serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Kratko odsustvo


From: Slobo
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Kratko odsustvo
Date: Thu, 1 May 2003 07:35:56 +0200
User-agent: KMail/1.5.1

On Wednesday 30 April 2003 12:07 pm, Danilo Segan wrote:
> Sasa Maric wrote:


>> >U medjuvremenu sam uspeo da podesim one alatke o kojima
> >sam pricao na pocetku rada, i to mi dosta pomaze - takodje i jako dobro
> >pokazuje kako su neke identicne stvari prevedene na razlicite nacine na
> >vise mesta.
>
> Ponegde je i potrebno istu reč prevesti na razne načine, ali sigurno i
> da nije retkost da je ista stvar prevedena na isti način. Većina poruka
> koje daju Gnom programi su obaveštajne prirode, i neretko neprecizne (pa
> i mi možemo biti neprecizni; ja sam npr. proizvoljno koristio lokacija i
> adresa gde se u Nautilusu proizvoljno koriste URL i location).

> > Mislim da bi mogli to da iskoristimo negde kad stignemo
> >pred kraj posla i da ujednacimo prevode... U ovom trenutku mislim da to
> >nema smisla.

Саша,

Да ли можеш да напишеш скрипту која ради следеће:

Рецимо да на крају првог пролаза-превода имамо груб превод за Гном 2.2 . И 
онда се преводиоци договоре око одређеног броја речи које морају бити 
употребљене у сваком преводу. Замислимо то као таблицу:

Маркери    --> Везе
Фајл       --> Датотека
Листа      --> Списак
...

Ту скрипту ће имати сваки преводилац и може је применити на свој превод тј. 
превод који одржава (у случају да неко нешто преведе и напусти превод ).

Као што је Данило рекао, преводилац може исту реч превести на различите начине 
- у зависности од контекста. Пример је неки списак:

http://www.kernel.org
http://www.linuxant.com 
су везе ( рецимо да је то у таблици ), али

/usr/src/linux
/tmp
/home/user

су забележене путање и никако нису везе

Све у свему, скрипта треба да буде интерактивна - да прође кроз превод нудећи 
преводиоцу/оном ко одржава превод(надам се да овога неће бити пуно) могућност 
да изврши или не изврши замену. 

Таблица би требало да покрива и падеже:

фајл --> датотека
фајлови-->датотекe
фајловима-->датотекама итд. 

Једноставније речено српски превод ( шарен,неусаглашен ) --> усаглашен 
превод уз могућност одбијања превода због контекста.

Поздрав,
Слобо, address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]