ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Intransitive verb


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] Intransitive verb
Date: Tue, 02 Oct 2012 22:32:27 +0200

ty. den 02. 10. 2012 klokka 21.34 (+0200) skreiv Ketil Kvifte:
> 
> Eg ser at nynorskordlista på nett er rar på det transitive verbet å hengja/å 
> henga og det intransitive verbet å henga. Kvifor er det valfri -gj- i det 
> transitive, men ikkje det intransitive?

I 2012-rettskrivinga var det bestemt at ord som hadde -gj-/-kj- i
hovudform og -g-/-k- i sideform skulle få valfri form. Dette gjeld for
eksempel hengja/henga. Men det intransitive verbet henga har aldri hatt
sideform med j, og har ikkje fått noko ny alternativ form. I praksis er
det som er gjort her altså å gjera sideformer om til jamstilte former.

Tilsvarande gjeld også andre ord av same mønster, som knekkja/knekka.
 
-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]