www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy surveillance-vs-democracy.nl.html


From: GNUN
Subject: www/philosophy surveillance-vs-democracy.nl.html
Date: Tue, 24 May 2016 03:58:41 +0000 (UTC)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   16/05/24 03:58:41

Modified files:
    philosophy   : surveillance-vs-democracy.nl.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.nl.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: surveillance-vs-democracy.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.nl.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- surveillance-vs-democracy.nl.html  12 May 2016 04:28:26 -0000   1.1
+++ surveillance-vs-democracy.nl.html  24 May 2016 03:58:41 -0000   1.2
@@ -54,8 +54,8 @@
 voorgesteld om de &ldquo;nationale surveillance-krachten in te
 perken&rdquo;</a> in de VS, maar deze wetgeving baseert zich op beperking
 van het gebruik van onze virtuele dossiers door de overheid. Wanneer
-&ldquo;de klokkenluider pakken&rdquo; genoeg redenen zijn klokkenluiders te
-identificeren, zal dat hen niet genoeg beschermen. We moeten verder gaan.</p>
+&ldquo;de klokkenluider pakken&rdquo; genoeg reden is om de klokkenluider te
+identificeren, zal dat hem niet genoeg beschermen. We moeten verder gaan.</p>
 
 <h3>De bovengrens van controle in een democratie</h3>
 
@@ -138,10 +138,10 @@
 
href="http://www.nytimes.com/2015/06/22/world/europe/macedonia-government-is-blamed-for-wiretapping-scandal.html";>de
 democratie rechtstreeks uit te hollen</a>.</p>
 
-<p>Totale surveillance die toegankelijk is voor de overheid stelt deze in staat
-massale fishing-acties op te starten tegen elke persoon. Om persvrijheid en
-democratie veilig te stellen, moeten we de verzameling van gegevens, die
-gemakkelijk voor de overheid toegankelijk is, beperken.</p>
+<p>Totale overheidstoezicht maakt het mogelijk dat de overheid een massale
+volgactie start tegen elke persoon. Om persvrijheid en democratie veilig te
+stellen, moeten we de verzameling van gegevens, die gemakkelijk voor de
+overheid toegankelijk is, beperken.</p>
 
 <h3>Goede privacy-bescherming moet technisch zijn</h3>
 
@@ -160,8 +160,8 @@
 href="http://www.nytimes.com/2009/04/16/us/16nsa.html";>genegeerd</a>.</p>
 
 <p>Tegelijkertijd zal de populist de gebruikelijke smoezen gebruiken als reden
-voor totale surveillance; elke terroristenaanval, zelfs eentje waarbij
-slechts een handvol mensen omkomt, kan hiervoor worden aangegrepen.</p>
+voor totaal toezicht; elke terroristenaanval, zelfs eentje waarbij slechts
+een handvol mensen omkomt, kan hiervoor worden aangegrepen.</p>
 
 <p>Als toegangsbeperkingen tot gegevens terzijde worden geschoven, zal het zijn
 alsof die beperkingen nooit hebben bestaan. Dossiers die in al die jaren
@@ -214,16 +214,16 @@
 <p>Zelfbescherming is essentieel, maar zelfs de meest rigide zelfbescherming is
 onvoldoende om jouw privacy te beschermen op of tegen systemen die niet van
 jou zijn. Als we met anderen communiceren of ons voortbewegen in de stad,
-hangt onze privacy af van de praktijken van de samenleving. We kunnen
+hangt onze privacy af van hoe de samenleving is georganiseerd. We kunnen
 sommige systemen vermijden die onze communicatie en bewegingen vastleggen,
 maar niet allemaal. Het is overduidelijk beter om er voor te zorgen dat deze
-systemen stoppen met het surveilleren van personen die niet verdacht worden
-van misdrijven.</p>
+systemen stoppen met het volgen van personen die niet verdacht worden van
+misdrijven.</p>
 
 <h3>We moeten elk systeem ontwerpen met het oog op privacy</h3>
 
-<p>Als we geen samenleving willen met totale surveillance, moeten we
-surveillance beschouwen als een soort sociale vervuiling, en moeten we de
+<p>Als we geen samenleving willen waar toezicht wordt gehouden op alles, moeten
+we surveillance beschouwen als een soort sociale vervuiling, en moeten we de
 toezichtmogelijkheden van elk nieuw digitaal systeem beperken, net zoals we
 de invloed van constructiebouw op het milieu beperken.</p>
 
@@ -259,22 +259,22 @@
 leiden waarop verdachte journalisten altijd op straat kunnen worden gevolgd,
 waarbij bekeken kan worden met wie ze praten.</p>
 
-<p>Camera's die met internet zijn verbonden hebben zelf een slechte digitale
-veiligheid, dus <a
-href="http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances";>iedereen
-zou kunnen bekijken wat de camera ziet</a>. Om de privacy te herstellen,
-zouden we het gebruik van internet-verbonden camera's moeten verbieden op
-plekken en tijden waarop het algemene publiek is toegelaten, behalve degenen
-die hun eigen camera meenemen. Iedereen moet de vrijheid hebben om af en toe
-foto's en video's te publiceren, maar de systematische verzameling van zulke
-gegevens op het internet moet worden beperkt.</p>
+<p>Camera's die met internet zijn verbonden zijn zelf slecht digitaal
+beveiligd, dus <a
+href="http://www.networkworld.com/article/2221934/microsoft-subnet/cia-wants-to-spy-on-you-through-your-appliances.html";>iedereen
+zou kunnen zien wat de camera ziet</a>. Om de privacy te herstellen, zouden
+we het gebruik van internet-verbonden camera's moeten verbieden op plekken
+en tijden waarop het algemene publiek is toegelaten, behalve als ze worden
+gedragen door mensen. Iedereen moet vrij zijn om af en toe foto's en video's
+te publiceren, maar de systematische verzameling van zulke gegevens op het
+internet moet worden beperkt.</p>
 
 <p><a name="privatespace"><b>*</b></a>Ik neem hier aan dat de veiligheidscamera
 is gericht op de binnenkant van een winkel of op de straat. Een camera die
 door iemand anders op iemands priv&eacute;terrein is gericht schendt de
 privacy, maar dat is een andere kwestie.</p>
 
-<h3 id="digitalcash">Oplossing voor internetsurveillance door bedrijven</h3>
+<h3 id="digitalcash">Oplossing voor internettoezicht door bedrijven</h3>
 
 <p>De meeste dataverzameling komt voort uit de eigen digitale activiteiten van
 mensen. Meestal worden die door bedrijven verzameld. Maar als het aankomt op
@@ -338,7 +338,7 @@
 (met digitaal contant geld bijvoorbeeld). Systemen met
 kentekenplaat-herkenning noteren alle kentekens, en de <a
 
href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/whos_watching_you/8064333.stm";>gegevens
-kunnen onbeperkt worden opgeslagen</a>; het zou bij wet verplicht moeten
+kunnen onbeperkt worden opgeslagen</a>. Het zou bij wet verplicht moeten
 zijn om alleen die kentekens op te nemen die door de rechter op een lijst
 met gezochte auto's geplaatst zijn. Een minder veilig alternatief zou zijn
 om alle opnamen van auto's lokaal op te slaan, maar slechts voor een paar
@@ -350,7 +350,7 @@
 <p>De lijst met personen die in de VS niet mogen vliegen moet worden afgeschaft
 omdat het <a
 
href="https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty-racial-justice/victory-federal-court-recognizes";>straft
-zonder rechtszaak</a> is.</p>
+zonder rechtszaak</a>.</p>
 
 <p>Het is acceptabel om een lijst te hebben met personen wiens bagage extra zal
 worden doorzocht, en anonieme passagiers op binnenlandse vluchten kunnen
@@ -382,10 +382,10 @@
 identiteit van degene die de fiets huurt alleen bekend is binnen het station
 waar de fiets is gehuurd. Wanneer de fiets is gehuurd, worden alle stations
 ge&iuml;nformeerd dat die fiets naar &ldquo;buiten&rdquo; is, dus als de
-gebruiker de fiets weer op een willekeurig station inlevert (over het
-algemeen op een ander station), zal dat station weten waar en wanneer die
-fiets was gehuurd. Het zal het andere station informeren dat de fiets niet
-langer &ldquo;buiten&rdquo; is. Het zal ook de rekening voor de gebruiker
+gebruiker de fiets weer op een willekeurig station inlevert (wellicht op een
+ander station), zal dat station weten waar en wanneer die fiets was
+gehuurd. Het zal het andere station informeren dat de fiets niet langer
+&ldquo;buiten&rdquo; is. Het zal ook de rekening voor de gebruiker
 berekenen, en die via een paar andere stations naar het hoofdkantoor sturen,
 zodat het hoofdstation niet kan uitzoeken waar de rekening vandaan kwam. Als
 dit is gedaan kan het inleverstation alles over de transactie vergeten. Als
@@ -428,9 +428,9 @@
 deeloplossing voor jou en anderen om een e-maildienst te gebruiken in een
 land dat nooit zou samenwerken met je eigen overheid, en om te communiceren
 met elkaar via versleuteling. Echter, Ladar Levison (de eigenaar van de
-e-maildienst Lavabit die was doorzocht door VS-surveillance) heeft een beter
-idee voor een versleutelingssysteem waarmee jouw e-maildienst alleen zou
-weten dat je een e-mail hebt gestuurd naar een gebruiker van mijn
+e-maildienst Lavabit die was doorzocht door VS-overheidstoezicht) heeft een
+beter idee voor een versleutelingssysteem waarmee jouw e-maildienst alleen
+zou weten dat je een e-mail hebt gestuurd naar een gebruiker van mijn
 e-maildienst, en mijn e-maildienst zou alleen weten dat ik een e-mail heb
 ontvangen van een gebruiker van jouw e-maildienst, maar het zou moeilijk
 zijn om vast te stellen dat jij een e-mail naar mij hebt gestuurd.</p>
@@ -471,31 +471,31 @@
 van BP, de kernramp van Fukushima, en de financi&euml;le crisis van 2008) is
 groter dan terrorisme.</p>
 
-<p>Journalistiek moet echter beschermd worden tegen surveillance, zelfs als het
-bedrijfsmatig wordt bedreven.</p>
+<p>Journalistiek moet echter beschermd worden tegen elke overheidstoezicht,
+zelfs als het bedrijfsmatig wordt bedreven.</p>
 
 <hr />
 
-<p>Digitale technologie heeft een enorme toename laten zien van toezicht op
-onze bewegingen, acties en contacten. Het is veel meer dan we in de jaren 90
-hadden en <a
-href="http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html";>veel
-meer dan de mensen achter het IJzeren Gordijn ooit hadden</a> in de jaren
+<p>Digitale technologie heeft een enorme verhoging gebracht van het toezicht op
+onze bewegingen, acties en contacten. Het is veel meer dan we ondervonden in
+de jaren 90, en <a
+href="https://hbr.org/2013/06/your-iphone-works-for-the-secret-police";>veel
+meer dan de mensen achter het IJzeren Gordijn ondervonden</a> in de jaren
 80. Voorgestelde wettelijke limieten op het gebruik van verzamelde gegevens
 door de overheid zullen dat niet veranderen.</p>
 
-<p>Bedrijven zijn zelfs nog opdringeriger toezicht aan het bedenken. Sommige
-mensen voorspellen dat indringend toezicht van bedrijven als Facebook, grote
+<p>Bedrijven ontwerpen zelfs nog opdringeriger toezicht. Sommige mensen
+voorspellen dat indringend toezicht, van bedrijven zoals Facebook, grote
 effecten kan hebben op <a
-href="http://www.theguardian.com/technology/2015/aug/10/internet-of-things-predictable-people";>hoe
+href="https://www.theguardian.com/technology/2015/aug/10/internet-of-things-predictable-people";>hoe
 mensen denken</a>. Zulke effecten zijn niet aantoonbaar, maar de bedreiging
-voor de democratie is re&euml;el. Het bestaat en is vandaag de dag al
+voor de democratie is geen speculatie. Het bestaat en is vandaag de dag al
 zichtbaar.</p>
 
 <p>Tenzij we geloven dat onze vrije landen voorheen te lijden hadden onder een
-groot gebrek aan surveillance, en we meer gesurveilleerd dienen te worden
-dan mensen in de Sovjet-Unie en Oost-Duitsland, dienen we deze stijging
-terug te draaien. Dit vereist dat we stoppen met het massaal verzamelen van
+groot gebrek aan toezicht, en we meer gevolgd dienen te worden dan mensen in
+de Sovjet-Unie en Oost-Duitsland, dienen we deze stijging terug te
+draaien. Dit vereist dat we stoppen met het massaal verzamelen van
 informatie over mensen.</p>
 
 <div class="translators-notes">
@@ -574,7 +574,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Bijgewerkt:
 
-$Date: 2016/05/12 04:28:26 $
+$Date: 2016/05/24 03:58:41 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]