Dwarf weapon-masters, experts in arcane Dwarvish technology. 
Although they are no faster than the more common Thunderers, their attack is 
much more deadly."
+msgstr "Els membres de la famosa Guàrdia del tro duen unes armes tan temudes 
com misterioses, forjades pels mestres nans, experts en arcanes tecnologies. 
Encara que no són més ràpids que els mosqueters nans, el seu atac és molt 
més poderós."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:46
 msgid "dragonstick"
@@ -4860,30 +3818,16 @@
 msgstr "Ulfserker nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:16
-msgid ""
-"Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Ulfserkers are the most "
-"ferocious of these in battle: they attack without stopping fighting until "
-"either their enemy or they are dead, no matter how many wounds they receive."
-msgstr ""
-"Els nans són una raça ancestral de forts lluitadors. Els Ulfserkers són 
els "
-"més ferotges d'aquests a la batalla: ataquen sense parar fins que o bé ell "
-"mateix o bé el seu enemic mor, sense ni tan sols pensar en les ferides que "
-"rep."
+msgid "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Ulfserkers are the 
most ferocious of these in battle: they attack without stopping fighting until 
either their enemy or they are dead, no matter how many wounds they receive."
+msgstr "Els nans són una raça ancestral de forts lluitadors. Els Ulfserkers 
són els més ferotges d'aquests a la batalla: ataquen sense parar fins que o 
bé ell mateix o bé el seu enemic mor, sense ni tan sols pensar en les ferides 
que rep."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:3
 msgid "Elder Mage"
 msgstr "Mag ancià"
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:20
-msgid ""
-"Once great, Elder Mages have seen their power a little diminished from "
-"wearying years of battle. Nevertheless they remain feared on the battlefield "
-"on account of their powerful lightning bolts."
-msgstr ""
-"Aquell qui una vegada fou Gran mag, encara conserva gran part dels seus "
-"poders. Tot i que han disminuït sensiblement amb el pas dels anys, usen "
-"potents llampecs al camp de batalla. Per aquest motiu són temuts al camp de "
-"batalla per tots aquells qui són considerats enemics..."
+msgid "Once great, Elder Mages have seen their power a little diminished from 
wearying years of battle. Nevertheless they remain feared on the battlefield on 
account of their powerful lightning bolts."
+msgstr "Aquell qui una vegada fou Gran mag, encara conserva gran part dels 
seus poders. Tot i que han disminuït sensiblement amb el pas dels anys, usen 
potents llampecs al camp de batalla. Per aquest motiu són temuts al camp de 
batalla per tots aquells qui són considerats enemics..."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:38
 msgid "lightning"
@@ -4894,33 +3838,17 @@
 msgstr "Wose vell"
 
 #: data/units/Elder_Wose.cfg:16
-msgid ""
-"Elder Woses have grown great and tall. Towering over most enemies, they can "
-"deliver crushing blows, while resisting the enemy's counterattacks. Watching "
-"one unexpectedly come stalking towards you out of a forest is a terrifying "
-"sight. They are still very slow and stiff, being nearly immune to arrows but "
-"still quite flammable. Drawing energy from nature around them, Elder Woses "
-"can quickly heal themselves in the face of tremendous injuries."
-msgstr ""
-"Els woses vells han crescut grans i forts. Com que són més alts que la "
-"majoria dels seus enemics, poden repartir cops mentre aguanten els "
-"contraatacs de l'enemic. Veure com un d'aquests woses se t'apropa "
-"sigilosament pel bosc és una visió certament aterradora."
+msgid "Elder Woses have grown great and tall. Towering over most enemies, they 
can deliver crushing blows, while resisting the enemy's counterattacks. 
Watching one unexpectedly come stalking towards you out of a forest is a 
terrifying sight. They are still very slow and stiff, being nearly immune to 
arrows but still quite flammable. Drawing energy from nature around them, Elder 
Woses can quickly heal themselves in the face of tremendous injuries."
+msgstr "Els woses vells han crescut grans i forts. Com que són més alts que 
la majoria dels seus enemics, poden repartir cops mentre aguanten els 
contraatacs de l'enemic. Veure com un d'aquests woses se t'apropa sigilosament 
pel bosc és una visió certament aterradora."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3
 msgid "Elvish Archer"
 msgstr "Arquer elf"
 
-#: data/units/Elvish_Archer.cfg:19 data/units/Elvish_Archer.cfg:98
-msgid ""
-"Elvish Archers are trained from youth in archery, and so skilled in long-"
-"range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these Archers "
-"make up a large portion of the Elvish military."
-msgstr ""
-"Els arquers elfs entrenen des de la seva joventut el tir amb arc, i és per "
-"això que tenen tanta habilitat en els combats a llarga distància. Poden "
-"disparar moltes fletxes ràpida i acuradament. Els arquers formen la part 
més "
-"important de les tropes dels elfs."
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:19
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:98
+msgid "Elvish Archers are trained from youth in archery, and so skilled in 
long-range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these 
Archers make up a large portion of the Elvish military."
+msgstr "Els arquers elfs entrenen des de la seva joventut el tir amb arc, i 
és per això que tenen tanta habilitat en els combats a llarga distància. 
Poden disparar moltes fletxes ràpida i acuradament. Els arquers formen la part 
més important de les tropes dels elfs."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:82
 msgid "female^Elvish Archer"
@@ -4930,17 +3858,10 @@
 msgid "Elvish Avenger"
 msgstr "Venjador elf"
 
-#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:20 data/units/Elvish_Avenger.cfg:93
-msgid ""
-"Elvish Avengers are extremely skillful and extremely quick, powerful in all "
-"forms of combat. Avengers are considered the best of all woodsmen in "
-"Wesnoth, and can ambush their foes in the forest, because they cannot be "
-"seen in the woods until just after they have attacked."
-msgstr ""
-"Els venjadors elfs són extremadament hàbils i ràpids, vàlids en tot tipus 
de "
-"combats. Els venjadors són considerats els més poderosos de Wesnoth quan "
-"lluiten als boscos. Poden fer emboscades, ja que no hi ha manera de veure'ls "
-"entre els arbres abans de que hagin atacat."
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:20
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:93
+msgid "Elvish Avengers are extremely skillful and extremely quick, powerful in 
all forms of combat. Avengers are considered the best of all woodsmen in 
Wesnoth, and can ambush their foes in the forest, because they cannot be seen 
in the woods until just after they have attacked."
+msgstr "Els venjadors elfs són extremadament hàbils i ràpids, vàlids en 
tot tipus de combats. Els venjadors són considerats els més poderosos de 
Wesnoth quan lluiten als boscos. Poden fer emboscades, ja que no hi ha manera 
de veure'ls entre els arbres abans de que hagin atacat."
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:76
 msgid "female^Elvish Avenger"
@@ -4951,49 +3872,32 @@
 msgstr "Capità elf"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:21
-msgid ""
-"Skilled in commanding soldiers, Elvish Captains provide a bonus to all level-"
-"1 units on adjacent hexes. Captains are also skilled in both short- and long-"
-"range fighting."
-msgstr ""
-"Hàbil en el lideratge de soldats, el capità dona una bonificació a totes 
les "
-"unitats de nivell 1 adjacents. És una unitat competent en la lluita tant en "
-"curta com en llarga distància."
+msgid "Skilled in commanding soldiers, Elvish Captains provide a bonus to all 
level-1 units on adjacent hexes. Captains are also skilled in both short- and 
long-range fighting."
+msgstr "Hàbil en el lideratge de soldats, el capità dona una bonificació a 
totes les unitats de nivell 1 adjacents. És una unitat competent en la lluita 
tant en curta com en llarga distància."
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
 msgid "Elvish Champion"
 msgstr "Campió elf"
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:19
-msgid ""
-"Elvish Champions are awesome masters of swordsmanship, inflicting large "
-"amounts of damage in close combat. Master fighters, they are also adept with "
-"the bow, able to inflict damage on their enemies from both near and far."
-msgstr ""
-"Un mestre lluitador, el Campió elf és un impressionant espadatxí capaç de 
"
-"produir molts danys en combat. És també poderós amb l'arc, el què el "
-"converteix en una unitat hàbil en curta i llarga distància."
+msgid "Elvish Champions are awesome masters of swordsmanship, inflicting large 
amounts of damage in close combat. Master fighters, they are also adept with 
the bow, able to inflict damage on their enemies from both near and far."
+msgstr "Un mestre lluitador, el Campió elf és un impressionant espadatxí 
capaç de produir molts danys en combat. És també poderós amb l'arc, el què 
el converteix en una unitat hàbil en curta i llarga distància."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
 msgid "female^Elvish Druid"
 msgstr "Druida elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:20
-msgid ""
-"Elvish Druids are powerful masters of the forest. Brilliant at ensnaring "
-"unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
-"Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
-msgstr ""
-"Les druides elfes són les mestres del bosc. Brillants en la tasca de posar "
-"trampes als seus adversaris, també saben fer ús de les herbes medicinals, 
el "
-"que les converteix en una excel·lent unitat de suport per a qualsevol "
-"exèrcit elf."
+msgid "Elvish Druids are powerful masters of the forest. Brilliant at 
ensnaring unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal 
allies. Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
+msgstr "Les druides elfes són les mestres del bosc. Brillants en la tasca de 
posar trampes als seus adversaris, també saben fer ús de les herbes 
medicinals, el que les converteix en una excel·lent unitat de suport per a 
qualsevol exèrcit elf."
 
-#: data/units/Elvish_Druid.cfg:42 data/units/Elvish_Shyde.cfg:50
+#: data/units/Elvish_Druid.cfg:42
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:50
 msgid "ensnare"
 msgstr "atrapar"
 
-#: data/units/Elvish_Druid.cfg:63 data/units/Elvish_Shyde.cfg:71
+#: data/units/Elvish_Druid.cfg:63
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:71
 msgid "thorns"
 msgstr "espines"
 
@@ -5002,21 +3906,17 @@
 msgstr "Encantadora elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:21
-msgid ""
-"The Elven Enchantresses are masters of offensive magic, striking at their "
-"enemies both with blasts of icy wind drawn from the ethereal plane, and "
-"magically animate roots with which they bind their enemies in place."
-msgstr ""
-"Les encantadores elfes són les mestres de la màgia ofensiva, colpejant els "
-"seus enemics amb ràfegues de vent gelat provinent del pla eteri o atrapant-"
-"los en arrels màgiques que els deixen paralitzats."
+msgid "The Elven Enchantresses are masters of offensive magic, striking at 
their enemies both with blasts of icy wind drawn from the ethereal plane, and 
magically animate roots with which they bind their enemies in place."
+msgstr "Les encantadores elfes són les mestres de la màgia ofensiva, 
colpejant els seus enemics amb ràfegues de vent gelat provinent del pla eteri 
o atrapant-los en arrels màgiques que els deixen paralitzats."
 
-#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:65 data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:65
+#: data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:65
 msgid "entangle"
 msgstr "enredar"
 
-#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:117 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:117
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:117
+#: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:117
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:83
 msgid "fey gale"
 msgstr "ventada mortal"
@@ -5026,58 +3926,32 @@
 msgstr "Lluitador elf"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:19
-msgid ""
-"Elvish Fighters make up the bulk of the Elven military in Wesnoth. They are "
-"distinguished from other fighting forces by their skill with both sword and "
-"bow. The Elves are deft of foot, and fight best in the forest."
-msgstr ""
-"Els lluitadors elfs formen la major part de les milícies dels elfs a "
-"Wesnoth. Es distingeixen d'altres lluitadors per la seva habilitat tant amb "
-"l'espasa com amb l'arc. Hàbils amb les armes, lluiten millor en el seu "
-"hàbitat: el bosc."
+msgid "Elvish Fighters make up the bulk of the Elven military in Wesnoth. They 
are distinguished from other fighting forces by their skill with both sword and 
bow. The Elves are deft of foot, and fight best in the forest."
+msgstr "Els lluitadors elfs formen la major part de les milícies dels elfs a 
Wesnoth. Es distingeixen d'altres lluitadors per la seva habilitat tant amb 
l'espasa com amb l'arc. Hàbils amb les armes, lluiten millor en el seu hà
bitat: el bosc."
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:3
 msgid "Elvish Hero"
 msgstr "Heroi elf"
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:19
-msgid ""
-"Elvish Heroes focus on individual performance on the battlefield, having "
-"tweaked their combat skills to the very maximum. Elvish Heroes prefer "
-"fighting at close range with the sword, but are also skilled at the bow."
-msgstr ""
-"L'heroi elf és un gran individualista, un combatent amb habilitats "
-"desenvolupades al màxim i peça important al camp de batalla. Està "
-"principalment entrenat per a la lluita cos a cos amb espasa, però tanmateix "
-"és hàbil amb l'arc."
+msgid "Elvish Heroes focus on individual performance on the battlefield, 
having tweaked their combat skills to the very maximum. Elvish Heroes prefer 
fighting at close range with the sword, but are also skilled at the bow."
+msgstr "L'heroi elf és un gran individualista, un combatent amb habilitats 
desenvolupades al màxim i peça important al camp de batalla. Està 
principalment entrenat per a la lluita cos a cos amb espasa, però tanmateix 
és hàbil amb l'arc."
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
 msgstr "Alt Senyor elf"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:18
-msgid ""
-"Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
-"devastating balls of fire at long range."
-msgstr ""
-"Els Alts Senyors elfs són uns combatents ferotges, hàbils amb l'espasa i "
-"temibles per les boles de foc que són capaços de llançar."
+msgid "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close 
range and devastating balls of fire at long range."
+msgstr "Els Alts Senyors elfs són uns combatents ferotges, hàbils amb 
l'espasa i temibles per les boles de foc que són capaços de llançar."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
 msgid "female^Elvish Lady"
 msgstr "Dama elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:17
-msgid ""
-"The Elvish Lady is a singular combination of beauty and wisdom, and is "
-"deeply respected by all elves. Her ability to see through the shroud of "
-"destiny has garnered her a position authority amongst her people. This "
-"authority is used sparingly with a sense of gentle benevolence to guide her "
-"people in times of uncertainty."
-msgstr ""
-"La dama elfa és una combinació singular de bellesa i saviesa. La seva "
-"habilitat per veure a través de la boira del destí li ha permés guanyar-se 
"
-"el respecte de la gent. Amb autoritat, guia els seus en temps d'incertesa."
+msgid "The Elvish Lady is a singular combination of beauty and wisdom, and is 
deeply respected by all elves. Her ability to see through the shroud of destiny 
has garnered her a position authority amongst her people. This authority is 
used sparingly with a sense of gentle benevolence to guide her people in times 
of uncertainty."
+msgstr "La dama elfa és una combinació singular de bellesa i saviesa. La 
seva habilitat per veure a través de la boira del destí li ha permés 
guanyar-se el respecte de la gent. Amb autoritat, guia els seus en temps 
d'incertesa."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:19
 msgid "shove"
@@ -5088,38 +3962,30 @@
 msgstr "Senyor elf"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:17
-msgid ""
-"Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
-"devastating balls of fire at long range."
-msgstr ""
-"El Senyor elf és temible en combat, ja sigui utilitzant la seva espasa en la 
"
-"lluita cos a cos o amb les seves devastadores boles de foc a distància."
+msgid "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and 
devastating balls of fire at long range."
+msgstr "El Senyor elf és temible en combat, ja sigui utilitzant la seva 
espasa en la lluita cos a cos o amb les seves devastadores boles de foc a distà
ncia."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
 msgid "Elvish Marksman"
 msgstr "Tirador elf"
 
-#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:18 data/units/Elvish_Marksman.cfg:95
-msgid ""
-"Elvish Marksman are expert in use of the bow. Their skill guarantees them a "
-"60% chance to hit enemies, even those hidden in difficult terrain. This "
-"great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee combat "
-"and lesser speed."
-msgstr ""
-"Els tiradors elfs són experts en l'ús de l'arc. La seva habilitat garanteix 
"
-"un 60% de possibilitats de tocar els enemics, fins i tot quan es troben en "
-"terrenys no favorables. D'altra banda, aquesta destresa compensa la seva "
-"feblesa en combat cos a cos i la seva lentitud."
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:18
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:95
+msgid "Elvish Marksman are expert in use of the bow. Their skill guarantees 
them a 60% chance to hit enemies, even those hidden in difficult terrain. This 
great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee combat 
and lesser speed."
+msgstr "Els tiradors elfs són experts en l'ús de l'arc. La seva habilitat 
garanteix un 60% de possibilitats de tocar els enemics, fins i tot quan es 
troben en terrenys no favorables. D'altra banda, aquesta destresa compensa la 
seva feblesa en combat cos a cos i la seva lentitud."
 
-#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:37 data/units/Elvish_Marksman.cfg:114
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:37
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:114
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:38
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:117
 msgid "longbow"
 msgstr "arc llarg"
 
-#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:39 data/units/Elvish_Marksman.cfg:116
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:39
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:116
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:40
-#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:119 data/units/Fire_Dragon.cfg:61
+#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:119
+#: data/units/Fire_Dragon.cfg:61
 msgid "marksman"
 msgstr "tirador"
 
@@ -5132,45 +3998,25 @@
 msgstr "Mariscal elf"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:22
-msgid ""
-"Possessing one of the highest ranks in the Elven military, Elvish Marshals "
-"can lead any level 1 or 2 units in adjacent hexes, causing them to fight "
-"with increased skill. Marshals are also themselves greatly skilled in "
-"fighting, with both the sword and the bow."
-msgstr ""
-"És un dels rangs militars més elevats entre els elfs, tant és així que 
és "
-"capaç de liderar unitats de nivell 1 i 2 per a que lluitin amb més "
-"habilitat. El mariscal és també un gran guerrer, tant amb l'espasa com amb "
-"l'arc."
+msgid "Possessing one of the highest ranks in the Elven military, Elvish 
Marshals can lead any level 1 or 2 units in adjacent hexes, causing them to 
fight with increased skill. Marshals are also themselves greatly skilled in 
fighting, with both the sword and the bow."
+msgstr "És un dels rangs militars més elevats entre els elfs, tant és així 
que és capaç de liderar unitats de nivell 1 i 2 per a que lluitin amb més 
habilitat. El mariscal és també un gran guerrer, tant amb l'espasa com amb 
l'arc."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
 msgstr "Escorta elf"
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:24
-msgid ""
-"Riding like the wind, Elvish Outriders breeze through the forests to strike "
-"at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow and sword, "
-"they strike hard before melting into the woods again to evade response."
-msgstr ""
-"L'escorta, el més ràpid dels genets, és bo en el bosc i a camp obert. Usen 
"
-"l'arc a cavall, així com l'espasa, abans de tornar a amagar-se entre els "
-"boscos."
+msgid "Riding like the wind, Elvish Outriders breeze through the forests to 
strike at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow and 
sword, they strike hard before melting into the woods again to evade response."
+msgstr "L'escorta, el més ràpid dels genets, és bo en el bosc i a camp 
obert. Usen l'arc a cavall, així com l'espasa, abans de tornar a amagar-se 
entre els boscos."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2
 msgid "Elvish Ranger"
 msgstr "Bosquerol elf"
 
-#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:18 data/units/Elvish_Ranger.cfg:95
-msgid ""
-"Elvish Rangers are quick and powerful. Skilled in both short- and long-range "
-"combat, Rangers are truly all-round fighters. The best of all woodsmen, "
-"Rangers cannot be seen by enemies while they are in forest, unless they have "
-"just made an attack, or there are enemies adjacent to them."
-msgstr ""
-"Els bosquerols elfs són ràpids i forts. Hàbils en combat cos a cos i a "
-"distància, els bosquerols són realment versàtils. També són els millors 
al "
-"bosc, on no poden ser vistos pels enemics."
+#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:18
+#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:95
+msgid "Elvish Rangers are quick and powerful. Skilled in both short- and 
long-range combat, Rangers are truly all-round fighters. The best of all 
woodsmen, Rangers cannot be seen by enemies while they are in forest, unless 
they have just made an attack, or there are enemies adjacent to them."
+msgstr "Els bosquerols elfs són ràpids i forts. Hàbils en combat cos a cos 
i a distància, els bosquerols són realment versàtils. També són els 
millors al bosc, on no poden ser vistos pels enemics."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
 msgid "female^Elvish Ranger"
@@ -5181,54 +4027,33 @@
 msgstr "Genet elf"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:28
-msgid ""
-"Swift riders, Elvish Riders are fast in the forest as well as in the open. "
-"They can even use a bow from horseback."
-msgstr ""
-"Els genets elfs són ràpids al bosc i en zones obertes. A diferència 
d'altres "
-"unitats exploradores, poden fer servir el seu arc mentre munten a cavall."
+msgid "Swift riders, Elvish Riders are fast in the forest as well as in the 
open. They can even use a bow from horseback."
+msgstr "Els genets elfs són ràpids al bosc i en zones obertes. A diferència 
d'altres unitats exploradores, poden fer servir el seu arc mentre munten a 
cavall."
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
 msgid "Elvish Scout"
 msgstr "Explorador elf"
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:29
-msgid ""
-"Elvish Scouts move swiftly through forest and grassland alike. Their skill "
-"on horseback is virtually unmatched, although they do lack power in combat."
-msgstr ""
-"Els exploradors elfs es mouen ràpidament a través del bosc i les prades. 
Els "
-"exploradors són uns genets impressionants, però no disposen de gaire força 
"
-"en combat."
+msgid "Elvish Scouts move swiftly through forest and grassland alike. Their 
skill on horseback is virtually unmatched, although they do lack power in 
combat."
+msgstr "Els exploradors elfs es mouen ràpidament a través del bosc i les 
prades. Els exploradors són uns genets impressionants, però no disposen de 
gaire força en combat."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shaman"
 msgstr "Xaman elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:20
-msgid ""
-"Elvish Shamans focus on less violent ways to hinder the enemy. Their "
-"entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of times "
-"they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
-msgstr ""
-"Les xamans elfes s'especialitza en formes no violentes per tal d'aturar "
-"l'enemic. El seu atac alenteix i redueix el nombre d'atacs de la víctima, i "
-"les seves habilitats curatives sanen les tropes aliades."
+msgid "Elvish Shamans focus on less violent ways to hinder the enemy. Their 
entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of times 
they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
+msgstr "Les xamans elfes s'especialitza en formes no violentes per tal 
d'aturar l'enemic. El seu atac alenteix i redueix el nombre d'atacs de la 
víctima, i les seves habilitats curatives sanen les tropes aliades."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
 msgid "Elvish Sharpshooter"
 msgstr "Fletxer elf"
 
-#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:18 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:97
-msgid ""
-"The most elite archers in all of Wesnoth, Elvish Sharpshooters are "
-"incredibly accurate, guaranteed a 60% chance to hit when attacking, even "
-"when firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off "
-"entrenched enemies."
-msgstr ""
-"Els fletxers elfs són increïblement acurats. Tenen un 60% de possibilitats "
-"de tocar l'enemic quan disparen, fins i tot si ho fan molt ràpidament. Els "
-"fletxers són excel·lents a l'hora d'acabar amb els enemics atrinxerats."
+#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:18
+#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:97
+msgid "The most elite archers in all of Wesnoth, Elvish Sharpshooters are 
incredibly accurate, guaranteed a 60% chance to hit when attacking, even when 
firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off entrenched 
enemies."
+msgstr "Els fletxers elfs són increïblement acurats. Tenen un 60% de 
possibilitats de tocar l'enemic quan disparen, fins i tot si ho fan molt rà
pidament. Els fletxers són excel·lents a l'hora d'acabar amb els enemics 
atrinxerats."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:82
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
@@ -5239,17 +4064,11 @@
 msgstr "Shyde elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:20
-msgid ""
-"Shydes are Elves that are devoted to nature and their faerie side. Dragonfly "
-"wings sprout from their backs and change them into beautiful creatures "
-"capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
-msgstr ""
-"Les shydes són elfs amb una desmesurada passió per la natura i la seva "
-"màgia, cosa que les va convertint lentament en sers sobrenaturals. De "
-"l'esquena surten ales, fines com les d'una libèl·lula, cosa que les permet "
-"volar àgilment pels boscos elfs."
+msgid "Shydes are Elves that are devoted to nature and their faerie side. 
Dragonfly wings sprout from their backs and change them into beautiful 
creatures capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
+msgstr "Les shydes són elfs amb una desmesurada passió per la natura i la 
seva màgia, cosa que les va convertint lentament en sers sobrenaturals. De 
l'esquena surten ales, fines com les d'una libèl·lula, cosa que les permet 
volar àgilment pels boscos elfs."
 
-#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:24 data/units/Elvish_Sylph.cfg:24
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:24
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:24
 msgid "faerie touch"
 msgstr "toc de fada"
 
@@ -5258,27 +4077,16 @@
 msgstr "Fetillera elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:21
-msgid ""
-"Eschewing the study of healing in favor of more aggressive uses of magic, "
-"Elvish Sorceresses have become quite proficient at ranged combat. Their "
-"entangling attack is notably more effective than before, and they can call "
-"upon bursts of chilling ethereal wind to smite those who oppose them."
-msgstr ""
+msgid "Eschewing the study of healing in favor of more aggressive uses of 
magic, Elvish Sorceresses have become quite proficient at ranged combat. Their 
entangling attack is notably more effective than before, and they can call upon 
bursts of chilling ethereal wind to smite those who oppose them."
+msgstr "Aquestes elfes descarten l'estudi de la curació en favor dels 
encanteris màgics més agresius. Les fetilleres s'han convertit en unes 
combatents molt competents en la llarga distància. El seu atac enredador és 
notablement més efectiu, i a més, poden invocar espires de vent gelat per 
colpejar els seus enemics."
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:3
 msgid "female^Elvish Sylph"
 msgstr "Sílfide elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:20
-msgid ""
-"Elvish Sylphs are scions of beauty in the mortal plane. Having fully "
-"developed their faerie side, they transform into creatures of both worlds, "
-"wielding powerful magic against their enemies."
-msgstr ""
-"Les sílfides elfes són la materialització de la bellesa en el pla mortal. "
-"Han desenvolupat el seu costat màgic, convertint-se d'aquesta manera en "
-"criatures d'ambdós mons, amb grans poders amb els que combatre els seus "
-"enemics."
+msgid "Elvish Sylphs are scions of beauty in the mortal plane. Having fully 
developed their faerie side, they transform into creatures of both worlds, 
wielding powerful magic against their enemies."
+msgstr "Les sílfides elfes són la materialització de la bellesa en el pla 
mortal. Han desenvolupat el seu costat màgic, convertint-se d'aquesta manera 
en criatures d'ambdós mons, amb grans poders amb els que combatre els seus 
enemics."
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:51
 msgid "gossamer"
@@ -5289,48 +4097,26 @@
 msgstr "Esgrimidor"
 
 #: data/units/Fencer.cfg:17
-msgid ""
-"Fencers are trained in the arts of swordplay. While their rapier is a light "
-"weapon, they can use it quickly and with deadly skill. Wielding a dagger in "
-"their other hand, they can also deftly parry all kinds of attacks. Fencers "
-"are skirmishers, and so can move right past enemy units."
-msgstr ""
-"Els esgrimidors són entrenats en l'art de l'espasa. El seu estoc és una 
arma "
-"lleugera, i en les mans adients es converteix en ràpida i mortal. Una daga "
-"en la segona mà els serveix per aturar hàbilment tot tipus d'atacs."
+msgid "Fencers are trained in the arts of swordplay. While their rapier is a 
light weapon, they can use it quickly and with deadly skill. Wielding a dagger 
in their other hand, they can also deftly parry all kinds of attacks. Fencers 
are skirmishers, and so can move right past enemy units."
+msgstr "Els esgrimidors són entrenats en l'art de l'espasa. El seu estoc és 
una arma lleugera, i en les mans adients es converteix en ràpida i mortal. Una 
daga en la segona mà els serveix per aturar hàbilment tot tipus d'atacs."
 
-#: data/units/Fighter.cfg:3 data/units/Fighter.cfg:44
+#: data/units/Fighter.cfg:3
+#: data/units/Fighter.cfg:44
 msgid "Fighter"
 msgstr "Lluitador"
 
-#: data/units/Fighter.cfg:17 data/units/Fighter.cfg:58
-msgid ""
-"Young and brash, Fighters fight with a sword, and are vulnerable to attack "
-"from enemies. However they have the potential to become great warriors one "
-"day."
-msgstr ""
-"El lluitador és hàbil en el ús de l'espasa. Jove i inexpert, és 
vulnerable "
-"als atacs enemics. No obstant, té el potencial per a convertir-se en un "
-"gran lluitador, algun dia..."
+#: data/units/Fighter.cfg:17
+#: data/units/Fighter.cfg:58
+msgid "Young and brash, Fighters fight with a sword, and are vulnerable to 
attack from enemies. However they have the potential to become great warriors 
one day."
+msgstr "El lluitador és hàbil en el ús de l'espasa. Jove i inexpert, és 
vulnerable als atacs enemics. No obstant, té el potencial per a convertir-se 
en un gran lluitador, algun dia..."
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:3
 msgid "Fire Dragon"
 msgstr "Gran Drac de foc"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:17
-msgid ""
-"Long lived and terrifying, the fire dragon is a member of the dragon family "
-"that happens to breathe fire. It can put its fire breath to good use in "
-"combat. Additionally, it has a ferocious bite, and can crush opponents with "
-"its tail. Fire Dragons are cunning and cruel, and often take underlings whom "
-"they help lead to victory."
-msgstr ""
-"Longeus i terrorífics, els grans dracs de foc són els membres de la 
família "
-"dels dracs que poden exhalar foc, fet que els fa molt bons en combat. A més, 
"
-"posseeixen unes magnífiques mandíbules, i fins i tot poden deixar "
-"inconscients els seus adversaris amb la seva cua. Els grans dracs són tan "
-"astuts com cruels. Tot sovint tenen súbdits que els ajuden a conseguir la "
-"victòria."
+msgid "Long lived and terrifying, the fire dragon is a member of the dragon 
family that happens to breathe fire. It can put its fire breath to good use in 
combat. Additionally, it has a ferocious bite, and can crush opponents with its 
tail. Fire Dragons are cunning and cruel, and often take underlings whom they 
help lead to victory."
+msgstr "Longeus i terrorífics, els grans dracs de foc són els membres de la 
família dels dracs que poden exhalar foc, fet que els fa molt bons en combat. 
A més, posseeixen unes magnífiques mandíbules, i fins i tot poden deixar 
inconscients els seus adversaris amb la seva cua. Els grans dracs són tan 
astuts com cruels. Tot sovint tenen súbdits que els ajuden a conseguir la 
victòria."
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:21
 msgid "bite"
@@ -5345,30 +4131,32 @@
 msgstr "Bola de foc"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
-msgid ""
-"A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
+msgid "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 
'Move_Unit_Fake'!"
 msgstr "Una bola de foc. Només usat per 'Move_Unit_Fake'."
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
 msgstr "Saltejador"
 
-#: data/units/Footpad.cfg:17 data/units/Footpad.cfg:83
-msgid ""
-"The scruffy-haired Footpads are used by bandit gangs to scout ahead for "
-"places and people to rob."
-msgstr ""
-"Les bandes de lladres fan servir aquests saltejadors poc civilitzats per "
-"explorar els voltants amb l'objectiu de trobar possibles víctimes."
-
-#: data/units/Footpad.cfg:20 data/units/Footpad.cfg:86 data/units/Thug.cfg:19
-#: data/units/Troll.cfg:20 data/units/Troll_Hero.cfg:20
+#: data/units/Footpad.cfg:17
+#: data/units/Footpad.cfg:83
+msgid "The scruffy-haired Footpads are used by bandit gangs to scout ahead for 
places and people to rob."
+msgstr "Les bandes de lladres fan servir aquests saltejadors poc civilitzats 
per explorar els voltants amb l'objectiu de trobar possibles víctimes."
+
+#: data/units/Footpad.cfg:20
+#: data/units/Footpad.cfg:86
+#: data/units/Thug.cfg:19
+#: data/units/Troll.cfg:20
+#: data/units/Troll_Hero.cfg:20
 msgid "club"
 msgstr "garrot"
 
-#: data/units/Footpad.cfg:38 data/units/Footpad.cfg:104
-#: data/units/Outlaw.cfg:38 data/units/Outlaw.cfg:111
-#: data/units/Outlaw_Princess.cfg:44 data/units/Outlaw_Queen.cfg:45
+#: data/units/Footpad.cfg:38
+#: data/units/Footpad.cfg:104
+#: data/units/Outlaw.cfg:38
+#: data/units/Outlaw.cfg:111
+#: data/units/Outlaw_Princess.cfg:44
+#: data/units/Outlaw_Queen.cfg:45
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:38
 msgid "sling"
 msgstr "fona"
@@ -5382,16 +4170,8 @@
 msgstr "Gal·leó"
 
 #: data/units/Galleon.cfg:16
-msgid ""
-"Even people happily living in their home eventually need some kind of "
-"transport through the seas, even if they only go fishing or to trade goods. "
-"The galleon is perfect for this purpose: it's fast and resilient, but not "
-"prepared to fight, and is able to adapt to many different tasks."
-msgstr ""
-"Fins i tot la gent que viu feliçment a casa necessita de vegades alguna mena 
"
-"de transport a través dels mars, encara que només sigui per pescar o "
-"comerciar. El gal·leó és perfecte per aquest propòsit: és ràpid i 
resistent, "
-"i es pot adaptar per a moltes tasques, tot i que no per lluitar."
+msgid "Even people happily living in their home eventually need some kind of 
transport through the seas, even if they only go fishing or to trade goods. The 
galleon is perfect for this purpose: it's fast and resilient, but not prepared 
to fight, and is able to adapt to many different tasks."
+msgstr "Fins i tot la gent que viu feliçment a casa necessita de vegades 
alguna mena de transport a través dels mars, encara que només sigui per 
pescar o comerciar. El gal·leó és perfecte per aquest propòsit: és ràpid 
i resistent, i es pot adaptar per a moltes tasques, tot i que no per lluitar."
 
 #: data/units/Galleon.cfg:18
 msgid "dummy"
@@ -5410,67 +4190,44 @@
 msgstr "General"
 
 #: data/units/General.cfg:25
-msgid ""
-"As the great leaders of the human armies, Generals are responsible for the "
-"protection of large or important areas in the human kingdoms. Generals can "
-"coordinate the attacks of level 1 and 2 units, thereby increasing their "
-"fighting efficiency."
-msgstr ""
-"Els generals són els grans líders de les tropes humanes. Responsables de la 
"
-"protecció de les zones més grans i importants dels regnes, els generals "
-"poden coordinar les unitats de nivell 1 i 2, incrementant la seva eficàcia "
-"en combat."
+msgid "As the great leaders of the human armies, Generals are responsible for 
the protection of large or important areas in the human kingdoms. Generals can 
coordinate the attacks of level 1 and 2 units, thereby increasing their 
fighting efficiency."
+msgstr "Els generals són els grans líders de les tropes humanes. 
Responsables de la protecció de les zones més grans i importants dels regnes, 
els generals poden coordinar les unitats de nivell 1 i 2, incrementant la seva 
eficàcia en combat."
 
 #: data/units/Ghost.cfg:3
 msgid "Ghost"
 msgstr "Fantasma"
 
 #: data/units/Ghost.cfg:16
-msgid ""
-"Ghosts are the souls of warriors that died in agony centuries ago without "
-"leaving a corpse behind. Although their non-corporeal form allows them great "
-"freedom of movement and protection from physical attacks, ghosts cannot "
-"easily cross running water."
-msgstr ""
-"Els fantasmes són les ànimes de guerrers morts segles enrere. Lleugers i "
-"desprovistos de limitacions corporals, són capaços de volar ràpidament "
-"envers els seus enemics."
+msgid "Ghosts are the souls of warriors that died in agony centuries ago 
without leaving a corpse behind. Although their non-corporeal form allows them 
great freedom of movement and protection from physical attacks, ghosts cannot 
easily cross running water."
+msgstr "Els fantasmes són les ànimes de guerrers morts segles enrere. 
Lleugers i desprovistos de limitacions corporals, són capaços de volar rà
pidament envers els seus enemics."
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:3
 msgid "Ghoul"
 msgstr "Ghoul"
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:16
-msgid ""
-"Sometimes starved and ravenous humans who are forced to eat human corpses "
-"awake after their deaths to find that they are trapped in a tortured "
-"existence as Ghouls."
-msgstr ""
-"Alguns homes afamegats, obligats a menjar carn humana, sovint desperten "
-"després de les seves morts atrapats en una existència terrible: són els "
-"ghouls."
+msgid "Sometimes starved and ravenous humans who are forced to eat human 
corpses awake after their deaths to find that they are trapped in a tortured 
existence as Ghouls."
+msgstr "Alguns homes afamegats, obligats a menjar carn humana, sovint 
desperten després de les seves morts atrapats en una existència terrible: 
són els ghouls."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Giant Mudcrawler"
 msgstr "Rossegador gegant de fang"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:16
-msgid ""
-"Giant Mudcrawlers are the larger kind of Mudcrawlers, and are magical "
-"constructs of soil and water. They attack by spraying boiling water on their "
-"foes, or with fists of mud."
-msgstr ""
-"Els rossegadors gegants són el tipus de rossegador més gran que existeix. "
-"Estan fets només de terra i aigua, i els seus atacs també deriven d'aquests 
"
-"elements: o bé ataquen amb els seus punys o bé tiren rajos d'aigua bullent. 
"
+msgid "Giant Mudcrawlers are the larger kind of Mudcrawlers, and are magical 
constructs of soil and water. They attack by spraying boiling water on their 
foes, or with fists of mud."
+msgstr "Els rossegadors gegants són el tipus de rossegador més gran que 
existeix. Estan fets només de terra i aigua, i els seus atacs també deriven 
d'aquests elements: o bé ataquen amb els seus punys o bé tiren rajos d'aigua 
bullent. "
 
-#: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:20 data/units/Mudcrawler.cfg:20
+#: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:20
+#: data/units/Mudcrawler.cfg:20
 msgid "boiling water"
 msgstr "aigua bullent"
 
-#: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:38 data/units/Skeleton_Archer.cfg:24
-#: data/units/Soulless.cfg:19 data/units/Troll_Rocklobber.cfg:20
-#: data/units/Troll_Whelp.cfg:20 data/units/Walking_Corpse.cfg:19
+#: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:38
+#: data/units/Skeleton_Archer.cfg:24
+#: data/units/Soulless.cfg:19
+#: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:20
+#: data/units/Troll_Whelp.cfg:20
+#: data/units/Walking_Corpse.cfg:19
 #: data/units/Yeti.cfg:33
 msgid "fist"
 msgstr "puny"
@@ -5480,14 +4237,8 @@
 msgstr "Escorpí gegant"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:16
-msgid ""
-"Giant Scorpions are deadly creatures that like to hide while waiting for "
-"their prey. They are merciless and always hungry, so it is wise not to "
-"approach too close to these oversized arachnids."
-msgstr ""
-"Els escorpins gegants són criatures mortals que s'amaguen mentre esperen la "
-"seva presa. No tenen res de pietat, però en canvi tenen molta gana, així 
que "
-"no és gaire prudent apropar-se a aquests aràcnids."
+msgid "Giant Scorpions are deadly creatures that like to hide while waiting 
for their prey. They are merciless and always hungry, so it is wise not to 
approach too close to these oversized arachnids."
+msgstr "Els escorpins gegants són criatures mortals que s'amaguen mentre 
esperen la seva presa. No tenen res de pietat, però en canvi tenen molta gana, 
així que no és gaire prudent apropar-se a aquests aràcnids."
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:19
 msgid "sting"
@@ -5502,48 +4253,31 @@
 msgstr "Empalador goblin"
 
 #: data/units/Goblin_Impaler.cfg:17
-msgid ""
-"Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and lack "
-"of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by sheer "
-"numbers. Those who have somehow managed to survive the turmoil of combat "
-"invariably equip themselves with a much larger spear than before, enabling "
-"them to deal the first strike in melee."
-msgstr ""
-"El goblins intenten compensar la seva idiotesa, fragilitat i manca d'armes "
-"sofisticades amb la superioritat numèrica. Aquells que sobreviuen a "
-"l'agitació del combat s'equipen amb una llança molt més llarga, fet que 
els "
-"permet donar sempre el primer cop en combat cos a cos."
+msgid "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and 
lack of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by sheer 
numbers. Those who have somehow managed to survive the turmoil of combat 
invariably equip themselves with a much larger spear than before, enabling them 
to deal the first strike in melee."
+msgstr "El goblins intenten compensar la seva idiotesa, fragilitat i manca 
d'armes sofisticades amb la superioritat numèrica. Aquells que sobreviuen a 
l'agitació del combat s'equipen amb una llança molt més llarga, fet que els 
permet donar sempre el primer cop en combat cos a cos."
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
 msgid "Goblin Knight"
 msgstr "Cavaller goblin"
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:16
-msgid ""
-"The Goblin Knights are the elite of the Goblin Wolf Riders. They travel with "
-"great speed, yet can inflict substantial damage in battle."
-msgstr ""
-"Els cavallers goblin són l'elit dels genets de llops, capaços de córrer a "
-"una velocitat increïble, superant en velocitat a d'altres races."
+msgid "The Goblin Knights are the elite of the Goblin Wolf Riders. They travel 
with great speed, yet can inflict substantial damage in battle."
+msgstr "Els cavallers goblin són l'elit dels genets de llops, capaços de 
córrer a una velocitat increïble, superant en velocitat a d'altres races."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:3
 msgid "Goblin Pillager"
 msgstr "Saquejador goblin"
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:16
-msgid ""
-"Some Goblins train their wolves to overcome their fear of fire. These Goblin "
-"Pillagers cause havoc among their enemies by attacking with torches and nets."
-msgstr ""
-"Alguns goblins entrenen les seves muntures per a que superin la seva por al "
-"foc. Armats amb torxes i xarxes, els saquejadors porten la destrucció als "
-"seus enemics."
+msgid "Some Goblins train their wolves to overcome their fear of fire. These 
Goblin Pillagers cause havoc among their enemies by attacking with torches and 
nets."
+msgstr "Alguns goblins entrenen les seves muntures per a que superin la seva 
por al foc. Armats amb torxes i xarxes, els saquejadors porten la destrucció 
als seus enemics."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:19
 msgid "torch"
 msgstr "torxa"
 
-#: data/units/Goblin_Pillager.cfg:35 data/units/Merman_Entangler.cfg:26
+#: data/units/Goblin_Pillager.cfg:35
+#: data/units/Merman_Entangler.cfg:26
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:26
 msgid "net"
 msgstr "xarxa"
@@ -5553,32 +4287,21 @@
 msgstr "Llancer goblin"
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:17
-msgid ""
-"Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and lack "
-"of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by sheer "
-"numbers. Though lacking in decent armour or weapons, these meagre spearmen "
-"are well-equipped for a war of attrition. The best Goblin Spearman can look "
-"forward to becoming Goblin Impalers."
-msgstr ""
-"El goblins intenten compensar la seva idiotesa, fragilitat i manca d'armes "
-"sofisticades amb la superioritat numèrica. Tot i que ni tan sols tenen "
-"armadures decents, aquests pobres llancers estan ben preparats per guanyar a "
-"l'enemic per mitjà de l'esgotament."
+msgid "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and 
lack of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by sheer 
numbers. Though lacking in decent armour or weapons, these meagre spearmen are 
well-equipped for a war of attrition. The best Goblin Spearman can look forward 
to becoming Goblin Impalers."
+msgstr "El goblins intenten compensar la seva idiotesa, fragilitat i manca 
d'armes sofisticades amb la superioritat numèrica. Tot i que ni tan sols tenen 
armadures decents, aquests pobres llancers estan ben preparats per guanyar a 
l'enemic per mitjà de l'esgotament."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
 msgid "Grand Knight"
 msgstr "Gran Cavaller"
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:16
-msgid ""
-"The most powerful mounted warriors of any race, Grand Knights have reached "
-"the acme of skill with sword and lance."
-msgstr ""
-"Els guerrers muntats més poderosos de qualsevol raça, que han assolit el "
-"nivell més alt en el domini de l'espasa i la llança."
+msgid "The most powerful mounted warriors of any race, Grand Knights have 
reached the acme of skill with sword and lance."
+msgstr "Els guerrers muntats més poderosos de qualsevol raça, que han 
assolit el nivell més alt en el domini de l'espasa i la llança."
 
-#: data/units/Grand_Knight.cfg:36 data/units/Knight.cfg:36
-#: data/units/Lancer.cfg:20 data/units/Paladin.cfg:41
+#: data/units/Grand_Knight.cfg:36
+#: data/units/Knight.cfg:36
+#: data/units/Lancer.cfg:20
+#: data/units/Paladin.cfg:41
 msgid "lance"
 msgstr "llança"
 
@@ -5587,30 +4310,17 @@
 msgstr "Gran mariscal"
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:21
-msgid ""
-"The rank of Grand Marshal is one of the most esteemed in the armies of "
-"humanity, and those who bear its title have surpassed many trials by fire, "
-"proving their considerable mettle at both personal combat and tactical "
-"facility. Their presence on the battlefield is of great aid to those "
-"serving beneath them."
-msgstr ""
-"El rang de Gran mariscal és un dels més estimats als exèrcits dels humans, 
i "
-"aquells que porten aquest títol han hagut de superar moltes proves, "
-"demostrant així el seu coratge tant en combat com en la preparació de "
-"tàctiques. La seva presència al camp de batalla és de gran ajuda per a 
tots "
-"aquells que estan per sota seu."
+msgid "The rank of Grand Marshal is one of the most esteemed in the armies of 
humanity, and those who bear its title have surpassed many trials by fire, 
proving their considerable mettle at both personal combat and tactical 
facility. Their presence on the battlefield is of great aid to those serving 
beneath them."
+msgstr "El rang de Gran mariscal és un dels més estimats als exèrcits dels 
humans, i aquells que porten aquest títol han hagut de superar moltes proves, 
demostrant així el seu coratge tant en combat com en la preparació de tà
ctiques. La seva presència al camp de batalla és de gran ajuda per a tots 
aquells que estan per sota seu."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3
 msgid "Great Mage"
 msgstr "Gran mag"
 
-#: data/units/Great_Mage.cfg:20 data/units/Great_Mage.cfg:113
-msgid ""
-"Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch Mages "
-"in power."
-msgstr ""
-"El Gran mag és un enemic tan impressionant com temible, superant en poder "
-"fins i tot l'arximag."
+#: data/units/Great_Mage.cfg:20
+#: data/units/Great_Mage.cfg:113
+msgid "Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch 
Mages in power."
+msgstr "El Gran mag és un enemic tan impressionant com temible, superant en 
poder fins i tot l'arximag."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:96
 msgid "female^Great Mage"
@@ -5621,76 +4331,43 @@
 msgstr "Gran troll"
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:16
-msgid ""
-"Great Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing "
-"ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their "
-"own, even during battle."
-msgstr ""
-"Els grans trolls són monstres forts i brutals amb una habilitat increïble "
-"per regenerar-se ells mateixos, fins i tot durant els combats."
+msgid "Great Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing 
ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their 
own, even during battle."
+msgstr "Els grans trolls són monstres forts i brutals amb una habilitat 
increïble per regenerar-se ells mateixos, fins i tot durant els combats."
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:3
 msgid "Gryphon"
 msgstr "Griu"
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:16
-msgid ""
-"Half-lion, half-bird, these majestic creatures dominate the skies of the "
-"world. Since they are wary of other intelligent races, Gryphons should not "
-"be disturbed without a good reason."
-msgstr ""
-"Meitat lleó, meitat ocell, aquestes majestuoses criatures dominen els cels "
-"del món. Solen ser desconfiades envers d'altres races intel·ligents, i és "
-"millor no molestar-les sense una bona raó."
+msgid "Half-lion, half-bird, these majestic creatures dominate the skies of 
the world. Since they are wary of other intelligent races, Gryphons should not 
be disturbed without a good reason."
+msgstr "Meitat lleó, meitat ocell, aquestes majestuoses criatures dominen els 
cels del món. Solen ser desconfiades envers d'altres races intel·ligents, i 
és millor no molestar-les sense una bona raó."
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
 msgid "Gryphon Master"
 msgstr "Mestre de grius"
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:18
-msgid ""
-"Gryphon Masters have long experience flying the Gryphons, which have become "
-"an extension of themselves. This special relation makes the heart of the "
-"earth-bound tremble, for these mighty pairs may strike from anywhere."
-msgstr ""
-"Els mestres de grius tenen una llarga experiència volant amb aquestes "
-"criatures, fins al punt que s'han convertit en una extensió d'ells mateixos. 
"
-"Aquest relació tan especial espanta a qualsevol ésser terrestre, ja que els 
"
-"mestres de grius poden atacar des de pràcticament qualsevol lloc."
+msgid "Gryphon Masters have long experience flying the Gryphons, which have 
become an extension of themselves. This special relation makes the heart of the 
earth-bound tremble, for these mighty pairs may strike from anywhere."
+msgstr "Els mestres de grius tenen una llarga experiència volant amb aquestes 
criatures, fins al punt que s'han convertit en una extensió d'ells mateixos. 
Aquest relació tan especial espanta a qualsevol ésser terrestre, ja que els 
mestres de grius poden atacar des de pràcticament qualsevol lloc."
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:3
 msgid "Gryphon Rider"
 msgstr "Genet de grius"
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:16
-msgid ""
-"Only a few are able to bond with the mighty Gryphons. Those who do may "
-"become Gryphon Riders, and discover the world of the skies upon the backs of "
-"these flying beasts."
-msgstr ""
-"Només uns pocs elfs amants de la natura poden establir vincles d'amistat amb 
"
-"aquestes poderoses criatures. Els genets que poden montar aquestes bèsties "
-"voladores descobreixen un nou món al cel."
+msgid "Only a few are able to bond with the mighty Gryphons. Those who do may 
become Gryphon Riders, and discover the world of the skies upon the backs of 
these flying beasts."
+msgstr "Només uns pocs elfs amants de la natura poden establir vincles 
d'amistat amb aquestes poderoses criatures. Els genets que poden montar 
aquestes bèsties voladores descobreixen un nou món al cel."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
 msgid "Halberdier"
 msgstr "Alabarder"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:18
-msgid ""
-"The best of the soldiers are chosen to become Halberdiers. Their weapon, "
-"though a little slower than the sword, can strike with deadly force, and "
-"because of its great length, Halberdiers always strike first in combat, even "
-"when defending. Halberdiers have great facility at dealing with troops they "
-"can keep further than the end of their weapons, but find some difficulty in "
-"very close combat."
-msgstr ""
-"Són el resultat de promocionar els millors d'entre tots els soldats. La seva 
"
-"arma és lenta d'utilitzar, però són capaços de produir ferides letals. A "
-"més, els alabarders sempre ataquen primer en combat, encara que estiguin "
-"defensant."
+msgid "The best of the soldiers are chosen to become Halberdiers. Their 
weapon, though a little slower than the sword, can strike with deadly force, 
and because of its great length, Halberdiers always strike first in combat, 
even when defending. Halberdiers have great facility at dealing with troops 
they can keep further than the end of their weapons, but find some difficulty 
in very close combat."
+msgstr "Són el resultat de promocionar els millors d'entre tots els soldats. 
La seva arma és lenta d'utilitzar, però són capaços de produir ferides 
letals. A més, els alabarders sempre ataquen primer en combat, encara que 
estiguin defensant."
 
-#: data/units/Halbardier.cfg:21 data/units/Halbardier.cfg:39
+#: data/units/Halbardier.cfg:21
+#: data/units/Halbardier.cfg:39
 msgid "halberd"
 msgstr "alabarda"
 
@@ -5699,26 +4376,21 @@
 msgstr "Infanteria pesada"
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:15
-msgid ""
-"Heavy Infantrymen are cloaked in iron, making them resilient to attack. A "
-"lack of speed is their only disadvantage."
-msgstr ""
-"La infanteria pesada és una unitat blindada i resistent a la majoria dels "
-"atacs. Aquest fet, però, també els fa avançar més lentament en combat."
+msgid "Heavy Infantrymen are cloaked in iron, making them resilient to attack. 
A lack of speed is their only disadvantage."
+msgstr "La infanteria pesada és una unitat blindada i resistent a la majoria 
dels atacs. Aquest fet, però, també els fa avançar més lentament en combat."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:3
 msgid "Horse Lord"
 msgstr ""
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:17
-msgid ""
-"The greatest of the the men of the plains, these Horse Lords are heads of "
-"their houses and are respected by all, friend or foe. Their sword can kill "
-"most ordinary enemies, and their morning star crushes those who are left."
+msgid "The greatest of the the men of the plains, these Horse Lords are heads 
of their houses and are respected by all, friend or foe. Their sword can kill 
most ordinary enemies, and their morning star crushes those who are left."
 msgstr ""
 
-#: data/units/Horse_Lord.cfg:43 data/units/Mounted_Captain.cfg:46
-#: data/units/Mounted_Commander.cfg:46 data/units/Mounted_Fighter.cfg:43
+#: data/units/Horse_Lord.cfg:43
+#: data/units/Mounted_Captain.cfg:46
+#: data/units/Mounted_Commander.cfg:46
+#: data/units/Mounted_Fighter.cfg:43
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:43
 msgid "morning star"
 msgstr "estel d'alba"
@@ -5728,171 +4400,97 @@
 msgstr "Genet"
 
 #: data/units/Horseman.cfg:17
-msgid ""
-"Trained from childhood to ride and to follow a strict code of honor, "
-"Horsemen are both fast and powerful attackers. Charging at their enemies, "
-"they do double damage, but also receive double damage when struck. Rebels "
-"against Asheviere's tyranny often use Horsemen against her."
-msgstr ""
-"Els genets són tropes ràpides i poderoses en l'atac. Entrenats des de la "
-"seva infantesa per a muntar, poden fer una càrrega sobre els seus enemics "
-"per tal d'infringir el doble de mal; no obstant, també rebran en aquest cas "
-"el doble de ferides en ser atacats."
+msgid "Trained from childhood to ride and to follow a strict code of honor, 
Horsemen are both fast and powerful attackers. Charging at their enemies, they 
do double damage, but also receive double damage when struck. Rebels against 
Asheviere's tyranny often use Horsemen against her."
+msgstr "Els genets són tropes ràpides i poderoses en l'atac. Entrenats des 
de la seva infantesa per a muntar, poden fer una càrrega sobre els seus 
enemics per tal d'infringir el doble de mal; no obstant, també rebran en 
aquest cas el doble de ferides en ser atacats."
 
 #: data/units/Initiate.cfg:3
 msgid "Initiate"
 msgstr "Iniciat"
 
 #: data/units/Initiate.cfg:16
-msgid ""
-"Dabbling in the Death Magic, this young Ha'atel's lust for power has "
-"weakened him to the point where he is too weak to attack in regular combat."
-msgstr ""
-"Iniciat en la màgia obscura, l'ànsia de poder del jove Ha'atel l'ha "
-"debilitat fins al punt que li és impossible combatre cos a cos."
+msgid "Dabbling in the Death Magic, this young Ha'atel's lust for power has 
weakened him to the point where he is too weak to attack in regular combat."
+msgstr "Iniciat en la màgia obscura, l'ànsia de poder del jove Ha'atel l'ha 
debilitat fins al punt que li és impossible combatre cos a cos."
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:3
 msgid "Iron Mauler"
 msgstr "Combatent de ferro"
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:15
-msgid ""
-"Towering over the battlefield like iron giants, Iron Maulers are renowned "
-"(and feared) for their incredible resilience and brutal hammer blows. Were "
-"it not for their slow movement and rarity on the battlefield, these mighty "
-"soldiers would control the continent."
-msgstr ""
-"Destacant en el camp de batalla com els gegants de ferro, aquests combatents "
-"són coneguts (i temuts) per la seva increïble resistència i els seus 
brutals "
-"cops de martell. Si no fora per la seva lentitud de moviment, segurament "
-"aquests poderosos soldats dominarien tot el continent."
+msgid "Towering over the battlefield like iron giants, Iron Maulers are 
renowned (and feared) for their incredible resilience and brutal hammer blows. 
Were it not for their slow movement and rarity on the battlefield, these mighty 
soldiers would control the continent."
+msgstr "Destacant en el camp de batalla com els gegants de ferro, aquests 
combatents són coneguts (i temuts) per la seva increïble resistència i els 
seus brutals cops de martell. Si no fora per la seva lentitud de moviment, 
segurament aquests poderosos soldats dominarien tot el continent."
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
 msgid "Javelineer"
 msgstr "Llançador de javelina"
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:16
-msgid ""
-"Javelineers have mastered the use of the pointy sticks they were given as "
-"recruits. Dangerous in melee, they have also developed their skill at "
-"throwing their javelins, making them potent in both demesnes of combat. "
-"Because of the length of their spears, they strike first in melee, even when "
-"defending."
-msgstr ""
-"Els llançadors de javelina s'han convertit en mestres d'aquestes armes que "
-"van rebre en unir-se a l'exèrcit. Són perillosos en el cos a cos, però la "
-"seva superiortat està en l'habilitat que han desenvolupat per a llançar les 
"
-"javelines. Gràcies a la llargària de les seves llances, també poden 
colpejar "
-"primer en cos a cos, fins i tot mentre defensen."
+msgid "Javelineers have mastered the use of the pointy sticks they were given 
as recruits. Dangerous in melee, they have also developed their skill at 
throwing their javelins, making them potent in both demesnes of combat. 
Because of the length of their spears, they strike first in melee, even when 
defending."
+msgstr "Els llançadors de javelina s'han convertit en mestres d'aquestes 
armes que van rebre en unir-se a l'exèrcit. Són perillosos en el cos a cos, 
però la seva superiortat està en l'habilitat que han desenvolupat per a 
llançar les javelines. Gràcies a la llargària de les seves llances, també 
poden colpejar primer en cos a cos, fins i tot mentre defensen."
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
 msgid "Knight"
 msgstr "Cavaller"
 
 #: data/units/Knight.cfg:17
-msgid ""
-"Knights are skilled in the use of both lance and sword. With the lance, they "
-"charge at enemies, inflicting and receiving double damage."
-msgstr ""
-"El cavaller és un genet destre tant en l'ús de la llança com en el de "
-"l'espasa. Amb la llança és capaç de carregar sobre els seus enemics, "
-"provocant el doble de mal, i rebent-ne també el doble."
+msgid "Knights are skilled in the use of both lance and sword. With the lance, 
they charge at enemies, inflicting and receiving double damage."
+msgstr "El cavaller és un genet destre tant en l'ús de la llança com en el 
de l'espasa. Amb la llança és capaç de carregar sobre els seus enemics, 
provocant el doble de mal, i rebent-ne també el doble."
 
 #: data/units/Lancer.cfg:3
 msgid "Lancer"
 msgstr "Llancer"
 
 #: data/units/Lancer.cfg:17
-msgid ""
-"Lancers are some of the bravest and most feared riders in all of Wesnoth. "
-"They wear very little armor, and thus ride swiftly and are ideal for "
-"offensive use. While their charges inflict large amounts of damage, they "
-"also expose the Lancers to great risk."
-msgstr ""
-"Els llancers són uns dels genets més braus i més temuts de tot Wesnoth. "
-"Vesteixen una armadura molt lleugera que els permet cavalcar ràpidament. 
Són "
-"ideals per a l'atac: poden infligir greus ferides als enemics, però també "
-"estan molt exposats a ser colpejats."
+msgid "Lancers are some of the bravest and most feared riders in all of 
Wesnoth. They wear very little armor, and thus ride swiftly and are ideal for 
offensive use. While their charges inflict large amounts of damage, they also 
expose the Lancers to great risk."
+msgstr "Els llancers són uns dels genets més braus i més temuts de tot 
Wesnoth. Vesteixen una armadura molt lleugera que els permet cavalcar rà
pidament. Són ideals per a l'atac: poden infligir greus ferides als enemics, 
però també estan molt exposats a ser colpejats."
 
 #: data/units/Lich.cfg:3
 msgid "Lich"
 msgstr "Lich"
 
 #: data/units/Lich.cfg:16
-msgid ""
-"Liches are mages that have committed completely to the path of the dark "
-"arts. To gain control over the undead, Liches have forfeited their own "
-"bodies, becoming undead themselves. This grants them the ability to drain "
-"the life from their opponents with a single touch, and to cast powerful cold "
-"spells."
-msgstr ""
-"El lich és un mag que s'ha dedicat completament al camí de les arts "
-"obscures. Per tal de guanyar més control sobre els no morts, el lich ha "
-"deixat de banda el seu propi cos, convertint-se en un d'ells... Això li dona 
"
-"capacitat per drenar la vida dels seus enemics amb tansols tocar-los, i a "
-"llançar poderosos conjurs de fred."
+msgid "Liches are mages that have committed completely to the path of the dark 
arts. To gain control over the undead, Liches have forfeited their own bodies, 
becoming undead themselves. This grants them the ability to drain the life from 
their opponents with a single touch, and to cast powerful cold spells."
+msgstr "El lich és un mag que s'ha dedicat completament al camí de les arts 
obscures. Per tal de guanyar més control sobre els no morts, el lich ha deixat 
de banda el seu propi cos, convertint-se en un d'ells... Això li dona 
capacitat per drenar la vida dels seus enemics amb tansols tocar-los, i a 
llançar poderosos conjurs de fred."
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:3
 msgid "Lieutenant"
 msgstr "Tinent"
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:21
-msgid ""
-"Trained at swords and crossbows, Lieutenants lead small groups of human "
-"soldiers, coordinating their attacks and increasing the fighting ability of "
-"those of lower rank around them."
-msgstr ""
-"Hàbil amb l'espasa i la ballesta, el tinent lidera petits grups de soldats, "
-"coordinant els seus atacs i incrementant l'habilitat en lluita de les tropes "
-"de nivell inferior que l'envolten."
+msgid "Trained at swords and crossbows, Lieutenants lead small groups of human 
soldiers, coordinating their attacks and increasing the fighting ability of 
those of lower rank around them."
+msgstr "Hàbil amb l'espasa i la ballesta, el tinent lidera petits grups de 
soldats, coordinant els seus atacs i incrementant l'habilitat en lluita de les 
tropes de nivell inferior que l'envolten."
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:3
 msgid "Longbowman"
 msgstr "Arquer major"
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:18
-msgid ""
-"Longbowmen carry the huge specialized bows that they have learned to handle "
-"after years of combat. Their missiles can pierce even armor."
-msgstr ""
-"Els arquers majors duen arcs llargs que han après a disparar amb certesa "
-"després d'anys de combat. Les seves fletxes poden foradar fins i tot "
-"armadures."
+msgid "Longbowmen carry the huge specialized bows that they have learned to 
handle after years of combat. Their missiles can pierce even armor."
+msgstr "Els arquers majors duen arcs llargs que han après a disparar amb 
certesa després d'anys de combat. Les seves fletxes poden foradar fins i tot 
armadures."
 
-#: data/units/Lord.cfg:3 data/units/Lord.cfg:78
+#: data/units/Lord.cfg:3
+#: data/units/Lord.cfg:78
 msgid "Lord"
 msgstr "Senyor"
 
-#: data/units/Lord.cfg:19 data/units/Lord.cfg:94 data/units/Noble_Lord.cfg:22
-msgid ""
-"The noble leaders of many troops, Lords are especially strong in melee "
-"combat, and also possess skill with the bow. Like Commanders, Lords possess "
-"leadership skills, and improve the fighting ability of all adjacent lower-"
-"level units."
-msgstr ""
-"Un noble líder de tropes, el senyor és especialment fort en la lluita cos a 
"
-"cos, però també poseeix l'habilitat de tir amb arc. Com els comandants, el "
-"lideratge dels senyors milloren les habilitats de les unitats de nivell "
-"inferior que l'envolten."
+#: data/units/Lord.cfg:19
+#: data/units/Lord.cfg:94
+#: data/units/Noble_Lord.cfg:22
+msgid "The noble leaders of many troops, Lords are especially strong in melee 
combat, and also possess skill with the bow. Like Commanders, Lords possess 
leadership skills, and improve the fighting ability of all adjacent lower-level 
units."
+msgstr "Un noble líder de tropes, el senyor és especialment fort en la 
lluita cos a cos, però també poseeix l'habilitat de tir amb arc. Com els 
comandants, el lideratge dels senyors milloren les habilitats de les unitats de 
nivell inferior que l'envolten."
 
 #: data/units/Mage.cfg:3
 msgid "Mage"
 msgstr "Mag"
 
-#: data/units/Mage.cfg:17 data/units/Mage.cfg:94
-msgid ""
-"Mages are both weak and powerful. Moving slowly, and with poor defensive "
-"skills, Mages attack with magical missiles that always have a high chance of "
-"hitting their target. For this reason, Mages are an excellent choice for "
-"flushing out enemies hiding in difficult terrain."
-msgstr ""
-"El Mag és feble, però potent. Es mou amb lentitud i es defensivament "
-"vulnerable, però els seus atacs màgics sempre tenen una alta probabilitat "
-"d'encert. Per aquesta raó, el Mag és una elecció excel·lent per afrontar "
-"enemics defensant terrenys favorables."
-
-#: data/units/Mage.cfg:41 data/units/Mage.cfg:118
-#: data/units/Silver_Mage.cfg:93 data/units/Silver_Mage.cfg:222
+#: data/units/Mage.cfg:17
+#: data/units/Mage.cfg:94
+msgid "Mages are both weak and powerful. Moving slowly, and with poor 
defensive skills, Mages attack with magical missiles that always have a high 
chance of hitting their target. For this reason, Mages are an excellent choice 
for flushing out enemies hiding in difficult terrain."
+msgstr "El Mag és feble, però potent. Es mou amb lentitud i es defensivament 
vulnerable, però els seus atacs màgics sempre tenen una alta probabilitat 
d'encert. Per aquesta raó, el Mag és una elecció excel·lent per afrontar 
enemics defensant terrenys favorables."
+
+#: data/units/Mage.cfg:41
+#: data/units/Mage.cfg:118
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:93
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:222
 msgid "missile"
 msgstr "míssil"
 
@@ -5904,37 +4502,32 @@
 msgid "Mage of Light"
 msgstr "Mag de la llum"
 
-#: data/units/Mage_of_Light.cfg:14 data/units/Mage_of_Light.cfg:86
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:14
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:86
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:8
 msgid "illuminates,cures"
 msgstr "il·lumina,cura"
 
-#: data/units/Mage_of_Light.cfg:27 data/units/Mage_of_Light.cfg:99
-msgid ""
-"Mages of Light are awesome allies of all lawful combatants, and fearsome "
-"foes to the forces of chaos. These Mages' powers of illumination are so "
-"great that the hexes they occupy and all adjacent hexes never experience "
-"night. As a result, when a unit is adjacent to a Mage of Light, it will "
-"fight as if it were day when it is dusk, and as if it were dusk when it is "
-"night. Like the White Mages, the Mages of Light also cure adjacent friendly "
-"units."
-msgstr ""
-"El mag de la llum és un perfecte aliat en la lluita pels qui combaten en "
-"nom del bé, i un terrible adversari per les forces del mal. És capaç de "
-"curar els seus aliats, i els poders de la llum són tan grans en ell que als "
-"voltants de la seva figura mai serà de nit. Quan una unitat lluita al seu "
-"costat, lluitarà com si fos de dia a l'alba i al vespre, i com si encara no "
-"s'hagués fet fos durant la nit."
-
-#: data/units/Mage_of_Light.cfg:46 data/units/Mage_of_Light.cfg:118
-#: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:38 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:36
-#: data/units/White_Mage.cfg:45 data/units/White_Mage.cfg:116
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:27
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:99
+msgid "Mages of Light are awesome allies of all lawful combatants, and 
fearsome foes to the forces of chaos. These Mages' powers of illumination are 
so great that the hexes they occupy and all adjacent hexes never experience 
night. As a result, when a unit is adjacent to a Mage of Light, it will fight 
as if it were day when it is dusk, and as if it were dusk when it is night. 
Like the White Mages, the Mages of Light also cure adjacent friendly units."
+msgstr "El mag de la llum és un perfecte aliat en la lluita pels qui 
combaten en nom del bé, i un terrible adversari per les forces del mal. És 
capaç de curar els seus aliats, i els poders de la llum són tan grans en ell 
que als voltants de la seva figura mai serà de nit. Quan una unitat lluita al 
seu costat, lluitarà com si fos de dia a l'alba i al vespre, i com si encara 
no s'hagués fet fos durant la nit."
+
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:46
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:118
+#: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:38
+#: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:36
+#: data/units/White_Mage.cfg:45
+#: data/units/White_Mage.cfg:116
 msgid "lightbeam"
 msgstr "raig de llum"
 
-#: data/units/Mage_of_Light.cfg:47 data/units/Mage_of_Light.cfg:119
-#: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:39 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:37
-#: data/units/Paladin.cfg:26 data/units/White_Mage.cfg:46
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:47
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:119
+#: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:39
+#: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:37
+#: data/units/Paladin.cfg:26
+#: data/units/White_Mage.cfg:46
 #: data/units/White_Mage.cfg:117
 msgid "holy"
 msgstr "sagrat"
@@ -5948,44 +4541,37 @@
 msgstr "Mestre arquer"
 
 #: data/units/Master_Bowman.cfg:17
-msgid ""
-"Master Bowmen have reached the highest levels of skill with the bow that any "
-"human can hope to attain. Their power with this deadly weapon is surpassed "
-"only by that of the Elves."
-msgstr ""
-"Els mestres arquers han assolit els nivells de destresa més alts als que pot 
"
-"arribar un humà amb l'arc. El seu poder amb aquesta arma mortal només és "
-"superat pels elfs."
+msgid "Master Bowmen have reached the highest levels of skill with the bow 
that any human can hope to attain. Their power with this deadly weapon is 
surpassed only by that of the Elves."
+msgstr "Els mestres arquers han assolit els nivells de destresa més alts als 
que pot arribar un humà amb l'arc. El seu poder amb aquesta arma mortal només 
és superat pels elfs."
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Diviner"
 msgstr "Endevinadora sirènida"
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:23
-msgid ""
-"The most devout and pious amongst the mermaids gain the striking power of "
-"illumination, which prevents their surroundings from ever seeing true "
-"night. Their power is a stalwart counter to the forces of darkness."
-msgstr ""
+msgid "The most devout and pious amongst the mermaids gain the striking power 
of illumination, which prevents their surroundings from ever seeing true night. 
 Their power is a stalwart counter to the forces of darkness."
+msgstr "Les més devotes i piatoses d'entre les sirènides guanyen l'habilitat 
de la il·luminació, que evita que les unitats al seu voltant hagin de veure 
l'autèntica foscor de la nit. Un poder que s'ha de tenir molt en compte, 
especialment contra les forces de la obscuritat."
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Enchantress"
 msgstr "Encantadora sirènida"
 
-#: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:17 data/units/Mermaid_Siren.cfg:17
-#: data/units/Merman.cfg:19 data/units/Merman_Entangler.cfg:15
-#: data/units/Merman_Fighter.cfg:19 data/units/Merman_Hunter.cfg:15
-#: data/units/Merman_Javelineer.cfg:15 data/units/Merman_Netcaster.cfg:15
+#: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:17
+#: data/units/Mermaid_Siren.cfg:17
+#: data/units/Merman.cfg:19
+#: data/units/Merman_Entangler.cfg:15
+#: data/units/Merman_Fighter.cfg:19
+#: data/units/Merman_Hunter.cfg:15
+#: data/units/Merman_Javelineer.cfg:15
+#: data/units/Merman_Netcaster.cfg:15
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:15
-msgid ""
-"Skilled creatures of the sea, Mermen are powerful and quick in any watery "
-"environment, but struggle greatly to move on land."
-msgstr ""
-"El sirènid és una criatura dels mars, ràpida i forta dins el seu hàbitat, 
el "
-"líquid element, però no fora, en terra ferma."
+msgid "Skilled creatures of the sea, Mermen are powerful and quick in any 
watery environment, but struggle greatly to move on land."
+msgstr "El sirènid és una criatura dels mars, ràpida i forta dins el seu hà
bitat, el líquid element, però no fora, en terra ferma."
 
-#: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:37 data/units/Mermaid_Initiate.cfg:37
-#: data/units/Mermaid_Siren.cfg:67 data/units/Sea_Hag.cfg:27
+#: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:37
+#: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:37
+#: data/units/Mermaid_Siren.cfg:67
+#: data/units/Sea_Hag.cfg:27
 msgid "water spray"
 msgstr "raig d'aigua"
 
@@ -5994,22 +4580,16 @@
 msgstr "Iniciada sirènida"
 
 #: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:17
-msgid ""
-"Young Mermaids are often initiated in the water magics of their people. "
-"Despite their frailty, this makes them formidable opponents, as they can "
-"call upon the very water about them to smite their enemies."
-msgstr ""
+msgid "Young Mermaids are often initiated in the water magics of their people. 
 Despite their frailty, this makes them formidable opponents, as they can call 
upon the very water about them to smite their enemies."
+msgstr "Les joves sirènides són sovint iniciades en la màgia de l'aigua per 
la seva gent. Tot i la seva fragilitat, són unes adversàries formidables, ja 
que poden invocar el poder de l'aigua per colpejar els seus enemics."
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Priestess"
 msgstr "Sacerdotessa sirènida"
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:21
-msgid ""
-"The more learned among the mermaids often take a path of holy study. This "
-"leaves them quite capable of ministering to the wounds of their comrades, as "
-"well as being a potent defense against the unworldly."
-msgstr ""
+msgid "The more learned among the mermaids often take a path of holy study. 
This leaves them quite capable of ministering to the wounds of their comrades, 
as well as being a potent defense against the unworldly."
+msgstr "Les més assenyades entre les sirènides sovint trien el camí de 
l'estudi de lo sagrat. Són capaces de curar les ferides dels seus companys, i 
a més són una bona defensa contra les criatures que no són d'aquest món."
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:3
 msgid "Siren"
@@ -6023,10 +4603,15 @@
 msgid "Merman"
 msgstr "Sirènid"
 
-#: data/units/Merman.cfg:22 data/units/Merman_Fighter.cfg:22
-#: data/units/Merman_Hoplite.cfg:35 data/units/Merman_Triton.cfg:22
-#: data/units/Merman_Triton.cfg:34 data/units/Merman_Warrior.cfg:22
-#: data/units/Naga.cfg:20 data/units/Sea_Hag.cfg:20 data/units/Triton.cfg:25
+#: data/units/Merman.cfg:22
+#: data/units/Merman_Fighter.cfg:22
+#: data/units/Merman_Hoplite.cfg:35
+#: data/units/Merman_Triton.cfg:22
+#: data/units/Merman_Triton.cfg:34
+#: data/units/Merman_Warrior.cfg:22
+#: data/units/Naga.cfg:20
+#: data/units/Sea_Hag.cfg:20
+#: data/units/Triton.cfg:25
 msgid "trident"
 msgstr "trident"
 
@@ -6043,12 +4628,8 @@
 msgstr "Hoplita sirènid"
 
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:32
-msgid ""
-"With their towering shields, the Merman Hoplites form the elite guard of the "
-"watery realm. Their powerful armor and rigid discipline allow them to hold "
-"a steadfast line against the rages of battle. In times of desperation, they "
-"can even do so on land, though not nearly as well as a creature with legs."
-msgstr ""
+msgid "With their towering shields, the Merman Hoplites form the elite guard 
of the watery realm. Their powerful armor and rigid discipline allow them to 
hold a steadfast line against the rages of battle. In times of desperation, 
they can even do so on land, though not nearly as well as a creature with legs."
+msgstr "Amb els seus prominents escuts, els hoplites formen la guardia d'elit 
del seu regne marí. Amb una armadura tan rígida com la seva disciplina, 
aquests sirènids poden resistir el que sigui en una batalla. En temps de 
desesperació, fins i tot poden lluitar en terra ferma, però mai tant bé com 
els éssers amb cames."
 
 #: data/units/Merman_Hunter.cfg:3
 msgid "Merman Hunter"
@@ -6070,46 +4651,35 @@
 msgid "Merman Triton"
 msgstr "Tritó sirènid"
 
-#: data/units/Merman_Triton.cfg:19 data/units/Triton.cfg:22
-msgid ""
-"Tritons are masters of the sea. Skilled in use of the trident, Tritons "
-"easily defeat any enemy foolish enough to wander into their preferred "
-"environment."
-msgstr ""
+#: data/units/Merman_Triton.cfg:19
+#: data/units/Triton.cfg:22
+msgid "Tritons are masters of the sea. Skilled in use of the trident, Tritons 
easily defeat any enemy foolish enough to wander into their preferred 
environment."
+msgstr "Els tritons són els mestres del mar. Hàbils amb el trident, poden 
vèncer fàcilment qualsevol enemic que sigui tan ximple com per atacar-lo en 
el seu entorn preferit: l'aigua."
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:3
 msgid "Merman Warrior"
 msgstr "Guerrer sirènid"
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:19
-msgid ""
-"The Mermen Warriors form the core of the mermen armies. Wielding powerful "
-"tridents, they are a bane to any who dare enter their waters."
-msgstr ""
+msgid "The Mermen Warriors form the core of the mermen armies. Wielding 
powerful tridents, they are a bane to any who dare enter their waters."
+msgstr "La major part dels exèrcits sirènids està formada per aquests 
guerrers. Els seus poderosos tridents són la perdició de qualsevol que 
s'atreveixi a endinsar-se en les seves aïgues."
 
 #: data/units/Mounted_Captain.cfg:6
 msgid "Mounted Captain"
 msgstr "Capità muntat"
 
-#: data/units/Mounted_Captain.cfg:20 data/units/Mounted_Fighter.cfg:17
-msgid ""
-"The nobles of the men of the plains are trained with the rest of the "
-"horsemen to become great warriors. However, they are also trained in "
-"commanding their comrades, and they are the ones that become the captains of "
-"the armies of the Clans."
-msgstr ""
+#: data/units/Mounted_Captain.cfg:20
+#: data/units/Mounted_Fighter.cfg:17
+msgid "The nobles of the men of the plains are trained with the rest of the 
horsemen to become great warriors. However, they are also trained in commanding 
their comrades, and they are the ones that become the captains of the armies of 
the Clans."
+msgstr "Els homes nobles de les planes són entrenats amb la resta de genets 
per convertir-se en grans guerrers. Tanmateix, també aprenen la comandància 
dels seus camarades, i per tan aspiren a converti-se algun dia en capitans dels 
exèrcits dels clans."
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:6
 msgid "Mounted Commander"
 msgstr "Comandant muntat"
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:20
-msgid ""
-"Leaders of the plains, the Mounted Commanders are skilled with the use of "
-"the sword and the morning star. Riding horses, they are able to move around "
-"the battlefield with great speed, and can provide much needed assistance to "
-"different fronts."
-msgstr ""
+msgid "Leaders of the plains, the Mounted Commanders are skilled with the use 
of the sword and the morning star. Riding horses, they are able to move around 
the battlefield with great speed, and can provide much needed assistance to 
different fronts."
+msgstr "Líders de les planes, els Comandants muntats són hàbils en l'us de 
l'espasa i de l'estel d'alba. Cavalcant els seus cavalls, poden arribar a 
moure's pel camp de batalla amb una gran velocitat, i poden oferir asistència 
als fronts on sigui més necessària."
 
 #: data/units/Mounted_Fighter.cfg:3
 msgid "Mounted Fighter"
@@ -6120,37 +4690,25 @@
 msgstr "Guerrer muntat"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:17
-msgid ""
-"Leaders of the plains, Mounted Warriors are skilled with the use of the "
-"sword and the morning star. Riding horses, they are able to move around the "
-"battlefield with great speed, and can provide much needed assistance to "
-"different fronts."
-msgstr ""
+msgid "Leaders of the plains, Mounted Warriors are skilled with the use of the 
sword and the morning star. Riding horses, they are able to move around the 
battlefield with great speed, and can provide much needed assistance to 
different fronts."
+msgstr "Líders de les planes, els guerrers muntats són hàbils en l'us de 
l'espasa i de l'estel d'alba. Cavalcant els seus cavalls, poden arribar a 
moure's pel camp de batalla amb una gran velocitat, i poden oferir asistència 
als fronts on sigui més necessària."
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Mudcrawler"
 msgstr "Rossegador de fang"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:16
-msgid ""
-"Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by "
-"spraying boiling water on their foes."
-msgstr ""
-"Els rossegadors de fang són criatures màgiques fetes de terra i aigua. "
-"Ataquen disparant aigua molt calenta als seus enemics."
+msgid "Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by 
spraying boiling water on their foes."
+msgstr "Els rossegadors de fang són criatures màgiques fetes de terra i 
aigua. Ataquen disparant aigua molt calenta als seus enemics."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
 msgid "Naga Fighter"
 msgstr "Lluitador naga"
 
-#: data/units/Naga-Fighter.cfg:17 data/units/Naga-Fighter.cfg:52
-msgid ""
-"The serpentine naga are one of the few races capable of any meaningful "
-"mobility in water, giving them a whole world forbidden to land dwellers. "
-"Still, they are not true creatures of the sea, and their inability to "
-"breathe water leaves them in trepidation of the abyss. They are small, and "
-"somewhat frail in form, but often much more nimble than their opponents."
-msgstr ""
+#: data/units/Naga-Fighter.cfg:17
+#: data/units/Naga-Fighter.cfg:52
+msgid "The serpentine naga are one of the few races capable of any meaningful 
mobility in water, giving them a whole world forbidden to land dwellers. 
Still, they are not true creatures of the sea, and their inability to breathe 
water leaves them in trepidation of the abyss. They are small, and somewhat 
frail in form, but often much more nimble than their opponents."
+msgstr "Els serpentins nagues són una de les poces races capaces de moure's 
amb un mínim de comoditat a l'aigua. Aquest fet els otorga un munt de 
possibilitats desconegudes pels éssers merament terrestres. Tot i així, no 
són autèntiques criatures del mar, i la seva habilitat per respirar a l'aigua 
és limitada. Són petits i amb un cos fràgil, però sovint són molt més à
gils que els seus enemics."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:38
 msgid "Nagini Fighter"
@@ -6161,12 +4719,7 @@
 msgstr "Mirmidó naga"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:21
-msgid ""
-"The most practiced of the naga blademasters are initiated into the caste of "
-"the Myrmidon, masters of their twin-bladed art. They strike as fast as the "
-"snakes which they resemble, and dance away from attacks with grace. Not "
-"only are they potent enemies on any open terrain, but their ability to swim "
-"allows them a deadly mobility."
+msgid "The most practiced of the naga blademasters are initiated into the 
caste of the Myrmidon, masters of their twin-bladed art. They strike as fast 
as the snakes which they resemble, and dance away from attacks with grace. Not 
only are they potent enemies on any open terrain, but their ability to swim 
allows them a deadly mobility."
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:42
@@ -6174,27 +4727,17 @@
 msgstr "Mirmidona naga"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:60
-msgid ""
-"The most practiced of the nagini blademasters are initiated into the caste "
-"of the Myrmidon, masters of their twin-bladed art. They strike as fast as "
-"the snakes which they resemble, and dance away from attacks with grace. Not "
-"only are they potent enemies on any open terrain, but their ability to swim "
-"allows them a deadly mobility."
+msgid "The most practiced of the nagini blademasters are initiated into the 
caste of the Myrmidon, masters of their twin-bladed art. They strike as fast 
as the snakes which they resemble, and dance away from attacks with grace. Not 
only are they potent enemies on any open terrain, but their ability to swim 
allows them a deadly mobility."
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:3
 msgid "Naga Warrior"
 msgstr "Guerrer naga"
 
-#: data/units/Naga-Warrior.cfg:21 data/units/Naga-Warrior.cfg:60
-msgid ""
-"Many of the young warriors of the naga aspire for the day when they merit "
-"their second blade. Their martial practice of using twin blades is wholly "
-"unlike that of the Orcs and other races, for they have begun to learn the "
-"art of using their serpentine form to best effect, twisting and turning to "
-"dodge from blows. This makes them potent on land, but the friction of water "
-"greatly impedes their ability to do this."
-msgstr ""
+#: data/units/Naga-Warrior.cfg:21
+#: data/units/Naga-Warrior.cfg:60
+msgid "Many of the young warriors of the naga aspire for the day when they 
merit their second blade. Their martial practice of using twin blades is 
wholly unlike that of the Orcs and other races, for they have begun to learn 
the art of using their serpentine form to best effect, twisting and turning to 
dodge from blows. This makes them potent on land, but the friction of water 
greatly impedes their ability to do this."
+msgstr "Molts dels joves guerrers naga aspiren a que se'ls concedeixi el merit 
de portar una segona espasa. La seva pràctica marcial fent anar dos espases 
iguals és completament diferent de la dels orcs, ja que que els nagues han 
començat a aprendre l'art de treure el màxim partit a la seva forma 
serpentina. És mouen i donen voltes amb un temps de reacció increïble per 
tal d'esquivar els atacs de l'enemic. Això els fa potents en terra ferma, 
però la fricció de l'aigua els impedeix realitzar una bona part dels seus 
moviments."
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:42
 msgid "Nagini Warrior"
@@ -6205,52 +4748,32 @@
 msgstr "Naga"
 
 #: data/units/Naga.cfg:17
-msgid ""
-"Like the Mermen, Nagas are inhabitants of the seas. Smaller and more nimble "
-"than their counterparts, they share a distaste for dry land."
-msgstr ""
-"Els nagues, com els sirènids, habiten els mars. Encara que són més petits 
i "
-"hàbils, comparteixen amb aquests la seva aversió per la terra ferma."
+msgid "Like the Mermen, Nagas are inhabitants of the seas. Smaller and more 
nimble than their counterparts, they share a distaste for dry land."
+msgstr "Els nagues, com els sirènids, habiten els mars. Encara que són més 
petits i hàbils, comparteixen amb aquests la seva aversió per la terra ferma."
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:3
 msgid "Necromancer"
 msgstr "Nigromant"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:16
-msgid ""
-"Necromancer are Mages that have decided to follow the paths of the dark "
-"arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast spells "
-"that drain the lifeforce from their foes and add it to their own."
-msgstr ""
-"Un nigromant és un mag que ha decidit prosseguir pels camins de les arts "
-"obscures. Dominant els poders dels no morts, el nigromant és capaç de "
-"llançar conjurs que absorbeixen la vida dels seus enemics per atorgar-li a "
-"ell."
+msgid "Necromancer are Mages that have decided to follow the paths of the dark 
arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast spells 
that drain the lifeforce from their foes and add it to their own."
+msgstr "Un nigromant és un mag que ha decidit prosseguir pels camins de les 
arts obscures. Dominant els poders dels no morts, el nigromant és capaç de 
llançar conjurs que absorbeixen la vida dels seus enemics per atorgar-li a 
ell."
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
 msgid "Necrophage"
 msgstr "Necròfag"
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:16
-msgid ""
-"Driven ravenous by an unholy hunger for dead flesh, Necrophages attack their "
-"hoped-for food with poisonous claws."
-msgstr ""
+msgid "Driven ravenous by an unholy hunger for dead flesh, Necrophages attack 
their hoped-for food with poisonous claws."
+msgstr "Els necròfags són éssers conduits voraçment per una gana 
diabòlica de carn morta. Ataquen sense miraments qualsevol presa possible amb 
les seves garres verinoses."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:3
 msgid "Nightgaunt"
 msgstr "Malson"
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:16
-msgid ""
-"Nightgaunts haunt the night, keeping their ugly faces behind masks in an "
-"effort to hide their souls of pure evil. These despicable creatures are able "
-"to hide at night, leaving no trace of their presence."
-msgstr ""
-"Els malsons es refugien en la foscor, mantenint les seves espantoses cares "
-"rere les màscares, en un intent d'amagar les seves ànimes de pura maldat. "
-"Aquests despreciables criatures són capaces de desaparèixer durant la nit, "
-"sense deixar rastre de la seva presència."
+msgid "Nightgaunts haunt the night, keeping their ugly faces behind masks in 
an effort to hide their souls of pure evil. These despicable creatures are able 
to hide at night, leaving no trace of their presence."
+msgstr "Els malsons es refugien en la foscor, mantenint les seves espantoses 
cares rere les màscares, en un intent d'amagar les seves ànimes de pura 
maldat. Aquests despreciables criatures són capaces de desaparèixer durant la 
nit, sense deixar rastre de la seva presència."
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
@@ -6261,14 +4784,8 @@
 msgstr "Lluitador noble"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:20
-msgid ""
-"Young and brash, Fighters fight with a sword, and are vulnerable to ranged "
-"attacks from enemies. However they have the potential to become great "
-"Commanders one day."
-msgstr ""
-"Joves i temeraris, els lluitadors es defensen només amb l'espasa i són "
-"vulnerables als atacs a distància dels enemics. Tanmateix, tenen el "
-"potencial de convertir-se en grans comandants."
+msgid "Young and brash, Fighters fight with a sword, and are vulnerable to 
ranged attacks from enemies. However they have the potential to become great 
Commanders one day."
+msgstr "Joves i temeraris, els lluitadors es defensen només amb l'espasa i 
són vulnerables als atacs a distància dels enemics. Tanmateix, tenen el 
potencial de convertir-se en grans comandants."
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:3
 msgid "Noble Lord"
@@ -6279,14 +4796,11 @@
 msgstr "Jove noble"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:20
-msgid ""
-"Today he is a young man, by his devotion to the crown he is seeking to "
-"become a Lord -- to join the elite of humanity."
-msgstr ""
-"Tot i que encara és un home jove, amb la seva devoció a la corona buscarà "
-"convertir-se en un Senyor per tal d'unir-se a l'elit dels lluitadors humans."
+msgid "Today he is a young man, by his devotion to the crown he is seeking to 
become a Lord -- to join the elite of humanity."
+msgstr "Tot i que encara és un home jove, amb la seva devoció a la corona 
buscarà convertir-se en un Senyor per tal d'unir-se a l'elit dels lluitadors 
humans."
 
-#: data/units/Noble_Youth.cfg:23 data/units/Youth.cfg:20
+#: data/units/Noble_Youth.cfg:23
+#: data/units/Youth.cfg:20
 msgid "training sword"
 msgstr "espesa d'entrenament"
 
@@ -6295,16 +4809,11 @@
 msgstr "Ogre"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:16
-msgid ""
-"Ogres are stupid giant humanoids that usually live alone in the wilderness. "
-"While they can be easily outrun or outsmarted, their strength is not to be "
-"underestimated."
-msgstr ""
-"Els Ogres són gegants estúpids que normalment viuen sols a llocs salvatges. 
"
-"Encara que poden ser fàcilment evitats, la seva força no ha de ser "
-"subestimada."
+msgid "Ogres are stupid giant humanoids that usually live alone in the 
wilderness. While they can be easily outrun or outsmarted, their strength is 
not to be underestimated."
+msgstr "Els Ogres són gegants estúpids que normalment viuen sols a llocs 
salvatges. Encara que poden ser fàcilment evitats, la seva força no ha de ser 
subestimada."
 
-#: data/units/Ogre.cfg:19 data/units/Young_Ogre.cfg:19
+#: data/units/Ogre.cfg:19
+#: data/units/Young_Ogre.cfg:19
 msgid "cleaver"
 msgstr "ganivet"
 
@@ -6313,34 +4822,19 @@
 msgstr "Arquer orc"
 
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:16
-msgid ""
-"Orcish Archers are considered by many of their fellow orcs to be a lesser "
-"caste of warrior, for attacking their enemies from a distance. However, "
-"since most orcs won't learn how to handle a bow, he is an indispensable part "
-"of the orcish army."
-msgstr ""
-"L'arquer orc sol ser considerat per molts congèneres com uns subjectes "
-"inferiors als guerrers, ja que ataquen els enemics a distància. No obstant, "
-"degut a la incapacitat dels orcs d'usar un arc, són imprescindibles en les "
-"files de l'exèrcit orc."
+msgid "Orcish Archers are considered by many of their fellow orcs to be a 
lesser caste of warrior, for attacking their enemies from a distance. However, 
since most orcs won't learn how to handle a bow, he is an indispensable part of 
the orcish army."
+msgstr "L'arquer orc sol ser considerat per molts congèneres com uns 
subjectes inferiors als guerrers, ja que ataquen els enemics a distància. No 
obstant, degut a la incapacitat dels orcs d'usar un arc, són imprescindibles 
en les files de l'exèrcit orc."
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:3
 msgid "Orcish Assassin"
 msgstr "Assassí orc"
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:16
-msgid ""
-"While not so strong in combat, Orcish Assassins are fast and can defend "
-"themselves well over different kinds of terrain. These Assassins use "
-"poisoned darts, and victims of this poison will continually take damage "
-"until they can be cured in town or by a healer."
-msgstr ""
-"Encara que no sigui excessivament fort en el cos a cos, l'assassí és rà
pid, "
-"capaç de defensar-se en diversos terrenys i d'enverinar els seus dards. Una "
-"víctima afectada pel verí veurà minvada la seva vida a cada torn, fins que 
"
-"pugui ser sanat."
+msgid "While not so strong in combat, Orcish Assassins are fast and can defend 
themselves well over different kinds of terrain. These Assassins use poisoned 
darts, and victims of this poison will continually take damage until they can 
be cured in town or by a healer."
+msgstr "Encara que no sigui excessivament fort en el cos a cos, l'assassí és 
ràpid, capaç de defensar-se en diversos terrenys i d'enverinar els seus 
dards. Una víctima afectada pel verí veurà minvada la seva vida a cada torn, 
fins que pugui ser sanat."
 
-#: data/units/Orcish_Assassin.cfg:36 data/units/Orcish_Slayer.cfg:41
+#: data/units/Orcish_Assassin.cfg:36
+#: data/units/Orcish_Slayer.cfg:41
 msgid "darts"
 msgstr "dards"
 
@@ -6349,16 +4843,8 @@
 msgstr "Ballester orc"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:16
-msgid ""
-"Orcish Crossbowmen try to compensate for their lack of skill with the raw "
-"power of their weapon. While they are not as effective as the Elvish "
-"Marksmen in long-range combat, they are sturdier and can handle themselves a "
-"little better than the Elves in close combat."
-msgstr ""
-"Els ballesters orcs intenten compensar la seva manca d'habilitat amb la "
-"potència de la seva arma. Encara que no són tan efectius com els tiradors "
-"elfs en combat a llarga distància, són més robustos i poden defensar-se "
-"millor en el cos a cos."
+msgid "Orcish Crossbowmen try to compensate for their lack of skill with the 
raw power of their weapon. While they are not as effective as the Elvish 
Marksmen in long-range combat, they are sturdier and can handle themselves a 
little better than the Elves in close combat."
+msgstr "Els ballesters orcs intenten compensar la seva manca d'habilitat amb 
la potència de la seva arma. Encara que no són tan efectius com els tiradors 
elfs en combat a llarga distància, són més robustos i poden defensar-se 
millor en el cos a cos."
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:19
 msgid "short sword"
@@ -6369,32 +4855,17 @@
 msgstr "Recluta orc"
 
 #: data/units/Orcish_Grunt.cfg:16
-msgid ""
-"Orcish Grunts form the core of the orcish forces. Although slower than human "
-"or elven fighters, Grunts can deliver much more powerful blows, and take "
-"more hits before falling."
-msgstr ""
-"Un orc poc entrenat forma la base dels exèrcits dels orcs. Encara que és 
més "
-"lent que qualsevol humà o elf, els seus atacs són més poderosos, i són "
-"capaços de suportar més ferides abans de desfallir."
+msgid "Orcish Grunts form the core of the orcish forces. Although slower than 
human or elven fighters, Grunts can deliver much more powerful blows, and take 
more hits before falling."
+msgstr "Un orc poc entrenat forma la base dels exèrcits dels orcs. Encara que 
és més lent que qualsevol humà o elf, els seus atacs són més poderosos, i 
són capaços de suportar més ferides abans de desfallir."
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:3
 msgid "Orcish Leader"
 msgstr "Líder orc"
 
-#: data/units/Orcish_Leader.cfg:18 data/units/Orcish_Ruler.cfg:18
-msgid ""
-"Orcish Rulers are the chiefs of their tribe. They make the important "
-"decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
-"necessity, but are much more skilled with the sword; all in all, they are "
-"powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
-"in the battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
-msgstr ""
-"Els dirigents orcs són els caps de la seva tribu. Prenen les decisions "
-"importants i lideren la seva gent a la batalla. Duen un arc en cas de "
-"necessitat, però són molt més capaços amb l'espasa. Les seves habilitats "
-"naturals de lideratge els els converteixen en imprescindibles: si cauen, la "
-"batalla està perduda."
+#: data/units/Orcish_Leader.cfg:18
+#: data/units/Orcish_Ruler.cfg:18
+msgid "Orcish Rulers are the chiefs of their tribe. They make the important 
decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of 
necessity, but are much more skilled with the sword; all in all, they are 
powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious in 
the battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
+msgstr "Els dirigents orcs són els caps de la seva tribu. Prenen les 
decisions importants i lideren la seva gent a la batalla. Duen un arc en cas de 
necessitat, però són molt més capaços amb l'espasa. Les seves habilitats 
naturals de lideratge els els converteixen en imprescindibles: si cauen, la 
batalla està perduda."
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
 msgid "Orcish Ruler"
@@ -6405,23 +4876,13 @@
 msgstr "Xaman orc"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:16
-msgid ""
-"Orcish Shamans are the guardians of orcish magic. Respected among orcish "
-"tribes, they form the Orcish Council, which makes important decisions for "
-"the whole Orcish community and arbitrates the many conflicts that arise "
-"between tribes of this argumentative race. Although physically weak (for "
-"Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
-"draining their life."
-msgstr ""
-"Els xamans orcs són els guardians de la màgia. Respectats entre les tribus "
-"d'orcs, formen el Concili orc, que pren les decisions importants de tota la "
-"comunitat orca, així com també arbitra molts dels conflictes que neixen "
-"entre la gent d'aquesta raça. Encara que són físicament febles (per ser "
-"orcs), els xamans són bons a l'hora de fer servir la màgia i maleir els 
seus "
-"enemics."
+msgid "Orcish Shamans are the guardians of orcish magic. Respected among 
orcish tribes, they form the Orcish Council, which makes important decisions 
for the whole Orcish community and arbitrates the many conflicts that arise 
between tribes of this argumentative race. Although physically weak (for Orcs), 
Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, draining 
their life."
+msgstr "Els xamans orcs són els guardians de la màgia. Respectats entre les 
tribus d'orcs, formen el Concili orc, que pren les decisions importants de tota 
la comunitat orca, així com també arbitra molts dels conflictes que neixen 
entre la gent d'aquesta raça. Encara que són físicament febles (per ser 
orcs), els xamans són bons a l'hora de fer servir la màgia i maleir els seus 
enemics."
 
-#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:36 data/units/Orcish_Shaman.cfg:95
-#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:154 data/units/Vampire_Lady.cfg:34
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:36
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:95
+#: data/units/Orcish_Shaman.cfg:154
+#: data/units/Vampire_Lady.cfg:34
 msgid "curse"
 msgstr "maledicció"
 
@@ -6430,99 +4891,48 @@
 msgstr "Xaman orc novell"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:75
-msgid ""
-"Orcish Shamans are the guardians of orcish magic. Respected among orcish "
-"tribes, they form the Orcish Council, which makes important decisions for "
-"the whole Orcish community and arbitrates the many conflicts that arise "
-"between tribes of this argumentative race. Although physically weak (for "
-"Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
-"draining their life. Novice Shamans are still young and vigorous, but their "
-"spell-casting ability still needs improvement."
-msgstr ""
-"Els xamans orcs són els guardians de la màgia. Respectats entre les tribus "
-"d'orcs, formen el Concili orc, que pren les decisions importants de tota la "
-"comunitat orca, així com també arbitra molts dels conflictes que neixen "
-"entre la gent d'aquesta raça. Els xamans novells encara són joves i "
-"vigorosos, però la seva habilitat per llançar encanteris encara necessita "
-"millorar."
+msgid "Orcish Shamans are the guardians of orcish magic. Respected among 
orcish tribes, they form the Orcish Council, which makes important decisions 
for the whole Orcish community and arbitrates the many conflicts that arise 
between tribes of this argumentative race. Although physically weak (for Orcs), 
Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, draining 
their life. Novice Shamans are still young and vigorous, but their 
spell-casting ability still needs improvement."
+msgstr "Els xamans orcs són els guardians de la màgia. Respectats entre les 
tribus d'orcs, formen el Concili orc, que pren les decisions importants de tota 
la comunitat orca, així com també arbitra molts dels conflictes que neixen 
entre la gent d'aquesta raça. Els xamans novells encara són joves i 
vigorosos, però la seva habilitat per llançar encanteris encara necessita 
millorar."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:121
 msgid "Old Orcish Shaman"
 msgstr "Xaman orc veterà"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:134
-msgid ""
-"Orcish Shamans are the guardians of orcish magic. Respected among orcish "
-"tribes, they form the Orcish Council, which makes important decisions for "
-"the whole Orcish community and arbitrates the many conflicts that arise "
-"between tribes of this argumentative race. Although physically weak (for "
-"Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
-"draining their life. Old Orcish Shamans are shamans that have mastered "
-"magic, although their physical strength has declined with age."
-msgstr ""
-"Els xamans orcs són els guardians de la màgia. Respectats entre les tribus "
-"d'orcs, formen el Concili orc, que pren les decisions importants de tota la "
-"comunitat orca, així com també arbitra molts dels conflictes que neixen "
-"entre la gent d'aquesta raça. Els xamans veterans són els mestres de la "
-"màgia, encara que la seva força física ha decaigut amb els anys."
+msgid "Orcish Shamans are the guardians of orcish magic. Respected among 
orcish tribes, they form the Orcish Council, which makes important decisions 
for the whole Orcish community and arbitrates the many conflicts that arise 
between tribes of this argumentative race. Although physically weak (for Orcs), 
Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, draining 
their life. Old Orcish Shamans are shamans that have mastered magic, although 
their physical strength has declined with age."
+msgstr "Els xamans orcs són els guardians de la màgia. Respectats entre les 
tribus d'orcs, formen el Concili orc, que pren les decisions importants de tota 
la comunitat orca, així com també arbitra molts dels conflictes que neixen 
entre la gent d'aquesta raça. Els xamans veterans són els mestres de la mà
gia, encara que la seva força física ha decaigut amb els anys."
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:3
 msgid "Orcish Slayer"
 msgstr "Matador orc"
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:16
-msgid ""
-"Orcish Slayers are fast and nimble, competent in short- and long-ranged "
-"combat, and use a poison attack. They make formidable opponents."
-msgstr ""
-"Ràpid i àgil, competent tant a curt com a llarg abast, usant atacs "
-"enverinats, el matador orc és un formidable enemic."
+msgid "Orcish Slayers are fast and nimble, competent in short- and long-ranged 
combat, and use a poison attack. They make formidable opponents."
+msgstr "Ràpid i àgil, competent tant a curt com a llarg abast, usant atacs 
enverinats, el matador orc és un formidable enemic."
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
 msgstr "Sobirà orc"
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:18
-msgid ""
-"Orcish Sovereign are the chiefs of their tribe. They make the important "
-"decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
-"necessity, but are much more skilled with the sword; all in all, they are "
-"powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
-"in the battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
-msgstr ""
-"Els sobirans orcs són els caps de la seva tribu. Prenen les decisions "
-"importants i lideren la seva gent a la batalla. Duen un arc en cas de "
-"necessitat, però són molt més capaços amb l'espasa. Les seves habilitats "
-"naturals de lideratge els els converteixen en imprescindibles: si cauen, la "
-"batalla està perduda."
+msgid "Orcish Sovereign are the chiefs of their tribe. They make the important 
decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of 
necessity, but are much more skilled with the sword; all in all, they are 
powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious in 
the battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
+msgstr "Els sobirans orcs són els caps de la seva tribu. Prenen les decisions 
importants i lideren la seva gent a la batalla. Duen un arc en cas de 
necessitat, però són molt més capaços amb l'espasa. Les seves habilitats 
naturals de lideratge els els converteixen en imprescindibles: si cauen, la 
batalla està perduda."
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:3
 msgid "Orcish Warlord"
 msgstr "Senyor de guerra orc"
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:16
-msgid ""
-"Only Orcs with both great cunning and unsurpassed strength can become "
-"Warlords. Skilled with both the sword and the bow, these beast-warriors lead "
-"the orcish fighting groups."
-msgstr ""
-"Només els orcs de gran talent i força poden arribar a ser Senyors de la "
-"guerra. Tan hàbils amb l'espasa com amb l'arc, aquests bestials guerrers "
-"dirigeixen les tropes d'orcs a la batalla."
+msgid "Only Orcs with both great cunning and unsurpassed strength can become 
Warlords. Skilled with both the sword and the bow, these beast-warriors lead 
the orcish fighting groups."
+msgstr "Només els orcs de gran talent i força poden arribar a ser Senyors de 
la guerra. Tan hàbils amb l'espasa com amb l'arc, aquests bestials guerrers 
dirigeixen les tropes d'orcs a la batalla."
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:3
 msgid "Orcish Warrior"
 msgstr "Guerrer orc"
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:16
-msgid ""
-"Having mastered the art of dual-sword fighting, Orcish Warriors are highly "
-"respected among the Orcs, and highly feared by their foes. Their only "
-"weakness is their inability to wield the bow."
-msgstr ""
-"El guerrer orc és una peça altament respectada dins la tribu, ja que l'art "
-"de la llutia amb dos armes el fa temible. La seva única dificultat és "
-"l'incapacitat d'usar arcs."
+msgid "Having mastered the art of dual-sword fighting, Orcish Warriors are 
highly respected among the Orcs, and highly feared by their foes. Their only 
weakness is their inability to wield the bow."
+msgstr "El guerrer orc és una peça altament respectada dins la tribu, ja que 
l'art de la llutia amb dos armes el fa temible. La seva única dificultat és 
l'incapacitat d'usar arcs."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:3
 msgid "Outlaw"
@@ -6538,24 +4948,15 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-msgstr ""
-"Els proscrits lluiten millor de nit. Les proscrites, a més, ho fan amb 
estil."
+msgstr "Els proscrits lluiten millor de nit. Les proscrites, a més, ho fan 
amb estil."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "female^Outlaw Princess"
 msgstr "Princesa proscrita"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:22
-msgid ""
-"A noble by birth, the Outlaw Princess has learnt swordplay with the greatest "
-"generals, but she is the product of a failed aristocracy who has opted for "
-"the life of an Outlaw. She dreams of founding her own Queendom with the "
-"plunder she finds on the road."
-msgstr ""
-"Una noble de naixement, la Princesa proscrita ha après el joc de l'espasa "
-"amb els grans generals. Però és el resultat d'una aristocràcia fallida que 
"
-"ha optat per la vida de proscrita. Somia en formar el seu propi regne amb el "
-"pillatge que va trobant pel camí."
+msgid "A noble by birth, the Outlaw Princess has learnt swordplay with the 
greatest generals, but she is the product of a failed aristocracy who has opted 
for the life of an Outlaw. She dreams of founding her own Queendom with the 
plunder she finds on the road."
+msgstr "Una noble de naixement, la Princesa proscrita ha après el joc de 
l'espasa amb els grans generals. Però és el resultat d'una aristocràcia 
fallida que ha optat per la vida de proscrita. Somia en formar el seu propi 
regne amb el pillatge que va trobant pel camí."
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
 msgid "female^Outlaw Queen"
@@ -6566,51 +4967,27 @@
 msgstr "hostilitza,lideratge"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:23
-msgid ""
-"A noble by birth, the Outlaw Queen has learnt swordplay with the greatest "
-"generals and battle tactics with the greatest sages, making her both a great "
-"combatant and leader. However, she is the product of a failed aristocracy "
-"who has opted for the life of an Outlaw. She dreams of founding her own "
-"Queendom with the plunder she finds on the road, and she is ever so close to "
-"that goal."
-msgstr ""
-"Una noble de naixement, la Reina proscrita ha après el joc de l'espasa amb "
-"els grans generals i les tàctiques de la batalla amb els millors "
-"estrategues, convertint-se així en una excel·lent lluitadora i líder. "
-"Alhora, és el resultat d'una aristocràcia fallida que ha optat per la vida 
"
-"de proscrita. Somia en formar el seu propi regne amb el pillatge que va "
-"trobant pel camí, i sempre està ben a prop d'aconseguir-ho."
+msgid "A noble by birth, the Outlaw Queen has learnt swordplay with the 
greatest generals and battle tactics with the greatest sages, making her both a 
great combatant and leader. However, she is the product of a failed aristocracy 
who has opted for the life of an Outlaw. She dreams of founding her own 
Queendom with the plunder she finds on the road, and she is ever so close to 
that goal."
+msgstr "Una noble de naixement, la Reina proscrita ha après el joc de 
l'espasa amb els grans generals i les tàctiques de la batalla amb els millors 
estrategues, convertint-se així en una excel·lent lluitadora i líder. 
Alhora, és el resultat d'una aristocràcia fallida que ha optat per la vida 
de proscrita. Somia en formar el seu propi regne amb el pillatge que va trobant 
pel camí, i sempre està ben a prop d'aconseguir-ho."
 
 #: data/units/Paladin.cfg:3
 msgid "Paladin"
 msgstr "Paladí"
 
 #: data/units/Paladin.cfg:21
-msgid ""
-"Knights of the highest virtue, Paladins have all the skills of the Knight, "
-"and can also heal adjacent friendly units."
-msgstr ""
-"Un cavaller de virtuts insuperables, el paladí poseeix totes les habilitats "
-"d'un cavaller més la de curar els seus aliats."
+msgid "Knights of the highest virtue, Paladins have all the skills of the 
Knight, and can also heal adjacent friendly units."
+msgstr "Un cavaller de virtuts insuperables, el paladí poseeix totes les 
habilitats d'un cavaller més la de curar els seus aliats."
 
 #: data/units/Peasant.cfg:3
 msgid "Peasant"
 msgstr "Pagès"
 
 #: data/units/Peasant.cfg:17
-msgid ""
-"Peasants are the backbone of the rural economy, and the soldiers of last "
-"resort. While not fearsome by nature, they will stubbornly defend their "
-"homes. However, if you're hurling peasants at your foes, you're clearly out "
-"of superior forces."
-msgstr ""
-"El pagesos són la part més fonamental de l'economia rural, però també 
poden "
-"ser cridats a les armes com a últim recurs. Tot i que no són agressius per "
-"natura, defensaran casa seva fins al final. Tanmateix, el fet que envieu "
-"pagesos contra els vostres enemics significa clarament que us manquen "
-"soldats de nivell superior."
+msgid "Peasants are the backbone of the rural economy, and the soldiers of 
last resort. While not fearsome by nature, they will stubbornly defend their 
homes. However, if you're hurling peasants at your foes, you're clearly out of 
superior forces."
+msgstr "El pagesos són la part més fonamental de l'economia rural, però 
també poden ser cridats a les armes com a últim recurs. Tot i que no són 
agressius per natura, defensaran casa seva fins al final. Tanmateix, el fet que 
envieu pagesos contra els vostres enemics significa clarament que us manquen 
soldats de nivell superior."
 
-#: data/units/Peasant.cfg:20 data/units/Peasant.cfg:33
+#: data/units/Peasant.cfg:20
+#: data/units/Peasant.cfg:33
 msgid "pitchfork"
 msgstr "forca"
 
@@ -6619,18 +4996,8 @@
 msgstr "Piquer"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:19
-msgid ""
-"Pikemen are more experienced soldiers who have changed their spears for long "
-"pikes. Because of the length of their weapons, they always strike first in "
-"combat, even when defending. They are especially deadly when fighting "
-"cavalry, though they find some difficulty in fighting in extremely close "
-"quarters."
-msgstr ""
-"Els piquers són l'elit dels llancers, aquells soldats més experimentats que 
"
-"canvien les seves llances per llargues piques. Sempre ataquen primer, fins i "
-"tot quan estan defensant. Els piquers són un adversari temible per les "
-"unitats de cavalleria, encara que tenen alguns problemes amb la lluita molt "
-"cos a cos."
+msgid "Pikemen are more experienced soldiers who have changed their spears for 
long pikes. Because of the length of their weapons, they always strike first in 
combat, even when defending. They are especially deadly when fighting cavalry, 
though they find some difficulty in fighting in extremely close quarters."
+msgstr "Els piquers són l'elit dels llancers, aquells soldats més 
experimentats que canvien les seves llances per llargues piques. Sempre ataquen 
primer, fins i tot quan estan defensant. Els piquers són un adversari temible 
per les unitats de cavalleria, encara que tenen alguns problemes amb la lluita 
molt cos a cos."
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:22
 msgid "pike"
@@ -6641,17 +5008,11 @@
 msgstr "Gal·leó pirata"
 
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:14
-msgid ""
-"Pirate galleons are to transport ships what wolves are to sheep. Ships full "
-"of goods shouldn't be lonely, far away from any land, better to help them to "
-"avoid it being sunk from overloading..."
-msgstr ""
-"Els gal·leons pirates són per als vaixells de transport el mateix que els "
-"llops per a les ovelles. Els vaixells plens de bens no haurien de navegar "
-"sols, tan lluny de la terra ferma... millor ajudar-los abans que s'enfonsin "
-"per sobrecàrrega."
+msgid "Pirate galleons are to transport ships what wolves are to sheep. Ships 
full of goods shouldn't be lonely, far away from any land, better to help them 
to avoid it being sunk from overloading..."
+msgstr "Els gal·leons pirates són per als vaixells de transport el mateix 
que els llops per a les ovelles. Els vaixells plens de bens no haurien de 
navegar sols, tan lluny de la terra ferma... millor ajudar-los abans que 
s'enfonsin per sobrecàrrega."
 
-#: data/units/Pirate_Galleon.cfg:16 data/units/Transport_Galleon.cfg:16
+#: data/units/Pirate_Galleon.cfg:16
+#: data/units/Transport_Galleon.cfg:16
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:17
 msgid "ballista"
 msgstr "balista"
@@ -6661,41 +5022,22 @@
 msgstr "Caçador furtiu"
 
 #: data/units/Poacher.cfg:16
-msgid ""
-"Poachers rely on their hunting experience and are most valuable at night and "
-"in forests and swamps."
-msgstr ""
-"Els caçadors furtius depenen molt de la seva experiència caçant i són 
més "
-"valuosos de nit i en zones boscoses o pantanoses."
+msgid "Poachers rely on their hunting experience and are most valuable at 
night and in forests and swamps."
+msgstr "Els caçadors furtius depenen molt de la seva experiència caçant i 
són més valuosos de nit i en zones boscoses o pantanoses."
 
-#: data/units/Princess.cfg:20 data/units/Princess.cfg:58
-msgid ""
-"A noble by birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
-"generals and battle tactics with the greatest sages, making her both a great "
-"combatant and leader. The units of lower level around the Princess will "
-"fight better due to her presence. The Princess is also nimble and dextrous, "
-"having skills like that of a thief."
-msgstr ""
-"Noble de naixement, la Princesa ha après a lluitar amb els més grans "
-"Generals, i ha après estratègia amb els més grans savis. Ens trobem, 
doncs, "
-"davant una gran combatent i millor líder, capaç de millorar les habilitats "
-"de lluita dels seus soldats de rang inferior. La princesa és, tanmateix, "
-"àgil i destra, posseint habilitats pròpies fins i tot d'un lladre."
+#: data/units/Princess.cfg:20
+#: data/units/Princess.cfg:58
+msgid "A noble by birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest 
generals and battle tactics with the greatest sages, making her both a great 
combatant and leader. The units of lower level around the Princess will fight 
better due to her presence. The Princess is also nimble and dextrous, having 
skills like that of a thief."
+msgstr "Noble de naixement, la Princesa ha après a lluitar amb els més grans 
Generals, i ha après estratègia amb els més grans savis. Ens trobem, doncs, 
davant una gran combatent i millor líder, capaç de millorar les habilitats de 
lluita dels seus soldats de rang inferior. La princesa és, tanmateix, àgil i 
destra, posseint habilitats pròpies fins i tot d'un lladre."
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:3
 msgid "Red Mage"
 msgstr "Mag roig"
 
-#: data/units/Red_Mage.cfg:20 data/units/Red_Mage.cfg:113
-msgid ""
-"Red Mages attack with powerful magic fireballs that are guaranteed a good "
-"chance of hitting. Deft of foot, and skilled fighters both day and night, "
-"Red Mages are therefore valuable in almost all situations."
-msgstr ""
-"El mag roig usa potents boles de foc, amb una habilitat sorprenent que es "
-"tradueix en alta probabilitat d'impactar. Hàbil tant de dia com de nit, i "
-"ràpid de moviments, el mag roig és un valuós aliat en gairebé qualsevol "
-"situació."
+#: data/units/Red_Mage.cfg:20
+#: data/units/Red_Mage.cfg:113
+msgid "Red Mages attack with powerful magic fireballs that are guaranteed a 
good chance of hitting. Deft of foot, and skilled fighters both day and night, 
Red Mages are therefore valuable in almost all situations."
+msgstr "El mag roig usa potents boles de foc, amb una habilitat sorprenent que 
es tradueix en alta probabilitat d'impactar. Hàbil tant de dia com de nit, i 
ràpid de moviments, el mag roig és un valuós aliat en gairebé qualsevol 
situació."
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:96
 msgid "female^Red Mage"
@@ -6706,30 +5048,17 @@
 msgstr "Renascut"
 
 #: data/units/Revenant.cfg:16
-msgid ""
-"Revenants are undead creatures raised from once mighty warriors. While the "
-"warriors' will and soul are all but lost, their fighting skills certainly "
-"remain with the Revenant."
-msgstr ""
-"Un renascut és un no mort que antigament fou un grandiós guerrer. Per bé 
que "
-"l'ànima i la força de voluntat del guerrer s'han esvaït, les seves "
-"habilitats per la lluita resten intactes."
+msgid "Revenants are undead creatures raised from once mighty warriors. While 
the warriors' will and soul are all but lost, their fighting skills certainly 
remain with the Revenant."
+msgstr "Un renascut és un no mort que antigament fou un grandiós guerrer. 
Per bé que l'ànima i la força de voluntat del guerrer s'han esvaït, les 
seves habilitats per la lluita resten intactes."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:3
 msgid "Rogue"
 msgstr "Murri"
 
-#: data/units/Rogue.cfg:18 data/units/Rogue.cfg:78
-msgid ""
-"Rogues are masters of agility and can move right past an enemy, ignoring any "
-"zones of control. Master thieves, they too have the backstab ability, which "
-"allows them to do double damage if an ally of theirs is on the opposite side "
-"of an enemy they are attacking."
-msgstr ""
-"Els murris són uns mestres de l'agilitat; poden moure's lliurement, ignorant 
"
-"les zones de control. També poseixen l'habilitat d'apunyalar per l'esquena, "
-"cosa que els permet causar el doble de mal si un aliat seu ha rodejat la "
-"víctima."
+#: data/units/Rogue.cfg:18
+#: data/units/Rogue.cfg:78
+msgid "Rogues are masters of agility and can move right past an enemy, 
ignoring any zones of control. Master thieves, they too have the backstab 
ability, which allows them to do double damage if an ally of theirs is on the 
opposite side of an enemy they are attacking."
+msgstr "Els murris són uns mestres de l'agilitat; poden moure's lliurement, 
ignorant les zones de control. També poseixen l'habilitat d'apunyalar per 
l'esquena, cosa que els permet causar el doble de mal si un aliat seu ha 
rodejat la víctima."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:63
 msgid "female^Rogue"
@@ -6740,68 +5069,39 @@
 msgstr "Guàrdia Reial"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:20
-msgid ""
-"Members of the Royal Guard are hand picked from the strongest and sturdiest "
-"of the army. They are deployed only in critical situations and, so far, have "
-"always succeeded in their assigned tasks."
-msgstr ""
-"Els membres de la Guàrdia Reial són cuidadosament escollits d'entre els 
més "
-"forts i resistents guerrers de l'exèrcit. Només intervenen en situacions "
-"crítiques i, fins ara, sempre han gaudit de rotunds èxits en les seves "
-"empreses."
+msgid "Members of the Royal Guard are hand picked from the strongest and 
sturdiest of the army. They are deployed only in critical situations and, so 
far, have always succeeded in their assigned tasks."
+msgstr "Els membres de la Guàrdia Reial són cuidadosament escollits d'entre 
els més forts i resistents guerrers de l'exèrcit. Només intervenen en 
situacions crítiques i, fins ara, sempre han gaudit de rotunds èxits en les 
seves empreses."
 
 #: data/units/Saurian.cfg:19
-msgid ""
-"Saurians are skilled in the use of the spear. Despite their lethargic cold "
-"blooded heritage, and their relative frailty, they are highly valued as "
-"scouts as the can navigate through rough terrain and around opponents. The "
-"best Saurians go on to become Saurian Warriors."
-msgstr ""
+msgid "Saurians are skilled in the use of the spear. Despite their lethargic 
cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly valued as 
scouts as the can navigate through rough terrain and around opponents. The best 
Saurians go on to become Saurian Warriors."
+msgstr "Els sauris són hàbils en l'ús de la llança. Tot i la seva heretada 
sang freda, i la seva relativa fragilitat, són molt valuosos com a exploradors 
ja que poden moure's pels terrenys més ardus i al voltant dels enemics."
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:4
 msgid "Saurian Ambusher"
 msgstr "Emboscador sauri"
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:17
-msgid ""
-"Saurian Ambushers are highly skilled in the use of the spear. Despite their "
-"lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
-"valued as scouts as they can navigate through rough terrain and around "
-"opponents. Saurian Ambushers possess the strength to take full advantage of "
-"this fact. The best Ambushers go on to become Saurian Flankers"
-msgstr ""
-"Els emboscadors sauris són molt hàbils en l'ús de la llança. Tot i la 
seva "
-"heretada sang freda, i la seva relativa fragilitat, són molt valuosos com a "
-"exploradors ja que poden moure's pels terrenys més ardus i al voltant dels "
-"enemics. Els emboscadors posseeixen la força per aprofitar al màxim aquest "
-"avantatge."
+msgid "Saurian Ambushers are highly skilled in the use of the spear. Despite 
their lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are 
highly valued as scouts as they can navigate through rough terrain and around 
opponents. Saurian Ambushers possess the strength to take full advantage of 
this fact. The best Ambushers go on to become Saurian Flankers"
+msgstr "Els emboscadors sauris són molt hàbils en l'ús de la llança. Tot i 
la seva heretada sang freda, i la seva relativa fragilitat, són molt valuosos 
com a exploradors ja que poden moure's pels terrenys més ardus i al voltant 
dels enemics. Els emboscadors posseeixen la força per aprofitar al màxim 
aquest avantatge."
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:4
 msgid "Saurian Flanker"
 msgstr "Assetjador sauri"
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:18
-msgid ""
-"Saurian Flankers are highly skilled in the use of the spear. Despite their "
-"lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
-"valued as scouts as they can navigate through rough terrain and around "
-"opponents. Saurian Flankers possess the strength to take full advantage of "
-"this fact."
-msgstr ""
+msgid "Saurian Flankers are highly skilled in the use of the spear. Despite 
their lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are 
highly valued as scouts as they can navigate through rough terrain and around 
opponents. Saurian Flankers possess the strength to take full advantage of this 
fact."
+msgstr "Els assetjadors sauris són molt hàbils en el domini de la llança. 
Tot i la seva heretada sang freda, i la seva relativa fragilitat, són molt 
valuosos com a exploradors ja que poden moure's pels terrenys més ardus i al 
voltant dels enemics. Els assetjadors posseeixen la força per aprofitar al mà
xim aquest avantatge."
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:4
 msgid "Saurian Icecaster"
 msgstr "Invocador sauri"
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:17
-msgid ""
-"Saurian Icecasters have eschewed any further training in healing and curing "
-"in order to refine their skills with the dark arts. While frail, they can "
-"call forth the magic of the cold north, and the do retain their basic "
-"healing ability."
-msgstr ""
+msgid "Saurian Icecasters have eschewed any further training in healing and 
curing in order to refine their skills with the dark arts. While frail, they 
can call forth the magic of the cold north, and the do retain their basic 
healing ability."
+msgstr "Els invocadors sauris han descartat aprofundir en l'estudi de la 
curació per tal de refinar les seves habilitats purament ofensives. Tot i que 
fràgils, poden invocar la força del fred del nord."
 
-#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:40 data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:39
+#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:40
+#: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:39
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:39
 msgid "frost blast"
 msgstr "ràfega gelada"
@@ -6811,140 +5111,89 @@
 msgstr "Hostilitzador sauri"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:17
-msgid ""
-"Saurian Skirmishers are skilled in the use of the spear. Despite their "
-"lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
-"valued as scouts as they can navigate through rough terrain and around "
-"opponents. The best Skirmishers go on to become Saurian Ambushers."
-msgstr ""
+msgid "Saurian Skirmishers are skilled in the use of the spear. Despite their 
lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly 
valued as scouts as they can navigate through rough terrain and around 
opponents. The best Skirmishers go on to become Saurian Ambushers."
+msgstr "Els hostilitzadors sauris són molt hàbils en el domini de la 
llança. Tot i la seva heretada sang freda, i la seva relativa fragilitat, són 
molt valuosos com a exploradors ja que poden moure's pels terrenys més ardus i 
al voltant dels enemics."
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:4
 msgid "Saurian Soothsayer"
 msgstr "Vident sauri"
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:18
-msgid ""
-"Saurian Soothsayers are highly valued as healers because they can provide "
-"aid to their friends regardless of terrain or opposition. In addition to "
-"curing their allies they possess knowledge of cold magic."
-msgstr ""
+msgid "Saurian Soothsayers are highly valued as healers because they can 
provide aid to their friends regardless of terrain or opposition. In addition 
to curing their allies they possess knowledge of cold magic."
+msgstr "Els vidents sauris són molt valuosos com a unitats de suport, ja que 
ajuden a curar les ferides dels seus amics, sigui quin sigui el seu terreny o 
enemic. A més de curar els aliats, també posseeixen coneixements sobre la mà
gia de fred."
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:4
 msgid "Saurian Tribalist"
 msgstr "Bruixot sauri"
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:18
-msgid ""
-"Despite their lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, "
-"Saurian Tribalists are valued as healers because they can provide aid to "
-"their allies regardless of terrain or opposition. In addition to healing "
-"they possess knowledge of cold magic."
-msgstr ""
+msgid "Despite their lethargic cold blooded heritage, and their relative 
frailty, Saurian Tribalists are valued as healers because they can provide aid 
to their allies regardless of terrain or opposition. In addition to healing 
they possess knowledge of cold magic."
+msgstr "Els bruixots sauris són molt hàbils en el domini de la llança. Tot 
i la seva heretada sang freda, i la seva relativa fragilitat, són molt 
valuosos com a exploradors ja que poden moure's pels terrenys més ardus i al 
voltant dels enemics. A més de la curació, també coneixen els principis bà
sics de la màgia de fred."
 
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:5
 msgid "Saurian Warrior"
 msgstr "Guerrer sauri"
 
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:19
-msgid ""
-"Saurian Warriors are highly skilled in the use of the spear. Despite their "
-"lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
-"valued as scouts as they can navigate through rough terrain and around "
-"opponents. Saurian Warriors possess the strength to take full advantage of "
-"this fact."
-msgstr ""
+msgid "Saurian Warriors are highly skilled in the use of the spear. Despite 
their lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are 
highly valued as scouts as they can navigate through rough terrain and around 
opponents. Saurian Warriors possess the strength to take full advantage of this 
fact."
+msgstr "Els guerrers sauris són molt hàbils en el domini de la llança. Tot 
i la seva heretada sang freda, i la seva relativa fragilitat, són molt 
valuosos com a exploradors ja que poden moure's pels terrenys més ardus i al 
voltant dels enemics. Els guerrers posseeixen la força per aprofitar al màxim 
aquest avantatge."
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:3
 msgid "female^Sea Hag"
 msgstr "Bruixa del mar"
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:17
-msgid ""
-"Sea Hags are older and more experienced Nagas who have learned to control "
-"the water magic."
-msgstr ""
-"Les bruixes del mar són les nagues més velles i experimentades, les quals "
-"han après a controlar la màgia de l'aigua en benefici propi."
+msgid "Sea Hags are older and more experienced Nagas who have learned to 
control the water magic."
+msgstr "Les bruixes del mar són les nagues més velles i experimentades, les 
quals han après a controlar la màgia de l'aigua en benefici propi."
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:3
 msgid "Sea Orc"
 msgstr "Mariner orc"
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:16
-msgid ""
-"While often viewed as inferior to their land loving counterparts, Sea Orcs "
-"represent a great leap for all goblinoids as they have adapted to aquatic "
-"environments. With their curved swords they are competent fighters, although "
-"their lack of a ranged attack and poor defence on land do represent "
-"strategic weaknesses."
-msgstr ""
+msgid "While often viewed as inferior to their land loving counterparts, Sea 
Orcs represent a great leap for all goblinoids as they have adapted to aquatic 
environments. With their curved swords they are competent fighters, although 
their lack of a ranged attack and poor defence on land do represent strategic 
weaknesses."
+msgstr "Tot i que sovint són vistos com orcs de classe inferior, els mariners 
representen un gran salt per a tots els goblionides ja que s'han adaptat als 
entorns aquàtics. Són competents lluitant amb les seves espases curves, però 
la manca d'atac a distància i la pobre defensa representen una gran debilitat 
estratègica per a aquestes criatures."
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:3
 msgid "Sea Serpent"
 msgstr "Serp marina"
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
-msgid ""
-"Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
-msgstr ""
-"La serp marina és un monstre enorme, capaç de sotsobrar qualsevol 
embarcació."
+msgid "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by 
themselves."
+msgstr "La serp marina és un monstre enorme, capaç de sotsobrar qualsevol 
embarcació."
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:3
 msgid "Sergeant"
 msgstr "Sergent"
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:21
-msgid ""
-"The Sergeant is an officer in the ranks of the Royal Army. He is not "
-"stronger than other fighters, but he has hopes of advancing to greatness. As "
-"the leader of his unit, he must survive for the battle to be won."
-msgstr ""
-"El sergent és un oficial del exèrcit reial. No és més fort que altres "
-"lluitadors, però té esperances de grandesa. Com a líder que és, ha de "
-"sobreviure per poder guanyar la batalla."
+msgid "The Sergeant is an officer in the ranks of the Royal Army. He is not 
stronger than other fighters, but he has hopes of advancing to greatness. As 
the leader of his unit, he must survive for the battle to be won."
+msgstr "El sergent és un oficial del exèrcit reial. No és més fort que 
altres lluitadors, però té esperances de grandesa. Com a líder que és, ha 
de sobreviure per poder guanyar la batalla."
 
 #: data/units/Shadow.cfg:3
 msgid "Shadow"
 msgstr "Hombra"
 
 #: data/units/Shadow.cfg:17
-msgid ""
-"Souls blackened by evil, Shadows roam the night attacking unsuspecting foes. "
-"These incorporeal fiends are able to hide at night, leaving no trace of "
-"their presence."
-msgstr ""
-"Ànimes enfosquides per la seva maldat, les hombres volten atacant els "
-"enemics desprevinguts. Aquests dimonis incorporis poden amagar-se durant la "
-"nit, sense deixar rastre de la seva presència."
+msgid "Souls blackened by evil, Shadows roam the night attacking unsuspecting 
foes. These incorporeal fiends are able to hide at night, leaving no trace of 
their presence."
+msgstr "Ànimes enfosquides per la seva maldat, les hombres volten atacant els 
enemics desprevinguts. Aquests dimonis incorporis poden amagar-se durant la 
nit, sense deixar rastre de la seva presència."
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:3
 msgid "Shock Trooper"
 msgstr "Tropa de xoc"
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:15
-msgid ""
-"Shock Troopers are the elite of the Wesnothian military. Although they move "
-"slowly, they are immensely powerful and therefore feared throughout Wesnoth "
-"and even into the lands beyond."
-msgstr ""
-"Les tropes de xoc són l'elit dels exèrcits de tot Wesnoth. Encara que es "
-"mouen lentament, el seu poder és immens, el què els converteix en una 
força "
-"temuda allà on van."
+msgid "Shock Troopers are the elite of the Wesnothian military. Although they 
move slowly, they are immensely powerful and therefore feared throughout 
Wesnoth and even into the lands beyond."
+msgstr "Les tropes de xoc són l'elit dels exèrcits de tot Wesnoth. Encara 
que es mouen lentament, el seu poder és immens, el què els converteix en una 
força temuda allà on van."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:3
 msgid "Silver Mage"
 msgstr "Mag d'argent"
 
-#: data/units/Silver_Mage.cfg:22 data/units/Silver_Mage.cfg:151
-msgid ""
-"Silver Mages are the most deft of foot and elusive of all mages. They can "
-"teleport from any friendly village to another, translating themselves in an "
-"instant. They are also highly resistant to most forms of magical attack."
-msgstr ""
-"Els mags d'argent són els més hàbils i esquius de tots els mags. Poden "
-"teletransportar-se des d'un llogaret amic a un altre, traslladant-se a ells "
-"mateixos en un instant. També són molt resistents a la majoria d'atacs "
-"màgics."
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:22
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:151
+msgid "Silver Mages are the most deft of foot and elusive of all mages. They 
can teleport from any friendly village to another, translating themselves in an 
instant. They are also highly resistant to most forms of magical attack."
+msgstr "Els mags d'argent són els més hàbils i esquius de tots els mags. 
Poden teletransportar-se des d'un llogaret amic a un altre, traslladant-se a 
ells mateixos en un instant. També són molt resistents a la majoria d'atacs 
màgics."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:132
 msgid "female^Silver Mage"
@@ -6955,18 +5204,8 @@
 msgstr "Drac esquelètic"
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:17
-msgid ""
-"Long ago one of the mightiest living creatures, the feared Dragon has become "
-"only bones and dark sinew. Long after its death, it was raised through the "
-"dark powers of necromancy, which it now serves. The Skeletal Dragon may look "
-"like nothing more than a pile of bones, but few people who thought that way "
-"lived long enough to change their minds."
-msgstr ""
-"Temps era temps era una de les bèsties més poderoses i temudes; ara s'ha "
-"convertit en ossos i foscos tendons. Molt després de la seva mort, fou "
-"invocat mitjançant la nigromància, a la qual ara serveix. El drac 
esquelètic "
-"pot semblar només una pila de ossos, però pocs dels que han pensat així 
han "
-"sobreviscut prou com per canviar d'opinió."
+msgid "Long ago one of the mightiest living creatures, the feared Dragon has 
become only bones and dark sinew. Long after its death, it was raised through 
the dark powers of necromancy, which it now serves. The Skeletal Dragon may 
look like nothing more than a pile of bones, but few people who thought that 
way lived long enough to change their minds."
+msgstr "Temps era temps era una de les bèsties més poderoses i temudes; ara 
s'ha convertit en ossos i foscos tendons. Molt després de la seva mort, fou 
invocat mitjançant la nigromància, a la qual ara serveix. El drac esquelètic 
pot semblar només una pila de ossos, però pocs dels que han pensat així han 
sobreviscut prou com per canviar d'opinió."
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:27
 msgid "jaw"
@@ -6977,28 +5216,16 @@
 msgstr "Esquelet"
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:16
-msgid ""
-"Skeletons are warriors who have been slain in battle and brought back by "
-"dark magics. Like all undead, they are especially vulnerable to fire and "
-"holy spells, but resistant to bladed weapons."
-msgstr ""
-"Aquest esquelet fou un guerrer en un temps llunyà, caigut a la batalla i "
-"reviscut ara per obra d'arts obscures. Els no morts són febles enfront atacs 
"
-"flamígers i sagrats, però molt resistents davant espases i fletxes."
+msgid "Skeletons are warriors who have been slain in battle and brought back 
by dark magics. Like all undead, they are especially vulnerable to fire and 
holy spells, but resistant to bladed weapons."
+msgstr "Aquest esquelet fou un guerrer en un temps llunyà, caigut a la 
batalla i reviscut ara per obra d'arts obscures. Els no morts són febles 
enfront atacs flamígers i sagrats, però molt resistents davant espases i 
fletxes."
 
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:3
 msgid "Skeleton Archer"
 msgstr "Arquer esquelet"
 
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:15
-msgid ""
-"The undead Skeleton Archers are the bodies of fallen archers, brought back "
-"to battle. Like all undead, they are especially vulnerable to flames and "
-"holy attacks, but resistant to edged weapons."
-msgstr ""
-"Aquest esquelet fou un arquer en un temps llunyà, caigut a la batalla i "
-"reviscut ara per obra d'arts obscures. Els no morts són febles enfront atacs 
"
-"flamígers i sagrats, però molt resistents davant espases i fletxes."
+msgid "The undead Skeleton Archers are the bodies of fallen archers, brought 
back to battle. Like all undead, they are especially vulnerable to flames and 
holy attacks, but resistant to edged weapons."
+msgstr "Aquest esquelet fou un arquer en un temps llunyà, caigut a la batalla 
i reviscut ara per obra d'arts obscures. Els no morts són febles enfront atacs 
flamígers i sagrats, però molt resistents davant espases i fletxes."
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:3
 msgid "Sleeping Gryphon"
@@ -7013,32 +5240,19 @@
 msgstr "Llança ànimes"
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:15
-msgid ""
-"The most powerful of the undead archers invariably end up being those who "
-"were themselves archers in their previous life. They wander the fields of "
-"battle, guided by the fading memory of their former skill, neither knowing, "
-"nor caring what their purpose, or foes be. They are driven only by a malice "
-"borne of the anguish of their empty and incoherent existence."
-msgstr ""
-"Els arquers més poderosos dels no morts són indubtablement els que ja ho "
-"havien estat en la seva vida anterior. Vaguen pel camp de batalla, guiats "
-"per la memòria i els records de la seva habilitat, sense saber ni preocupar-"
-"se quin és el seu propòsit ni els seus enemics. Estan guiats per la 
malícia "
-"nascuda de la seva existència buida i incoherent."
+msgid "The most powerful of the undead archers invariably end up being those 
who were themselves archers in their previous life. They wander the fields of 
battle, guided by the fading memory of their former skill, neither knowing, nor 
caring what their purpose, or foes be. They are driven only by a malice borne 
of the anguish of their empty and incoherent existence."
+msgstr "Els arquers més poderosos dels no morts són indubtablement els que 
ja ho havien estat en la seva vida anterior. Vaguen pel camp de batalla, guiats 
per la memòria i els records de la seva habilitat, sense saber ni preocupar-se 
quin és el seu propòsit ni els seus enemics. Estan guiats per la malícia 
nascuda de la seva existència buida i incoherent."
 
 #: data/units/Soulless.cfg:3
 msgid "Soulless"
 msgstr "Sensanima"
 
 #: data/units/Soulless.cfg:16
-msgid ""
-"These animated walking corpses have become strong from long experience "
-"fighting the living."
-msgstr ""
-"Aquests cossos sensanima s'han fet forts gràcies a la llarga experiència 
que "
-"han guanyat lluitant contra els vius."
+msgid "These animated walking corpses have become strong from long experience 
fighting the living."
+msgstr "Aquests cossos sensanima s'han fet forts gràcies a la llarga 
experiència que han guanyat lluitant contra els vius."
 
-#: data/units/Soulless.cfg:24 data/units/Walking_Corpse.cfg:24
+#: data/units/Soulless.cfg:24
+#: data/units/Walking_Corpse.cfg:24
 msgid "plague"
 msgstr "plaga"
 
@@ -7047,73 +5261,41 @@
 msgstr "Soldat"
 
 #: data/units/Spearman.cfg:16
-msgid ""
-"Spearmen are the core of the human armies. These young soldiers are given "
-"basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting. "
-"Because of the length of their spears, they strike first in melee, even when "
-"defending."
-msgstr ""
-"Els soldats conformen la base dels exèrcits humans. Són joves entrenats de "
-"forma bàsica amb les armes i són usats com a carn de canó a primera línia 
de "
-"batalla. Gràcies a la mida de les seves llances, ataquen primer en combat "
-"cos a cos, fins i tot mentre defensen."
+msgid "Spearmen are the core of the human armies. These young soldiers are 
given basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting. 
Because of the length of their spears, they strike first in melee, even when 
defending."
+msgstr "Els soldats conformen la base dels exèrcits humans. Són joves 
entrenats de forma bàsica amb les armes i són usats com a carn de canó a 
primera línia de batalla. Gràcies a la mida de les seves llances, ataquen 
primer en combat cos a cos, fins i tot mentre defensen."
 
 #: data/units/Spectre.cfg:3
 msgid "Spectre"
 msgstr "Espectre"
 
 #: data/units/Spectre.cfg:21
-msgid ""
-"Spectres, the most powerful ghosts in the undead ranks, can use their powers "
-"to summon a spectral sword that drains the life out of their foes to "
-"strengthen themselves. They also have a terrible wail that freezes the heart "
-"of the weak."
-msgstr ""
-"Els espectres són els fantasmes més poderosos dels no morts. Poden fer "
-"servir els seus poders per invocar una espasa espectral que treu la vida als "
-"seus adversaris per enfortir el seu posseïdor. També són coneguts pels 
seus "
-"terribles crits que són capaços de congelar el cor dels més febles."
+msgid "Spectres, the most powerful ghosts in the undead ranks, can use their 
powers to summon a spectral sword that drains the life out of their foes to 
strengthen themselves. They also have a terrible wail that freezes the heart of 
the weak."
+msgstr "Els espectres són els fantasmes més poderosos dels no morts. Poden 
fer servir els seus poders per invocar una espasa espectral que treu la vida 
als seus adversaris per enfortir el seu posseïdor. També són coneguts pels 
seus terribles crits que són capaços de congelar el cor dels més febles."
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:3
 msgid "Swordsman"
 msgstr "Espadatxí"
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:20
-msgid ""
-"Swordsmen are the core of the human armies. These young soldiers are given "
-"basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting."
-msgstr ""
-"Com els soldats i els llancers, l'espadatxí és la base dels exèrcits dels "
-"humans. Són joves, el seu entrenament és força bàsic, i principalment 
són "
-"usats com a carn de canó a primera línia de batalla."
+msgid "Swordsmen are the core of the human armies. These young soldiers are 
given basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting."
+msgstr "Com els soldats i els llancers, l'espadatxí és la base dels 
exèrcits dels humans. Són joves, el seu entrenament és força bàsic, i 
principalment són usats com a carn de canó a primera línia de batalla."
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:3
 msgid "Tentacle of the Deep"
 msgstr "Tentacle"
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:17
-msgid ""
-"Tentacles of the Deep are the appendages of some larger monster that lurks "
-"below the waves."
-msgstr ""
-"Els tentacles de les profunditats són les extremitats d'algun monstre més "
-"gran que es manté amagat sota l'aparent protecció de l'aigua."
+msgid "Tentacles of the Deep are the appendages of some larger monster that 
lurks below the waves."
+msgstr "Els tentacles de les profunditats són les extremitats d'algun monstre 
més gran que es manté amagat sota l'aparent protecció de l'aigua."
 
 #: data/units/Thief.cfg:3
 msgid "Thief"
 msgstr "Lladre"
 
-#: data/units/Thief.cfg:17 data/units/Thief.cfg:54
-msgid ""
-"Thieves are deft of foot and elusive, making them difficult to hit. Skilled "
-"at back-stabbing, Thieves do double damage if an ally of theirs is on the "
-"opposite side of an enemy they are attacking. Being of chaotic disposition, "
-"Thieves fight better at night than day."
-msgstr ""
-"Caòtics, de peus àgils i esquius, es mouen per la nit com fantasmes. És "
-"difícil impactar-los, i són especialistes en apunyalar per l'esquena (si "
-"ataquen a un enemic el qual s'està enfrontant envers un aliat al cantó "
-"oposat, causen el doble de mal)."
+#: data/units/Thief.cfg:17
+#: data/units/Thief.cfg:54
+msgid "Thieves are deft of foot and elusive, making them difficult to hit. 
Skilled at back-stabbing, Thieves do double damage if an ally of theirs is on 
the opposite side of an enemy they are attacking. Being of chaotic disposition, 
Thieves fight better at night than day."
+msgstr "Caòtics, de peus àgils i esquius, es mouen per la nit com fantasmes. 
És difícil impactar-los, i són especialistes en apunyalar per l'esquena (si 
ataquen a un enemic el qual s'està enfrontant envers un aliat al cantó 
oposat, causen el doble de mal)."
 
 #: data/units/Thief.cfg:40
 msgid "female^Thief"
@@ -7125,34 +5307,23 @@
 
 #: data/units/Thug.cfg:16
 msgid "Thugs are bandits who use large clubs to beat their victims."
-msgstr ""
-"Els brètols són bandits que fan servir grans garrots per vèncer les seves "
-"víctimes."
+msgstr "Els brètols són bandits que fan servir grans garrots per vèncer les 
seves víctimes."
 
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:3
 msgid "Transport Galleon"
 msgstr "Gal·leó de transport"
 
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:13
-msgid ""
-"Transport Galleons are well-armed ships that carry troops. If they reach the "
-"shore, they can deposit the troops to attack."
-msgstr ""
-"Els gal·leons de transport són vaixells ben armats que carreguen tropes. Si 
"
-"amarren a la vora del mar, les unitats podran sortir per atacar."
+msgid "Transport Galleons are well-armed ships that carry troops. If they 
reach the shore, they can deposit the troops to attack."
+msgstr "Els gal·leons de transport són vaixells ben armats que carreguen 
tropes. Si amarren a la vora del mar, les unitats podran sortir per atacar."
 
 #: data/units/Trapper.cfg:3
 msgid "Trapper"
 msgstr "Paranyer"
 
 #: data/units/Trapper.cfg:16
-msgid ""
-"Trappers usually work supplying food for bandits and outlaws. Their hunting "
-"experience makes them most valuable at night and in forests and swamps."
-msgstr ""
-"Els paranyers solen treballar proporcionant menjar als bandits i als "
-"proscrits. La seva experiència a l'hora de caçar els converteix en "
-"indispensables durant la nit i en zones boscoses i pantans."
+msgid "Trappers usually work supplying food for bandits and outlaws. Their 
hunting experience makes them most valuable at night and in forests and swamps."
+msgstr "Els paranyers solen treballar proporcionant menjar als bandits i als 
proscrits. La seva experiència a l'hora de caçar els converteix en 
indispensables durant la nit i en zones boscoses i pantans."
 
 #: data/units/Triton.cfg:6
 msgid "Triton"
@@ -7163,94 +5334,56 @@
 msgstr "Troll"
 
 #: data/units/Troll.cfg:16
-msgid ""
-"Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing ability to "
-"regenerate themselves, so that they recover from wounds on their own, even "
-"during battle."
-msgstr ""
-"Els trolls són unes bèsties fortes i brutals en combat, capaces de 
regenerar "
-"les seves ferides fins i tot en plena batalla."
+msgid "Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing ability 
to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their own, even 
during battle."
+msgstr "Els trolls són unes bèsties fortes i brutals en combat, capaces de 
regenerar les seves ferides fins i tot en plena batalla."
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
 msgstr "Heroi troll"
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:16
-msgid ""
-"Trolls hero are strong and brutal humanoid monsters with the amazing ability "
-"to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their own, "
-"even during battle."
-msgstr ""
-"Els herois trolls són uns monstres forts i brutals amb una increïble "
-"habilitat de regeneració. Ells mateixos es recuperen de les ferides, fins i "
-"tot durant el combat."
+msgid "Trolls hero are strong and brutal humanoid monsters with the amazing 
ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their 
own, even during battle."
+msgstr "Els herois trolls són uns monstres forts i brutals amb una increïble 
habilitat de regeneració. Ells mateixos es recuperen de les ferides, fins i 
tot durant el combat."
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:3
 msgid "Troll Rocklobber"
 msgstr "Llança pedres troll"
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:17
-msgid ""
-"Trolls are humanoid monsters that have the amazing ability to regenerate, "
-"recovering from their wounds during battle. These trolls have armed "
-"themselves with large rocks they hurl at their opponents."
-msgstr ""
-"Encara que sembli una dèbil criatura, aquesta raça es desenvolupa rà
pidament "
-"per a convertir-se en unes bèsties brutals, capaces de recuperar-se de les "
-"seves ferides en plena batalla."
+msgid "Trolls are humanoid monsters that have the amazing ability to 
regenerate, recovering from their wounds during battle. These trolls have armed 
themselves with large rocks they hurl at their opponents."
+msgstr "Encara que sembli una dèbil criatura, aquesta raça es desenvolupa rà
pidament per a convertir-se en unes bèsties brutals, capaces de recuperar-se 
de les seves ferides en plena batalla."
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:3
 msgid "Troll Warrior"
 msgstr "Guerrer troll"
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:17
-msgid ""
-"Hardened by battle, Troll Warriors can deliver deadly blows with a mace, and "
-"are able to regenerate, healing their own wounds during combat."
-msgstr ""
-"El guerrer troll és una bèstia endurida a la batalla, capaç de clavar uns "
-"cops terribles amb la seva maça, i de recuperar-se de les seves ferides "
-"durant el combat."
+msgid "Hardened by battle, Troll Warriors can deliver deadly blows with a 
mace, and are able to regenerate, healing their own wounds during combat."
+msgstr "El guerrer troll és una bèstia endurida a la batalla, capaç de 
clavar uns cops terribles amb la seva maça, i de recuperar-se de les seves 
ferides durant el combat."
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:3
 msgid "Troll Whelp"
 msgstr "Cria de Troll"
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:17
-msgid ""
-"Trolls are humanoid monsters that have the amazing ability to regenerate, "
-"recovering from their wounds during battle. Although these Trolls are still "
-"weak whelps, their race is known for developing amazingly fast."
-msgstr ""
-"Encara que sembli una dèbil criatura, aquesta raça es desenvolupa rà
pidament "
-"per a convertir-se en unes bèsties brutals, capaces de recuperar-se de les "
-"seves ferides en plena batalla."
+msgid "Trolls are humanoid monsters that have the amazing ability to 
regenerate, recovering from their wounds during battle. Although these Trolls 
are still weak whelps, their race is known for developing amazingly fast."
+msgstr "Encara que sembli una dèbil criatura, aquesta raça es desenvolupa rà
pidament per a convertir-se en unes bèsties brutals, capaces de recuperar-se 
de les seves ferides en plena batalla."
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:3
 msgid "Vampire Bat"
 msgstr "Rat-penat vampíric"
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:16
-msgid ""
-"Vampire Bats are undead flying beasts that attack by biting their victims. "
-"While their fangs are not very powerful, the health of victims is drained "
-"away along with their blood, and given to the Bats."
-msgstr ""
-"Els rat-penats vampírics són bèsties no mortes que mosseguen els seus "
-"enemics. Tot i que els seus ullals no són pas gaire perillosos, pot xuclar "
-"la sang de les víctimes per tal de recuperar la seva salut."
+msgid "Vampire Bats are undead flying beasts that attack by biting their 
victims. While their fangs are not very powerful, the health of victims is 
drained away along with their blood, and given to the Bats."
+msgstr "Els rat-penats vampírics són bèsties no mortes que mosseguen els 
seus enemics. Tot i que els seus ullals no són pas gaire perillosos, pot 
xuclar la sang de les víctimes per tal de recuperar la seva salut."
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:3
 msgid "female^Vampire Lady"
 msgstr "Rata-penada vampírica"
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:17
-msgid ""
-"Cold and beautiful, she maintains her eternal youthful appearance drinking "
-"the blood of the living."
-msgstr ""
-"Freda i bella, manté la seva aparença eternament jove gràcies a la sang de 
"
-"les seves víctimes."
+msgid "Cold and beautiful, she maintains her eternal youthful appearance 
drinking the blood of the living."
+msgstr "Freda i bella, manté la seva aparença eternament jove gràcies a la 
sang de les seves víctimes."
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:20
 msgid "blood kiss"
@@ -7261,14 +5394,8 @@
 msgstr "Cadàver ambulant"
 
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:16
-msgid ""
-"Walking Corpses are the bodies of the dead, re-animated by dark magic. "
-"Although weak in combat, these zombies can spread their curse to those they "
-"kill, increasing the army of undead."
-msgstr ""
-"Aquests cadàvers, animats per màgies obscures, són febles en el cos a cos, 
"
-"però ull, doncs són capaços de maleir aquells qui maten, fent que torni a "
-"viure de nou com a cadàvers per tal de servir l'exèrcit de no morts."
+msgid "Walking Corpses are the bodies of the dead, re-animated by dark magic. 
Although weak in combat, these zombies can spread their curse to those they 
kill, increasing the army of undead."
+msgstr "Aquests cadàvers, animats per màgies obscures, són febles en el cos 
a cos, però ull, doncs són capaços de maleir aquells qui maten, fent que 
torni a viure de nou com a cadàvers per tal de servir l'exèrcit de no morts."
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:3
 msgid "Wall Guard"
@@ -7279,60 +5406,33 @@
 msgstr "hostilitza,regenera"
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:32
-msgid ""
-"The guardians of the capital city of Weldyn, the Wall Guards patrol the "
-"walls of the city, shooting at approaching enemies with their crossbows "
-"before their opponent can retaliate even with a ranged attack. Because they "
-"are mounted on high walls, they cannot move anywhere except on walls and the "
-"roofs of castles."
-msgstr ""
-"Aquests són els guàrdies de la ciutat de Weldyn, la capital de Wesnoth. "
-"Patrullen les muralles, disparant els enemics propers amb les seves "
-"ballestes. Com que van a cavall sobre les altes muralles, només poden "
-"moure's per aquest tipus de terreny."
+msgid "The guardians of the capital city of Weldyn, the Wall Guards patrol the 
walls of the city, shooting at approaching enemies with their crossbows before 
their opponent can retaliate even with a ranged attack. Because they are 
mounted on high walls, they cannot move anywhere except on walls and the roofs 
of castles."
+msgstr "Aquests són els guàrdies de la ciutat de Weldyn, la capital de 
Wesnoth. Patrullen les muralles, disparant els enemics propers amb les seves 
ballestes. Com que van a cavall sobre les altes muralles, només poden moure's 
per aquest tipus de terreny."
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:3
 msgid "Warrior King"
 msgstr "Rei guerrer"
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:22
-msgid ""
-"As the leaders of the human Kingdoms, Kings are responsible for ruling and "
-"protecting their subjects. Kings can coordinate the attacks of level 1 and 2 "
-"units, thereby increasing their fighting efficiency."
-msgstr ""
-"Com a líders dels regnes humans, els reis són responsables de dirigir i "
-"protegir els seus súbdits. Els reis poden coordinar els atacs de les unitats 
"
-"de nivell 1 i 2, incrementant així la seva efectivitat en combat."
+msgid "As the leaders of the human Kingdoms, Kings are responsible for ruling 
and protecting their subjects. Kings can coordinate the attacks of level 1 and 
2 units, thereby increasing their fighting efficiency."
+msgstr "Com a líders dels regnes humans, els reis són responsables de 
dirigir i protegir els seus súbdits. Els reis poden coordinar els atacs de les 
unitats de nivell 1 i 2, incrementant així la seva efectivitat en combat."
 
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:3
 msgid "Watch Tower"
 msgstr "Torre de guaita "
 
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:14
-msgid ""
-"Watch Towers are good places from which to spot enemies and then shoot "
-"miscellaneous items at them with ballistas."
-msgstr ""
-"Les torres de guaita són un bon lloc per veure els enemics i llançar "
-"projectils amb les balistes."
+msgid "Watch Towers are good places from which to spot enemies and then shoot 
miscellaneous items at them with ballistas."
+msgstr "Les torres de guaita són un bon lloc per veure els enemics i llançar 
projectils amb les balistes."
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:3
 msgid "White Mage"
 msgstr "Mag blanc"
 
-#: data/units/White_Mage.cfg:26 data/units/White_Mage.cfg:97
-msgid ""
-"White Mages are weak in combat, but expert in the ways of healing. Units "
-"placed adjacent to a White Mage will heal as though they were resting in a "
-"village. White Mages are potent in battle against the undead, which suffer "
-"high damage from their light beam"
-msgstr ""
-"El mag blanc és feble en el combat, però tot un expert en la curació. Les "
-"unitats situades prop d'aquest mag curaran les seves ferides com si "
-"descansessin a un llogaret. Tanmateix, el mag blanc és poderós en la lluita 
"
-"envers els no morts, els quals pateixen danys terribles dels rajos de llum "
-"dels mags."
+#: data/units/White_Mage.cfg:26
+#: data/units/White_Mage.cfg:97
+msgid "White Mages are weak in combat, but expert in the ways of healing. 
Units placed adjacent to a White Mage will heal as though they were resting in 
a village. White Mages are potent in battle against the undead, which suffer 
high damage from their light beam"
+msgstr "El mag blanc és feble en el combat, però tot un expert en la 
curació. Les unitats situades prop d'aquest mag curaran les seves ferides com 
si descansessin a un llogaret. Tanmateix, el mag blanc és poderós en la 
lluita envers els no morts, els quals pateixen danys terribles dels rajos de 
llum dels mags."
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:77
 msgid "female^White Mage"
@@ -7343,30 +5443,15 @@
 msgstr "Genet de llop"
 
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:17
-msgid ""
-"Smaller and weaker than the orcs, goblins have learned to train large wolves "
-"to serve as mounts, creating the awesome team of the Wolf Riders, who serve "
-"as fast scouts for the goblinoid army. Raised in the orcs' dark caverns, "
-"Wolf Riders can brave even the mountains, unlike most other mounted units."
-msgstr ""
-"Més petits i febles que els orcs, els goblins han aprés a domesticar els "
-"grans llops per fer-los servir de muntura. Aquest increïble equip format per 
"
-"goblin i llop, és un excel·lent explorador, fins i tot dintre de les coves 
i "
-"en terrenys muntanyosos, a diferència de la majoria d'unitats muntades."
+msgid "Smaller and weaker than the orcs, goblins have learned to train large 
wolves to serve as mounts, creating the awesome team of the Wolf Riders, who 
serve as fast scouts for the goblinoid army. Raised in the orcs' dark caverns, 
Wolf Riders can brave even the mountains, unlike most other mounted units."
+msgstr "Més petits i febles que els orcs, els goblins han aprés a domesticar 
els grans llops per fer-los servir de muntura. Aquest increïble equip format 
per goblin i llop, és un excel·lent explorador, fins i tot dintre de les 
coves i en terrenys muntanyosos, a diferència de la majoria d'unitats 
muntades."
 
 #: data/units/Wose.cfg:3
 msgid "Wose"
 msgstr "Wose"
 
 #: data/units/Wose.cfg:16
-msgid ""
-"Woses are treelike creatures of legend. They rose from the forest, and when "
-"in a forest they are indistinguishable from ordinary trees. Their form is "
-"very slow and stiff, so they cannot avoid attacks very well. Their tough "
-"bark is highly resistant to cold, crushing attacks, and arrows, although "
-"blades have no trouble cutting through it, and they are very flammable. By "
-"drawing nutrients from the ground and energy from the sun, Woses can regrow "
-"missing limbs after a fight."
+msgid "Woses are treelike creatures of legend. They rose from the forest, and 
when in a forest they are indistinguishable from ordinary trees. Their form is 
very slow and stiff, so they cannot avoid attacks very well. Their tough bark 
is highly resistant to cold, crushing attacks, and arrows, although blades have 
no trouble cutting through it, and they are very flammable. By drawing 
nutrients from the ground and energy from the sun, Woses can regrow missing 
limbs after a fight."
 msgstr "Wose"
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
@@ -7374,57 +5459,32 @@
 msgstr "Aparició"
 
 #: data/units/Wraith.cfg:21
-msgid ""
-"Wraiths are some of the most powerful ghosts in the undead ranks. They can "
-"summon a spectral sword that drains the life out of their foes, thereby "
-"strengthening themselves. They also have a terrible wail that freezes the "
-"heart of the weak."
-msgstr ""
-"Els fantasmes més poderosos de les tropes de no morts poden fer ús dels 
seus "
-"poders per tal de crear una espasa espectral que absorveix la vida dels seus "
-"enemics. A més, profereixen un lament que congela els cors dels més febles. 
"
-"S'ha d'anar amb molta cura, doncs aquells que siguin morts per aquest atac "
-"tornaran com a aparicions, per servir a aquell qui els va donar mort."
+msgid "Wraiths are some of the most powerful ghosts in the undead ranks. They 
can summon a spectral sword that drains the life out of their foes, thereby 
strengthening themselves. They also have a terrible wail that freezes the heart 
of the weak."
+msgstr "Els fantasmes més poderosos de les tropes de no morts poden fer ús 
dels seus poders per tal de crear una espasa espectral que absorveix la vida 
dels seus enemics. A més, profereixen un lament que congela els cors dels més 
febles. S'ha d'anar amb molta cura, doncs aquells que siguin morts per aquest 
atac tornaran com a aparicions, per servir a aquell qui els va donar mort."
 
 #: data/units/Yeti.cfg:3
 msgid "Yeti"
 msgstr "Yeti"
 
 #: data/units/Yeti.cfg:30
-msgid ""
-"Yetis are giant humanoid creatures that live in the mountains. Few have ever "
-"survived an encounter with one, and their existence is doubted by many."
-msgstr ""
-"Els yetis són criatures gegants que viuen a les muntanyes. Molt pocs són 
els "
-"que han sobreviscut una trobada amb una d'aquestes bèsties, i és per això "
-"que molts posen en dubte la seva existència."
+msgid "Yetis are giant humanoid creatures that live in the mountains. Few have 
ever survived an encounter with one, and their existence is doubted by many."
+msgstr "Els yetis són criatures gegants que viuen a les muntanyes. Molt pocs 
són els que han sobreviscut una trobada amb una d'aquestes bèsties, i és per 
això que molts posen en dubte la seva existència."
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:3
 msgid "Young Ogre"
 msgstr "Ogre jove"
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:16
-msgid ""
-"When still young, Ogres are taken into the army to be trained. They cannot "
-"manage weapons skillfully, so they are given a large blade, in the hope that "
-"they will be smart enough to swing it at their enemies, not their throat."
-msgstr ""
-"Quan encara són joves, els ogres entren a l'exèrcit per ser entrenats. No "
-"són gaire destres amb les armes, així que se'ls hi entrega una fulla ben "
-"gran amb l'esperança que seran prou intel·ligents com per tallar l'enemic i 
"
-"no el seu propi coll."
+msgid "When still young, Ogres are taken into the army to be trained. They 
cannot manage weapons skillfully, so they are given a large blade, in the hope 
that they will be smart enough to swing it at their enemies, not their throat."
+msgstr "Quan encara són joves, els ogres entren a l'exèrcit per ser 
entrenats. No són gaire destres amb les armes, així que se'ls hi entrega una 
fulla ben gran amb l'esperança que seran prou intel·ligents com per tallar 
l'enemic i no el seu propi coll."
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
 msgid "Youth"
 msgstr "Jove"
 
 #: data/units/Youth.cfg:17
-msgid ""
-"Today almost a boy, by his devotion to the crown he is seeking to become a "
-"Lord -- to join the elite of human fighters."
-msgstr ""
-"Avui pràcticament un nen, amb la seva devoció a la corona buscarà 
convertir-"
-"se en un Senyor per tal d'unir-se a l'elit dels lluitadors humans."
+msgid "Today almost a boy, by his devotion to the crown he is seeking to 
become a Lord -- to join the elite of human fighters."
+msgstr "Avui pràcticament un nen, amb la seva devoció a la corona buscarà 
convertir-se en un Senyor per tal d'unir-se a l'elit dels lluitadors humans."
 
 #: src/about.cpp:46
 msgid "+Core Developers"
@@ -7566,7 +5626,8 @@
 msgid "+Bots"
 msgstr "+Robots"
 
-#: src/about.cpp:328 src/help.cpp:2569
+#: src/about.cpp:328
+#: src/help.cpp:2569
 msgid "Close"
 msgstr "Tanca"
 
@@ -7576,8 +5637,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:104
 msgid "You must have your leader on a keep to recruit or recall units."
-msgstr ""
-"El vostre líder ha d'estar en una torre per reclutar o reincorporar unitats."
+msgstr "El vostre líder ha d'estar en una torre per reclutar o reincorporar 
unitats."
 
 #: src/actions.cpp:121
 msgid "There are no vacant castle tiles in which to recruit a unit."
@@ -7587,21 +5647,30 @@
 msgid "none"
 msgstr "cap"
 
-#: src/actions.cpp:280 src/dialogs.cpp:693 src/display.cpp:1005
-#: src/help.cpp:1130 src/reports.cpp:231
+#: src/actions.cpp:280
+#: src/dialogs.cpp:693
+#: src/display.cpp:1005
+#: src/help.cpp:1130
+#: src/reports.cpp:231
 msgid "melee"
 msgstr "melee"
 
-#: src/actions.cpp:280 src/dialogs.cpp:693 src/display.cpp:1006
-#: src/help.cpp:1130 src/reports.cpp:232
+#: src/actions.cpp:280
+#: src/dialogs.cpp:693
+#: src/display.cpp:1006
+#: src/help.cpp:1130
+#: src/reports.cpp:232
 msgid "ranged"
 msgstr "distància"
 
-#: src/actions.cpp:329 src/actions.cpp:429
+#: src/actions.cpp:329
+#: src/actions.cpp:429
 msgid "base damage"
 msgstr "mal base"
 
-#: src/actions.cpp:359 src/actions.cpp:459 src/actions.cpp:468
+#: src/actions.cpp:359
+#: src/actions.cpp:459
+#: src/actions.cpp:468
 msgid "Doubled"
 msgstr "Doblat"
 
@@ -7613,7 +5682,8 @@
 msgid "attacker vulnerability vs"
 msgstr "vulnerabilitat de l'atacant contra"
 
-#: src/actions.cpp:381 src/actions.cpp:499
+#: src/actions.cpp:381
+#: src/actions.cpp:499
 msgid "total damage"
 msgstr "mal total"
 
@@ -7629,12 +5699,16 @@
 msgid "defender vulnerability vs"
 msgstr "vulnerabilitat del defensor contra"
 
-#: src/actions.cpp:695 src/actions.cpp:840 src/display.cpp:948
+#: src/actions.cpp:695
+#: src/actions.cpp:840
+#: src/display.cpp:948
 #: src/reports.cpp:116
 msgid "poisoned"
 msgstr "enverinat"
 
-#: src/actions.cpp:700 src/actions.cpp:845 src/display.cpp:944
+#: src/actions.cpp:700
+#: src/actions.cpp:845
+#: src/display.cpp:944
 #: src/reports.cpp:111
 msgid "slowed"
 msgstr "alentit "
@@ -7691,7 +5765,8 @@
 msgid "Save already exists. Do you want to overwrite it ?"
 msgstr "Ja existeix una partida amb aquest nom. Voleu sobreescriure-la?"
 
-#: src/dialogs.cpp:212 src/dialogs.cpp:444
+#: src/dialogs.cpp:212
+#: src/dialogs.cpp:444
 msgid "Don't ask me again!"
 msgstr "No tornis a preguntar."
 
@@ -7707,11 +5782,13 @@
 msgid "#(Invalid)"
 msgstr "#(Invàlid)"
 
-#: src/dialogs.cpp:363 src/game.cpp:968
+#: src/dialogs.cpp:363
+#: src/game.cpp:968
 msgid "Campaign"
 msgstr "Campanya"
 
-#: src/dialogs.cpp:365 src/game.cpp:1285
+#: src/dialogs.cpp:365
+#: src/game.cpp:1285
 msgid "Multiplayer"
 msgstr "Multijugador"
 
@@ -7723,7 +5800,9 @@
 msgid "replay"
 msgstr "repetició"
 
-#: src/dialogs.cpp:377 src/multiplayer_lobby.cpp:96 src/playturn.cpp:1516
+#: src/dialogs.cpp:377
+#: src/multiplayer_lobby.cpp:96
+#: src/playturn.cpp:1516
 msgid "Turn"
 msgstr "Torn"
 
@@ -7731,11 +5810,14 @@
 msgid "Scenario Start"
 msgstr "Inici de l'escenari"
 
-#: src/dialogs.cpp:382 src/game.cpp:998
+#: src/dialogs.cpp:382
+#: src/game.cpp:998
 msgid "Difficulty"
 msgstr "Dificultat"
 
-#: src/dialogs.cpp:384 src/game.cpp:1096 src/titlescreen.cpp:165
+#: src/dialogs.cpp:384
+#: src/game.cpp:1096
+#: src/titlescreen.cpp:165
 msgid "Version"
 msgstr "Versió"
 
@@ -7760,24 +5842,12 @@
 msgstr "Importa partides"
 
 #: src/dialogs.cpp:435
-msgid ""
-"Your saves directory contains some files from an old version of Battle for "
-"Wesnoth. Would you like to update these to the latest version? This may take "
-"some time."
-msgstr ""
-"El vostre directori conté alguns fitxers de versions anteriors de Batalla "
-"per Wesnoth. Voleu actualitzar-los a la darrera versió? Això pot requerir 
un "
-"cert temps."
+msgid "Your saves directory contains some files from an old version of Battle 
for Wesnoth. Would you like to update these to the latest version? This may 
take some time."
+msgstr "El vostre directori conté alguns fitxers de versions anteriors de 
Batalla per Wesnoth. Voleu actualitzar-los a la darrera versió? Això pot 
requerir un cert temps."
 
 #: src/dialogs.cpp:440
-msgid ""
-"Your saves directory contains some files that don't appear to have been "
-"generated by this version of Battle for Wesnoth. Would you like to register "
-"these files with the game?"
-msgstr ""
-"El vostre directori de partides desades conté alguns fitxers que no "
-"corresponen a aquesta versió de Batalla per Wesnoth. Voleu registrar aquests 
"
-"fitxers amb el joc?"
+msgid "Your saves directory contains some files that don't appear to have been 
generated by this version of Battle for Wesnoth. Would you like to register 
these files with the game?"
+msgstr "El vostre directori de partides desades conté alguns fitxers que no 
corresponen a aquesta versió de Batalla per Wesnoth. Voleu registrar aquests 
fitxers amb el joc?"
 
 #: src/dialogs.cpp:510
 msgid "Show replay"
@@ -7791,17 +5861,23 @@
 msgid "Choose the game to load"
 msgstr "Tria la partida a carregar"
 
-#: src/dialogs.cpp:549 src/dialogs.cpp:560
+#: src/dialogs.cpp:549
+#: src/dialogs.cpp:560
 msgid "Profile"
 msgstr "Perfil"
 
-#: src/dialogs.cpp:640 src/display.cpp:954 src/help.cpp:1015
+#: src/dialogs.cpp:640
+#: src/display.cpp:954
+#: src/help.cpp:1015
 #: src/playturn.cpp:1939
 msgid "level"
 msgstr "nivell"
 
-#: src/dialogs.cpp:678 src/display.cpp:988 src/help.cpp:1061
-#: src/playturn.cpp:2103 src/unit.cpp:1091
+#: src/dialogs.cpp:678
+#: src/display.cpp:988
+#: src/help.cpp:1061
+#: src/playturn.cpp:2103
+#: src/unit.cpp:1091
 msgid "Moves"
 msgstr "Moviments"
 
@@ -7809,7 +5885,8 @@
 msgid "healthy"
 msgstr "sà"
 
-#: src/display.cpp:940 src/reports.cpp:106
+#: src/display.cpp:940
+#: src/reports.cpp:106
 msgid "invisible"
 msgstr "invisible"
 
@@ -7821,23 +5898,32 @@
 msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
 msgstr "Voleu desar la repetició d'aquest escenari?"
 
-#: src/game.cpp:137 src/game.cpp:195 src/playturn.cpp:1525
+#: src/game.cpp:137
+#: src/game.cpp:195
+#: src/playturn.cpp:1525
 msgid "Name:"
 msgstr "Nom:"
 
-#: src/game.cpp:145 src/game.cpp:202 src/playturn.cpp:1542
+#: src/game.cpp:145
+#: src/game.cpp:202
+#: src/playturn.cpp:1542
 msgid "The game could not be saved"
 msgstr "No ha estat possible desar la partida."
 
-#: src/game.cpp:167 src/game.cpp:907 src/game.cpp:1320
+#: src/game.cpp:167
+#: src/game.cpp:907
+#: src/game.cpp:1320
 msgid "The game could not be loaded: "
 msgstr "No ha estat possible desar la partida:"
 
-#: src/game.cpp:170 src/game.cpp:909 src/game.cpp:1322
+#: src/game.cpp:170
+#: src/game.cpp:909
+#: src/game.cpp:1322
 msgid "Error while playing the game: "
 msgstr "S'ha produit un error durant la partida:"
 
-#: src/game.cpp:173 src/game.cpp:1334
+#: src/game.cpp:173
+#: src/game.cpp:1334
 msgid "The game map could not be loaded: "
 msgstr "No ha estat possible carregar la partida:"
 
@@ -7853,15 +5939,13 @@
 msgid "The Battle for Wesnoth"
 msgstr "La Batalla per Wesnoth"
 
-#: src/game.cpp:839 src/multiplayer_connect.cpp:108
-msgid ""
-"This save is from a different version of the game. Do you want to try to "
-"load it?"
-msgstr ""
-"Aquesta partida és d'una versió diferent del joc. Voleu intentar 
carregar-la "
-"igualment?"
+#: src/game.cpp:839
+#: src/multiplayer_connect.cpp:108
+msgid "This save is from a different version of the game. Do you want to try 
to load it?"
+msgstr "Aquesta partida és d'una versió diferent del joc. Voleu intentar 
carregar-la igualment?"
 
-#: src/game.cpp:847 src/game.cpp:850
+#: src/game.cpp:847
+#: src/game.cpp:850
 msgid "The file you have tried to load is corrupt: '"
 msgstr "El fitxer que heu intentat carregar està corromprès."
 
@@ -7921,7 +6005,10 @@
 msgid "Error communicating with the server."
 msgstr "Error de comunicació amb el servidor."
 
-#: src/game.cpp:1095 src/help.cpp:1084 src/help.cpp:1085 src/playturn.cpp:2099
+#: src/game.cpp:1095
+#: src/help.cpp:1084
+#: src/help.cpp:1085
+#: src/playturn.cpp:2099
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
@@ -7978,18 +6065,20 @@
 msgstr "Servidor remot desconnectat."
 
 #: src/game.cpp:1184
-msgid ""
-"There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
-msgstr ""
-"S'ha produit un error creant els fitxers necessaris per instal·lar aquesta "
-"campanya."
+msgid "There was a problem creating the files necessary to install this 
campaign."
+msgstr "S'ha produit un error creant els fitxers necessaris per instal·lar 
aquesta campanya."
 
-#: src/game.cpp:1196 src/game.cpp:1235 src/game.cpp:1260
-#: src/multiplayer_client.cpp:50 src/multiplayer_client.cpp:327
+#: src/game.cpp:1196
+#: src/game.cpp:1235
+#: src/game.cpp:1260
+#: src/multiplayer_client.cpp:50
+#: src/multiplayer_client.cpp:327
 msgid "Connection timed out"
 msgstr "Connexió perduda."
 
-#: src/game.cpp:1199 src/game.cpp:1237 src/game.cpp:1262
+#: src/game.cpp:1199
+#: src/game.cpp:1237
+#: src/game.cpp:1262
 msgid "The server responded with an error: \""
 msgstr "El servidor ha respòs amb un error: \""
 
@@ -7997,7 +6086,8 @@
 msgid "Terms"
 msgstr "Termes"
 
-#: src/game.cpp:1240 src/game.cpp:1265
+#: src/game.cpp:1240
+#: src/game.cpp:1265
 msgid "Response"
 msgstr "Resposta"
 
@@ -8009,7 +6099,8 @@
 msgid "Log on to the official Wesnoth multiplayer server"
 msgstr "Entra al servidor oficial de Wesnoth per partides multijugador"
 
-#: src/game.cpp:1279 src/multiplayer_lobby.cpp:207
+#: src/game.cpp:1279
+#: src/multiplayer_lobby.cpp:207
 msgid "Join Game"
 msgstr "Unir-se"
 
@@ -8041,7 +6132,8 @@
 msgid "Play a game against AI opponents"
 msgstr "Juga una partida contra la màquina"
 
-#: src/game.cpp:1285 src/multiplayer_client.cpp:311
+#: src/game.cpp:1285
+#: src/multiplayer_client.cpp:311
 msgid "Login"
 msgstr "Nom"
 
@@ -8073,27 +6165,35 @@
 msgid "Required XP"
 msgstr "Experiència requerida"
 
-#: src/help.cpp:1077 src/reports.cpp:234
+#: src/help.cpp:1077
+#: src/reports.cpp:234
 msgid "attacks"
 msgstr "atacs"
 
-#: src/help.cpp:1088 src/help.cpp:1089 src/playturn.cpp:2098
+#: src/help.cpp:1088
+#: src/help.cpp:1089
+#: src/playturn.cpp:2098
 msgid "Type"
 msgstr "Tipus"
 
-#: src/help.cpp:1092 src/help.cpp:1093 src/unit_types.cpp:319
+#: src/help.cpp:1092
+#: src/help.cpp:1093
+#: src/unit_types.cpp:319
 msgid "Dmg"
 msgstr "Mal"
 
-#: src/help.cpp:1096 src/help.cpp:1097
+#: src/help.cpp:1096
+#: src/help.cpp:1097
 msgid "Strikes"
 msgstr "Cops"
 
-#: src/help.cpp:1100 src/help.cpp:1101
+#: src/help.cpp:1100
+#: src/help.cpp:1101
 msgid "Range"
 msgstr "Abast"
 
-#: src/help.cpp:1104 src/help.cpp:1105
+#: src/help.cpp:1104
+#: src/help.cpp:1105
 msgid "Special"
 msgstr "Especial"
 
@@ -8101,11 +6201,13 @@
 msgid "Resistances"
 msgstr "Resistències"
 
-#: src/help.cpp:1154 src/help.cpp:1155
+#: src/help.cpp:1154
+#: src/help.cpp:1155
 msgid "Attack Type"
 msgstr "Tipus d'atac"
 
-#: src/help.cpp:1158 src/help.cpp:1159
+#: src/help.cpp:1158
+#: src/help.cpp:1159
 msgid "Resistance"
 msgstr "Resistència"
 
@@ -8113,11 +6215,13 @@
 msgid "Terrain Modifiers"
 msgstr "Modificadors de terreny"
 
-#: src/help.cpp:1190 src/help.cpp:1191
+#: src/help.cpp:1190
+#: src/help.cpp:1191
 msgid "Terrain"
 msgstr "Terreny"
 
-#: src/help.cpp:1198 src/help.cpp:1199
+#: src/help.cpp:1198
+#: src/help.cpp:1199
 msgid "Defense"
 msgstr "Defensa"
 
@@ -8127,25 +6231,18 @@
 
 #: src/help.cpp:1304
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes."
-msgstr ""
-"Aquest terreny actua com $terrains pel que fa al moviment i la defensa."
+msgstr "Aquest terreny actua com $terrains pel que fa al moviment i la 
defensa."
 
 #: src/help.cpp:1306
 msgid "The terrain with the best modifier is chosen automatically."
 msgstr "El terreny amb la millor bonificació es triat automàticament."
 
 #: src/help.cpp:1310
-msgid ""
-"This terrain acts as keep, i.e., you can recruit units when a leader is in a "
-"location with this terrain."
-msgstr ""
-"Aquest terreny actua com a torre, és a dir, podeu reclutar unitats a la zona 
"
-"de castell del voltant quan un líder s'hi troba a sobre."
+msgid "This terrain acts as keep, i.e., you can recruit units when a leader is 
in a location with this terrain."
+msgstr "Aquest terreny actua com a torre, és a dir, podeu reclutar unitats a 
la zona de castell del voltant quan un líder s'hi troba a sobre."
 
 #: src/help.cpp:1312
-msgid ""
-"This terrain acts as castle, i.e., you can recruit units onto a location "
-"with this terrain."
+msgid "This terrain acts as castle, i.e., you can recruit units onto a 
location with this terrain."
 msgstr "Aquest terreny actua com castell, és a dir, podeu reclutar-hi 
unitats."
 
 #: src/help.cpp:1314
@@ -8176,7 +6273,8 @@
 msgid "The End"
 msgstr "Final"
 
-#: src/language.cpp:34 src/language.cpp:152
+#: src/language.cpp:34
+#: src/language.cpp:152
 msgid "System default language"
 msgstr "Idioma per defecte del sistema"
 
@@ -8208,7 +6306,8 @@
 msgid "Bump Size"
 msgstr "Elevació"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:87 src/playturn.cpp:1666
+#: src/mapgen_dialog.cpp:87
+#: src/playturn.cpp:1666
 msgid "Villages"
 msgstr "Llogarets"
 
@@ -8264,7 +6363,8 @@
 msgid "The map is unknown until your units explore it"
 msgstr "El mapa és desconegut fins que s'explora"
 
-#: src/multiplayer.cpp:122 src/reports.cpp:372
+#: src/multiplayer.cpp:122
+#: src/reports.cpp:372
 msgid "Observers"
 msgstr "Observadors"
 
@@ -8272,7 +6372,8 @@
 msgid "Allow users who are not playing to watch the game"
 msgstr "Permet que altres usuaris observin la partida"
 
-#: src/multiplayer.cpp:126 src/multiplayer_client.cpp:150
+#: src/multiplayer.cpp:126
+#: src/multiplayer_client.cpp:150
 #: src/multiplayer_connect.cpp:56
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
@@ -8301,11 +6402,13 @@
 msgid "Share None"
 msgstr "No compartir"
 
-#: src/multiplayer.cpp:148 src/multiplayer_connect.cpp:186
+#: src/multiplayer.cpp:148
+#: src/multiplayer_connect.cpp:186
 msgid "No multiplayer sides."
 msgstr "No hi ha bàndols."
 
-#: src/multiplayer.cpp:177 src/multiplayer_lobby.cpp:208
+#: src/multiplayer.cpp:177
+#: src/multiplayer_lobby.cpp:208
 msgid "Create Game"
 msgstr "Crea partida"
 
@@ -8345,17 +6448,14 @@
 msgid "Experience Requirements: "
 msgstr "Experiència requerida:"
 
-#: src/multiplayer.cpp:452 src/multiplayer.cpp:514
+#: src/multiplayer.cpp:452
+#: src/multiplayer.cpp:514
 msgid "Players: "
 msgstr "Jugadors:"
 
 #: src/multiplayer.cpp:532
-msgid ""
-"The game was unable to bind to the port needed to host games over the "
-"network. Network players will be unable to connect to this game"
-msgstr ""
-"No ha estat possible connectar al port necessari per servir partides en "
-"xarxa. Els jugadors de la xarxa no podran unir-se."
+msgid "The game was unable to bind to the port needed to host games over the 
network. Network players will be unable to connect to this game"
+msgstr "No ha estat possible connectar al port necessari per servir partides 
en xarxa. Els jugadors de la xarxa no podran unir-se."
 
 #: src/multiplayer.cpp:532
 msgid "Warning"
@@ -8365,7 +6465,8 @@
 msgid "Receiving game list..."
 msgstr "Rebent la llista de partides..."
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:132 src/playturn.cpp:1762
+#: src/multiplayer_client.cpp:132
+#: src/playturn.cpp:1762
 msgid "unit^Gold"
 msgstr "Or"
 
@@ -8413,7 +6514,8 @@
 msgid "Show replay of game up to save point?"
 msgstr "Voleu veure la repetició de la partida fins al moment de desar-la?"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:702 src/multiplayer_client.cpp:705
+#: src/multiplayer_client.cpp:702
+#: src/multiplayer_client.cpp:705
 msgid "?"
 msgstr "?"
 
@@ -8433,7 +6535,8 @@
 msgid "I'm Ready"
 msgstr "Estic preparat"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:59 src/multiplayer_connect.cpp:402
+#: src/multiplayer_connect.cpp:59
+#: src/multiplayer_connect.cpp:402
 #: src/multiplayer_connect.cpp:405
 msgid "Team"
 msgstr "Equip"
@@ -8458,8 +6561,10 @@
 msgid "Local Player"
 msgstr "Jugador local"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:276 src/multiplayer_connect.cpp:554
-#: src/multiplayer_connect.cpp:648 src/multiplayer_connect.cpp:750
+#: src/multiplayer_connect.cpp:276
+#: src/multiplayer_connect.cpp:554
+#: src/multiplayer_connect.cpp:648
+#: src/multiplayer_connect.cpp:750
 msgid "Computer Player"
 msgstr "Ordinador"
 
@@ -8507,20 +6612,26 @@
 msgid "Game Lobby"
 msgstr "Sala de joc"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:394 src/multiplayer_connect.cpp:396
+#: src/multiplayer_connect.cpp:394
+#: src/multiplayer_connect.cpp:396
 msgid "Player/Type"
 msgstr "Jugador/Tipus"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:397 src/multiplayer_connect.cpp:400
+#: src/multiplayer_connect.cpp:397
+#: src/multiplayer_connect.cpp:400
 msgid "Faction"
 msgstr "Facció"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:407 src/multiplayer_connect.cpp:410
+#: src/multiplayer_connect.cpp:407
+#: src/multiplayer_connect.cpp:410
 msgid "Color"
 msgstr "Color"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:412 src/multiplayer_connect.cpp:414
-#: src/playlevel.cpp:819 src/playturn.cpp:1665 src/playturn.cpp:1672
+#: src/multiplayer_connect.cpp:412
+#: src/multiplayer_connect.cpp:414
+#: src/playlevel.cpp:819
+#: src/playturn.cpp:1665
+#: src/playturn.cpp:1672
 msgid "Gold"
 msgstr "Or"
 
@@ -8540,7 +6651,8 @@
 msgid "Vacant Slots"
 msgstr "Places lliures"
 
-#: src/multiplayer_lobby.cpp:202 src/multiplayer_lobby.cpp:424
+#: src/multiplayer_lobby.cpp:202
+#: src/multiplayer_lobby.cpp:424
 msgid "<no games open>"
 msgstr "<no hi ha partides obertes>"
 
@@ -8552,15 +6664,18 @@
 msgid "Quit"
 msgstr "Surt"
 
-#: src/playlevel.cpp:569 src/playlevel.cpp:840
+#: src/playlevel.cpp:569
+#: src/playlevel.cpp:840
 msgid "The file you have tried to load is corrupt"
 msgstr "El fitxer que heu intentat carregar està corromprés."
 
-#: src/playlevel.cpp:725 src/playlevel.cpp:739
+#: src/playlevel.cpp:725
+#: src/playlevel.cpp:739
 msgid "Defeat"
 msgstr "Derrota"
 
-#: src/playlevel.cpp:725 src/playlevel.cpp:830
+#: src/playlevel.cpp:725
+#: src/playlevel.cpp:830
 msgid "Victory"
 msgstr "Victòria"
 
@@ -8606,12 +6721,8 @@
 msgstr "Informe de l'escenari"
 
 #: src/playlevel.cpp:855
-msgid ""
-"A network disconnection has occured, and the game cannot continue. Do you "
-"want to save the game?"
-msgstr ""
-"S'ha produit una desconnexió de la xarxa i la partida no pot continuar. "
-"Voleu desar la partida?"
+msgid "A network disconnection has occured, and the game cannot continue. Do 
you want to save the game?"
+msgstr "S'ha produit una desconnexió de la xarxa i la partida no pot 
continuar. Voleu desar la partida?"
 
 #: src/playturn.cpp:82
 msgid "It is now your turn"
@@ -8625,11 +6736,13 @@
 msgid "Defender"
 msgstr "Defensor"
 
-#: src/playturn.cpp:570 src/playturn.cpp:636
+#: src/playturn.cpp:570
+#: src/playturn.cpp:636
 msgid "Damage Calculations"
 msgstr "Càlcul de mal"
 
-#: src/playturn.cpp:615 src/reports.cpp:209
+#: src/playturn.cpp:615
+#: src/reports.cpp:209
 msgid "vs"
 msgstr "contra"
 
@@ -8642,15 +6755,13 @@
 msgstr "Trieu l'arma"
 
 #: src/playturn.cpp:1248
-msgid ""
-"You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
+msgid "You have not started your turn yet. Do you really want to end your 
turn?"
 msgstr "No heu començat a moure. Segur de que voleu finalitzar el vostre 
torn?"
 
-#: src/playturn.cpp:1257 src/playturn.cpp:1262
+#: src/playturn.cpp:1257
+#: src/playturn.cpp:1262
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
-msgstr ""
-"Algunes unitats encara es poden moure. Segur que voleu finalitzar el vostre "
-"torn?"
+msgstr "Algunes unitats encara es poden moure. Segur que voleu finalitzar el 
vostre torn?"
 
 #: src/playturn.cpp:1277
 msgid "Auto-Save"
@@ -8658,24 +6769,20 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1279
 msgid "Could not auto save the game. Please save the game manually."
-msgstr ""
-"No ha estat possible desar la partida automàticament. Si us plau, deseu-la "
-"manualment."
+msgstr "No ha estat possible desar la partida automàticament. Si us plau, 
deseu-la manualment."
 
 #: src/playturn.cpp:1480
 msgid "Rename Unit"
 msgstr "Renomena unitat"
 
-#: src/playturn.cpp:1528 src/playturn.cpp:1542
+#: src/playturn.cpp:1528
+#: src/playturn.cpp:1542
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
 #: src/playturn.cpp:1528
-msgid ""
-"Save names may not contain colons, slashes, or backslashes. Please choose a "
-"different name."
-msgstr ""
-"Els noms no poden contindre comes ni barres. Si us plau, trieu un altre nom."
+msgid "Save names may not contain colons, slashes, or backslashes. Please 
choose a different name."
+msgstr "Els noms no poden contindre comes ni barres. Si us plau, trieu un 
altre nom."
 
 #: src/playturn.cpp:1539
 msgid "Saved"
@@ -8705,7 +6812,8 @@
 msgid "Recruit"
 msgstr "Recluta"
 
-#: src/playturn.cpp:1781 src/playturn.cpp:1965
+#: src/playturn.cpp:1781
+#: src/playturn.cpp:1965
 msgid "Select unit"
 msgstr "Seleccioneu unitat"
 
@@ -8714,19 +6822,12 @@
 msgstr "No teniu prou diners per reclutar aquesta unitat."
 
 #: src/playturn.cpp:1873
-msgid ""
-"My lord, this unit is an experienced one, having advanced levels! Do you "
-"really want to dismiss $noun?"
-msgstr ""
-"Senyor, aquesta unitat és experimentada. Segur que voleu acomiadar a $noun?"
+msgid "My lord, this unit is an experienced one, having advanced levels! Do 
you really want to dismiss $noun?"
+msgstr "Senyor, aquesta unitat és experimentada. Segur que voleu acomiadar a 
$noun?"
 
 #: src/playturn.cpp:1875
-msgid ""
-"My lord, this unit is close to advancing a level! Do you really want to "
-"dismiss $noun?"
-msgstr ""
-"Senyor, aquesta unitat està a punt de pujar de nivell. Segur que voleu "
-"acomiadar a $noun?"
+msgid "My lord, this unit is close to advancing a level! Do you really want to 
dismiss $noun?"
+msgstr "Senyor, aquesta unitat està a punt de pujar de nivell. Segur que 
voleu acomiadar a $noun?"
 
 #: src/playturn.cpp:1880
 msgid "her"
@@ -8776,23 +6877,28 @@
 msgid "Unit List"
 msgstr "Llista d'unitats"
 
-#: src/playturn.cpp:2187 src/playturn.cpp:2249
+#: src/playturn.cpp:2187
+#: src/playturn.cpp:2249
 msgid "Recruits"
 msgstr "Reclutaments"
 
-#: src/playturn.cpp:2193 src/playturn.cpp:2253
+#: src/playturn.cpp:2193
+#: src/playturn.cpp:2253
 msgid "Recalls"
 msgstr "Reincorporacions"
 
-#: src/playturn.cpp:2199 src/playturn.cpp:2257
+#: src/playturn.cpp:2199
+#: src/playturn.cpp:2257
 msgid "Advancements"
 msgstr "Avançaments"
 
-#: src/playturn.cpp:2205 src/playturn.cpp:2261
+#: src/playturn.cpp:2205
+#: src/playturn.cpp:2261
 msgid "Losses"
 msgstr "Pèrdues"
 
-#: src/playturn.cpp:2211 src/playturn.cpp:2265
+#: src/playturn.cpp:2211
+#: src/playturn.cpp:2265
 msgid "Kills"
 msgstr "Morts"
 
@@ -8841,12 +6947,8 @@
 msgstr "Etiqueta"
 
 #: src/playturn.cpp:2591
-msgid ""
-"The games are out of sync and will have to exit. Do you want to save an "
-"error log of your game?"
-msgstr ""
-"La partida no està sincronitzada i haurà de finalitzar. Voleu desar un "
-"registre de l'error de la partida?"
+msgid "The games are out of sync and will have to exit. Do you want to save an 
error log of your game?"
+msgstr "La partida no està sincronitzada i haurà de finalitzar. Voleu desar 
un registre de l'error de la partida?"
 
 #: src/playturn.cpp:2644
 msgid "Replace with AI"
@@ -8870,38 +6972,25 @@
 
 #: src/reports.cpp:106
 msgid "This unit is invisible. It cannot be seen or attacked by enemy units."
-msgstr ""
-"Aquesta unitat és invisible. No pot ser vista ni atacada per unitats "
-"enemigues."
+msgstr "Aquesta unitat és invisible. No pot ser vista ni atacada per unitats 
enemigues."
 
 #: src/reports.cpp:111
-msgid ""
-"This unit has been slowed. It moves at half normal speed and receives one "
-"less attack than normal in combat."
-msgstr ""
-"Aquesta unitat ha esta alentida. Es mou a la meitat de la seva velocitat "
-"habitual i pot fer un atac menys del normal en combat."
+msgid "This unit has been slowed. It moves at half normal speed and receives 
one less attack than normal in combat."
+msgstr "Aquesta unitat ha esta alentida. Es mou a la meitat de la seva 
velocitat habitual i pot fer un atac menys del normal en combat."
 
 #: src/reports.cpp:116
 msgid ""
-"This unit is poisoned. It will lose 8 HP every turn until it can seek a cure "
-"to the poison in a village or from a friendly unit with the 'cures' "
-"ability.\n"
-"\n"
-"Units cannot be killed by poison alone. The poison will not reduce it below "
-"1 HP."
-msgstr ""
-"Aquesta unitat està enverinada. Perdrà 8 punts de vida cada torn fins que "
-"trobi una cura al verí en un llogaret o d'una unitat amiga amb l'habilitat "
-"de curació.\n"
+"This unit is poisoned. It will lose 8 HP every turn until it can seek a cure 
to the poison in a village or from a friendly unit with the 'cures' ability.\n"
+"\n"
+"Units cannot be killed by poison alone. The poison will not reduce it below 1 
HP."
+msgstr ""
+"Aquesta unitat està enverinada. Perdrà 8 punts de vida cada torn fins que 
trobi una cura al verí en un llogaret o d'una unitat amiga amb l'habilitat de 
curació.\n"
 "\n"
-"Les unitats no poden morir només a causa del verí, que només reuirà els "
-"punts de vida fins a 1."
+"Les unitats no poden morir només a causa del verí, que només reuirà els 
punts de vida fins a 1."
 
 #: src/reports.cpp:123
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
-msgstr ""
-"Aquesta unitat ha estat convertida en pedra. No es pot moure ni atacar."
+msgstr "Aquesta unitat ha estat convertida en pedra. No es pot moure ni 
atacar."
 
 #: src/reports.cpp:233
 msgid "damage"
@@ -8968,9 +7057,7 @@
 msgstr "Comença una nova campanya"
 
 #: src/titlescreen.cpp:192
-msgid ""
-"Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
-"the AI"
+msgid "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario 
against the AI"
 msgstr "Juga acompanyat o contra la màquina"
 
 #: src/titlescreen.cpp:193
@@ -9016,3 +7103,4 @@
 #: src/unit_types.cpp:906
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]