www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po surveillance-vs-democracy.nl.po


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy/po surveillance-vs-democracy.nl.po
Date: Fri, 06 May 2016 19:04:32 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    16/05/06 19:04:31

Added files:
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.nl.po 

Log message:
    Initial dutch translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.nl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: surveillance-vs-democracy.nl.po
===================================================================
RCS file: surveillance-vs-democracy.nl.po
diff -N surveillance-vs-democracy.nl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ surveillance-vs-democracy.nl.po   6 May 2016 19:04:30 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,1109 @@
+# Dutch translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/surveillance-vs-democracy.html
+# Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Justin van Steijn <address@hidden>, 2016.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: surveillance-vs-democracy.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-03-26 17:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-05-06 21:01+0100\n"
+"Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Dutch\n"
+"Language: nl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"How Much Surveillance Can Democracy Withstand? - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Hoeveel controle kan onze democratie verdragen? - GNU-project - Free "
+"Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "How Much Surveillance Can Democracy Withstand?"
+msgstr "Hoeveel controle kan onze democratie verdragen?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "door <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "A version of this article was first published in Wired in October 2013."
+msgstr ""
+"Een variant van dit artikel is voor het eerst gepubliceerd in Wired in "
+"oktober 2013."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thanks to Edward Snowden's disclosures, we know that the current level of "
+"general surveillance in society is incompatible with human rights. The "
+"repeated harassment and prosecution of dissidents, sources, and journalists "
+"in the US and elsewhere provides confirmation. We need to reduce the level "
+"of general surveillance, but how far? Where exactly is the <em>maximum "
+"tolerable level of surveillance</em>, which we must ensure is not exceeded? "
+"It is the level beyond which surveillance starts to interfere with the "
+"functioning of democracy, in that whistleblowers (such as Snowden) are "
+"likely to be caught."
+msgstr ""
+"Met dank aan de onthullingen van Edward Snowden weten we dat de rechten van "
+"de mens worden verdrukt door het huidige toezicht. De herhaalde intimidatie "
+"en vervolging van dissidenten, bronnen en journalisten in de Verenigde "
+"Staten en daarbuiten leveren het bewijs. We moeten het niveau van algemene "
+"controle verminderen, maar hoe veel? Wat is het <em>maximum toelaatbare "
+"niveau van controle</em> die we zeker niet kunnen overschrijden? Dat is het "
+"punt waarop de hoeveelheid controle afbreuk begint te doen aan het "
+"functioneren van onze democratie, waarbij klokkenluiders (zoals Snowden) "
+"worden aangepakt."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Faced with government secrecy, we the people depend on whistleblowers to <a "
+"href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama\";>tell us what "
+"the state is doing</a>. However, today's surveillance intimidates potential "
+"whistleblowers, which means it is too much. To recover our democratic "
+"control over the state, we must reduce surveillance to the point where "
+"whistleblowers know they are safe."
+msgstr ""
+"Wij, het volk, zijn afhankelijk van klokkenluiders die <a href=\"https://www.";
+"eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama\">ons vertellen wat de overheid aan "
+"het doen is</a> als het gaat om overheidsgeheimen. Het huidige toezicht is "
+"bedreigend voor mogelijke klokkenluiders, wat betekent dat dit toezicht te "
+"veel is. Om democratische controle te hebben over de staat, moeten we de "
+"mate van toezicht terugbrengen naar een punt waarop klokkenluiders erop "
+"kunnen vertrouwen dat zij veilig zijn."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Using free/libre software, <a href=\"/philosophy/free-software-even-more-"
+"important.html\">as I've advocated for 30 years</a>, is the first step in "
+"taking control of our digital lives, and that includes preventing "
+"surveillance. We can't trust nonfree software; the NSA <a href=\"http://www.";
+"computerworlduk.com/blogs/open-enterprise/how-can-any-company-ever-trust-"
+"microsoft-again-3569376/\">uses</a> and even <a href=\"http://www.";
+"theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security"
+"\">creates</a> security weaknesses in nonfree software to invade our own "
+"computers and routers. Free software gives us control of our own computers, "
+"but <a href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/149481/\";>that won't "
+"protect our privacy once we set foot on the Internet</a>."
+msgstr ""
+"Het gebruiken van vrije software, <a href=\"/philosophy/free-software-even-"
+"more-important.html\">waar ik al 30 jaar voor pleit</a>, is de eerste stap "
+"op weg naar zeggenschap over onze digitale levens, inclusief het tegengaan "
+"van te veel toezicht. We kunnen niet-vrije software niet vertrouwen; de NSA "
+"<a href=\"http://www.computerworlduk.com/blogs/open-enterprise/how-can-any-";
+"company-ever-trust-microsoft-again-3569376/\">gebruikt</a> en <a href="
+"\"http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-";
+"security\">maakt</a> zelfs veiligheidsgaten in niet-vrije software om onze "
+"eigen computers en routers binnen te dringen. Vrije software geeft ons "
+"controle over onze computers, maar <a href=\"http://www.wired.com/";
+"opinion/2013/10/149481/\">dat beschermt onze privacy niet als we ons op het "
+"internet begeven</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-surveillance-";
+"patriot-act-author-bill\">Bipartisan legislation to &ldquo;curtail the "
+"domestic surveillance powers&rdquo;</a> in the U.S. is being drawn up, but "
+"it relies on limiting the government's use of our virtual dossiers. That "
+"won't suffice to protect whistleblowers if &ldquo;catching the "
+"whistleblower&rdquo; is grounds for access sufficient to identify him or "
+"her. We need to go further."
+msgstr ""
+"Er worden <a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-";
+"surveillance-patriot-act-author-bill\">wetten voorgesteld om de &ldquo;"
+"nationale surveillance-krachten in te perken&rdquo; in de VS, maar deze "
+"wetgeving baseert zich op beperking van het gebruik van onze virtuele "
+"dossiers door de overheid. Wanneer &ldquo;de klokkenluider pakken&rdquo; "
+"genoeg redenen zijn klokkenluiders te identificeren, zal dat hen niet genoeg "
+"beschermen. We moeten verder gaan."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "The Upper Limit on Surveillance in a Democracy"
+msgstr "De bovengrens van controle in een democratie"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If whistleblowers don't dare reveal crimes and lies, we lose the last shred "
+"of effective control over our government and institutions. That's why "
+"surveillance that enables the state to find out who has talked with a "
+"reporter is too much surveillance&mdash;too much for democracy to endure."
+msgstr ""
+"Als klokkenluiders geen strafbare feiten en leugens meer durven onthullen "
+"verliezen we de laatste controle over onze overheid en organisaties. Dat is "
+"waarom toezicht waarbij de staat uit kan vinden wie met een journalist heeft "
+"gepraat, te veel toezicht is&mdash;meer dan een democratie kan verdragen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"An unnamed U.S. government official ominously told journalists in 2011 that "
+"the <a href=\"http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-media-law/";
+"news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river\">U.S. would not subpoena "
+"reporters because &ldquo;We know who you're talking to.&rdquo;</a> Sometimes "
+"<a href=\"http://www.theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-";
+"guilty-associated-press\">journalists' phone call records are subpoenaed</a> "
+"to find this out, but Snowden has shown us that in effect they subpoena all "
+"the phone call records of everyone in the U.S., all the time, <a href="
+"\"http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-";
+"data-court-order\">from Verizon</a> and <a href=\"http://www.marketwatch.com/";
+"story/nsa-data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07\">from "
+"other companies too</a>."
+msgstr ""
+"Een naamloze overheidsambtenaar in de VS vertelde in 2011 aan journalisten "
+"dat de <a href=\"http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-media-";
+"law/news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river\">VS verslaggevers niet "
+"zou dagvaarden omdat &ldquo;We toch weten met wie je praat.&rdquo;</a> Soms "
+"<a href=\"http://www.theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-";
+"guilty-associated-press\">worden opnames van telefoongesprekken van "
+"journalisten opgevraagd</a> om dit uit te zoeken, maar Snowden heeft ons "
+"laten zien dat ze in feite alle opnames van iedereen in de VS opvragen, "
+"altijd, <a href=\"http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/";
+"verizon-telephone-data-court-order\">van Verizon</a> en <a href=\"http://www.";
+"marketwatch.com/story/nsa-data-mining-digs-into-networks-beyond-"
+"verizon-2013-06-07\">ook andere bedrijven</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Opposition and dissident activities need to keep secrets from states that "
+"are willing to play dirty tricks on them. The ACLU has demonstrated the U."
+"S. government's <a href=\"http://www.aclu.org/files/assets/Spyfiles_2_0.pdf";
+"\">systematic practice of infiltrating peaceful dissident groups</a> on the "
+"pretext that there might be terrorists among them. The point at which "
+"surveillance is too much is the point at which the state can find who spoke "
+"to a known journalist or a known dissident."
+msgstr ""
+"De oppositie en dissidenten moeten geheimen kunnen hebben voor de overheid, "
+"die bereid is vieze spelletjes te spelen met hen. De ACLU (American Civil "
+"Liberties Union) heeft laten zien hoe de overheid van de VS <a href=\"http://";
+"www.aclu.org/files/assets/Spyfiles_2_0.pdf\">vredige, dissidente groepen "
+"systematisch infiltreert</a> onder het voorwendsel dat zich bij die groepen "
+"mogelijk terroristen zouden kunnen bevinden. Het punt waarop "
+"overheidstoezicht te veel is, is het punt waarop de overheid er achter kan "
+"komen wie met een bekende journalist of dissident heeft gesproken."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Information, Once Collected, Will Be Misused"
+msgstr "Eenmaal verzamelde informatie, zal worden misbruikt"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When people recognize that the level of general surveillance is too high, "
+"the first response is to propose limits on access to the accumulated data. "
+"That sounds nice, but it won't fix the problem, not even slightly, even "
+"supposing that the government obeys the rules. (The NSA has misled the FISA "
+"court, which said it was <a href=\"http://www.wired.com/threatlevel/2013/09/";
+"nsa-violations/\">unable to effectively hold the NSA accountable</a>.) "
+"Suspicion of a crime will be grounds for access, so once a whistleblower is "
+"accused of &ldquo;espionage,&rdquo; finding the &ldquo;spy&rdquo; will "
+"provide an excuse to access the accumulated material."
+msgstr ""
+"Als mensen erkennen dat het niveau van overheidstoezicht te hoog is, is de "
+"eerste reactie de toegang tot verzamelde gegevens in te perken. Dat klinkt "
+"mooi, maar zal het probleem niet oplossen, zelfs niet een beetje, zelfs als "
+"we aannemen dat de overheid de regels naleeft. (De NSA heeft de FISA-"
+"rechtbank misleid, die zei dat het <a href=\"http://www.wired.com/";
+"threatlevel/2013/09/nsa-violations/\">niet in staat was om de NSA te "
+"controleren</a>.) Verdenking van een strafbaar feit zal reden zijn tot "
+"toegang, dus wanneer een klokkenluider beschuldigd wordt van &ldquo;"
+"spionage&rdquo;, zal het vinden van de &ldquo;spion&rdquo; een excuus vormen "
+"om toegang te krijgen tot het verzamelde materiaal."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In addition, the state's surveillance staff will misuse the data for "
+"personal reasons. Some NSA agents <a href=\"http://www.theguardian.com/";
+"world/2013/aug/24/nsa-analysts-abused-surveillance-systems\">used U.S. "
+"surveillance systems to track their lovers</a>&mdash;past, present, or "
+"wished-for&mdash;in a practice called &ldquo;LOVEINT.&rdquo; The NSA says it "
+"has caught and punished this a few times; we don't know how many other times "
+"it wasn't caught. But these events shouldn't surprise us, because police "
+"have long <a href=\"http://www.sweetliberty.org/issues/privacy/lein1.htm";
+"\">used their access to driver's license records to track down someone "
+"attractive</a>, a practice known as &ldquo;running a plate for a date."
+"&rdquo; This practice has expanded with <a href=\"https://theyarewatching.";
+"org/issues/risks-increase-once-data-shared\">new digital systems</a>."
+msgstr ""
+"Bovendien zullen overheidsambtenaren de gegevens misbruiken voor "
+"persoonlijke doeleinden. Sommige NSA-agenten <a href=\"http://www.";
+"theguardian.com/world/2013/aug/24/nsa-analysts-abused-surveillance-systems"
+"\">gebruikten toezichtgegevens van de VS om hun geliefden te volgen</"
+"a>&mdash;geliefden in het verleden, heden of waar ze op hoopten&mdash; een "
+"praktijk die bekend stond als &ldquo;LOVEINT&rdquo;. De NSA zegt dat het "
+"deze praktijk een aantal keer heeft gevonden en bestraft; we weten echter "
+"niet hoe vaak het is gebeurd waarbij dader niet was gepakt. Maar deze "
+"gebeurtenissen zouden ons niet moeten verbazen, omdat de politie <a href="
+"\"http://www.sweetliberty.org/issues/privacy/lein1.htm\";>haar toegang tot "
+"nummerplaten heeft gebruikt om een aantrekkelijk iemand te volgen</a>, een "
+"praktijk die bekend staat als &ldquo;achtervolg een plaat voor een "
+"afspraakje&rdquo;. Deze praktijk komt nog vaker voor met <a href=\"https://";
+"theyarewatching.org/issues/risks-increase-once-data-shared\">nieuwe digitale "
+"systemen</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Surveillance data will always be used for other purposes, even if this is "
+"prohibited. Once the data has been accumulated and the state has the "
+"possibility of access to it, it can misuse that data in dreadful ways, as "
+"shown by examples from <a href=\"http://falkvinge.net/2012/03/17/collected-";
+"personal-data-will-always-be-used-against-the-citizens/\">Europe</a> and <a "
+"href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_American_internment\";>the US </"
+"a>."
+msgstr ""
+"Toezicht-gegevens zullen altijd worden gebruikt voor andere doeleinden, "
+"zelfs als dit verboden is. Als de gegevens eenmaal zijn verzameld en de "
+"overheid de mogelijkheid heeft om toegang te krijgen, kan het die gegevens "
+"op verschillende manieren misbruiken. Voorbeelden laten dit zien, zoals in "
+"<a href=\"http://falkvinge.net/2012/03/17/collected-personal-data-will-";
+"always-be-used-against-the-citizens/\">Europa</a> en in <a href=\"https://en.";
+"wikipedia.org/wiki/Japanese_American_internment\">de VS </a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Personal data collected by the state is also likely to be obtained by "
+"outside crackers that break the security of the servers, even by <a href="
+"\"https://www.techdirt.com/articles/20150612/16334231330/second-opm-hack-";
+"revealed-even-worse-than-first.shtml\">crackers working for hostile states</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Het is ook waarschijnlijk dat persoonlijke gegevens, die worden verzameld "
+"door de overheid, door krakers worden verkregen die de beveiliging van de "
+"servers hebben omzeild, zelfs door <a href=\"https://www.techdirt.com/";
+"articles/20150612/16334231330/second-opm-hack-revealed-even-worse-than-first."
+"shtml\">krakers die voor vijandelijke landen werken</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Governments can easily use massive surveillance capability to <a href="
+"\"http://www.nytimes.com/2015/06/22/world/europe/macedonia-government-is-";
+"blamed-for-wiretapping-scandal.html\">subvert democracy directly</a>."
+msgstr ""
+"Overheden kunnen massale surveillance-mogelijkheden gemakkelijk gebruiken om "
+"<a href=\"http://www.nytimes.com/2015/06/22/world/europe/macedonia-";
+"government-is-blamed-for-wiretapping-scandal.html\">de democratie "
+"rechtstreeks uit te hollen</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Total surveillance accessible to the state enables the state to launch a "
+"massive fishing expedition against any person. To make journalism and "
+"democracy safe, we must limit the accumulation of data that is easily "
+"accessible to the state."
+msgstr ""
+"Totale surveillance die toegankelijk is voor de overheid stelt deze in staat "
+"massale fishing-acties op te starten tegen elke persoon. Om persvrijheid en "
+"democratie veilig te stellen, moeten we de verzameling van gegevens, die "
+"gemakkelijk voor de overheid toegankelijk is, beperken."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Robust Protection for Privacy Must Be Technical"
+msgstr "Goede privacy-bescherming moet technisch zijn"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Electronic Frontier Foundation and other organizations propose a set of "
+"legal principles designed to <a href=\"https://en.necessaryandproportionate.";
+"org/text\">prevent the abuses of massive surveillance</a>. These principles "
+"include, crucially, explicit legal protection for whistleblowers; as a "
+"consequence, they would be adequate for protecting democratic freedoms&mdash;"
+"if adopted completely and enforced without exception forever."
+msgstr ""
+"De Electronic Frontier Foundation en andere organisaties stellen een aantal "
+"juridische regels voor die zijn ontworpen om <a href=\"https://en.";
+"necessaryandproportionate.org/text\">het misbruik van massale surveillance "
+"te voorkomen</a>. Deze principes bevatten, cruciaal, expliciete juridische "
+"bescherming voor klokkenluiders; deze zouden voldoende moeten zijn om de "
+"democratische vrijheden te beschermen&mdash;als deze compleet worden "
+"aangenomen en zonder enige uitzondering altijd worden doorgevoerd."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, such legal protections are precarious: as recent history shows, "
+"they can be repealed (as in the FISA Amendments Act), suspended, or <a href="
+"\"http://www.nytimes.com/2009/04/16/us/16nsa.html\";>ignored</a>."
+msgstr ""
+"Zulke wettelijke bescherming is echter wankel: zoals de recente geschiedenis "
+"ons laat zien, kan een dergelijke wet worden teruggedraaid (zoals in de FISA "
+"Amendement-wet), opgeschort, of <a href=\"http://www.nytimes.com/2009/04/16/";
+"us/16nsa.html\">genegeerd</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Meanwhile, demagogues will cite the usual excuses as grounds for total "
+"surveillance; any terrorist attack, even one that kills just a handful of "
+"people, can be hyped to provide an opportunity."
+msgstr ""
+"Tegelijkertijd zal de populist de gebruikelijke smoezen gebruiken als reden "
+"voor totale surveillance; elke terroristenaanval, zelfs eentje waarbij "
+"slechts een handvol mensen omkomt, kan hiervoor worden aangegrepen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If limits on access to the data are set aside, it will be as if they had "
+"never existed: years worth of dossiers would suddenly become available for "
+"misuse by the state and its agents and, if collected by companies, for their "
+"private misuse as well. If, however, we stop the collection of dossiers on "
+"everyone, those dossiers won't exist, and there will be no way to compile "
+"them retroactively. A new illiberal regime would have to implement "
+"surveillance afresh, and it would only collect data starting at that date. "
+"As for suspending or momentarily ignoring this law, the idea would hardly "
+"make sense."
+msgstr ""
+"Als toegangsbeperkingen tot gegevens terzijde worden geschoven, zal het zijn "
+"alsof die beperkingen nooit hebben bestaan. Dossiers die in al die jaren "
+"zijn opgebouwd, zouden plotseling beschikbaar komen voor misbruik door de "
+"overheid en zijn instellingen, en als ze door bedrijven zijn verzameld, ook "
+"voor hun misbruik. Als we echter stoppen met het verzamelen van dossiers "
+"over iedereen, zouden die dossiers niet bestaan, en is het niet mogelijk om "
+"ze achteraf samen te stellen. Een nieuwe ondemocratische regering zou "
+"surveillance van de grond af aan op moeten zetten, en het zou pas vanaf die "
+"datum kunnen beginnen met gegevens verzamelen. Het opschorten of tijdelijk "
+"negeren van de wet op toegang tot gegevens zou in zo'n situatie nauwelijks "
+"zin hebben."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "First, Don't Be Foolish"
+msgstr "Wees om te beginnen geen dwaas"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To have privacy, you must not throw it away: the first one who has to "
+"protect your privacy is you. Avoid identifying yourself to web sites, "
+"contact them with Tor, and use browsers that block the schemes they use to "
+"track visitors. Use the GNU Privacy Guard to encrypt the contents of your "
+"email. Pay for things with cash."
+msgstr ""
+"Om privacy te hebben moet je het het niet weggooien: de eerste die jouw "
+"privacy moet beschermen ben jij. Vermijd het kenbaar maken van jezelf aan "
+"websites, verbind met hen via Tor, en gebruik een browser die er voor zorgt "
+"dat websites hun bezoekers niet kunnen volgen. Gebruik de GNU Privacy Guard "
+"om de inhoud van je e-mail te versleutelen. Betaal contant voor dingen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Keep your own data; don't store your data in a company's &ldquo;"
+"convenient&rdquo; server. It's safe, however, to entrust a data backup to a "
+"commercial service, provided you put the files in an archive and encrypt the "
+"whole archive, including the names of the files, with free software on your "
+"own computer before uploading it."
+msgstr ""
+"Behoud je eigen gegevens; sla jouw gegevens niet op op een &ldquo;"
+"gemakkelijke&rdquo; server van een bedrijf. Het is echter wel veilig om je "
+"reservekopie&euml;n toe te vertrouwen aan een commerci&euml;le dienst, "
+"wanneer je de bestanden in een archief hebt gezet en het hele archief "
+"versleutelt, inclusief de bestandsnamen, met vrije software op je eigen "
+"computer voordat je het archief daar neerzet. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For privacy's sake, you must avoid nonfree software since, as a consequence "
+"of giving others control of your computing, it is <a href=\"/philosophy/"
+"proprietary-surveillance.html\">likely to spy on you</a>. Avoid <a href=\"/"
+"philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">service as a software "
+"substitute</a>; as well as giving others control of your computing, it "
+"requires you to hand over all the pertinent data to the server."
+msgstr ""
+"In het belang van je privacy moet je niet-vrije software vermijden. Met niet-"
+"vrije software geef je anderen controle over jouw computeractiviteiten; "
+"daarmee is het <a href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html"
+"\">waarschijnlijk dat het jou bespioneert</a>. Vermijd ook <a href=\"/"
+"philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">service als "
+"softwarevervanging (SaaSS)</a> en het uit handen geven van controle over "
+"jouw computeractiviteiten: het vereist dat je al jouw gegevens aan de server "
+"overhandigt."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Protect your friends' and acquaintances' privacy, too. <a href=\"http://";
+"bits.blogs.nytimes.com/2014/05/21/in-cybersecurity-sometimes-the-weakest-"
+"link-is-a-family-member/\">Don't give out their personal information</a> "
+"except how to contact them, and never give any web site your list of email "
+"or phone contacts. Don't tell a company such as Facebook anything about "
+"your friends that they might not wish to publish in a newspaper. Better "
+"yet, don't be used by Facebook at all. Reject communication systems that "
+"require users to give their real names, even if you are going to give yours, "
+"since they pressure other people to surrender their privacy."
+msgstr ""
+"Bescherm ook de privacy van je vrienden en kennissen. <a href=\"http://bits.";
+"blogs.nytimes.com/2014/05/21/in-cybersecurity-sometimes-the-weakest-link-is-"
+"a-family-member/\">Geef hun persoonlijke informatie niet weg</a> behalve hoe "
+"je contact met hen kunt opnemen, en geef geen enkele website jouw lijst van "
+"telefoon- of e-mailcontactpersonen. Vertel een bedrijf zoals Facebook geen "
+"dingen over je vrienden die zij misschien niet in de krant willen zien. Het "
+"is nog beter om helemaal niet te worden gebruikt door Facebook. Gebruik geen "
+"communicatiesystemen die van gebruikers verlangen dat ze hun echte naam "
+"geven, zelfs als je jouw naam toch gaat geven, omdat het druk zet op anderen "
+"om hun privacy in te leveren."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Self-protection is essential, but even the most rigorous self-protection is "
+"insufficient to protect your privacy on or from systems that don't belong to "
+"you. When we communicate with others or move around the city, our privacy "
+"depends on the practices of society. We can avoid some of the systems that "
+"surveil our communications and movements, but not all of them. Clearly, the "
+"better solution is to make all these systems stop surveilling people other "
+"than legitimate suspects."
+msgstr ""
+"Zelfbescherming is essentieel, maar zelfs de meest rigide zelfbescherming is "
+"onvoldoende om jouw privacy te beschermen op of tegen systemen die niet van "
+"jou zijn. Als we met anderen communiceren of ons voortbewegen in de stad, "
+"hangt onze privacy af van de praktijken van de samenleving. We kunnen "
+"sommige systemen vermijden die onze communicatie en bewegingen vastleggen, "
+"maar niet allemaal. Het is overduidelijk beter om er voor te zorgen dat deze "
+"systemen stoppen met het surveilleren van personen die niet verdacht worden "
+"van misdrijven."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "We Must Design Every System for Privacy"
+msgstr "We moeten elk systeem ontwerpen met het oog op privacy"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If we don't want a total surveillance society, we must consider surveillance "
+"a kind of social pollution, and limit the surveillance impact of each new "
+"digital system just as we limit the environmental impact of physical "
+"construction."
+msgstr ""
+"Als we geen samenleving willen met totale surveillance, moeten we "
+"surveillance beschouwen als een soort sociale vervuiling, en moeten we de "
+"toezichtmogelijkheden van elk nieuw digitaal systeem beperken, net zoals we "
+"de invloed van constructiebouw op het milieu beperken."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For example: &ldquo;smart&rdquo; meters for electricity are touted for "
+"sending the power company moment-by-moment data about each customer's "
+"electric usage, including how usage compares with users in general. This is "
+"implemented based on general surveillance, but does not require any "
+"surveillance. It would be easy for the power company to calculate the "
+"average usage in a residential neighborhood by dividing the total usage by "
+"the number of subscribers, and send that to the meters. Each customer's "
+"meter could compare her usage, over any desired period of time, with the "
+"average usage pattern for that period. The same benefit, with no "
+"surveillance!"
+msgstr ""
+"Bijvoorbeeld: &ldquo;slimme&rdquo; energiemeters worden aangeprezen omdat "
+"zij het energiebedrijf precieze gegevens over het elektriciteitsgebruik van "
+"elke klant verstrekken, waaronder gegevens voor het vergelijken van verbruik "
+"met de gemiddelde gebruiker. Deze methode gebruikt algemene surveillance, "
+"maar heeft helemaal geen surveillance nodig. Het energiebedrijf zou "
+"gemakkelijk het gemiddelde gebruik in een woonwijk kunnen berekenen door het "
+"totale gebruik te delen door het aantal klanten, en dat getal naar de meters "
+"kunnen sturen. De meter van elke klant kan zijn/haar gebruik vergelijken, "
+"over elke gewenste tijdsperiode, met de het gemiddelde gebruik voor die "
+"periode. Hetzelfde voordeel, zonder surveillance!"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We need to design such privacy into all our digital systems."
+msgstr "We moeten zulke privacy in al onze digitale systemen inbouwen."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Remedy for Collecting Data: Leaving It Dispersed"
+msgstr "Oplossing voor het verzamelen van gegevens: verspreid het"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One way to make monitoring safe for privacy is to <a name=\"dispersal\">keep "
+"the data dispersed and inconvenient to access</a>. Old-fashioned security "
+"cameras were no threat to privacy(<a href=\"#privatespace\">*</a>). The "
+"recording was stored on the premises, and kept for a few weeks at most. "
+"Because of the inconvenience of accessing these recordings, it was never "
+"done massively; they were accessed only in the places where someone reported "
+"a crime. It would not be feasible to physically collect millions of tapes "
+"every day and watch them or copy them."
+msgstr ""
+"Een manier om monitoring veilig te maken voor privacy is door <a name="
+"\"dispersal\">de gegevens verspreid te houden en niet gemakkelijk "
+"benaderbaar</a>. Ouderwetse beveiligingscamera's waren geen bedreiging voor "
+"de privacy(<a href=\"#privatespace\">*</a>). De opname werd lokaal "
+"opgeslagen, en hooguit voor een paar weken bewaard. Omdat het niet zo "
+"gemakkelijk was om toegang te krijgen tot deze opnames, werd het nooit "
+"massaal gedaan; ze werden alleen gebruikt op de plaatsen waar iemand een "
+"misdrijf had gemeld. Het zou niet mogelijk zijn om alle videobanden elke dag "
+"fysiek te verzamelen en te bekijken of te kopi&euml;ren. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Nowadays, security cameras have become surveillance cameras: they are "
+"connected to the Internet so recordings can be collected in a data center "
+"and saved forever. This is already dangerous, but it is going to get "
+"worse. Advances in face recognition may bring the day when suspected "
+"journalists can be tracked on the street all the time to see who they talk "
+"with."
+msgstr ""
+"Tegenwoordig zijn beveiligingscamera's surveillancecamera's geworden: ze "
+"zijn verbonden met het internet zodat opnamen kunnen worden verzameld in een "
+"datacentrum en voorgoed worden opgeslagen. Dit is al gevaarlijk, maar het "
+"wordt nog erger. Ontwikkelingen in gezichtsherkenning kunnen ons naar de dag "
+"leiden waarop verdachte journalisten altijd op straat kunnen worden gevolgd, "
+"waarbij bekeken kan worden met wie ze praten."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Internet-connected cameras often have lousy digital security themselves, so "
+"<a href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-";
+"through-your-appliances\">anyone could watch what the camera sees</a>. To "
+"restore privacy, we should ban the use of Internet-connected cameras aimed "
+"where and when the public is admitted, except when carried by people. "
+"Everyone must be free to post photos and video recordings occasionally, but "
+"the systematic accumulation of such data on the Internet must be limited."
+msgstr ""
+"Camera's die met internet zijn verbonden hebben zelf een slechte digitale "
+"veiligheid, dus <a href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-";
+"wants-spy-you-through-your-appliances\">iedereen zou kunnen bekijken wat de "
+"camera ziet</a>. Om de privacy te herstellen, zouden we het gebruik van "
+"internet-verbonden camera's moeten verbieden op plekken en tijden waarop het "
+"algemene publiek is toegelaten, behalve als ze worden gedragen door mensen. "
+"Iedereen moet vrij zijn om af en toe foto's en video's te publiceren, maar "
+"de systematische verzameling van zulke gegevens op het internet moet worden "
+"beperkt."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a name=\"privatespace\"><b>*</b></a>I assume here that the security camera "
+"points at the inside of a store, or at the street. Any camera pointed at "
+"someone's private space by someone else violates privacy, but that is "
+"another issue."
+msgstr ""
+"<a name=\"privatespace\"><b>*</b></a>Ik neem hier aan dat de "
+"veiligheidscamera is gericht op de binnenkant van een winkel of op de "
+"straat. Een camera die door iemand anders op iemands priv&eacute;terrein is "
+"gericht schendt de privacy, maar dat is een andere kwestie."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Remedy for Internet Commerce Surveillance"
+msgstr "Oplossing voor internetsurveillance door bedrijven"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Most data collection comes from people's own digital activities. Usually "
+"the data is collected first by companies. But when it comes to the threat "
+"to privacy and democracy, it makes no difference whether surveillance is "
+"done directly by the state or farmed out to a business, because the data "
+"that the companies collect is systematically available to the state."
+msgstr ""
+"De meeste dataverzameling komt voort uit de eigen digitale activiteiten van "
+"mensen. Meestal worden die door bedrijven verzameld. Maar als het aankomt op "
+"bedreiging van de privacy en democratie, maakt het niet uit of de gegevens "
+"direct door de overheid worden verzameld of uitbesteed aan een bedrijf, de "
+"gegevens die bedrijven verzamelen zijn sowieso al systematisch beschikbaar "
+"voor de overheid."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The NSA, through PRISM, has <a href=\"https://www.commondreams.org/";
+"headline/2013/08/23-2\">gotten into the databases of many large Internet "
+"corporations</a>. AT&amp;T has saved all its phone call records since 1987 "
+"and <a href=\"http://www.nytimes.com/2013/09/02/us/drug-agents-use-vast-";
+"phone-trove-eclipsing-nsas.html?_r=0\">makes them available to the DEA</a> "
+"to search on request. Strictly speaking, the U.S. government does not "
+"possess that data, but in practical terms it may as well possess it. Some "
+"companies are praised for <a href=\"https://www.eff.org/who-has-your-back-";
+"government-data-requests-2015\">resisting government data requests to the "
+"limited extent they can</a>, but that can only partly compensate for the "
+"harm they do to by collecting that data in the first place. In addition, "
+"many of those companies misuse the data directly or provide it to data "
+"brokers."
+msgstr ""
+"De NSA heeft via PRISM <a href=\"https://www.commondreams.org/";
+"headline/2013/08/23-2\">toegang verkregen tot data van veel grote "
+"internetbedrijven</a>. AT&amp;T heeft alle telefoongesprekken sinds 1987 "
+"opgeslagen en <a href=\"http://www.nytimes.com/2013/09/02/us/drug-agents-use-";
+"vast-phone-trove-eclipsing-nsas.html?_r=0\">overhandigt deze aan de DEA</a> "
+"om op verzoek door te zoeken. Strikt genomen heeft de overheid van de VS die "
+"gegevens niet, maar in de praktijk is dit wel het geval. Sommige bedrijven "
+"worden geprezen omdat zij <a href=\"https://www.eff.org/who-has-your-back-";
+"government-data-requests-2015\">overheidsverzoeken tot gegevens afwijzen "
+"indien mogelijk</a>, maar dat compenseert de schade niet die zij hebben "
+"aangericht door de gegevens in eerste instantie te verzamelen. Daarnaast "
+"misbruiken veel van deze bedrijven de gegevens zelf of overhandigen het aan "
+"gegevenshandelaren."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The goal of making journalism and democracy safe therefore requires that we "
+"reduce the data collected about people by any organization, not just by the "
+"state. We must redesign digital systems so that they do not accumulate data "
+"about their users. If they need digital data about our transactions, they "
+"should not be allowed to keep them more than a short time beyond what is "
+"inherently necessary for their dealings with us."
+msgstr ""
+"Het doel om journalistiek en democratie veilig te maken vereist daarom dat "
+"we de hoeveelheid gegevens die worden verzameld, over mensen door welke "
+"organisatie dan ook (niet alleen de overheid), verminderen. We moeten "
+"digitale systemen opnieuw ontwerpen zodat ze geen gegevens over hun "
+"gebruikers bewaren. Als zij digitale gegevens nodig hebben over onze "
+"transacties, mag het niet zijn toegestaan om deze langer te behouden dan een "
+"korte tijd, niet langer dan nodig om de aankoop te verwerken."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One of the motives for the current level of surveillance of the Internet is "
+"that sites are financed through advertising based on tracking users' "
+"activities and propensities. This converts a mere annoyance&mdash;"
+"advertising that we can learn to ignore&mdash;into a surveillance system "
+"that harms us whether we know it or not. Purchases over the Internet also "
+"track their users. And we are all aware that &ldquo;privacy policies&rdquo; "
+"are more excuses to violate privacy than commitments to uphold it."
+msgstr ""
+"E&eacute;n van de redenen voor de huidige internetsurveillance is dat "
+"websites worden betaald door middel van advertenties die gebaseerd zijn op "
+"activiteiten en voorkeuren van gebruikers. Dit zorgt ervoor dat een kleine "
+"irritatie&mdash;advertenties die we kunnen leren te negeren&mdash;wordt "
+"omgezet in een surveillancesysteem dat ons schade berokkent, of we het nu "
+"weten of niet. Aankopen op het internet worden ook gevolgd. En we zijn er "
+"allemaal mee bekend dat het hebben van een &ldquo;privacy-beleid&rdquo; een "
+"excuus is om privacy te schenden en niet iets om je aan te houden."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We could correct both problems by adopting a system of anonymous "
+"payments&mdash;anonymous for the payer, that is. (We don't want to help the "
+"payee dodge taxes.) <a href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-";
+"through-the-bitcoin-hype/\">Bitcoin is not anonymous</a>, though there are "
+"efforts to develop ways to pay anonymously with Bitcoin. However, "
+"technology for <a href=\"http://www.wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.";
+"html\">digital cash was first developed in the 1980s</a>; we need only "
+"suitable business arrangements, and for the state not to obstruct them."
+msgstr ""
+"We kunnen beide problemen verhelpen door een systeem te gebruiken voor "
+"anoniem betalen&mdash;anoniem voor degene die betaalt. (We willen degene die "
+"betaald wordt niet helpen belasting te ontduiken.) <a href=\"http://www.";
+"wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-through-the-bitcoin-hype/\">Bitcoin is "
+"niet anoniem</a>, hoewel er pogingen worden gedaan om betalen met Bitcoin "
+"anoniem te maken. Technologie voor <a href=\"http://www.wired.com/wired/";
+"archive/2.12/emoney_pr.html\">digitaal contant geld is reeds voor het eerst "
+"ontwikkeld in de jaren '80</a>; we hoeven alleen geschikte afspraken te "
+"maken en een overheid die dit niet belemmert."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A further threat from sites' collection of personal data is that security "
+"breakers might get in, take it, and misuse it. This includes customers' "
+"credit card details. An anonymous payment system would end this danger: a "
+"security hole in the site can't hurt you if the site knows nothing about you."
+msgstr ""
+"Een andere bedreiging door het verzamelen van persoonlijke informatie door "
+"websites is dat krakers binnen kunnen komen, de informatie stelen en het "
+"misbruiken. Deze gegevens bevatten ook creditcard-details van klanten. Een "
+"anoniem betaalsysteem zou een einde maken aan dit gevaar: een veiligheidsgat "
+"in een website kan jou geen schade toebrengen als de website niets over jou "
+"weet."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Remedy for Travel Surveillance"
+msgstr "Oplossing voor surveillance in het verkeer en vervoer"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We must convert digital toll collection to anonymous payment (using digital "
+"cash, for instance). License-plate recognition systems recognize all "
+"license plates, and the <a href=\"http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/";
+"whos_watching_you/8064333.stm\">data can be kept indefinitely</a>; they "
+"should be required by law to notice and record only those license numbers "
+"that are on a list of cars sought by court orders. A less secure "
+"alternative would record all cars locally but only for a few days, and not "
+"make the full data available over the Internet; access to the data should be "
+"limited to searching for a list of court-ordered license-numbers."
+msgstr ""
+"We moeten het incasseren van digitale tol omzetten naar anonieme betaling "
+"(met digitaal contant geld bijvoorbeeld). Systemen met kentekenplaat-"
+"herkenning noteren alle kentekens, en de <a href=\"http://news.bbc.co.uk/2/";
+"hi/programmes/whos_watching_you/8064333.stm\">gegevens kunnen onbeperkt "
+"worden opgeslagen</a>; het zou bij wet verplicht moeten zijn om alleen die "
+"kentekens op te nemen die door de rechter op een lijst met gezochte auto's "
+"geplaatst zijn. Een minder veilig alternatief zou zijn om alle opnamen van "
+"auto's lokaal op te slaan, maar slechts voor een paar dagen. De volledige "
+"gegevens zouden niet over het internet beschikbaar moeten zijn; toegang tot "
+"de gegevens zou moeten worden beperkt tot het zoeken naar gezochte kentekens "
+"die door een rechter op die lijst zijn geplaatst."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The U.S. &ldquo;no-fly&rdquo; list must be abolished because it is <a href="
+"\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty-racial-";
+"justice/victory-federal-court-recognizes\">punishment without trial</a>."
+msgstr ""
+"De lijst met personen die in de VS niet mogen vliegen moet worden afgeschaft "
+"omdat het <a href=\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-";
+"and-liberty-racial-justice/victory-federal-court-recognizes\">straft zonder "
+"rechtszaak</a> is."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is acceptable to have a list of people whose person and luggage will be "
+"searched with extra care, and anonymous passengers on domestic flights could "
+"be treated as if they were on this list. It is also acceptable to bar non-"
+"citizens, if they are not permitted to enter the country at all, from "
+"boarding flights to the country. This ought to be enough for all legitimate "
+"purposes."
+msgstr ""
+"Het is acceptabel om een lijst te hebben met personen wiens bagage extra zal "
+"worden doorzocht, en anonieme passagiers op binnenlandse vluchten kunnen "
+"worden behandeld alsof ze op deze lijst staan. Het is ook acceptabel om "
+"mensen naar een bepaald land niet aan boord van het vliegtuig te laten gaan "
+"als zij dit land niet mogen binnenreizen. Dit zou genoeg moeten zijn voor "
+"alle legitieme doelen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many mass transit systems use some kind of smart cards or RFIDs for "
+"payment. These systems accumulate personal data: if you once make the "
+"mistake of paying with anything but cash, they associate the card "
+"permanently with your name. Furthermore, they record all travel associated "
+"with each card. Together they amount to massive surveillance. This data "
+"collection must be reduced."
+msgstr ""
+"Veel systemen in het openbaar vervoer gebruiken een ov-chipkaart voor "
+"betaling. Deze systemen verzamelen persoonlijke gegevens: als je &eacute;"
+"&eacute;n keer de fout hebt gemaakt om met iets anders te betalen dan "
+"contant geld, hebben ze de ov-kaart permanent met jouw naam verbonden. "
+"Verder slaan ze alle reizen op die elke kaart maakt. Tezamen is dit massale "
+"surveillance. Deze gegevensverzameling moet worden ingeperkt."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Navigation services do surveillance: the user's computer tells the map "
+"service the user's location and where the user wants to go; then the server "
+"determines the route and sends it back to the user's computer, which "
+"displays it. Nowadays, the server probably records the user's locations, "
+"since there is nothing to prevent it. This surveillance is not inherently "
+"necessary, and redesign could avoid it: free/libre software in the user's "
+"computer could download map data for the pertinent regions (if not "
+"downloaded previously), compute the route, and display it, without ever "
+"telling anyone where the user is or wants to go."
+msgstr ""
+"Navigatiesystemen doen aan surveillance: de computer van de gebruiker "
+"vertelt aan de kaartendienst waar de gebruiker is en waar de gebruiker heen "
+"wil gaan; vervolgens bepaalt de server de route en stuurt die terug naar de "
+"computer van de gebruiker, die deze route toont. Tegenwoordig slaat de "
+"server waarschijnlijk de locaties van de gebruiker op, omdat er niets is dat "
+"dit in de weg staat. Deze surveillance is niet noodzakelijk en een "
+"herontwerp zou het kunnen vermijden. Vrije software in de computer van de "
+"gebruiker kan de kaartgegevens downloaden voor de gewenste regio's (als deze "
+"kaartgegevens niet al aanwezig zijn), de route berekenen, en deze weergeven, "
+"zonder dat iemand ooit wordt verteld waar de gebruiker is of waar hij heen "
+"wil gaan."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Systems for borrowing bicycles, etc., can be designed so that the borrower's "
+"identity is known only inside the station where the item was borrowed. "
+"Borrowing would inform all stations that the item is &ldquo;out,&rdquo; so "
+"when the user returns it at any station (in general, a different one), that "
+"station will know where and when that item was borrowed. It will inform the "
+"other station that the item is no longer &ldquo;out.&rdquo; It will also "
+"calculate the user's bill, and send it (after waiting some random number of "
+"minutes) to headquarters along a ring of stations, so that headquarters "
+"would not find out which station the bill came from. Once this is done, the "
+"return station would forget all about the transaction. If an item remains "
+"&ldquo;out&rdquo; for too long, the station where it was borrowed can inform "
+"headquarters; in that case, it could send the borrower's identity "
+"immediately."
+msgstr ""
+"Systemen van het huren van fietsen enz., kunnen zo worden ontworpen dat de "
+"identiteit van degene die de fiets huurt alleen bekend is binnen het station "
+"waar de fiets is gehuurd. Wanneer de fiets is gehuurd, worden alle stations "
+"ge&iuml;nformeerd dat die fiets naar &ldquo;buiten&rdquo; is, dus als de "
+"gebruiker de fiets weer op een willekeurig station inlevert (over het "
+"algemeen op een ander station), zal dat station weten waar en wanneer die "
+"fiets was gehuurd. Het zal het andere station informeren dat de fiets niet "
+"langer &ldquo;buiten&rdquo; is. Het zal ook de rekening voor de gebruiker "
+"berekenen, en die via een paar andere stations naar het hoofdkantoor sturen, "
+"zodat het hoofdstation niet kan uitzoeken waar de rekening vandaan kwam. Als "
+"dit is gedaan kan het inleverstation alles over de transactie vergeten. Als "
+"een fiets te lang &ldquo;buiten&rdquo; blijft, kan het station waar het "
+"vandaan kwam het hoofdkantoor informeren; in een dergelijk geval kan het de "
+"identiteit van de huurder onmiddellijk versturen."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Remedy for Communications Dossiers"
+msgstr "Oplossing voor communicatiedossiers"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Internet service providers and telephone companies keep extensive data on "
+"their users' contacts (browsing, phone calls, etc). With mobile phones, "
+"they also <a href=\"http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-03/data-";
+"protection-malte-spitz\">record the user's physical location</a>. They keep "
+"these dossiers for a long time: over 30 years, in the case of AT&amp;T. "
+"Soon they will even <a href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/the-";
+"trojan-horse-of-the-latest-iphone-with-the-m7-coprocessor-we-all-become-qs-"
+"activity-trackers/\">record the user's body activities</a>. It appears that "
+"the <a href=\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-";
+"liberty/it-sure-sounds-nsa-tracking-your-location\">NSA collects cell phone "
+"location data</a> in bulk."
+msgstr ""
+"Internetaanbieders en telefoonbedrijven bewaren uitgebreide contactgegevens "
+"over hun klanten (browsing, telefoongesprekken, enz.). Met mobiele telefoons "
+"slaan ze ook <a href=\"http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-03/data-";
+"protection-malte-spitz\">de fysieke locatie van de gebruiker op</a>. Zij "
+"behouden deze dossiers gedurende een zeer lange tijd: meer dan 30 jaar in "
+"het geval van AT&amp;T. Binnenkort zullen ze zelfs de <a href=\"http://www.";
+"wired.com/opinion/2013/10/the-trojan-horse-of-the-latest-iphone-with-the-m7-"
+"coprocessor-we-all-become-qs-activity-trackers/\">lichaamsactiviteiten van "
+"gebruikers opslaan</a>. Het lijkt erop dat de <a href=\"https://www.aclu.org/";
+"blog/national-security-technology-and-liberty/it-sure-sounds-nsa-tracking-"
+"your-location\">NSA locatiegegevens van mobiele telefoons massaal verzamelt</"
+"a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Unmonitored communication is impossible where systems create such dossiers. "
+"So it should be illegal to create or keep them. ISPs and phone companies "
+"must not be allowed to keep this information for very long, in the absence "
+"of a court order to surveil a certain party."
+msgstr ""
+"Communicatie zonder registratie is onmogelijk als systemen zulke dossiers "
+"maken. Het zou illegaal moeten zijn om deze te maken of bij te houden. "
+"Internetaanbieders en telefoonbedrijven zouden moeten worden verplicht om "
+"deze informatie niet lang te bewaren, met uitzondering van een uitspraak van "
+"een rechter om een bepaalde partij te surveilleren."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This solution is not entirely satisfactory, because it won't physically stop "
+"the government from collecting all the information immediately as it is "
+"generated&mdash;which is what the <a href=\"http://www.guardian.co.uk/";
+"world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order\">U.S. does with "
+"some or all phone companies</a>. We would have to rely on prohibiting that "
+"by law. However, that would be better than the current situation, where the "
+"relevant law (the PAT RIOT Act) does not clearly prohibit the practice. In "
+"addition, if the government did resume this sort of surveillance, it would "
+"not get data about everyone's phone calls made prior to that time."
+msgstr ""
+"Deze oplossing is niet geheel bevredigend, omdat het de overheid er niet "
+"fysiek van zal weerhouden om alle informatie te verzamelen direct nadat het "
+"is ontstaan&mdash;wat de <a href=\"http://www.guardian.co.uk/world/2013/";
+"jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order\">VS doet met enkele of alle "
+"telefoonbedrijven</a>. We zouden dan afhangen van een wet die dat verbiedt. "
+"Dat zou echter nog steeds beter zijn dan de huidige situatie, waar de "
+"betreffende wet (de PATRIOT-wet) deze praktijk niet duidelijk verbiedt. "
+"Bovendien, als de overheid dit soort surveillance weer zou hervatten, zou "
+"het geen gegevens verkrijgen van de telefoongesprekken van iedereen van voor "
+"die tijd."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For privacy about who you exchange email with, a simple partial solution is "
+"for you and others to use email services in a country that would never "
+"cooperate with your own government, and which communicate with each other "
+"using encryption. However, Ladar Levison (owner of the mail service Lavabit "
+"that US surveillance sought to corrupt completely) has a more sophisticated "
+"idea for an encryption system through which your email service would know "
+"only that you sent mail to some user of my email service, and my email "
+"service would know only that I received mail from some user of your email "
+"service, but it would be hard to determine that you had sent mail to me."
+msgstr ""
+"Om je gegevens over met wie je e-mailt te beschermen, is een simpele "
+"deeloplossing voor jou en anderen om een e-maildienst te gebruiken in een "
+"land dat nooit zou samenwerken met je eigen overheid, en om te communiceren "
+"met elkaar via versleuteling. Echter, Ladar Levison (de eigenaar van de e-"
+"maildienst Lavabit die was doorzocht door VS-surveillance) heeft een beter "
+"idee voor een versleutelingssysteem waarmee jouw e-maildienst alleen zou "
+"weten dat je een e-mail hebt gestuurd naar een gebruiker van mijn e-"
+"maildienst, en mijn e-maildienst zou alleen weten dat ik een e-mail heb "
+"ontvangen van een gebruiker van jouw e-maildienst, maar het zou moeilijk "
+"zijn om vast te stellen dat jij een e-mail naar mij hebt gestuurd."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "But Some Surveillance Is Necessary"
+msgstr "Een beetje toezicht is wel nodig"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For the state to find criminals, it needs to be able to investigate specific "
+"crimes, or specific suspected planned crimes, under a court order. With the "
+"Internet, the power to tap phone conversations would naturally extend to the "
+"power to tap Internet connections. This power is easy to abuse for "
+"political reasons, but it is also necessary. Fortunately, this won't make "
+"it possible to find whistleblowers after the fact, if (as I recommend) we "
+"prevent digital systems from accumulating massive dossiers before the fact."
+msgstr ""
+"Om er voor te zorgen dat de overheid criminelen vindt, moet het in staat "
+"zijn om bepaalde misdaden te onderzoeken, of geplande misdaden, met "
+"toestemming en in opdracht van de rechter. Met het internet wordt de macht "
+"om telefoongesprekken af te tappen op natuurlijke wijze doorgetrokken naar "
+"de macht om internetverbindingen af te tappen. Het is gemakkelijk om deze "
+"macht te misbruiken om politieke redenen, maar het is ook noodzakelijk. "
+"Gelukkig zou deze macht het niet mogelijk maken om klokkenluiders te vinden "
+"na hun openbaringen, als (zoals ik aanbeveel) we digitale systemen zo "
+"ontwerpen dat er geen massale dossiers worden opgebouwd v&oacute;&oacute;r "
+"het ontstaan ervan."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Individuals with special state-granted power, such as police, forfeit their "
+"right to privacy and must be monitored. (In fact, police have their own "
+"jargon term for perjury, &ldquo;<a href=\"https://en.wikipedia.org/w/index.";
+"php?title=Police_perjury&amp;oldid=552608302\">testilying</a>,&rdquo; since "
+"they do it so frequently, particularly about protesters and <a href=\"http://";
+"photographyisnotacrime.com/\">photographers</a>.) One city in California "
+"that required police to wear video cameras all the time found <a href="
+"\"http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/08/ubiquitous-surveillance-";
+"police-edition\">their use of force fell by 60%</a>. The ACLU is in favor "
+"of this."
+msgstr ""
+"Organisaties met speciale macht die door de overheid is verleend, zoals de "
+"politie, verspelen hun recht op privacy en daar moet toezicht op gehouden "
+"worden. (In feite heeft de politie zijn eigen jargon voor meineed, &ldquo;<a "
+"href=\"https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Police_perjury&amp;";
+"oldid=552608302\">testilying</a>,&rdquo; omdat ze het zo vaak doen, "
+"voornamelijk bij demonstranten en <a href=\"http://photographyisnotacrime.";
+"com/\">fotografen</a>.) Een stad in Californi&euml; die besloot dat de "
+"politie altijd video-camera's mee moest dragen, ontdekte dat <a href="
+"\"http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/08/ubiquitous-surveillance-";
+"police-edition\">hun gebruik van dwang met 60% was verminderd</a>. De ACLU "
+"is hier voorstander van."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://action.citizen.org/p/dia/action3/common/public/?";
+"action_KEY=12266\">Corporations are not people, and not entitled to human "
+"rights</a>. It is legitimate to require businesses to publish the details "
+"of processes that might cause chemical, biological, nuclear, fiscal, "
+"computational (e.g., <a href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>DRM</a>) or "
+"political (e.g., lobbying) hazards to society, to whatever level is needed "
+"for public well-being. The danger of these operations (consider the BP oil "
+"spill, the Fukushima meltdowns, and the 2008 fiscal crisis) dwarfs that of "
+"terrorism."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://action.citizen.org/p/dia/action3/common/public/?";
+"action_KEY=12266\">Bedrijven zijn geen mensen, en kunnen geen aanspraak "
+"maken op mensenrechten</a>. Het is legitiem om te vereisen dan bedrijven de "
+"details publiceren van processen die chemische, biologische, nucleaire, "
+"fiscale, digitale (bijvoorbeeld <a href=\"http://DefectiveByDesign.org";
+"\">DRM</a>) of politieke (bijv. lobbyen) schade aanrichten aan de "
+"samenleving, tot welk niveau dan ook wat nodig is voor algemeen welzijn. Het "
+"gevaar van deze activiteiten (zoals de olieramp van BP, de kernramp van "
+"Fukushima, en de financi&euml;le crisis van 2008) is groter dan terrorisme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, journalism must be protected from surveillance even when it is "
+"carried out as part of a business."
+msgstr ""
+"Journalistiek moet echter beschermd worden tegen surveillance, zelfs als het "
+"bedrijfsmatig wordt bedreven."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Digital technology has brought about a tremendous increase in the level of "
+"surveillance of our movements, actions, and communications. It is far more "
+"than we experienced in the 1990s, and <a href=\"http://blogs.hbr.org/";
+"cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html\">far more than "
+"people behind the Iron Curtain experienced</a> in the 1980s, and proposed "
+"legal limits on state use of the accumulated data would not alter that."
+msgstr ""
+"Digitale technologie heeft een enorme verhoging gebracht van het niveau van "
+"surveillance van onze bewegingen, acties en contacten. Het is veel meer dan "
+"we ondervonden in de jaren 90, en <a href=\"http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/";
+"your_iphone_works_for_the_secret_police.html\">veel meer dan de mensen "
+"achter het IJzeren Gordijn ondervonden</a> in de jaren 80. Voorgestelde "
+"wettelijke limieten op het gebruik van verzamelde gegevens door de overheid "
+"zullen dat niet veranderen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Companies are designing even more intrusive surveillance. Some project that "
+"pervasive surveillance, hooked to companies such as Facebook, could have "
+"deep effects on <a href=\"http://www.theguardian.com/technology/2015/aug/10/";
+"internet-of-things-predictable-people\">how people think</a>. Such "
+"possibilities are imponderable; but the threat to democracy is not "
+"speculation. It exists and is visible today."
+msgstr ""
+"Bedrijven zijn zelfs nog opdringerige surveillance aan het ontwerpen. "
+"Sommige mensen voorspellen dat indringende surveillance, van bedrijven zoals "
+"Facebook, grote effecten kan hebben op <a href=\"http://www.theguardian.com/";
+"technology/2015/aug/10/internet-of-things-predictable-people\">hoe mensen "
+"denken</a>. Zulke effecten zijn niet aantoonbaar, maar de bedreiging voor de "
+"democratie is geen speculatie. Het bestaat en is vandaag de dag al zichtbaar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Unless we believe that our free countries previously suffered from a grave "
+"surveillance deficit, and ought to be surveilled more than the Soviet Union "
+"and East Germany were, we must reverse this increase. That requires "
+"stopping the accumulation of big data about people."
+msgstr ""
+"Tenzij we geloven dat onze vrije landen voorheen te lijden hadden onder een "
+"groot gebrek aan surveillance, en we meer gesurveilleerd dienen te worden "
+"dan mensen in de Sovjet-Unie en Oost-Duitsland, dienen we deze stijging "
+"terug te draaien. Dit vereist dat we stoppen met het massaal verzamelen van "
+"informatie over mensen."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+"Noot van de vertaler: Dit artikel beschrijft de staat van privacy, "
+"democratie en digitale mensenrechten wereldwijd, aan de hand van voorbeelden "
+"in de Verenigde Staten. De situatie in Nederland en Belgi&euml; is er niet "
+"noodzakelijkerwijs beter aan toe. Bits of Freedom houdt zich bezig met de "
+"situatie in Nederland; bezoek <a href=\"https://www.bof.nl/\";>hun website</"
+"a> om meer te weten te komen over ontwikkelingen hier."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Gelieve algemene vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a 
href=\"/contact/"
+"\">andere manieren om in contact te komen</a> met de FSF. Foute links en "
+"andere correcties graag sturen aan <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor "
+"verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Zie <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\"> Translations README</a> "
+"voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2015, 2016 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2015, 2016 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Deze pagina is uitgebracht onder een <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Naamsvermelding-"
+"GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal licentie</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Bijgewerkt:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]