serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Направих с*** * ,овај грешку


From: Bojan Zivanovic
Subject: [Serbiangnome-lista] Направих с*** * ,овај грешку
Date: Thu, 01 May 2003 23:59:34 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3) Gecko/20030313

Погрешно сам унео нове речи у речник па сада све пише у стилу
copyrigth-autorska prava,зато што сам при уносу уместо : користио - између речи и превода.Да ли то може некако да се исправи/избрише?


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]