ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Intransitive verb


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] Intransitive verb
Date: Sat, 13 Oct 2012 10:25:21 +0200

ty. den 02. 10. 2012 klokka 23.21 (+0200) skreiv Ketil Kvifte:
> 
> Lasta ned svn-versjonen av siste utgåva og eg synest det ser bra ut. Mykje 
> betre enn siste lanserte versjon. Likar best kommandolinjegrensesnittet. 
> Plasmoiden ser ikkje ut til å fungera akkurat no. 

Han skal i utgangspunktet fungera. Kva er det som ikkje fungerer med
han? Kan du ev. melda inn ein feilrapport på
https://savannah.nongnu.org/bugs/?func=additem&group=ordbanken

Eg ønskjer at alt skal fungera til neste offisielle utgåve, og vil prøva
å retta eventuelle feil.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]