wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...
Date: Mon, 13 Sep 2004 19:02:06 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/13 22:56:40

Modified files:
    po/sv     : wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wesnoth-lib.po 
             wesnoth.po wesnoth-sotbe.po wesnoth-tdh.po 
             wesnoth-trow.po 

Log message:
    Update Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.10&tr2=1.11&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth.po.diff?tr1=1.9&tr2=1.10&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po.diff?tr1=1.10&tr2=1.11&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.11&tr2=1.12&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.11&tr2=1.12&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.10 wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.11
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.10  Sun Sep 12 18:22:41 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po Mon Sep 13 22:56:39 2004
@@ -1,10 +1,9 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-12 16:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-13 20:40+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,7 +21,7 @@
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:5
 msgid "The Eastern Invasion"
-msgstr "Invasion i Öst"
+msgstr "Invasionen i Öst"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:9
 msgid ""
@@ -590,7 +589,7 @@
 "pieces of gold!"
 msgstr ""
 "Det är en hel förmögenhet i den här skattkistan! Jag kan räkna till 200 "
-"guldmynt!"
+"guldstycken!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:279
 msgid "We have found you, human- Prepare to die!"
@@ -668,7 +667,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:135
 msgid "Fifty gold pieces."
-msgstr "Femtio guldmynt."
+msgstr "Femtio guldstycken."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:140
 msgid "Very well, but you only get it once the bridge is down."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.8 wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.9
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.8  Sun Sep 12 18:22:41 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po    Mon Sep 13 22:56:40 2004
@@ -1,10 +1,9 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-12 16:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-13 20:40+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -235,7 +234,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Battle for Wesnoth"
-msgstr "Striden om Wesnoth"
+msgstr "Kampen om Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:12
 msgid ""
@@ -2143,7 +2142,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:332
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
-msgstr "Du får 200 guldmynt!"
+msgstr "Du får 200 guldstycken!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:347
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
@@ -3337,7 +3336,8 @@
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
 msgstr ""
-"Det är en stor skatt i den här skattkistan, jag kan räkna till 200 
guldmynt!"
+"Det är en stor skatt i den här skattkistan, jag kan räkna till 200 "
+"guldstycken!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Princess of Wesnoth"
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po:1.3 wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po:1.4
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po:1.3  Wed Sep 8 19:18:28 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po    Mon Sep 13 22:56:40 2004
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-03 11:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-08 11:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-14 00:38+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.10 wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.11
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.10 Sun Sep 12 18:22:41 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po   Mon Sep 13 22:56:40 2004
@@ -1,10 +1,9 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-12 16:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-14 00:36+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,7 +21,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-msgstr "Svartögats son (kapitel I)"
+msgstr "Svartögats Son (kapitel I)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid ""
@@ -167,7 +166,7 @@
 "after this desert, we'll have to cross the Silent Forest!"
 msgstr ""
 "Men det är på andra sidan Dödens öken, som är full av giftiga "
-"jätteskorpioner och laglösa. Och det skulle ta en evighet att gå runt den! 
"
+"jätteskorpioner och fredlösa. Och det skulle ta en evighet att gå runt 
den! "
 "Till råga på allt så måste vi, efter öknen, ta oss igenom Tysta skogen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:305
@@ -387,7 +386,7 @@
 msgid ""
 "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
 msgstr ""
-"Var på er vakt! Oasen är känd för att härbärgera laglösa och 
ökenpirater."
+"Var på er vakt! Oasen är känd för att härbärgera fredlösa och 
ökenpirater."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:167
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:156
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.11 wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.12
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.11  Sun Sep 12 18:22:41 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po    Mon Sep 13 22:56:40 2004
@@ -1,10 +1,9 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-12 16:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-13 20:40+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,7 +21,7 @@
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:6
 msgid "The Dark Hordes"
-msgstr "De mörka horderna"
+msgstr "Mörkrets Horder"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
 msgid ""
@@ -499,7 +498,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:249
 msgid "Well, well, well. Thirty-five pieces of gold were in this chest!"
-msgstr "Se där ja. Det fanns trettiofem guldmynt i kistan!"
+msgstr "Se där ja. Det fanns trettiofem guldstycken i kistan!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:275
 msgid "Blast it, the chest is empty!"
@@ -507,11 +506,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:297
 msgid "Twenty pieces of gold is a welcome gift."
-msgstr "Tjugo guldmynt är ju alltid välkommet."
+msgstr "Tjugo guldstycken är ju alltid välkommet."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:323
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-msgstr "Jag antar att man inte tackar nej till trettio guldmynt..."
+msgstr "Jag antar att man inte tackar nej till trettio kopparmynt..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:349
 msgid ""
@@ -533,7 +532,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:449
 msgid "Two dozen gold. Plundering this tower is fun!"
-msgstr "Två dussin guldmynt. Det är kul att plundra det här tornet!"
+msgstr "Två dussin guld. Det är kul att plundra det här tornet!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:474
 msgid "A pile of assorted coins is here!"
@@ -845,7 +844,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:235
 msgid "The Hoard of the Dwarves! Three hundred gold at least!"
-msgstr "Dvärgarnas skatt! Trehundra guldmynt! Minst!"
+msgstr "Dvärgarnas skatt! Trehundra guld! Minst!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:253
 msgid "You swore you would protect me!"
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.11 wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.12
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.11 Sun Sep 12 18:22:41 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po    Mon Sep 13 22:56:40 2004
@@ -1,10 +1,9 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-12 16:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-14 00:36+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,7 +21,7 @@
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:5
 msgid "The Rise of Wesnoth"
-msgstr "Wesnoths uppgång"
+msgstr "Wesnoths Uppgång"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:9
 msgid ""
@@ -3912,7 +3911,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:311
 msgid "The Lady Outlaw will do."
-msgstr "Fru Laglös går bra."
+msgstr "Fru Fredlös går bra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:327
 msgid "Your word can't be trusted. Prepare to meet your Gods!"
@@ -4979,7 +4978,7 @@
 msgid ""
 "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of smoke)"
 msgstr ""
-"Bah! Jag tänker inte dö idag! (POFF! Fru Laglös fösvinner i en rökpuff)"
+"Bah! Jag tänker inte dö idag! (POFF! Fru Fredlös fösvinner i en rökpuff)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:70
 msgid "Fool of a boy. I never should have followed him."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.9 wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.10
--- wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.9    Sun Sep 12 15:53:55 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth.po  Mon Sep 13 22:56:40 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-12 17:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-12 16:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-14 00:36+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -61,10 +61,10 @@
 msgstr ""
 "<img>src=misc/logo.png align=middle box=no</img>\n"
 "\n"
-"Striden om Wesnoth är ett dragbaserat strategispel i fantasymiljö som är "
-"lite annorlunda jämfört med andra moderna strategispel. Medan andra spel "
-"strävar efter komplexitet, både vad gäller regler och spelteknik, är 
Striden "
-"om Wesnoth uppbyggt kring enkla regler och enkel spelteknik. Tro nu inte att "
+"Kampen om Wesnoth är ett dragbaserat strategispel i fantasymiljö som är 
lite "
+"annorlunda jämfört med andra moderna strategispel. Medan andra spel 
strävar "
+"efter komplexitet, både vad gäller regler och spelteknik, är Kampen om "
+"Wesnoth uppbyggt kring enkla regler och enkel spelteknik. Tro nu inte att "
 "detta gör spelet i sig lätt - dessa enkla regler ger ett mycket rikt "
 "strategispel, som är lätt att lära sig men en rejäl utmaning att 
bemästra. "
 
@@ -94,10 +94,10 @@
 "description will pop up explaining that item. This is especially useful when "
 "you encounter new abilities for the first time."
 msgstr ""
-"Den här sidan ger en översikt över allt du behöver veta för att spela "
-"Striden om Wesnoth. Den tar upp hur man spelar och de grundläggande "
-"mekanismerna som styr spelet. För mer information om hur man spelar, kan du "
-"studera <ref>dst=basic_strategy text='Grundläggande strategi'</ref> och "
+"Den här sidan ger en översikt över allt du behöver veta för att spela 
Kampen "
+"om Wesnoth. Den tar upp hur man spelar och de grundläggande mekanismer som "
+"styr spelet. För mer information om hur man spelar, kan du studera "
+"<ref>dst=basic_strategy text='Grundläggande strategi'</ref> och "
 "<ref>dst=multiplayer_strategy text='Strategi för flera spelare'</ref>. Tänk 
"
 "på att detta bara är en översikt - om du följer länkarna kan du läsa om 
"
 "speciella undantag och situationer. \n"
@@ -106,7 +106,7 @@
 "italic> på huvudmenyn. Här lär du lär dig grunderna i spelet. När du 
tränat "
 "klart, rekommenderas att du spelar kampanjen Tronarvingen först - klicka "
 "<italic>text=Kampanj</italic> och därefter <italic>text=Tronarvingen</"
-"italic>. DÃ¥ Striden om Wesnoth kan vara riktigt utmanande, skall du kanske "
+"italic>. Då Kampen om Wesnoth kan vara riktigt utmanande, bör du kanske "
 "börja med en <italic>text=Lätt</italic> kampanj.\n"
 "\n"
 "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>Under tiden du spelar "
@@ -155,14 +155,15 @@
 "genom att välja Rekrytera från menyn eller genom att högerklicka på 
någon "
 "ruta och välja <italic>text=Rekrytera</italic>. Du får då upp "
 "rekryteringsmenyn, där tillgångliga trupper visas tillsammans med vad det "
-"kostar att leja dem. Klicka på en trupp för att se uppgifter om den till "
-"vänster, och klicka sen på Rekrytera om du vill göra det.\n"
+"kostar att leja dem. Om du klickar på ett truppslag så visas dess 
egenskaper "
+"till vänster i dialogrutan. För att rekrytera en trupp ur det valda "
+"truppslaget klickar du på Rekrytera.\n"
 "\n"
 "Om du högerklickade på en borgruta och valde Rekrytera, så kommer den nya "
 "truppen att dyka upp på den rutan. I annat fall dyker den upp på en ledig "
 "ruta nära kärntornet. Du kan bara rekrytera så många trupper som du har "
 "lediga rutor i din borg, och du kan inte använda mer guld än du faktiskt 
har "
-"under rekryteringen.\n"
+"i din kassakista.\n"
 "\n"
 "Rekryterade trupper får två slumpmässigt valda <ref>dst=traits "
 "text='Karaktärsdrag'</ref> som ändrar deras egenskaper.\n"
@@ -175,7 +176,7 @@
 "\n"
 "Tänk på att det inte bara kostar guld att Rekrytera eller Återkalla, utan "
 "det ger också en kostnad i underhåll. Läs <ref>dst=income_and_upkeep "
-"text='Inkomst och underhåll'</ref> för mer information. "
+"text='Inkomst och underhåll'</ref> för mer information om detta. "
 
 #: data/help.cfg:85 src/help.cpp:771 src/help.cpp:772
 msgid "Movement"
@@ -207,8 +208,8 @@
 "advantage is an important part of Wesnoth, as only <ref>dst=ability_skirmish "
 "text='Skirmishers'</ref> can ignore zones of control."
 msgstr ""
-"Det är lätt att förflytta trupper i Striden om Wesnoth. Klicka helt enkelt 
"
-"på truppen du vill flytta, och sen på rutan du vill flytta truppen till. 
När "
+"Det är lätt att förflytta trupper i Kampen om Wesnoth. Klicka helt enkelt 
på "
+"truppen du vill flytta, och sen på rutan du vill flytta truppen till. När "
 "truppen är vald, visas rutorna som den kan flytta till genom att de rutor "
 "som truppen inte kan nå på ett enda drag skuggas. Om muspekaren hålls 
över "
 "en ruta som truppen inte kan nå fram till på ett drag, så visas antalet 
drag "
@@ -229,7 +230,7 @@
 "<ref>dst=zones_of_control text='Kontrollzonerna'</ref>. Varje trupp skapar "
 "en kontrollzon i de 6 rutorna alldeles utanför rutan truppen står på. En "
 "fiendetrupp som kommer till en sådan 'kontrollerad' ruta måste omedelbart "
-"stanna. En viktig del av Striden om Wesnoth är att lära sig hur dessa "
+"stanna. En viktig del av Kampen om Wesnoth är att lära sig hur dessa "
 "kontrollzoner fungerar, eftersom bara <ref>dst=ability_skirmish "
 "text='stigfinnarna'</ref> kan röra sig obehindrat över dessa. "
 
@@ -283,7 +284,7 @@
 "doubles the damage dealt by both attacker and defender when the unit with "
 "Charge attacks."
 msgstr ""
-"Det finns två sorters strid i Striden om Wesnoth, närstrid och 
distansstrid. "
+"Det finns två sorters strid i Kampen om Wesnoth, närstrid och distansstrid. 
"
 "Båda sorter äger rum mellan trupper som står på intilliggande rutor. I "
 "närstrid används vanligtvis vapen såsom svärd, yxor eller huggtänder, 
medan "
 "det för strid på distans krävs pilbågar, spjut och eldklot. Striden i sig 
är "
@@ -308,10 +309,11 @@
 "försvarsnivå på 70% i skog, vilket innebär att en attackerande trupp bara 
"
 "har 30% chans att träffa. Precis på samma sätt avgörs träffmöjligheten 
för "
 "alven av terrängen som den andra truppen står på. \n"
+"\n"
 "Det finns två undantag på den här regeln: vid <ref>dst=magical_attacks "
 "text='Magiska attacker'</ref> och då <ref>dst=ability_marksman "
-"text=Prickskyttar</ref> anfaller. Magiska attacker träffar alltid med en "
-"sannolikhet av 70%, och prickskyttar träffar med 60% sannolikhet.\n"
+"text='Prickskyttar'</ref> anfaller. Magiska attacker har alltid 70% chans "
+"för träff, och prickskyttar 60%.\n"
 "\n"
 "<header>text=Skada</header>\n"
 "\n"
@@ -322,10 +324,10 @@
 "<ref>dst=time_of_day text='Tid på dygnet'</ref> det är. Båda dessa 
förklaras "
 "nedan.\n"
 "\n"
-"Vissa trupper har speciella förmågor som påverkar hur mycket skada de "
-"åsamkar sina fiender i strid. Den vanligaste förmågan är att "
-"<ref>dst=ability_charge text='Storma'</ref>, vilket fördubblar skadan som "
-"både anfallaren och försvararen vållar när truppen som kan storma gör 
detta. "
+"Vissa trupper har speciella förmågor som påverkar hur mycket skada de 
vållar "
+"sina fiender i strid. Den vanligaste av dessa är förmågan är att "
+"<ref>dst=ability_charge text='Storma'</ref>. DÃ¥ en trupp stormar en annan "
+"fördubblas skadan som både anfallaren och försvararen vållar."
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid "Damage Types and Resistance"
@@ -358,9 +360,9 @@
 "Motståndskrafter är lätta att förstå. En trupp som exempelvis har 40% "
 "motståndskraft mot en viss typ av skada kommer att få 40% mindre skada när 
"
 "den får en skada av just den sorten. Det är också möjligt att en trupp 
är "
-"extra sårbar för vissa typer. Om en trupp har en negativ motståndskraft, "
-"till exempel -100%, så kommer den att få 100% mer i skada när den får den 
"
-"sortens skada.\n"
+"extra sårbar för vissa sorters attacker. Om en trupp har en negativ "
+"motståndskraft, till exempel -100%, så kommer den att få 100% mer i skada "
+"när den får den sortens skada.\n"
 "\n"
 "Till exempel är skelett mycket motståndskraftiga mot skärande och 
stickande "
 "attacker, men de är sårbara för krossande attacker och eld. De är 
dessutom "
@@ -402,7 +404,7 @@
 "night!"
 msgstr ""
 "Under ett spel i Wesnoth växlar dygnet vanligtvis regelbundet mellan dag och 
"
-"natt. Den aktuella tiden visas under minikartan i Statustabellen till "
+"natt. Den aktuella tiden visas under minikartan i statustabellen till "
 "höger.\n"
 "\n"
 "Dygnscykeln går enligt följande:\n"
@@ -419,7 +421,7 @@
 "Andra vakten <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-secondwatch.png "
 "align=here</img>\n"
 "\n"
-"Förmiddag och eftermiddag räknas som dag, och Första och Andra vakten som "
+"Förmiddag och eftermiddag räknas som dag, och första och andra vakten som "
 "natt.\n"
 "\n"
 "Tiden på dygnet påverkar skadorna som vissa trupper åsamkar enligt "
@@ -452,22 +454,22 @@
 "occasional units (such as <ref>dst=unit_mage text=Mages</ref>) may have four."
 msgstr ""
 "Om båda trupper överlever en strid, får de lika många erfarenhetspoäng 
(EP) "
-"som den erfarenhetsnivå deras motståndares är på. Om en trupp dödar en 
annan "
-"i strid, får den däremot mycket mer erfarenhet: 4 poäng för en trupp på "
+"som den erfarenhetsnivå deras motståndares är på. Om en trupp däremot 
dödar "
+"en annan i strid, får den mycket mer erfarenhet: 4 poäng för en trupp på "
 "nollte nivån, 8 för en på första, 16 för en på andra, 24 för en på 
tredje, "
 "och så vidare.\n"
 "\n"
 "För olika trupper krävs olika mycket erfarenhetspoäng för befordran. Om 
en "
-"trupp är Intelligent, är kravet 20% lägre. När en trupp samlat ihop "
+"trupp är intelligent, är kravet 20% lägre. När en trupp samlat ihop "
 "tillräckligt med poäng, befordras de omedelbart, och återfår samtidigt 
sin "
 "fulla styrka. I vissa fall ges möjlighet att välja truppens nästa roll.\n"
 "\n"
 "De flesta trupper har tre erfarenhetsnivåer, men de kan också ha färre, 
och "
-"somliga har fyra. "
+"somliga, såsom <ref>dst=unit_mage text=Magiker</ref>, har fyra."
 
 #: data/help.cfg:161
 msgid "Healing"
-msgstr "VÃ¥rd"
+msgstr "Läkande"
 
 #: data/help.cfg:172
 msgid ""
@@ -498,17 +500,16 @@
 "\n"
 "Vila: En trupp som varken förflyttas eller anfaller kommer att återfå 2 HP 
"
 "nästa drag.\n"
-"Byar: trupper som som befinner sig vid en by då ett drag startar återfår 8 
"
+"Byar: trupper som som befinner sig i en by då deras drag startar återfår 8 
"
 "HP. \n"
 "<ref>dst=ability_regeneration text=Regenerering</ref>: Vissa trupper (såsom "
 "troll) återfår alltid 8 HP i början av draget.\n"
 "Vårdande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_heals "
 "text=Vårda</ref> återskänker 4 HP per drag till trupper som står i 
rutorna "
 "alldeles bredvid, samtidigt som de också skyddar mot gift.\n"
-"\n"
 "Botande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_cures 
text=Bota</"
 "ref> återskänker 8 HP per drag till trupper som står i de intilliggande "
-"rutorna, alternativt botar en trupps förgiftning. \n"
+"rutorna, alternativt botar en trupps förgiftning.\n"
 "\n"
 "Kom ihåg att vila kombineras med andra sorters helande, medan byar, "
 "regenerering och vårda/bota inte kan kombineras med varandra. Alla trupper "
@@ -559,12 +560,12 @@
 "länge deras sammanlagda erfarenhetsnivå är mindre än eller likamed 
antalet "
 "byar. Om den sammanlagda erfarenhetsnivån är högre, måste 
mellanskillnaden "
 "betalas ur din egen kassakista. Om du till exempel har tolv trupper på nivå 
"
-"ett och tio byar så måste du betala två guldmynt per drag i underhåll.\n"
+"ett och tio byar så måste du betala två guldstycken per drag i 
underhåll.\n"
 "\n"
 "De kostnader som underhållet utgör dras från din inkomst, vilket innebär 
att "
 "i exemplet med tolv trupper och tio byar kommer din inkomst att bli åtta "
-"guldmynt per drag.\n"
-"Det finns två undantag. För det första kostar dina Lojala trupper alltid 
som "
+"guldstycken per drag.\n"
+"Det finns två undantag. För det första kostar dina lojala trupper alltid 
som "
 "en trupp på nivå ett, oavsett deras faktiska nivå. För det andra kostar 
det "
 "inget underhåll för trupper som du startar ett scenario med (som Konrad "
 "eller Delfador), eller för trupper som förenar sig med dig under ett "
@@ -585,8 +586,8 @@
 "Detta avslutar genomgången av grunderna i Wesnoth. Om du vill kan du läsa "
 "vidare om Grundläggande strategi, eller bekanta dig med <ref>dst=traits "
 "text=Karaktärsdrag</ref> och <ref>dst=abilities text=Förmågor</ref>, men 
nu "
-"vet allt du behöver veta för att spela Tronarvingen. Ha så roligt, och 
lycka "
-"till! "
+"vet du allt du behöver veta för att spela Tronarvingen. Ha så roligt, och "
+"lycka till! "
 
 #: data/help.cfg:242
 msgid ""
@@ -649,8 +650,9 @@
 "be very useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed to turn "
 "a damaging stroke into a killing blow. "
 msgstr ""
-"De flesta trupper har två karaktärsdrag. Dessa är attribut som förändrar 
"
-"truppens egenskaper något. De tilldelas nyrekryterade trupper på måfå.\n"
+"De flesta trupper har två karaktärsdrag. Karaktärsdrag är attribut som "
+"förändrar truppens egenskaper något. Då en trupp rekryteras tilldelas den 
"
+"två slumpmässigt valda karaktärsdrag.\n"
 "\n"
 "De tillgängliga karaktärsdragen är de följande.\n"
 "\n"
@@ -669,8 +671,8 @@
 "\n"
 "<header>text=Lojal</header>\n"
 "\n"
-"Lojala trupper kräver alltid bara ett guldmynt i underhåll, oavsett vilken "
-"nivå de är på.\n"
+"Lojala trupper kräver alltid bara ett guld i underhåll, oavsett vilken 
nivå "
+"de är på.\n"
 "\n"
 "Att en trupp är lojal spelar ingen roll då den är på nivå 1, vilket gör 
den "
 "värdefull först när den är på högre nivåer. På högre nivåer kan den 
spara "
@@ -753,11 +755,11 @@
 
 #: data/items.cfg:339
 msgid "A feeling of well-being overwhelms the drinker."
-msgstr "En känsla av välbehag övermannar den som dricker."
+msgstr "En känsla av välbehag överväldigar den som dricker."
 
 #: data/items.cfg:340
 msgid "You are not worthy of healing."
-msgstr "Du är inte värdig helande."
+msgstr "Du har inte visat dig värdig att helas."
 
 #: data/items.cfg:374
 msgid "Poison"
@@ -765,7 +767,7 @@
 
 #: data/items.cfg:377
 msgid "Poison is seeping through the veins of this unit at this very moment."
-msgstr "Giftet tränger ut i varje por på truppen just nu."
+msgstr "Giftet sipprar genom truppens ådror just nu."
 
 #: data/items.cfg:412
 msgid "Holy Water"
@@ -773,7 +775,7 @@
 
 #: data/items.cfg:415
 msgid "This water will make melee weapons holy."
-msgstr "Detta vatten gör närstridsvapen heliga"
+msgstr "Detta vatten gör närstridsvapen heliga."
 
 #: data/items.cfg:416
 msgid "I am not suited to the use of this item! Let another take it."
@@ -805,7 +807,7 @@
 
 #: data/items.cfg:556
 msgid "Can't set abilities yet, sorry."
-msgstr "Kan ännu inte ställa in egenskaper, ursäkta."
+msgstr "Kan inte ställa in egenskaper ännu, ursäkta."
 
 #: data/items.cfg:577
 msgid "Ring of Slowness"
@@ -813,7 +815,7 @@
 
 #: data/items.cfg:580
 msgid "The bearer of this ring is slowed."
-msgstr "Denna rings bärare är långsam"
+msgstr "Denna rings bärare blir långsam."
 
 #: data/items.cfg:615
 msgid "Staff of Swiftness"
@@ -833,13 +835,11 @@
 
 #: data/items.cfg:656
 msgid "This trident allows a merman to shoot electric bolts at his enemies!"
-msgstr ""
-"Med denna treudd kan en av sjöfolket skjuta elektriska blixtar på sina "
-"fiender."
+msgstr "Med denna treudd kan en av sjöfolket skjuta åskviggar på sina 
fiender."
 
 #: data/items.cfg:657
 msgid "Only the mermen can use this item!"
-msgstr "Endast sjöfolket kan använda denna sak."
+msgstr "Endast sjöfolket kan använda denna sak!"
 
 #: data/items.cfg:669
 msgid "storm trident"
@@ -874,7 +874,7 @@
 msgid ""
 "This is the Sceptre of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
-msgstr "Detta är Eldspiran! Endast en sann tronarvinge kan våga ta den!"
+msgstr "Detta är Eldspiran. Endast en sann tronarvinge kan våga ta den!"
 
 #: data/items.cfg:812
 msgid "Zap~"
@@ -1071,8 +1071,8 @@
 "I am here to learn how to fight in a battle. As an experienced elder mage, "
 "surely you can explain the art of combat to me."
 msgstr ""
-"Jag är här för att lära mig strida. Som den erfarna åldrade magiker du 
är, "
-"kan du säkerligen förklara stridskonsten för mig. "
+"Jag är här för att lära mig hur man strider. Du som är en gammal och 
erfaren "
+"magiker kan säkerligen förklara stridskonsten för mig."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:71
 msgid ""
@@ -1082,10 +1082,10 @@
 "connected to the keep your leader is on."
 msgstr ""
 "Innan du kan börja strida, måste du rekrytera trupper. För att göra 
detta, "
-"högerklickar du på den borgruta du vill att truppen skall ställa sig på. 
Sen "
-"väljer du 'Rekrytera', och därefter klickar du 'Ok'. Du kan bara rekrytera "
-"trupper på borgrutor som finns i samma borg som kärntornet din ledare står 
"
-"på."
+"högerklickar du på den borgruta du vill att truppen skall ställa sig på. "
+"Sedan väljer du 'Rekrytera', och därefter klickar du 'Ok'. Du kan bara "
+"rekrytera trupper på borgrutor som finns i samma borg som kärntornet din "
+"ledare står på."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:73
 msgid "Recruit a unit"
@@ -1181,7 +1181,7 @@
 "corner."
 msgstr ""
 "Eftersom trupper inte kan förflytta sig samma drag som de rekryteras, måste 
"
-"du avsluta ditt drag. Detta gör du genom att helt enklet klicka på 'Avsluta 
"
+"du avsluta ditt drag. Detta gör du genom att helt enkelt klicka på 'Avsluta 
"
 "draget' längst ner till höger i bild."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:94
@@ -1223,7 +1223,7 @@
 "den andra sidan avslutar sitt drag är det bara den sidan som får göra 
något. "
 "Efter att alla sidor avslutat sina drag blir det ditt drag igen. Vid varje "
 "nytt drag får trupperna tillbaka alla förflyttningspoäng. Vilket drag det 
är "
-"i ordningen visas på Statuspanelen bredvid bilden med en flagga. Om antalet "
+"i ordningen visas på statuspanelen bredvid bilden med en flagga. Om antalet "
 "drag överskrider det maximala antalet drag förlorar du spelet."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:110
@@ -1234,7 +1234,7 @@
 msgstr ""
 "Nästa uppgift är att förflytta din alvkrigare. För att förflytta en 
trupp "
 "måste du först välja den och därefter dess destination. I det här fallet 
är "
-"destinationen skogen alldels bredvid alvshamanen Merle."
+"destinationen skogen alldeles bredvid alvshamanen Merle."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:112
 msgid "Move your Elvish Fighter next to Merle"
@@ -1268,7 +1268,7 @@
 "twice to remove the course."
 msgstr ""
 "Din alvkrigare har ett antal förflyttningspoäng varje drag; detta kallas "
-"hans hastighet. När din alvkrigare förflyttar sig en viss väg, kostar det 
en "
+"hans hastighet. När din alvkrigare förflyttar sig en viss väg, kostar det "
 "poäng för varje ruta han passerar, inklusive destinationen. När du väljer 
"
 "din krigare skuggas de rutor som han inte kan flytta till inom ett drag. Om "
 "destinationen är så långt bort att han behöver flera drag för att nå 
dit, "
@@ -1311,11 +1311,11 @@
 "displayed as a disc below the unit."
 msgstr ""
 "Dina egna trupper har en grön, gul eller röd sfär över deras 
hälsoindikator "
-"- den vertikala stapeln bredvid dem. Trupper som ännu inte gjort sin "
+"- den gröna vertikala stapeln bredvid dem. Trupper som ännu inte gjort sin "
 "förflyttning har en grön sfär, trupper som gjort en del av sin 
förflyttning "
 "har en gul, och de som gjort all sin förflyttning under draget har en röd "
 "sfär. Fiendetrupper har ingen sådan sfär. Allierade trupper, som jag, har 
en "
-"blå sfär. Om du väljer 'Visa lagfärger' i 'Inställningar' kommer en 
trupps "
+"blå sfär. Om du väljer 'Visa lagfärger' i Inställningar kommer en trupps 
"
 "lagfärg att visas som en färgad skiva under truppen. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:146
@@ -1325,7 +1325,7 @@
 "then see the attack options box, where you must select an attack to use."
 msgstr ""
 "Nu skall du låta din krigare anfalla. För att två trupper skall kunna 
strida "
-"med varandra måste de först stå bredvid varandra. När de gör de, väljer 
du "
+"med varandra måste de först stå bredvid varandra. När de gör det, 
väljer du "
 "truppen du vill anfalla med och därefter truppen du vill anfalla. Du får 
då "
 "upp en dialogruta där du får välja vilket vapen du vill använda i 
anfallet. "
 
@@ -1381,7 +1381,7 @@
 "damage per blow and has 4 blows, so it can deal up to 56 damage in a single "
 "combat."
 msgstr ""
-"Varje attack åsamkar den andra truppen en viss mängd skada per slag, och "
+"Varje attack vållar den andra truppen en viss mängd skada per slag, och "
 "varje vapen kan användas ett bestämt antal gånger vid en attack. Dessa 
tal, "
 "attackens skada och antalet attacker visas i denna ordning vid den aktuella "
 "attackens namn i truppens statustabell och i dialogrutan då du väljer en "
@@ -1438,12 +1438,12 @@
 "När en trupp slåss med en annan får den erfarenhet - förkortat 'EP' - av "
 "striden. Mängden erhållen erfarenhet är lika med motståndarens "
 "erfarenhetsnivå, vilket är en representation av hur mäktig den truppen 
är. "
-"Betydligt mer erfarenhet får en trupp om den besegrar en fiende. Mängden "
-"erhållen EP är då lika med 8 gånger fiendetruppens nivå. "
+"Betydligt mer erfarenhet får en trupp om den helt besegrar en fiendetrupp. "
+"Mängden erhållen EP är då lika med 8 gånger fiendetruppens nivå. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:185
 msgid "What happens when a unit advances?"
-msgstr "Vad händer när du trupp befordras?"
+msgstr "Vad händer när en trupp befordras?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:185
 msgid ""
@@ -1455,11 +1455,11 @@
 "been cast on it are removed. This is known as 'advance-heal'."
 msgstr ""
 "När en trupp befordras, blir den en annan liknande men starkare sorts trupp. 
"
-"Vad den nya truppen blir, beror på vad truppen var innan, och ibland finns "
-"det också flera valmöjligheter, så att man kan välja vad truppen skall "
-"befordras till. Då en trupp befordras ökar dess nivå med 1, och den blir "
-"oftast mycket kraftfullare. Vid befordran återfår truppen dessutom all sin "
-"styrka och alla handikapp den haft försvinner."
+"Vad den nya truppen blir, beror på vad truppen var innan. Ibland finns det "
+"också flera valmöjligheter, så att man kan välja vad truppen skall 
befordras "
+"till. Då en trupp befordras ökar dess nivå med 1, och den blir oftast 
mycket "
+"kraftfullare. Vid befordran återfår truppen dessutom all sin styrka och 
alla "
+"handikapp den haft försvinner."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:191
 msgid "Move your fighter onto a village."
@@ -1471,7 +1471,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:204
 msgid "Villages heal the units on them."
-msgstr "Byar läker trupper. "
+msgstr "Byar läker trupper."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:208
 msgid "What happens when a unit moves onto a village?"
@@ -1491,7 +1491,7 @@
 "När en trupp hamnar i en by ställs byn under den sidans kontroll. Detta "
 "kostar truppens återstående förflyttning. Byar ger den kontrollerande 
sidan "
 "fördelar, såsom mer inkomst, och genom att minska underhållskostnaden per "
-"drag med ett. Antalet byar du kontrollerar visas på Statuspanelen bredvid "
+"drag med ett. Antalet byar du kontrollerar visas på statuspanelen bredvid "
 "bilden med ett hus. Utöver de ekonomiska fördelarna av byarna, kan de 
också "
 "användas i strid. Byar läker trupperna i dem med 8 HP per drag."
 
@@ -1510,7 +1510,7 @@
 msgstr ""
 "Trupper kan läka även utan byar. Om en trupp inte förflyttar sig eller "
 "anfaller under ett drag, så återfår den 2 HP genom att vila. Om en fiende "
-"attackerar truppen får truppen inte sin vila och kan då heller inte läka "
+"attackerar truppen får truppen inte sin vila och kan då inte heller läka "
 "under det draget. Det finns också vissa trupper som kan läka trupperna som "
 "omger dem. Alvshamanen är en sådan trupp, och trupper som står alldeles "
 "bredvid en alvshaman får tillbaka 4 HP per drag. Och slutligen, när du "
@@ -1537,7 +1537,7 @@
 "Hoppsan! Du flyttade ut din ledare ur kärntornet. Kom ihåg att du inte kan "
 "rekrytera om din ledare inte står i kärntornet. Det är också viktigt att "
 "komma ihåg att om ledaren dör, så förlorar du. För att fortsätta "
-"träningsspelet så teleporterar jag tillbaka dig till kärntornet. "
+"träningsspelet så teleporterar jag tillbaka dig till kärntornet."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:248
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:233
@@ -1546,7 +1546,7 @@
 "have gained wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
 "Du har tyvärr förlorat eftersom din ledare är besegrad. Förhoppningsvis 
har "
-"du fått lärdom av min undervisning ändå."
+"du dragit lärdom av min undervisning ändå."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:255
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:240
@@ -1554,8 +1554,8 @@
 "Unfortunately, you lost, because you ran out of time. Hopefully you have "
 "gained wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
-"Tyvärr har du förlorat eftersom tiden tog slut. Förhoppningsvis har du 
fått "
-"lärdom av min undervisning ändå."
+"Tyvärr har du förlorat eftersom tiden tog slut. Förhoppningsvis har du "
+"dragit lärdom av min undervisning ändå."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:265
 msgid "You have successfully completed the first training scenario."
@@ -1579,8 +1579,8 @@
 "conditions and defeat conditions, and if any of the conditions are met, the "
 "level is over. Hopefully, it was a victory condition that was met."
 msgstr ""
-"Ibland är framgår det inte hur man vinner ett scenario enbart genom "
-"dialogen. I de här fallen får du titta på scenariomålen, som visas efter "
+"Ibland framgår det inte hur man vinner ett scenario enbart genom dialogen. I 
"
+"de här fallen får du titta på scenariomålen, som visas efter "
 "inledningsdialogen. Du kan även se scenariots mål på huvudmenyn, under "
 "'Scenariomål'. Scenariomålen är en lista med villkor för vinst och 
nederlag, "
 "och om något av dessa villkor är uppfyllda, så är scenariot slut. "
@@ -1704,10 +1704,10 @@
 "recruited units, except that instead of a new unit appearing, a unit from a "
 "previous scenario will appear."
 msgstr ""
-"Till att börja med måste du betala 20 guldmynt för varje trupp du "
-"återkallar, oavsett truppslag. Annars är dina återkallade trupper precis 
som "
-"rekryterade trupper, med den enda skillnaden att istället för att en ny "
-"trupp dyker upp, så kommer en veteran från ett tidigare scenario tillbaka. "
+"Till att börja med måste du betala 20 guldstycken för varje trupp du "
+"återkallar, oavsett truppslag. I övrigt är dina återkallade trupper 
precis "
+"som rekryterade trupper, med den enda skillnaden att istället för att en ny 
"
+"trupp dyker upp, så kommer en veteran från ett tidigare scenario tillbaka."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:90
 msgid "What happens when I recall a unit?"
@@ -1728,7 +1728,7 @@
 "titta efter trupper med mer erfarenhet och som därför snart kommer att "
 "befordras. Du bör återkalla trupper som är användbara i det aktuella "
 "scenariot. Om scenariot till exempel utspelas i en skog, är det lämpligt 
att "
-"Ã¥terkalla alver. "
+"Ã¥terkalla alver."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:100
 msgid ""
@@ -1749,7 +1749,7 @@
 msgstr ""
 "Syftet med karaktärsdrag är att göra trupper av samma slag lite mer olika. 
"
 "En trupps karaktärsdrag väljs på måfå då den rekryteras, och visas sen 
i "
-"Statustabellen. Hur ett karaktärsdrag fungerar visas om du pekar på det. "
+"statustabellen. Hur ett karaktärsdrag fungerar visas om du pekar på det."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:104
 msgid "What do traits do?"
@@ -1764,9 +1764,9 @@
 "traits when they are recruited."
 msgstr ""
 "Det finns fem olika karaktärsdrag som t ex gör att en trupps HP ökar eller 
"
-"att antalet EP som krävs för befordran minskas. Alla karaktärsdrag är 
till "
+"att antalet EP som krävs för befordran minskar. Alla karaktärsdrag är 
till "
 "för att göra trupperna mer kraftfulla. De flesta truppslag har lika stor "
-"sannolikhet för att få ett visst karaktärsdrag då de rekryteras. "
+"sannolikhet för att få ett visst karaktärsdrag då de rekryteras."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:105
 msgid "What kind of traits can my units get?"
@@ -1801,8 +1801,8 @@
 "en kostnad för varje drag den är under ditt befäl. Den här kostnaden 
kallas "
 "'underhåll' och är lika med truppens erfarenhetsnivå. Trupper du inte "
 "rekryterar eller återkallar, t ex din ledare, kostar inget alls. Den totala "
-"kostnaden för underhåll visas på Statuspanelen bredvid bilden med guldmynt 
"
-"och en röd pil. "
+"kostnaden för underhåll visas på statuspanelen bredvid bilden med guldmynt 
"
+"och en röd pil."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:120
 msgid "How do I get gold?"
@@ -1818,10 +1818,10 @@
 "gold per turn."
 msgstr ""
 "Du startar varje scenario med en viss procent av guldet du hade i förra "
-"scenariot. Om detta uppgår till mindre än 100 guldmynt få du 100 guld att "
-"starta med istället. Mängden guld du har visas i Statuspanelen bredvid "
+"scenariot. Om detta uppgår till mindre än 100 guldstycken så får du 100 
guld "
+"att starta med istället. Mängden guld du har visas i statuspanelen bredvid "
 "bilden med guldmynt. Eftersom du oftast behöver mer guld än så, måste du 
ta "
-"över byar. Varje by ger dig ett guldmynt per drag. "
+"över byar. Varje by ger dig ett guld per drag."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:129
 msgid ""
@@ -1829,7 +1829,7 @@
 "units of different alignments can inflict upon each other."
 msgstr ""
 "Solen går ner över Wesnoth. Vad tiden är på dygnet påverkar hur mycket 
skada "
-"som trupper med olika livsåskådningar vållar varandra."
+"som trupper med olika livsåskådningar åsamkar varandra."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:133
 msgid ""
@@ -1843,8 +1843,8 @@
 "också uppdelat i tre huvuddelar: dag, gryning/skymning, och natt. Under "
 "dagtid vållar lagenliga truppers attacker 25% mer skada, medan kaotiska "
 "trupper vållar 25% mindre skada. Under nattetid är det tvärtom. Under "
-"gryning och skymning vållar alla trupper lika mycket skada. Neutrala trupper 
"
-"såsom alver är opåverkade av tiden på dygnet. "
+"gryning och skymning vållar alla trupper sin nominella skada. Neutrala "
+"trupper såsom alver är opåverkade av tiden på dygnet."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:133
 msgid "What are the different alignments and times of day?"
@@ -1870,7 +1870,7 @@
 "visas av solen och månen som går upp i öster och går ner i väster. Vissa 
"
 "scenarier kan vara annorlunda, som t ex om ett scenario utspelar sig i "
 "underjorden eller i grottor, där det råder evig natt. Tiden på dygnet 
visas "
-"i Statustabellen. "
+"i statustabellen. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:143
 msgid "Each hex has a terrain, which gives the hex distinctive properties."
@@ -1895,9 +1895,9 @@
 "att göra hur olika truppslag påverkas. Den första egenskapen är hur 
mycket "
 "det kostar för en trupp att förflytta sig över en ruta med en viss 
terräng. "
 "Den andra egenskapen är det försvar som olika sorters terräng ger olika "
-"truppslag. Varje terräng ger en trupp en viss sannolikhet att den träffas 
av "
-"en viss attack. Till exempel har alver 70% försvar på slätter, vilket "
-"innebär att de träffas av attacker i 30% av fallen. "
+"truppslag. Varje terräng ger en trupp en viss sannolikhet att träffas av en 
"
+"viss attack. Till exempel har alver 70% försvar på slätter, vilket 
innebär "
+"att de träffas av attacker i 30% av fallen."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:147
 msgid "What are the different properties that terrains have?"
@@ -1920,7 +1920,7 @@
 "För att se vilka egenskaper en viss terräng har med avseende på ett visst "
 "truppslag, högerklickar du på truppen och väljer Truppbeskrivning, och "
 "därefter Terrängavdrag. För att se vilken sorts terräng en viss ruta 
består "
-"av, håller du muspekare över den och tittar i det övre högra hörnet av "
+"av, håller du muspekaren över den och tittar i det övre högra hörnet av "
 "bilden. Där visas, i tur och ordning, terrängens namn, rutans koordinater, "
 "den valda truppens försvar, och slutligen hur många förflyttningspoäng 
det "
 "kostar truppen att röra sig över den rutan."
@@ -1946,10 +1946,10 @@
 "Varje trupp har en viss motståndskraft mot varje typ av attack. Denna "
 "motståndskraft anges som en procentsats som dras från skadan som en "
 "motståndares vapen av en viss typ ger. Om till exempel en alvspejare anfalls 
"
-"av en alvbågskytt, kommer bågskytten att göra 20% mer skada än normalt, "
+"av en alvbågskytt, så kommer bågskytten att göra 20% mer skada än 
normalt, "
 "eftersom alvspejare har en motståndskraft på -20% mot spetsande attacker. "
-"Denna bonus eller avdrag beräknas tillsammans med andra bonusar eller "
-"avdrag, vilket betyder att två avdrag på -50% tillsammans ger -100%. "
+"Denna bonus eller avdrag läggs samman med andra bonusar eller avdrag, vilket 
"
+"betyder att två avdrag på -50% tillsammans ger -100%."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:161
 msgid "How does resistance affect attack damage?"
@@ -1972,7 +1972,7 @@
 "motståndskraft mot heliga attacker, medan vandöda är mycket sårbara för "
 "dessa. För att ta reda på en trupps motståndskraft mot en viss typ av "
 "attack, högerklickar du på truppen, väljer Truppbeskrivning och därefter "
-"Motståndskraft. "
+"Motståndskraft."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:162
 msgid "What are the different damage types?"
@@ -1990,7 +1990,7 @@
 "the name of the specialty."
 msgstr ""
 "Varje specialitet gör olika saker, vilket är hela poängen med dem. För 
att "
-"ta reda på vad en viss specialitet gör, håll muspekare över 
specialitetens "
+"ta reda på vad en viss specialitet gör, håll muspekaren över 
specialitetens "
 "namn."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:175
@@ -2007,7 +2007,7 @@
 "En trupps specialiteter bestäms av truppslaget; till exempel har alla "
 "generaler specialiteten ledarskap. Det finns två olika sorters "
 "specialiteter: förmågor och specialattacker. Förmågorna har med trupper 
att "
-"göra, medan specialattacker bara har med en viss attack att göra. "
+"göra, medan specialattacker bara har med en viss attack att göra."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:176
 msgid "Which units get specialties?"
@@ -2022,10 +2022,10 @@
 "while next to a unit of higher level with leadership."
 msgstr ""
 "Det finns många olika specialiteter, och att lära sig om dem är en av "
-"sakerna som gör Wesnoth intressant. De två vanligaste specialiteterna heter 
"
+"sakerna som gör Wesnoth intressant. De två vanligaste specialiteterna är "
 "'magisk' och 'ledarskap'. Magiska attacker har 70% sannolikhet att träffa en 
"
 "fiende, oavsett vilken terräng den står på. Trupper som står bredvid en "
-"trupp med ledarskapsförmåga vållar sina fiender mer skada än vanligt. "
+"trupp med ledarskapsförmåga vållar sina fiender mer skada än vanligt."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:177
 msgid "What kinds of specialties can my units get?"
@@ -2045,7 +2045,7 @@
 "För att använda en specialitet, behöver du bara förflytta en trupp 
och/eller "
 "anfalla med den på något sätt som gör att specialiteten används. För 
att "
 "till exempel använda en trupps ledarskapsförmåga, flyttar du en annan 
trupp "
-"till den, och sedan attackerar du med denna. "
+"till den, och sedan attackerar du med den senare."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:195
 msgid ""
@@ -2055,13 +2055,13 @@
 msgstr ""
 "Vissa föremål påverkar en trupps egenskaper. En av dina trupper hittade en 
"
 "trolldryck som gör hans attacker starkare. Hans nya stridsstatistik kan du "
-"se i Statustabellen."
+"se i statustabellen."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:202
 msgid "This potion increases the damage of all the drinker's attacks by four."
 msgstr ""
 "Truppen som drack den här trolldrycken åsamkar nu sina fiender fyra enheter 
"
-"extra skada per träff. "
+"extra skada per träff."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:208
 msgid ""
@@ -2073,11 +2073,11 @@
 "De saker du stöter på är placerade av scenarioförfattaren, så de 
varierar "
 "från kampanj till kampanj. I Tronarvingen utgör dessa saker oftast ett 
vapen "
 "som truppen som plockar upp dem kan använda. Det finns vanligtvis inte så "
-"många saker att hitta i en kampanj. "
+"många saker att hitta i en kampanj."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:208
 msgid "What kind of objects am I likely to encounter?"
-msgstr "Vilka olika sorters saker kan jag störa på under spelets gång?"
+msgstr "Vilka olika sorters saker kan jag stöta på under spelets gång?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:209
 msgid "How long do these objects last?"
@@ -2123,8 +2123,7 @@
 msgstr ""
 "För att börja spela en kampanj, startar du Wesnoth, och väljer vilken "
 "kampanj du vill spela under Kampanj. Därefter väljer du vilken nivå du 
vill "
-"spela på: Lätt, Normal, eller Svår. Tronarvingen rekommenderas för "
-"nybörjare. "
+"spela på: Lätt, Normal, eller Svår. Tronarvingen rekommenderas för 
nybörjare."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:255
 msgid "How do I play multiplayer?"
@@ -2162,7 +2161,7 @@
 msgstr ""
 "@Avhandlade färdigheter:\n"
 "Rekrytera trupper\n"
-"Truppförflyttningar\n"
+"Förflytta trupper\n"
 "Anfalla fiendetrupper\n"
 "Samla erfarenhet\n"
 "Vinna scenarier\n"
@@ -2195,7 +2194,7 @@
 
 #: data/schedules.cfg:110 data/schedules.cfg:116
 msgid "Underground"
-msgstr "Under jorden"
+msgstr "Underjorden"
 
 #: data/themes/default.cfg:23 data/themes/default.cfg:359
 msgid "Menu"
@@ -2211,11 +2210,11 @@
 
 #: data/themes/default.cfg:126 data/themes/default.cfg:462
 msgid "hp"
-msgstr "kp"
+msgstr "hp"
 
 #: data/themes/default.cfg:133 data/themes/default.cfg:469
 msgid "xp"
-msgstr "xp"
+msgstr "ep"
 
 #: data/themes/default.cfg:285 data/themes/default.cfg:623
 msgid "statuspanel^level"
@@ -2231,7 +2230,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:3
 msgid "Medium"
-msgstr "Lagom"
+msgstr "Mellan"
 
 #: data/translations/english.cfg:4
 msgid "Hard"
@@ -2244,7 +2243,7 @@
 "Day: +25% Damage\n"
 "Night: -25% Damage"
 msgstr ""
-"Lagenliga trupper krigar bättre på dagen och sämre på natten.\n"
+"Lagenliga trupper slåss bättre på dagen och sämre på natten.\n"
 "\n"
 "Dagtid: +25% skada\n"
 "Nattetid: -25% skada"
@@ -2262,7 +2261,7 @@
 "Day: -25% Damage\n"
 "Night: +25% Damage"
 msgstr ""
-"Kaotiska trupper slåss bättre på natten än på dagen.\n"
+"Kaotiska trupper slåss bättre på natten och sämre på dagen.\n"
 "\n"
 "Dagtid: -25% skada\n"
 "Nattetid:+25% skada"
@@ -2282,7 +2281,7 @@
 "Truppen vårdar närliggande trupper i början av varje drag.\n"
 "\n"
 "Truppen återställer upp till 4 HP per drag.\n"
-"Truppen kan återställa sammanlagt högst 8 HP per drag.\n"
+"Truppen kan sammanlagt återställa högst 8 HP per drag.\n"
 "En förgiftad trupp kan inte återställas helt av vård, utan måste söka "
 "tillflykt till en by eller bli få hjälp av en trupp som kan bota."
 
@@ -2307,8 +2306,8 @@
 "En botare tar hand om alla trupper som står på närliggande rutor i början 
av "
 "varje drag.\n"
 "Varje trupp kommer att återfå upp till 8 HP per drag.\n"
-"En botare kan återställa högst 18 HP per drag.\n"
-"En trupp som kan bota kan ta häva en förgiftning, till priset av att den "
+"En botare kan sammanlagt återställa högst 18 HP per drag.\n"
+"En trupp som kan bota kan också häva en förgiftning, till priset av att 
den "
 "förgiftade truppen inte återfår några HP under samma drag."
 
 #: data/translations/english.cfg:32
@@ -2349,8 +2348,8 @@
 "fiender.\n"
 "\n"
 "Fiendetrupper kan inte se eller attackera den här truppen i skogen, förutom 
"
-"draget precis efter den har attackerat, eller om det finns fiendetrupper "
-"alldeles bredvid."
+"underdragen precis efter den har attackerat, eller om det finns "
+"fiendetrupper alldeles bredvid."
 
 #: data/translations/english.cfg:47
 msgid ""
@@ -2400,7 +2399,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:62
 msgid "Configure Sides:"
-msgstr "Inställningssidor:"
+msgstr "Konfigurera sidor:"
 
 #: data/translations/english.cfg:63
 msgid "Choose Team Settings:"
@@ -2465,7 +2464,7 @@
 #: data/translations/english.cfg:84
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes"
 msgstr ""
-"Den här terrängen kan betraktas som $terrains ur förflyttnings- och "
+"Den här terrängen betraktas som $terrains ur förflyttnings- och "
 "försvarssynpunkt"
 
 #: data/translations/english.cfg:85
@@ -2521,7 +2520,7 @@
 "take double damage from the target's counterattack."
 msgstr ""
 "Storma:\n"
-"Denna typ av attack orsakar dubbel skada hos målet, men den anfallande "
+"Denna typ av attack vållar dubbel skada hos målet, men den anfallande "
 "truppen mottar också dubbel skada från målets motattack."
 
 #: data/translations/english.cfg:102
@@ -2567,8 +2566,8 @@
 "they are cured or are reduced to 1 HP."
 msgstr ""
 "Gift:\n"
-"Denna typ av attack förgiftar målet. Förgiftade trupper förlorar 8 HP 
varje "
-"drag tills de botas eller har försvagats till 1 HP."
+"Denna attack förgiftar målet. Förgiftade trupper förlorar 8 HP varje drag 
"
+"tills de botas eller har försvagats till 1 HP."
 
 #: data/translations/english.cfg:117
 msgid ""
@@ -2606,7 +2605,7 @@
 "This unit always strikes first with this attack, even if they are defending."
 msgstr ""
 "Första slaget:\n"
-"Denna typ av attack slår alltid först, även om den försvarar sig."
+"Denna trupp slår alltid först, även om den försvarar sig."
 
 #: data/translations/english.cfg:128
 msgid "first strike"
@@ -2717,15 +2716,15 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:168
 msgid "$name River,River $name"
-msgstr "$name-floden,Floden $name"
+msgstr "$name|floden,Floden $name"
 
 #: data/translations/english.cfg:169
 msgid "$name Forest,$name's Forest"
-msgstr "$name-skogen,$name|s skog"
+msgstr "$name|skogen,$name|s skog"
 
 #: data/translations/english.cfg:170
 msgid "$name Lake"
-msgstr "$name-sjön"
+msgstr "$name|sjön"
 
 #: data/translations/english.cfg:171
 msgid "$name|bury,$name|ham,$name|ton"
@@ -2733,11 +2732,11 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:172
 msgid "$name|ham,$name|ford,$name|cross,$river|ford,$river|cross"
-msgstr "$name|torp,$name|vad,$name|överfart,$river|vad,$river|överfart"
+msgstr 
"$name|torp,$name|vadet,$name|överfarten,$river|vadet,$river|överfarten"
 
 #: data/translations/english.cfg:173
 msgid "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
-msgstr "$river|bro,$river|bro,$river|bro,$name|torp,$name|bro"
+msgstr "$river|bron,$river|bron,$river|bron,$name|torp,$name|bron"
 
 #: data/translations/english.cfg:174
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|field"
@@ -2745,22 +2744,22 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:175
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|wood,$name Forest"
-msgstr "$name|torp,$name|by,$name|lund,$name skog"
+msgstr "$name|torp,$name|by,$name|lund,$name|skogen"
 
 #: data/translations/english.cfg:176
 msgid "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|hill,$name|crest"
-msgstr "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|kulle,$name|krön"
+msgstr "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|kullen,$name|krönet"
 
 #: data/translations/english.cfg:177
 msgid ""
 "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
-"$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|Berget,$name|Berget,$name|klippa,$name|"
-"klippa"
+"$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|berget,$name|berget,$name|klippan,$name|"
+"klippan"
 
 #: data/translations/english.cfg:179
 msgid "Next tip"
-msgstr "Visa nästa tips"
+msgstr "Nästa tips"
 
 #: data/translations/english.cfg:180
 msgid "Tip of the Day"
@@ -2768,7 +2767,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:181
 msgid "Do not show tips"
-msgstr "Visa inte Dagens tips"
+msgstr "Visa inte tips"
 
 #: data/translations/english.cfg:182
 msgid ""
@@ -2819,9 +2818,9 @@
 "the 'cure' ability."
 msgstr ""
 "Förgiftade trupper förlorar 8 HP varje drag, men de kan inte dö av "
-"förgiftning allena: de får aldrig mindre än 1 HP av giftet.Förgiftade "
-"trupper kan botas genom att ställas i en by, eller i omedelbar närhet av en 
"
-"trupp som har förmågan att 'bota'."
+"förgiftning allena: de får aldrig mindre än 1 HP av giftet. Förgiftade "
+"trupper kan botas genom att ställas i en by eller alldeles bredvid en trupp "
+"som har förmågan att 'bota'."
 
 #: data/translations/english.cfg:187
 msgid ""
@@ -2829,9 +2828,9 @@
 "menu. By recalling the same units over and over, you can build up a powerful "
 "and experienced army."
 msgstr ""
-"Du kan använda trupper från tidigare scenarier genom att välja återkalla "
-"från menyn. Genom att återkalla samma trupper om och om igen, så kan du "
-"bygga upp en kraftfull och erfaren armé."
+"Du kan använda trupper från tidigare scenarier genom att välja 'Å
terkalla' i "
+"menyn. Genom att återkalla samma trupper om och om igen, så kan du bygga 
upp "
+"en kraftfull och erfaren armé."
 
 #: data/translations/english.cfg:188
 msgid ""
@@ -2839,9 +2838,9 @@
 "unit moves into an enemy's Zone of Control, it may not move any further that "
 "turn."
 msgstr ""
-"Alla trupper har en kontrollzon i varje omkringliggande ruta. Om en trupp "
-"flyttar in i en fiendes kontrollzon, så kan den inte flytta något mer det "
-"draget."
+"Alla trupper har en kontrollzon i de omkringliggande rutorna. Om en trupp "
+"förflyttas in i en fiendes kontrollzon, så kan den inte förflyttas något 
mer "
+"det draget."
 
 #: data/translations/english.cfg:189
 msgid ""
@@ -2849,9 +2848,9 @@
 "itself in the terrain it is standing in, however magical attacks always have "
 "a 70% chance to hit, and marksman attacks have at least 60% chance to hit."
 msgstr ""
-"Chans man har att träffa en annan trupp beror vanligtvis på vilken terräng 
"
-"denna trupp befinner sig i. Dock har magiska attacker alltid en 70% chans "
-"att träffa, och en prickskytt har alltid åtminstone 60% chans att träffa."
+"Chansen att träffa en annan trupp beror vanligtvis på vilken terräng denna 
"
+"trupp befinner sig i. Dock har magiska attacker alltid 70% chans att träffa, 
"
+"och prickskyttar har alltid åtminstone 60% chans att träffa."
 
 #: data/translations/english.cfg:190
 msgid ""
@@ -2864,7 +2863,7 @@
 "hitpoints at the beginning of their next turn."
 msgstr ""
 "Trupper som inte flyttar eller attackerar under ett drag vilar, och återfår 
"
-"två HP vid början av nästa drag."
+"två HP i början av nästa drag."
 
 #: data/translations/english.cfg:192
 msgid ""
@@ -2872,9 +2871,9 @@
 "terrain, while most mounted units don't get any defensive advantage in "
 "villages and castles."
 msgstr ""
-"De flesta trupper som går till fots försvarar sig bättre i byar och borgar 
"
-"än ute i naturen. De flesta beridna trupper har dock inte någon fördel av "
-"att försvara sig i byar eller borgar."
+"De flesta fottrupper försvarar sig bättre i byar och borgar än ute i "
+"naturen. De flesta beridna trupper har dock inte någon försvarsfördel av "
+"byar eller borgar."
 
 #: data/translations/english.cfg:193
 msgid ""
@@ -2882,8 +2881,8 @@
 "weapons, but are vulnerable to attacks with piercing weapons, including bows "
 "and spears."
 msgstr ""
-"Trupper till häst är i allmänhet motståndskraftiga mot attacker med 
eggade "
-"och trubbiga vapen, men är sårbara mot spetsiga vapen, som bågar och 
spjut."
+"Hästburna trupper är i allmänhet motståndskraftiga mot attacker med 
eggade "
+"och trubbiga vapen, men är sårbara mot spetsiga vapen, såsom bågar och 
spjut."
 
 #: data/translations/english.cfg:194
 msgid ""
@@ -2918,13 +2917,13 @@
 "expendable units in some directions to delay enemy units."
 msgstr ""
 "Om du blir attackerad på flera flanker, så kan det vara en god idé att 
sända "
-"iväg trupper som du kan avvara, så att dessa sinkar fiendens trupper."
+"iväg trupper som du kan avvara och låta dessa sinka fienden."
 
 #: data/translations/english.cfg:198
 msgid ""
 "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
 msgstr ""
-"Dra dig inte för att omgruppera eller slå till reträtt, detta är ofta "
+"Dra dig inte för att omgruppera eller slå till reträtt - detta är ofta "
 "nyckeln till den slutliga segern."
 
 #: data/translations/english.cfg:199
@@ -2936,7 +2935,7 @@
 msgstr ""
 "I de flesta kampanjer får du en guldbonus om du avslutar ett scenario "
 "snabbt. Bonusen beror på antalet byar på kartan och på hur många drag du 
har "
-"kvar när du slutar. Du tjänar alltid mer guld på detta sätt, än genom 
att "
+"kvar när du slutar. Du tjänar alltid mer guld på detta sätt än genom att 
"
 "erövra byar och vänta på att dragen tar slut."
 
 #: data/translations/english.cfg:200
@@ -2948,7 +2947,7 @@
 msgstr ""
 "Din ledare kan återkalla och rekrytera trupper i kärntornet i alla borgar, "
 "inte enbart där scenariot började. Du kan erövra ett kärntorn från en "
-"fiende, och använda den för att återkalla och rekrytera, eller så kan en "
+"fiende, och använda det för att återkalla och rekrytera, eller så kan en "
 "allierad ledare låta dig använda sin."
 
 #: data/translations/english.cfg:201
@@ -2973,9 +2972,9 @@
 "onto the village and attack you, while enjoying the defense and healing of "
 "the village."
 msgstr ""
-"Undvik i allmänhet att placera någon trupp bredvid en tom by. En 
fiendetrupp "
-"kan ställa sig i byn och attackera dig. Fiendetruppen får då tillgång 
till "
-"byns försvarsfördelar och läkande egenskaper."
+"I allmänhet bör du undvika att placera någon trupp bredvid en tom by. En "
+"fiendetrupp kan ställa sig i byn och attackera dig. Fiendetruppen får då "
+"tillgång till byns försvarsfördelar och läkande egenskaper."
 
 #: data/translations/english.cfg:204
 msgid ""
@@ -2993,7 +2992,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:206
 msgid "Read the hotkeys list in the preferences menu."
-msgstr "Läs listan över snabbtangenter i inställningsmenyn."
+msgstr "Läs listan över snabbtangenter i 'Inställningar'."
 
 #: data/translations/english.cfg:207
 msgid ""
@@ -3016,8 +3015,8 @@
 "Use healers to support your attacks - they will win you battles without "
 "needing to attack anything themselves."
 msgstr ""
-"Använd trupper som kan vårda och bota för att understödja dina anfall - 
de "
-"kommer att vinna dina slag för dig utan att själva behöva attackera."
+"Använd helande trupper för att understödja dina anfall - de kommer att 
vinna "
+"dina slag för dig utan att själva attackera."
 
 #: data/translations/english.cfg:210
 msgid ""
@@ -3047,11 +3046,11 @@
 "Charging units are best used against enemies they can kill with a single "
 "blow."
 msgstr ""
-"Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett slag."
+"Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett enda 
slag."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
 msgid "Ancient Lich"
-msgstr "Åldrad häxmästare"
+msgstr "Uråldrig häxmästare"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:16
 msgid ""
@@ -3061,10 +3060,10 @@
 "where they stand. Should you ever come across one of these, flee fast and "
 "far, for they move faster than most undead."
 msgstr ""
-"Den slutgiltiga skepnad en vandöd magiker kan anta. De åldrade 
häxmästarna "
+"Den slutgiltiga skepnad en vandöd magiker kan anta. De uråldriga 
häxmästarna "
 "gör alla som ser dem förlamade av skräck. Inte bara är deras blotta 
beröring "
 "dödlig, utan deras besvärjelser är också så kraftfulla att även den "
-"modigaste stelnar av skräck. Skulle du någonsin möta en åldrad 
häxmästare, "
+"modigaste stelnar av skräck. Skulle du någonsin möta en uråldrig 
häxmästare, "
 "så fly med all hast, ty de är snabbare än de flesta vandöda."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:19 data/units/Demilich.cfg:18
@@ -3348,7 +3347,7 @@
 msgid ""
 "Armed with heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at night."
 msgstr ""
-"Banditer bär tunga spikklubbor och är skickliga på att råna och mörda "
+"Banditer bär tunga spikklubbor och är skickliga på att råna och döda "
 "nattetid."
 
 #: data/units/Bandit.cfg:19 data/units/Drake_Slasher.cfg:75
@@ -3382,7 +3381,7 @@
 "Prinsessan är av ädel börd, och har utbildats i svärdskonst av de 
största "
 "generalerna och i strategi av de största tänkarna. Detta har fått henne 
att "
 "bli både en utsökt krigare och ledare. Lägre rankade trupper omkring "
-"Prinsessan inspireras av hennes närvaro och kämpar bättre. Prinsessan är 
en "
+"prinsessan inspireras av hennes närvaro och kämpar bättre. Prinsessan är 
en "
 "skicklig stigfinnare och ignorerar fiendens kontrollzoner."
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:22 data/units/Battle_Princess.cfg:60
@@ -3437,7 +3436,7 @@
 "beasts is tainted red with the blood of their victims."
 msgstr ""
 "Den blodsugande fladdermusen är ett snabbt djur som suger blodet och därmed 
"
-"livskraften ur sin motståndare, och använder blodet för att förbättra 
sin "
+"livskraften ur sina motståndare, och använder blodet för att förbättra 
sin "
 "egen hälsa. På så vis kan den blodsugande fladdermusen till och med bli "
 "kraftigare under pågående strid. Dess päls är rödfärgad av blodet från 
dess "
 "offer."
@@ -3546,7 +3545,7 @@
 "most common ranged combatants in Wesnothian armies."
 msgstr ""
 "De unga bågskyttarna, som har ägnat sig åt bågskytteträning sedan 
barnsben, "
-"är de vanligaste soldaterna med distansvapen i de Wesnothiska arméerna."
+"är de vanligaste soldaterna med distansvapen i de wesnothiska arméerna."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
@@ -3558,7 +3557,7 @@
 "battlefield as Cavaliers. Armed with magic pistol artifacts, keen swords and "
 "fine armours are one of the best troops mounted in all know world."
 msgstr ""
-"Enbart de mest erfarna och hjältemodiga dragonerna kan uppnå en befordran "
+"Endast de mest erfarna och hjältemodiga dragonerna kan uppnå en befordran "
 "till kavaljer. De är beväpnade med magiska pistolartefakter, skarpa svärd "
 "och goda rustningar, och tillhör de allra bästa beridna trupperna i den "
 "kända världen."
@@ -3578,8 +3577,7 @@
 "capturing and holding villages."
 msgstr ""
 "De bästa ryttarna i Wesnoth rekryteras till kavalleriet. Denna högt "
-"disciplinerade styrka är i synnerhet lämpade för att invadera och 
försvara "
-"byar."
+"disciplinerade styrka är mycket lämpade för att invadera och försvara 
byar."
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:3
 msgid "Giant Spider"
@@ -3705,7 +3703,7 @@
 "Jättebläckfiskar är gigantiska havslevande djur. De kan gripa tag i sina "
 "motståndare med sina starka tentakler, eller spotta ett giftigt svart 
bläck. "
 "Bästa sättet att överleva en attack från dessa monster är att stanna på 
"
-"landbacken"
+"landbacken."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:19 data/units/Tentacle.cfg:20
 msgid "tentacle"
@@ -3725,7 +3723,7 @@
 "power to cause death and destruction."
 msgstr ""
 "Svartkonstnärer är galna fanatiker som har svart magi som största 
intresse, "
-"och som använder dess kraft för att döda och förstöra."
+"och använder dess kraft för att döda och förstöra."
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:22 data/units/Necromancer.cfg:35
 msgid "chill wave"
@@ -3742,7 +3740,7 @@
 "mostly derived from those she commands."
 msgstr ""
 "Asheviere, den onda drottningmodern, har terroriserat Wesnoth i många år. "
-"Hennes kunskaper i magi gör henne till en färdig motståndare, även om 
hennes "
+"Hennes kunskaper i magi gör henne till en värdig motståndare, även om 
hennes "
 "makt mestadels härstammar ur dem hon härskar över."
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:20
@@ -3783,7 +3781,7 @@
 msgstr ""
 "Mäktiga krigare och generaler som inte har funnit frid i sin själ, utan "
 "plågas av hat och ångest, kommer ibland tillbaka till den här världen som 
"
-"Dödsriddare."
+"dödsriddare."
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:19 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:24
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:24
@@ -3810,8 +3808,8 @@
 msgstr ""
 "Gwitis studier av den Mörka Vägen har givit honom krafter som en dödlig "
 "normalt sett inte har, men till ett förfärligt pris: De vandöda till vilka 
"
-"han gav sin själ kräver gradvis även hans kropp, och med tiden kommer han "
-"att förvandlas till en sann vandöd, och en fasa för allt som lever."
+"han gav sin själ kräver sin tribut, och med tiden kommer han att 
förvandlas "
+"till en sann vandöd, och en fasa för allt som lever."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
 msgid "Demilich"
@@ -3863,8 +3861,8 @@
 "Riding fast horses and armed with sword and magical pistol artifacts, "
 "Dragoons make versatile troops."
 msgstr ""
-"Ridande på snabba hästar, beväpnade med svärd och flintlåspistoler är "
-"dragonerna ett mycket mångsidigt truppslag."
+"Ridande på snabba hästar, beväpnade med svärd och magiska 
pistolartefakter "
+"är dragonerna ett mycket mångsidigt truppslag."
 
 #: data/units/Drake_Beak.cfg:3
 msgid "Drake Beak"
@@ -3875,7 +3873,7 @@
 "Smaller than most Drakes, the Beaks are therefore more agile and can fight "
 "even when flying."
 msgstr ""
-"Mindre än de flesta andra truppslag bland Drakfolket, så är näbbarna "
+"Mindre än de flesta andra truppslag bland drakfolket, så är spejarna "
 "smidigare och kan slåss till och med i flykten."
 
 #: data/units/Drake_Beak.cfg:37 data/units/Drake_Petit.cfg:37
@@ -3892,7 +3890,7 @@
 "possess the fire-breathing abilities of their remote ancestors. Enemies are "
 "well advised to keep their distance."
 msgstr ""
-"Eldbringarna kan inte enbart använda sin klor med dödlig skicklighet, de 
har "
+"Eldbringarna kan inte bara använda sina klor med dödlig skicklighet, de har 
"
 "också bevarat sina förfäders förmåga att spruta eld. Fiender tillråds 
att "
 "hålla sig på avstånd."
 
@@ -3935,7 +3933,7 @@
 #: data/units/Drake_Mage.cfg:16
 msgid "Like all Mages, the Drake Mages are capable of using magic in battle."
 msgstr ""
-"Precis som alla andra magiker, så kan magikerna bland Drakfolket använda 
sig "
+"Precis som alla andra magiker, så kan magikerna bland drakfolket använda 
sig "
 "av magi i strid."
 
 #: data/units/Drake_Mage.cfg:63 data/units/Drake_Warmage.cfg:73
@@ -3956,7 +3954,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Slave.cfg:16
 msgid "Drake Slaves are servile members of this reptilian race."
-msgstr "Drakfolksslavarna är dessa reptilers tjänare."
+msgstr "Drakfolksslavarna är dessa drakfolkets tjänare."
 
 #: data/units/Drake_Warmage.cfg:3
 msgid "Drake Warmage"
@@ -3973,7 +3971,7 @@
 #: data/units/Drake_Worker.cfg:16
 msgid "More advanced Drakes, the Workers fight with their own sharp claws."
 msgstr ""
-"Drakfolksarbetarna är mer avancerade bland Drakfolket, och slåss med sina "
+"Drakfolksarbetarna är mer avancerade bland drakfolket, och slåss med sina "
 "skarpa klor."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:3
@@ -4020,7 +4018,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Dragonguard"
-msgstr "Dvärgarnas Drakvakt"
+msgstr "Dvärgarnas drakvakt"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:16
 msgid ""
@@ -4029,8 +4027,8 @@
 "of arcane Dwarvish technology."
 msgstr ""
 "Drakvakterna är de stora dvärgstädernas väktare, och de skjuter på sina "
-"fiender med eld från vad dvärgarna kallar drakstavar. De har den främsta "
-"kunskapen om uråldrig dvärgteknologi."
+"fiender med eld från vad dvärgarna kallar drakstavar. De besitter den "
+"främsta kunskapen om uråldrig dvärgteknologi."
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:20
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:38
@@ -4050,7 +4048,7 @@
 msgstr ""
 "Dvärgkrigarna är allra bäst i tunnlar och bergig terräng. Kraften i deras 
"
 "stridsyxor gör dem till fruktade motståndare i närstrid. Om än något "
-"långsamma så kompenseras detta av deras styrka och uthållighet."
+"långsamma så är de både starka och uthålliga."
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:19 data/units/Revenant.cfg:23
 #: data/units/Skeleton.cfg:24
@@ -4092,7 +4090,7 @@
 msgstr ""
 "Bergakungarna regerar under bergen. Ingen kan mäta sig med dem i hanteringen 
"
 "av en stridsyxa, de kan till och med kasta den. Deras rustningar är gjorda "
-"av de starka legeringar som enbart dvärgarna kan framställa."
+"av de starka legeringar som bara dvärgarna kan framställa."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:41
 msgid "hatchet"
@@ -4111,8 +4109,8 @@
 msgstr ""
 "Dvärgarnas mäktiga runmästare är orubbliga och kraftfulla krigare, som "
 "behärskar de hemliga krafterna hos dvärgarnas runor. Deras älskade och "
-"fantastiskt välgjorda hammare skimrar av magisk energi, och skickar blixtar "
-"mot fienderna närhelst runmästaren slår den i marken."
+"fantastiskt välgjorda hammare skimrar av magisk energi, och skickar "
+"åskviggar mot fienderna närhelst runmästaren slår den i marken."
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:20
 msgid "runic hammer"
@@ -4124,7 +4122,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:3
 msgid "Dwarvish Sentinel"
-msgstr "Dvärgarnas Vaktpost"
+msgstr "Dvärgarnas vaktpost"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:23
 msgid ""
@@ -4136,7 +4134,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
-msgstr "Dvärgarnas Pansarnäve"
+msgstr "Dvärgarnas pansarnäve"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:23
 msgid ""
@@ -4150,19 +4148,19 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
-msgstr "Dvärgarnas Järnnäve"
+msgstr "Dvärgarnas järnnäve"
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:21
 msgid ""
 "The more experienced Dwarvish Steelclad fighters wear heavy chain mail and "
 "plate armor, for which they are rightly famous."
 msgstr ""
-"Dvärgarnas Järnnävar bär tung ringbrynja och stålrustning. Detta har "
+"Dvärgarnas järnnävar bär tunga ringbrynjor och stålrustningar. Detta har 
"
 "rättmätigt gjort dem berömda och fruktade vida omkring."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderer"
-msgstr "Dvärgarnas Tordönstrupp"
+msgstr "Dvärgarnas tordönstrupp"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:16
 msgid ""
@@ -4171,7 +4169,7 @@
 "are slower, cruder and noisier than the elegant and swift elvish bows, but "
 "their impact is unmatched."
 msgstr ""
-"Dvärgarna Tordönstrupper förser dvärgarna med välbehövligt 
eldunderstöd, så "
+"Dvärgarnas tordönstrupper förser dvärgarna med välbehövligt 
eldunderstöd, så "
 "att deras mäktiga men långsamma krigare hinner komma fram till närstriden. 
"
 "Deras mystiska vapen är tyngre, långsammare och mer högljudda än alvernas 
"
 "långbågar, men deras genomslagskraft är utan motstycke."
@@ -4182,7 +4180,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderguard"
-msgstr "Dvärgarnas Tordönsvakt"
+msgstr "Dvärgarnas tordönsvakt"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:16
 msgid ""
@@ -4191,8 +4189,8 @@
 "they are no faster than the more common Thunderers, their attack is much "
 "more deadly."
 msgstr ""
-"Dvärgarnas berömda Tordönsvakt använder sig av mystiska och fruktade 
vapen, "
-"som smitts av dvärgarnas vapenmästare, experter på urtida dvärgteknologi. 
"
+"Dvärgarnas berömda tordönsvakter använder sig av mystiska och fruktade 
vapen "
+"som smitts av dvärgarnas vapenmästare, experter på uråldrig 
dvärgteknologi. "
 "Även om de inte är lika snabba som de vanliga tordönstrupperna, så är de 
"
 "mycket mer dödliga."
 
@@ -4224,7 +4222,7 @@
 
 #: data/units/Elder_Wose.cfg:3
 msgid "Elder Wose"
-msgstr "Äldre Wose"
+msgstr "Äldre wose"
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3 data/units/Elvish_Archer.cfg:82
 msgid "Elvish Archer"
@@ -4271,8 +4269,8 @@
 "range fighting."
 msgstr ""
 "Alvernas kaptener är skickliga på att leda sin soldater, de ingjuter mod i "
-"alla Nivå 1-trupper när de slåss tillsammans. De är skickliga i strid på 
"
-"både nära och långt håll."
+"alla Nivå 1-trupper när de slåss tillsammans. De är skickliga i strid 
både "
+"på nära och långt håll."
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
 msgid "Elvish Champion"
@@ -4304,7 +4302,7 @@
 "unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
 "Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
 msgstr ""
-"Alvdruiderna är kraftfulla mästare av skogen. De kan lätt snärja 
oförberedda "
+"Alvdruiderna är kraftfulla skogsmästare. De kan lätt snärja oförberedda "
 "fiender, och de kan använda örter för att vårda sina vänner. Druiderna "
 "fungerar ofta som understödstrupper i alvernas armé."
 
@@ -4314,7 +4312,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:61 data/units/Elvish_Shyde.cfg:70
 msgid "thorns"
-msgstr "taggar"
+msgstr "törnen"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Elvish Fighter"
@@ -4372,8 +4370,8 @@
 "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
-"Alvfurstarna är skräckinjagande i strid; i närstrid använder de svärd 
och på "
-"håll förödande eldklot."
+"Alvfurstarna är skräckinjagande i strid; där de i närstrid använder 
svärd "
+"och på håll förödande eldklot."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3 data/units/Elvish_Marksman.cfg:80
 msgid "Elvish Marksman"
@@ -4386,7 +4384,7 @@
 "great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee combat "
 "and lesser speed."
 msgstr ""
-"Alvprickskyttarna är experter i bågskytte. Deras skicklighet garanterar en "
+"Alvprickskyttarna är experter på bågskytte. Deras skicklighet garanterar 
en "
 "träffsäkerhet på 60%, även då fienden har gömt sig i svår terräng. 
Denna "
 "stora skicklighet med bågen kompenserar deras något mindre färdigheter i "
 "närstrid och lägre hastighet."
@@ -4430,7 +4428,7 @@
 msgstr ""
 "Alvernas förtrupper flyter fram genom skogen och slår ner på svaga trupper 
"
 "och utsatta flanker. De är lika skickliga med svärd som med båge, och 
slår "
-"hårt innan de åter försvinner in i skogen."
+"till hårt innan de åter försvinner in i skogen."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2 data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
 msgid "Elvish Ranger"
@@ -4487,8 +4485,8 @@
 "they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
 msgstr ""
 "Alvshamanerna koncentrerar sig på de mindre våldsamma sätten att hindra "
-"fienden, som att snärja dem i snaror så att de kan anfalla en gång färre. 
"
-"Alvshamaner kan också vårda trupper i sin närhet."
+"fienden, som att snärja dem så att de anfaller en gång mindre. Alvshamaner 
"
+"kan också vårda trupper i sin närhet."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
 msgid "entangle"
@@ -4506,12 +4504,12 @@
 "entrenched enemies."
 msgstr ""
 "Som den allra skickligaste eliten i Wesnoth är alvernas skarpskyttar "
-"otroligt träffsäkra, och träffar i 60% av fallen, även då de skjuter 
mycket "
+"otroligt träffsäkra, och träffar i 60% av fallen även då de skjuter 
mycket "
 "snabbt. Skarpskyttarna är utmärkta till att rensa ut svåråtkomliga 
fiender."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
 msgid "Elvish Shyde"
-msgstr "Skogsalv"
+msgstr "Älva"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:20
 msgid ""
@@ -4519,13 +4517,13 @@
 "wings sprout from their backs and change them into beautiful creatures "
 "capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
 msgstr ""
-"De älvalika skogsalverna ägnar sig helhjärtat åt naturen. 
Trollsländevingar "
-"växer ut på ryggen och de förvandlas till vackra varelser som kan glida 
fram "
-"genom de alvernas skogar."
+"Älvorna ägnar sig helhjärtat åt naturen. Dessa vackra varelser har "
+"trollsländevingar på ryggen som gör att de obehindrat kan glida fram genom 
"
+"alvernas skogar."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:24
 msgid "faerie touch"
-msgstr "älvornas beröring"
+msgstr "älvaberöring"
 
 #: data/units/Fencer.cfg:3
 msgid "Fencer"
@@ -4541,7 +4539,7 @@
 "Fäktarna är tränade i de finare detaljerna i svärdskonst. Värjan är "
 "visserligen ett lätt vapen, men det är även snabbt och dödligt. I andra "
 "handen håller de en dolk, som de främst använder till att parera fiendens "
-"attacker. Fäktare är stigfinnare och kan ta sig rakt förbi fienden."
+"attacker. Fäktare är stigfinnare och kan lätt ta sig förbi fienden."
 
 #: data/units/Fighter.cfg:3 data/units/Fighter.cfg:44
 msgid "Fighter"
@@ -4569,11 +4567,11 @@
 "its tail. Fire Dragons are cunning and cruel, and often take underlings whom "
 "they help lead to victory."
 msgstr ""
-"Långlivade och skrämmande är de eldsprutande drakarna de medlemmar av som "
-"kan använda sig av sin flammande andedräkt i strid med gott resultat. De 
har "
-"ett skräckinjagande bett, och kan dessutom krossa sina motståndare med "
-"svansen. Eldsprutande drakar är sluga och grymma, och åtföljs ofta av "
-"medhjälpare, som de hjälper att gå segrande ur striden."
+"Långlivade och skrämmande är de eldsprutande drakarna de medlemmar av "
+"drakfamiljen som kan använda sig av sin flammande andedräkt i strid med 
gott "
+"resultat. De har ett skräckinjagande bett, och kan dessutom krossa sina "
+"motståndare med svansen. Eldsprutande drakar är sluga och grymma, och "
+"åtföljs ofta av medhjälpare, som de hjälper att segra i striden."
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:21
 msgid "bite"
@@ -4670,8 +4668,7 @@
 "existence as Ghouls."
 msgstr ""
 "Svältande och utmärglade människor som har tvingats äta sina kamrater, 
dessa "
-"vaknar ibland upp efter sin egen död fångade i sin egen döda kropp, 
plågade "
-"av sina minnen."
+"vaknar ibland upp efter sin död plågade av sina minnen."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Giant Mudcrawler"
@@ -4723,8 +4720,7 @@
 "great speed, yet can inflict substantial damage in battle."
 msgstr ""
 "Riddarvättarna är elittrupperna bland vättarnas vargryttare. De färdas "
-"mycket snabbt på sina vargar och rider ifrån sina motsvarigheter hos 
såväl "
-"människor som alver."
+"mycket snabbt på sina vargar och kan åsamka sina fiender stora skador."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:3
 msgid "Goblin Pillager"
@@ -4778,7 +4774,7 @@
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:3
 msgid "Great Troll"
-msgstr "Stortroll"
+msgstr "Stort troll"
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:7 data/units/Tentacle.cfg:7
 #: data/units/Troll.cfg:7 data/units/Troll_Hero.cfg:7
@@ -4792,9 +4788,9 @@
 "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their "
 "own, even during battle."
 msgstr ""
-"Stortrollen är starka, brutala humanoida monster som, liksom trollvalparna, "
-"har den den fantastiska förmågan att regenerera, dvs att återställa sina "
-"skador medan de fortfarande slåss."
+"De stora trollen är starka, brutala humanoida monster som, liksom "
+"trollvalparna, har den fantastiska förmågan att regenerera, dvs att läka "
+"sina skador medan de fortfarande slåss."
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:3
 msgid "Gryphon"
@@ -4821,7 +4817,7 @@
 "earth-bound tremble, for these mighty pairs may strike from anywhere."
 msgstr ""
 "Dessa luftens ryttare ser inte sina gripar som ett riddjur, utan som en del "
-"av sig själva. Denna speciella förhållande mellan dem får alla jordbundna 
"
+"av sig själva. Detta speciella förhållande mellan dem får alla jordbundna 
"
 "att darra, då dessa mäktiga varelser kan slå ner på dem från alla håll."
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:3
@@ -4850,7 +4846,8 @@
 "when defending."
 msgstr ""
 "De bästa infanteristerna tilldelas hillebarder. Om än något långsammare 
än "
-"svärdet så är hillebarden likväl mycket dödlig."
+"svärdet så är hillebarden likväl mycket dödlig. På grund av sin stora "
+"räckvidd har de alltid första slaget."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:18 data/units/Halbardier.cfg:36
 msgid "halberd"
@@ -4884,11 +4881,11 @@
 "they do double damage, but also receive double damage when struck. Rebels "
 "against Asheviere's tyranny often use Horsemen against her."
 msgstr ""
-"Tränad sedan barnsben att rida, och att följa en strikt hederskodex, är "
+"Tränad sedan barnsben att rida och att följa en strikt hederskodex, är "
 "ryttarna både snabba och kraftfulla anfallare. När de stormar mot sina "
 "fiender gör deras attacker dubbel skada, men lämnar samtidigt ryttaren 
öppen "
 "för motattacker, vilka gör dubbel skada. Rebellerna mot Ashevieres tyranni "
-"använde ofta ryttare."
+"använder ofta ryttare."
 
 #: data/units/Initiate.cfg:3
 msgid "Initiate"
@@ -4917,7 +4914,7 @@
 "Järnmanglarna höjer sig över slagfältet som järnjättar, och är 
ökända (och "
 "fruktade) för sin otroliga motståndskraft och sina brutala hammarslag.Om 
det "
 "inte hade varit för deras långsamma rörelser och att de är så ovanliga, 
så "
-"hade dessa mäktiga soldater kontrollerat kontinenten."
+"hade dessa mäktiga soldater härskat över kontinenten."
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
 msgid "Knight"
@@ -4962,7 +4959,7 @@
 msgstr ""
 "Häxmästaren är en magiker som oåterkalleligt har gett sig hän till de 
mörka "
 "konsterna. För att kunna kontrollera de vandöda har han offrat sin egen "
-"kropp, och själv blivit en vandöd. Detta ger honom förmågan att suga "
+"kropp och själv blivit en vandöd. Detta ger honom förmågan att suga "
 "livskraften ur sina fiender genom beröring, och att kasta kraftfulla "
 "frostbesvärjelser."
 
@@ -4976,7 +4973,7 @@
 "soldiers, coordinating their attacks and increasing the fighting ability of "
 "those of lower rank around them."
 msgstr ""
-"Tränad med både svärd och armborst, leder löjtnanten en liten grupp med "
+"Tränad med både svärd och armborst leder löjtnanten en liten grupp med "
 "mänskliga soldater. Han koordinerar attacker och ger de runt honom med 
lägre "
 "rang fördelar i strid."
 
@@ -4990,7 +4987,7 @@
 "after years of combat. Their missiles can pierce even armor."
 msgstr ""
 "Långbågsskyttarna bär stora långbågar, som de lärt sig hantera efter 
många "
-"Ã¥rs strider. Deras pilar kan genomborra rustningar."
+"Ã¥rs strider. Deras pilar kan till och med genomborra rustningar."
 
 #: data/units/Lord.cfg:3 data/units/Lord.cfg:66
 msgid "Lord"
@@ -5003,10 +5000,10 @@
 "leadership skills, and improve the fighting ability of all adjacent lower-"
 "level units."
 msgstr ""
-"Den adlige ledaren av stora mängder trupper, så är fursten särskilt stark 
i "
-"närstrid, men inte heller oäven med bågen. Liksom befälhavare har furstar 
"
-"ledarskapsförmåga, och förbättrar stridsförmågan hos all lägre rankade 
"
-"trupper i närheten."
+"Fursten är den adlige ledaren för stora mängder trupper. Han är särskilt 
"
+"stark i närstrid, men inte heller oäven med bågen. Liksom befälhavare har 
"
+"furstar ledarskapsförmåga, och förbättrar stridsförmågan hos alla 
lägre "
+"rankade trupper i närheten."
 
 #: data/units/Mage.cfg:3 data/units/Mage.cfg:70
 msgid "Mage"
@@ -5050,8 +5047,8 @@
 "skräckinjagande fiende för alla som bekänner sig till kaos. Hans förmåga 
att "
 "lysa upp sin omgivning är så stark att rutorna runt honom aldrig upplever "
 "natt. När en trupp är i en ruta bredvid honom så kommer den att slåss som 
om "
-"det vore dag när det är skymning och skymning när det är natt. Och likt 
en "
-"vit magiker så botar han närliggande trupper."
+"det vore dag när det är skymning och skymning när det är natt. Likt en 
vit "
+"magiker så botar han närliggande trupper."
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:45 data/units/Mage_of_Light.cfg:105
 #: data/units/White_Mage.cfg:44 data/units/White_Mage.cfg:103
@@ -5087,7 +5084,7 @@
 "Skilled creatures of the sea, Mermen are powerful and quick in any watery "
 "environment, but struggle greatly to move on land."
 msgstr ""
-"Tritonerna är skickliga varelser i havet. De är snabba och kraftfulla i "
+"Sjöfolket är skickliga varelser i havet. De är snabba och kraftfulla i "
 "vatten men har problem att röra sig på land."
 
 #: data/units/Merman.cfg:19 data/units/Merman_Lord.cfg:20
@@ -5144,7 +5141,7 @@
 "hoped-for food with poisonous claws."
 msgstr ""
 "Nekrofager drivs av en ohelig hunger, och anfaller sin tilltänkta middag med 
"
-"giftklor."
+"giftiga klor."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:3
 msgid "Nightgaunt"
@@ -5157,13 +5154,12 @@
 "to hide at night, leaving no trace of their presence."
 msgstr ""
 "Blekmännen sprider skräck i natten; de döljer sina hemska ansikten bakom "
-"masker, för att försöka dölja sin genomonda själar. Dessa föraktliga "
-"varelser kan gömma sig i natten, utan att lämna ett endaste spår av sin "
-"närvaro."
+"masker för att försöka dölja sina genomonda själar. Dessa föraktliga "
+"varelser kan gömma sig i natten utan att lämna ett enda spår av sin 
närvaro."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:18 data/units/Shadow.cfg:16
 msgid "nightstalk"
-msgstr "smyga"
+msgstr "skuggsteg"
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
@@ -5181,7 +5177,7 @@
 msgstr ""
 "Den unge och obetänksamme krigaren slåss med ett svärd, och är sårbar 
för "
 "attacker från fienden. Han besitter dock talang och lyckas han bara hålla "
-"sig levande så kan han bli en mäktig krigare en dag."
+"sig levande så kan han en dag bli en mäktig befälhavare."
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:3
 msgid "Noble Lord"
@@ -5197,7 +5193,7 @@
 "become a Lord -- to join the elite of humanity."
 msgstr ""
 "Idag är han en ung man, med en lojalitet mot kronan som får honom att "
-"eftersträva att bli en Furste och ansluta sig till mänsklighetens elit."
+"eftersträva att bli en furste och ansluta sig till mänsklighetens elit."
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:20 data/units/Youth.cfg:20
 msgid "training sword"
@@ -5245,7 +5241,8 @@
 msgstr ""
 "Den orchiska lönnmördaren kompenserar sin mindre styrka med snabbhet och "
 "anpassningsbarhet till terrängen. Lönnmördaren använder giftpilar som "
-"försvagar sina offer tills de botas av en läkekunnig i en by eller i fält."
+"försvagar sina offer tills de kan botas i en by eller av en läkekunnig i "
+"fält."
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:36 data/units/Orcish_Slayer.cfg:41
 msgid "darts"
@@ -5268,7 +5265,7 @@
 msgstr ""
 "Den orchiska armborstskytten försöker kompensera sin bristande 
träffsäkerhet "
 "med den råa styrkan hos sitt vapen. Han är visserligen inte lika effektiv "
-"som alvernas prickskyttar, men i gengäld så är han robustare och klarar 
sig "
+"som alvernas prickskyttar, men i gengäld är han robustare och klarar sig "
 "något bättre i närstrid."
 
 #: data/units/Orcish_Grunt.cfg:3
@@ -5281,9 +5278,9 @@
 "or elven fighters, Grunts can deliver much more powerful blows, and take "
 "more hits before falling."
 msgstr ""
-"Den orchiska fotsoldaten utgör kärnan i orchernas styrkor. Fastän något "
-"långsammare än alvernas och människornas krigare, så kan han dela ut "
-"kraftfullare slag och tål mer stryk."
+"Den orchiska fotsoldaten utgör kärnan i orchernas styrkor.Om än 
långsammare "
+"än alvernas och människornas krigare, så kan han dela ut kraftfullare slag 
"
+"och tål mer stryk."
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:3
 msgid "Orcish Leader"
@@ -5299,7 +5296,8 @@
 msgstr ""
 "Orchhövdingar är stammens ledare. De fattar viktiga beslut och leder sitt "
 "folk i strid. De är svåra motståndare som är skickligast med svärdet, 
även "
-"om de också bär pilbåge."
+"om de också bär pilbåge. Deras naturliga ledarskapsförmåga gör dem "
+"värdefulla i strid: om hövdingen besegras, så förloras striden."
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
 msgid "Orcish Ruler"
@@ -5322,7 +5320,7 @@
 "bland de orchiska stammarna och bildar det Orchiska RÃ¥det, vilket fattar "
 "viktiga beslut som berör alla orcher, och medlar i många konflikter mellan "
 "dessa grälsjuka stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är 
de "
-"skickliga på att kasta besvärjelser, och kan förbanna sina fiender, så 
att "
+"skickliga på att kasta besvärjelser, och kan förbanna sina fiender så att 
"
 "deras livskraft sinar."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:25 data/units/Orcish_Shaman.cfg:68
@@ -5332,7 +5330,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:46
 msgid "Novice Orcish Shaman"
-msgstr "Orchisk shaman-novis"
+msgstr "Orchisk shamannovis"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:58
 msgid ""
@@ -5349,8 +5347,8 @@
 "viktiga beslut som berör alla orcher, och medlar i många konflikter mellan "
 "dessa grälsjuka stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är 
de "
 "skickliga på att kasta besvärjelser, och kan förbanna sina fiender, så 
att "
-"deras livskraft sinar. shamannoviser är fortfarande unga och livskraftiga, "
-"men deras förmåga att kasta besvärjelser behöver fortfarande 
förbättras."
+"deras livskraft sinar. Shamannoviser är fortfarande unga och livliga, men "
+"deras förmåga att kasta besvärjelser behöver fortfarande förbättras."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:89
 msgid "Old Orcish Shaman"
@@ -5435,20 +5433,20 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:3 data/units/Outlaw.cfg:75
 msgid "Outlaw"
-msgstr "Laglös"
+msgstr "Fredlös"
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:17
 msgid "Outlaws fight better at night."
-msgstr "Laglösa slåss bättre nattetid."
+msgstr "Fredlösa slåss bättre nattetid."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
 msgstr ""
-"Laglösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga laglösa ser bra ut under 
tiden."
+"Fredlösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga fredlösa ser bra ut under 
tiden."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "Outlaw Princess"
-msgstr "Laglös prinsessa"
+msgstr "Fredlös prinsessa"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:19
 msgid ""
@@ -5457,14 +5455,14 @@
 "the life of an Outlaw. She dreams of founding her own Queendom with the "
 "plunder she finds on the road."
 msgstr ""
-"Av ädel börd, så har den laglösa prinsessan lärt sig stridsteknik av de "
-"största generalerna, men hon är också en produkt av en fallen aristokrati,"
-"som har valt en laglös liv. Hon drömmer om att grunda sitt eget "
-"Drottningdöme med vad hon plundrar på vägarna."
+"Då hon är av ädel börd, så har den fredlösa prinsessan lärt sig 
stridsteknik "
+"av de största generalerna, men hon är också en produkt av en fallen "
+"aristokrati,och har valt en fredlös liv. Hon drömmer om att grunda sitt 
eget "
+"drottningdöme med vad hon plundrar på vägarna."
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
 msgid "Outlaw Queen"
-msgstr "Laglös drottning"
+msgstr "Fredlös drottning"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:17
 msgid "skirmisher,leadership"
@@ -5479,12 +5477,12 @@
 "Queendom with the plunder she finds on the road, and she is ever so close to "
 "that goal."
 msgstr ""
-"Då hon är av ädel börd, har den laglösa drottningen lärt sig 
stridsteknik av "
-"de största generalerna och strategi av de största tänkarna, och är 
därför "
-"skicklig både på att slåss själv och på att leda andra i strid. Men, hon 
är "
-"också en produkt av en fallen aristokrati, som har valt en laglös liv. Hon "
-"drömmer om att grunda sitt eget Drottningdöme med vad hon plundrar på "
-"vägarna, och hon är nära sitt mål."
+"Då hon är av ädel börd, så har den fredlösa drottningen lärt sig "
+"stridsteknik av de största generalerna och strategi av de största 
tänkarna, "
+"och är därför skicklig både på att slåss själv och på att leda andra 
i "
+"strid. Men, hon är också en produkt av en fallen aristokrati, och har valt "
+"en fredlös liv. Hon drömmer om att grunda sitt eget drottningdöme med vad "
+"hon plundrar på vägarna, och hon är nära sitt mål."
 
 #: data/units/Paladin.cfg:3
 msgid "Paladin"
@@ -5529,8 +5527,9 @@
 "combat, even when defending. They are especially deadly when fighting "
 "cavalry."
 msgstr ""
-"Pikenerare är veteraner i den Wesnothiska armén och har bytt ut sina spjut "
-"mot långa pikar. De är speciellt dödliga vid försvar mot kavalleri."
+"Pikenerare är veteraner i den wesnothiska armén och har bytt ut sina spjut "
+"mot långa pikar. Med sin stora räckvidd har de alltid första slaget. De 
är "
+"speciellt dödliga vid försvar mot kavalleri."
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:19
 msgid "pike"
@@ -5569,7 +5568,7 @@
 "generalerna och i strategi av de största tänkarna. Detta har fått henne 
att "
 "bli både en utsökt krigare och ledare. Lägre rankade trupper runt omkring "
 "Prinsessan inspireras av hennes närvaro och kämpar bättre. Prinsessan är "
-"både smidig och fingerfärdig, och har en tjuvs färdigheter."
+"både smidig och fingerfärdig, och har tjuvliknande färdigheter."
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:3 data/units/Red_Mage.cfg:72
 msgid "Red Mage"
@@ -5611,9 +5610,9 @@
 "of an enemy they are attacking."
 msgstr ""
 "Stråtrövarna är de smidigaste krigarna som finns, och kan ta sig rakt 
förbi "
-"en fiende utan att bry sig om dessas kontrollzoner. Dessa mästertjuvar kan "
+"fiender utan att bry sig om deras kontrollzoner. Dessa mästertjuvar kan "
 "dessutom attackera i bakhåll, vilket leder till att de gör dubbel skada på 
"
-"sina fiender, i de fall då en allierad trupp står på motsatta sidan om "
+"sina fiender i de fall då en allierad trupp står på motsatta sidan om "
 "fienden."
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:3
@@ -5647,8 +5646,8 @@
 "Sea Hags are older and more experienced Nagas who have learned to control "
 "the water magic."
 msgstr ""
-"Sjöhaggor är äldre och mer erfarna naga som har lärt sig att använda "
-"vattenmagi."
+"Sjöhaggor är äldre och mer erfarna bland nagafolket som har lärt sig att "
+"använda vattenmagi."
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:27
 msgid "water spray"
@@ -5680,7 +5679,7 @@
 msgid ""
 "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
 msgstr ""
-"Sjöormarna är ett gigantiska monster, fullt kapabla att på egen hand 
sänka "
+"Sjöormarna är gigantiska monster, fullt kapabla att på egen hand sänka "
 "fartyg."
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:3
@@ -5693,7 +5692,7 @@
 "stronger than other fighters, but he has hopes of advancing to greatness. As "
 "the leader of his unit, he must survive for the battle to be won."
 msgstr ""
-"Sergeanten är officer i den Kungliga Armén. Han är inte starkare än andra 
"
+"Sergeanten är officer i den kungliga armén. Han är inte starkare än andra 
"
 "soldater, men har potentialen att nå verklig storhet. Han leder sina trupper 
"
 "i strid, och måste överleva striden om slaget skall kunna vinnas."
 
@@ -5708,8 +5707,8 @@
 "their presence."
 msgstr ""
 "Skuggor strövar omkring i natten med själar svarta av ondska, och 
attackerar "
-"oförberedda fiender. Dessa kroppslösa bestar kan gömma sig i natten, och "
-"lämnar inga spår av sin närvaro."
+"oförberedda fiender. Dessa kroppslösa kan gömma sig i natten, och lämnar "
+"inga spår av sin närvaro."
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:3
 msgid "Shock Trooper"
@@ -5721,8 +5720,8 @@
 "slowly, they are immensely powerful and therefore feared throughout Wesnoth "
 "and even into the lands beyond."
 msgstr ""
-"Stormtrupperna är eliten i Wesnoths armé. Fastän de rör sig långsamt är 
de "
-"väldigt kraftfulla och fruktade uti hela Wesnoth och även i landen bortom."
+"Stormtrupperna är eliten i Wesnoths armé. Även om de rör sig långsamt 
är de "
+"väldigt kraftfulla och fruktade i hela Wesnoth och i landen bortom."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:3 data/units/Silver_Mage.cfg:90
 msgid "Silver Mage"
@@ -5760,7 +5759,7 @@
 "dark magics. Like all undead, they are especially vulnerable to fire and "
 "holy spells, but resistant to bladed weapons."
 msgstr ""
-"En krigare, dödad i strid och återuppväckts från de döda med hjälp av 
svart "
+"En krigare, dödad i strid och återuppväckt från de döda med hjälp av 
svart "
 "magi. Som alla vandöda är de sårbara mot eld och heliga attacker, och "
 "motståndskraftiga mot eggade vapen."
 
@@ -5811,7 +5810,8 @@
 "These animated walking corpses have become strong from long experience "
 "fighting the living."
 msgstr ""
-"Dessa gående lik har blivit starka genom att länge slåss mot de levande."
+"Dessa gående lik har blivit starka genom sin långa erfarenhet av att slåss 
"
+"mot de levande."
 
 #: data/units/Soulless.cfg:24 data/units/Walking_Corpse.cfg:24
 msgid "plague"
@@ -5885,7 +5885,8 @@
 "Tjuvarna är snabbfotade och gäckande, vilket gör dem svåra att träffa. 
De är "
 "skickliga på att attackera sina fiender bakifrån, vilket har som effekt att 
"
 "tjuven gör dubbel skada om hans fiender är upptagna med en motståndare på 
"
-"andra sidan. Då tjuvar är kaotiska, slåss de bättre på natten än dagen."
+"andra sidan. Då tjuvar har en kaotisk livsföring, så slåss de bättre på 
"
+"natten än dagen."
 
 #: data/units/Thug.cfg:3
 msgid "Thug"
@@ -5908,7 +5909,7 @@
 "Trappers usually work supplying food for bandits and outlaws. Their hunting "
 "experience makes them most valuable at night and in forests and swamps."
 msgstr ""
-"Pälsjägare ordnar vanligen mat till banditer och laglösa. Deras "
+"Pälsjägare ordnar vanligen mat till banditer och fredlösa. Deras "
 "jakterfarenhet gör dem mest värdefulla på natten och i skogar och träsk."
 
 #: data/units/Triton.cfg:3
@@ -5935,8 +5936,8 @@
 "during battle."
 msgstr ""
 "Troll är starka, brutala humanoida monster som, liksom trollvalparna, har "
-"den den fantastiska förmågan att regenerera, dvs att återställa sina 
skador "
-"medan de fortfarande slåss."
+"den fantastiska förmågan att regenerera, dvs att läka sina skador medan de 
"
+"fortfarande slåss."
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
@@ -5975,9 +5976,9 @@
 "weak whelps, their race is known for developing amazingly fast."
 msgstr ""
 "Troll är starka, brutala humanoida monster som har den den fantastiska "
-"förmågan att regenerera, att återställa sina skador medan de fortfarande "
-"slåss. Fastän detta troll fortfarande är en valp så är trollen kända 
för att "
-"utvecklas extremt snabbt."
+"förmågan att regenerera, att läka sina skador medan de fortfarande slåss. 
"
+"Fastän detta troll fortfarande är en valp så är trollen kända för att "
+"utvecklas mycket snabbt."
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:3
 msgid "Vampire Bat"
@@ -5989,9 +5990,9 @@
 "While their fangs are not very powerful, the health of victims is drained "
 "away along with their blood, and given to the Bats."
 msgstr ""
-"En vandöd flygande best, som attackerar genom att bita sina fiender, fastän 
"
-"deras huggtänder inte är så kraftfulla, så kan de suga blodet och därmed 
"
-"livskraften ur sina offer och utvinna styrka ur detta."
+"En vandöd flygande best, som attackerar genom att bita sina fiender. Även 
om "
+"deras huggtänder inte är så kraftfulla, så suger de både blod och 
livskraft "
+"ur sina offer och utvinner styrka ur detta."
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:3
 msgid "Vampire Lady"
@@ -6019,9 +6020,9 @@
 "Although weak in combat, these zombies can spread their curse to those they "
 "kill, increasing the army of undead."
 msgstr ""
-"Gående lik är de dödas kroppar, vilka blivit återuppväckta av mörk 
magi. "
-"Även om de är svaga i strid, så kan de sprida sin förbannelse till dem 
som "
-"de dödar, så att de vandödas armé växer."
+"Gående lik är de dödas kroppar som blivit återuppväckta av mörk magi. 
Även "
+"om de är svaga i strid, så kan de sprida sin förbannelse till dem som de "
+"dödar, så att de vandödas armé växer."
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:3
 msgid "Wall Guard"
@@ -6068,7 +6069,7 @@
 "miscellaneous items at them with ballistas."
 msgstr ""
 "Vakttorn är utmärkta för att se fiender på långt håll, och för att 
använda "
-"kastmaskiner för att beskjuta dem med allehanda föremål."
+"kastmaskiner för att beskjuta dem."
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:3 data/units/White_Mage.cfg:65
 msgid "White Mage"
@@ -6118,9 +6119,9 @@
 "heart of the weak."
 msgstr ""
 "Gastarna är bland de mäktigaste av spökena och kan använda sina krafter 
för "
-"att frammana ett spektralsvärd, som suger livskraften ur sina motståndare, "
+"att frammana ett spektralsvärd, som suger livskraften ur sina motståndare "
 "och förbättrar deras egen. De har också ett förfärligt tjut, som får de 
"
-"svagas hjärtan att förfrysa."
+"svagas hjärtan att frysa."
 
 #: data/units/Yeti.cfg:3
 msgid "Yeti"
@@ -6163,7 +6164,7 @@
 "Lord -- to join the elite of human fighters."
 msgstr ""
 "Idag nästan en pojke, men med sin trohet mot kronan önskar han att bli en "
-"Furste, att få tillhöra eliten av de mänskliga krigarna."
+"furste, att få tillhöra eliten av de mänskliga krigarna."
 
 #: src/about.cpp:45
 msgid "+Core Developers"
@@ -6313,7 +6314,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:328
 msgid "attacker vulnerability vs"
-msgstr "anfallarens sårbarhet mot"
+msgstr "anfallarens sårbarhet för"
 
 #: src/actions.cpp:360 src/actions.cpp:478 src/actions.cpp:487
 msgid "Doubled"
@@ -6329,7 +6330,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:445
 msgid "defender vulnerability vs"
-msgstr "försvararens sårbarhet mot"
+msgstr "försvararens sårbarhet för"
 
 #: src/actions.cpp:496
 msgid "Halved"
@@ -6470,7 +6471,7 @@
 "some time."
 msgstr ""
 "Ditt bibliotek över sparade spel innehåller en del filer som sparats i en "
-"gammal version av Striden om Wesnoth. Vill du uppdatera dessa till den "
+"gammal version av Kampen om Wesnoth. Vill du uppdatera dessa till den "
 "senaste versionen? Detta kan ta lite tid."
 
 #: src/dialogs.cpp:439
@@ -6480,12 +6481,12 @@
 "these files with the game?"
 msgstr ""
 "Din bibliotek över sparade spel innehåller en del filer som inte verkar ha "
-"sparats av denna version av Striden om Wesnoth. Vill du registrera dessa "
+"sparats av denna version av Kampen om Wesnoth. Vill du registrera dessa "
 "filer i spelet?"
 
 #: src/dialogs.cpp:509
 msgid "Show replay"
-msgstr "Spela upp"
+msgstr "Spela upp repris"
 
 #: src/dialogs.cpp:512 src/hotkeys.cpp:133 src/multiplayer.cpp:82
 msgid "Load Game"
@@ -6560,15 +6561,15 @@
 
 #: src/game.cpp:587
 msgid "The Battle for Wesnoth"
-msgstr "Striden om Wesnoth"
+msgstr "Kampen om Wesnoth"
 
 #: src/game.cpp:807 src/multiplayer_connect.cpp:104
 msgid ""
 "This save is from a different version of the game. Do you want to try to "
 "load it?"
 msgstr ""
-"Detta sparade spel är från en annan version av Wesnoth. Vill du försöka "
-"öppna spelet ändå?"
+"Detta sparade spel är från en annan spelversion. Vill du försöka öppna "
+"spelet ändå?"
 
 #: src/game.cpp:818 src/game.cpp:823 src/playlevel.cpp:533
 #: src/playlevel.cpp:747
@@ -6593,7 +6594,7 @@
 
 #: src/game.cpp:973
 msgid "Log on to the official Wesnoth multiplayer server"
-msgstr "Logga in på Striden om Wesnoths officiella spelserver"
+msgstr "Logga in på Kampen om Wesnoths officiella spelserver"
 
 #: src/game.cpp:974 src/multiplayer_lobby.cpp:157
 msgid "Join Game"
@@ -6709,7 +6710,7 @@
 
 #: src/help.cpp:2375
 msgid "The Battle for Wesnoth Help"
-msgstr "Hjälp om Striden om Wesnoth"
+msgstr "Hjälp om Kampen om Wesnoth"
 
 #: src/hotkeys.cpp:120
 msgid "Next unit"
@@ -6909,7 +6910,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:171
 msgid "Find Label or Unit"
-msgstr "Sök efter etikett eller trupp"
+msgstr "Sök efter namn eller trupp"
 
 #: src/hotkeys.cpp:172
 msgid "Speak to Ally"
@@ -6925,7 +6926,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:175
 msgid "View Chat Log"
-msgstr "Se chatloggen"
+msgstr "Se chattloggen"
 
 #: src/hotkeys.cpp:358 src/hotkeys.cpp:542
 msgid "Do you really want to quit?"
@@ -7076,7 +7077,7 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:142 src/multiplayer_connect.cpp:177
 msgid "No multiplayer sides."
-msgstr "Inga flerspelarsidor definierade."
+msgstr "Inga sidor angivna."
 
 #: src/multiplayer.cpp:170 src/multiplayer_lobby.cpp:158
 msgid "Create Game"
@@ -7357,7 +7358,7 @@
 "A network disconnection has occured, and the game cannot continue. Do you "
 "want to save the game?"
 msgstr ""
-"Nätverket har kopplats ner, och spelet kan inte fortsätta. Vill du spara "
+"Nätverket har kopplats ner och spelet kan inte fortsätta. Vill du spara "
 "spelet?"
 
 #: src/playturn.cpp:78
@@ -7566,20 +7567,19 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2139
 msgid "Chat Log"
-msgstr "Chatlogg"
+msgstr "Chattlogg"
 
 #: src/playturn.cpp:2204
 msgid "Couldn't find label or unit containing the string '$search'."
-msgstr ""
-"Kunde inte finna etikett eller trupp som innehöll textsträngen '$search'."
+msgstr "Kunde inte finna namn eller trupp som innehöll textsträngen 
'$search'."
 
 #: src/playturn.cpp:2278
 msgid "Place Label"
-msgstr "Sätt ut etikett"
+msgstr "Sätt ut namn"
 
 #: src/playturn.cpp:2279
 msgid "Label"
-msgstr "Etikett"
+msgstr "Namn"
 
 #: src/playturn.cpp:2402
 msgid ""
@@ -7620,8 +7620,8 @@
 "This unit has been slowed. It moves at half normal speed and receives one "
 "less attack than normal in combat."
 msgstr ""
-"Den här truppen har blivit nedsaktad. den förflyttar sig med halva sin "
-"normala hastighet och kan attackera en gång mindre än normalt"
+"Den här truppen har blivit nedsaktad. Den förflyttar sig med halva sin "
+"nominella hastighet och kan attackera en gång mindre än normalt"
 
 #: src/reports.cpp:115
 msgid ""
@@ -7632,8 +7632,8 @@
 "Units cannot be killed by poison alone. The poison will not reduce it below "
 "1 HP."
 msgstr ""
-"Den här truppen är förgiftad och kommer att förlora 8 HP varje drag tills 
"
-"den kan hitta ett motmedel i en by eller från en allierad med förmågan att 
"
+"Den här truppen är förgiftad och kommer att förlora 8 HP per drag tills 
den "
+"kan hitta ett motmedel i en by eller från en allierad med förmågan att "
 "bota.\n"
 "\n"
 "Trupper kan inte dö av enbart förgiftning, så truppen kommer inte att få "
@@ -7641,7 +7641,8 @@
 
 #: src/reports.cpp:122
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
-msgstr "Denna trupp har förstenats. Den kan inte flytta sig eller attackera."
+msgstr ""
+"Denna trupp har förstenats. Den kan inte förflytta sig eller attackera."
 
 #: src/reports.cpp:131 src/reports.cpp:142
 msgid "_description"
@@ -7761,7 +7762,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:205
 msgid "-- The Tome of Wesnoth"
-msgstr "-- Wesnoths annaler"
+msgstr "-- Wesnoths Annaler"
 
 #: src/unit_types.cpp:313
 msgid "strikes"
@@ -7786,53 +7787,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid "Heir to the Throne"
-#~ msgstr "Tronarvingen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
-#~ "champion.png,Champion,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&elvish-fighter.png,Krigare,(lätt);*&elvish-hero.png,Hjälte;&elvish-"
-#~ "champion.png,Förkämpe,(svårt)"
-
-#~ msgid "The Dark Hordes"
-#~ msgstr "De mörka horderna"
-
-#~ msgid ""
-#~ "&undead-initiate.png,Apprentice,(easiest);*&undead-necromancer.png,Master;"
-#~ "&undead-lich.png,Dark Lord,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ 
"&undead-adept.png,Lärling,(lätt);*&undead-necromancer.png,Mästare;&undead-"
-#~ "lich.png,Mörkrets Furste,(svårt)"
-
-#~ msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-#~ msgstr "Svartögats son (kapitel I)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
-#~ "warlord.png,Warlord,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&orcish-grunt.png,Fotsoldat,(lätt);*&orcish-warrior.png,Krigare;&orcish-"
-#~ "warlord.png,Krigsherre,(svårt)"
-
-#~ msgid "The Eastern Invasion"
-#~ msgstr "Invasion i Öst"
-
-#~ msgid ""
-#~ "&human-spearman.png,Spearman,(easiest);*&human-swordman.png,Swordsman;"
-#~ "&human-royalguard.png,Royal Guard,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ 
"&human-spearman.png,Spjutbärare,(lätt);*&human-swordman.png,Svärdssoldat;"
-#~ "&human-royalguard.png,Kunglig Vakt,(svårt)"
-
-#~ msgid "The Rise of Wesnoth"
-#~ msgstr "Wesnoths uppgång"
-
-#~ msgid ""
-#~ "&noble-fighter.png,Fighter,(easiest);*&noble-commander.png,Commander;"
-#~ "&noble-lord.png,Lord,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&noble-fighter.png,Krigare,(lätt);*&noble-commander.png,Befälhavare;"
-#~ "&noble-lord.png,Furste,(svårt)"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]