ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Intransitive verb


From: Ketil Kvifte
Subject: [ordbanken] Intransitive verb
Date: Tue, 02 Oct 2012 21:34:46 +0200
User-agent: KMail/1.13.7 (Linux/3.2.0-3-amd64; KDE/4.8.4; x86_64; ; )

Hei

Eg ser at nynorskordlista på nett er rar på det transitive verbet å hengja/å 
henga og det intransitive verbet å henga. Kvifor er det valfri -gj- i det 
transitive, men ikkje det intransitive? Eg har ikkje slått opp om det er ein 
feil, om det var endring i ny reform, eller om det "alltid" har vore slik. Eg 
meiner det var litt rart.

Vil undersøkja meir seinare. Tenkjer testing av eldste og nyaste versjon av 
programmet ordbanken er på sin plass.

Ketilreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]