serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Jos prevoda...


From: Urke MMI
Subject: [Serbiangnome-lista] Jos prevoda...
Date: Fri, 2 May 2003 12:32:39 +0200

Evo još nekih nedefinisanih situacija:

- Hostname ~ recimo 'naziv domaćina' ili nekako drugačije?

- Server ~ ja bih ga preveo kao poslužitelj, ali...?

- Port ~ za prevod recimo oznake porta za SMTP poslužitelj

- Toolkit ~ recimo za grupu alata, alatnicu ili kako već za neki program
      (GIMP recimo)

- Control, Shift, Alt ~ za prevode u prečicama sa tastature

- XFree86 ~ da li ga prevesti kao IksFri86 ili ostaviti u izvornom obliku?

- CD ~ dakle, kako prevesti ovo? 'kompakt disk', 'kompaktni disk' ili
    nekako drugačije? Ili samo ćirilicom napisati CD?

- multiple matches ~ kod pretrage, kada se pronađe više rezultata. Koji je
           najsrećniji prevod? da li 'višestruko podudaranje'
           ili ...?

-- 
 URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]