wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...
Date: Fri, 10 Sep 2004 10:22:40 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/10 14:17:28

Modified files:
    po/sv     : wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wesnoth.po 
             wesnoth-sotbe.po wesnoth-tdh.po wesnoth-trow.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth.po.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.6 wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.7
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.6   Thu Sep 9 19:42:50 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po Fri Sep 10 14:17:27 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-09 14:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-09 22:53+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -938,7 +938,6 @@
 "oss att återta vår utpost?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:160
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am not sure. There are bandits in this country, and it is they who rule "
 "this land, not the king. My men are afraid of them, and refuse to come out "
@@ -947,8 +946,8 @@
 msgstr ""
 "Jag är inte säker. Det finns banditer i riket, och det är de som styr "
 "landet, inte kungen. Mina män fruktar dem, och vägrar möta dem i strid. 
Som "
-"du kan se har jag gott om trupper, men de gömmer sig i kärntornet. Tjuvarna 
"
-"gömmer sig i byarna, och angriper oss först om vi delar på oss."
+"du kan se har jag gott om trupper, men de stannar uppe sig i kärntornet. "
+"Tjuvarna gömmer sig i byarna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
 msgid ""
@@ -2371,7 +2370,6 @@
 "magikern Dacyn upp en plan för att rädda östborna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the days of the king Garard I, three outposts had been built along the "
 "eastern border to stop Orcish raiders from the east from entering Wesnoth. "
@@ -2381,7 +2379,7 @@
 "Under kung Garad I:s regeringstid hade tre utposter byggts längs med den "
 "östra gränsen, för att hindra orcherrövare att ta sig in i Wesnoth "
 "österifrån. Markerna bortanför bergen hade allt sedan dess blivit 
sankmark, "
-"och orcherna hade lämnat bergen för länderna i norr."
+"och orcherna hade lämnat bergen och utgjorde inte längre något hot."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:33
 msgid ""
@@ -2392,17 +2390,17 @@
 "tre av sina mest lovande unga officerare för att beskydda östborna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 " In the north he sent Owaec, in the past a captain of heavy infantry. In the "
 "south, he sent Sudoc, skilled at commanding cavalry. And in the middle, in "
 "the place most likely to be attacked, he sent Gweddry, who would be "
 "accompanied by the Dacyn the mage."
 msgstr ""
-"Till den norra utposten skickade han Owaec, en av klanledarna.Till den södra 
"
-"utposten skickade han Sudoc, en skicklig fäktare. Och till den mittersta "
-"utposten, där det var mest troligt att attacken skulle komma, skickade han "
-"Gweddry, och med honom magikern Dacyn."
+"Till den norra utposten skickade han Owaec, som förut varit kapten för det "
+"tunga infanteriet. Till den södra utposten skickade han Sudoc, en skicklig "
+"befälhavare för kavalleriet. Och till den mittersta utposten, där det var "
+"mest troligt att attacken skulle komma, skickade han Gweddry, och med honom "
+"magikern Dacyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:41
 msgid ""
@@ -2413,10 +2411,9 @@
 "på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:45
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then, at dawn exacty one year after the first attack, Gweddry and his men "
 "were roused by startled cry of the night watchmen..."
 msgstr ""
-"Plötsligt en dag, blev Gweddry och hans män väckta i gryningen av ett "
-"förvånat utrop från nattvakterna..."
+"Plötsligt, på dagen exakt ett år efter den första attacken, blev Gweddry 
och "
+"hans män väckta i gryningen av ett förvånat utrop från nattvakterna..."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.5 wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.6
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.5  Thu Sep 9 19:42:50 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po    Fri Sep 10 14:17:27 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-09 10:08+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-10 10:39+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -645,7 +645,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:35
 msgid "Blackwater Port"
-msgstr "Svartvattnets hamn"
+msgstr "Svartvattnet"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:28
 msgid ""
@@ -674,10 +674,10 @@
 "of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
 "they can ship supplies and weapons."
 msgstr ""
-"Vi borde kunna ta oss ombord på ett skepp vid Svartvattnets hamn, men det "
-"verkar som om orcherna också är på väg dit. Rebeller som hatar Asheviere 
och "
-"är trogna minnet av kungen håller desperat hamnen, eftersom det är ett av 
de "
-"få ställen där de kan skeppa ut vapen och förråd."
+"Vi borde kunna ta oss ombord på ett skepp vid Svartvattnet, men det verkar "
+"som om orcherna också är på väg dit. Rebeller som hatar Asheviere och är 
"
+"trogna minnet av kungen håller desperat hamnen, eftersom det är ett av de 
få "
+"ställen där de kan skeppa ut vapen och förråd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:109
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
@@ -820,8 +820,8 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:271
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port"
 msgstr ""
-"Jag har svikit min plikt att skydda den sanne tronarvingen Svartvattnets "
-"hamn..."
+"Jag har svikit min plikt att skydda den sanne tronarvingen och "
+"Svartvattnet..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:276
 msgid ""
@@ -1848,7 +1848,7 @@
 "the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
 msgstr ""
 "Han dog i strid, för min hand. Det tragiska är att dina bröder inte fick 
en "
-"så ärofylld död, Konrad."
+"så ärofull död, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:337
 msgid ""
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.6 wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.7
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.6 Thu Sep 9 19:42:51 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po   Fri Sep 10 14:17:28 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-09 14:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-09 22:54+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -270,7 +270,6 @@
 msgstr "De är alltför många nu, RETRÄTT!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:413
-#, fuzzy
 msgid "The great horde at last! I was begining to think they will never come."
 msgstr ""
 "Äntligen kommer den stora horden! Jag började nästan tro att de aldrig "
@@ -442,7 +441,6 @@
 msgstr "Vad skall vi göra, boss?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must lead my people to a safe place and ask for assistance from the Great "
 "Council. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free tribes. "
@@ -1238,7 +1236,6 @@
 msgstr "Utan Inarix att leda ödlemännen, så finns det inget hopp."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Rahul I, King of Wesnoth, concluded peace with orcs in his 4th year of "
 "reign. He ended a 15 year war with Black Eye Karun, ruler of the orcs. A "
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.6 wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.7
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.6  Thu Sep 9 19:42:51 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po    Fri Sep 10 14:17:28 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-09 14:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-09 22:54+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -217,7 +217,6 @@
 "otränade."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:86
-#, fuzzy
 msgid "I see that your puny kingdom marshalls its troops at last."
 msgstr ""
 "Jag ser att ditt ynkliga kungadöme till sist sammankallar sina trupper."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.6 wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.7
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.6  Thu Sep 9 19:42:51 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po    Fri Sep 10 14:17:28 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-09 20:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-10 12:11+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -143,7 +143,6 @@
 msgstr "Akta dig! Nåja, du blir åtminstone bättre på det där."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:286
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hmph. Fool of a boy's just gonna burn us all up. Humans, always playing at "
 "being Wizards."
@@ -275,7 +274,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:498
 msgid "To Clearwater Port"
-msgstr "Till Klarvattnets hamn"
+msgstr "Till Klarvattnet"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:512
 msgid "To the Midlands & Oldwood"
@@ -544,7 +543,7 @@
 msgstr ""
 "Vi borde ta oss till Sunnanvik. Det är den största staden på ön. Vi 
skulle "
 "kunna förskansa oss där. Om vi misslyckas med det, finns ju i alla fall "
-"Klarvattnets hamn."
+"Klarvattnet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:4
 msgid "A New Land"
@@ -915,7 +914,7 @@
 "Trouble your lands! Bah! Your fool Prince of Southbay has attacked our "
 "lands. The Lich-Lords had no choice. . . They opened a gate. . . and. . ."
 msgstr ""
-"Ställer till oreda! Bah! Prinsen av Sunnanvik anföll oss, den dåren."
+"Ställer till oreda! Bah! Prinsen av Sunnanvik anföll oss, den dåren. "
 "Häxmästarfurstarna hade inte något val... De öppnade en port...och..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:157
@@ -928,7 +927,7 @@
 "built a great stone gate to the heart of the homeland of the Orcs in the "
 "distant West! Now even us Wesfolk must flee or be slaves."
 msgstr ""
-"De svor en ed att alla helvetetes fasor skulle hemsöka ön. De byggde en 
stor "
+"De svor en ed att alla helvetets fasor skulle hemsöka ön. De byggde en stor 
"
 "stenport som ledde till orchernas hemland långt borta i väst! Nu måste 
till "
 "och med Wesfolket fly, eller bli slavar."
 
@@ -967,7 +966,7 @@
 "merciful."
 msgstr ""
 "Du kan gå. Men se till att du inte ställer till mer besvär för oss, för "
-"sedvänjan säger också att du enbart kan kapitulera en enda gång. Om vi 
möts "
+"sedvänjan säger också att du får kapitulera blott en enda gång. Om vi 
möts "
 "igen, så kommer jag inte att vara lika barmhärtig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:201
@@ -985,7 +984,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:435
 msgid "Clearwater Port"
-msgstr "Klarvattnets hamn"
+msgstr "Klarvattnet"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:31
 msgid ""
@@ -1019,13 +1018,13 @@
 "heels. While the Orcs haven't caught up with him yet, the winter snow has, "
 "and the Ships seem to be missing from the port."
 msgstr ""
-"Vår prins har lyckats ta sig till Klarvattnets hamn med orcherna i hälarna. 
"
-"Även om orcherna inte hunnit upp honom än, så har vintersnön gjort det, 
och "
+"Vår prins har lyckats ta sig till Klarvattnet med orcherna i hälarna. Även 
"
+"om orcherna inte hunnit upp honom än, så har vintersnön gjort det, och "
 "skeppen verkar ha seglat iväg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:247
 msgid "Ha! Clearwater Port still stands!"
-msgstr "Ha! Klarvattnets hamn håller stånd!"
+msgstr "Ha! Klarvattnet håller stånd!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:253
 msgid ""
@@ -1319,8 +1318,8 @@
 "from me there'll be nothing but rubble left!"
 msgstr ""
 "Nej. Dessa monster dödade min familj. Min fru, mina döttrar. Det finns 
inget "
-"kvar där för mig. Jag stannar, och när orcherna lyckas bända Klarvattnets 
"
-"hamn hur mina händer, så finns det bara grus kvar!"
+"kvar där för mig. Jag stannar, och när orcherna lyckas bända Klarvattnet 
hur "
+"mina händer, så finns det bara grus kvar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:977
 msgid ""
@@ -1453,7 +1452,6 @@
 msgstr "Vi måste fortfarande besegra den där vampyrdrottningen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:507
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No! The ship that was suppoised to pick us up sees that there's still "
 "fighting. It's not stopping. We're trapped."
@@ -1482,7 +1480,6 @@
 msgstr "På ödlorna och naga-folket på stranden där!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:194
-#, fuzzy
 msgid "Those cold blooded monsters will fee my wrath!"
 msgstr "De där kallblodiga monstren kommer ska få känna min vrede!"
 
@@ -1582,7 +1579,6 @@
 "Våra stränder är fria igen. Jag visste att jag kunde lita på dig, 
Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:418
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Haldric and his companions find themeselves before the Ka'lian, or the "
 "Council of Elven Lords. "
@@ -1716,7 +1712,6 @@
 msgstr "Du har lyckats, prins Haldric. Jag visste att du skulle klara det."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:624
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Man of the West-North you have earned your place on this great continent. "
 msgstr ""
@@ -1767,8 +1762,8 @@
 "It's Lieutenant Aethyr, of Clearwater Port. I was sure you perished in the "
 "fighting there?"
 msgstr ""
-"Det är Löjtnant Aethyr, från Klarvattnets hamn. Jag var säker på att du "
-"skulle gå under i striderna där?"
+"Det är Löjtnant Aethyr, från Klarvattnet. Jag var säker på att du skulle 
gå "
+"under i striderna där?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:680
 msgid ""
@@ -1776,9 +1771,9 @@
 "our last stand at the lighthouse, then one of your ships came. One of my men "
 "conked me on the head, then I woke up at sea."
 msgstr ""
-"Nej, ers nåd. Jag ledde de överlevande mot Klarvattnets hamn, och vi höll "
-"vårt sista stånd i fyren, och sedan kom ett av dina skepp. En av mina män "
-"slog mig i skallen, och sen vaknade jag upp till havs."
+"Nej, ers nåd. Jag ledde de överlevande mot Klarvattnet, och vi höll vårt "
+"sista stånd i fyren, och sedan kom ett av dina skepp. En av mina män slog "
+"mig i skallen, och sen vaknade jag upp till havs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:686
 msgid ""
@@ -1798,7 +1793,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:4
 msgid "Fallen Lich Point"
-msgstr ""
+msgstr "Häxmästarudden"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:27
 msgid ""
@@ -1813,53 +1808,62 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-" @Förflytta Konrad till vägskylten i nordväst\n"
-" Nederlag:\n"
-" #Konrad dör\n"
-" #Delfador dör\n"
-" #Dragen tar slut"
+"@Döda häxmästaren för att få tag i hans bok\n"
+"@GÃ¥ ner i Sunnanviks kloak\n"
+"Nederlag:\n"
+"#Prins Haldric dör\n"
+"#Lady Jessica dör\n"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:207
 msgid ""
 "Da big bosses said we'd be in da city by winter. Bosses wrong, stinky humans "
 "still there, and I'm a tinkin- -"
 msgstr ""
+"De dära bossarna sa att vi ska va i sta'n till vintern. Bossarna fel, "
+"stinkande mänskor kvar, och ja tror-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:212
 msgid "Wait! I see a ship! Humans is coming! Smash 'em good!"
-msgstr ""
+msgstr "Vänta! Jag ser ett skepp! Människorna kommer! Ge dem rejält!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:231
 msgid ""
 "Prince Haldric has arrived at Fallen Lich Point, to retrieve the Lich's "
 "Book, and flee into the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
+"Prins Haldric har kommit till Häxmästarudden för att hämta häxmästarens 
bok, "
+"och för att fly in i Sunnanviks kloaker."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:255
 msgid ""
 "Okay. Let's unstone that Lich and get his book, then get into the sewers. "
 "Ummm, what language would that book be in?"
 msgstr ""
+"Okej. Låt oss häva häxmästarens försteningen och ta hans bok. Sedan kan 
vi "
+"ge oss in i kloakerna. Hmm, på vilket språk kan den där boken vara 
skriven?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:260
 msgid "Some pep talk. The book will probably be in the Old Wesfolk tongue."
 msgstr ""
+"Vad du var uppmuntrande. Boken är förmodligen skriven på det gamla "
+"wesfolkspråket."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:265
 msgid "Ohhh."
-msgstr ""
+msgstr "Åhhh."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:270
 msgid "Just get the book, I think I should be able to translate it."
-msgstr ""
+msgstr "Hämta du bara boken, och låt mig oroa mig över att översätta den."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:275
 msgid "Then into Southbay's sewer."
-msgstr ""
+msgstr "Och sedan in i Sunnanviks kloaker."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:280
 msgid "Right."
-msgstr ""
+msgstr "Precis."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:295
 msgid ""
@@ -1867,111 +1871,121 @@
 "the good people of the Green Isle. By it's power the Lich is bound in stone. "
 "To end the spell a noble of the line of Kings should utter the following. . ."
 msgstr ""
+"INRISTAT: Jag, <BORTHACKAT>, förste magiker hos Gröna öns folk har rest "
+"denna monolit. Genom dess makt, är häxmästare bunden inuti stenen. För 
att "
+"bryta förtrollningen, skall en ädling av kungaätten yttra följande..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:318
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:270
 msgid "Hmm... after some thought. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm...när man tänker på saken..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:322
 msgid "I think I'll say that magic phrase."
-msgstr ""
+msgstr "Jag tror att jag säger den magiska frasen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:334
 msgid ""
 "The Lich is free! Let's bash him and grab that book. That sounds like a job "
 "for you, Lady Jessica!"
 msgstr ""
+"Häxmästaren är fri! Nu klipper vi till honom och tar boken. Det verkar 
vara "
+"ett jobb för dig, Lady Jessica!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:339
 msgid "Hmph! You're just happy because that monolith proves your paternity!"
-msgstr ""
+msgstr "Hmpf! Du är bara glad för att monoliten bevisade din börd!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:344
 msgid "Free, I'm free, and I feel the Ruby of Fire! It will be mine."
-msgstr ""
+msgstr "Fri, jag är fri, och jag förnimmer Eldrubinen! Den skall bli min."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:349
 msgid "No you won't you soldier of darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Åh nej, du mörkrets krigare."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:356
 msgid "I think I'll wait a while before uttering any magic phrases."
-msgstr ""
+msgstr "Jag tror jag väntar en stund innan jag säger några magiska fraser."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:362
 msgid "We have more pressing matters to deal with before we free that Lich."
 msgstr ""
+"Vi har viktigare saker att göra innan vi tar itu med häxmästaren, vi 
befriar "
+"honom inte ännu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:368
 msgid "Afraid you'll find out you're not of the line of Kings?"
-msgstr ""
+msgstr "Är du rädd att du skall få reda på att du inte är av kunglig 
börd?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:379
 msgid "This sounds like a job for Prince Haldric, hopefully."
-msgstr ""
+msgstr "Detta verkar vara ett jobb för prins Haldric, hoppas jag."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:389
 msgid "The Lich-Lord is already free."
-msgstr ""
+msgstr "Häxmästarfursten är redan fri."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:406
 msgid "NW - Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "NV - Sunnanvik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:411
 msgid "More Like NW - Every Orc on the Isle. Hmph!"
-msgstr ""
+msgstr "Snarare NV - Varenda orch på ön. Hmpf!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:443
 msgid "We have the book, let's get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi har boken, nu ger vi oss av!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:449
 msgid "Sounds good to me."
-msgstr ""
+msgstr "Gärna för mig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:480
 msgid "I seem to be forgetting something. Ohhh, the book!"
-msgstr ""
+msgstr "Vad har jag nu glömt? Åhh, boken!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:490
 msgid "Prince Haldric must be the first into the sewers of Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "Prins Haldric måste vara den som först går in i Sunnanviks kloaker."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:514
 msgid "Rarlg - argh, a raul-rarlg!"
-msgstr ""
+msgstr "Vråål, argh, aah vråål, argh!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:519
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:524
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:529
 msgid "Oh my!"
-msgstr ""
+msgstr "Jösses!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:534
 msgid "And he brought friends."
-msgstr ""
+msgstr "Och han tog med sig vänner."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:554
 msgid "So close. So close."
-msgstr ""
+msgstr "Så nära, så nära."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:560
 msgid "I found the book in what was left of his robes! Let's get out of here!"
 msgstr ""
+"Jag hittade boken bland de trasor som var det enda som blev kvar av hans "
+"kläder! Nu sticker vi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:615
 msgid "I can hear their re-enforcements coming! We're trapped! All is lost!"
 msgstr ""
+"Jag hör att deras förstärkningarna kommer! Vi är fångade! Allt är 
förlorat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:629
 msgid "Sewer - Danger Keep Out!"
-msgstr ""
+msgstr "Kloaker - Fara - Håll er på avstånd"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:4
 msgid "Peoples in Decline"
-msgstr ""
+msgstr "Folk i förfall"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:29
 msgid ""
@@ -1998,70 +2012,85 @@
 "After some time at sea an island is spotted. The Eldaric docks at a crude "
 "port that appears to be deserted."
 msgstr ""
+"Efter ett tag till havs, får man syn på en ö. Eldaric lägger till vid en "
+"grovhuggen hamn, som ser övergiven ut."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:193
 msgid "Land! Land! Bless the Lords of Light!"
-msgstr ""
+msgstr "Land! Land! Lovade vare Ljusets Herrar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:198
 msgid ""
 "This is the elder Prince's Island all right. We had a heck of a time "
 "pacifying the Drakes who live here. Oh my, it looks like they've rearmed!"
 msgstr ""
+"Ja, detta är den äldre prinsens ö. Vi hade riktigt svårt att lugna ner de 
"
+"drakmän som bor här. Jösses, det ser ut som om de har tagit till vapen 
igen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:203
 msgid "To Arms! We must take this island."
-msgstr ""
+msgstr "Till vapen! Vi måste erövra ön."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:208
 msgid "Ssso humansss, you've come to trouble usss again. Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Ssså männissskor, ni har kommit tillbaka till ossss. Bered er att 
dö!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:228
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:201
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:232
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:263
 msgid "Look out, a Serpent has emerged from the deep."
-msgstr ""
+msgstr "Se upp, en orm har stigit upp ur djupet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:248
 msgid ""
 "Well, it looks like their warriors have given up the fight. We should be "
 "able to re-provision the ships now"
 msgstr ""
+"Ja, det ser ut som om deras krigare har gett upp. Vi bör kunna proviantera "
+"skeppen nu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:253
 msgid ""
 "The nice thing is, they'll go back to guarding this island after we're gone "
 "for a while. It'll make a good way of preventing others from following us."
 msgstr ""
+"Och det bästa är att efter att vi givit oss i väg, så kommer de att "
+"fortsätta bevaka ön. Det blir inte lätt för andra att följa efter oss."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:258
 msgid ""
 "This island is slowly sinking. Hmm, I wonder what they'll do when it gets "
 "too small for them?"
 msgstr ""
+"Ön sjunker sakta. Hmm, jag undrar vad de kommer att göra när den blir "
+"alltför liten för dem?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:263
 msgid ""
 "Well, they seem rather intelligent. They're certainly belligerent and "
 "numerous. I'm sure they'll eventually evacuate. Just like us right now."
 msgstr ""
+"Tja, de verkar ganska intelligenta. De är ju verkligen både aggressiva och "
+"mångtaliga. Jag är ganska säker på att de så småningom kommer att 
evakuera "
+"ön. Precis som vi gör nu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:268
 msgid "I don't find that thought very comforting."
-msgstr ""
+msgstr "På något sätt så finner jag inte den tanken särskilt lugnande."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:281
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:309
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:309
 msgid "Neep! Neep!"
-msgstr ""
+msgstr "Piip! Piip!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:300
 msgid ""
 "The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all die!"
 msgstr ""
+"Flottan svälter, vi kommer aldrig att hinna ta kontroll över ön innan vi "
+"alla dör!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:4
 msgid "Return of the Fleet"
@@ -2119,7 +2148,7 @@
 "site. If we fail here they'll get slaughtered."
 msgstr ""
 "Ja, herre! Resten av flyktingarna har flytt söderut, till vår första "
-"landningsplats. Om vi misslyckas här kommer de att bli slaktade."
+"landstigningsplats. Om vi misslyckas här kommer de att bli slaktade."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:221
 msgid "Well, that settles it. Enough talking, time to fight!"
@@ -2347,8 +2376,7 @@
 msgstr ""
 "Det är inga bra nyheter. Huvuddelev av orchhären befinner sig mellan skogen 
"
 "och Sunnanvik, så vi kan helt klart inte gå den vägen. Men, vägen till "
-"Klarvattnets hamn är fri från orcher. Uppenbarligen sitter de fast i "
-"Estenträsket."
+"Klarvattnet är fri från orcher. Uppenbarligen sitter de fast i 
Estenträsket."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:186
 msgid ""
@@ -2386,13 +2414,12 @@
 "Port is free of Orcs. Apparently they're bogged down in the swamp of Esten."
 msgstr ""
 "Det är viktigt, och inte bra. Huvuddelen av orchhären befinner sig mellan "
-"skogen och Sunnanvik, så den vägen är spärrad. Men, vägen till 
Klarvattnets "
-"hamn är fri från orcher. Tydligen har de fastnat i Estenträsket."
+"skogen och Sunnanvik, så den vägen är spärrad. Men, vägen till 
Klarvattnet "
+"är fri från orcher. Tydligen har de fastnat i Estenträsket."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:224
 msgid "I propose we join forces, and make a brake for Clearwater Port."
-msgstr ""
-"Jag föreslår att vi går samman och försöker ta oss till Klarvattnets 
hamn."
+msgstr "Jag föreslår att vi går samman och försöker ta oss till 
Klarvattnet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:229
 msgid ""
@@ -2483,8 +2510,8 @@
 "Fair enough, we will head for Clearwater Port. Thank You Elilmaldur-"
 "Rithrandil, I will remember your hospitality!"
 msgstr ""
-"Då säger vi så, vi går mot Klarvattnets hamn. Tack, Elilmaldur. 
Rithrandil, "
-"jag skall komma ihåg er gästfrihet!"
+"Då säger vi så, vi går mot Klarvattnet. Tack, Elilmaldur-Rithrandil, jag "
+"skall komma ihåg er gästfrihet!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:328
 msgid ""
@@ -2499,7 +2526,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:4
 msgid "Rough Landing"
-msgstr ""
+msgstr "HÃ¥rd landning"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:27
 msgid ""
@@ -2527,10 +2554,13 @@
 "and much of the fleet has been scattered. Lord Typhon suggests stopping at a "
 "group of small windswept islands to regroup."
 msgstr ""
+"Eldaric har tagit in vatten och stora delar av flottan har skingrats efter "
+"ensärskilt svår rad av stormar. Furst Typhon föreslår att man skall 
lägga "
+"till vid en liten grupp av vindpinade öar för att omgruppera."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:163
 msgid "I don't think I can take much more of this. I'm feeling I'll!"
-msgstr ""
+msgstr "Jag tror inte jag står ut med mycket mer av det här. Jag mår illa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:169
 msgid ""
@@ -2538,38 +2568,44 @@
 "the only place to stop with soft sand beaches to make landfall. . . The "
 "Nagas like to scavenge metal from ships that they capture here."
 msgstr ""
+"Var försiktiga, öarna är inte säkra. Detta är naga-folkets territorium. 
Men "
+"det är det enda ställe som har mjuka sandstränder som vi kan lägga till "
+"vid... Naga-folket samlar ihop metall från de skepp som de kan kapa här."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:175
 msgid "Prey! Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Byte! FÃ¥nga dem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:181
 msgid "The fleet must regroup here. We have to defeat these monsters."
-msgstr ""
+msgstr "Flottan måste omgruppera här. Vi måste besegra monstren."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:283
 msgid "We've defeated the Nagas. The fleet should be able to regroup here."
-msgstr ""
+msgstr "Vi har besegrat naga-folket. Flottan kan omgruppera nu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:289
 msgid ""
 "The next time we see land, it should be the great continent to the East."
-msgstr ""
+msgstr "Nästa gång vi ser land, så blir det den stora kontinenten i öst."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:295
 msgid ""
 "I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost there."
 msgstr ""
+"Det skall bli skönt när den här resan är över. Vi är nästan framme. 
Nästan "
+"framme."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:325
 msgid "I think we're being followed. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Jag tror att någon följer efter oss..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:335
 msgid ""
 "We were too slow. . . The fleet will be scattered to the four corners of the "
 "world!"
 msgstr ""
+"Vi var för långsamma... Nu kommer flottan att skingras åt väderstreck! "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:5
 msgid "Sewer of Southbay"
@@ -2966,7 +3002,7 @@
 "\n"
 "Seger:\n"
 "@Döda draken\n"
-"@För att visa ditt hjältemod: döda draken och besegra alla fiender\n"
+"@Hjältemod: döda draken och besegra alla fiender\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
@@ -3052,7 +3088,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:4
 msgid "The Fall"
-msgstr ""
+msgstr "Höst"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:26
 msgid ""
@@ -3070,7 +3106,7 @@
 "@Besegra Wesfolkets ledare\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
-"# Kung Eldaric IV dör\n"
+"#Kung Eldaric IV dör\n"
 "#Orcherna dödar Wesfolkets ledare\n"
 "#Dragen tar slut"
 
@@ -3079,6 +3115,8 @@
 "Summer passes into fall, and King Eldaric fortifies his frontiers. It is not "
 "long before the first orcish scouts are spotted. War has come to the valley."
 msgstr ""
+"Sommaren går över i höst, och Kung Eldaric förstärker sina gränser. Det 
går "
+"inte lång tid förrän de första orchspejarna siktas. Kriget har nått 
dalen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:163
 msgid ""
@@ -3087,12 +3125,18 @@
 "in the mountains. I have my personal guards holding the pass to the North, "
 "but they won't be able to last long. . . We must evacuate our home."
 msgstr ""
+"Haldric, det har inte gått väl! Orcherna har kommit. Vi mötte dem i "
+"Nordborgen, men de var för många. De kommer dessutom från bergen i öster. 
"
+"Mina personliga vakter håller passet i norr, men det kommer inte att kunna "
+"hålla stånd så länge... Vi måste evakuera vårt hem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:169
 msgid ""
 "That's awful! And it only gets worse. That Wesfolk rabble has set up shop "
 "again in the South Pass. . ."
 msgstr ""
+"Det är för hemskt! Och det blir bara värre. Wesfolk-slöddret har kommit "
+"tillbaka och slagit läger i sydpasset."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:175
 msgid ""
@@ -3100,108 +3144,119 @@
 "that Wesfolk scum and flee to the South. Our home is lost. . . We must make "
 "haste."
 msgstr ""
+"Det är enda vägen ut ur dalen! Detta är katastrof! Vi måste besegra "
+"Wesfolksavskummet och fly söderut. Vårt hem är förlorat... Vi måste 
skynda "
+"oss."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:181
 msgid "So HUMAN, care to make your final stand?"
-msgstr ""
+msgstr "Nå MÄNNISKA, sätt upp ditt sista fäste!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:187
 msgid "Die! Die! Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Dö! Dö! Dö!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:193
 msgid "This is going to get ugly. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Det här blir inte vackert..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:202
 msgid "Hurry! Only death awaits in this valley!"
-msgstr ""
+msgstr "Skynda er! Endast döden finns i den här dalen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:246
 msgid "Ummm, I evoke surrender. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Hm, jag kapitulerar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:252
 msgid "Nay! Off with your hea- - -"
-msgstr ""
+msgstr "Nej! Av med ditt huv-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:258
 msgid ""
 "But I can help! Really! You could use me and my men's skills on the long "
 "road ahead!"
 msgstr ""
+"Men jag kan hjälpa er! Faktiskt! Ni kan använda mig och mina mannars "
+"färdigheter på vägen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:264
 msgid "Haldric, what say you on this matter?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, vad säger du om detta?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:274
 msgid "I think that your skills may be useful. You may join us."
 msgstr ""
+"Jag tror att era färdigheter kan komma till nytta. Ni får följa med oss."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:280
 msgid "Let there be peace between us, our survival depends on it."
-msgstr ""
+msgstr "Låt fred råda oss emellan, vår överlevnad hänger på detta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:306
 msgid "So what shall I call you?"
-msgstr ""
+msgstr "SÃ¥ vad ska jag kalla dig?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:311
 msgid "The Lady Outlaw will do."
-msgstr ""
+msgstr "Fru Laglös går bra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:327
 msgid "Your word can't be trusted. Prepare to meet your Gods!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi kan inte lita på dig. Bered dig på att möta dina gudar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:332
 msgid "Arrogant fools! (Reaches into pocket) POOF!"
-msgstr ""
+msgstr "Arroganta dårar! (Griper efter något i fickan) POFF!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:338
 msgid "Argh, she's gone. Next time, more sword, less chat."
-msgstr ""
+msgstr "Argh, hon försvann. Nästa gång blir det mer svärd och mindre prat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:344
 msgid ""
 "She's clever! Maybe I made the wrong choice. Well, at least she left some of "
 "her gold behind. . ."
 msgstr ""
+"Hon är smart! Jag träffade kanske fel val. Nå, hon lämnade i alla fall 
lite "
+"guld efter sig..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:368
 msgid ""
 "Son, you must lead our people through the South Pass. I will remain behind "
 "to hold off these vile monsters for as long as I can."
 msgstr ""
+"Min son, du måste leda vårt folk genom sydpasset. Jag stannar kvar och "
+"håller tillbaka dessa vidriga monster så länge jag kan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:373
 msgid "But Father!"
-msgstr ""
+msgstr "Men far!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:378
 msgid "It's the only way. Go now, and don't look back! Luck be with you!"
 msgstr ""
+"Det är enda sättet. Gå nu, och titta inte tillbaka! Må lyckan stå dig 
bi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:401
 msgid "We're surrounded! The Orcs have taken the southern pass! All is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi är omringade! Orcherna har tagit södra passet! Allt är 
förlorat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:414
 msgid "We're surrounded! I can see their re-enforcements! All is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi är omringade! Jag ser deras förstärkningar! Allt är förlorat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:428
 msgid "Our Home! Where shall we go!"
-msgstr ""
+msgstr "Vårt hem! Vart ska vi nu ta vägen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:433
 msgid "There can be no looking back! We must go South."
-msgstr ""
+msgstr "Vi kan inte gå tillbaka! Vi måste gå söderut!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:4
 msgid "The Midlands"
-msgstr ""
+msgstr "Midländerna"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:27
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:27
@@ -3225,6 +3280,8 @@
 "Prince Haldric leads his refugee band into the Midlands and smoke is in the "
 "air."
 msgstr ""
+"Prins Haldric ledde grupp flyktingar in i Midländerna där rök hängde i "
+"luften."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:163
 msgid ""
@@ -3232,51 +3289,56 @@
 "civilised way to fight a war! Look there, there are still Orcs about.. . To "
 "arms!"
 msgstr ""
+"Det var som vi misstänkte, orcherna har överfallit Midländerna. De här 
är "
+"inte ett civiliserat sätt att för krig! Titta, det finns fortfarande orcher 
"
+"här... Till vapen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:169
 msgid "Alright! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja! Anfall!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:175
 msgid "Feel my wrath you Orcish scum!"
-msgstr ""
+msgstr "Känn min vrede, ditt avskum!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:181
 msgid "HUMANS. . . I see humans!"
-msgstr ""
+msgstr "MÄNNISKOR... Jag ser människor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:187
 msgid ""
 "Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the front."
 msgstr ""
+"Ha, Hogar! Du sa ju att vi inte skulle få nåt att göra så här långt 
från "
+"fronten."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:193
 msgid "Shut yer mouth! Let's just get 'em."
-msgstr ""
+msgstr "HÃ¥ll klaffen! PÃ¥ dem bara."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:208
 msgid "SE - The Oldwood. Enter at Your Own Risk!"
-msgstr ""
+msgstr "SÖ - Gammelskogen. Inträde sker på egen risk!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:222
 msgid "SW - Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "SV - Sunnanvik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:244
 msgid "What? More humans here? Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Vad! Fler människor? På dem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:272
 msgid "How'd they get behind us? I hate to miss such tasty meat."
-msgstr ""
+msgstr "Hur hamnade de bakom oss? Jag avskyr att missa sådant smakligt kött."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:295
 msgid "Better him than me! Reserves!"
-msgstr ""
+msgstr "Hellre han än jag! Reserver!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:317
 msgid "Holgar was a fool! Reserves!"
-msgstr ""
+msgstr "Holgar var en dåre! Reserver!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:339
 msgid ""
@@ -3284,28 +3346,37 @@
 "guard. The main body of their forces is on the road to Southbay. It is an "
 "army of nightmarish size."
 msgstr ""
+"Stopp där! Ni kan inte komma förbi. Ni har redan snubblat på orchernas "
+"eftertrupp. Huvuddelen av deras styrkor är på vägen till Sunnanvik. Det 
är "
+"en mardrömsstor armé."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:345
 msgid ""
 "I'm Haldric, my father was King Eldaric IV in the lands North-West of here. "
 "Soldier, aren't you on the wrong side of the lines?"
 msgstr ""
+"Jag är Haldric, min far var Kung Eldaric IV i länderna nordväst 
härifrån. "
+"Soldat, är inte du på fel sida av trupplinjen?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:351
 msgid ""
 "They overran my post. I got hit on the head pretty good, when I came to the "
 "Orcish army had already passed my position."
 msgstr ""
+"De överföll min post. Jag fick ett rätt hårt slag i huvudet, och när jag 
kom "
+"till sans igen hade orcherarmén redan passerat min position."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:357
 msgid "Tell me, how fares Southbay?"
-msgstr ""
+msgstr "Berätta, hur går det för Sunnanvik?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:363
 msgid ""
 "Southbay won't fall without one hell of a fight, sir. They'll stand to the "
 "last! I only wish I was there!"
 msgstr ""
+"Sunnanvik faller inte utan en rejäl kamp, ers nåd. De kommer att slåss 
till "
+"siste man! Jag önskar att jag vore med!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:369
 msgid ""
@@ -3313,32 +3384,38 @@
 "have to risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
+"Nå, vi kan inte vända tillbaka, och vägen framför oss är blockerad... 
Jag "
+"antar att vi måste ta risken att gå genom Gammelskogen och sedan ta oss "
+"därifrån till Klarvattnet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:375
 msgid ""
 "Oh great, now a forest. I should have stayed at home and took my chances "
 "with the Orcs!"
 msgstr ""
+"Toppen, nu ska vi in i skog. Jag visste att jag skulle stanna hemma och "
+"tagit hand om orcherna där!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:381
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:487
 msgid "Sir, if you don't mind, I'll go with you."
-msgstr ""
+msgstr "Herre, om du inte har något emot det så vill jag följa med er."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:387
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:493
 msgid "On we go. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Då går vi då..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:400
 msgid ""
 "We have run out of time. . . We'll be trapped in the midlands when winter "
 "comes!"
 msgstr ""
+"Tiden är ute... Vi kommer att vara fångade i Midländerna när vintern 
kommer!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:4
 msgid "The Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "Gammelskogen"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:26
 msgid ""
@@ -3365,30 +3442,38 @@
 "overhead, blocking almost all of the light. . . The ominous noises of the "
 "deep woods echo all around."
 msgstr ""
+"Haldric och hans följeslagare har kommit till hjärtat av Gammelskogen. 
Vägen "
+"smalnar snabbt och övergår i en stig. Grenar sträcker sig högt däruppe, 
och "
+"blockerar nästa ljuset... Den djupa skogens olycksbådande ljud ekar omkring 
"
+"dem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:208
 msgid ""
 "Will this evil forest ever end! There are mosquitoes as big as my fist in "
 "here, and these nasty old trees are giving me the creeps."
 msgstr ""
+"Tar den här onda skogen aldrig slut! Myggorna är stora som knytnävar, och 
de "
+"här otäcka gamla träden ger mig kalla kårar. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:213
 msgid ""
 "This isn't so bad. Haldric's kind are such a suspicious lot when it comes to "
 "these sorts of things."
 msgstr ""
+"Det är inte så farligt. Haldrics sort är misstänksamma när det gäller 
sådana "
+"här saker."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:218
 msgid "Quiet. Listen, I think I hear something."
-msgstr ""
+msgstr "Tyst. Lyssna. Jag tror att jag hör något."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:223
 msgid "All I hear are more tree-foes!"
-msgstr ""
+msgstr "Allt jag hör är fler trädfiender!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:228
 msgid "That tree, it speaks! No- No- We are tree-friends, really!"
-msgstr ""
+msgstr "Det där trädet, det talar! Nej- Nej- Vi är trädvänner, vi lovar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:233
 msgid ""
@@ -3396,48 +3481,58 @@
 "must be less worse than these new monsters that have come to plague us. They "
 "cut the trees, and burn the trees for no reason at all!"
 msgstr ""
+"Ditt släkte har kommit med era yxor, som de trädvänner ni är. Men ni är 
ändå "
+"bättre än de där nya monstren som har kommit för att plåga oss. Det 
hugger "
+"ner träded, och bränner dem utan någon som helst anledning!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:238
 msgid ""
 "You claim to be a tree-friend, so be a tree-friend now. For we are in dire "
 "need, or you may meet your fate with the rest of these monsters."
 msgstr ""
+"Vi är i stor nöd, och du säger att du är en trädvän, så var det nu 
då. "
+"Annars kan du få möta ditt öde med resten av monstren."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:243
 msgid "We will help. (Quietly) Be careful with the trees."
-msgstr ""
+msgstr "Vi hjälper er. (Tyst) Var försiktig med de här träden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:248
 msgid "What! What are you looking at me for?"
-msgstr ""
+msgstr "Vad! Vad tittar du på mig för?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:262
 msgid ""
 "The temple has already been looted, however the entrance to it's catacombs "
 "seem to be blocked by a wall of magical energy."
 msgstr ""
+"Templet har redan plundrats, men ingången till katakomberna verkar vara "
+"blockerade av nån vägg av magisk energi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:271
 msgid "Stupid stinking trees, we'll show you!"
-msgstr ""
+msgstr "Dumma stinkande träd, vi ska visa er!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:280
 msgid "Chop 'em down. It's cool in these woods, I think we need a fire!"
 msgstr ""
+"Hugg ner dem. Det är svalt bland träden, jag tycker vi behöver elda lite!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:292
 msgid ""
 "Without the help of these tree-folk we'll be trapped in these woods till we "
 "die! There will be nothing to hold the Orcs back!"
 msgstr ""
+"Utan hjälp från det här trädfolket är vi fångna här i skogen tills vi 
dör! "
+"Det kommer inte att finnas någon som håller tillbaka orcherna!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:297
 msgid "Stupid tree-folk."
-msgstr ""
+msgstr "Dumma trädfolk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:310
 msgid "We've defeated the Orcs"
-msgstr ""
+msgstr "Vi har besegrat orcherna"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:315
 msgid ""
@@ -3446,12 +3541,18 @@
 "these buildings of stone. Our roots may be slow, but they are strong, we "
 "will eventually claim all of the stones back for the earth."
 msgstr ""
+"Denna dag har du visat dig värdig att vara en trädvän. Under lång tid har 
"
+"ditt släkte bara kommit för att skada mitt folk med vassa klingor. Ni 
kommer "
+"och bygger era stenbyggnader. Våra rötter är långsamma, men starka, och 
så "
+"småningom kommer vi att återbörda alla stenar till jorden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:320
 msgid ""
 "Well, I suspect you won't have to worry about my kind for much longer. The "
 "Orcs have come, and they are taking this Isle!"
 msgstr ""
+"Tja, jag antar att ni inte kommer att behöva oroa er för min sort mycket "
+"längre. Orcherna har kommit och de håller på att ta över ön!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:325
 msgid ""
@@ -3459,10 +3560,13 @@
 "Orcs are gone as well. We were here before all others, and I suspect the we "
 "will be here in the end."
 msgstr ""
+"Hmmmm, vi folk kom hit före ditt, och vi kommer fortfarande att vara kvar "
+"när orcherna försvunnit. Vi var här före alla andra, och jag misstänker 
att "
+"vi kommer att vara kvar till ända slutet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:330
 msgid "Can you help us fight the Orcs?"
-msgstr ""
+msgstr "Kan du hjälpa oss mot orcherna?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:335
 msgid ""
@@ -3471,22 +3575,30 @@
 "people some time ago one of your kings trapped an evil Lich in the catacombs "
 "of the temple at the heart of the wood. We were there, we were watching."
 msgstr ""
+"Mitt släkte är bundna till skogen, och skulle inte vara till mycket hjälp "
+"utanför våra gränser. Men kanske kan vi fortfarande bistå er. I ett krig 
för "
+"länge sedan, fångade en av era kungar en ond häxmästare i katakomberna i "
+"templet i hjärtat av skogen. Vi var där, vi såg det."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:341
 msgid ""
 "After we drove your kind off we figured out how to break the spell that "
 "holds the Evil in the catacombs, and keeps others from entering them."
 msgstr ""
+"Efter att vi drivit bort ert folk listade vi ut hur man skulle bryta "
+"besvärjelsen som håller den onde fången och andra borta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:346
 msgid "This helps us how?"
-msgstr ""
+msgstr "Och hur hjälper detta oss?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:351
 msgid ""
 "The Lich was carrying a powerful artifact. We know, we can feel it. This "
 "artifact may aid you in your quest."
 msgstr ""
+"Häxmästaren bar på en mäktig artefakt. Vi vet, för vi kan känna dess 
kraft. "
+"Den här tingesten kan kanske hjälpa er."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:356
 msgid ""
@@ -3494,14 +3606,17 @@
 "it with us from the East. We thought it was lost in the war with your "
 "people, when Lich-Lord Lenvan fell!"
 msgstr ""
+"Han måste syfta på Eldrubinen. Det var vår mest kraftfulla artefakt. Vi 
hade "
+"med oss den från öst. Vi trodde att den försvann i kriget med ert folk, 
när "
+"häxmästarfursten Lenvan föll!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:361
 msgid "At this point we need all of the help we can get!"
-msgstr ""
+msgstr "I det här läget behöver vi all hjälpa vi kan få!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:366
 msgid "Then I will open the catacombs for you. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Då öppnar jag katakomberna åt er..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:377
 msgid ""
@@ -3509,10 +3624,13 @@
 "with that Orcish scum, I can't bring myself to fight against one of the "
 "greatest leaders of my people."
 msgstr ""
+"Unge prins, även om häxmästarfurstarna har förrått oss och kämpar på "
+"orcheras sida, så klarar jag inte att slåss mot en av mitt folks största "
+"ledare."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:382
 msgid "Lady, why would you let those monsters lead your people?"
-msgstr ""
+msgstr "Ers nåd, varför lät ni dessa monster leda ert folk?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:392
 msgid ""
@@ -3521,12 +3639,19 @@
 "our greatest leaders, he lead our escape in the West. Albeit, after being "
 "down in that hole for so long I don't imagine he's too happy."
 msgstr ""
+"Jämfört med att förlora vårt krig i väst, sedan kriget med ert folk som "
+"flyktingar, och den här orchaffären, så var det inte så illa. 
Häxmästarfurst "
+"Lenvan var en av våra största ledare, och han ledde vår flykt i väst. Men 
"
+"jag kan tänka mig att han inte är så glad efter all denna tid nere i det 
där "
+"hålet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:397
 msgid ""
 "Uh-huh. Have you considered that the unholy act of turning your best and "
 "brightest into undead is what causes them to fall into darkness?"
 msgstr ""
+"Hoppsan. Har du tänkt på att det kanske är det oheliga i att göra era 
bästa "
+"och mest namnkunniga till vandöda som gör att de faller i ondskans grepp?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:402
 msgid ""
@@ -3534,11 +3659,14 @@
 "scout the road ahead. We need to know if we can make it to Southbay. I'll "
 "return in a few days."
 msgstr ""
+"Vi får vänta med den debatten till senare. Jag kan fortfarande vara "
+"användbra för er. Jag ska spana längre fram på vägen. Vi måste veta att 
vi "
+"verkligen kan ta oss till Sunnanvik. Jag återkommer om ett par dagar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:416
 msgid ""
 "We have run out of time. . . We'll be trapped in these woods until we die!"
-msgstr ""
+msgstr "Tiden är ute... Vi är fångna i den här skogen till vi dör!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:4
 msgid "The Plan"
@@ -3546,7 +3674,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:139
 msgid "So what is your plan?"
-msgstr "Har du någon plan?"
+msgstr "Så vad har du för plan?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:144
 msgid ""
@@ -3554,12 +3682,17 @@
 "secure our place in this new land. Then if the Orcs return, hopefully "
 "they'll go looking for our not so loyal Elven allies first."
 msgstr ""
+"Vi ska övertyga Jevyan om att vi gav Eldrubinen till alverna för att få "
+"tillträde till det här nya landet. När sen orcherna kommer, om de gör 
det, "
+"så kommer de söka efter våra inte så lojala vänner alverna först."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:149
 msgid ""
 "Haldric, that's devious. I kind of like this plan. But you spoke a pact with "
 "the Elves, you'll be expected to come to their aid."
 msgstr ""
+"Haldric, det där är både slugt och elakt. Jag tycker om det. Men du har en 
"
+"pakt med alverna, de förväntas att du bistår dem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:154
 msgid ""
@@ -3568,6 +3701,10 @@
 "assult must fall on somebody else. Who knows, maybe I won't even come to "
 "their aid at all-"
 msgstr ""
+"Ja, och vi kan komma till deras hjälp. Vi måste väga våra valmöjligheter 
när "
+"- och om - den tiden kommer. Om orcherna återvänder i större antal kommer "
+"tyngden av deras anfall att landa på någon annan. Vem vet, jag kanske inte "
+"kommer och hjälper dem alls. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:159
 msgid ""
@@ -3575,16 +3712,20 @@
 "on your pact with the Elves. It's not like you can tell people what I "
 "overheard."
 msgstr ""
+"Många kommer att kalla dig feg. De kommer att säga att du bröt din pakt 
med "
+"alverna. Man kan ju inte säga det jag hörde till folk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:164
 msgid ""
 "Recent events have taught me one thing: that survival trumps honour. "
 "Besides, they won't be screaming at me- I'll be dead."
 msgstr ""
+"Dessa händelser har lärt mig en sak: överlevnad kommer före heder. 
Förresten "
+"kommer de inte att skrika åt mig - jag kommer att vara död."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:169
 msgid "WHAT!"
-msgstr ""
+msgstr "VAD!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:174
 msgid ""
@@ -3593,6 +3734,11 @@
 "point. Jessica, you're going to forge a very official looking treaty, in "
 "which we give the Elves the Ruby of Fire, in return for our place here."
 msgstr ""
+"Jag kommer att vara död. Vi kan ju inte bara säga att vi gav bort "
+"Eldrubinen, eller skicka brev till Jevyan. Vi kommer ju att säga det, men "
+"det är inte det som är poängen. Jessica, jag vill att du ska skriva ett "
+"falskt väldigt officiellt avtal, i vilket vi ger alverna Eldrubinen som "
+"lösen för att vi får bo här."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:179
 msgid ""
@@ -3601,28 +3747,39 @@
 "after word of the treaty is spread to the Orcs, but before he has a chance "
 "to read my undead mind. . ."
 msgstr ""
+"Jag ska möta Jevyan, och om ryktena om hans kraft är sanna, så kommer han "
+"att rota igenom fram avtalet på mitt krossade lik. Sen ska ni förgöra 
Jevyan "
+"efter att avtalet kommit till orchernas kännedom, men innan han får chans "
+"att läsa mitt vandöda sinne..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:184
 msgid ""
 "Haldric! I won't do it. . . I won't help. What is it with your kind, always "
 "rushing to a fool's death. Who'll lead these people?"
 msgstr ""
+"Haldric! Jag gör det inte... Jag kommer inte hjälpa dig. Vad är det med 
ert "
+"slag, när ni alltid måste rusa rakt in i dödens käftar. Vem ska leda alla 
"
+"dessa människor?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:189
 msgid ""
 "You will. I wouldn't have made it this far without you. We really have to "
 "convince Jevyan-"
 msgstr ""
+"Det ska du. Jag hade inte kommit så här långt utan dig. Vi måste 
övertyga "
+"Jevyan att-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:194
 msgid "Haldric, this is ridiculous! I- -"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, det här är löjligt! Jag-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:227
 msgid ""
 "There is no way I'm letting you go through with this Sir! Over our dead "
 "bodies, right Jessica?"
 msgstr ""
+"Inte en chans att jag låter detta passera, herre! Över våra döda kroppar, 
"
+"eller hur Jessica?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:232
 msgid "Right!"
@@ -3630,11 +3787,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:237
 msgid "I'll do it sir."
-msgstr ""
+msgstr "Jag gör det, herre."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:242
 msgid "No. I can't ask you to do this."
-msgstr ""
+msgstr "Nej, Jag inte inte begära att någon annan gör detta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:247
 msgid ""
@@ -3642,16 +3799,21 @@
 "Clearwater Port, and once again when your ships rescued me. I'll not be "
 "denied in this a third time!"
 msgstr ""
+"Du har redan förnekat mig en ärofull död två gånger. Första gången 
när du "
+"kom till Klarvattnet, och andra gången när dina skepp räddade mig. Jag "
+"tänker inte låta den förnekas mig igen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:252
 msgid "No, this is my sacrifice to make!"
-msgstr ""
+msgstr "Nej, det är mitt offer!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:258
 msgid ""
 "Sir, my family has been slaughtered, and my home lost. All I long for is to "
 "join them. Give me this honourable death. . . Please sir! I beg of you!"
 msgstr ""
+"Herre, min familj har slaktats, och mitt hem är förlorat. Allt jag vill är 
"
+"att återse dem. Ge mig denna årofulla död... Snälla! Herre, jag ber dig!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:263
 msgid ""
@@ -3659,6 +3821,9 @@
 "alone, with no honourable way of joining them. I want to look that monster "
 "Jevyan in the eye before I go! I won't be denied!"
 msgstr ""
+"När konflikten är över måste jag lida mig igenom många långa år i 
ensamhet, "
+"utan någon ärofull väg att förena mig med dem. Jag vill se det där 
monstret "
+"Jevyan i ögonen innan jag dör! Jag tänker inte låta mig förnekas!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:268
 msgid ""
@@ -3666,6 +3831,9 @@
 "of Jevyan himself. We can't have an illiterate Orc or mindless Skeleton "
 "getting the treaty. We will honour your sacrifice."
 msgstr ""
+"Nåväl, om du nu inte kan övertalas att låta bli. Kom ihåg, du MÅSTE 
dödas av "
+"Jevyan själv. Vi kan inte låta en analfabet till orch eller ett viljelöst "
+"skelett få tag på avtalet. Vi kommer att hedra ditt offer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:273
 msgid ""
@@ -3673,10 +3841,13 @@
 "to me. I want to rest in the ground, not be some mindless undead slave for "
 "all eternity!"
 msgstr ""
+"Hedra mig genom att förgöra Jevyan! Helst innan han hinner göra onaturliga 
"
+"saker med mig. Jag vill vila i jorden, inte bli nån viljelös vandöd slav i 
"
+"all evighet!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:278
 msgid "We'll make sure. I promise."
-msgstr ""
+msgstr "Det ska vi se till. Du har mitt ord."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:283
 msgid ""
@@ -3685,10 +3856,13 @@
 "Sheesh. . . What is your kind's infatuation with rushing to an 'honourable "
 "death'?"
 msgstr ""
+"Vi måste låta en av orcherledarna fly tillbaka till Gröna ön med tron att 
"
+"alverna har Eldrubinen. Äsch... Vad är det med er sort och er förtjusning "
+"att rusa mot en hedersam död egentligen?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:4
 msgid "The Swamp of Esten"
-msgstr ""
+msgstr "Estenträsket"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:159
 msgid ""
@@ -3696,6 +3870,8 @@
 "of Esten. In the centre of that very swamp a shroud of fog descends over "
 "Young Prince Haldric."
 msgstr ""
+"Under stor oro leder Haldric sin grupp flyktingar till Estenträsket. I "
+"mitten av träsket sänker sig en dimridå över unge Prins Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:165
 msgid ""
@@ -3703,80 +3879,94 @@
 "cult. . . Before these troubles started we used to have to clear the swamp "
 "every spring and fall."
 msgstr ""
+"Det här känns inte alls bra. Det här hemska träsket och dess galna 
sekt... "
+"Innan allt det här började så brukade vi få rensa upp här i träsket 
varje "
+"höst och vår. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:171
 msgid ""
 "I suppose with the rampaging bands of murderous Orcs roaming about that "
 "hasn't been done in a while."
 msgstr ""
+"Med tanke på de de mordiska orchernas framfart så antar jag att det inte 
har "
+"blivit gjort på länge."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:177
 msgid ""
 "I miss the Orcs. . . We go all this way, and (SNIFF) what a lovely smell we "
 "have discovered."
 msgstr ""
+"Jag saknar orcherna. Vi går hela den här vägen, och (SNIFF) vilken 
underbar "
+"doft vi hittade."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:183
 msgid "This is too quiet. I don't like this one bit, not one bit at all."
-msgstr ""
+msgstr "Det är för tyst här. Jag gillar inte det här ett enda dugg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:189
 msgid "Wait, I think I hear Something. . . To Arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Vänta, jag tror jag hör något... Till vapen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:235
 msgid "Careful, you don't know what's lurking in there!"
-msgstr ""
+msgstr "Försiktigt, du vet inte vad som lurar där inne!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:247
 msgid ""
 "Back you vile--- Oh, sorry I thought you were undead. When are those goofs "
 "in Clearwater Port Going to clear the swamp again?"
 msgstr ""
+"Tillbaka du vidrige - Åh, förlåt, jag trodde att du var vandöd. När ska 
de "
+"där fånarna från Klarvattnet rensa träsket igen?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:252
 msgid "Maybe they'll clear it SOME TIME AFTER THE APOCALYPSE is over!"
-msgstr ""
+msgstr "Kanske NÅN GÅNG EFTER ATT APOKALYPSEN är över!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:257
 msgid "Oooh! I take it you wouldn't mind if I helped out?"
-msgstr ""
+msgstr "Oooh! Jag antar att du inte har nåt emot att jag hjälper till?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:273
 msgid "Hey, there's somebody hidden in the temple. Ack! Hold there!"
-msgstr ""
+msgstr "Någon gömmer sig i templet. Hallå! Stopp där!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:323
 msgid "You find treasure worth 50 pieces of gold in the temple"
-msgstr ""
+msgstr "Du finner en skatt värd 50 guldstycken i templet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:386
 msgid "SW - The Oldwood Forest. Enter at Your Own Risk!"
-msgstr ""
+msgstr "SV - Gammelskogen. Inträde på egen risk!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:398
 msgid "May I live forever in Undeath!"
-msgstr ""
+msgstr "Må jag leva för alltid som vandöd!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:410
 msgid "Ohhh! To be risen again!"
-msgstr ""
+msgstr "Ohhh! För att väckas på nytt!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:422
 msgid "A prayer for life immortal!"
-msgstr ""
+msgstr "En bön för evigt liv!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:445
 msgid ""
 "I don't know who you are, but you can't continue down this road! There is an "
 "army of those Orcs bigger than any army I've ever seen just down the road!"
 msgstr ""
+"Jag vet inte vilka ni är, men ni kan inte fortsätta på den här vägen! 
Längre "
+"fram på vägen finns en orcherarmé som är större än nån armé jag 
någonsin "
+"sett!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:451
 msgid ""
 "I'm Haldric, my father was King Eldaric IV in the lands North-West of here. "
 "Soldier have you deserted your post?"
 msgstr ""
+"Jag är Haldric, min far var Kung Eldaric IV i landet i nordväst härifrån. 
"
+"Har du deserterat, soldat?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:457
 msgid ""
@@ -3784,10 +3974,13 @@
 "Trust me, you can't continue down this road sir. Especially with the "
 "refugees, you'll be slaughtered."
 msgstr ""
+"Nej, herre! Jag är den enda överlevande från Klarvattnets "
+"utforskningsstyrka. Tro mig, ers nåd, ni kan inte fortsätta längs den här 
"
+"vägen. Särskilt med tanke på flyktingarna. Ni kommer att bli slaktade."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:463
 msgid "Tell me, does Clearwater Port still stand? Is the port free?"
-msgstr ""
+msgstr "Säg mig, står Klarvattnet fortfarande? Är hamnen öppen?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:469
 msgid ""
@@ -3795,6 +3988,9 @@
 "bodied men and boys into service when I left. That Orcish army is huge, but "
 "they haven't met the main body of our forces yet."
 msgstr ""
+"Så vitt jag vet, ers nåd. Vi har en stor armé, och de höll på att 
utökade "
+"den med alla lämpliga män och pojkar när jag gav mig av. Orcherarmén är "
+"stor, men de har inte stött på huvudstyrkan av vår armé än."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:475
 msgid ""
@@ -3802,18 +3998,24 @@
 "risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for Clearwater "
 "Port or Southbay."
 msgstr ""
+"Nå, vi kan inte vända tillbaka, och vägen framför oss är blockerad. Jag "
+"antar att vi måste ta chansen och gå genom Gammelskogen, och sedan ta oss "
+"till antingen Klarvattnet eller Sunnanvik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:481
 msgid ""
 "Oh great, now a Forest. . . I should have stayed at home and took my chances "
 "with the Orcs!"
 msgstr ""
+"Oh, toppen, en skog... Jag skulle ha stannat hemma och slagits mot orcherna!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:508
 msgid ""
 "We have run out of time. . . We'll be trapped in this swamp when winter "
 "arrives!"
 msgstr ""
+"Tiden är ute... Vi kommer att sitta fast i det här träsket när vintern "
+"kommer!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:4
 msgid "The Vanguard"
@@ -3843,10 +4045,13 @@
 "Orcish threat. On the eve of battle Lady Jessica catches up with Haldric on "
 "a fog covered plain."
 msgstr ""
+"Haldriv och hans följeslagare rusar över slätten för att stävja det 
förnyade "
+"hotet från orcherna. Strax innan slaget börjar hinner Lady Jessica upp "
+"Haldric på en dimbeslöjad slätt."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:207
 msgid "Haldric, the Elves, we can't trust them!"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, alverna, Vi kan inte lita på dem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:213
 msgid "I could have told you that."
@@ -3857,10 +4062,13 @@
 "Haldric, it's bad. The Elves are having second thoughts. They think we might "
 "be more trouble than we're worth. We have to defeat these Orcs decisively."
 msgstr ""
+"Haldric, det ser dåligt ut. Alverna håller på att ångra sig. De tycker 
att "
+"vi innebär mer problem än vi är värda för dem. Vi måste besegra 
orcherna "
+"fullständigt."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:223
 msgid "Well, that sounds reasonable."
-msgstr ""
+msgstr "Det låter förnuftigt."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:228
 msgid ""
@@ -3868,6 +4076,9 @@
 "follow us here the Elves seem content to let us fight it out. Then they said "
 "they would 'deal with the survivors'."
 msgstr ""
+"Fler orcher kommer efter dessa, det garanterar den där Rubinen. Om fler "
+"orcher kommer hit, så kommer alverna att låta oss ta hand om oss själva. 
Sen "
+"sa de att de skull 'ta hand om de överlevande'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:233
 msgid ""
@@ -3875,32 +4086,41 @@
 "prize as the Ruby of Fire just slip away. Especially when he sees that he "
 "has the advantage."
 msgstr ""
+"Jevyan är här... Med sitt husdjur - fladdermusen.Han kommer inte låta ett "
+"sånt byte som Eldrubinen slippa undan. Särskilt när han förstår att han 
har "
+"övertaget."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:238
 msgid ""
 "I have a plan. Jessica, remember that Troll Hole? Here, take the Ruby of "
 "Fire, hide it in the hole."
 msgstr ""
+"Jag har en plan. Jessica, du kommer ihåg trollhålan? Här, ta Eldrubinen 
och "
+"göm den i hålan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:243
 msgid "Haldric! What! Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric! Vad! Varför?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:248
 msgid "Just do it."
-msgstr ""
+msgstr "Gör det bara."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:253
 msgid ""
 "Lt. Aethyr, did these Orcs come on our ships, did they capture the fleet we "
 "sent out?"
 msgstr ""
+"Löjtnant Aethyr, kom de här orcherna med våra skepp? Kapade de flottan vi "
+"skickade ut?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:258
 msgid ""
 "No Sir! They must have seized all of remaining boats on the Green Isle. Our "
 "fleet should be returning any day now."
 msgstr ""
+"Nej herre! De måste ha lagt beslag på alla återstående båtar på Gröna 
ön. "
+"VÃ¥r flotta borde komma tillbaka vilken dag som helst."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:263
 msgid ""
@@ -3908,71 +4128,83 @@
 "beachhead. If they capture our ships all is lost. We will be crushed under a "
 "tide of Orcs."
 msgstr ""
+"Vi är ett folk på flykt, vi måste trycka tillbaka deras förtrupp, och 
säkra "
+"vår ställning på stranden. Om de kapar våra skepp är allt förlorat. Vi 
blir "
+"krossade under en orchernas flodvåg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:277
 msgid "Lady Jessica soon departs. In the distance a voice booms:"
-msgstr ""
+msgstr "Lady Jessica ger sig av. På avstånd dånar en röst."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:296
 msgid ""
 "Drop the gold where it is! We've payed our friends enough. There are humans "
 "about, I can smell 'em!"
 msgstr ""
+"Strunta i guldet! Vi har gett våra vänner nog betalt. Det är människor 
på "
+"färde, jag känner deras lukt!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:306
 msgid "We have run out of time. . . We'll never beat the Orcs to the beach"
-msgstr ""
+msgstr "Tiden är ute... Vi kommer aldrig hinna slå orcherna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:320
 msgid "I've found the Orcs' chest! It's filled with gold."
-msgstr ""
+msgstr "Jag har hittat orchernas kista! Den är fylld med guld."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:353
-#, fuzzy
 msgid "Rhaarg!"
-msgstr "Attack!"
+msgstr "Rhaarg!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:359
 msgid ""
 "How'd they get that thing here? It must have walked across the bottom of the "
 "ocean."
-msgstr ""
+msgstr "Hur fick de hit den där? Den måste ha gått på havets botten."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:381
 msgid ""
 "Never trust the living to do the job of the undead. Prepare to meet the "
 "inevitable!"
 msgstr ""
+"Låt aldrig levande göra ett jobb som de vandöda kan göra bättre. Bered 
er på "
+"det oundvikliga!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:387
 msgid ""
 "The only job of the dead is to remain dead. Prepare to be reunited with the "
 "ground."
 msgstr ""
+"Det enda jobbet de döda ska göra är att fortsätta vara döda. Bered er 
på er "
+"återförening med jorden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:411
 msgid "We must block the human advance!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi måste stoppa människornas framfart!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:433
 msgid "Reserves! We can't let them get to their landing site."
-msgstr ""
+msgstr "Reserver! Vi kan inte låta dem nå deras landstigningsplats."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:448
 msgid ""
 "We've defeated their vanguard. We have to meet the fleet before Jevyan "
 "destroys them, and captures the ships. I hope Jessica makes it back soon."
 msgstr ""
+"Vi har besegrat deras förtrupp. Vi måste sammanstråla med flottan innan "
+"Jevyan kapar skeppen. Jag hoppas Jessica är tillbaka snart."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:481
 msgid ""
 "Ahh, it's great to be home! I'm not much for the politics, but it's great to "
 "be home!"
 msgstr ""
+"Ahh, det känns bra att vara hemma igen! Jag är inte mycker för politik, 
men "
+"det är skönt att vara hemma!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:4
 msgid "Troll Hole"
-msgstr ""
+msgstr "Trollhålan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:260
 msgid ""
@@ -3980,16 +4212,21 @@
 "elven guide leads them to a gaping cave mouth, and they descend into the "
 "darkness."
 msgstr ""
+"Det tar inte lång tid för Haldric och hans följeslagare att komma fram 
till "
+"Bruna kullarna. En alvguide leder dem till en gapande grottöppning, och de "
+"går ner i mörkret."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:266
 msgid "So, does anybody know anything about trolls?"
-msgstr ""
+msgstr "Så, vet nån här något om troll?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:272
 msgid ""
 "I indeed do. They are green, and mean, and will try to crush you like a bug. "
 "They heal very quickly."
 msgstr ""
+"Det gör jag. De är gröna och elaka och kommer att försöka krossa dig som 
en "
+"insekt. De läker väldigt snabbt."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:278
 msgid ""
@@ -3997,22 +4234,27 @@
 "safe to say that the elves wouldn't have sent us down here if they were at "
 "all friendly."
 msgstr ""
+"Hmm... Behöver vi verkligen veta så mycket om trollen. Jag tror det är 
helt "
+"rimligt att anta att alverna inte skulle ha skickat oss hit om de var ens "
+"det minsta vänliga."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:284
 msgid "Fair Enough. Well, let's get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Så är det nog. Nå, nu tar vi dem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:293
 msgid ""
 "We have failed. . . More of the Troll's kin are arriving through the "
 "entrance."
-msgstr ""
+msgstr "VI har misslyckats... Och fler av trollsläktet är på väg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:334
 msgid ""
 "The trolls are beaten. No wonder why the elves are getting us to do their "
 "dirty linens."
 msgstr ""
+"Troll är slagna. Inte att undra på att alverna låter oss tvätta deras "
+"smutsiga byk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:9
 msgid "I can't be finished yet. . . I still have so much more to do."
@@ -4030,7 +4272,7 @@
 msgid ""
 "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of smoke)"
 msgstr ""
-"Bah! Jag tänker inte dö idag! (POFF! Laglösa nåden fösvinner i en 
rökpuff)"
+"Bah! Jag tänker inte dö idag! (POFF! Fru Laglös fösvinner i en rökpuff)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:70
 msgid "Fool of a boy. I never should have followed him."
@@ -4094,9 +4336,9 @@
 "So perilous that a stable trading relationship between the mainland and the "
 "Isle could never be maintained."
 msgstr ""
-"Så levde vi i fred under många sekel. Vägen mellan de länderna i väster 
och "
-"vår ö var i bästa fall svårframkomliga, så till den grad att det aldrig 
gick "
-"att upprätta en stabil handelsförbindelse med fastlandet."
+"Så levde vi i fred under många sekel. Rutten från länderna i väster 
tillvår "
+"ö var i bästa fall svårframkomlig, så till den grad att det aldrig gick 
att "
+"upprätta en stabil handelsförbindelse med fastlandet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:37
 msgid ""
@@ -4260,10 +4502,10 @@
 "of a great battle. Now the swamp is home to an Estfolk imitating cult."
 msgstr ""
 "Flodvägen följer öns största flod mot sydost. Vägen leder till öns 
näst "
-"största stad, Klarvattnets hamn. Om det inte hade varit för krigen med "
-"Estfolket, hade denna stad kunnat vara öns största. Häxmästarfurstarna "
-"besudlade mycket av landet omkring floden under det stora slaget. Träsket 
är "
-"nu hemmet för en Estfolkshärmande kult."
+"största stad, Klarvattnet. Om det inte hade varit för krigen med Estfolket, 
"
+"hade denna stad kunnat vara öns största. Häxmästarfurstarna besudlade 
mycket "
+"av landet omkring floden under det stora slaget. Träsket är nu hemmet för 
en "
+"Estfolkshärmande kult."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-noisle.cfg:5
 msgid ""
@@ -4291,503 +4533,3 @@
 "en vulkan, som nu långsamt sjunker ner i havet. Den gamle kronprinsen i "
 "Sunnanvik lyckades få fotfäste på ön, trots det stridlystna ödlefolket 
på "
 "ön. Det är nog väldigt lite kvar av det fotfästet vid det här laget."
-
-#~ msgid "Epilogue"
-#~ msgstr "Epilog"
-
-#~ msgid ""
-#~ "May Lieutenant Aether have a peaceful journey into the next world, where "
-#~ "he has been proceeded by his wife and loving daughters. For his heroism "
-#~ "in the face of adversity a place of glory is assured in the Halls of "
-#~ "Light. . ."
-#~ msgstr ""
-#~ "Må Löjtnant Aethyr få en fridsam resa till nästa värld, där han 
väntas av "
-#~ "sin fru och sina kära döttrar. För hans hjältemod i svåra stunder har 
han "
-#~ "förtjänat en ärans plats i Ljusets Salar..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Without the Lieutenant's noble sacrifice we would have never carried the "
-#~ "day. We have won a great victory here today."
-#~ msgstr ""
-#~ "Utan Löjtnantens ädla uppoffring skulle vi aldrig ha överlevt dagen. Vi 
"
-#~ "har vunnit en stor seger idag."
-
-#~ msgid ""
-#~ "But dark deeds have been done on all sides. There is now a secret that "
-#~ "only Jessica and I share. I must have your word that what I say will "
-#~ "never be uttered again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Men mörka dåd har utförts på båda sidor. Jessica och jag delar en "
-#~ "hemlighet nu, och jag måste få ert ord på att det jag säger aldrig 
yttras "
-#~ "igen."
-
-#~ msgid "I have followed you this far, I will keep your secret. I pledge."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag har följt dig så här långt, din hemlighet är säker hos mig. Jag 
svär."
-
-#~ msgid "Lord, I shall guard your secret until the time of my death."
-#~ msgstr "Herre, jag ska vakta din hemlighet till den dag jag dör."
-
-#~ msgid "I will take it with me to my Grave."
-#~ msgstr "Jag tar den med mig i graven."
-
-#~ msgid ""
-#~ "I agree, but misfortune may follow you depending on the nature of your "
-#~ "misdeed."
-#~ msgstr "Jag håller med, men ditt illdåd kan föra olycka med sig."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Elves don't have the Ruby of Fire. We perpirated a ruse on the Orcs. "
-#~ "If they return they will come looking for the Elves."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alverna har inte Eldrubinen. Vi har lyckats reta upp orcherna. Om de "
-#~ "återvänder kommer de att leta efter alverna."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To be fair to you Haldric, the Elves were reconsidering their Pact with "
-#~ "us."
-#~ msgstr ""
-#~ "För att vara helt ärlig, Haldric, så har alverna funderat på att bryta 
"
-#~ "pakten med oss."
-
-#~ msgid "Humph. I suspected as much."
-#~ msgstr "Hmpf. Jag misstänkte det."
-
-#~ msgid ""
-#~ "May the Lords of Light have Mercy on you. But, I am bound by my word."
-#~ msgstr "Må Ljusets Herrar beskydda er. Men jag står vid mitt ord."
-
-#~ msgid "Jessica, you hid the Ruby away in that vile Troll Hole? Didn't you?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Jessica, du gömde undan rubinen i den där otäcka trollhålan, eller 
hur?"
-
-#~ msgid "What? Why would you doubt me?"
-#~ msgstr "Vad? Varför tvivlar du på mig?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Orcs that didn't escape in the ships have regrouped. They are "
-#~ "preparing to march on the Elves. We should come to the aide of our new "
-#~ "friends."
-#~ msgstr ""
-#~ "Orcherna som inte flydde i skeppen har omgrupperat sig. De förbereder en "
-#~ "marsch mot alverna. Vi måste hjälpa våra nya vänner."
-
-#~ msgid ""
-#~ "These Orcs are few, but the Elves aren't used to war. Besides we will "
-#~ "have to rely on Elven charity if we are to survive this first winter."
-#~ msgstr ""
-#~ "Orcherna år få, men alverna är inte vana vid krig. Dessutom måste vi "
-#~ "förlita oss på alvernas generositet för att kunna överleva den här 
första "
-#~ "vintern."
-
-#~ msgid ""
-#~ "After that we should build towns in all of the regions that the Elves "
-#~ "have given us. We should move our capital inland, away from the coast. I "
-#~ "hope the children of the good people of the West North, of the Green "
-#~ "Isle, find prosperity in this new land."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sedan bör vi bygga städer i alla de regioner som alverna har givit oss. "
-#~ "Vi borde flytta vår huvudstad inåt landet, bort från havet. Det är min 
"
-#~ "förhoppning att de goda folkens barn av väst-norden, av Gröna ön, 
finner "
-#~ "lycka i detta land."
-
-#~ msgid "So what of the rest of you?"
-#~ msgstr "Vad händer med resten av er?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "I shall go back to my people. It seems we have grown many and strong in "
-#~ "the time I was gone. I will try to convince them of the wisdom of using "
-#~ "the underways to settle new lands."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag återvänder till mitt folk. Det verkar som att vi vuxit talrika och "
-#~ "starka under tiden jag varit borta. Jag ska försöka övertyga dem om "
-#~ "visheten att använda underjorden för att finna nytt land. "
-
-#~ msgid ""
-#~ "I know the way to many places- I think. I want to find out if there are "
-#~ "dwarves in other lands. It's a big world with lots of good mountains. Of "
-#~ "that I am sure."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag är en berest man - tror jag. Jag vill ta reda på om det finns 
dvärgar "
-#~ "i andra länder. Det är en stor värld med många goda berg. Det är jag "
-#~ "säker på."
-
-#~ msgid ""
-#~ "We have lost much in the last months, but we should not lost all of our "
-#~ "knowledge. I will go forth amongst the people and spread wisdom, and see "
-#~ "about establishing a new order of Mages in this new land."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vi har förlorat mycket de senaste månaderna, men vi har inte förlorat 
all "
-#~ "vår kunskap. Jag skall gå ut bland folk och sprida visdom, och se om jag 
"
-#~ "kan etablera en ny magikerorden i detta vårt nya land. "
-
-#~ msgid ""
-#~ "I am but a humble servant of the Crown. I will establish a new order of "
-#~ "knights for a new land. For a new King, if you will allow me to serve "
-#~ "under your banner."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag är blott en kronans ödmjuke tjänare. Jag skall bilda en ny "
-#~ "riddarorden för ett nytt land. För en ny kung, om du låter mig tjäna "
-#~ "under din fana."
-
-#~ msgid "Excellent."
-#~ msgstr "Utmärkt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "I suppose I am King Haldric now. Hmm. . . but what to call this new "
-#~ "kingdom?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag antar att jag är Kung Haldric nu. Hmm... Men vad skall vi kalla vårt 
"
-#~ "nya rike?"
-
-#~ msgid "May I make a suggestion?"
-#~ msgstr "Får jag komma med ett förslag?"
-
-#~ msgid "Sure."
-#~ msgstr "Visst."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The word Wesfolk is from your old tongue. It means 'People of the West'. "
-#~ "The Elves call us the people of the West North. Under the same old tongue "
-#~ "that would be 'Wes Noth'. So I suggest 'Wesnoth'."
-#~ msgstr ""
-#~ "På ert gamla tungomål betyder ordet Wesfolk 'Folket från Väster'. 
Alverna "
-#~ "kallar oss folket från väst-norden. På samma språk blir detta 'Wes 
Noth'. "
-#~ "Så jag föreslår 'Wesnoth'."
-
-#~ msgid "Hmm- 'Wesnoth' I like it."
-#~ msgstr "Hmm... Wesnoth. Jag tycker om det."
-
-#~ msgid "So, what is to become of me?"
-#~ msgstr "Så, vad ska hända med mig?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "There are many Wesfolk amongst the remains of my people. We must stay "
-#~ "united under one banner. I will need you by my side if there is any hope "
-#~ "of building a true 'Kingdom of Wesnoth'. Come, we have much work to do."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det finns många ur Wesfolket bland återstoden av mitt folk. Vi måste "
-#~ "förbli enade under en fana. Jag behöver dig vid min sida, om vi skall "
-#~ "kunna hoppas på att bygga ett sant Wesnoths kungadöme. Kom, vi har 
mycket "
-#~ "att göra."
-
-#~ msgid "We!?"
-#~ msgstr "Vi?!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "In later ages the Bards would sing the 'The Breaking of the Pact', an "
-#~ "epic tale of Haldric's betrayal of the Elves. They would whisper of the "
-#~ "price he and his descendants would pay for that betrayal without knowing "
-#~ "the whole truth."
-#~ msgstr ""
-#~ "Under senare åldrar skulle barderna besjunga 'Brytningen av Pakten', en "
-#~ "episk berättelse om Haldrics förräderi mot alverna. De skulle viska om "
-#~ "priset som han och hans efterföljande skulle få betala för det sveket "
-#~ "utan att känna till hela sanningen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "But some of us have remembered the true story of our arrival on this "
-#~ "great continent. The true story of the Rise of Wesnoth."
-#~ msgstr ""
-#~ "Med några av oss kommer ihåg den sanna historien om vår ankomst till "
-#~ "denna stora kontinent. Detta är den sanna historien om Wesnoths uppgång."
-
-#~ msgid "Rise of Wesnoth"
-#~ msgstr "Wesnoths uppgång"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Lt. Aethyr Sacrifices Himself to Lich-Lord Jevyan and\n"
-#~ "@Destroy Lich-Lord Jevyan and\n"
-#~ "@Defeat All Enemy Leaders Except for One\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Prince Haldric or\n"
-#~ "#Death of Lady Jessica or\n"
-#~ "#Death of Lt. Aethyr by Somebody Other Than Jevyan or\n"
-#~ "#Fail to Leave one Enemy Leader Behind or\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Löjtnant Aethyr offrar sig själv till häxmästarfursten Jevyan\n"
-#~ "@Förgör häxmästarfursten Jevyan\n"
-#~ "@Besegra alla fiendeledare förutom en\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Prins Haldric dör\n"
-#~ "#Lady Jessica dör\n"
-#~ "#Löjtnant Aethyr dödas av någon annan än Jevyan\n"
-#~ "#Misslyckas med att låta en fiendeledare leva\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Haldric rapidly approaches the site where Lich-Lord Jevyan has made "
-#~ "landfall. The final confrontation looms before him."
-#~ msgstr ""
-#~ "Haldric närmar sig snabbt platsen där häxmästarfursten Jevyan har 
stigit "
-#~ "iland. Den slutliga konfrontationen tornar upp sig framför honom."
-
-#~ msgid "You can not win. Give me the Ruby of Fire and I will go in peace."
-#~ msgstr "Du kan inte vinna. Ge mig Eldrubinen och jag går i fred."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This ends here Jevyan. Even if I believed your words I couldn't give you "
-#~ "the Ruby of Fire."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det slutar här, Jevyan. Även om jag tror på dina ord kan jag inte ge 
dig "
-#~ "Eldrubinen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Bah! Even if you have learned to conceal the power of the Ruby of Fire "
-#~ "you will deliver it unto me in death!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Bah! Även om du lärt dig hur man döljer dess makt kommer du att 
överlämna "
-#~ "den till mig i döden!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You're a fool Jevyan. How do you think we secured our place here? We had "
-#~ "to give the Elves the Ruby of Fire. We just signed a treaty with the "
-#~ "Elves ensuring our place here."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du är en dåre, Jevyan. Hur tror du att vi säkrade våra ställningar 
här? "
-#~ "Vi var tvungna att ge alverna Eldrubinen. Vi har ingått ett avtal med "
-#~ "alverna, som säkrar vår plats här."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No! I don't believe it. Only a fool would give away an artifact of such "
-#~ "power."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nej! Jag tror det inte. Endast en dåre skulle ge bort en så mäktig "
-#~ "artefakt."
-
-#~ msgid "A fool, or a desperate band of refugees!"
-#~ msgstr "En dåre, eller en desperat grupp flyktingar!"
-
-#~ msgid "No. It can't be!"
-#~ msgstr "Nej. SÃ¥ kan det inte vara!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Fool human, you shouldn't give such toys to elves! Bah! It matters little "
-#~ "to me. I'm no wizard. All I got is my axe. He, he. It's all I need- "
-#~ "Prepare to die Orcish scum!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dåraktiga människa, du får inte ge bort sådana leksaker till alverna! "
-#~ "Bah! Det spelar ingen roll för mig. Jag är ingen trollkarl. Allt jag har 
"
-#~ "är min yxa. He, he. Det är allt jag behöver - bered er på att dö, "
-#~ "orchiska avskum!"
-
-#~ msgid "Ha. Let all of the footsoldiers of darkness be cast down!"
-#~ msgstr "Ha. Låt alla mörkrets hejdukar slukas av mörkret!"
-
-#~ msgid "It matters little, because here you fall!"
-#~ msgstr "Det spelar föga roll, för här faller du!"
-
-#~ msgid "For all of the good people of Clearwater Port!"
-#~ msgstr "För det goda folket i Klarvattnets hamn!"
-
-#~ msgid "For the honour of SouthBay!"
-#~ msgstr "För Sunnanviks ära!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "We don't need some magic trinket to beat you! Prepare to meet you fate "
-#~ "you decrepit sack of bones! For the honour of all of the people of the of "
-#~ "the West North!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vi behöver inte nån magisk pryttel för att slå dig! Bered dig på att 
möta "
-#~ "ditt öde, din skröpliga benhög!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "I hate it when my prey gets chatty! Get them, it's a long boat ride back "
-#~ "home!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag avskyr när mitt byte blir pratsamt! På dem, det är en lång 
båtfärd "
-#~ "tillbaka hem!"
-
-#~ msgid "We shall soon see if you have the Ruby of Fire!"
-#~ msgstr "Vi ska snart se om du får tag i Eldrubinen!"
-
-#~ msgid "<Whispering> Lieutenant, you remember the plan right?"
-#~ msgstr "<Viskande> Löjtnant, du kommer ihåg vår plan, va?"
-
-#~ msgid "<Whispering> Yes Sir. I am ready."
-#~ msgstr "<Viskande> Ja, ers nåd. Jag är redo."
-
-#~ msgid "He's raising our dead! Be careful!"
-#~ msgstr "Han väcker våra döda! Var försiktiga!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Feel my wrath, Jevyan I'm coming for you! No piece of paper in my pocket "
-#~ "is going to stop me from destroying you. For my family! For the people of "
-#~ "Clearwater Port!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Möt min vrede, Jevyan, jag kommer och tar dig! Inget litet papper i mina "
-#~ "fickor kan hejda mig från att förgöra dig! För min familj! För folket 
i "
-#~ "Klarvattnets hamn!"
-
-#~ msgid "All life is finite, you will be made to serve along with the rest."
-#~ msgstr "Allt liv är förgängligt, du kommer att tjäna mig som alla 
andra."
-
-#~ msgid "Come on, stay still, just for a second. . ."
-#~ msgstr "Kom igen nu, stå still, bara en liten stund..."
-
-#~ msgid "For the Wesfolk!"
-#~ msgstr "För Wesfolket!"
-
-#~ msgid "Be careful Lieutenant!"
-#~ msgstr "Var försiktig, Löjtnant!"
-
-#~ msgid "The battle is going against us!"
-#~ msgstr "Striden går emot oss!"
-
-#~ msgid "Our forces are being routed! We should flee back to the Green Isle!"
-#~ msgstr "Våra styrkor är utmattade! Vi borde fly tillbaka till Gröna ön!"
-
-#~ msgid "It goes poorly for us!"
-#~ msgstr "Det går dåligt för oss!"
-
-#~ msgid "Defeated, by humans?"
-#~ msgstr "Besegrad, av människor?"
-
-#~ msgid "Fight on you cowardly Orcish scum!"
-#~ msgstr "Kom igen, era fega orchiska avskum!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Da old bag of bones has been crushed, and our cause is lost. We know da "
-#~ "Elfses have da Fire Ruby. Retreat!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Den gamla benhögen är krossad, och vår sak är förlorad. Vi vet att "
-#~ "alvsingarna har denna dära Eldrubinen. Reträtt!"
-
-#~ msgid "Da Elfses have the Fire Ruby, we must flee. To da Ships!"
-#~ msgstr "Alvsingarna har Eldrubinen, vi måste fly. Till skepps!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "We have many kinsmen on the Green Isle- we will return for the Ruby of "
-#~ "Fire!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vi har många fränder på Gröna ön - vi kommer att återvända för 
Eldrubinen!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "We must get back to the Green Isle. The Elfses have the Ruby of Fire and "
-#~ "our assult has been stopped."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vi måste tillbaka till Gröna ön. Alvsingarna har Eldrubinen och vårt "
-#~ "angrepp har stoppats."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The plan revolved around some Orcs making it back to the Green Isle to "
-#~ "tell their kin that the Elves have the Ruby of Fire. So we wouldn't have "
-#~ "to bear the brunt of the next invasion."
-#~ msgstr ""
-#~ "Planen handlade om att låta några orcher klara sig tillbaka till Gröna 
ön "
-#~ "för att berätta för sina fränder att alverna har Eldrubinen. Så att 
det "
-#~ "inte skulle gå ut över oss nästa gång de invaderar."
-
-#~ msgid "What have we done?"
-#~ msgstr "Vad har vi gjort?"
-
-#~ msgid "My love, my family, I'll be there soo-"
-#~ msgstr "Min älskade, min familj, jag kommer sna-"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Lieutenant Aethyr! No! Umm, he was kind of critical for convincing Jevyan "
-#~ "that the Elves have the Ruby of Fire."
-#~ msgstr ""
-#~ "Löjtnant Aethyr! Nej! Hm, han gick verkligen in för att övertyga Jevyan 
"
-#~ "om att alverna har Eldrubinen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Jevyan- I spit upon thee. Your end awaits. My love, my family, I'll be "
-#~ "there soo-"
-#~ msgstr ""
-#~ "Jevyan - jag bespottar dig. Ditt slut är nära. Min älskade, min familj, 
"
-#~ "jag kommer sna-"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Fool. You are no match for my power. What! What's this? A treaty. That's "
-#~ "elf script."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dåre. Du är ingen match för mig. Vad nu! Vad är detta? Ett avtal. Det 
är "
-#~ "alvskrift."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No. Why? You fools, you gave the Ruby of Fire to the Elves. But that "
-#~ "won't save you from me. I will destroy you, then I will deal with the "
-#~ "Elves."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nej. Varför? Era dårar, ni gav Eldrubinen till alverna. Men det kommer "
-#~ "inte att rädda er från mig. Jag kommer att förgöra er, och sen kommer 
jag "
-#~ "att ta itu med alverna."
-
-#~ msgid "We'll see about that. For the honour of Lieutenant Aethyr, forward!"
-#~ msgstr "Det ska vi allt bli två om. För Löjtnant Aethyrs ära, framåt!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "I am fallen before my plans have reached fruition. A curse upon you "
-#~ "Haldric, may you and your descendants know nothing but strife!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag har fallit innan mina planer har burit frukt. Förbannad vare du, "
-#~ "Haldric, må du och din avkomma aldrig uppleva något annat än 
motgångar!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You deny me my honourable death? Our foes are not yet convinced that the "
-#~ "Elves have the Ruby."
-#~ msgstr ""
-#~ "Förnekar du mig en ärofull död? Våra fiender är ännu inte 
övertygade om "
-#~ "att alverna har Rubinen."
-
-#~ msgid "Da old bag 'o bones is gone, but you haven't beat us yet!"
-#~ msgstr "Det gamla benhögen är borta, men ni har inte besegrat oss än!"
-
-#~ msgid "We took yer home now we'll take yer lives!"
-#~ msgstr "Vi tog hem er, nu tar vi era liv!"
-
-#~ msgid "The Elfses have da Fire Ruby, and you have nothing!"
-#~ msgstr "Alvsingarna har Eldrubinen, och ni har inget!"
-
-#~ msgid "We will suck the marrow from your bones human!"
-#~ msgstr "Vi ska suga märgen ur era ben, människa!"
-
-#~ msgid "Ack. One of those monsters is destroying the bridge."
-#~ msgstr "Argh. Ett av de där monstren förstör bron."
-
-#~ msgid "The bridge!"
-#~ msgstr "Bron!"
-
-#~ msgid "Out advance is thwarted, that monster has destroyed the bridge!"
-#~ msgstr "Vår framryckning är hejdad, det där monstret har förstört 
bron!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "It's the Haldric! Jevyan you never said you came to destroy this monster. "
-#~ "We will help you."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det är Haldric! Jevyan, du sa aldrig att du kom för att förgöra det 
där "
-#~ "monstret. Vi ska hjälpa dig. "
-
-#~ msgid "Come in from the deep my loyal soldiers!"
-#~ msgstr "Kom ur ur djupet, mina lojala soldater!"
-
-#~ msgid "Rise, rise from the ground!"
-#~ msgstr "Res er, res er, upp ur marken!"
-
-#~ msgid "Neep! SPLAT!"
-#~ msgstr "Pip! SPLATT!"
-
-#~ msgid "Ahh. . . That almost makes it all worth while!"
-#~ msgstr "Ah... Det gjorde det nästan värt allt det här!"
-
-#~ msgid "You'll pay for that!"
-#~ msgstr "Du ska få betala för det där!"
-
-#~ msgid "Strike down these fools."
-#~ msgstr "Krossa de dårarna."
-
-#~ msgid "We did it! We won!"
-#~ msgstr "Vi gjorde det! Vi vann!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Jevyan is destroyed, but at a terrible price. Let's put Lieutenant Aether "
-#~ "to rest, and discuss what must come next."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jevyan är krossad, men till ett förskräckligt pris. Låt oss begrava "
-#~ "Löjtnant Aethyr, och diskutera vad vi skall göra härnäst."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.6 wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.7
--- wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.6    Thu Sep 9 19:42:50 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth.po  Fri Sep 10 14:17:27 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-05 19:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-09 19:51+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-09 23:38+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -227,7 +227,7 @@
 "Rekryterade trupper får två slumpmässigt valda <ref>dst=traits "
 "text='Karaktärsdrag'</ref> som ändrar deras egenskaper.\n"
 "\n"
-"I senare scenarior kommer du också kunna välja att Återkalla veteraner 
från "
+"I senare scenarier kommer du också kunna välja att Återkalla veteraner 
från "
 "tidigare strider. Detta fungerar likadant som rekrytering, bortsett från att 
"
 "det kostar 20 guld att återkalla en trupp oavsett vad den kostade när du "
 "rekryterade den. Om du väljer att Återkalla får du upp en lista över de "
@@ -490,7 +490,7 @@
 "Neutrala trupper är opåverkade av tiden på dygnet. \n"
 "\n"
 "<img>src=misc/schedule-underground.png align=right float=yes</img>Somliga "
-"scenarior äger rum i underjorden eller i grottor, där det råder evig natt!"
+"scenarier äger rum i underjorden eller i grottor, där det råder evig natt!"
 
 #: data/help.cfg:151
 msgid "Experience and Advancement"
@@ -572,7 +572,7 @@
 "\n"
 "Kom ihåg att vila kombineras med andra sorters helande, medan byar, "
 "regenerering och vårda/bota inte kan kombineras med varandra. Alla trupper "
-"återfår sin styrka mellan scenarior."
+"återfår sin styrka mellan scenarier."
 
 #: data/help.cfg:177
 msgid "Income and Upkeep"
@@ -1198,7 +1198,7 @@
 "de är vanligtvis kraftfulla trupper. Ledaren startar oftast i ett kärntorn "
 "och är den första truppen som din sida kontrollerar. För att snabbt välja 
"
 "ledaren och fokusera spelplanen på denne, kan du trycka 'l'. Om ledaren 
dör, "
-"har du förlorat spelet. Du vinner de flesta scenarior genom att besegra alla 
"
+"har du förlorat spelet. Du vinner de flesta scenarier genom att besegra alla 
"
 "fiendeledare. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:84
@@ -1808,8 +1808,8 @@
 "putting your cursor over that trait."
 msgstr ""
 "Syftet med karaktärsdrag är att göra trupper av samma slag lite mer olika. 
"
-"En trupps karaktärsdrag väljs på måfå då den rekryteras, och visas sen "
-"iStatustabellen. Hur ett karaktärsdrag fungerar visas om du pekar på det. "
+"En trupps karaktärsdrag väljs på måfå då den rekryteras, och visas sen 
i "
+"Statustabellen. Hur ett karaktärsdrag fungerar visas om du pekar på det. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:104
 msgid "What do traits do?"
@@ -1928,7 +1928,7 @@
 "första vakten, andra vakten, varefter det börjar om från början. Dagen "
 "utgörs av för- och eftermiddag och natten av första och andra vakten. 
Detta "
 "visas av solen och månen som går upp i öster och går ner i väster. Vissa 
"
-"scenarior kan vara annorlunda, som t ex om ett scenario utspelar sig i "
+"scenarier kan vara annorlunda, som t ex om ett scenario utspelar sig i "
 "underjorden eller i grottor, där det råder evig natt. Tiden på dygnet 
visas "
 "i Statustabellen. "
 
@@ -2225,7 +2225,7 @@
 "Truppförflyttningar\n"
 "Anfalla fiendetrupper\n"
 "Samla erfarenhet\n"
-"Vinna scenarior\n"
+"Vinna scenarier\n"
 "@Aktuell målsättning:\n"
 "{OBJECTIVE}"
 
@@ -2843,7 +2843,7 @@
 "In a campaign, you can use veteran units from previous scenarios by using "
 "the 'recall' option."
 msgstr ""
-"I en kampanj kan du använda veteraner från tidigare scenarior genom att "
+"I en kampanj kan du använda veteraner från tidigare scenarier genom att "
 "välja 'Återkalla'."
 
 #: data/translations/english.cfg:184
@@ -2889,7 +2889,7 @@
 "menu. By recalling the same units over and over, you can build up a powerful "
 "and experienced army."
 msgstr ""
-"Du kan använda trupper från tidigare scenarior genom att välja återkalla "
+"Du kan använda trupper från tidigare scenarier genom att välja återkalla "
 "från menyn. Genom att återkalla samma trupper om och om igen, så kan du "
 "bygga upp en kraftfull och erfaren armé."
 
@@ -4056,7 +4056,6 @@
 msgstr "Dvärgbärsärk"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Their Berserkers forgo all "
 "defense in exchange for massive damage against their enemies. Once a battle "
@@ -7772,16 +7771,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid "Dwarvish Sentinel"
-#~ msgstr "Dvärgarnas Vaktpost"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yeild "
-#~ "under even the strongest of enemy attacks."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vaktposten, men sin breda sköld och stora mod, dukar inte under ens för "
-#~ "de starkaste attacker."
-
-#~ msgid "Elvish Lady"
-#~ msgstr "Alvfurstinna"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]