www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po surveillance-vs-democracy.nl.po


From: Pavel Kharitonov
Subject: www/philosophy/po surveillance-vs-democracy.nl.po
Date: Thu, 12 May 2016 04:24:58 +0000 (UTC)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Pavel Kharitonov <ineiev>    16/05/12 04:24:58

Modified files:
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.nl.po 

Log message:
    Validation fix.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.nl.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: surveillance-vs-democracy.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.nl.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- surveillance-vs-democracy.nl.po   11 May 2016 18:58:34 -0000   1.4
+++ surveillance-vs-democracy.nl.po   12 May 2016 04:24:57 -0000   1.5
@@ -116,7 +116,7 @@
 msgstr ""
 "Er worden <a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-";
 "surveillance-patriot-act-author-bill\">wetten voorgesteld om de &ldquo;"
-"nationale surveillance-krachten in te perken&rdquo; in de VS, maar deze "
+"nationale surveillance-krachten in te perken&rdquo;</a> in de VS, maar deze "
 "wetgeving baseert zich op beperking van het gebruik van onze virtuele "
 "dossiers door de overheid. Wanneer &ldquo;de klokkenluider pakken&rdquo; "
 "genoeg redenen zijn klokkenluiders te identificeren, zal dat hen niet genoeg "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]