www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po surveillance-vs-democracy.nl.po


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy/po surveillance-vs-democracy.nl.po
Date: Mon, 23 May 2016 18:46:02 +0000 (UTC)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    16/05/23 18:46:01

Modified files:
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.nl.po 

Log message:
    Update with latest changes

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.nl.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: surveillance-vs-democracy.nl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.nl.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- surveillance-vs-democracy.nl.po   12 May 2016 04:24:57 -0000   1.5
+++ surveillance-vs-democracy.nl.po   23 May 2016 18:46:01 -0000   1.6
@@ -7,13 +7,14 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: surveillance-vs-democracy.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-05-02 11:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-05-11 20:49+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-05-23 20:43+0100\n"
 "Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2016-05-02 11:58+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -116,11 +117,11 @@
 msgstr ""
 "Er worden <a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-";
 "surveillance-patriot-act-author-bill\">wetten voorgesteld om de &ldquo;"
-"nationale surveillance-krachten in te perken&rdquo;</a> in de VS, maar deze "
+"nationale surveillance-krachten in te perken&rdquo; in de VS, maar deze "
 "wetgeving baseert zich op beperking van het gebruik van onze virtuele "
 "dossiers door de overheid. Wanneer &ldquo;de klokkenluider pakken&rdquo; "
-"genoeg redenen zijn klokkenluiders te identificeren, zal dat hen niet genoeg "
-"beschermen. We moeten verder gaan."
+"genoeg reden is om de klokkenluider te identificeren, zal dat hem niet "
+"genoeg beschermen. We moeten verder gaan."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Upper Limit on Surveillance in a Democracy"
@@ -293,10 +294,10 @@
 "democracy safe, we must limit the accumulation of data that is easily "
 "accessible to the state."
 msgstr ""
-"Totale surveillance die toegankelijk is voor de overheid stelt deze in staat "
-"massale fishing-acties op te starten tegen elke persoon. Om persvrijheid en "
-"democratie veilig te stellen, moeten we de verzameling van gegevens, die "
-"gemakkelijk voor de overheid toegankelijk is, beperken."
+"Totale overheidstoezicht maakt het mogelijk dat de overheid een massale "
+"volgactie start tegen elke persoon. Om persvrijheid en democratie veilig te "
+"stellen, moeten we de verzameling van gegevens, die gemakkelijk voor de "
+"overheid toegankelijk is, beperken."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Robust Protection for Privacy Must Be Technical"
@@ -337,8 +338,8 @@
 "people, can be hyped to provide an opportunity."
 msgstr ""
 "Tegelijkertijd zal de populist de gebruikelijke smoezen gebruiken als reden "
-"voor totale surveillance; elke terroristenaanval, zelfs eentje waarbij "
-"slechts een handvol mensen omkomt, kan hiervoor worden aangegrepen."
+"voor totaal toezicht; elke terroristenaanval, zelfs eentje waarbij slechts "
+"een handvol mensen omkomt, kan hiervoor worden aangegrepen."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -451,11 +452,11 @@
 "Zelfbescherming is essentieel, maar zelfs de meest rigide zelfbescherming is "
 "onvoldoende om jouw privacy te beschermen op of tegen systemen die niet van "
 "jou zijn. Als we met anderen communiceren of ons voortbewegen in de stad, "
-"hangt onze privacy af van de praktijken van de samenleving. We kunnen "
+"hangt onze privacy af van hoe de samenleving is georganiseerd. We kunnen "
 "sommige systemen vermijden die onze communicatie en bewegingen vastleggen, "
 "maar niet allemaal. Het is overduidelijk beter om er voor te zorgen dat deze "
-"systemen stoppen met het surveilleren van personen die niet verdacht worden "
-"van misdrijven."
+"systemen stoppen met het volgen van personen die niet verdacht worden van "
+"misdrijven."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "We Must Design Every System for Privacy"
@@ -468,8 +469,8 @@
 "digital system just as we limit the environmental impact of physical "
 "construction."
 msgstr ""
-"Als we geen samenleving willen met totale surveillance, moeten we "
-"surveillance beschouwen als een soort sociale vervuiling, en moeten we de "
+"Als we geen samenleving willen waar toezicht wordt gehouden op alles, moeten "
+"we surveillance beschouwen als een soort sociale vervuiling, en moeten we de "
 "toezichtmogelijkheden van elk nieuw digitaal systeem beperken, net zoals we "
 "de invloed van constructiebouw op het milieu beperken."
 
@@ -542,6 +543,15 @@
 "leiden waarop verdachte journalisten altijd op straat kunnen worden gevolgd, "
 "waarbij bekeken kan worden met wie ze praten."
 
+# | Internet-connected cameras often have lousy digital security themselves,
+# | so <a
+# | 
[-href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances\";>anyone-]
+# | 
{+href=\"http://www.networkworld.com/article/2221934/microsoft-subnet/cia-wants-to-spy-on-you-through-your-appliances.html\";>anyone+}
+# | could watch what the camera sees</a>. To restore privacy, we should ban
+# | the use of Internet-connected cameras aimed where and when the public is
+# | admitted, except when carried by people. Everyone must be free to post
+# | photos and video recordings occasionally, but the systematic accumulation
+# | of such data on the Internet must be limited.
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Internet-connected cameras often have lousy digital security themselves, so "
@@ -553,15 +563,15 @@
 "recordings occasionally, but the systematic accumulation of such data on the "
 "Internet must be limited."
 msgstr ""
-"Camera's die met internet zijn verbonden hebben zelf een slechte digitale "
-"veiligheid, dus <a href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-";
-"wants-spy-you-through-your-appliances\">iedereen zou kunnen bekijken wat de "
-"camera ziet</a>. Om de privacy te herstellen, zouden we het gebruik van "
-"internet-verbonden camera's moeten verbieden op plekken en tijden waarop het "
-"algemene publiek is toegelaten, behalve degenen die hun eigen camera "
-"meenemen. Iedereen moet de vrijheid hebben om af en toe foto's en video's te "
-"publiceren, maar de systematische verzameling van zulke gegevens op het "
-"internet moet worden beperkt."
+"Camera's die met internet zijn verbonden zijn zelf slecht digitaal "
+"beveiligd, dus <a href=\"http://www.networkworld.com/article/2221934/";
+"microsoft-subnet/cia-wants-to-spy-on-you-through-your-appliances.html"
+"\">iedereen zou kunnen zien wat de camera ziet</a>. Om de privacy te "
+"herstellen, zouden we het gebruik van internet-verbonden camera's moeten "
+"verbieden op plekken en tijden waarop het algemene publiek is toegelaten, "
+"behalve als ze worden gedragen door mensen. Iedereen moet vrij zijn om af en "
+"toe foto's en video's te publiceren, maar de systematische verzameling van "
+"zulke gegevens op het internet moet worden beperkt."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -577,7 +587,7 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Remedy for Internet Commerce Surveillance"
-msgstr "Oplossing voor internetsurveillance door bedrijven"
+msgstr "Oplossing voor internettoezicht door bedrijven"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -715,7 +725,7 @@
 "(met digitaal contant geld bijvoorbeeld). Systemen met kentekenplaat-"
 "herkenning noteren alle kentekens, en de <a href=\"http://news.bbc.co.uk/2/";
 "hi/programmes/whos_watching_you/8064333.stm\">gegevens kunnen onbeperkt "
-"worden opgeslagen</a>; het zou bij wet verplicht moeten zijn om alleen die "
+"worden opgeslagen</a>. Het zou bij wet verplicht moeten zijn om alleen die "
 "kentekens op te nemen die door de rechter op een lijst met gezochte auto's "
 "geplaatst zijn. Een minder veilig alternatief zou zijn om alle opnamen van "
 "auto's lokaal op te slaan, maar slechts voor een paar dagen. De volledige "
@@ -732,7 +742,7 @@
 "De lijst met personen die in de VS niet mogen vliegen moet worden afgeschaft "
 "omdat het <a href=\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-";
 "and-liberty-racial-justice/victory-federal-court-recognizes\">straft zonder "
-"rechtszaak</a> is."
+"rechtszaak</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -810,15 +820,15 @@
 "identiteit van degene die de fiets huurt alleen bekend is binnen het station "
 "waar de fiets is gehuurd. Wanneer de fiets is gehuurd, worden alle stations "
 "ge&iuml;nformeerd dat die fiets naar &ldquo;buiten&rdquo; is, dus als de "
-"gebruiker de fiets weer op een willekeurig station inlevert (over het "
-"algemeen op een ander station), zal dat station weten waar en wanneer die "
-"fiets was gehuurd. Het zal het andere station informeren dat de fiets niet "
-"langer &ldquo;buiten&rdquo; is. Het zal ook de rekening voor de gebruiker "
-"berekenen, en die via een paar andere stations naar het hoofdkantoor sturen, "
-"zodat het hoofdstation niet kan uitzoeken waar de rekening vandaan kwam. Als "
-"dit is gedaan kan het inleverstation alles over de transactie vergeten. Als "
-"een fiets te lang &ldquo;buiten&rdquo; blijft, kan het station waar het "
-"vandaan kwam het hoofdkantoor informeren; in een dergelijk geval kan het de "
+"gebruiker de fiets weer op een willekeurig station inlevert (wellicht op een "
+"ander station), zal dat station weten waar en wanneer die fiets was gehuurd. "
+"Het zal het andere station informeren dat de fiets niet langer &ldquo;"
+"buiten&rdquo; is. Het zal ook de rekening voor de gebruiker berekenen, en "
+"die via een paar andere stations naar het hoofdkantoor sturen, zodat het "
+"hoofdstation niet kan uitzoeken waar de rekening vandaan kwam. Als dit is "
+"gedaan kan het inleverstation alles over de transactie vergeten. Als een "
+"fiets te lang &ldquo;buiten&rdquo; blijft, kan het station waar het vandaan "
+"kwam het hoofdkantoor informeren; in een dergelijk geval kan het de "
 "identiteit van de huurder onmiddellijk versturen."
 
 #. type: Content of: <h3>
@@ -904,9 +914,9 @@
 "deeloplossing voor jou en anderen om een e-maildienst te gebruiken in een "
 "land dat nooit zou samenwerken met je eigen overheid, en om te communiceren "
 "met elkaar via versleuteling. Echter, Ladar Levison (de eigenaar van de e-"
-"maildienst Lavabit die was doorzocht door VS-surveillance) heeft een beter "
-"idee voor een versleutelingssysteem waarmee jouw e-maildienst alleen zou "
-"weten dat je een e-mail hebt gestuurd naar een gebruiker van mijn e-"
+"maildienst Lavabit die was doorzocht door VS-overheidstoezicht) heeft een "
+"beter idee voor een versleutelingssysteem waarmee jouw e-maildienst alleen "
+"zou weten dat je een e-mail hebt gestuurd naar een gebruiker van mijn e-"
 "maildienst, en mijn e-maildienst zou alleen weten dat ik een e-mail heb "
 "ontvangen van een gebruiker van jouw e-maildienst, maar het zou moeilijk "
 "zijn om vast te stellen dat jij een e-mail naar mij hebt gestuurd."
@@ -988,9 +998,17 @@
 "However, journalism must be protected from surveillance even when it is "
 "carried out as part of a business."
 msgstr ""
-"Journalistiek moet echter beschermd worden tegen surveillance, zelfs als het "
-"bedrijfsmatig wordt bedreven."
+"Journalistiek moet echter beschermd worden tegen elke overheidstoezicht, "
+"zelfs als het bedrijfsmatig wordt bedreven."
 
+# | Digital technology has brought about a tremendous increase in the level of
+# | surveillance of our movements, actions, and communications. It is far
+# | more than we experienced in the 1990s, and <a
+# | 
[-href=\"http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html\";>far-]
+# | 
{+href=\"https://hbr.org/2013/06/your-iphone-works-for-the-secret-police\";>far+}
+# | more than people behind the Iron Curtain experienced</a> in the 1980s, and
+# | proposed legal limits on state use of the accumulated data would not alter
+# | that.
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Digital technology has brought about a tremendous increase in the level of "
@@ -1000,14 +1018,19 @@
 "Curtain experienced</a> in the 1980s, and proposed legal limits on state use "
 "of the accumulated data would not alter that."
 msgstr ""
-"Digitale technologie heeft een enorme toename laten zien van toezicht op "
-"onze bewegingen, acties en contacten. Het is veel meer dan we in de jaren 90 "
-"hadden en <a href=\"http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/";
-"your_iphone_works_for_the_secret_police.html\">veel meer dan de mensen "
-"achter het IJzeren Gordijn ooit hadden</a> in de jaren 80. Voorgestelde "
-"wettelijke limieten op het gebruik van verzamelde gegevens door de overheid "
-"zullen dat niet veranderen."
-
+"Digitale technologie heeft een enorme verhoging gebracht van het toezicht op "
+"onze bewegingen, acties en contacten. Het is veel meer dan we ondervonden in "
+"de jaren 90, en <a href=\"https://hbr.org/2013/06/your-iphone-works-for-the-";
+"secret-police\">veel meer dan de mensen achter het IJzeren Gordijn "
+"ondervonden</a> in de jaren 80. Voorgestelde wettelijke limieten op het "
+"gebruik van verzamelde gegevens door de overheid zullen dat niet veranderen."
+
+# | Companies are designing even more intrusive surveillance. Some project
+# | that pervasive surveillance, hooked to companies such as Facebook, could
+# | have deep effects on <a
+# | 
href=\"http{+s+}://www.theguardian.com/technology/2015/aug/10/internet-of-things-predictable-people\">how
+# | people think</a>. Such possibilities are imponderable; but the threat to
+# | democracy is not speculation. It exists and is visible today.
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Companies are designing even more intrusive surveillance. Some project that "
@@ -1017,12 +1040,12 @@
 "possibilities are imponderable; but the threat to democracy is not "
 "speculation. It exists and is visible today."
 msgstr ""
-"Bedrijven zijn zelfs nog opdringeriger toezicht aan het bedenken. Sommige "
-"mensen voorspellen dat indringend toezicht van bedrijven als Facebook, grote "
-"effecten kan hebben op <a href=\"http://www.theguardian.com/technology/2015/";
+"Bedrijven ontwerpen zelfs nog opdringeriger toezicht. Sommige mensen "
+"voorspellen dat indringend toezicht, van bedrijven zoals Facebook, grote "
+"effecten kan hebben op <a href=\"https://www.theguardian.com/technology/2015/";
 "aug/10/internet-of-things-predictable-people\">hoe mensen denken</a>. Zulke "
 "effecten zijn niet aantoonbaar, maar de bedreiging voor de democratie is "
-"re&euml;el. Het bestaat en is vandaag de dag al zichtbaar."
+"geen speculatie. Het bestaat en is vandaag de dag al zichtbaar."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1032,10 +1055,10 @@
 "stopping the accumulation of big data about people."
 msgstr ""
 "Tenzij we geloven dat onze vrije landen voorheen te lijden hadden onder een "
-"groot gebrek aan surveillance, en we meer gesurveilleerd dienen te worden "
-"dan mensen in de Sovjet-Unie en Oost-Duitsland, dienen we deze stijging "
-"terug te draaien. Dit vereist dat we stoppen met het massaal verzamelen van "
-"informatie over mensen."
+"groot gebrek aan toezicht, en we meer gevolgd dienen te worden dan mensen in "
+"de Sovjet-Unie en Oost-Duitsland, dienen we deze stijging terug te draaien. "
+"Dit vereist dat we stoppen met het massaal verzamelen van informatie over "
+"mensen."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]