www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po surveillance-vs-democracy.nl.po


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy/po surveillance-vs-democracy.nl.po
Date: Wed, 11 May 2016 18:50:48 +0000 (UTC)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    16/05/11 18:50:48

Modified files:
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.nl.po 

Log message:
    Fuzzy translations update.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.nl.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: surveillance-vs-democracy.nl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.nl.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- surveillance-vs-democracy.nl.po   6 May 2016 19:40:50 -0000    1.2
+++ surveillance-vs-democracy.nl.po   11 May 2016 18:50:48 -0000   1.3
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: surveillance-vs-democracy.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-05-02 11:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-05-06 21:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-05-11 20:49+0100\n"
 "Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch\n"
 "Language: nl\n"
@@ -543,7 +543,6 @@
 "leiden waarop verdachte journalisten altijd op straat kunnen worden gevolgd, "
 "waarbij bekeken kan worden met wie ze praten."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | Internet-connected cameras often have lousy digital security themselves,
 # | so <a
 # | 
[-href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances\";>anyone-]
@@ -553,7 +552,7 @@
 # | admitted, except when carried by people. Everyone must be free to post
 # | photos and video recordings occasionally, but the systematic accumulation
 # | of such data on the Internet must be limited.
-#, fuzzy
+#. type: Content of: <p>
 #| msgid ""
 #| "Internet-connected cameras often have lousy digital security themselves, "
 #| "so <a href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-";
@@ -578,10 +577,10 @@
 "wants-spy-you-through-your-appliances\">iedereen zou kunnen bekijken wat de "
 "camera ziet</a>. Om de privacy te herstellen, zouden we het gebruik van "
 "internet-verbonden camera's moeten verbieden op plekken en tijden waarop het "
-"algemene publiek is toegelaten, behalve als ze worden gedragen door mensen. "
-"Iedereen moet vrij zijn om af en toe foto's en video's te publiceren, maar "
-"de systematische verzameling van zulke gegevens op het internet moet worden "
-"beperkt."
+"algemene publiek is toegelaten, behalve degenen die hun eigen camera "
+"meenemen. Iedereen moet de vrijheid hebben om af en toe foto's en video's te "
+"publiceren, maar de systematische verzameling van zulke gegevens op het "
+"internet moet worden beperkt."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1011,7 +1010,6 @@
 "Journalistiek moet echter beschermd worden tegen surveillance, zelfs als het "
 "bedrijfsmatig wordt bedreven."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | Digital technology has brought about a tremendous increase in the level of
 # | surveillance of our movements, actions, and communications. It is far
 # | more than we experienced in the 1990s, and <a
@@ -1020,7 +1018,7 @@
 # | more than people behind the Iron Curtain experienced</a> in the 1980s, and
 # | proposed legal limits on state use of the accumulated data would not alter
 # | that.
-#, fuzzy
+#. type: Content of: <p>
 #| msgid ""
 #| "Digital technology has brought about a tremendous increase in the level "
 #| "of surveillance of our movements, actions, and communications. It is far "
@@ -1036,22 +1034,21 @@
 "Curtain experienced</a> in the 1980s, and proposed legal limits on state use "
 "of the accumulated data would not alter that."
 msgstr ""
-"Digitale technologie heeft een enorme verhoging gebracht van het niveau van "
-"surveillance van onze bewegingen, acties en contacten. Het is veel meer dan "
-"we ondervonden in de jaren 90, en <a href=\"http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/";
+"Digitale technologie heeft een enorme toename laten zien van toezicht op "
+"onze bewegingen, acties en contacten. Het is veel meer dan we in de jaren 90 "
+"hadden en <a href=\"http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/";
 "your_iphone_works_for_the_secret_police.html\">veel meer dan de mensen "
-"achter het IJzeren Gordijn ondervonden</a> in de jaren 80. Voorgestelde "
+"achter het IJzeren Gordijn ooit hadden</a> in de jaren 80. Voorgestelde "
 "wettelijke limieten op het gebruik van verzamelde gegevens door de overheid "
 "zullen dat niet veranderen."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | Companies are designing even more intrusive surveillance. Some project
 # | that pervasive surveillance, hooked to companies such as Facebook, could
 # | have deep effects on <a
 # | 
href=\"http{+s+}://www.theguardian.com/technology/2015/aug/10/internet-of-things-predictable-people\">how
 # | people think</a>. Such possibilities are imponderable; but the threat to
 # | democracy is not speculation. It exists and is visible today.
-#, fuzzy
+#. type: Content of: <p>
 #| msgid ""
 #| "Companies are designing even more intrusive surveillance. Some project "
 #| "that pervasive surveillance, hooked to companies such as Facebook, could "
@@ -1067,12 +1064,12 @@
 "possibilities are imponderable; but the threat to democracy is not "
 "speculation. It exists and is visible today."
 msgstr ""
-"Bedrijven zijn zelfs nog opdringerige surveillance aan het ontwerpen. "
-"Sommige mensen voorspellen dat indringende surveillance, van bedrijven zoals "
-"Facebook, grote effecten kan hebben op <a href=\"http://www.theguardian.com/";
-"technology/2015/aug/10/internet-of-things-predictable-people\">hoe mensen "
-"denken</a>. Zulke effecten zijn niet aantoonbaar, maar de bedreiging voor de "
-"democratie is geen speculatie. Het bestaat en is vandaag de dag al zichtbaar."
+"Bedrijven zijn zelfs nog opdringeriger toezicht aan het bedenken. Sommige "
+"mensen voorspellen dat indringend toezicht van bedrijven als Facebook, grote "
+"effecten kan hebben op <a href=\"http://www.theguardian.com/technology/2015/";
+"aug/10/internet-of-things-predictable-people\">hoe mensen denken</a>. Zulke "
+"effecten zijn niet aantoonbaar, maar de bedreiging voor de democratie is "
+"re&euml;el. Het bestaat en is vandaag de dag al zichtbaar."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]