www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy po/government-free-software.nl.p...


From: GNUN
Subject: www/philosophy po/government-free-software.nl.p...
Date: Mon, 23 May 2016 18:58:07 +0000 (UTC)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   16/05/23 18:58:07

Modified files:
    philosophy/po : government-free-software.nl.po 
             surveillance-vs-democracy.nl.po 
Added files:
    philosophy   : government-free-software.nl.html 
    philosophy/po : government-free-software.nl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/government-free-software.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/government-free-software.nl.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.nl.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/government-free-software.nl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: po/government-free-software.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/government-free-software.nl.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/government-free-software.nl.po  23 May 2016 18:31:32 -0000   1.1
+++ po/government-free-software.nl.po  23 May 2016 18:58:07 -0000   1.2
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: government-free-software.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-01-01 05:56+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-05-23 20:29+0100\n"
+"Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
-"Language-Team: \n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: po/surveillance-vs-democracy.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.nl.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- po/surveillance-vs-democracy.nl.po 23 May 2016 18:46:01 -0000   1.6
+++ po/surveillance-vs-democracy.nl.po 23 May 2016 18:58:07 -0000   1.7
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-05-02 11:58+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -543,15 +542,6 @@
 "leiden waarop verdachte journalisten altijd op straat kunnen worden gevolgd, "
 "waarbij bekeken kan worden met wie ze praten."
 
-# | Internet-connected cameras often have lousy digital security themselves,
-# | so <a
-# | 
[-href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances\";>anyone-]
-# | 
{+href=\"http://www.networkworld.com/article/2221934/microsoft-subnet/cia-wants-to-spy-on-you-through-your-appliances.html\";>anyone+}
-# | could watch what the camera sees</a>. To restore privacy, we should ban
-# | the use of Internet-connected cameras aimed where and when the public is
-# | admitted, except when carried by people. Everyone must be free to post
-# | photos and video recordings occasionally, but the systematic accumulation
-# | of such data on the Internet must be limited.
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Internet-connected cameras often have lousy digital security themselves, so "
@@ -1001,14 +991,6 @@
 "Journalistiek moet echter beschermd worden tegen elke overheidstoezicht, "
 "zelfs als het bedrijfsmatig wordt bedreven."
 
-# | Digital technology has brought about a tremendous increase in the level of
-# | surveillance of our movements, actions, and communications. It is far
-# | more than we experienced in the 1990s, and <a
-# | 
[-href=\"http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html\";>far-]
-# | 
{+href=\"https://hbr.org/2013/06/your-iphone-works-for-the-secret-police\";>far+}
-# | more than people behind the Iron Curtain experienced</a> in the 1980s, and
-# | proposed legal limits on state use of the accumulated data would not alter
-# | that.
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Digital technology has brought about a tremendous increase in the level of "
@@ -1025,12 +1007,6 @@
 "ondervonden</a> in de jaren 80. Voorgestelde wettelijke limieten op het "
 "gebruik van verzamelde gegevens door de overheid zullen dat niet veranderen."
 
-# | Companies are designing even more intrusive surveillance. Some project
-# | that pervasive surveillance, hooked to companies such as Facebook, could
-# | have deep effects on <a
-# | 
href=\"http{+s+}://www.theguardian.com/technology/2015/aug/10/internet-of-things-predictable-people\">how
-# | people think</a>. Such possibilities are imponderable; but the threat to
-# | democracy is not speculation. It exists and is visible today.
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Companies are designing even more intrusive surveillance. Some project that "

Index: government-free-software.nl.html
===================================================================
RCS file: government-free-software.nl.html
diff -N government-free-software.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ government-free-software.nl.html  23 May 2016 18:58:06 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,302 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/philosophy/government-free-software.en.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Maatregelen die overheden kunnen nemen om vrije software te stimuleren -
+GNU-project - Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/government-free-software.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.nl.html" -->
+<h2>Maatregelen die overheden kunnen nemen om vrije software te stimuleren</h2>
+
+<p>door <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard
+Stallman</strong></a></p>
+
+<p>Dit artikel draagt beleid aan waarmee een sterk en krachtig signaal kan
+worden gegeven voor het stimuleren van vrije software binnen de overheid, en
+om de rest van het land richting softwarevrijheid te leiden.</p>
+
+<p>De taak van de overheid is om te zorgen voor vrijheid en welzijn van mensen
+binnen de samenleving. E&eacute;n van de aspecten van deze taak is, in het
+computerdomein, om gebruikers aan te moedigen vrije software te gaan
+gebruiken; dat betekent <a href="/philosophy/free-sw.html">software die de
+vrijheid van de gebruiker respecteert</a>. Een niet-vrij (privaat) programma
+treedt de vrijheid van de gebruiker met voeten; het is een sociaal probleem
+waar de overheid aandacht aan zou moeten besteden.</p>
+
+<p>De overheid moet zelf vrije software gebruiken voor haar
+computeractiviteiten in het belang van digitale onafhankelijkheid (de
+controle van de overheid over haar eigen computeractiviteiten). Alle
+gebruikers verdienen controle over hun computeractiviteiten, maar de staat
+heeft een verantwoordelijkheid tegenover burgers om controle te hebben over
+de computeractiviteiten die het, namens de burgers, uitvoert. De meeste
+overheidsactiviteiten hangen tegenwoordig af van computers en de zeggenschap
+van de overheid over deze activiteiten hangt af van de zeggenschap over de
+computeractiviteiten. Wanneer deze controle verloren gaat bij een instelling
+die kritieke activiteiten uitvoert, bedreigt dit de nationale veiligheid.</p>
+
+<p>Overheidsinstellingen laten overstappen naar vrije software kan ook andere
+voordelen bieden, zoals het besparen van geld en het ondersteunen van lokale
+computerbedrijven.</p>
+
+<p>&ldquo;Overheidsinstellingen&rdquo; verwijst in dit verband naar alle
+niveaus van de overheid, alle publieke instellingen, inclusief scholen,
+publiek-private samenwerkingen en ldquo;markt&rdquo;partijen die in handen
+zijn van de overheid of door de overheid zijn ingesteld met speciale rechten
+of functies door de overheid.</p>
+
+<h3>Onderwijs</h3>
+<p>Het belangrijkste beleid betreft onderwijs, omdat dat de toekomst van het
+land bepaald:</p>
+
+<ul>
+<li><b>Onderwijs alleen vrije software</b><br />
+Onderwijsinstellingen zouden alleen vrije software moeten onderwijzen (dus
+mogen zij leerlingen en studenten nooit wijzen op een niet-vrij programma)
+en uitleggen welke maatschappelijke redenen hieraan ten grondslag
+liggen. Een niet-vrij programma onderwijzen is gelijk aan het onderwijzen
+van afhankelijkheid, wat tegen de onderwijstaak ingaat.</li>
+</ul>
+
+<h3>De overheid en de bevolking</h3>
+<p>Ook belangrijk is overheidsbeleid dat be&iuml;nvloedt welke software
+individuelen en organisaties gebruiken:</p>
+
+<ul>
+<li><p><b>Nooit niet-vrije programma's vereisen</b><br />
+Wetten en regels in de publieke sector moeten worden gewijzigd zodat zij
+individuelen of organisaties nooit verplichten om een niet-vrij programma te
+gebruiken. Zij zouden ook communicatie en publicatie moeten ontmoedigen die
+dergelijke consequenties hebben (inclusief <a
+href="http://www.defectivebydesign.org/what_is_drm";>digitaal beheer van
+beperkingen, DRM</a>).</p></li>
+
+<li><p><b>Verspreid alleen vrije software</b><br />
+Wanneer een overheidsinstelling software verspreidt onder de bevolking,
+inclusief programma's die zijn bijgevoegd of gespecificeerd door
+webpagina's, moet het als vrije software worden verspreid. Bovendien moet
+het mogelijk zijn om de software te draaien op een besturingssysteem dat uit
+alleen vrije software bestaat.</p></li>
+
+<li><p><b>Overheidswebsites</b><br />
+Overheidswebsites en overheidsnetwerkdiensten moeten zodanig worden
+ontworpen dat gebruikers ze met alleen vrije software kunnen gebruiken,
+zonder enig nadeel.</p></li>
+
+<li><p><b>Vrije formaten en protocollen</b><br />
+Overheidsinstellingen mogen alleen bestandsformaten en
+communicatie-protocollen gebruiken die goed door vrije software ondersteund
+worden, bij voorkeur met gepubliceerde specificaties. (We beschrijven dit
+niet in termen van &ldquo;standaarden&rdquo; omdat het moet worden toegepast
+op zowel niet-gestandaardiseerde als gestandaardiseerde interfaces.) Zij
+mogen bijvoorbeeld geen audio- of video-opnamen verspreiden in
+bestandsformaten die Flash of niet-vrije codecs vereisen. Bibliotheken
+zouden geen boeken of andere werken met digitaal beheer van beperkingen
+(DRM) mogen verspreiden.</p></li>
+
+<li><p><b>Computers van licenties ontkoppelen</b><br />
+De verkoop van computers mag niet vereisen dat tegelijkertijd ook de
+licentie van een niet-vrij programma wordt aangeschaft. De verkoper zou bij
+wet verplicht moeten zijn om de koper de mogelijkheid te bieden om de
+computer te kopen zonder de niet-vrije software, en zonder het betalen van
+de licentiekosten.</p>
+<p>De onterechte verplichte betaling is een secundaire kwestie en mag ons niet
+afleiden van het werkelijke probleem: de onrechtvaardigheid van niet-vrije
+software en het verlies van vrijheid die daaruit voortkomt. Echter, het
+dwingen van gebruikers om te betalen geeft bepaalde ontwikkelaars van
+niet-vrije software een aanvullend onterecht voordeel, dat haaks staat op de
+vrijheid van gebruikers. Het is redelijk als de overheid dit misbruik
+voorkomt.</p>
+</li>
+</ul>
+
+<h3>Digitale onafhankelijkheid</h3>
+<p>Verschillende soorten beleid hebben invloed op de digitale onafhankelijkheid
+van de overheid. Overheidsinstellingen moeten zeggenschap behouden over hun
+eigen computeractiviteiten, en deze controle niet uit handen geven aan
+private handen. Dit geldt voor alle computers, inclusief smartphones.</p>
+
+<ul>
+<li><p><b>Overstappen naar vrije software</b><br />
+Overheidsinstellingen moeten overstappen op vrije sofware, en moeten geen
+niet-vrije software installeren of blijven gebruiken, behalve als
+tijdelijke maatregel. Slechts &eacute;&eacute;n overheidsorgaan moet de
+bevoegdheid hebben om deze tijdelijke uitzonderingen te verlenen, en alleen
+wanneer daar gegronde redenen voor zijn. Het doel van dit overheidsorgaan
+zou als doelstelling moeten hebben om het aantal uitzonderingen naar nul
+terug te brengen.</p></li>
+
+<li><p><b>Ontwikkel vrije ICT-oplossingen</b><br />
+Als een overheidsinstelling betaalt voor de ontwikkeling van een
+computeroplossing, moet het contract vereisen dat het wordt geleverd als
+vrije software, en dat het zo wordt ontworpen dat het uitgevoerd en
+ontwikkeld kan worden in een 100% vrije omgeving. Alle contracten moeten dit
+vereisen; dus als de ontwikkelaar zich er niet aan houdt kan er niet worden
+betaald voor het werk.</p></li>
+
+<li><p><b>Computers kiezen met het oog op vrije software</b><br />
+Als een overheidsinstelling computers koopt of huurt, zou het moeten kiezen
+uit modellen die, in hun klasse, het meest geschikt zijn om te kunnen worden
+gebruikt zonder enige niet-vrije software. De overheid zou, voor elke
+computerklasse, een lijst met modellen moeten bijhouden, gebaseerd op deze
+eis. Modellen die zowel voor het publiek als de overheid beschikbaar zijn
+zouden voorrang moeten krijgen boven modellen die alleen voor de overheid
+beschikbaar zijn.</p></li>
+
+<li><p><b>Onderhandel met fabrikanten</b><br />
+De overheid zou actief met fabrikanten moeten onderhandelen om geschikte
+hardwareproducten, die geen niet-vrije software vereisen, op de markt te
+brengen (voor de overheid en voor de samenleving), in alle relevante
+productgebieden.</p></li>
+
+<li><p><b>Samenwerken met andere landen</b><br />
+De overheid zou met andere landen collectief moeten onderhandelen met
+fabrikanten over geschikte hardwareproducten. Samen hebben zij een betere
+onderhandelingspositie.</p></li>
+</ul>
+
+<h3>Digitale onafhankelijkheid II</h3>
+<p>De digitale onafhankelijkheid (en veiligheid) van de overheid houdt in dat
+zij zeggenschap heeft over de computers die het werk van de overheid
+doen. Daarbij is het vermijden van <a
+href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">service als
+softwarevervanging (SaaSS)</a> essentieel, behalve als de dienst wordt
+geleverd door een overheidsorgaan. Daarnaast moeten andere praktijken, die
+de zeggenschap over computeractiviteiten van de overheid wegnemen, worden
+vermeden. Daarom:</p>
+
+<ul>
+<li><b>De overheid moet zeggenschap hebben over haar computers</b><br />
+Iedere computer die de overheid gebruikt moet toebehoren of gehuurd worden
+door dezelfde overheidsafdeling die het gebruikt. Die afdeling moet zelf
+kunnen beslissen wie fysieke toegang heeft tot de computer, wie er onderhoud
+(hardware of software) op kan uitvoeren, en welke software erop
+ge&euml;nstalleerd moet zijn. Als de computer niet draagbaar is, moet de
+computer, wanneer gebruikt, in een fysieke ruimte zijn van de overheid (als
+eigenaar of huurder).</li>
+</ul>
+
+<h3>Ontwikkelingen be&iuml;nvloeden</h3>
+<p>Het beleid van de overheid be&iuml;nvloedt de ontwikkeling van vrije en
+niet-vrije software:</p>
+
+<ul>
+<li><p><b>Vrije software aanmoedigen</b><br />
+De overheid zou ontwikkelaars moeten aanmoedigen om vrije software te maken
+of te verbeteren en dit aan het publiek ter beschikking te stellen, door
+bijvoorbeeld belastingvoordeel of andere financiële aanmoedigingen. Deze
+voordelen mogen niet verstrekt worden voor de ontwikkeling, verspreiding of
+het gebruik van niet-vrije software.</p></li>
+
+<li><p><b>Niet-vrije software ontmoedigen</b><br />
+Ontwikkelaars van niet-vrije software zouden vooral niet in de gelegenheid
+moeten hebben om kopie&euml;n aan scholen te &ldquo;doneren&rdquo; en
+belastingaftrek te claimen over de nominale waarde van die
+software. Niet-vrije software is niet legitiem in een school.</p></li>
+</ul>
+
+<h3>Elektronisch afval</h3>
+<p>Vrijheid mag niet tot elektronisch afval leiden:</p>
+
+<ul>
+<li><p><b>Vervangbare software</b><br />
+Veel moderne computers zijn zo ontworpen, dat het onmogelijk is om de
+voorge&iuml;nstalleerde software door vrije software te vervangen . Dus de
+enige manier om deze apparaten te bevrijden, is door ze weg te gooien. Deze
+praktijk is schadelijk voor de samenleving.</p>
+
+<p>Daarom zou het illegaal moeten zijn, of in ieder geval zwaar ontmoedigd
+moeten worden (hoge belasting), om nieuwe computers en aanverwante producten
+te slijten, importeren of verspreiden die met geheime hardware-specificaties
+of moedwillige beperkingen de gebruikers ervan weerhouden om onderdelen te
+vervangen, of software te ontwikkelen, installeren of gebruiken. Dit is
+vooral belangrijk bij apparaten die het zogenoemde &ldquo;jailbreaken&rdquo;
+(uit de gevangenis breken) nodig hebben om een ander besturingssysteem te
+installeren, of waarbij de specificaties van sommige onderdelen geheim zijn.
+</p></li>
+</ul>
+
+<h3>Technologische neutraliteit</h3>
+
+<p>Met de voorgestelde maatregelen in dit artikel kan de overheid zeggenschap
+over haar computeractiviteiten naar zich toe trekken en kan zij burgers,
+bedrijven en organisaties helpen bij het verkrijgen van zeggenschap over hun
+computeractiviteiten. Sommigen zullen echter beweren dat deze maatregelen
+het &ldquo;principe&rdquo; van technologische neutraliteit schenden. </p>
+
+<p>Het idee van technologische neutraliteit is dat de overheid geen arbitraire
+voorkeuren op technische keuzes moet opleggen. Of dat een geldig principe
+is, is betwistbaar, maar het blijft in ieder geval beperkt tot kwesties die
+slechts technisch zijn. De maatregelen die hier worden aangemoedigd kaarten
+ethische, sociale en politieke kwesties aan, dus vallen zij <a
+href="/philosophy/technological-neutrality.html">buiten het bereik van
+<em>technologische</em> neutraliteit</a>. Alleen diegenen die een land
+willen onderwerpen, zullen voorhouden dat de overheid &ldquo;neutraal&rdquo;
+zou moeten zijn over haar onafhankelijkheid of over de vrijheid van haar
+burgers.</p>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.nl.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Gelieve algemene vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a
+href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> met de
+FSF. Foute links en andere correcties graag sturen aan <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor
+verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+<p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations
+README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze
+website.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Deze pagina is uitgebracht onder een <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal licentie</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.nl.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Bijgewerkt:
+
+$Date: 2016/05/23 18:58:06 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: po/government-free-software.nl-en.html
===================================================================
RCS file: po/government-free-software.nl-en.html
diff -N po/government-free-software.nl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/government-free-software.nl-en.html   23 May 2016 18:58:07 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,270 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<title>Measures Governments Can Use to Promote Free Software
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<!--#include virtual="/philosophy/po/government-free-software.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Measures Governments Can Use to Promote Free Software</h2>
+
+<p>by <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard
+Stallman</strong></a></p>
+
+<p>This article suggests policies for a strong and firm effort to promote
+free software within the state, and to lead the rest of the country
+towards software freedom.</p>
+
+<p>The mission of the state is to organize society for the freedom and
+well-being of the people. One aspect of this mission, in the
+computing field, is to encourage users to adopt free software:
+<a href="/philosophy/free-sw.html">software that respects the users'
+freedom</a>. A proprietary (non-free) program tramples the freedom of
+those that use it; it is a social problem that the state should work
+to eradicate.</p>
+
+<p>The state needs to insist on free software in its own computing for
+the sake of its computational sovereignty (the state's control over
+its own computing). All users deserve control over their computing,
+but the state has a responsibility to the people to maintain control
+over the computing it does on their behalf. Most government
+activities now depend on computing, and its control over those
+activities depends on its control over that computing. Losing this
+control in an agency whose mission is critical undermines national
+security.</p>
+
+<p>Moving state agencies to free software can also provide secondary
+benefits, such as saving money and encouraging local software support
+businesses.</p>
+
+<p>In this text, &ldquo;state entities&rdquo; refers to all levels of 
government, and
+means public agencies including schools, public-private partnerships,
+largely state-funded activities such as charter schools, and 
&ldquo;private&rdquo;
+corporations controlled by the state or established with special
+privileges or functions by the state.</p>
+
+<h3>Education</h3>
+<p>The most important policy concerns education, since that shapes
+the future of the country:</p>
+
+<ul>
+<li><b>Teach only free software</b><br />
+Educational activities, or at least those of state entities, must
+teach only free software (thus, they should never lead students to use
+a nonfree program), and should teach the civic reasons for insisting
+on free software. To teach a nonfree program is to teach dependence,
+which is contrary to the mission of the school.</li>
+</ul>
+
+<h3>The State and the Public</h3>
+<p>Also crucial are state policies that influence what software
+individuals and organizations use:</p>
+
+<ul>
+<li><p><b>Never require nonfree programs</b><br />
+Laws and public sector practices must be changed so that they never
+require or pressure individuals or organizations to use a nonfree
+program. They should also discourage communication and publication
+practices that imply such consequences (including
+<a href="http://www.defectivebydesign.org/what_is_drm";>Digital
+Restrictions Management</a>).</p></li>
+
+<li><p><b>Distribute only free software</b><br />
+Whenever a state entity distributes software to the public,
+including programs included in or specified by its web pages, it must
+be distributed as free software, and must be capable of running on a
+platform containing exclusively free software.</p></li>
+
+<li><p><b>State web sites</b><br />
+State entity web sites and network services must be designed so
+that users can use them, without disadvantage, by means of free
+software exclusively.</p></li>
+
+<li><p><b>Free formats and protocols</b><br />
+State entities must use only file formats and communication
+protocols that are well supported by free software, preferably with
+published specifications. (We do not state this in terms of
+&ldquo;standards&rdquo; because it should apply to nonstandardized interfaces 
as
+well as standardized ones.) For example, they must not distribute
+audio or video recordings in formats that require Flash or nonfree
+codecs, and public libraries must not distribute works with Digital
+Restrictions Management.</p></li>
+
+<li><p><b>Untie computers from licenses</b><br />
+Sale of computers must not require purchase of a proprietary
+software license. The seller should be required by law to offer the
+purchaser the option of buying the computer without the proprietary
+software and without paying the license fee.</p>
+<p>The imposed payment is a secondary wrong, and should not distract
+us from the essential injustice of proprietary software, the loss of
+freedom which results from using it. Nonetheless, the abuse of
+forcing users to pay for it gives certain proprietary software
+developers an additional unfair advantage, detrimental to users'
+freedom. It is proper for the state to prevent this abuse.</p>
+</li>
+</ul>
+
+<h3>Computational Sovereignty</h3>
+<p>Several policies affect the computational sovereignty of the state.
+State entities must maintain control over their computing, not cede
+control to private hands. These points apply to all computers,
+including smartphones.</p>
+
+<ul>
+<li><p><b>Migrate to free software</b><br />
+State entities must migrate to free software, and must not install,
+or continue using, any nonfree software except under a temporary
+exception. Only one agency should have the authority to grant these
+temporary exceptions, and only when shown compelling reasons. This
+agency's goal should be to reduce the number of exceptions to zero.</p></li>
+
+<li><p><b>Develop free IT solutions</b><br />
+When a state entity pays for development of a computing solution, the
+contract must require it be delivered as free software, and that it be
+designed such that one can both run it and develop it on a 100%-free
+environment. All contracts must require this, so that if the
+developer does not comply with these requirements, the work cannot be
+paid for.</p></li>
+
+<li><p><b>Choose computers for free software</b><br />
+When a state entity buys or leases computers, it must choose among
+the models that come closest, in their class, to being capable of
+running without any proprietary software. The state should maintain,
+for each class of computers, a list of the models authorized based on
+this criterion. Models available to both the public and the state
+should be preferred to models available only to the state.</p></li>
+
+<li><p><b>Negotiate with manufacturers</b><br />
+The state should negotiate actively with manufacturers to bring
+about the availability in the market (to the state and the public) of
+suitable hardware products, in all pertinent product areas, that
+require no proprietary software.</p></li>
+
+<li><p><b>Unite with other states</b><br />
+The state should invite other states to negotiate collectively with
+manufacturers about suitable hardware products. Together they will
+have more clout.</p></li>
+</ul>
+
+<h3>Computational Sovereignty II</h3>
+<p>The computational sovereignty (and security) of the state includes
+control over the computers that do the state's work. This requires
+avoiding <a href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">
+Service as a Software Substitute</a>, unless the service is run by a state
+agency under the same branch of government, as well as other practices
+that diminish the state control over its computing. Therefore,</p>
+
+<ul>
+<li><b>State must control its computers</b><br />
+Every computer that the state uses must belong to or be leased by
+the same branch of government that uses it, and that branch must not
+cede to outsiders the right to decide who has physical access to the
+computer, who can do maintenance (hardware or software) on it, or
+what software should be installed in it. If the computer is not
+portable, then while in use it must be in a physical space of which
+the state is the occupant (either as owner or as tenant).</li>
+</ul>
+
+<h3>Influence Development</h3>
+<p>State policy affects free and nonfree software development:</p>
+
+<ul>
+<li><p><b>Encourage free</b><br />
+The state should encourage developers to create or enhance free
+software and make it available to the public, e.g. by tax breaks
+and other financial incentive. Contrariwise, no such incentives
+should be granted for development, distribution or use of nonfree
+software.</p></li>
+
+<li><p><b>Don't encourage nonfree</b><br />
+In particular, proprietary software developers should not be able to
+&ldquo;donate&rdquo; copies to schools and claim a tax write-off for the 
nominal
+value of the software. Proprietary software is not legitimate in a
+school.</p></li>
+</ul>
+
+<h3>E-waste</h3>
+<p>Freedom should not imply e-waste:</p>
+
+<ul>
+<li><p><b>Replaceable software</b><br />
+Many modern computers are designed to make it impossible to
+replace their preloaded software with free software. Thus, the only
+way to free them is to junk them. This practice is harmful to
+society.</p>
+
+<p>Therefore, it should be illegal, or at least substantially
+discouraged through heavy taxation, to sell, import or distribute in
+quantity a new computer (that is, not second-hand) or computer-based
+product for which secrecy about hardware interfaces or intentional
+restrictions prevent users from developing, installing and using
+replacements for any and all of the installed software that the
+manufacturer could upgrade. This would apply, in particular, to any
+device on which &ldquo;jailbreaking&rdquo; is needed to install a
+different operating system, or in which the interfaces for some
+peripherals are secret.
+</p></li>
+</ul>
+
+<h3>Technological neutrality</h3>
+
+<p>With the measures in this article, the state can recover control
+over its computing, and lead the country's citizens, businesses and
+organizations towards control over their computing. However, some
+object on the grounds that this would violate the
+&ldquo;principle&rdquo; of technological neutrality.</p>
+
+<p>The idea of technological neutrality is that the state should not
+impose arbitrary preferences on technical choices. Whether that is a
+valid principle is disputable, but it is limited in any case to issues
+that are merely technical. The measures advocated here address issues
+of ethical, social and political importance, so they are
+<a href="/philosophy/technological-neutrality.html">outside the scope
+of <em>technological</em> neutrality</a>. Only those who wish to
+subjugate a country would suggest that its government be
+&ldquo;neutral&rdquo; about its sovereignty or its citizens' freedom.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other
+corrections or suggestions can be sent to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
+information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2016/05/23 18:58:07 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]