serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] po.vim dodatak


From: Urke MMI
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] po.vim dodatak
Date: Tue, 6 May 2003 15:19:31 +0200

Autor: Danilo Segan <address@hidden> [DS]
MsgID: address@hidden
Datum: Tue, 06 May 2003 13:06:36 +0200

DS> Pošto se Slobodan ne javlja, da li možda želiš da postavim ovo na 
DS> Prevod.org/uvod/gvim/ (i da dopunim uputstvo, a ti reci kako i čime)?

Pa u principu, tu sada ima jedna stvar: uvodni deo treba da se izbriše,
tako da ono 'prvi prevodilac' ne treba. I terbalo bi da se to pretvori u
funkciju, tako da korisnik/prevodilac samo na jednom mestu unese za neku
promenljivu ime i prezime i adresu e-pošte, a ne da to radi na dva mesta.

Ovo može da bude korinso, ali ako ćeš ti već automatski na osnovu podataka
iz baze na sajtu na nivou sajta uraditi ubacivanje poslednjeg prevodioca,
onda mislim da ovo nije toliko neophodno :) Jedino da se automatski podesi
kodni raspored :)

Eh da, trebaš da dodaš ono za :set cpo-=< ukoliko ne funkcioniše mapiranje
funkcijskih/specijalnih karaktera, da se ljudi, ako nabasaju na aj problem,
ne muče i smaraju traženjem rezultata kad smo to već apsolvirali :)

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]