wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po
Date: Fri, 18 Feb 2005 05:18:02 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/02/18 10:18:01

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.49&tr2=1.50&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.49 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.50
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.49    Thu Feb 17 16:28:18 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Fri Feb 18 10:18:01 2005
@@ -9,8 +9,8 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-14 09:27+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-17 15:43+0100\n"
-"Last-Translator: Jord�Polo <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-18 11:15+0100\n"
+"Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -3662,7 +3662,7 @@
 
 #: data/units/Draug.cfg:16
 msgid "Towering remains of what once were legendary warriors, the Draug strike 
fear in the hearts of all who oppose them. They are driven not by malice, but 
are forever bound within the dream of unlife, wandering through the greatest 
battles of their memory, and fighting desperately for release, for a peace 
bought only by strength of arms. The memory of their enemy, and the purpose of 
their struggle have long faded into oblivion."
-msgstr ""
+msgstr "Els draug són les restes dels que una vegada foren guerrers 
llegendaris. La seva sola visió posa la por al cos de tots aquells a qui 
s'enfronten. Els draug no actuen per malícia, sinó que estan lligats per 
sempre als somnis, vagant per les batalles més grans de la seva memòria, i 
lluitant desesperadament per lliberar, per una pau feta només amb la força de 
les armes. El record dels seus enemics, i el propòsit de la seva lluita han 
caigut lentament en l'oblit."
 
 #: data/units/Draug.cfg:24
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:22
@@ -3708,12 +3708,12 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:16
 msgid "The guardians of the great dwarvish cities, they blast at their enemies 
using fire from what are called dragonstaves. They are the chief possessors of 
arcane Dwarvish technology."
-msgstr "La Guàrdia del drac vetlla per la seguretat de les grans ciutats. 
Carreguen sobre els seus enemics amb el foc de la seva arma. A més, són els 
posseidors de la arcana tecnología dels nans."
+msgstr "La Guàrdia del drac vetlla per la seguretat de les grans ciutats. 
Carreguen sobre els seus enemics amb el foc de la seva arma. A més, són els 
posseïdors de la arcana tecnologia dels nans."
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:20
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:38
 msgid "dragonstaff"
-msgstr ""
+msgstr "eixordedora"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Dwarvish Fighter"
@@ -3743,7 +3743,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:24
 msgid "Dwarvish Lords are kings under the mountains. Their skill with the 
battle axe is unmatched, and they are able to hit even enemies that are far 
away. Their fine armor is made of the strong alloys crafted by their kin."
-msgstr "El Senyor nan es el rei sota la muntanya. La seva habilitat amb la 
destral és incomparable, i pot atacar enemics que estan a llarga distància. 
Les seves proeses inspiren a aliats més febles que estàn a prop seu."
+msgstr "El Senyor nan es el rei sota la muntanya. La seva habilitat amb la 
destral és incomparable, i pot atacar enemics que estan a llarga distància. 
Les seves proeses inspiren a aliats més febles que estan a prop seu."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:60
 msgid "hatchet"
@@ -3791,15 +3791,15 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderer"
-msgstr "Mosqueter nan"
+msgstr "Arcabusser nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:16
 msgid "Dwarvish Thunderers provide much needed ranged support to the mighty, 
yet slow, close-range fighters of the Dwarvish armies. Their mysterious weapons 
are slower, cruder and noisier than the elegant and swift elvish bows, but 
their impact is unmatched."
-msgstr "Els Mosqueters nans donen cobertura a l'exèrcit nan amb suport de 
llarga distància, un suport molt necessitat pels potents però lents guerrers. 
El seus mosquets són més lents i sorollossos que els elegants i ràpids arcs 
elfics, però la seva potència de foc i d'atac és insuperable."
+msgstr "Els arcabussers nans donen cobertura a l'exèrcit amb suport de llarga 
distància, un suport molt necessitat pels potents però lents guerrers. El 
seus arcabussos són més lents i sorollossos que els elegants i ràpids arcs 
elfics, però la seva potència de foc i d'atac és insuperable."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:40
 msgid "thunderstick"
-msgstr "eixordadora"
+msgstr "arcabús"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderguard"
@@ -3811,7 +3811,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:46
 msgid "dragonstick"
-msgstr ""
+msgstr "arcabús del tro"
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:3
 msgid "Dwarvish Ulfserker"
@@ -4381,11 +4381,11 @@
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:3
 msgid "Horse Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Senyor dels cavalls"
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:17
 msgid "The greatest of the the men of the plains, these Horse Lords are heads 
of their houses and are respected by all, friend or foe. Their sword can kill 
most ordinary enemies, and their morning star crushes those who are left."
-msgstr ""
+msgstr "Els homes més grans de les planes són els caps de les seves cases. 
Amb el temps s'han fet respectar per tothom, ja siguin amics o enemics. La seva 
espasa pot matar els adversaris més comuns, i amb l'estel d'alba esclafen els 
que són capaços de sobreviure al primer atac."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:43
 #: data/units/Mounted_Captain.cfg:46
@@ -4671,7 +4671,7 @@
 #: data/units/Mounted_Captain.cfg:20
 #: data/units/Mounted_Fighter.cfg:17
 msgid "The nobles of the men of the plains are trained with the rest of the 
horsemen to become great warriors. However, they are also trained in commanding 
their comrades, and they are the ones that become the captains of the armies of 
the Clans."
-msgstr "Els homes nobles de les planes són entrenats amb la resta de genets 
per convertir-se en grans guerrers. Tanmateix, també aprenen la comandància 
dels seus camarades, i per tan aspiren a converti-se algun dia en capitans dels 
exèrcits dels clans."
+msgstr "Els homes nobles de les planes són entrenats amb la resta de genets 
per convertir-se en grans guerrers. Tanmateix, també aprenen la comandància 
dels seus camarades, i per tan aspiren a convertir-se algun dia en capitans 
dels exèrcits dels clans."
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:6
 msgid "Mounted Commander"
@@ -4679,7 +4679,7 @@
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:20
 msgid "Leaders of the plains, the Mounted Commanders are skilled with the use 
of the sword and the morning star. Riding horses, they are able to move around 
the battlefield with great speed, and can provide much needed assistance to 
different fronts."
-msgstr "Líders de les planes, els Comandants muntats són hàbils en l'us de 
l'espasa i de l'estel d'alba. Cavalcant els seus cavalls, poden arribar a 
moure's pel camp de batalla amb una gran velocitat, i poden oferir asistència 
als fronts on sigui més necessària."
+msgstr "Líders de les planes, els Comandants muntats són hàbils en l'us de 
l'espasa i de l'estel d'alba. Cavalcant els seus cavalls, poden arribar a 
moure's pel camp de batalla amb una gran velocitat, i poden oferir assistència 
als fronts on sigui més necessària."
 
 #: data/units/Mounted_Fighter.cfg:3
 msgid "Mounted Fighter"
@@ -4691,7 +4691,7 @@
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:17
 msgid "Leaders of the plains, Mounted Warriors are skilled with the use of the 
sword and the morning star. Riding horses, they are able to move around the 
battlefield with great speed, and can provide much needed assistance to 
different fronts."
-msgstr "Líders de les planes, els guerrers muntats són hàbils en l'us de 
l'espasa i de l'estel d'alba. Cavalcant els seus cavalls, poden arribar a 
moure's pel camp de batalla amb una gran velocitat, i poden oferir asistència 
als fronts on sigui més necessària."
+msgstr "Líders de les planes, els guerrers muntats són hàbils en l'us de 
l'espasa i de l'estel d'alba. Cavalcant els seus cavalls, poden arribar a 
moure's pel camp de batalla amb una gran velocitat, i poden oferir assistència 
als fronts on sigui més necessària."
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Mudcrawler"
@@ -4708,7 +4708,7 @@
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:17
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:52
 msgid "The serpentine naga are one of the few races capable of any meaningful 
mobility in water, giving them a whole world forbidden to land dwellers. 
Still, they are not true creatures of the sea, and their inability to breathe 
water leaves them in trepidation of the abyss. They are small, and somewhat 
frail in form, but often much more nimble than their opponents."
-msgstr "Els serpentins nagues són una de les poces races capaces de moure's 
amb un mínim de comoditat a l'aigua. Aquest fet els otorga un munt de 
possibilitats desconegudes pels éssers merament terrestres. Tot i així, no 
són autèntiques criatures del mar, i la seva habilitat per respirar a l'aigua 
és limitada. Són petits i amb un cos fràgil, però sovint són molt més à
gils que els seus enemics."
+msgstr "Els serpentins nagues són una de les poques races capaces de moure's 
amb un mínim de comoditat a l'aigua. Aquest fet els atorga un munt de 
possibilitats desconegudes pels éssers merament terrestres. Tot i així, no 
són autèntiques criatures del mar, i la seva habilitat per respirar a l'aigua 
és limitada. Són petits i amb un cos fràgil, però sovint són molt més à
gils que els seus enemics."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:38
 msgid "Nagini Fighter"
@@ -4720,7 +4720,7 @@
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:21
 msgid "The most practiced of the naga blademasters are initiated into the 
caste of the Myrmidon, masters of their twin-bladed art. They strike as fast 
as the snakes which they resemble, and dance away from attacks with grace. Not 
only are they potent enemies on any open terrain, but their ability to swim 
allows them a deadly mobility."
-msgstr ""
+msgstr "Els nagues que tenen més pràctica amb les espases són iniciats en 
la casta dels mirmidons, mestres de la lluita a dos mans. Colpegen tan ràpid 
com les serps a les que s'assemblen, i esquiven la majoria dels atacs amb tota 
naturalitat. No només són enemics formidables en qualsevol terreny obert, 
sinó que també tenen molt bona mobilitat, especialment a l'aigua."
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:42
 msgid "Nagini Myrmidon"
@@ -4728,7 +4728,7 @@
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:60
 msgid "The most practiced of the nagini blademasters are initiated into the 
caste of the Myrmidon, masters of their twin-bladed art. They strike as fast 
as the snakes which they resemble, and dance away from attacks with grace. Not 
only are they potent enemies on any open terrain, but their ability to swim 
allows them a deadly mobility."
-msgstr ""
+msgstr "Les nagues que tenen més pràctica amb les espases són iniciades en 
la casta dels mirmidons, mestres de la lluita a dos mans. Colpegen tan ràpid 
com les serps a les que s'assemblen, i esquiven la majoria dels atacs amb tota 
naturalitat. No només són enemics formidables en qualsevol terreny obert, 
sinó que també tenen molt bona mobilitat, especialment a l'aigua."
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:3
 msgid "Naga Warrior"
@@ -5653,7 +5653,7 @@
 #: src/help.cpp:1130
 #: src/reports.cpp:231
 msgid "melee"
-msgstr "melee"
+msgstr "melé"
 
 #: src/actions.cpp:280
 #: src/dialogs.cpp:693
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]