serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Направих с** ** ,овај грешку


From: Danilo Segan
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Направих с** ** ,овај грешку
Date: Fri, 02 May 2003 10:47:02 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Bojan Zivanovic wrote:

Погрешно сам унео нове речи у речник па сада све пише у стилу
copyrigth-autorska prava,зато што сам при уносу уместо : користио - између речи и превода.Да ли то може некако да се исправи/избрише?

Треба да додам и могућност брисања речи и превода од стране оних који су их послали.

Извињавам се због „нелагодности“ ;-)

Живели,
Данило


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]