serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Ispravljanje prevoda (bilo Re: [Serbiangnome-lista] po.vim dodatak)


From: Dule (Giles/Zil)
Subject: Re: Ispravljanje prevoda (bilo Re: [Serbiangnome-lista] po.vim dodatak)
Date: Sun, 11 May 2003 13:38:13 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; FreeBSD i386; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20030324

Slobo napisa:

Не знам да ли су Дуле и Пеђа решили проблеме на основу одговора које су добили на листи? Чекам одговор па ћу онда допунити упутство. Проблеми су били GVim и GTK1 (Gnome 1.4) и вероватно проблем са избором слова.

Има ли напретка или да помажем?

Ех, ја сам био мало заузет протеклих дана, али ево да одговорим.

Наиме, код мене је ћирилични унос радио од самога почетка, грешка коју сам
ја стално правио се састојала у томе што сам мењао тастатуру(!?). Установио сам да ако ми остане на „en_US“ а ја у gVim-у пребацим на serbian-UTF-8.vim (уликсов) keymap _СВЕ_ ради како треба. Чим пребацим (XKB, дунав-ц.1) на yu или sr више се ништа не види приликом куцања.

Дакле, проблема није ни било? ...
--
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

<dule nick="Giles/Zil">
     <IM Jabber="address@hidden" ICQ="33359062" />
     <GnuPG_PGP key="http://ckrew.f2g.net/dule.asc"; />
</dule>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]