wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...
Date: Thu, 09 Sep 2004 15:48:14 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/09 19:42:51

Modified files:
    po/sv     : wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wesnoth.po 
             wesnoth-sotbe.po wesnoth-tdh.po wesnoth-trow.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.5 wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.6
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.5   Thu Sep 9 08:38:42 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po Thu Sep 9 19:42:50 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-08 22:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-09 14:53+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -938,16 +938,17 @@
 "oss att återta vår utpost?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:160
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I am not sure. There are bandits in this country, and it is they who rule "
 "this land, not the king. My men are afraid of them, and refuse to come out "
 "and fight. As you see, though I have many men, they stay penned up in the "
 "keep. The thieves hide in the villages."
 msgstr ""
-"Jag är tveksam till om det går. Det finns banditer i riket, och det är de "
-"som styr landet, inte kungen. Mina män fruktar dem, och vägrar möta dem i "
-"strid. Som du kan se har jag gott om trupper, men de gömmer sig i "
-"kärntornet. Tjuvarna gömmer sig i byarna."
+"Jag är inte säker. Det finns banditer i riket, och det är de som styr "
+"landet, inte kungen. Mina män fruktar dem, och vägrar möta dem i strid. 
Som "
+"du kan se har jag gott om trupper, men de gömmer sig i kärntornet. Tjuvarna 
"
+"gömmer sig i byarna, och angriper oss först om vi delar på oss."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
 msgid ""
@@ -2370,6 +2371,7 @@
 "magikern Dacyn upp en plan för att rädda östborna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:29
+#, fuzzy
 msgid ""
 "In the days of the king Garard I, three outposts had been built along the "
 "eastern border to stop Orcish raiders from the east from entering Wesnoth. "
@@ -2379,7 +2381,7 @@
 "Under kung Garad I:s regeringstid hade tre utposter byggts längs med den "
 "östra gränsen, för att hindra orcherrövare att ta sig in i Wesnoth "
 "österifrån. Markerna bortanför bergen hade allt sedan dess blivit 
sankmark, "
-"och orcherna hade lämnat bergen och utgjorde inte längre något verkligt 
hot."
+"och orcherna hade lämnat bergen för länderna i norr."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:33
 msgid ""
@@ -2390,17 +2392,17 @@
 "tre av sina mest lovande unga officerare för att beskydda östborna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:37
+#, fuzzy
 msgid ""
 " In the north he sent Owaec, in the past a captain of heavy infantry. In the "
 "south, he sent Sudoc, skilled at commanding cavalry. And in the middle, in "
 "the place most likely to be attacked, he sent Gweddry, who would be "
 "accompanied by the Dacyn the mage."
 msgstr ""
-"Till den norra utposten skickade han Owaec, som förut varit kapten i det "
-"tunga infanteriet.Till den södra utposten skickade han Sudoc, en skicklig "
-"befälhavare i kavalleriet. Och till den mittersta utposten, där det var 
mest "
-"troligt att attacken skulle komma, skickade han Gweddry, och med honom "
-"magikern Dacyn."
+"Till den norra utposten skickade han Owaec, en av klanledarna.Till den södra 
"
+"utposten skickade han Sudoc, en skicklig fäktare. Och till den mittersta "
+"utposten, där det var mest troligt att attacken skulle komma, skickade han "
+"Gweddry, och med honom magikern Dacyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:41
 msgid ""
@@ -2411,9 +2413,10 @@
 "på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:45
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Then, at dawn exacty one year after the first attack, Gweddry and his men "
 "were roused by startled cry of the night watchmen..."
 msgstr ""
-"Plötsligt, på dagen ett år efter det första anfallet, blev Gweddry och 
hans "
-"män väckta i gryningen av ett förvånat utrop från nattvakterna..."
+"Plötsligt en dag, blev Gweddry och hans män väckta i gryningen av ett "
+"förvånat utrop från nattvakterna..."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.4 wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.5
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.4  Wed Sep 8 19:18:28 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po    Thu Sep 9 19:42:50 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-08 19:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-09 10:08+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2972,7 +2972,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:87
 msgid "It looks like there are the undead there! Prepare for battle men!"
-msgstr "Det ser ut som det är vandöda där! Förbered er för strid män."
+msgstr "Det ser ut som det är vandöda där! Bered er för strid, mannar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:92
 msgid "To arms!"
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.5 wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.6
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.5 Thu Sep 9 08:38:42 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po   Thu Sep 9 19:42:51 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-08 22:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-09 14:54+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -54,7 +54,7 @@
 "Looks like they are to be facing attack from pirates of the High Sea. We "
 "should help them."
 msgstr ""
-"Det ser ut som att de kommer att anfallas av pirater från havet. Vi bör "
+"Det ser ut som att de kommer att anfallas av pirater från havet. Vi bör "
 "hjälpa dem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:142
@@ -270,6 +270,7 @@
 msgstr "De är alltför många nu, RETRÄTT!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:413
+#, fuzzy
 msgid "The great horde at last! I was begining to think they will never come."
 msgstr ""
 "Äntligen kommer den stora horden! Jag började nästan tro att de aldrig "
@@ -281,9 +282,9 @@
 "undermined morale of humans. Now they are retreating to their fortresses "
 "and won't get out of them."
 msgstr ""
-"Du försvar av Prestim har varit heroiskt. Ett sådant motstånd har 
säkerligen "
-"demoraliserat människorna. Nu drar de sig tillbaka till sina kärntorn, och "
-"vågar sig säkert inte ut igen."
+"Ditt försvar av Prestim har varit heroiskt. Ett sådant motstånd har "
+"säkerligen demoraliserat människorna. Nu drar de sig tillbaka till sina "
+"kärntorn, och vågar sig säkert inte ut igen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:425
 msgid ""
@@ -441,6 +442,7 @@
 msgstr "Vad skall vi göra, boss?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:144
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We must lead my people to a safe place and ask for assistance from the Great "
 "Council. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free tribes. "
@@ -1236,6 +1238,7 @@
 msgstr "Utan Inarix att leda ödlemännen, så finns det inget hopp."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:5
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Rahul I, King of Wesnoth, concluded peace with orcs in his 4th year of "
 "reign. He ended a 15 year war with Black Eye Karun, ruler of the orcs. A "
@@ -1244,9 +1247,9 @@
 msgstr ""
 "Rahul I, kung av Wesnoth, slöt fred med orcherna under det fjärde året av "
 "sin regeringstid. Han avslutade ett femtonårigt krig med Svartögat Karun, "
-"orchernas härskare. Fredsavtal fastställde vilka marker som skulle 
tillhöra "
-"orcherna och vilka som skulle tillhöra människorna. Landet blomstrade efter 
"
-"krigsslutet."
+"orchernas härskare. Ett fredsavtal fastställde vilka marker som skulle "
+"tillhöra orcherna och vilka som skulle tillhöra människorna. Landet "
+"blomstrade efter krigsslutet."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:11
 msgid ""
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.5 wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.6
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.5  Thu Sep 9 08:38:42 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po    Thu Sep 9 19:42:51 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-08 22:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-09 14:55+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -217,6 +217,7 @@
 "otränade."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:86
+#, fuzzy
 msgid "I see that your puny kingdom marshalls its troops at last."
 msgstr ""
 "Jag ser att ditt ynkliga kungadöme till sist sammankallar sina trupper."
@@ -659,7 +660,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:4
 msgid "The Skull of Agarash"
-msgstr "Agarashs skalle"
+msgstr "Agarashs Dödskalle"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:11
 msgid "Still fleeing from Wesnoth, Gwiti entered the lands of the Orcs."
@@ -718,7 +719,7 @@
 "it and your power will grow greater by far."
 msgstr ""
 "Ser du de tre orchklanerna i detta land? Deras banér bär enligt orchisk sed 
"
-"dödskallar på spetsen. En av dessa är Agarash Dödskalle - som en gång 
var "
+"dödskallar på spetsen. En av dessa är Agarashs Dödskalle - som en gång 
var "
 "min. Om du får tag på den, så kommer din kraft att växa för varje dag 
som "
 "går."
 
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.5 wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.6
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.5  Thu Sep 9 08:38:42 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po    Thu Sep 9 19:42:51 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-09 01:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-09 20:42+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -44,9 +44,9 @@
 "sunny beach. While normally this would be a pleasant occurrence, they soon "
 "find the Saurians hard at work."
 msgstr ""
-"Efter en lång vandring så kom prins Haldric och hans följeslagare fram 
till "
-"en solig strand. Vanligtvis skulle detta vara trevligt, men de upptäckte "
-"snart hårt arbetande ödlemän."
+"Efter en lång vandring kom prins Haldric och hans följeslagare fram till en 
"
+"solig strand. Vanligtvis skulle detta vara trevligt, men de upptäckte snart "
+"hårt arbetande ödlemän."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:144
 msgid "Monsters! We're being invaded by monsters."
@@ -58,7 +58,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:156
 msgid "Us monsters? Hmph. . . prepare to meet our blades."
-msgstr "Vi - monster? Hmpf... gör er redo att möta våra klingor."
+msgstr "Vi, monster? Hmpf... Gör er redo att möta våra klingor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:162
 msgid "(Sigh) I bet he doesn't even see the irony in that."
@@ -143,6 +143,7 @@
 msgstr "Akta dig! Nåja, du blir åtminstone bättre på det där."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:286
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Hmph. Fool of a boy's just gonna burn us all up. Humans, always playing at "
 "being Wizards."
@@ -156,7 +157,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:296
 msgid "For the glory of Southbay!"
-msgstr "För Sydbuktens ära!"
+msgstr "För Sunnanviks ära!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:301
 msgid ""
@@ -164,7 +165,7 @@
 "Orcs. The ships aren't ready yet. We must defeat this army of Orcs to buy us "
 "more time. Try not to kill us all with that ruby!"
 msgstr ""
-"Prins Haldric, jag tar hand om att försvara Sydbukten. Du måste besegra "
+"Prins Haldric, jag tar hand om att försvara Sunnanvik. Du måste besegra "
 "orcherna. Skeppen är inte färdiga ännu. Vi måste besegra denna orcharmé 
så "
 "att vi vinner tid. Försök att inte döda oss alla med den där rubinen."
 
@@ -230,14 +231,14 @@
 "lucky I may raise you from death for my own amusement. Oh, and what's this? "
 "I sense, I sense the Ruby of Fire."
 msgstr ""
-"Kung Addroran, din dag är kommen. Förbered dig att malas till damm. Åh, 
och "
+"Kung Addroran, din dag är kommen. Bered dig på att malas till damm. Åh, 
och "
 "vad är det här? Jag känner, jag känner Eldrubinen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:405
 msgid ""
 "You monster! You've betrayed our people- - to ally youself with these Orcs?!"
 msgstr ""
-"Ditt monster! Du har sålt ditt folk -- för att sluta en allians med 
orcher?!"
+"Ditt monster! Du har sålt ditt folk - för att sluta en allians med orcher?!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:413
 msgid ""
@@ -245,7 +246,7 @@
 "than can be said for you. King Addroran, meet your son, you'll be joining "
 "him soon enough."
 msgstr ""
-"Dåraktiga flicka! Det finns ingen ände på mina strävande. Jag kommer att "
+"Dåraktiga flicka! Det finns ingen ände på mina strävanden. Jag kommer att 
"
 "överleva. Det är mer än vad man kan säga om dig. Kung Addroran, får jag "
 "presentera din son, du kommer snart nog att träffa honom igen."
 
@@ -270,7 +271,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:484
 msgid "Southbay"
-msgstr "Sydbukten"
+msgstr "Sunnanvik"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:498
 msgid "To Clearwater Port"
@@ -278,7 +279,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:512
 msgid "To the Midlands & Oldwood"
-msgstr "Till Mittländerna och Gammelskogen"
+msgstr "Till Midländerna och Gammelskogen"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:526
 msgid "To the Northrun"
@@ -286,11 +287,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:540
 msgid "To the Midlands"
-msgstr "Till Mittländerna"
+msgstr "Till Midländerna"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:554
 msgid "New Southbay"
-msgstr "Nya sydbukten"
+msgstr "Nya Sunnanvik"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:568
 msgid "They sealed it, there is no escape for you!"
@@ -302,7 +303,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:585
 msgid "We needed him to hold Southbay. We're done for!"
-msgstr "Vi behövde honom för att försvara Sydbukten. Vi är förlorade!"
+msgstr "Vi behövde honom för att försvara Sunnanvik. Vi är förlorade!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:598
 msgid "We've defeated the Orcs. Let's rig the Ships and get out of here."
@@ -311,7 +312,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:603
 msgid "My sons- - As we agreed. I will hold Southbay until my last breath."
 msgstr ""
-"Mina söner -- Som vi beslöt. Jag kommer att försvara Sydbukten till mitt "
+"Mina söner -- Som vi beslöt. Jag kommer att försvara Sunnanvik till mitt "
 "sista andetag."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:608
@@ -330,7 +331,7 @@
 "have that ruby."
 msgstr ""
 "Det stör mig att häxmästarfursten Jevyan, som givit namn åt vår 
huvudstad, "
-"har förrått mitt folk. Till råga på allt vet han att du har rubinen."
+"har förrått mitt folk. Till råga på allt vet han att du har den där 
rubinen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:618
 msgid ""
@@ -338,7 +339,7 @@
 "in honour of my father. About that island. . ."
 msgstr ""
 "Det är inte mycket att göra något åt nu. Jag döper detta utmärkta skepp 
till "
-"Eldaric, i min faders minne. Vad var det nu med den där ön..."
+"Eldaric, i min faders minne. Jo, den där ön..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:623
 msgid "Great, more boats, and now an Ocean!"
@@ -350,7 +351,7 @@
 "may still be survivors in Southbay."
 msgstr ""
 "När ni har nått dessa nya länder, sänd några av skeppen tillbaka hit, 
för "
-"det kan fortfarande finnas överlevande i Sydbukten då."
+"det kan fortfarande finnas överlevande i Sunnanvik då."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:641
 msgid "My Son!"
@@ -407,7 +408,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:166
 msgid "Burin, Burin the Lost. Who be yee?"
-msgstr "Burin, Burin den vilsne. Vilka är ni?"
+msgstr "Burin, Burin den Vilsne. Vilka är ni?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:172
 msgid ""
@@ -423,9 +424,9 @@
 "underground, almost a century ago. I've never found my way home. But it "
 "seems nice enough here."
 msgstr ""
-"Jag är en dvärg! Din fåne! Jag gick vilse när jag utforskade djupet i "
-"underjorden, för nästan ett sekel sedan. Jag har aldrig hittat hem igen. 
Men "
-"det är väl trevligt här nere, antar jag."
+"Jag är en dvärg! Korkade pojkvasker! Jag gick vilse när jag utforskade "
+"djupet i underjorden, för nästan ett sekel sedan. Jag har aldrig hittat hem 
"
+"igen. Men det är väl trevligt här nere, antar jag."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:184
 msgid "Nice? The Orcs have come and we must flee!"
@@ -458,7 +459,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:226
 msgid "SE - The River Road. SW - The Midlands."
-msgstr "SÖ - Flodvägen. SV - Mittländerna."
+msgstr "SÖ - Flodvägen. SV - Midländerna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:240
 msgid "GO HOME! AIN'T NUTTIN TO SEE HEER!"
@@ -471,9 +472,9 @@
 "Orcs would go there. The Midlands were nice, but who knows what's going on "
 "there now."
 msgstr ""
-"Undrar om jag borde gå sydöst på Flodvägen eller sydväst genom 
mittländerna? "
+"Undrar om jag borde gå sydöst på Flodvägen eller sydväst genom 
Midländerna? "
 "Flodvägen går genom Estenträsket, och det undviker till och med orcherna. "
-"Mittländerna brukade vara trevliga, men vem vet vad som försiggår där nu."
+"Midländerna brukade vara trevliga, men vem vet vad som försiggår där nu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:252
 msgid "I think I'll take the River Road. . ."
@@ -482,7 +483,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:257
 msgid "Good. The Midlands are probably an Orc infested ruin by now."
 msgstr ""
-"Bra. Mittländerna är troligen helt nerlusade med orcher vid det här laget."
+"Bra. Midländerna är troligen helt nerlusade med orcher vid det här laget."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:263
 msgid ""
@@ -493,11 +494,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:274
 msgid "We'll go through the Midlands. . ."
-msgstr "Vi går genom mittländerna..."
+msgstr "Vi går genom Midländerna..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:279
 msgid "I suspect that the Midlands might be in ruins by now."
-msgstr "Jag skulle tro att mittländerna ligger i ruiner vid det här laget."
+msgstr "Jag skulle tro att Midländerna ligger i ruiner vid det här laget."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:285
 msgid ""
@@ -541,7 +542,7 @@
 "should be able to make a stand there. Failing that, there's always "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
-"Vi borde ta oss till Sydbukten. Det är den största staden på ön. Vi 
skulle "
+"Vi borde ta oss till Sunnanvik. Det är den största staden på ön. Vi 
skulle "
 "kunna förskansa oss där. Om vi misslyckas med det, finns ju i alla fall "
 "Klarvattnets hamn."
 
@@ -652,7 +653,7 @@
 msgstr ""
 "Berättelserna är sanna. Det måste finnas dvärgkolonisatörer i Bruna "
 "kullarna. Vi fångade det här gänget när de högg ner träd nära bukten. 
Sen "
-"såg vi en massa skepp. Inte som förut, med den där typen från Sydbukten 
och "
+"såg vi en massa skepp. Inte som förut, med den där typen från Sunnanvik 
och "
 "hans ensamma skepp. Det blev alltid så intressant när han kom förbi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:246
@@ -773,7 +774,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:4
 msgid "A Spy in the Woods"
-msgstr ""
+msgstr "En spion i skogen"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:90
 msgid ""
@@ -781,12 +782,17 @@
 "reported that Orcs have made landfall. Orcs here, for the first time in "
 "centuries."
 msgstr ""
+"Så en gammal fiende har följt efter dem hit. Mina förtrupper har 
rapporterat "
+"att orcherna har landstigit. Orcher, här, för första gången på flera "
+"Ã¥rhundraden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:95
 msgid ""
 "And he bears an artifact of some power. The Orcs would not be able to sense "
 "that. There is some greater power at work here."
 msgstr ""
+"Och han bär på någon sorts föremål som har stor makt. Orcherna kan inte "
+"känna till det. Det är någon annan större kraft som har en hand med i 
spelet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:100
 msgid ""
@@ -795,10 +801,14 @@
 "out, then we should 'deal' with the survivors, and make compromise with the "
 "Dwarves."
 msgstr ""
+"Kanske har vi fattat fel beslut. Om människorna kan jaga bort orcherna, så "
+"bör vi följa vår ed. Om trubbel följer i deras fotspår, så låt dem ta 
hand "
+"om det. Sedan så kan vi 'ta hand om' de överlevande och göra upp en "
+"kompromiss med dvärgarna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:105
 msgid "But we spoke a Pact with this Haldric and these men of the West North-"
-msgstr ""
+msgstr "Men vi har slutit en pakt med Haldric och männen från väst-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:110
 msgid ""
@@ -807,18 +817,22 @@
 "more trouble follows them here we should let them fight it out, then we "
 "should 'deal' with the survivors, and make compromise with the Dwarves.'"
 msgstr ""
+"Vi är skogens folk, du vet att ord sagda till icke-folk inte är lika 
viktiga "
+"som våra behov. Som furst Aryad sade: 'Om trubbel följer i deras fotspår, 
så "
+"låt dem ta hand om det. Sedan så kan vi 'ta hand om' de överlevande och 
göra "
+"upp en kompromiss med dvärgarna.'"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:120
 msgid "(Sigh) Agreed."
-msgstr ""
+msgstr "(Suck) Överenskommet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:131
 msgid "(Whispering) Some friends. I must tell Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "(Viskande) Vilka vänner. Jag måste berätta detta för Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:4
 msgid "A Summer of Storms"
-msgstr ""
+msgstr "Stormarnas sommar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:27
 msgid ""
@@ -832,7 +846,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Besegra fiendens ledare\n"
+"@Besegra Wesfolk-ledaren\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Kung Eldaric IV dör\n"
@@ -843,60 +857,70 @@
 "The trouble seems to have finally reached to the heart of the Isle, to the "
 "isolated lands of King Eldaric IV."
 msgstr ""
+"Det verkar som att oroligheterna till sist nått öns centrum, till de "
+"isolerade marker som styrs av kung Eldaric IV."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:92
 msgid ""
 "It looks like an Wesfolk rabble have seized the Northern Keep! Prepare for "
 "battle Haldric!"
 msgstr ""
+"Det verkar som om Wesfolk-packet har intagit Nordborgen! Bered dig på strid, 
"
+"Haldric"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:97
 msgid "Father, I am of age, may I lead our forces in battle?"
-msgstr ""
+msgstr "Far, jag är vuxen nu, får jag leda våra styrkor i strid?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:102
 msgid ""
 "You're showing initiative son! I'm proud of you! You may lead our forces to "
 "battle, but I'll stay near to keep an eye on you."
 msgstr ""
+"Sådan framåtanda, min son! Jag är stolt över dig! Du kan leda våra 
styrkor i "
+"strid, men jag stannar i närheten och håller ett vakande öga över dig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:107
 msgid "Onward to victory!"
-msgstr ""
+msgstr "Framåt mot seger!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:112
 msgid ""
 "Look a little prince-ling, and his merry men! We'll teach you a lesson for "
 "what your kind did to us!"
 msgstr ""
+"Titta, en liten prins-spoling, och hans glada män! Vi skall allt lära er en 
"
+"läxa för vad ni gjort mot oss!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:121
 msgid ""
 "Don't forget about some of the more isolated the villages, we'll need the "
 "gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Glöm inte bort de mer avlägsna byarna, vi behöver guldet!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:130
 msgid "Make haste Son! We must win before the summer crop is in ruin."
-msgstr ""
+msgstr "Handla raskt, min son! Vi måste vinna innan skörden blir förstörd."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:142
 msgid "I evoke surrender! Don't kill me. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Jag kapitulerar! Döda mig inte..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:147
 msgid "Why have you come to trouble our lands?"
-msgstr ""
+msgstr "Varför har ni kommit hit och ställer till oreda?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:152
 msgid ""
 "Trouble your lands! Bah! Your fool Prince of Southbay has attacked our "
 "lands. The Lich-Lords had no choice. . . They opened a gate. . . and. . ."
 msgstr ""
+"Ställer till oreda! Bah! Prinsen av Sunnanvik anföll oss, den dåren."
+"Häxmästarfurstarna hade inte något val... De öppnade en port...och..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:157
 msgid "And what?"
-msgstr ""
+msgstr "Och vad då?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:162
 msgid ""
@@ -904,10 +928,13 @@
 "built a great stone gate to the heart of the homeland of the Orcs in the "
 "distant West! Now even us Wesfolk must flee or be slaves."
 msgstr ""
+"De svor en ed att alla helvetetes fasor skulle hemsöka ön. De byggde en 
stor "
+"stenport som ledde till orchernas hemland långt borta i väst! Nu måste 
till "
+"och med Wesfolket fly, eller bli slavar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:167
 msgid "Orcs are just creatures of tall tales!"
-msgstr ""
+msgstr "Orcher, de finns bara i sagorna!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:172
 msgid ""
@@ -915,16 +942,23 @@
 "there are probably a half dozen gates to the orcish homeland. There is no "
 "hope."
 msgstr ""
+"Ni har varit på den här ön alltför länge. Jag lovar er, orcherna finns. 
Det "
+"finns troligen redan ett halvt dussin portar till orchernas hemland. Allt "
+"hopp är ute."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:177
 msgid ""
 "We must prepare the defences! Haldric, stay at the keep, I must go and "
 "fortify our frontier."
 msgstr ""
+"Vi måste förbereda vår försvar! Haldric, stanna kvar i fästningen, jag 
måste "
+"förstärka vår gräns."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:182
 msgid "My forces are defeated, under your customs of surrender I will go now."
 msgstr ""
+"Mina styrkor är besegrade, och enligt våra seder ger jag mig av nu, efter "
+"min kapitulation."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:187
 msgid ""
@@ -932,23 +966,26 @@
 "that you may evoke surrender but once. If we meet again, I won't be so "
 "merciful."
 msgstr ""
+"Du kan gå. Men se till att du inte ställer till mer besvär för oss, för "
+"sedvänjan säger också att du enbart kan kapitulera en enda gång. Om vi 
möts "
+"igen, så kommer jag inte att vara lika barmhärtig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:201
 msgid "We have run out of time. . . The crops shall spoil, we'll starve!"
-msgstr ""
+msgstr "Det är för sent... Skörden är förstörd, vi kommer att svälta!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:214
 msgid "Die Wesfolk Scum!"
-msgstr ""
+msgstr "Dö, Wesfolksavskum!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:226
 msgid "Feel my wrath you fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Känn min vrede, ditt monster!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:435
 msgid "Clearwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Klarvattnets hamn"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:31
 msgid ""
@@ -964,6 +1001,17 @@
 "#Death of Lieutenant Aethyr or\n"
 "#Miss the Last Ship"
 msgstr ""
+"\n"
+"Seger:\n"
+"@Fegt: fly ombord på första skeppet\n"
+"@Normal: fly ombord på andra skeppet\n"
+"@Hjältemodigt: fly ombord på tredje skeppet\n"
+"@Besegra all fiender\n"
+"Nederlag:\n"
+"#Prins Haldric dör\n"
+"#Lady Jessica dör\n"
+"#Löjtnant Aethyr dör\n"
+"#Du missar sista skeppet"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:241
 msgid ""
@@ -971,16 +1019,21 @@
 "heels. While the Orcs haven't caught up with him yet, the winter snow has, "
 "and the Ships seem to be missing from the port."
 msgstr ""
+"Vår prins har lyckats ta sig till Klarvattnets hamn med orcherna i hälarna. 
"
+"Även om orcherna inte hunnit upp honom än, så har vintersnön gjort det, 
och "
+"skeppen verkar ha seglat iväg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:247
 msgid "Ha! Clearwater Port still stands!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha! Klarvattnets hamn håller stånd!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:253
 msgid ""
 "Lieutenant, who is in command here? And where are the ships? We risk being "
 "trapped in this city for the winter if the port freezes over."
 msgstr ""
+"Löjtnant, vem har befälet här? Och var är skeppen? Vi riskerar att bli "
+"fångna här i staden över vintern om hamnen fryser till."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:259
 msgid ""
@@ -989,6 +1042,10 @@
 "days. Our forces engaged the Orcs as they exited the Swamp of Esten, we even "
 "pushed them back into the swamp!"
 msgstr ""
+"Det är jag som har befälet, ers nåd. Hela vår fiskeflotta håller på att 
"
+"evakuera folk till Sunnanvik. Skeppen borde vara tillbaka om ett par dagar. "
+"Våra trupper anföll orcherna precis när de kom ut ur Estenträsket, och vi 
"
+"lyckades mota ut dem i träsket igen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:265
 msgid ""
@@ -996,10 +1053,13 @@
 "our positions. We lost most of our forces, my lord, including the King of "
 "Clearwater, who was bravely leading the charge."
 msgstr ""
+"Tyvärr var det bara en fint, och orchernas förstärkningar slog sig snabbt "
+"igenom våra ställningar. Vi förlorade största delen av vår styrka, ers 
nåd, "
+"även Klarvattnets kung, som hjältemodigt ledde våra trupper i striden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:271
 msgid "That's horrible!"
-msgstr ""
+msgstr "Men det är ju fruktansvärt!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:277
 msgid ""
@@ -1010,6 +1070,12 @@
 "winter stores. They've gone to Southbay, apparently the city is brimming "
 "with refugees from all over."
 msgstr ""
+"Många goda soldaters blod fläckade det frusna fältet den dagen. Och de "
+"kommer allt närmare. Kungen hade ingen arvinge, men de andra ädlingarna har 
"
+"flytt till Sunnanvik. Vi har försökt att evakuera resten av folket så 
snabbt "
+"vi har kunnat. Armén köpte oss tillräckligt med tid för att evakuera de "
+"flesta av vårt folk, och en stor del av våra vinterförråd. De har åkt 
till "
+"Sunnanvik, och staden är fylld till brädden med flyktingar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:283
 msgid ""
@@ -1019,6 +1085,11 @@
 "help we can get to hold our walls. Otherwise I fear that we will be overrun "
 "before the last of the people can be evacuated"
 msgstr ""
+"Vi håller bara staden tills alla flyktingar kommit härifrån. Ni, ers nåd, 
"
+"har fri lejd på nästa skepp. Dock, om jag får vara uppriktig så har vårt 
"
+"försvar blivit alltför tunt och vi skulle behöva all hjälp vi kan få 
för att "
+"skydda våra murar. Annars fruktar jag att fienden översvämmar staden innan 
"
+"alla har hunnit komma härifrån."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:289
 msgid ""
@@ -1027,30 +1098,40 @@
 "to be evacuated as well. We have traveled far and bear many wounded, but we "
 "will help you defend these walls as long as we can."
 msgstr ""
+"Nå, vi är de sista flyktingarna från vårt land, och orcherna är alldeles 
"
+"efter oss! Vi har Wesfolk med oss, och de har varit till god hjälp och 
måste "
+"evakueras de med. Vi har rest långt och har många sårade, men vi skall "
+"hjälpa er att försvara dessa murar så långt det går."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:295
 msgid ""
 "I thank you, my lord. But we are to bring these Wesfolk too? It would be..."
 "highly irregular. Are you sure, my lord?"
 msgstr ""
+"Jag tackar er, ers nåd. Men vi ska alltså ta med dessa ur Wesfolket också? 
"
+"Det skulle vara...högst ovanligt. Är ni säker, ers nåd?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:301
 msgid "Yes. Be sure that it is understood that these are our friends."
-msgstr ""
+msgstr "Ja. Försäkra er om att det begrips att dessa är våra vänner. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:307
 msgid "Yes Sir!"
-msgstr ""
+msgstr "Uppfattat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:313
 msgid "Yes Sir, indeed! You need us to help hold out until the ships arrive."
 msgstr ""
+"Uppfattat, säger du! Du måste hjälpa oss att hålla ut tills skeppen 
kommer "
+"tillbaka."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:319
 msgid ""
 "Ships! Nobody said anything about ships. Will this torture ever end! Ahhh, "
 "the Orcs will help take my mind off things."
 msgstr ""
+"Skepp! Ingen sa något om några skepp! Slutar aldrig den här tortyren! 
Ahhh, "
+"orcherna kommer att hjälpa mig att tänka på annat. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:325
 msgid ""
@@ -1058,56 +1139,68 @@
 "loads. Until then, let us make those orcs pay dearly for every inch of our "
 "land. For our homes, for our people, for our fallen King!"
 msgstr ""
+"Till era poster, mannar! Vi borde kunna evakuera alla på tre skepp till. "
+"Tills dess ska vi se till att orcherna får betala dyrt för varje tum land. "
+"För våra hem, för vår fallna kung!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:338
 msgid "You killed my family! Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Du dödade min familj! Dö!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:350
 msgid "'But they're Wesfolk.' Bah!"
-msgstr ""
+msgstr "Men de var Wesfolk. Bah!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:359
 msgid ""
 "Push 'em into the sea! They're in our winter homes! Oh, and Tan-Vragar, I "
 "hope they like your little surprise!"
 msgstr ""
+"Ut med dem i havet! De är i våra vinterboningar! Oh, och Tan-Vragar, jag "
+"hoppas att de uppskattar din lilla överraskning!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:393
 msgid "On ode to ye, on 'yer way, I hope you have a brighter day!"
-msgstr ""
+msgstr "Ett tips till dig, ge dig av, så får du nog en bättre dag!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:407
 msgid "Deadman's Ford"
-msgstr ""
+msgstr "Dödmansvadet"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:421
 msgid "The River Road - To the Swamp of Esten."
-msgstr ""
+msgstr "Flodvägen - Till Estenträsket"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:605
 msgid ""
 "My lord, the first ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "must leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
+"Ers nåd, det första skeppet är här! Prins Haldric, om ni och era mannar 
vill "
+"till Sunnanvik, gå då till piren för att gå ombord."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:620
 msgid ""
 "My lord, the first ship is departing. But the second ship should arrive "
 "shortly."
 msgstr ""
+"Ers nåd, det första skeppet seglar ut. Men det andra skeppet kommer snart."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:648
 msgid ""
 "My lord, the second ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "want to leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
+"Ers nåd, det andra skeppet har anlänt! Prins Haldric, om ni och era mannar "
+"vill ta er till Sunnanvik, så måste ni gå ner till piren."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:664
 msgid ""
 "My lord, the second ship is departing. But the last ship will be here before "
 "long. With your help we can hold on just a while longer"
 msgstr ""
+"Ers nåd, det andra skeppet lämnar kajen. Men det sista skeppet kommer 
snart. "
+"Med er hjälp kan vi hålla ut en liten stund till."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:692
 msgid ""
@@ -1115,16 +1208,21 @@
 "to safety. Prince Haldric, you and your men must go now! Go to the pier to "
 "board the ship for Southbay."
 msgstr ""
+"Ers nåd, det sista skeppet är här! Äntligen kan de sista av vårt folk 
komma "
+"i säkerhet! Prins Haldric, ni och era män måste ge er av nu! Gå ner till "
+"piren!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:708
 msgid "My lord, the last ship is departing. We're Trapped!"
-msgstr ""
+msgstr "Ers nåd, det sista skeppet ger sig av. Vi är fast här!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:761
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:811
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:863
 msgid "My lord, the ship isn't here yet. Come help us defend against the orcs"
 msgstr ""
+"Es nåd, skeppet är inte här ännu. Kom och hjälp oss att försvara oss 
mot "
+"orcherna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:772
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:823
@@ -1134,44 +1232,52 @@
 "Haldric must go to lead you to the ship. Until then, help us defend against "
 "the orcs."
 msgstr ""
+"Försumma inte dina plikter, soldat. När skeppet anländer, måste Prins "
+"Haldric gå dit, för att leda er till skeppet. Fram till dess, hjälp oss 
att "
+"försvara oss mot orcherna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:891
 msgid "Let me have peace in Death! My love, I'll be there soo-"
-msgstr ""
+msgstr "Låt mig dö ifred! Min älskade, jag kommer sna-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:897
 msgid "We needed him to get out of here. We're Trapped!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi behövde få honom härifrån. Vi är i fällan!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:911
 msgid ""
 "We've escaped from the orcs before we were trapped by the ice! Now, on to "
 "Southbay."
 msgstr ""
+"Vi lyckade fly från orcherna innan isen fångade oss! Nu, mot Sunnanvik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:917
 msgid "I know I mentioned I can't float."
-msgstr ""
+msgstr "Jag är säker på att jag sa att jag inte flyter."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:923
 msgid "Might I suggest a bit of a detour?"
-msgstr ""
+msgstr "Får jag föreslå en liten omväg?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:929
 msgid "Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Varför då?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:935
 msgid ""
 "You have the Ruby of Fire, but you have no idea what it does, correct? You "
 "know that Lich you have petrified just outside of Southbay-"
 msgstr ""
+"Du har Eldrubinen, men har ingen aning om vad den kan göra, eller hur? Du "
+"vet häxmästaren som du förstenade alldeles utanför Sunnanvik-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:941
 msgid ""
 "Yeah, Lich Point! Where we first used our mages in battle, and turned the "
 "tide of war against your people."
 msgstr ""
+"Ja, Häxmästarudden! Där vi använde magiker i strid för första gången, 
och "
+"vände krigslyckan för vårt folk. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:947
 msgid ""
@@ -1179,23 +1285,32 @@
 "Lenvan. He coveted the ruby, and was studying it. The only copy of his notes "
 "got petrified along with him."
 msgstr ""
+"Ähum, visst... Han var ärkerival till vår käre avlidne häxmästarfurste "
+"Lenvan. Han hade rubinen, och studerade den. De enda anteckningarna som "
+"finns blev förstenade tillsammans med honom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:953
 msgid ""
 "If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am sure!"
 msgstr ""
+"Om vi går iland utanför Sunnanvik, så går vi rakt i fällan. Det är jag 
säker "
+"på!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:959
 msgid ""
 "My family was from Southbay, my father was a soldier there. The city's sewer "
 "entrance is near that fossil of a Lich."
 msgstr ""
+"Min familj kommer från Sunnanvik, och min far var soldat där. Stadens kloak 
"
+"mynnar nära det där häxmästarfossilet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:965
 msgid ""
 "Wow, this is beginning to sound dangerously like a plan. Lieutenant Aethyr "
 "will you join us?"
 msgstr ""
+"Oj, detta börjar låta farligt likt en plan. Löjtnant Aethyr, följer du 
med "
+"oss?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:971
 msgid ""
@@ -1203,22 +1318,27 @@
 "left for me. I'll stay, by the time the Orcs wrestle Clearwater Port away "
 "from me there'll be nothing but rubble left!"
 msgstr ""
+"Nej. Dessa monster dödade min familj. Min fru, mina döttrar. Det finns 
inget "
+"kvar där för mig. Jag stannar, och när orcherna lyckas bända Klarvattnets 
"
+"hamn hur mina händer, så finns det bara grus kvar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:977
 msgid ""
 "The peasant farmers seem to like you. Who knows, maybe they'll be of some "
 "help."
-msgstr ""
+msgstr "Bönderna verkar tycka om dig. Vem vet, de kanske kan hjälpa till."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:983
 msgid ""
 "Resources are scarce, we need all of the help we can get. Be brave and fight "
 "hard my friend!"
 msgstr ""
+"Våra resurser är små, vi behöver all hjälp vi kan få. Var modig och 
slåss "
+"väl, min vän!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:4
 msgid "Cursed Isle"
-msgstr ""
+msgstr "Förbannade ön"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:27
 msgid ""
@@ -1240,149 +1360,164 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:154
 msgid "She's. . . She's beautiful."
-msgstr ""
+msgstr "Hon... Hon är vacker."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:193
 msgid "You will be made to serve. . . Come admire me. Feel my love."
-msgstr ""
+msgstr "Du kommer att få tjäna mig... Kom och beundra mig. Känn min 
kärlek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:198
 msgid "She is so. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Hon är så..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:203
 msgid "Haldric think with your brain!"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, tänk med huvudet!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:208
 msgid "Get her before she can cause too much trouble!"
-msgstr ""
+msgstr "Ta henne innan hon orsakar för mycket trubbel!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:230
 msgid "The temple is quite empty."
-msgstr ""
+msgstr "Templet är alldeles tomt. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:356
 msgid ""
 "After a short trip by sea Haldric arrives on the Elves' cursed isle. A fog "
 "hangs in the air."
 msgstr ""
+"Efter en kort resa till havs, anländer Haldric på alvernas förbannade ö. 
En "
+"tjock dimma hänger i luften."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:362
 msgid ""
 "I said no more ships. Double crossing humans! Ahhh, I've been with you this "
 "far. Who'd of though, a nautical dwarf."
 msgstr ""
+"Jag sa ju inga fler skepp. Lögnaktiga människor! Ahhh, jag har följt med "
+"hela den här vägen. Vem hade trott det, en havsdvärg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:368
 msgid "I suspect we'll be facing more undead. Be careful."
-msgstr ""
+msgstr "Jag befarar att vi kommer att stöta på fler vandöda. Var 
försiktiga."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:374
 msgid ""
 "These will be the long dead. Not like the undead that my people used, and "
 "they are elf-dead. Be careful indeed."
 msgstr ""
+"De här är döda sen länge. De är inte som de vandöda mitt folk använde, 
och "
+"dessutom är de alver. Var mycket försiktig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:380
 msgid "All Soldiers of Darkness will meet the same fate by my hand."
-msgstr ""
+msgstr "Alla Mörkrets soldater kommer att gå samma öde till mötes hos mig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:389
 msgid ""
 "Those elves are finally at rest. I hope that the curses they laid upon us "
 "hold no weight."
 msgstr ""
+"Alverna har äntligen kommit till ro. Jag hoppas att förbannelsen de lade 
på "
+"oss inte har nån effekt."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:395
 msgid "Haldric, you're too paranoid."
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, du är för paranoid."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:420
 msgid "I curse upon all of your kin that visit this isle."
-msgstr ""
+msgstr "Jag förbannar alla av ert slag som besöker den här ön."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:432
 msgid "I wish a blight upon you and yours. May you never see peace."
-msgstr ""
+msgstr "Jag önskar förbannelse över dig och de dina. Må ni aldrig få ro."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:444
 msgid "My soul will haunt this place until the end of time! A curse upon you!"
 msgstr ""
+"Min själ kommer att hemsöka den här platsen till tidernas ände. 
Förbannad "
+"vare du!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:453
 msgid "Without their Queen the undead are simply fading away!"
-msgstr ""
+msgstr "Utan sin drottning verkar de vandöda bara blekna och försvinna!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:473
 msgid "Back, back to the grave with you!"
-msgstr ""
+msgstr "Tillbaka, tillbaka till graven med er!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:488
 msgid "We still have to defeat that Vampire Queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi måste fortfarande besegra den där vampyrdrottningen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:507
+#, fuzzy
 msgid ""
 "No! The ship that was suppoised to pick us up sees that there's still "
 "fighting. It's not stopping. We're trapped."
 msgstr ""
+"Nej! Skeppet som skulle plocka upp oss ser att vi fortfarande strider. Det "
+"stannar inte. Vi är fångna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:4
 msgid "The Ka'lian"
-msgstr ""
+msgstr "Ka'lian"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:154
 msgid "I think I'll fight the Dragon!"
-msgstr ""
+msgstr "Jag tror jag ska slåss med draken!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:160
 msgid "Lord Logalmier, I shall defeat your Dragon."
-msgstr ""
+msgstr "Furst Logalmier, jag ska besegra er drake."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:177
 msgid "Umm, you already beat the dragon Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Hm, jag har redan besegrat draken, Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:188
 msgid "Let's get those Saurians and Nagas on that beach!"
-msgstr ""
+msgstr "På ödlorna och naga-folket på stranden där!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:194
+#, fuzzy
 msgid "Those cold blooded monsters will fee my wrath!"
-msgstr ""
+msgstr "De där kallblodiga monstren kommer ska få känna min vrede!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:211
 msgid "Umm, you already cleared the Beach."
-msgstr ""
+msgstr "Hm, du har redan rensat ut stranden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:222
 msgid "Let's clear out that Troll Hole!"
-msgstr ""
+msgstr "Nu rensar vi ut den där trollhålan!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:228
 msgid "So what exactly is a Troll?"
-msgstr ""
+msgstr "Så vad exakt är ett troll?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:245
 msgid "Haldric, the Trolls, scales and fangs, you don't remember?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, trollen, fjäll och huggtänder, kommer du inte ihåg?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:256
 msgid "Let's put those Souls to rest on the Cursed Isle!"
 msgstr ""
+"Låt oss sända de där själarna till den slutliga vilan på Förbannade 
ön!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:262
 msgid "Undead. Bah! We're pros at fighting them."
-msgstr ""
+msgstr "Vandöda. Bah! Vi är proffs på att slå ner dem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:279
 msgid "How could you possibly forget that horror of an Island?"
-msgstr ""
+msgstr "Hur i hela friden kunde du glömma bort den där skräckön?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:291
 msgid "In the name of Peace between our Peoples:"
-msgstr ""
+msgstr "Å fredens vägnar:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:309
 msgid ""
@@ -1390,6 +1525,10 @@
 "the Dragon of the Green Swamp and its Saurian minions. If you can defeat "
 "him, you have truly earned you place in this land."
 msgstr ""
+"Jag är rädd att mitt släkte är för lättvindiga med dig. Jag deklarerar 
att "
+"du skall tvingas slåss mot draken i Gröna träsket och dess "
+"ödlefolksundersåtar. Om du kan besegra draken, så har du verkligen 
förtjänat "
+"en plats i detta land."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:323
 msgid ""
@@ -1397,6 +1536,9 @@
 "trading metal with the Nagas of the sea. We should really put a stop to "
 "this. They are located on a beach near here."
 msgstr ""
+"Det är en grupp av ödlefolket, säkerligen vänner till draken, som handlar 
i "
+"metall med nagafolket i havet. Vi borde verkligen sätta stopp för det. De "
+"finns på en strand inte långt härifrån."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:337
 msgid ""
@@ -1404,6 +1546,9 @@
 "the though of those dwarves stumbling on the Trolls vaguely amusing, this "
 "should make an adequate quest for you."
 msgstr ""
+"Vi har problem med en trollhåla i Bruna kullarna. Emedan jag finner tanken "
+"roande att dvärgarna skulle råka stöta på trollen, så utgör detta ett "
+"adekvat uppdrag för dig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:351
 msgid ""
@@ -1411,51 +1556,66 @@
 "Their souls still haunt that place since no elf will go there. You should "
 "clear this isle, and put their souls to rest."
 msgstr ""
+"För länge sedan dukade en klan alver under för en mörk förbannelse. 
Deras "
+"själar hemsöker fortfarande platsen som ingen alv längre vill besöka. Du 
ska "
+"rensa upp på ön, och ge deras själar vila."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:368
 msgid ""
 "Ahhh, you have defeated the dragon man of the West-North, you are truly "
 "impressive for a human."
 msgstr ""
+"Ahhh, du har besegrat draken, du man av väst-norden, Du är verkligen en 
stor "
+"man för att vara människa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:381
 msgid "So, you have defeated the Trolls. Welcome back Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Så, du har besegrat trollen. Välkommen tillbaka, Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:394
 msgid "Finally the souls of our poor kin may rest. Thank you."
-msgstr ""
+msgstr "Äntligen finner mitt släktes själar vila. Tack skall du ha."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:407
 msgid "Our beaches are free again. I knew I could trust you Haldric."
 msgstr ""
+"Våra stränder är fria igen. Jag visste att jag kunde lita på dig, 
Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:418
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Haldric and his companions find themeselves before the Ka'lian, or the "
 "Council of Elven Lords. "
 msgstr ""
+"Haldric och hand följeslagare finner sig stå inför Ka'lian, alvfurstarnas "
+"RÃ¥d."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:431
 msgid "Dionli, why have you brough these humans before us?"
-msgstr ""
+msgstr "Dionli, varför har du fört dessa människor inför oss?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:436
 msgid ""
 "The are of the same people as the Prince of Southbay. They come as refugees. "
 "I can see a use for them."
 msgstr ""
+"De är av samma folkslag som prinsen i Sunnanvik. De kommer som flyktingar. "
+"De är användbara för oss."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:441
 msgid ""
 "What use would that be? What need could we have for the shortliveds here?"
 msgstr ""
+"Vad skulle de vara användbara för? Vilken nytta skulle dessa kortlivade "
+"kunna göra oss?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:446
 msgid ""
 "The dwarves have come to the Brown Hills. While they live long, even they "
 "grow like weeds when in an empty field. There is trouble brewing."
 msgstr ""
+"Dvärgarna har kommit till Bruna kullarna. De lever länge, och till och med "
+"de växer som ogräs på ett tomt fält. Det är problem i faggorna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:451
 msgid ""
@@ -1463,10 +1623,13 @@
 "of Southbay was good, he was a credit to his people, maybe these ones are "
 "made of the same stuff."
 msgstr ""
+"Det är bättre att vara den mäktigare av tre än den underordnade bland 
två. "
+"Prinsen i Sunnanvik var god, han länder sitt folk heder, kanske är även "
+"dessa av samma skrot och korn."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:456
 msgid "But why then do they come as refugees? Speak human."
-msgstr ""
+msgstr "Men varför kommer de då som flyktingar? Tala, människa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:461
 msgid ""
@@ -1474,11 +1637,16 @@
 "We come seeking a new home, since our island to the West and North is now "
 "forfit."
 msgstr ""
+"Vårt folk kommer i fred. Vårt hemland har drabbats av krig. Vi är "
+"flyktingar. Vi söker ett nytt hem, eftersom vår ö i väst och norr nu är "
+"förlorat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:466
 msgid ""
 "So you come to steal our land? We know your kind, humans of the West-North."
 msgstr ""
+"Så ni kommer för att stjäla vårt land? Vi känner till din sort, du 
människa "
+"från väst-norden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:471
 msgid ""
@@ -1486,28 +1654,32 @@
 "the elves are people of the forests, we only seek some of the space in "
 "between."
 msgstr ""
+"Vi önskar bara leva i fred. Dvärgarna är ett folk som lever i kullar och "
+"berg, alver lever i skogen, vi söker bara lite plats däremellan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:476
 msgid ""
 "I suggest that we grant these humans the plains to the North and South of "
 "the great river."
 msgstr ""
+"Jag föreslår att vi förlänar dessa människor slätterna norr och söder 
om den "
+"stora floden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:481
 msgid "They should be put to the test before such a grant is given."
-msgstr ""
+msgstr "De borde prövas innan vi ger dem denna ynnest."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:486
 msgid "A quest for each of us then?"
-msgstr ""
+msgstr "Ett uppdrag för var och en av oss då?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:501
 msgid "Agreed. (Sigh)"
-msgstr ""
+msgstr "Överenskommet. (Suck)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:506
 msgid "Umm, agreed."
-msgstr ""
+msgstr "Hm, överenskommet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:511
 msgid ""
@@ -1516,37 +1688,47 @@
 "the hills south of the Great River, if not you will be forced to depart. So "
 "which quest do you wish to undertake first?"
 msgstr ""
+"Så, människa. Var och en av oss furstar har ger er ett uppdrag. Om ni 
lyckas "
+"med dem allihop förlänas ni alla slätter i vårt rike och kullarna söder 
om "
+"Stora floden, om ni inte gör det måste ni ge er av. Vilket uppdrag vill ni "
+"ta itu med först?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:532
 msgid ""
 "Very good, but this is just the start human. There is still much more for "
 "you to do."
 msgstr ""
+"Mycket bra, men detta är bara början, människa. Det är fortfarande mycket 
"
+"kvar för er att göra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:561
 msgid "You are victorious again. You may yet earn your place in this land."
 msgstr ""
+"Du har segrat igen. Det finns fortfarande en chans för er att få slå er 
ner "
+"i detta land."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:590
 msgid "Ahhh, my young Prince, you're not as soft as I thought."
-msgstr ""
+msgstr "Ahhh, min unge prins, du är inte så oerfaren som jag trodde."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:618
 msgid "You were successful Prince Haldric. I knew you could do it."
-msgstr ""
+msgstr "Du har lyckats, prins Haldric. Jag visste att du skulle klara det."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:624
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Man of the West-North you have earned your place on this great continent. "
 msgstr ""
+"Man av väst-norden! Du har förtjänat din plats på denna stora kontinent."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:630
 msgid "As per our agreement, you and your people-"
-msgstr ""
+msgstr "Enligt vår överenskommelse kan du och ditt folk-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:636
 msgid "may stay."
-msgstr ""
+msgstr "stanna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:642
 msgid ""
@@ -1554,12 +1736,17 @@
 "plains and hills to the South of the Great River. Be kind to the land. In a "
 "time of need we may call upon you, remember our generosity."
 msgstr ""
+"Vi förlänar er härmed slätterna norr om Stora floden, och slätterna och "
+"kullarna söder om Stora floden. Sköt landet väl. Om nöden kallar, kan vi "
+"begära er hjälp. Minns vår generositet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:648
 msgid ""
 "Fair enough. I decree a 'Pact of Mutual Aid' between our peoples. But, "
 "aren't you setting us in conflict with the Dwarves?"
 msgstr ""
+"Det låter bra. Jag deklarerar en ömsesidig nödpakt mellan våra folk. Men, 
"
+"hamnar vi inte i konflikt med dvärgarna?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:654
 msgid ""
@@ -1567,16 +1754,21 @@
 "They are your resources to guard now. In the future we would be willing to "
 "trade with you."
 msgstr ""
+"Nej. Dvärgarna har återvänt till norr. Men människor utför också 
gruvarbete, "
+"eller hur? De är era tillgångar att vakta nu. I framtiden kanske vi kan 
idka "
+"handel med er."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:668
 msgid "Who is this?"
-msgstr ""
+msgstr "Vem är detta?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:674
 msgid ""
 "It's Lieutenant Aethyr, of Clearwater Port. I was sure you perished in the "
 "fighting there?"
 msgstr ""
+"Det är Löjtnant Aethyr, från Klarvattnets hamn. Jag var säker på att du "
+"skulle gå under i striderna där?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:680
 msgid ""
@@ -1584,18 +1776,25 @@
 "our last stand at the lighthouse, then one of your ships came. One of my men "
 "conked me on the head, then I woke up at sea."
 msgstr ""
+"Nej, ers nåd. Jag ledde de överlevande mot Klarvattnets hamn, och vi höll "
+"vårt sista stånd i fyren, och sedan kom ett av dina skepp. En av mina män "
+"slog mig i skallen, och sen vaknade jag upp till havs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:686
 msgid ""
 "I come bearing news. Some 'old friends' have decided to make an appearance. "
 "You should go 'greet' them."
 msgstr ""
+"Jag bringar nyheter. Några 'gamla vänner' har beslutat sig för att dyka 
upp. "
+"Du bör gå och 'hälsa' på dem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:692
 msgid ""
 "(Whispering) I fear our friend has said too much. You go on ahead, I'll "
 "catch up with you."
 msgstr ""
+"(Viskande) Jag fruktar att vår vän har sagt för mycket. Gå du i förväg, 
jag "
+"kommer efter."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:4
 msgid "Fallen Lich Point"
@@ -1893,12 +2092,16 @@
 "Haldric reaches the site where the fleet is due to return. Several ships "
 "have already docked. The Orcs are on the frontier."
 msgstr ""
+"Haldric når platsen dit flottan är på väg att återvända. Flera skepp 
har "
+"redan lagt till. Orcherna är frammarsch. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:206
 msgid ""
 "Sir, some ships have landed. . . They look like they've been damaged by the "
 "voyage. Hmm, it seems that most of the ships are staying at sea."
 msgstr ""
+"Herre, en del skepp har redan kommit hit. De ser ut att ha skadats under "
+"resan. Hmm, det verkar som att de flesta skeppen stannar ute till havs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:211
 msgid ""
@@ -1906,32 +2109,37 @@
 "defeat these monsters before everybody starves at sea, or before Jevyan "
 "launches an attack with his fleet."
 msgstr ""
+"De har alldeles säkert sett röken från orchernas eldar. Vi måste besegra "
+"dessa monster innan alla till havs svälter ihjäl, eller Jevyan attackerat "
+"med sin flotta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:216
 msgid ""
 "Yes Sir! The rest of the refugees have fled South, to our initial landing "
 "site. If we fail here they'll get slaughtered."
 msgstr ""
+"Ja, herre! Resten av flyktingarna har flytt söderut, till vår första "
+"landningsplats. Om vi misslyckas här kommer de att bli slaktade."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:221
 msgid "Well, that settles it. Enough talking, time to fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Nå, det avgör saken. Nog pratar, dags att slåss!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:226
 msgid "For the glory of the men of The Green Isle!"
-msgstr ""
+msgstr "För alla folk på den Gröna ön!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:231
 msgid "No, for the Glory of all of the people of the West North! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Nej, för alla folk i väst-nordens! Attack!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:236
 msgid "Bah! Human- we will stomp you under our heels!"
-msgstr ""
+msgstr "Bah! Människa - vi ska trampa ner dig i marken!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:241
 msgid ". . .And raise your dead to serve forever!"
-msgstr ""
+msgstr "...Och låta dina döda tjäna oss för evigt!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:270
 msgid ""
@@ -1939,6 +2147,9 @@
 "the power of the Ruby of Fire. It makes little difference, your undead "
 "corpse will lay it at my feet."
 msgstr ""
+"Ge upp, pojke! Du kan inte besegra mig - Hmm, vad är det här? Du har lärt "
+"dig att dölja Eldrubinens makt. Det gör ingen skillnad, ditt vandöda lik 
ska "
+"kräla i stoftet framför mig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:275
 msgid ""
@@ -1946,51 +2157,60 @@
 "war, but you're the real monster! You sacrificed you're own people to "
 "preserve your immortal un-life."
 msgstr ""
+"Ännu är det inte avgjort. Den dåraktiga prinsen från Sunnanvik gjorde fel 
i "
+"att starta det här kriget, men det är du som är det riktiga monstret! Du 
har "
+"offrat ditt eget folk för att bevara ditt eget odödliga vanliv."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:280
 msgid "Enough of this. A curse of darkness upon you young prince."
-msgstr ""
+msgstr "Nog nu! En mörkrets förbannelse över dig, du unga prins."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:334
 msgid "I see masts on the horizon. Jevyan's fleet is here! It's all over."
-msgstr ""
+msgstr "Jag ser master vid horisonten. Jevyans flotta är här! Det är över."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:348
 msgid "Please Diembark in an Orderly Fashion and Proceed South"
-msgstr ""
+msgstr "Var vänlig gå iland i god ordning och fortsätt söderut."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:353
 msgid "Hmm, they left off the 'or the Orcs will eat you' part."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm, de utelämnade delen som säger 'annars äter orcherna upp er'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:385
 msgid ""
 "I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're doing."
 msgstr ""
+"Jag är tillbaka, och allt gick väl! Haldric,jag hoppas verkligen att du vet 
"
+"vad du gör."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:390
 msgid ""
 "Umm, we'll talk about it later. I'm just a little busy at the moment. I'm "
 "glad you made it back in one piece."
 msgstr ""
+"Hm, vi får prata om det senare. Jag är lite upptagen för tillfället. Jag 
är "
+"glad att du kom tillbaka helskinnad."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:395
 msgid "Yeah, it looks like you could use all of the help you can get."
-msgstr ""
+msgstr "Ja, det ser ut som att du skulle behöva all hjälp du kan få."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:404
 msgid ""
 "We've defeated Jevyan's forces. The ships must diembark their passengers "
 "quickly-"
 msgstr ""
+"Vi har besegrat Jevyans styrkor. Passagerarna på skeppen måste skynda sig "
+"iland."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:409
 msgid "Haldric, what's going on? What's the plan?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, vad är det som pågår? Vad är planen?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:414
 msgid "Well, we're going to confront Jevyan and destroy him."
-msgstr ""
+msgstr "Tja, vi ska konfontera Jevyan och förgöra honom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:419
 msgid ""
@@ -1998,42 +2218,51 @@
 "Lords will follow. It's because of that Ruby. If I were paranoid I'd say "
 "that our dear old 'tree-friend' might have known as much."
 msgstr ""
+"Det är lättare sagt än gjort. Även om vi besegrar honom, så kommer andra 
"
+"häxmästarfurstar efter honom. Det är den där rubinens fel. Om jag vore "
+"paranoid skulle jag säga att vår käre gamle 'trädvän' visste att det 
skulle "
+"hända hela tiden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:424
 msgid "We should discuss this in private. Here, come with me."
-msgstr ""
+msgstr "Vi borde diskutera saken i enrum. Följ med mig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:449
 msgid "Slurp, click, click, click!"
-msgstr ""
+msgstr "Slurp, klick, klick, klick!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:454
 msgid "I don't know what that is, but it doesn't sound friendly."
-msgstr ""
+msgstr "Jag vet inte vad det var för nåt, men det lät inte bra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:480
 msgid ""
 "You Again. You will sssuffer for your attack against my people! Shek'kahan, "
 "our Naga friendsss- You'll pay! We have new friends now."
 msgstr ""
+"Du igen. Du sssska få för ditt anfall mot mitt folk! Shek'kahan, våra 
naga-"
+"vänner - Du ssska få betala! Vi har nya vänner nu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:507
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:464
 msgid "Oh, to join my family again! Do not mourn my passing."
 msgstr ""
+"Åh, att få vara tillsammans med sin familj igen! Sörj inte min bortgång."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:528
 msgid ""
 "My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- Ahhck!"
 msgstr ""
+"Mitt folk är som ett jordskred, du kan springa, men vi kommer att krossa er "
+"- Ahhck!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:550
 msgid "I- I die?"
-msgstr ""
+msgstr "Dö...dör jag?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:4
 msgid "Return to Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "Tillbaka till Gammelskogen"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:111
 msgid ""
@@ -2043,12 +2272,19 @@
 "Haldric has returned to his forest keep, and is pondering what to do "
 "next. . ."
 msgstr ""
+"Prins Haldric har kommit ut ur häxmästarfurstens grav med Eldrubinen. 
Skogen "
+"verkar särskilt ljus idag, men det blåser en kall bris. Hösten är långt "
+"gången, och den första snön borde komma vilken dag som helst. Prins 
Haldric "
+"har återvänt till sin skogsbefästning, och funderar på vad han ska göra "
+"härnäst..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:116
 msgid ""
 "So you have defeated the Lich and returned with his artifact. The ground "
 "feels happy beneath my toes."
 msgstr ""
+"Så du har besegrat häxmästaren och återvänt med hans artefakt. Marken 
känns "
+"lycklig under mina fötter."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:121
 msgid ""
@@ -2056,6 +2292,8 @@
 "problem. I'm at a loss when it comes to trying to figure out what I should "
 "do next."
 msgstr ""
+"Ja, det var en hård kamp, men till slut klarade vi det. Men nu har jag ett "
+"problem. Jag kan inte komma på vad jag ska göra härnäst."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:126
 msgid ""
@@ -2064,34 +2302,42 @@
 "is growing daily. We need to get to Southbay, but I dare not lead us onto "
 "the plains or it could be a mass slaughter."
 msgstr ""
+"Jag har den här tingesten, men jag har ingen aning om vad den gör. Till 
råga "
+"på allt vet jag inte vad som försiggår utanför den här skogen. Antalet "
+"flyktingar växer för var dag. Vi måste till Sunnanvik, men jag vågar inte 
"
+"leda oss ut på slätterna av rädsla för att en masslakt skulle vänta oss 
där."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:131
 msgid ""
 "My eyes do not extend beyond the forest. You have been a tree-friend, I wish "
 "there was more I could do to help you."
 msgstr ""
+"Mina ögon når inte bortom skogen. Du har varit en trädens vän, och jag "
+"önskar att jag kunde gör mer för att hjälpa dig. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:136
 msgid ""
 "We can't all stay here for the winter or we'll all starve, or freeze. Your "
 "hospitality has barely been enough as it is. Wait a second, I see somebody!"
 msgstr ""
+"Om vi stannar här i vinter så kommer vi svälta eller frysa ihjäl, så det 
går "
+"inte. Din gästfrihet har varit stor nog redan. Vänta lite, jag ser någon!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:161
 msgid "You thought that I ran away, didn't you?"
-msgstr ""
+msgstr "Du trodde att jag rymde, eller hur?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:166
 msgid "The thought had crossed my mind."
-msgstr ""
+msgstr "Tanken har slagit mig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:171
 msgid "Well, I come bearing news of the road to Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Nå, jag kommer med nyheter om vägen till Sunnanvik!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:176
 msgid "Really!"
-msgstr ""
+msgstr "Verkligen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:181
 msgid ""
@@ -2099,32 +2345,39 @@
 "Southbay, we clearly can't go that way. However, the road to Clearwater Port "
 "is free of Orcs. Apparently they're bogged down in the swamp of Esten."
 msgstr ""
+"Det är inga bra nyheter. Huvuddelev av orchhären befinner sig mellan skogen 
"
+"och Sunnanvik, så vi kan helt klart inte gå den vägen. Men, vägen till "
+"Klarvattnets hamn är fri från orcher. Uppenbarligen sitter de fast i "
+"Estenträsket."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:186
 msgid ""
 "Well, I certainly don't mind the thought of the Orcs floundering around that "
 "infernal swamp. But, one question remains."
 msgstr ""
+"Ja, jag har då inget emot tanken på att orcherna plaskar runt i det där "
+"infernaliska träsket. Men, en fråga återstår. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:191
 msgid "What?"
-msgstr ""
+msgstr "Vadå?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:196
 msgid "Can I trust you, and your information? I don't even know your name."
 msgstr ""
+"Kan jag lita på dig, och din information? Jag vet inte ens vad du heter."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:204
 msgid "You again!"
-msgstr ""
+msgstr "Du igen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:209
 msgid "I come bearing news of the road to Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Jag kommer med nyheter om vägen till Sunnanvik!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:214
 msgid "Humph! Your words mean very little to me."
-msgstr ""
+msgstr "Hmpf! Dina ord har ringa betydelse för mig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:219
 msgid ""
@@ -2132,20 +2385,26 @@
 "and Southbay, you clearly can't go that way. However, the road to Clearwater "
 "Port is free of Orcs. Apparently they're bogged down in the swamp of Esten."
 msgstr ""
+"Det är viktigt, och inte bra. Huvuddelen av orchhären befinner sig mellan "
+"skogen och Sunnanvik, så den vägen är spärrad. Men, vägen till 
Klarvattnets "
+"hamn är fri från orcher. Tydligen har de fastnat i Estenträsket."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:224
 msgid "I propose we join forces, and make a brake for Clearwater Port."
 msgstr ""
+"Jag föreslår att vi går samman och försöker ta oss till Klarvattnets 
hamn."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:229
 msgid ""
 "Well, I certainly don't mind the thought of the Orcs floundering around that "
 "infernal swamp. But, some questions remain."
 msgstr ""
+"Ja, jag har då ingenting emot tanken på att orcherna plaskar runt i det 
där "
+"infernaliska träsket. Men, några frågar kvarstår."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:234
 msgid "Lady, why would you let those undead monsters lead your people?"
-msgstr ""
+msgstr "Ers nåd, varför låter du de där vandöda monstren leda ditt folk?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:239
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:387
@@ -2155,32 +2414,41 @@
 "human years. The art of Necromancy allowed our best and brightest to live "
 "forever, and our worst got to serve as mindless slaves."
 msgstr ""
+"Haldric, vi är ett uråldrigt folk som levde i ett land med alla sorter folk 
"
+"och fä. Vi behövde ett sätt att överblicka mer tid än ett människoliv 
duger "
+"till. Nekromantins konst tillät våra bästa och mest begåvade att leva 
för "
+"evig tid, och våra värsta fick tjäna oss som viljelösa slavar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:244
 msgid ""
 "Other than losing our war back West, then our refugee war to your people, "
 "and this Orc thing, it wasn't such a bad deal."
-msgstr ""
+msgstr "Med tanke på vad som väntade oss, så var det inte ett så dåligt 
val."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:249
 msgid ""
 "Uh-huh. Have you considered that the unholy act of turning your best and "
 "brightest into undead is what causes them to fall into darkness?"
 msgstr ""
+"Hoppsan. Har du tänkt på att det kanske är det oheliga i att göra era 
bästa "
+"och mest begåvade till vandöda som också får dem att falla i ondskans 
grepp?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:254
 msgid "We should save this pointless debate for later. Anything else?"
 msgstr ""
+"Vi borde skjuta upp den här meningslösa debatten till senare. Nåt annat?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:259
 msgid ""
 "Why should I trust you, and your information? I don't even know your name, "
 "and you have this nasty habit of always turning up!"
 msgstr ""
+"Varför skulle jag lite på dig, och din information? Jag vet inte ens vad du 
"
+"heter, och du har den där otrevliga vanan att alltid komma tillbaka!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:285
 msgid "Bah, have it your way!"
-msgstr ""
+msgstr "Bah, gör som du vill!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:308
 msgid ""
@@ -2188,6 +2456,10 @@
 "Lich-Lords' dark pact with the Orcs. In no small part because 'your' fool "
 "Prince of Southbay convinced them that their immortal un-lives were over!"
 msgstr ""
+"Jag är Lady Jessica, en ädling, en Wesfolkets prinsessa! Förrådd av "
+"häxmästarfurstarnas mörka pakt med orcherna. Och vi ska inte glömma din 
dåre "
+"till Sunnanviksprins, som bidrog till allt det här genom att övertyga dem 
om "
+"att deras ödödliga vanliv var slut!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:313
 msgid ""
@@ -2197,26 +2469,33 @@
 "weren't going to tolerate living humans outside of the slave mines, or stew "
 "pot!"
 msgstr ""
+"Och nu är jag bara en flykting precis som du. Uppriktigt sagt vet jag inte "
+"om häxmästarfurstarna har gått ihop med orcherna eller inte. Orcherna kan 
ha "
+"gjort sig av med häxmästarfurstarna, eller inte, men jag vet att orcherna "
+"inte skulle tolerera levande människor utanför deras slavgruvor eller 
grytor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:318
 msgid "Young Prince, it is time to go! We must flee before the winter snow!"
-msgstr ""
+msgstr "Unge prins, det är dags att gå! Vi måste fly innan snön kommer!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:323
 msgid ""
 "Fair enough, we will head for Clearwater Port. Thank You Elilmaldur-"
 "Rithrandil, I will remember your hospitality!"
 msgstr ""
+"Då säger vi så, vi går mot Klarvattnets hamn. Tack, Elilmaldur. 
Rithrandil, "
+"jag skall komma ihåg er gästfrihet!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:328
 msgid ""
 "Always happy to help a tree-friend. May the Powers of Light guide you on "
 "your way!"
 msgstr ""
+"Alltid ett nöje att hjälpa en trädvän. Må Ljusets Makter lysa upp er 
väg!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:333
 msgid "Finally, we're getting out of this forest!"
-msgstr ""
+msgstr "Äntligen kommer vi ut ur skogen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:4
 msgid "Rough Landing"
@@ -3649,8 +3928,9 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:353
+#, fuzzy
 msgid "Rhaarg!"
-msgstr ""
+msgstr "Attack!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:359
 msgid ""
@@ -3736,47 +4016,50 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:9
 msgid "I can't be finished yet. . . I still have so much more to do."
-msgstr ""
+msgstr "Detta kan inte vara slutet... Jag har så mycket kvar att göra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:24
 msgid "It is not yet my time! No!"
-msgstr ""
+msgstr "Min tid är inte kommen än! Nej!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:39
 msgid "No! I'll not go so easil--"
-msgstr ""
+msgstr "Nej! Så lätt går det in-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:54
 msgid ""
 "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of smoke)"
 msgstr ""
+"Bah! Jag tänker inte dö idag! (POFF! Laglösa nåden fösvinner i en 
rökpuff)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:70
 msgid "Fool of a boy. I never should have followed him."
-msgstr ""
+msgstr "Dumma pojke. Jag skulle aldrig ha gjort honom sällskap."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:82
 msgid "Hail the Kings, may their bloodlines continue beyond my time!"
-msgstr ""
+msgstr "Hell konungar! Må deras blodslinje fortsätta bortom min tid!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:94
 msgid "For Land and Lord, I sacrifice all!"
-msgstr ""
+msgstr "För land och furste, jag offrar allt!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:106
 msgid "May the Lords of Light protect us all."
-msgstr ""
+msgstr "MÃ¥ Ljusets Herrar skydda oss alla."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:118
 msgid ""
 "Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Utan honom är våra skepp fullständigt oskyddade..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:5
 msgid ""
 "In the days before Haldric the First saved our people, and founded the "
 "kingdom of Wesnoth, we came from an Isle far to the West. . ."
 msgstr ""
+"Innan Haldric den Förste räddade vårt folk och grundade kungadömet 
Wesnoth, "
+"kom vi från en ö långt borta i väster..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:10
 msgid ""
@@ -3786,6 +4069,11 @@
 "into the West. The Wesfolk were not numerous, but they used dark magic, and "
 "legions of the walking dead. . ."
 msgstr ""
+"Vi var ett rikt folk i ett rikt land, och vi var många, med många kungar. "
+"Sedan kom DE, Wesfolket. De var en elak, brutal och smutsig skara. De hade "
+"fördrivits från sina hem i ett krig i ett land ännu längre västerut. "
+"Wesfolket var inte många, men de använde svart magi, och legioner av "
+"vandrande döda..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:19
 msgid ""
@@ -3794,6 +4082,10 @@
 "confronting their vile legions, we grew strong, indeed it was from this war "
 "we gleaned our first shards of knowledge about magic."
 msgstr ""
+"Efter en tid av svåra bekymmer slöt vi fred med dem. Vi kom att befolka det 
"
+"mesta av ön, medan Wesfolket fick nöja sig med det som blev över. "
+"Konfrontationerna med deras vidriga legioner hade stärkt oss, och det var "
+"under kriget vi lärde oss att bruka magi för första gången."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:28
 msgid ""
@@ -3802,6 +4094,9 @@
 "So perilous that a stable trading relationship between the mainland and the "
 "Isle could never be maintained."
 msgstr ""
+"Så levde vi i fred under många sekel. Vägen mellan de länderna i väster 
och "
+"vår ö var i bästa fall svårframkomliga, så till den grad att det aldrig 
gick "
+"att upprätta en stabil handelsförbindelse med fastlandet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:37
 msgid ""
@@ -3810,6 +4105,10 @@
 "horribly off course. Ships that travelled East, and returned, reported "
 "nothing but open ocean, and vile sea monsters. . ."
 msgstr ""
+"Åt öster var det ännu värre. En stark, kall havsström svepte ner från 
norr "
+"till Österhavet, så att alla skepp kom hur kurs. Skepp som färdades 
österut "
+"och faktiskt återvände, kunde inte rapportera om något annat än öppet 
hav "
+"och ondskefulla sjöodjur..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:50
 msgid ""
@@ -3819,6 +4118,11 @@
 "and by aggressively sailing to the East and North, to compensate for "
 "Southern pull of the ocean."
 msgstr ""
+"Med tiden växte vår skicklighet som navigatörer. Så, en dag, återvände "
+"Sunnanviks kronprins från en lång resa, och med sig hade han en fantastisk "
+"berättelse. Han sade att det fanns länder i öster som kunde nås av de med 
"
+"starkt mod genom att segla åt öst och norr för att kompensera för havets "
+"strömmar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:59
 msgid ""
@@ -3827,65 +4131,79 @@
 "younger brother, and next in line for the throne, conspired to start a war "
 "of distraction with the poor Wesfolk kingdoms, and their Lich-Lords."
 msgstr ""
+"Inte långt efter att han återvänt från öster dog den Sunnanviks 
kronprins "
+"som upptäckt länderna i öst under mystiska omständigheter. Hans yngre "
+"broder, som också var näste man i tronföljden, konspirerade för att 
starta "
+"ett distraktionskrig med de fattiga Wesfolkskungadömena och deras "
+"häxmästarfurstar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:64
 msgid ""
 "The new Crown Prince departed, with the largest army ever assembled on the "
 "Isle to make war with the Wesfolk. This where our story begins. . ."
 msgstr ""
+"Den nya kronprinsen gav sig av med den största armé som någonsin skådats 
på "
+"ön för att kriga mot Wesfolket. Och det är också här vår historia 
börjar..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:69
 msgid "With the plight of a different Prince on the same Isle. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Med en annan prins sorgliga belägenhet på samma ö..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:74
 msgid ""
 "For this is the story of Haldric the First, and the Rise of Wesnoth. . ."
-msgstr ""
+msgstr "För detta är historien om Haldric den Förste, och Wesnoths 
uppgång..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-macros.cfg:23
 msgid "You retrieve {AMOUNT} pieces of gold."
-msgstr ""
+msgstr "Du får {AMOUNT} guldstycken."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:12
 msgid "I still think I should be called 'Dragonbain'."
-msgstr ""
+msgstr "Jag tycker fortfarande att jag skulle bli kallad 'Drakarnas baneman'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:17
 msgid "Not in my lifetime."
-msgstr ""
+msgstr "Över min döda kropp."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:34
 msgid "It could be worse. We could be back in that Troll Hole!"
 msgstr ""
+"Det kunde vara värre. Vi skulle kunna vara tillbaka i den där trollhålan!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:40
 msgid "Hey, disparage the Trolls, NOT the Holes!"
-msgstr ""
+msgstr "Hör du, ringakta trollen, INTE hålen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:57
 msgid ""
 "Well, at least we don't have to contend with the undead. No offence Jessica."
 msgstr ""
+"Tja, vi behöver i alla fall inte tävla med de vandöda. Jag menar inget 
illa, "
+"Jessica."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:62
 msgid "Don't worry about it."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen fara."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:79
 msgid ""
 "Too bad that this isn't going as well as the beach. . . I miss the beach."
 msgstr ""
+"Synd att det inte går lika bra som på den där stranden... Jag saknar "
+"stranden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:96
 msgid ""
 "Haldric, just before we arrived here I got word that the your 'third of a "
 "fleet' has departed for our old home, the Green Isle."
 msgstr ""
+"Haldric, alldeles innan vi kom hit fick jag bud om att din 'tredjedel av "
+"flottan' har avseglat mot vårt gamla hem, Gröna ön."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:101
 msgid "You were planning on sharing this with me when?"
-msgstr ""
+msgstr "Och när hade du tänkt upplysa mig om detta?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:118
 msgid ""
@@ -3894,12 +4212,18 @@
 "with, and Southbay still stands. This is excellent news. As per your orders "
 "a third of the fleet has headed back out."
 msgstr ""
+"Haldric, budbärare underrättade mig alldeles nyss om att flottan har "
+"återvänt från vårt gamla hem. De kom tillbaka med en nästan lika stor 
flotta "
+"som vi startade med, och Sunnanvik står fortfarande. Detta är underbara "
+"nyheter. Enligt dina order har en tredjedel av flottan gett sig av igen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:123
 msgid ""
 "That is excellent news indeed. Our numbers have doubled. Now on to the "
 "business at hand."
 msgstr ""
+"Detta är verkligen underbara nyheter. Vårt antal har fördubblats. Och nu "
+"till ärendet vi har för handen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nohome.cfg:5
 msgid ""
@@ -3908,6 +4232,10 @@
 "Southern pass. Haldric has left the lands of his home, and before him "
 "stretches the vast expanse of the southern kingdoms of his people."
 msgstr ""
+"Så kom det sig att Prins Haldric fördrevs från sitt hem för att aldrig 
mer "
+"återvända. Med hjälp av hans fars ädla uppoffring har han lyckats fly 
från "
+"Sydpasset. Haldric har lämnat sina hemländer, och framför honom ligger 
hans "
+"folks södra kungadömen utsträckta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nohome.cfg:11
 msgid ""
@@ -3917,6 +4245,11 @@
 "of Southbay, the largest city on the Isle. Albeit, with this coming of the "
 "Orcs the midlands are probably a barren waste by now."
 msgstr ""
+"I sydväst ligger Midländerna, dessa rika kungadömen som ligger mellan 
kullar "
+"och skog. Dessa landamären utfodrade sitt folk mycket väl, och var en 
mycket "
+"värdefull källa till både timmer och ädelstenar. Dessa kungadömen närde 
"
+"staden Sunnanvik, den största staden på ön. Men nu, efter att orcherna "
+"invaderat Midländerna, ligger de säkert kala och tomma."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nohome.cfg:17
 msgid ""
@@ -3926,6 +4259,11 @@
 "The Lich-Lords befouled much of the land around the river during the course "
 "of a great battle. Now the swamp is home to an Estfolk imitating cult."
 msgstr ""
+"Flodvägen följer öns största flod mot sydost. Vägen leder till öns 
näst "
+"största stad, Klarvattnets hamn. Om det inte hade varit för krigen med "
+"Estfolket, hade denna stad kunnat vara öns största. Häxmästarfurstarna "
+"besudlade mycket av landet omkring floden under det stora slaget. Träsket 
är "
+"nu hemmet för en Estfolkshärmande kult."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-noisle.cfg:5
 msgid ""
@@ -3935,6 +4273,11 @@
 "mysterious island that Lady Jessica has mentioned, and even more exotic "
 "lands even further to the East."
 msgstr ""
+"Flera dagar senare avseglar Prins Haldric med sitt skepp Eldaric, och hans ö 
"
+"och hem är utom räckhåll för honom för alltid. I sitt hjärta vet han 
att han "
+"aldrig mer kommer att få återse sin trygga dal. Framför honom ligger stora 
"
+"stormiga hav utsträckta, och den mystiska ö som Lady Jessica nämnt, och 
ännu "
+"mer exotiska länder ännu längre bort i öster."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-noisle.cfg:11
 msgid ""
@@ -3944,3 +4287,507 @@
 "the belligerent nature of it's reptilian inhabitants. There must be little "
 "left of that foothold by now."
 msgstr ""
+"Tydligen var ön som Kund Haldric och hans besättning nu stävar mot en 
gång "
+"en vulkan, som nu långsamt sjunker ner i havet. Den gamle kronprinsen i "
+"Sunnanvik lyckades få fotfäste på ön, trots det stridlystna ödlefolket 
på "
+"ön. Det är nog väldigt lite kvar av det fotfästet vid det här laget."
+
+#~ msgid "Epilogue"
+#~ msgstr "Epilog"
+
+#~ msgid ""
+#~ "May Lieutenant Aether have a peaceful journey into the next world, where "
+#~ "he has been proceeded by his wife and loving daughters. For his heroism "
+#~ "in the face of adversity a place of glory is assured in the Halls of "
+#~ "Light. . ."
+#~ msgstr ""
+#~ "Må Löjtnant Aethyr få en fridsam resa till nästa värld, där han 
väntas av "
+#~ "sin fru och sina kära döttrar. För hans hjältemod i svåra stunder har 
han "
+#~ "förtjänat en ärans plats i Ljusets Salar..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Without the Lieutenant's noble sacrifice we would have never carried the "
+#~ "day. We have won a great victory here today."
+#~ msgstr ""
+#~ "Utan Löjtnantens ädla uppoffring skulle vi aldrig ha överlevt dagen. Vi 
"
+#~ "har vunnit en stor seger idag."
+
+#~ msgid ""
+#~ "But dark deeds have been done on all sides. There is now a secret that "
+#~ "only Jessica and I share. I must have your word that what I say will "
+#~ "never be uttered again."
+#~ msgstr ""
+#~ "Men mörka dåd har utförts på båda sidor. Jessica och jag delar en "
+#~ "hemlighet nu, och jag måste få ert ord på att det jag säger aldrig 
yttras "
+#~ "igen."
+
+#~ msgid "I have followed you this far, I will keep your secret. I pledge."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jag har följt dig så här långt, din hemlighet är säker hos mig. Jag 
svär."
+
+#~ msgid "Lord, I shall guard your secret until the time of my death."
+#~ msgstr "Herre, jag ska vakta din hemlighet till den dag jag dör."
+
+#~ msgid "I will take it with me to my Grave."
+#~ msgstr "Jag tar den med mig i graven."
+
+#~ msgid ""
+#~ "I agree, but misfortune may follow you depending on the nature of your "
+#~ "misdeed."
+#~ msgstr "Jag håller med, men ditt illdåd kan föra olycka med sig."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The Elves don't have the Ruby of Fire. We perpirated a ruse on the Orcs. "
+#~ "If they return they will come looking for the Elves."
+#~ msgstr ""
+#~ "Alverna har inte Eldrubinen. Vi har lyckats reta upp orcherna. Om de "
+#~ "återvänder kommer de att leta efter alverna."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To be fair to you Haldric, the Elves were reconsidering their Pact with "
+#~ "us."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att vara helt ärlig, Haldric, så har alverna funderat på att bryta 
"
+#~ "pakten med oss."
+
+#~ msgid "Humph. I suspected as much."
+#~ msgstr "Hmpf. Jag misstänkte det."
+
+#~ msgid ""
+#~ "May the Lords of Light have Mercy on you. But, I am bound by my word."
+#~ msgstr "Må Ljusets Herrar beskydda er. Men jag står vid mitt ord."
+
+#~ msgid "Jessica, you hid the Ruby away in that vile Troll Hole? Didn't you?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jessica, du gömde undan rubinen i den där otäcka trollhålan, eller 
hur?"
+
+#~ msgid "What? Why would you doubt me?"
+#~ msgstr "Vad? Varför tvivlar du på mig?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The Orcs that didn't escape in the ships have regrouped. They are "
+#~ "preparing to march on the Elves. We should come to the aide of our new "
+#~ "friends."
+#~ msgstr ""
+#~ "Orcherna som inte flydde i skeppen har omgrupperat sig. De förbereder en "
+#~ "marsch mot alverna. Vi måste hjälpa våra nya vänner."
+
+#~ msgid ""
+#~ "These Orcs are few, but the Elves aren't used to war. Besides we will "
+#~ "have to rely on Elven charity if we are to survive this first winter."
+#~ msgstr ""
+#~ "Orcherna år få, men alverna är inte vana vid krig. Dessutom måste vi "
+#~ "förlita oss på alvernas generositet för att kunna överleva den här 
första "
+#~ "vintern."
+
+#~ msgid ""
+#~ "After that we should build towns in all of the regions that the Elves "
+#~ "have given us. We should move our capital inland, away from the coast. I "
+#~ "hope the children of the good people of the West North, of the Green "
+#~ "Isle, find prosperity in this new land."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sedan bör vi bygga städer i alla de regioner som alverna har givit oss. "
+#~ "Vi borde flytta vår huvudstad inåt landet, bort från havet. Det är min 
"
+#~ "förhoppning att de goda folkens barn av väst-norden, av Gröna ön, 
finner "
+#~ "lycka i detta land."
+
+#~ msgid "So what of the rest of you?"
+#~ msgstr "Vad händer med resten av er?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "I shall go back to my people. It seems we have grown many and strong in "
+#~ "the time I was gone. I will try to convince them of the wisdom of using "
+#~ "the underways to settle new lands."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jag återvänder till mitt folk. Det verkar som att vi vuxit talrika och "
+#~ "starka under tiden jag varit borta. Jag ska försöka övertyga dem om "
+#~ "visheten att använda underjorden för att finna nytt land. "
+
+#~ msgid ""
+#~ "I know the way to many places- I think. I want to find out if there are "
+#~ "dwarves in other lands. It's a big world with lots of good mountains. Of "
+#~ "that I am sure."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jag är en berest man - tror jag. Jag vill ta reda på om det finns 
dvärgar "
+#~ "i andra länder. Det är en stor värld med många goda berg. Det är jag "
+#~ "säker på."
+
+#~ msgid ""
+#~ "We have lost much in the last months, but we should not lost all of our "
+#~ "knowledge. I will go forth amongst the people and spread wisdom, and see "
+#~ "about establishing a new order of Mages in this new land."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vi har förlorat mycket de senaste månaderna, men vi har inte förlorat 
all "
+#~ "vår kunskap. Jag skall gå ut bland folk och sprida visdom, och se om jag 
"
+#~ "kan etablera en ny magikerorden i detta vårt nya land. "
+
+#~ msgid ""
+#~ "I am but a humble servant of the Crown. I will establish a new order of "
+#~ "knights for a new land. For a new King, if you will allow me to serve "
+#~ "under your banner."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jag är blott en kronans ödmjuke tjänare. Jag skall bilda en ny "
+#~ "riddarorden för ett nytt land. För en ny kung, om du låter mig tjäna "
+#~ "under din fana."
+
+#~ msgid "Excellent."
+#~ msgstr "Utmärkt."
+
+#~ msgid ""
+#~ "I suppose I am King Haldric now. Hmm. . . but what to call this new "
+#~ "kingdom?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jag antar att jag är Kung Haldric nu. Hmm... Men vad skall vi kalla vårt 
"
+#~ "nya rike?"
+
+#~ msgid "May I make a suggestion?"
+#~ msgstr "Får jag komma med ett förslag?"
+
+#~ msgid "Sure."
+#~ msgstr "Visst."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The word Wesfolk is from your old tongue. It means 'People of the West'. "
+#~ "The Elves call us the people of the West North. Under the same old tongue "
+#~ "that would be 'Wes Noth'. So I suggest 'Wesnoth'."
+#~ msgstr ""
+#~ "På ert gamla tungomål betyder ordet Wesfolk 'Folket från Väster'. 
Alverna "
+#~ "kallar oss folket från väst-norden. På samma språk blir detta 'Wes 
Noth'. "
+#~ "Så jag föreslår 'Wesnoth'."
+
+#~ msgid "Hmm- 'Wesnoth' I like it."
+#~ msgstr "Hmm... Wesnoth. Jag tycker om det."
+
+#~ msgid "So, what is to become of me?"
+#~ msgstr "Så, vad ska hända med mig?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "There are many Wesfolk amongst the remains of my people. We must stay "
+#~ "united under one banner. I will need you by my side if there is any hope "
+#~ "of building a true 'Kingdom of Wesnoth'. Come, we have much work to do."
+#~ msgstr ""
+#~ "Det finns många ur Wesfolket bland återstoden av mitt folk. Vi måste "
+#~ "förbli enade under en fana. Jag behöver dig vid min sida, om vi skall "
+#~ "kunna hoppas på att bygga ett sant Wesnoths kungadöme. Kom, vi har 
mycket "
+#~ "att göra."
+
+#~ msgid "We!?"
+#~ msgstr "Vi?!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "In later ages the Bards would sing the 'The Breaking of the Pact', an "
+#~ "epic tale of Haldric's betrayal of the Elves. They would whisper of the "
+#~ "price he and his descendants would pay for that betrayal without knowing "
+#~ "the whole truth."
+#~ msgstr ""
+#~ "Under senare åldrar skulle barderna besjunga 'Brytningen av Pakten', en "
+#~ "episk berättelse om Haldrics förräderi mot alverna. De skulle viska om "
+#~ "priset som han och hans efterföljande skulle få betala för det sveket "
+#~ "utan att känna till hela sanningen."
+
+#~ msgid ""
+#~ "But some of us have remembered the true story of our arrival on this "
+#~ "great continent. The true story of the Rise of Wesnoth."
+#~ msgstr ""
+#~ "Med några av oss kommer ihåg den sanna historien om vår ankomst till "
+#~ "denna stora kontinent. Detta är den sanna historien om Wesnoths uppgång."
+
+#~ msgid "Rise of Wesnoth"
+#~ msgstr "Wesnoths uppgång"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Victory:\n"
+#~ "@Lt. Aethyr Sacrifices Himself to Lich-Lord Jevyan and\n"
+#~ "@Destroy Lich-Lord Jevyan and\n"
+#~ "@Defeat All Enemy Leaders Except for One\n"
+#~ "Defeat:\n"
+#~ "#Death of Prince Haldric or\n"
+#~ "#Death of Lady Jessica or\n"
+#~ "#Death of Lt. Aethyr by Somebody Other Than Jevyan or\n"
+#~ "#Fail to Leave one Enemy Leader Behind or\n"
+#~ "#Turns run out"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Seger:\n"
+#~ "@Löjtnant Aethyr offrar sig själv till häxmästarfursten Jevyan\n"
+#~ "@Förgör häxmästarfursten Jevyan\n"
+#~ "@Besegra alla fiendeledare förutom en\n"
+#~ "Nederlag:\n"
+#~ "#Prins Haldric dör\n"
+#~ "#Lady Jessica dör\n"
+#~ "#Löjtnant Aethyr dödas av någon annan än Jevyan\n"
+#~ "#Misslyckas med att låta en fiendeledare leva\n"
+#~ "#Dragen tar slut"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Haldric rapidly approaches the site where Lich-Lord Jevyan has made "
+#~ "landfall. The final confrontation looms before him."
+#~ msgstr ""
+#~ "Haldric närmar sig snabbt platsen där häxmästarfursten Jevyan har 
stigit "
+#~ "iland. Den slutliga konfrontationen tornar upp sig framför honom."
+
+#~ msgid "You can not win. Give me the Ruby of Fire and I will go in peace."
+#~ msgstr "Du kan inte vinna. Ge mig Eldrubinen och jag går i fred."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This ends here Jevyan. Even if I believed your words I couldn't give you "
+#~ "the Ruby of Fire."
+#~ msgstr ""
+#~ "Det slutar här, Jevyan. Även om jag tror på dina ord kan jag inte ge 
dig "
+#~ "Eldrubinen."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bah! Even if you have learned to conceal the power of the Ruby of Fire "
+#~ "you will deliver it unto me in death!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Bah! Även om du lärt dig hur man döljer dess makt kommer du att 
överlämna "
+#~ "den till mig i döden!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You're a fool Jevyan. How do you think we secured our place here? We had "
+#~ "to give the Elves the Ruby of Fire. We just signed a treaty with the "
+#~ "Elves ensuring our place here."
+#~ msgstr ""
+#~ "Du är en dåre, Jevyan. Hur tror du att vi säkrade våra ställningar 
här? "
+#~ "Vi var tvungna att ge alverna Eldrubinen. Vi har ingått ett avtal med "
+#~ "alverna, som säkrar vår plats här."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No! I don't believe it. Only a fool would give away an artifact of such "
+#~ "power."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nej! Jag tror det inte. Endast en dåre skulle ge bort en så mäktig "
+#~ "artefakt."
+
+#~ msgid "A fool, or a desperate band of refugees!"
+#~ msgstr "En dåre, eller en desperat grupp flyktingar!"
+
+#~ msgid "No. It can't be!"
+#~ msgstr "Nej. SÃ¥ kan det inte vara!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Fool human, you shouldn't give such toys to elves! Bah! It matters little "
+#~ "to me. I'm no wizard. All I got is my axe. He, he. It's all I need- "
+#~ "Prepare to die Orcish scum!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dåraktiga människa, du får inte ge bort sådana leksaker till alverna! "
+#~ "Bah! Det spelar ingen roll för mig. Jag är ingen trollkarl. Allt jag har 
"
+#~ "är min yxa. He, he. Det är allt jag behöver - bered er på att dö, "
+#~ "orchiska avskum!"
+
+#~ msgid "Ha. Let all of the footsoldiers of darkness be cast down!"
+#~ msgstr "Ha. Låt alla mörkrets hejdukar slukas av mörkret!"
+
+#~ msgid "It matters little, because here you fall!"
+#~ msgstr "Det spelar föga roll, för här faller du!"
+
+#~ msgid "For all of the good people of Clearwater Port!"
+#~ msgstr "För det goda folket i Klarvattnets hamn!"
+
+#~ msgid "For the honour of SouthBay!"
+#~ msgstr "För Sunnanviks ära!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "We don't need some magic trinket to beat you! Prepare to meet you fate "
+#~ "you decrepit sack of bones! For the honour of all of the people of the of "
+#~ "the West North!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vi behöver inte nån magisk pryttel för att slå dig! Bered dig på att 
möta "
+#~ "ditt öde, din skröpliga benhög!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "I hate it when my prey gets chatty! Get them, it's a long boat ride back "
+#~ "home!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jag avskyr när mitt byte blir pratsamt! På dem, det är en lång 
båtfärd "
+#~ "tillbaka hem!"
+
+#~ msgid "We shall soon see if you have the Ruby of Fire!"
+#~ msgstr "Vi ska snart se om du får tag i Eldrubinen!"
+
+#~ msgid "<Whispering> Lieutenant, you remember the plan right?"
+#~ msgstr "<Viskande> Löjtnant, du kommer ihåg vår plan, va?"
+
+#~ msgid "<Whispering> Yes Sir. I am ready."
+#~ msgstr "<Viskande> Ja, ers nåd. Jag är redo."
+
+#~ msgid "He's raising our dead! Be careful!"
+#~ msgstr "Han väcker våra döda! Var försiktiga!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Feel my wrath, Jevyan I'm coming for you! No piece of paper in my pocket "
+#~ "is going to stop me from destroying you. For my family! For the people of "
+#~ "Clearwater Port!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Möt min vrede, Jevyan, jag kommer och tar dig! Inget litet papper i mina "
+#~ "fickor kan hejda mig från att förgöra dig! För min familj! För folket 
i "
+#~ "Klarvattnets hamn!"
+
+#~ msgid "All life is finite, you will be made to serve along with the rest."
+#~ msgstr "Allt liv är förgängligt, du kommer att tjäna mig som alla 
andra."
+
+#~ msgid "Come on, stay still, just for a second. . ."
+#~ msgstr "Kom igen nu, stå still, bara en liten stund..."
+
+#~ msgid "For the Wesfolk!"
+#~ msgstr "För Wesfolket!"
+
+#~ msgid "Be careful Lieutenant!"
+#~ msgstr "Var försiktig, Löjtnant!"
+
+#~ msgid "The battle is going against us!"
+#~ msgstr "Striden går emot oss!"
+
+#~ msgid "Our forces are being routed! We should flee back to the Green Isle!"
+#~ msgstr "Våra styrkor är utmattade! Vi borde fly tillbaka till Gröna ön!"
+
+#~ msgid "It goes poorly for us!"
+#~ msgstr "Det går dåligt för oss!"
+
+#~ msgid "Defeated, by humans?"
+#~ msgstr "Besegrad, av människor?"
+
+#~ msgid "Fight on you cowardly Orcish scum!"
+#~ msgstr "Kom igen, era fega orchiska avskum!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Da old bag of bones has been crushed, and our cause is lost. We know da "
+#~ "Elfses have da Fire Ruby. Retreat!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Den gamla benhögen är krossad, och vår sak är förlorad. Vi vet att "
+#~ "alvsingarna har denna dära Eldrubinen. Reträtt!"
+
+#~ msgid "Da Elfses have the Fire Ruby, we must flee. To da Ships!"
+#~ msgstr "Alvsingarna har Eldrubinen, vi måste fly. Till skepps!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "We have many kinsmen on the Green Isle- we will return for the Ruby of "
+#~ "Fire!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vi har många fränder på Gröna ön - vi kommer att återvända för 
Eldrubinen!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "We must get back to the Green Isle. The Elfses have the Ruby of Fire and "
+#~ "our assult has been stopped."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vi måste tillbaka till Gröna ön. Alvsingarna har Eldrubinen och vårt "
+#~ "angrepp har stoppats."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The plan revolved around some Orcs making it back to the Green Isle to "
+#~ "tell their kin that the Elves have the Ruby of Fire. So we wouldn't have "
+#~ "to bear the brunt of the next invasion."
+#~ msgstr ""
+#~ "Planen handlade om att låta några orcher klara sig tillbaka till Gröna 
ön "
+#~ "för att berätta för sina fränder att alverna har Eldrubinen. Så att 
det "
+#~ "inte skulle gå ut över oss nästa gång de invaderar."
+
+#~ msgid "What have we done?"
+#~ msgstr "Vad har vi gjort?"
+
+#~ msgid "My love, my family, I'll be there soo-"
+#~ msgstr "Min älskade, min familj, jag kommer sna-"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Lieutenant Aethyr! No! Umm, he was kind of critical for convincing Jevyan "
+#~ "that the Elves have the Ruby of Fire."
+#~ msgstr ""
+#~ "Löjtnant Aethyr! Nej! Hm, han gick verkligen in för att övertyga Jevyan 
"
+#~ "om att alverna har Eldrubinen."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Jevyan- I spit upon thee. Your end awaits. My love, my family, I'll be "
+#~ "there soo-"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jevyan - jag bespottar dig. Ditt slut är nära. Min älskade, min familj, 
"
+#~ "jag kommer sna-"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Fool. You are no match for my power. What! What's this? A treaty. That's "
+#~ "elf script."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dåre. Du är ingen match för mig. Vad nu! Vad är detta? Ett avtal. Det 
är "
+#~ "alvskrift."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No. Why? You fools, you gave the Ruby of Fire to the Elves. But that "
+#~ "won't save you from me. I will destroy you, then I will deal with the "
+#~ "Elves."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nej. Varför? Era dårar, ni gav Eldrubinen till alverna. Men det kommer "
+#~ "inte att rädda er från mig. Jag kommer att förgöra er, och sen kommer 
jag "
+#~ "att ta itu med alverna."
+
+#~ msgid "We'll see about that. For the honour of Lieutenant Aethyr, forward!"
+#~ msgstr "Det ska vi allt bli två om. För Löjtnant Aethyrs ära, framåt!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "I am fallen before my plans have reached fruition. A curse upon you "
+#~ "Haldric, may you and your descendants know nothing but strife!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jag har fallit innan mina planer har burit frukt. Förbannad vare du, "
+#~ "Haldric, må du och din avkomma aldrig uppleva något annat än 
motgångar!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You deny me my honourable death? Our foes are not yet convinced that the "
+#~ "Elves have the Ruby."
+#~ msgstr ""
+#~ "Förnekar du mig en ärofull död? Våra fiender är ännu inte 
övertygade om "
+#~ "att alverna har Rubinen."
+
+#~ msgid "Da old bag 'o bones is gone, but you haven't beat us yet!"
+#~ msgstr "Det gamla benhögen är borta, men ni har inte besegrat oss än!"
+
+#~ msgid "We took yer home now we'll take yer lives!"
+#~ msgstr "Vi tog hem er, nu tar vi era liv!"
+
+#~ msgid "The Elfses have da Fire Ruby, and you have nothing!"
+#~ msgstr "Alvsingarna har Eldrubinen, och ni har inget!"
+
+#~ msgid "We will suck the marrow from your bones human!"
+#~ msgstr "Vi ska suga märgen ur era ben, människa!"
+
+#~ msgid "Ack. One of those monsters is destroying the bridge."
+#~ msgstr "Argh. Ett av de där monstren förstör bron."
+
+#~ msgid "The bridge!"
+#~ msgstr "Bron!"
+
+#~ msgid "Out advance is thwarted, that monster has destroyed the bridge!"
+#~ msgstr "Vår framryckning är hejdad, det där monstret har förstört 
bron!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "It's the Haldric! Jevyan you never said you came to destroy this monster. "
+#~ "We will help you."
+#~ msgstr ""
+#~ "Det är Haldric! Jevyan, du sa aldrig att du kom för att förgöra det 
där "
+#~ "monstret. Vi ska hjälpa dig. "
+
+#~ msgid "Come in from the deep my loyal soldiers!"
+#~ msgstr "Kom ur ur djupet, mina lojala soldater!"
+
+#~ msgid "Rise, rise from the ground!"
+#~ msgstr "Res er, res er, upp ur marken!"
+
+#~ msgid "Neep! SPLAT!"
+#~ msgstr "Pip! SPLATT!"
+
+#~ msgid "Ahh. . . That almost makes it all worth while!"
+#~ msgstr "Ah... Det gjorde det nästan värt allt det här!"
+
+#~ msgid "You'll pay for that!"
+#~ msgstr "Du ska få betala för det där!"
+
+#~ msgid "Strike down these fools."
+#~ msgstr "Krossa de dårarna."
+
+#~ msgid "We did it! We won!"
+#~ msgstr "Vi gjorde det! Vi vann!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Jevyan is destroyed, but at a terrible price. Let's put Lieutenant Aether "
+#~ "to rest, and discuss what must come next."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jevyan är krossad, men till ett förskräckligt pris. Låt oss begrava "
+#~ "Löjtnant Aethyr, och diskutera vad vi skall göra härnäst."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.5 wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.6
--- wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.5    Thu Sep 9 08:38:42 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth.po  Thu Sep 9 19:42:50 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-05 19:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-09 01:10+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-09 19:51+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -951,7 +951,7 @@
 #: data/multiplayer.cfg:23 data/multiplayer.cfg:98 data/multiplayer.cfg:173
 #: data/multiplayer.cfg:249
 msgid "&random-enemy.png,Random"
-msgstr "&random-enemy.png,Slumpad fiende"
+msgstr "&random-enemy.png,Slumpval"
 
 #: data/multiplayer.cfg:28 data/multiplayer.cfg:178
 msgid "&human-general.png,Loyalists"
@@ -4056,6 +4056,7 @@
 msgstr "Dvärgbärsärk"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:16
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Their Berserkers forgo all "
 "defense in exchange for massive damage against their enemies. Once a battle "
@@ -7746,7 +7747,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:205
 msgid "-- The Tome of Wesnoth"
-msgstr "-- Wesnoths Bok"
+msgstr "-- Wesnoths annaler"
 
 #: src/unit_types.cpp:313
 msgid "strikes"
@@ -7771,3 +7772,16 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
+
+#~ msgid "Dwarvish Sentinel"
+#~ msgstr "Dvärgarnas Vaktpost"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yeild "
+#~ "under even the strongest of enemy attacks."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vaktposten, men sin breda sköld och stora mod, dukar inte under ens för "
+#~ "de starkaste attacker."
+
+#~ msgid "Elvish Lady"
+#~ msgstr "Alvfurstinna"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]