serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Napravih s**** ,ovaj gresku


From: Urke MMI
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Napravih s**** ,ovaj gresku
Date: Fri, 2 May 2003 12:00:53 +0200

Autor: Danilo Segan <address@hidden> [DS]
MsgID: address@hidden
Datum: Fri, 02 May 2003 10:47:02 +0200

DS> Treba da dodam i mogućnost brisanja
DS> reči i prevoda od strane onih koji su
DS> ih poslali.
DS> 
DS> Izvinjavam se zbog ,,nelagodnosti'' ;-)

Ajde samo požuri :) Treba dosta ukloniti. Ja evo imam već nekoliko svojih
stvari sa pobrišem :(

Nego, mogao bi da dodaš i opciju 'predlog za brisanje' da recimo ja stavim
ako vidim da nešto nije dobro predlog da se to obriše, a onda ti pogledaš
pa ako stvarno treba obrisati to i uradiš kao admin.

Ovo može kao button da se stavi pored svakog prevedenog termina.

P.S. Ažuriranje rečnika ne radi, t.j. kad kliknem na 'preuzmi novu bazu
rečnika sa interneta' program kao nešto uradi ali kad proverim da li je
ažurirana baza unosom nove reči za pretragu, nje nema. U čemu je problem?

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]