serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ispravljanje prevoda (bilo Re: [Serbiangnome-lista] po.vim dodatak)


From: Danilo Segan
Subject: Ispravljanje prevoda (bilo Re: [Serbiangnome-lista] po.vim dodatak)
Date: Wed, 07 May 2003 10:09:46 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Slobo wrote:

Како ради:
У вашу .gvimrc датотеку поставите следеће:

let name_and_email = "име и презиме <електронска пошта>\\n\""
let lang_team = "Serbian (sr) <address@hidden>\\n\""
let content_type = "text/plain; charset=utf-8\\n\""
Ух, ево и ја сам добио обавештење да је заправо исправно користити UTF-8 (значи све великим словима), па ћу у складу са тим и мењати. Исправио сам правилник, али на овоме нећу инсистирати у претераној мери (пошто је грешка моја). Наравно, сви будућу преводи би могли да буду са овим, али мислим да ћу допунити моју скрипту за припрему превода да аутоматски то замењује.

Остаје по старом да се са F6 добија PO-Revision-Date.
А можда да се дода да по снимању фајла буде допуњен PO-Revision-Date (тако ради po-mode.el, ставља одговарајући позив у save-hook).


Ovu skriptu treba razbiti na funkciju koja � da proveri da li je ve�upisan
prvi prevodilac, pa samo ako nije da se upie onaj koji je pritisnuo taster
F7, t.j. vlasnik skripte.
Нема потребе. Last-Translator је увек и maintainer а то сте увек Ви, било да први пут преводите нешто за шта ћете бити задужени било да сте добили напуштен већ готов превод за који сте поново одговорни.

Исправљање туђих превода ће ићи преко странице са грешкама (ако Данило прихвати мој предлог (иначе сигуран сам да је доста тешко увезати те моје маштарије, тако да дајмо човеку мало више времена да то заврши...)
У циљу мало веће отворености система, дао бих још један предлог за решавање локалних грешака (за грешке у изворним .ПОТ датотекама ће нови образац бити обавезан; захваљујем на стрпљењу).

Наиме, како вам се чини да свако може да преузме и превод неког другог, допуни га и пошаље, али да онај који одржава буде задужен за одобравање тог превода. Ово ми је лакше да направим пошто је све већ ту, и само треба да заменим if услов који је некад проверавао да ли је корисник администратор (тј. ја :-)), са тим да ли је корисник одржаваоц дотичног превода, па ако није, шаље се одржаваоцу е-писмо, и чека на његово одобрење. Такође бих додао и један унос за такве случајеве типа „ChangeLog“, који би садржао описане измене и који би се истовремено слао одржаваоцу.

Затим би одржаваоц превода имао могућност да превод прихвати или одбије (и за тај превод тада је стање опет „преведено“ уместо „у току“). У суштини, преводилац може тада сваки превод да одбије, и да сам изврши поменуте исправке (или део њих), па да на тај начин добије исти резултат као поменути образац за грешке. Али, уколико се са свиме у потпуности слаже, може лакше да прихвати измене. Такође, на тај начин ће у бази бити уписан одговарајући податак о томе ко је допринео преводу, па ћемо моћи да све то бележимо и у аутоматски генерисаним фајловима.

Наравно, нови образац је потребан за локалне грешке које пријављују „непреводиоци“, или већ преводиоци који неки програм само користе. На тај начин одржаваоц превода може да решава све како му је воља.

Допуњена скрипта је у додатку па ми јавите ако има неких грешака па ћу то одмах исправити и допунити документацију.
Упутство сам већ допунио новим командама. Ако нешто не ваља, знате како да упутите примедбе.

Живели,
Данило

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]