serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] po.vim dodatak


From: Slobo
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] po.vim dodatak
Date: Wed, 7 May 2003 02:24:58 +0200
User-agent: KMail/1.5.1

Поздрав Урке,

Прво хвала на предлозима у вези побољшања po.vim скрипте и скоро готовом 
решењу.

> Mislim da bi terbalo u po.vim skriptu dodati i automatsko auriranje
> stati�ih informacija u zaglavlju. 

Опис решења:
Следећа поља треба уклонити са почетка сваке по датотеке као што је Данило 
недавно објаснио ( аутоматски ће се убацити на основу података који се чувају 
на серверу).
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
Тако да у погледу статичних информација остају: 
Last-Translator (maintainer)
Language-Team
Content-Type

Како ради:
У вашу .gvimrc датотеку поставите следеће:

let name_and_email = "име и презиме <електронска пошта>\\n\""
let lang_team = "Serbian (sr) <address@hidden>\\n\""
let content_type = "text/plain; charset=utf-8\\n\""

Остаје по старом да се са F6 добија PO-Revision-Date.

Ja sam uradio neku 'traljavu' skriptu

Скрипта је у реду! Конкретно је радила добро.

> Ovu skriptu treba razbiti na funkciju koja � da proveri da li je ve�upisan
> prvi prevodilac, pa samo ako nije da se upie onaj koji je pritisnuo taster
> F7, t.j. vlasnik skripte.
Нема потребе. Last-Translator је увек и maintainer а то сте увек Ви,  било да 
први пут преводите нешто за шта ћете бити задужени било да сте добили 
напуштен већ готов превод за који сте поново одговорни.

Исправљање туђих превода ће ићи преко странице са грешкама (ако Данило 
прихвати мој предлог  (иначе сигуран сам да је доста тешко увезати те моје 
маштарије, тако да дајмо човеку мало више времена да то заврши...)

> Takoe mislim da bi trebalo dodati u po.vim sriptu jo i slede� alate:
>
> 1. Odlazak na prethodni neprevedeni termin
> 2. Odlazak na prvi slede� nejasno prevedeni termin (fuzzy)
> 3. Odlazak na prvi prethodni nejasno prevedeni termin (fuzzy)

Урађено!

>
> Ako jo ko ima neki predlog koji bi nam svima olakao sreivanje, bilo bi
> dobro, ja se ne mogu setiti sada :)
>
> Moja skripta je u prilogu.

Хвала,

Допуњена скрипта је у додатку па ми јавите ако има неких грешака па ћу то 
одмах исправити и допунити документацију.

Новост:
F1 / F2    тражи <--  --> fuzzy
CTRL+F9 / F9    тражи <--   --> непреведено
F7 попуњава три поља

Пуно поздрава,
Слобо address@hidden


Attachment: po.vim
Description: Text document


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]