www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po surveillance-vs-democracy.nl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po surveillance-vs-democracy.nl.po
Date: Tue, 24 May 2016 03:35:04 +0000 (UTC)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    16/05/24 03:35:04

Modified files:
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.nl.po 

Log message:
    validation fix

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.nl.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: surveillance-vs-democracy.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.nl.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- surveillance-vs-democracy.nl.po   23 May 2016 18:58:07 -0000   1.7
+++ surveillance-vs-democracy.nl.po   24 May 2016 03:35:03 -0000   1.8
@@ -116,7 +116,7 @@
 msgstr ""
 "Er worden <a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-";
 "surveillance-patriot-act-author-bill\">wetten voorgesteld om de &ldquo;"
-"nationale surveillance-krachten in te perken&rdquo; in de VS, maar deze "
+"nationale surveillance-krachten in te perken&rdquo;</a> in de VS, maar deze "
 "wetgeving baseert zich op beperking van het gebruik van onze virtuele "
 "dossiers door de overheid. Wanneer &ldquo;de klokkenluider pakken&rdquo; "
 "genoeg reden is om de klokkenluider te identificeren, zal dat hem niet "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]