wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...
Date: Sun, 12 Sep 2004 11:59:14 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/12 15:53:55

Modified files:
    po/sv     : wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wesnoth.po 
             wesnoth-sotbe.po wesnoth-tdh.po wesnoth-trow.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.9&tr2=1.10&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.9&tr2=1.10&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.8 wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.9
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.8   Sat Sep 11 21:53:33 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po Sun Sep 12 15:53:55 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-09 22:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-12 16:18+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -15,6 +15,16 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
+#: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:5
+msgid "The Eastern Invasion"
+msgstr ""
+
+#: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:9
+msgid ""
+"&human-spearman.png,Spearman,(easiest);*&human-swordman.png,Swordsman;&human-"
+"royalguard.png,Royal Guard,(hardest)"
+msgstr ""
+
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
 msgstr "Runt Weldyn"
@@ -938,7 +948,6 @@
 "oss att återta vår utpost?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:160
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am not sure. There are bandits in this country, and it is they who rule "
 "this land, not the king. My men are afraid of them, and refuse to come out "
@@ -949,7 +958,8 @@
 "Jag är inte säker. Det finns banditer i riket, och det är de som styr "
 "landet, inte kungen. Mina män fruktar dem, och vägrar möta dem i strid. 
Som "
 "du kan se har jag gott om trupper, men de stannar uppe sig i kärntornet. "
-"Tjuvarna gömmer sig i byarna."
+"Tjuvarna gömmer sig i byarna när vi kommer i grupp, men när vi skiljer oss 
"
+"Ã¥t anfaller de."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
 msgid ""
@@ -2372,7 +2382,6 @@
 "magikern Dacyn upp en plan för att rädda östborna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the days of the king Garard I, three outposts had been built along the "
 "eastern border to stop Orcish raiders from the east from entering Wesnoth. "
@@ -2382,7 +2391,7 @@
 "Under kung Garad I:s regeringstid hade tre utposter byggts längs med den "
 "östra gränsen, för att hindra orcherrövare att ta sig in i Wesnoth "
 "österifrån. Markerna bortanför bergen hade allt sedan dess blivit 
sankmark, "
-"och orcherna hade lämnat bergen och utgjorde inte längre något hot."
+"och orcherna hade lämnat bergen och flyttat till länderna i norr."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:33
 msgid ""
@@ -2393,17 +2402,15 @@
 "tre av sina mest lovande unga officerare för att beskydda östborna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 " In the north he sent Owaec, a leader from the clans. In the south, he sent "
 "Sudoc, an accomplished fencer. And in the middle, in the place most likely "
 "to be attacked, he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn the mage."
 msgstr ""
-"Till den norra utposten skickade han Owaec, som förut varit kapten för det "
-"tunga infanteriet. Till den södra utposten skickade han Sudoc, en skicklig "
-"befälhavare för kavalleriet. Och till den mittersta utposten, där det var "
-"mest troligt att attacken skulle komma, skickade han Gweddry, och med honom "
-"magikern Dacyn."
+"Till den norra utposten skickade han Owaec, en av klanledarna. Till den "
+"södra utposten skickade han Sudoc, en skicklig fäktare. Och till den "
+"mittersta utposten, där det var mest troligt att attacken skulle komma, "
+"skickade han Gweddry, och med honom magikern Dacyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:41
 msgid ""
@@ -2414,10 +2421,9 @@
 "på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:45
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then, at dawn one day, Gweddry and his men were roused by startled cry of "
 "the night watchmen..."
 msgstr ""
-"Plötsligt, på dagen exakt ett år efter den första attacken, blev Gweddry 
och "
-"hans män väckta i gryningen av ett förvånat utrop från nattvakterna..."
+"Plötsligt en dag blev Gweddry och hans män väckta i gryningen av ett "
+"förvånat utrop från nattvakterna..."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.6 wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.7
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.6  Fri Sep 10 14:17:27 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po    Sun Sep 12 15:53:55 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-10 10:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-11 16:45+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -15,6 +15,16 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
+#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:6
+msgid "Heir to the Throne"
+msgstr ""
+
+#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
+msgid ""
+"&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
+"champion.png,Champion,(hardest)"
+msgstr ""
+
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
 msgstr "Ställd inför ett val"
@@ -1700,7 +1710,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:146
 msgid "Stop! You shall not pass! Quick, reinforcements, protect the Princess!"
-msgstr "Stopp! Du kommer inte förbi! Fort förstärkningar, skydda 
prinsessan!"
+msgstr "Stopp! Du kommer inte förbi! Fort, förstärkningar, skydda 
prinsessan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
@@ -1720,7 +1730,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:223
 msgid "We made it across the river safely! Where to now?"
-msgstr "Vi har tagit oss över floden. Vart nu?"
+msgstr "Vi har tagit oss över floden! Vart nu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:229
 msgid ""
@@ -1760,10 +1770,10 @@
 "lands, but they are now filled only with chaos. This is where your father "
 "and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
 msgstr ""
-"Det här är Abez vad. När vi passerat floden, så lämnar vi Wesnoth, och "
-"kommer in i nordländerna. Dessa marker styrdes en gång av dvärgar, men är 
"
-"råder kaos. Det var här som din far och farbror förråddes för nästan 
nitton "
-"Ã¥r sedan nu, Konrad."
+"Det här är Abez vad. När vi passerat floden så lämnar vi Wesnoth och 
kommer "
+"in i nordländerna. Dessa marker styrdes en gång av dvärgar, men nu råder 
här "
+"endast kaos. Det var här som din far och farbror förråddes för nästan 
nitton "
+"Ã¥r sen, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:272
 msgid "Really? So what happened, Delfador?"
@@ -1776,19 +1786,19 @@
 "faced each other, neither willing to ford the river. On the fourth day, the "
 "northern armies crossed and attacked us."
 msgstr ""
-"Kungens trupper hade slagit läger här, och Nordarmén hade slagit läger 
på "
-"norra stranden. I tre dagar och nätter stirrade arméerna på varandra. 
Ingen "
-"av dem var speciellt pigg på att korsa floden. På den fjärde dagen 
började "
-"nordborna att ta sig över och attackera oss."
+"Kungens trupper hade slagit läger här, och nordarmén hade slagit läger 
på "
+"norra stranden. I tre dagar och tre nätter stod arméerna här och väntade. 
"
+"Ingen av dem ville vara den förste ut i floden. Den fjärde dagen tog sig "
+"nordborna över och anföll oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:282
 msgid "And then...we were defeated?"
-msgstr "Och sen... så blev vi besegrade?"
+msgstr "Och sen...blev vi besegrade?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:287
 msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
 msgstr ""
-"Det så ut som om vi hade övertaget, vi höll på att trycka tillbaka dem."
+"Det såg ut som att vi hade övertaget. Vi höll på att trycka tillbaka 
dem..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:292
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
@@ -1797,7 +1807,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:297
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
-msgstr "Men du har hämnats det mordet. Du dödade prinsen, eller hur 
Delfador?"
+msgstr "Men du har hämnats det mordet. Du dödade prinsen. Eller hur, 
Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:302
 msgid ""
@@ -1814,8 +1824,8 @@
 "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, even "
 "though you never talked about it."
 msgstr ""
-"Oh... men alverna berättade alltid att du dödade prinsen, Delfador, även 
om "
-"du aldrig ville tala om det."
+"Ah, men alverna har alltid sagt att du dödade prinsen, Delfador, även om du 
"
+"aldrig själv nämnde det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:312
 msgid "That foolish boy killed himself."
@@ -1856,16 +1866,17 @@
 "immediately. And, look! It seems that the guard-towers on the river banks "
 "are manned!"
 msgstr ""
-"Med all respekt mina herrar, vi måste skynda oss. Vi måste korsa floden så 
"
-"snart som möjligt. Se det verkar som om vakttornen vid floden är bemannade."
+"Mina herrar, med all respekt, vi måste skynda oss. Vi måste korsa floden 
så "
+"snart som möjligt. Titta! Det verkar som om vakttornen vid floden är "
+"bemannade."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:342
 msgid ""
 "Look! Some of the southerners, men of Wesnoth, are trying to cross into our "
 "lands! We will slaughter them by the river's edge!"
 msgstr ""
-"Se! Några söderlänningar, män från Wesnoth, försöker korsa floden, vi "
-"slaktar dem vid vattenbrynet."
+"Se! Några söderlänningar, män från Wesnoth, försöker korsa floden! Vi 
ska "
+"minsann slakta dem i vattenbrynet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:347
 msgid "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
@@ -1880,10 +1891,10 @@
 "full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
 msgstr ""
 "Vintern kommer med stormsteg, vi har bara några dagar på oss att korsa "
-"floden. Nästa bro är långt uppströms. Att fångas på södra stranden av "
-"vintern vore självmord, Asheviere skulle döda oss som råttor! Se 
västerut, "
-"Asheviere har ett gränsfort här, och det verkar vara fyllt av soldater! Nu "
-"är goda råd dyra!"
+"floden. Nästa bro är långt uppströms. Att vara fångade på södra 
stranden nät "
+"vintern kommer vore självmord. Asheviere skulle döda oss som råttor! Se "
+"västerut! Asheviere har ett gränsfort här, och det verkar vara fyllt av "
+"soldater! Nu är goda råd dyra!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:357
 msgid ""
@@ -1895,7 +1906,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:362
 msgid "Not her again! Quickly! We must hurry!"
-msgstr "Inte hon nu igen, skynda, skynda!"
+msgstr "Inte hon nu igen! Sätt fart! Skynda!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:4
 msgid "Gryphon Mountain"
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.8 wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.9
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.8 Sat Sep 11 21:53:33 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po   Sun Sep 12 15:53:55 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-09 22:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-12 16:19+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -15,6 +15,16 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
+#: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
+msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
+msgstr ""
+
+#: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
+msgid ""
+"&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
+"warlord.png,Warlord,(hardest)"
+msgstr ""
+
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:7
 msgid "Black Flag"
 msgstr "Svart Flagg"
@@ -270,7 +280,6 @@
 msgstr "De är alltför många nu, RETRÄTT!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:413
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was begining to think they would never come."
 msgstr ""
@@ -443,7 +452,6 @@
 msgstr "Vad skall vi göra, boss?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must lead my people to a safe place and pledge the the Great Council for "
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
@@ -1239,7 +1247,6 @@
 msgstr "Utan Inarix att leda ödlemännen, så finns det inget hopp."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Rahul I, King of Wesnoth, concluded peace with orcs in the 4th year of his "
 "reign. He ended a 15 year war with Black Eye Karun, ruler of the orcs. A "
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.9 wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.10
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.9  Sat Sep 11 21:53:33 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po    Sun Sep 12 15:53:55 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-10 17:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-12 16:19+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -15,6 +15,16 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
+#: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:6
+msgid "The Dark Hordes"
+msgstr ""
+
+#: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
+msgid ""
+"&undead-initiate.png,Apprentice,(easiest);*&undead-necromancer.png,Master;"
+"&undead-lich.png,Dark Lord,(hardest)"
+msgstr ""
+
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:4
 msgid "A New Chance"
 msgstr "En ny chans"
@@ -217,7 +227,6 @@
 "otränade."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:86
-#, fuzzy
 msgid "I see that your puny kingdom marshals its troops at last."
 msgstr ""
 "Jag ser att ditt ynkliga kungadöme till sist sammankallar sina trupper."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.9 wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.10
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.9  Sat Sep 11 21:53:33 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po    Sun Sep 12 15:53:55 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-10 18:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-12 17:01+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -15,6 +15,17 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
+#: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:5
+#, fuzzy
+msgid "The Rise of Wesnoth"
+msgstr "Wesnoths uppgång"
+
+#: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:9
+msgid ""
+"&noble-fighter.png,Fighter,(easiest);*&noble-commander.png,Commander;&noble-"
+"lord.png,Lord,(hardest)"
+msgstr ""
+
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:4
 msgid "Lizard Beach"
 msgstr "Ödlestranden"
@@ -143,7 +154,6 @@
 msgstr "Akta dig! Nåja, du blir åtminstone bättre på det där."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:286
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Humph. Fool of a boy's just gonna burn us all up. Humans, always playing at "
 "being Wizards."
@@ -1454,7 +1464,6 @@
 msgstr "Vi måste fortfarande besegra den där vampyrdrottningen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:507
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No! The ship that was supposed to pick us up sees that there's still "
 "fighting. It's not stopping. We're trapped."
@@ -1483,7 +1492,6 @@
 msgstr "På ödlorna och naga-folket på stranden där!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:194
-#, fuzzy
 msgid "Those cold blooded monsters will feel my wrath!"
 msgstr "De där kallblodiga monstren kommer ska få känna min vrede!"
 
@@ -1583,7 +1591,6 @@
 "Våra stränder är fria igen. Jag visste att jag kunde lita på dig, 
Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:418
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Haldric and his companions find themselves before the Ka'lian, or the "
 "Council of Elven Lords."
@@ -1717,7 +1724,6 @@
 msgstr "Du har lyckats, prins Haldric. Jag visste att du skulle klara det."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:624
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Man of the West-North you have earned your place on this great continent."
 msgstr ""
@@ -1799,7 +1805,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
-msgstr ""
+msgstr "Epilog"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:146
 msgid ""
@@ -1808,6 +1814,9 @@
 "face of adversity a place of glory is assured to him in the Halls of "
 "Light. . ."
 msgstr ""
+"Må Löjtnant Aethyr få en fridsam resa till nästa värld, där han väntas 
av "
+"sin fru och sina kära döttrar. För hans hjältemod i svåra stunder har 
han "
+"förtjänat en ärans plats i Ljusets Salar..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:151
 msgid ""
@@ -1815,6 +1824,8 @@
 "day. We have won a great victory here today but much has been lost, many "
 "good people- My father- Eldaric."
 msgstr ""
+"Utan Löjtnantens ädla uppoffring skulle vi aldrig ha överlevt dagen. Vi 
har "
+"vunnit en stor seger idag."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:173
 msgid ""
@@ -1822,65 +1833,77 @@
 "Jessica and I share. I must have your word that what I say will never be "
 "uttered again."
 msgstr ""
+"Men mörka dåd har utförts på båda sidor. Jessica och jag delar en 
hemlighet "
+"nu, och jag måste få ert ord på att det jag säger aldrig yttras igen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:178
 msgid "I have followed you this far, I will keep your secret. I pledge."
 msgstr ""
+"Jag har följt dig så här långt, din hemlighet är säker hos mig. Jag 
svär."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:183
 msgid "Lord, I shall guard your secret until the time of my death."
-msgstr ""
+msgstr "Herre, jag ska vakta din hemlighet till den dag jag dör."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:188
 msgid "I will take it with me to my Grave."
-msgstr ""
+msgstr "Jag tar den med mig i graven."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:193
 msgid ""
 "I agree, but misfortune may follow you depending on the nature of your "
 "misdeed."
-msgstr ""
+msgstr "Jag håller med, men ditt illdåd kan föra olycka med sig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:198
 msgid ""
 "The Elves don't have the Ruby of Fire. We perpirated a ruse on the Orcs. If "
 "they return they will come looking for the Elves."
 msgstr ""
+"Alverna har inte Eldrubinen. Vi har lyckats reta upp orcherna. Om de "
+"återvänder kommer de att leta efter alverna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:203
 msgid ""
 "To be fair to you Haldric, the Elves were reconsidering their Pact with us."
 msgstr ""
+"För att vara helt ärlig, Haldric, så har alverna funderat på att bryta "
+"pakten med oss."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:208
 msgid ""
 "Humph. I suspected as much-- from both the Elves and you. Humans and Elves "
 "always think they're so clever!"
-msgstr ""
+msgstr "Hmpf. Jag misstänkte det."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:213
 msgid "May the Lords of Light have Mercy on you. But, I am bound by my word."
-msgstr ""
+msgstr "Må Ljusets Herrar beskydda er. Men jag står vid mitt ord."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:221
 msgid "Jessica, you hid the Ruby away in that vile Troll Hole? Didn't you?"
 msgstr ""
+"Jessica, du gömde undan rubinen i den där otäcka trollhålan, eller hur?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:226
 msgid "What? Why would you doubt me?"
-msgstr ""
+msgstr "Vad? Varför tvivlar du på mig?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:231
 msgid ""
 "The Orcs that didn't escape in the ships have regrouped. They are preparing "
 "to march on the Elves. We should come to the aide of our new friends."
 msgstr ""
+"Orcherna som inte flydde i skeppen har omgrupperat sig. De förbereder en "
+"marsch mot alverna. Vi måste hjälpa våra nya vänner."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:236
 msgid ""
 "These Orcs are few, but the Elves aren't accustomed to war. Besides we will "
 "have to rely on Elven charity if we are to survive this first winter."
 msgstr ""
+"Orcherna är få, men alverna är inte vana vid krig. Dessutom måste vi 
förlita "
+"oss på alvernas generositet för att kunna överleva den här första 
vintern."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:241
 msgid ""
@@ -1889,11 +1912,14 @@
 "children of the good people of the West North, of the Green Isle, find "
 "prosperity in this new land."
 msgstr ""
+"Sedan bör vi bygga städer i alla de regioner som alverna har givit oss. Vi "
+"borde flytta vår huvudstad inåt landet, bort från havet. Det är min "
+"förhoppning att de goda folkens barn av väst-norden, av Gröna ön, finner "
+"lycka i detta land."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:262
-#, fuzzy
 msgid "So what of the rest of you?"
-msgstr "SÃ¥ vad ska jag kalla dig?"
+msgstr "Vad händer med resten av er?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:267
 msgid ""
@@ -1901,6 +1927,9 @@
 "time I was gone. I will try to convince them of the wisdom of using the "
 "underways to settle new lands."
 msgstr ""
+"Jag återvänder till mitt folk. Det verkar som att vi vuxit talrika och "
+"starka under tiden jag varit borta. Jag ska försöka övertyga dem om 
visheten "
+"att använda underjorden för att finna nytt land."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:272
 msgid ""
@@ -1908,6 +1937,8 @@
 "dwarves in other lands. It's a big world with lots of good mountains. Of "
 "that much I am sure."
 msgstr ""
+"Jag är en berest man - tror jag. Jag vill ta reda på om det finns dvärgar 
i "
+"andra länder. Det är en stor värld med många goda berg. Det är jag 
säker på."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:277
 msgid ""
@@ -1915,6 +1946,9 @@
 "knowledge. I will go forth amongst the people and spread wisdom, and see "
 "about establishing a new order of Mages in this new land."
 msgstr ""
+"Vi har förlorat mycket de senaste månaderna, men vi har inte förlorat all "
+"vår kunskap. Jag skall gå ut bland folk och sprida visdom, och se om jag 
kan "
+"etablera en ny magikerorden i detta vårt nya land."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:282
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:287
@@ -1923,23 +1957,27 @@
 "knights for a new land. For a new King, if you will allow me to serve under "
 "your banner."
 msgstr ""
+"Jag är blott en kronans ödmjuke tjänare. Jag skall bilda en ny riddarorden 
"
+"för ett nytt land. För en ny kung, om du låter mig tjäna under din fana."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:292
 msgid "Excellent."
-msgstr ""
+msgstr "Utmärkt."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:299
 msgid ""
 "I suppose I am King Haldric now. Hmm. . . but what to call this new kingdom?"
 msgstr ""
+"Jag antar att jag är Kung Haldric nu. Hmm... Men vad skall vi kalla vårt 
nya "
+"rike?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:304
 msgid "May I make a suggestion?"
-msgstr ""
+msgstr "Får jag komma med ett förslag?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:309
 msgid "Sure."
-msgstr ""
+msgstr "Javisst."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:314
 msgid ""
@@ -1948,16 +1986,19 @@
 "would be 'Wes Noth'. So I suggest that the new kingdom be called 'Wesnoth', "
 "in honour of our old home."
 msgstr ""
+"På ert gamla tungomål betyder ordet Wesfolk 'Folket från Väster'. Alverna 
"
+"kallar oss folket från väst-norden. På det gamla tungomålet blir detta 
'Wes "
+"Noth'. Så jag föreslår 'Wesnoth'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:319
 msgid ""
 "Hmm- 'Wesnoth' I like it. Yes, 'Wesnoth' would be fine. So I am the first "
 "King of Wesnoth!"
-msgstr ""
+msgstr "Hmm... Wesnoth. Jag tycker om det."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:324
 msgid "So, what is to become of me?"
-msgstr ""
+msgstr "Så, vad ska hända med mig?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:329
 msgid ""
@@ -1965,10 +2006,13 @@
 "united under one banner. I will need you by my side if there is any hope of "
 "building a true 'Kingdom of Wesnoth'. Come, we have much work to do."
 msgstr ""
+"Det finns många ur wesfolket bland återstoden av mitt folk. Vi måste 
förbli "
+"enade under en fana. Jag behöver dig vid min sida, om vi skall kunna hoppas "
+"på att bygga ett sant Wesnoths kungadöme. Kom, vi har mycket att göra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:334
 msgid "We!?"
-msgstr ""
+msgstr "Vi?!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:339
 msgid ""
@@ -1977,12 +2021,18 @@
 "and his descendants would pay for that betrayal without knowing the whole "
 "truth."
 msgstr ""
+"Under senare åldrar skulle barderna besjunga 'Brytningen av Pakten', en "
+"episk berättelse om Haldrics förräderi mot alverna. De skulle viska om "
+"priset som han och hans efterföljande skulle få betala för sveket utan att 
"
+"känna till hela sanningen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:344
 msgid ""
 "But some of us have remembered the true story of our arrival on this great "
 "continent. The true story of the Rise of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Men några av oss kommer ihåg den sanna historien om vår ankomst till denna 
"
+"stora kontinent. Detta är den sanna historien om Wesnoths uppgång."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:4
 msgid "Fallen Lich Point"
@@ -2721,7 +2771,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:3
 msgid "Rise of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Wesnoths uppgång"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:30
 msgid ""
@@ -2737,28 +2787,45 @@
 "#Fail to Leave one Enemy Leader Behind or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Seger:\n"
+"@Löjtnant Aethyr offrar sig själv till häxmästarfursten Jevyan och\n"
+"@Förgör häxmästarfursten Jevyan och\n"
+"@Besegra alla fiendeledare förutom en\n"
+"Nederlag:\n"
+"#Prins Haldric dör\n"
+"#Lady Jessica dör\n"
+"#Löjtnant Aethyr dödas av någon annan än Jevyan\n"
+"#Misslyckas med att låta en fiendeledare leva\n"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:281
 msgid ""
 "Haldric rapidly approaches the site where Lich-Lord Jevyan has made "
 "landfall. The final confrontation looms before him."
 msgstr ""
+"Haldric närmar sig snabbt platsen där häxmästarfursten Jevyan har stigit "
+"iland. Den slutliga konfrontationen närmar sig hotfullt."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:286
 msgid "You can not win. Give me the Ruby of Fire and I will go in peace."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan inte vinna. Ge mig Eldrubinen och jag går i fred."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:291
 msgid ""
 "This ends here Jevyan. Even if I believed your words I couldn't give you the "
 "Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Det slutar här, Jevyan. Även om jag tror på dina ord kan jag inte ge dig "
+"Eldrubinen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:296
 msgid ""
 "Bah! Even if you have learnt to conceal the power of the Ruby of Fire you "
 "will deliver it unto me in death!"
 msgstr ""
+"Bah! Även om du lärt dig hur man döljer dess makt kommer du att 
överlämna "
+"den till mig i döden!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:301
 msgid ""
@@ -2766,20 +2833,24 @@
 "give the Elves the Ruby of Fire. We just signed a treaty with the Elves "
 "ensuring our place here."
 msgstr ""
+"Du är en dåre, Jevyan. Hur tror du att vi säkrade våra ställningar här? 
Vi "
+"var tvungna att ge alverna Eldrubinen. Vi har ingått ett avtal med alverna, "
+"som säkrar vår plats hår."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:306
 msgid ""
 "No! I don't believe it. Only a fool would give away an artifact of such "
 "power."
 msgstr ""
+"Nej! Jag tror det inte. Endast en dåre skulle ge bort en så mäktig 
artefakt."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:311
 msgid "A fool, or a desperate band of refugees!"
-msgstr ""
+msgstr "En dåre, eller desperata flyktingar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:316
 msgid "No. It can't be!"
-msgstr ""
+msgstr "Nej. SÃ¥ kan det inte vara!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:321
 msgid ""
@@ -2787,21 +2858,23 @@
 "me. I'm no wizard. All I got is my axe. He, he. It's all I need- Prepare to "
 "die Orcish scum!"
 msgstr ""
+"Dåraktiga människa, du får inte ge bort sådana leksaker till alverna! 
Bah! "
+"Det spelar ingen roll för mig. Jag är ingen trollkarl. Allt jag har är min 
"
+"yxa. He, he. Det är allt jag behöver - bered er på att dö, orchiska 
avskum!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:326
 msgid "Ha. Let all of the footsoldiers of darkness be cast down!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha. Låt alla mörkrets hejdukar slukas av mörkret!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:331
 msgid "It matters little, because here you fall!"
-msgstr ""
+msgstr "Det spelar föga roll, för här faller du!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:336
 msgid "For all of the good people of Clearwater Port!"
-msgstr ""
+msgstr "För de goda människorna i Klarvattnet!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:341
-#, fuzzy
 msgid "For the honour of SouthBay!"
 msgstr "För Sunnanviks ära!"
 
@@ -2811,35 +2884,36 @@
 "decrepit sack of bones! For the honour of all of the people of the of the "
 "West North!"
 msgstr ""
+"Vi behöver inte nån magisk pryttel för att slå dig! Bered dig på att 
möta "
+"ditt öde, din skröpliga benhög!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:351
-#, fuzzy
 msgid "Charge!"
-msgstr "Rhaarg!"
+msgstr "Attack!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:356
 msgid ""
 "I hate it when my prey gets chatty! Get them, it's a long boat ride back "
 "home!"
 msgstr ""
+"Jag avskyr när mitt byte blir pratsamt! På dem, det är en lång båtfärd "
+"tillbaka hem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:361
 msgid "We shall soon see if you have the Ruby of Fire!"
-msgstr ""
+msgstr "Snart får vi se om du har Eldrubinen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:371
 msgid "<Whispering> Lieutenant, you remember the plan right?"
-msgstr ""
+msgstr "<Viskande> Löjtnant, du kommer ihåg vår plan, va?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:376
-#, fuzzy
 msgid "<Whispering> Yes Sir. I am ready."
-msgstr "(Viskande) Vilka vänner. Jag måste berätta detta för Haldric."
+msgstr "<Viskande> Ja, herre. Jag är redo."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:390
-#, fuzzy
 msgid "He's raising our dead! Be careful!"
-msgstr "Han väcker upp våra döda!"
+msgstr "Han väcker upp våra döda! Var försiktiga!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:409
 msgid ""
@@ -2847,44 +2921,45 @@
 "going to stop me from destroying you. For my family! For the people of "
 "Clearwater Port!"
 msgstr ""
+"Möt min vrede, Jevyan, jag kommer och tar dig! Inget litet papper i mina "
+"fickor kan hejda mig från att förgöra dig! För min familj! För folket i "
+"Klarvattnet!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:414
 msgid "All life is finite, you will be made to serve along with the rest."
-msgstr ""
+msgstr "Allt liv är förgängligt, du kommer att tjäna mig som alla andra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:426
 msgid "Come on, stay still, just for a second. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Kom igen nu, stå still, bara en liten stund..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:438
-#, fuzzy
 msgid "For the Wesfolk!"
-msgstr "Dö, wesfolksavskum!"
+msgstr "För wesfolket!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:453
 msgid "Be careful Lieutenant!"
-msgstr ""
+msgstr "Var försiktig, löjtnant!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:517
 msgid "The battle is going against us!"
-msgstr ""
+msgstr "Striden går emot oss!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:522
 msgid "Our forces are being routed! We should flee back to the Green Isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Våra styrkor är utmattade! Vi borde fly tillbaka till Gröna ön!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:527
 msgid "It goes poorly for us!"
-msgstr ""
+msgstr "Det går dåligt för oss!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:532
 msgid "Defeated, by humans?"
-msgstr ""
+msgstr "Besegrad, av människor?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:537
-#, fuzzy
 msgid "Fight on you cowardly Orcish scum!"
-msgstr "Känn min vrede, ditt avskum!"
+msgstr "Kämpa på ni fega orcheravskum!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:545
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:759
@@ -2895,21 +2970,27 @@
 "Da old bag of bones has been crushed, and our cause is lost. We know da "
 "Elfses have da Fire Ruby. Retreat!"
 msgstr ""
+"Den gamla benhögen är krossad, och vår sak är förlorad. Vi vet att "
+"alvsingarna har denna dära Eldrubinen. Reträtt!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:553
 msgid "Da Elfses have the Fire Ruby, we must flee. To da Ships!"
-msgstr ""
+msgstr "Alvsingarna har Eldrubinen, vi måste fly. Till skepps!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:561
 msgid ""
 "We have many kinsmen on the Green Isle- we will return for the Ruby of Fire!"
 msgstr ""
+"Vi har många fränder på Gröna ön - vi kommer att återvända för att 
hämta "
+"Eldrubinen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:569
 msgid ""
 "We must get back to the Green Isle. The Elfses have the Ruby of Fire and our "
 "assult has been stopped."
 msgstr ""
+"Vi måste tillbaka till Gröna ön. Alvsingarna har Eldrubinen och vårt 
angrepp "
+"har stoppats."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:592
 msgid ""
@@ -2917,129 +2998,150 @@
 "their kin that the Elves have the Ruby of Fire. So we wouldn't have to bear "
 "the brunt of the next invasion."
 msgstr ""
+"Planen handlade om att låta några orcher klara sig tillbaka till Gröna ön 
"
+"för att berätta för sina fränder att alverna har Eldrubinen. Så att det 
inte "
+"skulle gå ut över oss nästa gång de invaderar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:597
 msgid "What have we done?"
-msgstr ""
+msgstr "Vad har vi gjort?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:673
 msgid "My love, my family, I'll be there soo-"
-msgstr ""
+msgstr "Min älskade, min familj, jag kommer sna-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:679
 msgid ""
 "Lieutenant Aethyr! No! Umm, he was kind of critical for convincing Jevyan "
 "that the Elves have the Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Löjtnant Aethyr! Nej! Hm, han gick verkligen in för att övertyga Jevyan om 
"
+"att alverna har Eldrubinen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:700
 msgid ""
 "Jevyan- I spit upon thee. Your end awaits. My love, my family, I'll be there "
 "soo-"
 msgstr ""
+"Jevyan - jag bespottar dig. Ditt slut är nära. Min älskade, min familj, 
jag "
+"kommer sna-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:706
 msgid ""
 "Fool. You are no match for my power. What! What's this? A treaty. That's elf "
 "script."
 msgstr ""
+"Dåre. Du är ingen match för mig. Vad nu! Vad är detta? Ett avtal. Det är 
i "
+"alvskrift."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:712
 msgid ""
 "No. Why? You fools, you gave the Ruby of Fire to the Elves. But that won't "
 "save you from me. I will destroy you, then I will deal with the Elves."
 msgstr ""
+"Nej. Varför? Era dårar, ni gav Eldrubinen till alverna. Men det kommer inte 
"
+"att rädda er från mig. Jag kommer att förgöra er, och sen kommer jag att 
ta "
+"itu med alverna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:718
 msgid "We'll see about that. For the honour of Lieutenant Aethyr, forward!"
-msgstr ""
+msgstr "Det ska vi allt bli två om. För Löjtnant Aethyrs ära, framåt!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:730
 msgid ""
 "I am fallen before my plans have reached fruition. A curse upon you Haldric, "
 "may you and your descendants know nothing but strife!"
 msgstr ""
+"Jag har fallit innan mina planer hann bära frukt. Förbannad vare du, "
+"Haldric, må du och din avkomma aldrig uppleva något annat än motgångar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:742
 msgid ""
 "You deny me my honourable death? Our foes are not yet convinced that the "
 "Elves have the Ruby."
 msgstr ""
+"Förnekar du mig en ärofull död? Våra fiender är ännu inte övertygade 
om att "
+"alverna har Rubinen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:797
 msgid "Da old bag 'o bones is gone, but you haven't beat us yet!"
-msgstr ""
+msgstr "Den gamla benhögen är borta, men ni har inte besegrat oss än!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:802
 msgid "We took yer home now we'll take yer lives!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi tog hem er, nu tar vi era liv!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:807
 msgid "The Elfses have da Fire Ruby, and you have nothing!"
-msgstr ""
+msgstr "Alvsingarna har Eldrubinen, och ni har inget!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:812
 msgid "We will suck the marrow from your bones human!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi ska suga märgen ur era ben, människa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:847
 msgid "Ack. One of those monsters is destroying the bridge."
-msgstr ""
+msgstr "Argh. Ett av de där monstren förstör bron."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:910
 msgid "The bridge!"
-msgstr ""
+msgstr "Bron!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:973
 msgid "Out advance is thwarted, that monster has destroyed the bridge!"
-msgstr ""
+msgstr "Vår framryckning är hejdad, det där monstret har förstört bron!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1027
 msgid ""
 "It's the Haldric! Jevyan you never said you came to destroy this monster. We "
 "will help you."
 msgstr ""
+"Det är Haldric! Jevyan, du sa aldrig att du kom för att förgöra det där "
+"monstret. Vi ska hjälpa dig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1056
 msgid "Come in from the deep my loyal soldiers!"
-msgstr ""
+msgstr "Kom ur ur djupet, mina lojala soldater!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1085
 msgid "Rise, rise from the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "Res er, res er, upp ur marken!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1118
-#, fuzzy
 msgid "Neep! SPLAT!"
-msgstr "Piip! Piip!"
+msgstr "Piip! SPLATT!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1123
 msgid "Ahh. . . That almost makes it all worth while!"
-msgstr ""
+msgstr "Ah... Det gjorde det nästan värt allt besvär!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1128
 msgid "You'll pay for that!"
-msgstr ""
+msgstr "Du ska få betala för det där!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1136
 msgid "Strike down these fools."
-msgstr ""
+msgstr "Krossa de dårarna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1208
 msgid "We did it! We won!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi gjorde det! Vi vann!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1213
 msgid ""
 "Jevyan is destroyed, but at a terrible price. Let's put Lieutenant Aether to "
 "rest and discuss what is to come in the following days."
 msgstr ""
+"Jevyan är krossad, men till ett förskräckligt pris. Låt oss begrava 
Löjtnant "
+"Aethyr, och diskutera vad vi skall göra härnäst."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1222
 msgid ""
 "Our strength is waining, and our foes grow strong by the hour. The battle is "
 "lost!"
 msgstr ""
+"Vår styrka avtar och våra fiender blir starkare för varje timme. Slaget 
är "
+"förlorat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:4
 msgid "Rough Landing"
@@ -4759,7 +4861,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:353
 msgid "You will be felled by by hand you useless fleashbags!"
-msgstr ""
+msgstr "Du ska dö av min hand, du din värdlösa kötthög!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:375
 msgid ""
@@ -5132,8 +5234,3 @@
 "en vulkan, som nu långsamt sjunker ner i havet. Den gamle kronprinsen i "
 "Sunnanvik lyckades få fotfäste på ön, trots det stridlystna ödlefolket 
på "
 "ön. Det är nog väldigt lite kvar av det fotfästet vid det här laget."
-
-#~ msgid ""
-#~ "How'd they get that thing here? It must have walked across the bottom of "
-#~ "the ocean."
-#~ msgstr "Hur fick de hit den där? Den måste ha gått på havets botten."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.8 wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.9
--- wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.8    Sat Sep 11 21:53:33 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth.po  Sun Sep 12 15:53:55 2004
@@ -2,8 +2,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2004-09-11 23:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-09 23:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-12 17:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-12 16:15+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -12,83 +12,23 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
-#: data/game.cfg:257
-msgid "Heir to the Throne"
-msgstr "Tronarvingen"
-
-#: data/game.cfg:261
-msgid ""
-"&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
-"champion.png,Champion,(hardest)"
-msgstr ""
-"&elvish-fighter.png,Krigare,(lätt);*&elvish-hero.png,Hjälte;&elvish-champion."
-"png,Förkämpe,(svårt)"
-
-#: data/game.cfg:267
-msgid "The Dark Hordes"
-msgstr "De mörka horderna"
-
-#: data/game.cfg:271
-msgid ""
-"&undead-initiate.png,Apprentice,(easiest);*&undead-necromancer.png,Master;"
-"&undead-lich.png,Dark Lord,(hardest)"
-msgstr ""
-"&undead-adept.png,Lärling,(lätt);*&undead-necromancer.png,Mästare;&undead-"
-"lich.png,Mörkrets Furste,(svårt)"
-
-#: data/game.cfg:276
-msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-msgstr "Svartögats son (kapitel I)"
-
-#: data/game.cfg:280
-msgid ""
-"&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
-"warlord.png,Warlord,(hardest)"
-msgstr ""
-"&orcish-grunt.png,Fotsoldat,(lätt);*&orcish-warrior.png,Krigare;&orcish-"
-"warlord.png,Krigsherre,(svårt)"
-
-#: data/game.cfg:286
-msgid "The Eastern Invasion"
-msgstr "Invasion i Öst"
-
-#: data/game.cfg:290
-msgid ""
-"&human-spearman.png,Spearman,(easiest);*&human-swordman.png,Swordsman;&human-"
-"royalguard.png,Royal Guard,(hardest)"
-msgstr ""
-"&human-spearman.png,Spjutbärare,(lätt);*&human-swordman.png,Svärdssoldat;"
-"&human-royalguard.png,Kunglig Vakt,(svårt)"
-
-#: data/game.cfg:296
-msgid "The Rise of Wesnoth"
-msgstr "Wesnoths uppgång"
-
-#: data/game.cfg:300
-msgid ""
-"&noble-fighter.png,Fighter,(easiest);*&noble-commander.png,Commander;&noble-"
-"lord.png,Lord,(hardest)"
-msgstr ""
-"&noble-fighter.png,Krigare,(lätt);*&noble-commander.png,Befälhavare;&noble-"
-"lord.png,Furste,(svårt)"
-
-#: data/game.cfg:370
+#: data/game.cfg:319
 msgid "loyal"
 msgstr "lojal"
 
-#: data/game.cfg:378
+#: data/game.cfg:327
 msgid "strong"
 msgstr "stark"
 
-#: data/game.cfg:393
+#: data/game.cfg:342
 msgid "quick"
 msgstr "snabb"
 
-#: data/game.cfg:407
+#: data/game.cfg:356
 msgid "intelligent"
 msgstr "intelligent"
 
-#: data/game.cfg:416
+#: data/game.cfg:365
 msgid "resilient"
 msgstr "stryktålig"
 
@@ -166,7 +106,7 @@
 "italic> på huvudmenyn. Här lär du lär dig grunderna i spelet. När du 
tränat "
 "klart, rekommenderas att du spelar kampanjen Tronarvingen först - klicka "
 "<italic>text=Kampanj</italic> och därefter <italic>text=Tronarvingen</"
-"italic>. DÃ¥ Striden om Wesnoth kan vara riktigt utmanande, ska du kanske "
+"italic>. DÃ¥ Striden om Wesnoth kan vara riktigt utmanande, skall du kanske "
 "börja med en <italic>text=Lätt</italic> kampanj.\n"
 "\n"
 "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>Under tiden du spelar "
@@ -242,7 +182,6 @@
 msgstr "Förflyttning"
 
 #: data/help.cfg:90
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Movement in Battle for Wesnoth is simple: Simply click on the unit you wish "
 "to move, then click on the hex you wish to move it to. When selected, all "
@@ -288,7 +227,7 @@
 "\n"
 "Under förflyttning är det viktigt att komma ihåg de så kallade "
 "<ref>dst=zones_of_control text='Kontrollzonerna'</ref>. Varje trupp skapar "
-"en kontrollzon i de 6 rutorna omedelbart utanför rutan truppen står på. En 
"
+"en kontrollzon i de 6 rutorna alldeles utanför rutan truppen står på. En "
 "fiendetrupp som kommer till en sådan 'kontrollerad' ruta måste omedelbart "
 "stanna. En viktig del av Striden om Wesnoth är att lära sig hur dessa "
 "kontrollzoner fungerar, eftersom bara <ref>dst=ability_skirmish "
@@ -377,7 +316,7 @@
 "<header>text=Skada</header>\n"
 "\n"
 "Varje träff ger en grundskada som beror på typen av attack. Till exempel 
ger "
-"en alvkrigare med ett 5-4-svärd en grundskada på 5 kroppspoäng (KP). Detta 
"
+"en alvkrigare med ett 5-4-svärd en grundskada på 5 hälsopoäng (HP). Detta 
"
 "kan ändras beroende på två saker: försvararens "
 "<ref>dst=damage_type_and_resistance text='Motståndskraft'</ref> samt vilken "
 "<ref>dst=time_of_day text='Tid på dygnet'</ref> det är. Båda dessa 
förklaras "
@@ -512,7 +451,7 @@
 "Keep in mind that while most units have three levels, not all do, and that "
 "occasional units (such as <ref>dst=unit_mage text=Mages</ref>) may have four."
 msgstr ""
-"Om båda trupper överlever en strid, får de lika många erfarenhetspoäng 
(XP) "
+"Om båda trupper överlever en strid, får de lika många erfarenhetspoäng 
(EP) "
 "som den erfarenhetsnivå deras motståndares är på. Om en trupp dödar en 
annan "
 "i strid, får den däremot mycket mer erfarenhet: 4 poäng för en trupp på "
 "nollte nivån, 8 för en på första, 16 för en på andra, 24 för en på 
tredje, "
@@ -557,18 +496,18 @@
 "trupper helas på många olika sätt. Det gemensamma för dessa olika sätt 
är "
 "att de äger rum i början av ditt drag, innan några order ges.\n"
 "\n"
-"Vila: En trupp som varken förflyttas eller anfaller kommer att återfå 2 KP 
"
+"Vila: En trupp som varken förflyttas eller anfaller kommer att återfå 2 HP 
"
 "nästa drag.\n"
 "Byar: trupper som som befinner sig vid en by då ett drag startar återfår 8 
"
-"KP. \n"
+"HP. \n"
 "<ref>dst=ability_regeneration text=Regenerering</ref>: Vissa trupper (såsom "
-"troll) återfår alltid 8 KP i början av draget.\n"
+"troll) återfår alltid 8 HP i början av draget.\n"
 "Vårdande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_heals "
-"text=Vårda</ref> återskänker 4 KP per drag till trupper som står i 
rutorna "
+"text=Vårda</ref> återskänker 4 HP per drag till trupper som står i 
rutorna "
 "alldeles bredvid, samtidigt som de också skyddar mot gift.\n"
 "\n"
 "Botande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_cures 
text=Bota</"
-"ref> återskänker 8 KP per drag till trupper som står i de intilliggande "
+"ref> återskänker 8 HP per drag till trupper som står i de intilliggande "
 "rutorna, alternativt botar en trupps förgiftning. \n"
 "\n"
 "Kom ihåg att vila kombineras med andra sorters helande, medan byar, "
@@ -740,8 +679,8 @@
 "\n"
 "<header>text=Snabb</header>\n"
 "\n"
-"Snabba trupper har en extra förflyttningspoäng, men 10% mindre kroppspoäng 
"
-"än vanligt.\n"
+"Snabba trupper har en extra förflyttningspoäng, men 10% mindre hälsopoäng 
än "
+"vanligt.\n"
 "\n"
 "Detta är det karaktärsdrag som märks mest, speciellt hos långsamma 
trupper "
 "som troll eller tungt infanteri. Dessa trupper rör sig ofta mycket snabbare "
@@ -752,7 +691,7 @@
 "\n"
 "<header>text=Stryktålig</header>\n"
 "\n"
-"Stryktåliga trupper har 7 kroppspoäng mer än vanligt.\n"
+"Stryktåliga trupper har 7 hälsopoäng mer än vanligt.\n"
 "\n"
 "Stryktåliga trupper är användbara i alla lägen under en kampanj. Det är 
ett "
 "nyttigt karaktärsdrag för alla trupper, även om det märks mer hos vissa. "
@@ -762,7 +701,7 @@
 "<header>text=Stark</header>\n"
 "\n"
 "Starka trupper vållar 1 mer skada per träff i närstrid och har 2 mer "
-"kroppspoäng.\n"
+"hälsopoäng.\n"
 "\n"
 "Starka trupper är bra för närstridstrupper och allra bäst är det för 
trupper "
 "som har ett stort antal slag, såsom alvkrigaren. Starka trupper kan vara "
@@ -1208,10 +1147,9 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:85
 msgid "How should I choose what kind of units to recruit?"
-msgstr "Hur kan jag veta vilken sorts trupper jag ska rekrytera?"
+msgstr "Hur kan jag veta vilken sorts trupper jag skall rekrytera?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:85
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have to carefully review their skills, which are displayed to the left "
 "of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
@@ -1497,11 +1435,11 @@
 "experience is gained from defeating an enemy unit. The amount of XP gained "
 "from killing an enemy is equal to 8 times the enemy's level."
 msgstr ""
-"När en trupp slåss med en annan får den erfarenhet - förkortat 'XP' - av "
+"När en trupp slåss med en annan får den erfarenhet - förkortat 'EP' - av "
 "striden. Mängden erhållen erfarenhet är lika med motståndarens "
 "erfarenhetsnivå, vilket är en representation av hur mäktig den truppen 
är. "
 "Betydligt mer erfarenhet får en trupp om den besegrar en fiende. Mängden "
-"erhållen XP är då lika med 8 gånger fiendetruppens nivå. "
+"erhållen EP är då lika med 8 gånger fiendetruppens nivå. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:185
 msgid "What happens when a unit advances?"
@@ -1555,7 +1493,7 @@
 "fördelar, såsom mer inkomst, och genom att minska underhållskostnaden per "
 "drag med ett. Antalet byar du kontrollerar visas på Statuspanelen bredvid "
 "bilden med ett hus. Utöver de ekonomiska fördelarna av byarna, kan de 
också "
-"användas i strid. Byar läker trupperna i dem med 8 KP per drag."
+"användas i strid. Byar läker trupperna i dem med 8 HP per drag."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:209
 msgid "How do I heal when there aren't any villages nearby?"
@@ -1571,11 +1509,11 @@
 "all your units are healed fully."
 msgstr ""
 "Trupper kan läka även utan byar. Om en trupp inte förflyttar sig eller "
-"anfaller under ett drag, så återfår den 2 KP genom att vila. Om en fiende "
+"anfaller under ett drag, så återfår den 2 HP genom att vila. Om en fiende "
 "attackerar truppen får truppen inte sin vila och kan då heller inte läka "
 "under det draget. Det finns också vissa trupper som kan läka trupperna som "
 "omger dem. Alvshamanen är en sådan trupp, och trupper som står alldeles "
-"bredvid en alvshaman får tillbaka 4 KP per drag. Och slutligen, när du "
+"bredvid en alvshaman får tillbaka 4 HP per drag. Och slutligen, när du "
 "vinner ett scenario återfår dina trupper alla sina krafter. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:215
@@ -1583,7 +1521,7 @@
 "Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just attack "
 "repeatedly."
 msgstr ""
-"Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 KP. Fortsätt bara att anfalla."
+"Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 HP. Fortsätt bara att anfalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:217
 msgid "Defeat Merle"
@@ -1777,7 +1715,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:91
 msgid "How should I decide which units to recall?"
-msgstr "Hur avgör jag vilka trupper jag ska återkalla?"
+msgstr "Hur avgör jag vilka trupper jag skall återkalla?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:91
 msgid ""
@@ -1825,8 +1763,8 @@
 "'negative' traits. Most units have an equal chance to get any two different "
 "traits when they are recruited."
 msgstr ""
-"Det finns fem olika karaktärsdrag som t ex gör att en trupps KP ökar eller 
"
-"att antalet XP som krävs för befordran minskas. Alla karaktärsdrag är 
till "
+"Det finns fem olika karaktärsdrag som t ex gör att en trupps HP ökar eller 
"
+"att antalet EP som krävs för befordran minskas. Alla karaktärsdrag är 
till "
 "för att göra trupperna mer kraftfulla. De flesta truppslag har lika stor "
 "sannolikhet för att få ett visst karaktärsdrag då de rekryteras. "
 
@@ -2343,8 +2281,8 @@
 "VÃ¥rdar:\n"
 "Truppen vårdar närliggande trupper i början av varje drag.\n"
 "\n"
-"Truppen återställer upp till 4 KP per drag.\n"
-"Truppen kan återställa sammanlagt högst 8 KP per drag.\n"
+"Truppen återställer upp till 4 HP per drag.\n"
+"Truppen kan återställa sammanlagt högst 8 HP per drag.\n"
 "En förgiftad trupp kan inte återställas helt av vård, utan måste söka "
 "tillflykt till en by eller bli få hjälp av en trupp som kan bota."
 
@@ -2368,10 +2306,10 @@
 "\n"
 "En botare tar hand om alla trupper som står på närliggande rutor i början 
av "
 "varje drag.\n"
-"Varje trupp kommer att återfå upp till 8 KP per drag.\n"
-"En botare kan återställa högst 18 KP per drag.\n"
+"Varje trupp kommer att återfå upp till 8 HP per drag.\n"
+"En botare kan återställa högst 18 HP per drag.\n"
 "En trupp som kan bota kan ta häva en förgiftning, till priset av att den "
-"förgiftade truppen inte återfår några KP under samma drag."
+"förgiftade truppen inte återfår några HP under samma drag."
 
 #: data/translations/english.cfg:32
 msgid ""
@@ -2629,8 +2567,8 @@
 "they are cured or are reduced to 1 HP."
 msgstr ""
 "Gift:\n"
-"Denna typ av attack förgiftar målet. Förgiftade trupper förlorar 8 KP 
varje "
-"drag tills de botas eller har försvagats till 1 KP."
+"Denna typ av attack förgiftar målet. Förgiftade trupper förlorar 8 HP 
varje "
+"drag tills de botas eller har försvagats till 1 HP."
 
 #: data/translations/english.cfg:117
 msgid ""
@@ -2880,8 +2818,8 @@
 "be cured by moving them to a village, or placing them next to a unit with "
 "the 'cure' ability."
 msgstr ""
-"Förgiftade trupper förlorar 8 KP varje drag, men de kan inte dö av "
-"förgiftning allena: de får aldrig mindre än 1 KP av giftet.Förgiftade "
+"Förgiftade trupper förlorar 8 HP varje drag, men de kan inte dö av "
+"förgiftning allena: de får aldrig mindre än 1 HP av giftet.Förgiftade "
 "trupper kan botas genom att ställas i en by, eller i omedelbar närhet av en 
"
 "trupp som har förmågan att 'bota'."
 
@@ -2918,7 +2856,7 @@
 #: data/translations/english.cfg:190
 msgid ""
 "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
-msgstr "Trupper som befinner sig i byar återfår 8 KP i början på sitt 
drag."
+msgstr "Trupper som befinner sig i byar återfår 8 HP i början på sitt 
drag."
 
 #: data/translations/english.cfg:191
 msgid ""
@@ -2926,7 +2864,7 @@
 "hitpoints at the beginning of their next turn."
 msgstr ""
 "Trupper som inte flyttar eller attackerar under ett drag vilar, och återfår 
"
-"två KP vid början av nästa drag."
+"två HP vid början av nästa drag."
 
 #: data/translations/english.cfg:192
 msgid ""
@@ -2954,7 +2892,7 @@
 "the unit they kill."
 msgstr ""
 "Det bästa sättet för en trupp att skaffa sig erfarenhet är att utdela "
-"dödsstöten för en fiendetrupp. Trupper som dödar en fiendetrupp får 8 XP 
för "
+"dödsstöten för en fiendetrupp. Trupper som dödar en fiendetrupp får 8 EP 
för "
 "varje nivå som den dödade truppen har."
 
 #: data/translations/english.cfg:195
@@ -4061,7 +3999,6 @@
 msgstr "Dvärgbärsärk"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Their Berserkers forget "
 "all defense in exchange for massive damage against their enemies. Once a "
@@ -4186,15 +4123,16 @@
 msgstr "Ã¥skvigg"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Sentinel"
-msgstr "Dvärgarnas Järnnäve"
+msgstr "Dvärgarnas Vaktpost"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:23
 msgid ""
 "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yeild "
 "under even the strongest of enemy attacks."
 msgstr ""
+"Vaktposten, med sin breda sköld och stora mod, vägrar att ge vika även 
under "
+"de mest kraftiga attacker."
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
@@ -4247,7 +4185,6 @@
 msgstr "Dvärgarnas Tordönsvakt"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The famed Dwarvish Thunderguards wield mysterious and feared weapons forged "
 "by the Dwarf weapon-masters, experts in arcane Dwarvish technology. Although "
@@ -4255,9 +4192,9 @@
 "more deadly."
 msgstr ""
 "Dvärgarnas berömda Tordönsvakt använder sig av mystiska och fruktade 
vapen, "
-"som smitts av dvärgarnas vapenmästare, vilka är experter på urtida "
-"dvärgteknologi. Även om de inte är lika snabba som de vanliga "
-"dundrardvärgarna, så är de mycket mer dödliga."
+"som smitts av dvärgarnas vapenmästare, experter på urtida dvärgteknologi. 
"
+"Även om de inte är lika snabba som de vanliga tordönstrupperna, så är de 
"
+"mycket mer dödliga."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:46
 msgid "dragonstick"
@@ -4293,6 +4230,16 @@
 msgid "Elvish Archer"
 msgstr "Alvbågskytt"
 
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:18 data/units/Elvish_Archer.cfg:97
+msgid ""
+"Elvish Archers are trained from youth in archery, and so skilled in long-"
+"range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these Archers "
+"make up a large portion of the Elvish military."
+msgstr ""
+"Alvernas bågskyttar börjar träna redan i unga år, och uppnår stor "
+"skicklighet i distansstrid. Dessa träffsäkra och snabba bågskyttar utgör 
en "
+"stor del av alvernas militär."
+
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:3 data/units/Elvish_Avenger.cfg:76
 msgid "Elvish Avenger"
 msgstr "Alvjägare"
@@ -4302,6 +4249,17 @@
 msgid "ambush"
 msgstr "bakhåll"
 
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:20 data/units/Elvish_Avenger.cfg:93
+msgid ""
+"Elvish Avengers are extremely skillful and extremely quick, powerful in all "
+"forms of combat. Avengers are considered the best of all woodsmen in "
+"Wesnoth, and can ambush their foes in the forest, because they cannot be "
+"seen in the woods until just after they have attacked."
+msgstr ""
+"Alvjägarna är extremt snabba och skickliga i alla stridsformer. De anses 
som "
+"de absolut bästa skogsmännen i Wesnoth. De kan enkelt ligga i bakhåll för 
"
+"sina fiender i skogen, då de inte kan upptäckas förrän efter de anfallit."
+
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:3
 msgid "Elvish Captain"
 msgstr "Alvkapten"
@@ -4398,9 +4356,8 @@
 "förödande eldklot."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Lady"
-msgstr "Alvfurste"
+msgstr "Alvfurstinna"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:16 data/units/Galleon.cfg:17
 msgid "dummy"
@@ -4422,6 +4379,18 @@
 msgid "Elvish Marksman"
 msgstr "Alvprickskytt"
 
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:18 data/units/Elvish_Marksman.cfg:96
+msgid ""
+"Elvish Marksman are expert in use of the bow. Their skill guarantees them a "
+"60% chance to hit enemies, even those hidden in difficult terrain. This "
+"great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee combat "
+"and lesser speed."
+msgstr ""
+"Alvprickskyttarna är experter i bågskytte. Deras skicklighet garanterar en "
+"träffsäkerhet på 60%, även då fienden har gömt sig i svår terräng. 
Denna "
+"stora skicklighet med bågen kompenserar deras något mindre färdigheter i "
+"närstrid och lägre hastighet."
+
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:37 data/units/Elvish_Marksman.cfg:115
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:38
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:117
@@ -4465,7 +4434,19 @@
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2 data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
 msgid "Elvish Ranger"
-msgstr "Skogvaktaralv"
+msgstr "Skogsvaktaralv"
+
+#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:18 data/units/Elvish_Ranger.cfg:95
+msgid ""
+"Elvish Rangers are quick and powerful. Skilled in both short- and long-range "
+"combat, Rangers are truly all-round fighters. The best of all woodsmen, "
+"Rangers cannot be seen by enemies while they are in forest, unless they have "
+"just made an attack, or there are enemies adjacent to them."
+msgstr ""
+"Skogsvaktaralverna är både starka och snabba. Då de är skickliga i både 
när- "
+"och distansstrid, så är de mycket användbara. Som de bästa av skogsmän 
kan "
+"de inte upptäckas av fienden medan de är i skogen förrän de har gått 
till "
+"attack, eller då fienden står alldeles inpå dem."
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
 msgid "Elvish Rider"
@@ -4517,6 +4498,17 @@
 msgid "Elvish Sharpshooter"
 msgstr "Alvernas skarpskytt"
 
+#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:18 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:97
+msgid ""
+"The most elite archers in all of Wesnoth, Elvish Sharpshooters are "
+"incredibly accurate, guaranteed a 60% chance to hit when attacking, even "
+"when firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off "
+"entrenched enemies."
+msgstr ""
+"Som den allra skickligaste eliten i Wesnoth är alvernas skarpskyttar "
+"otroligt träffsäkra, och träffar i 60% av fallen, även då de skjuter 
mycket "
+"snabbt. Skarpskyttarna är utmärkta till att rensa ut svåråtkomliga 
fiender."
+
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
 msgid "Elvish Shyde"
 msgstr "Skogsalv"
@@ -4599,7 +4591,7 @@
 msgid ""
 "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
 msgstr ""
-"Ett eldklot. Detta ska inte användas till nåt annat än 'Move_Unit_Fake'!"
+"Ett eldklot. Detta skall inte användas till nåt annat än 'Move_Unit_Fake'!"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
@@ -5222,7 +5214,7 @@
 "underestimated."
 msgstr ""
 "Jättar är stora, dumma humanoider som oftast lever ensamma i vildmarken. "
-"Även om de är lätta att springa ifrån och lura så ska man se upp med 
deras "
+"Även om de är lätta att springa ifrån och lura så skall man se upp med 
deras "
 "styrka."
 
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:3
@@ -6423,11 +6415,11 @@
 msgid "#(Invalid)"
 msgstr "#(Ogiltigt)"
 
-#: src/dialogs.cpp:365 src/game.cpp:924
+#: src/dialogs.cpp:365 src/game.cpp:931
 msgid "Campaign"
 msgstr "Kampanj"
 
-#: src/dialogs.cpp:367 src/game.cpp:971
+#: src/dialogs.cpp:367 src/game.cpp:978
 msgid "Multiplayer"
 msgstr "Flera spelare"
 
@@ -6447,7 +6439,7 @@
 msgid "Scenario Start"
 msgstr "Scenariostart"
 
-#: src/dialogs.cpp:384 src/game.cpp:947
+#: src/dialogs.cpp:384 src/game.cpp:954
 msgid "Difficulty"
 msgstr "Svårighetsgrad"
 
@@ -6515,13 +6507,13 @@
 #: src/dialogs.cpp:667 src/display.cpp:902 src/help.cpp:621
 #: src/playturn.cpp:1942 src/unit.cpp:1034
 msgid "HP"
-msgstr "KP"
+msgstr "HP"
 
 #: src/dialogs.cpp:671 src/dialogs.cpp:679 src/display.cpp:906
 #: src/display.cpp:914 src/playturn.cpp:1780 src/playturn.cpp:1943
 #: src/unit.cpp:1093
 msgid "XP"
-msgstr "XP"
+msgstr "EP"
 
 #: src/dialogs.cpp:684 src/display.cpp:918 src/help.cpp:622
 #: src/playturn.cpp:1944 src/unit.cpp:1070
@@ -6550,27 +6542,27 @@
 msgid "Vera.ttf"
 msgstr "Vera.ttf"
 
-#: src/game.cpp:136
+#: src/game.cpp:137
 msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
 msgstr "Vill du spara en repris av detta scenario?"
 
-#: src/game.cpp:137 src/game.cpp:199 src/playturn.cpp:1391
+#: src/game.cpp:138 src/game.cpp:200 src/playturn.cpp:1391
 msgid "Name:"
 msgstr "Namn:"
 
-#: src/game.cpp:145 src/game.cpp:206 src/playturn.cpp:1408
+#: src/game.cpp:146 src/game.cpp:207 src/playturn.cpp:1408
 msgid "The game could not be saved"
 msgstr "Spelet kunde inte sparas"
 
-#: src/game.cpp:198
+#: src/game.cpp:199
 msgid "Do you want to save your game?"
 msgstr "Vill du spara ditt spel?"
 
-#: src/game.cpp:581
+#: src/game.cpp:587
 msgid "The Battle for Wesnoth"
 msgstr "Striden om Wesnoth"
 
-#: src/game.cpp:801 src/multiplayer_connect.cpp:104
+#: src/game.cpp:807 src/multiplayer_connect.cpp:104
 msgid ""
 "This save is from a different version of the game. Do you want to try to "
 "load it?"
@@ -6578,64 +6570,64 @@
 "Detta sparade spel är från en annan version av Wesnoth. Vill du försöka "
 "öppna spelet ändå?"
 
-#: src/game.cpp:812 src/game.cpp:817 src/playlevel.cpp:533
+#: src/game.cpp:818 src/game.cpp:823 src/playlevel.cpp:533
 #: src/playlevel.cpp:747
 msgid "The file you have tried to load is corrupt"
 msgstr "Filen du försöker öppna är felaktig"
 
-#: src/game.cpp:917
+#: src/game.cpp:924
 msgid "There are no campaigns available"
 msgstr "Det finns inga kampanjer att spela"
 
-#: src/game.cpp:925
+#: src/game.cpp:932
 msgid "Choose the campaign you want to play:"
 msgstr "Välj kampanj"
 
-#: src/game.cpp:948
+#: src/game.cpp:955
 msgid "Select difficulty level:"
 msgstr "Välj svårighetsgrad:"
 
-#: src/game.cpp:966
+#: src/game.cpp:973
 msgid "Join Official Server"
 msgstr "Anslut till den officiella servern"
 
-#: src/game.cpp:966
+#: src/game.cpp:973
 msgid "Log on to the official Wesnoth multiplayer server"
 msgstr "Logga in på Striden om Wesnoths officiella spelserver"
 
-#: src/game.cpp:967 src/multiplayer_lobby.cpp:157
+#: src/game.cpp:974 src/multiplayer_lobby.cpp:157
 msgid "Join Game"
 msgstr "Anslut till spel"
 
-#: src/game.cpp:967
+#: src/game.cpp:974
 msgid "Join a server or hosted game"
 msgstr "Anslut till en server eller ett spel som någon annan är värd för"
 
-#: src/game.cpp:968
+#: src/game.cpp:975
 msgid "Host Multiplayer Game"
 msgstr "Var spelvärd för flera spelare"
 
-#: src/game.cpp:968
+#: src/game.cpp:975
 msgid "Host a game without using a server"
 msgstr "Var värd för ett spel utan att använda en server"
 
-#: src/game.cpp:971 src/multiplayer_client.cpp:269
+#: src/game.cpp:978 src/multiplayer_client.cpp:269
 msgid "Login"
 msgstr "Logga in"
 
-#: src/game.cpp:1051
+#: src/game.cpp:1058
 msgid "Language"
 msgstr "Språk"
 
-#: src/game.cpp:1052
+#: src/game.cpp:1059
 msgid "Choose your preferred language"
 msgstr "Välj språk"
 
-#: src/game.cpp:1137
+#: src/game.cpp:1144
 msgid "Could not initialize video. Exiting.\n"
 msgstr "Ett skärmfel uppstod. Avbryter.\n"
 
-#: src/game.cpp:1139
+#: src/game.cpp:1146
 msgid "Could not initialize fonts. Exiting.\n"
 msgstr "Typsnittsfel. Avbryter.\n"
 
@@ -6653,7 +6645,7 @@
 
 #: src/help.cpp:628
 msgid "Required XP"
-msgstr "XP för nästa nivå"
+msgstr "EP för nästa nivå"
 
 #: src/help.cpp:638 src/reports.cpp:233
 msgid "attacks"
@@ -7640,12 +7632,12 @@
 "Units cannot be killed by poison alone. The poison will not reduce it below "
 "1 HP."
 msgstr ""
-"Den här truppen är förgiftad och kommer att förlora 8 KP varje drag tills 
"
+"Den här truppen är förgiftad och kommer att förlora 8 HP varje drag tills 
"
 "den kan hitta ett motmedel i en by eller från en allierad med förmågan att 
"
 "bota.\n"
 "\n"
 "Trupper kan inte dö av enbart förgiftning, så truppen kommer inte att få "
-"mindre än 1 KP."
+"mindre än 1 HP."
 
 #: src/reports.cpp:122
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
@@ -7794,3 +7786,53 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
+
+#~ msgid "Heir to the Throne"
+#~ msgstr "Tronarvingen"
+
+#~ msgid ""
+#~ "&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
+#~ "champion.png,Champion,(hardest)"
+#~ msgstr ""
+#~ "&elvish-fighter.png,Krigare,(lätt);*&elvish-hero.png,Hjälte;&elvish-"
+#~ "champion.png,Förkämpe,(svårt)"
+
+#~ msgid "The Dark Hordes"
+#~ msgstr "De mörka horderna"
+
+#~ msgid ""
+#~ "&undead-initiate.png,Apprentice,(easiest);*&undead-necromancer.png,Master;"
+#~ "&undead-lich.png,Dark Lord,(hardest)"
+#~ msgstr ""
+#~ 
"&undead-adept.png,Lärling,(lätt);*&undead-necromancer.png,Mästare;&undead-"
+#~ "lich.png,Mörkrets Furste,(svårt)"
+
+#~ msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
+#~ msgstr "Svartögats son (kapitel I)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
+#~ "warlord.png,Warlord,(hardest)"
+#~ msgstr ""
+#~ "&orcish-grunt.png,Fotsoldat,(lätt);*&orcish-warrior.png,Krigare;&orcish-"
+#~ "warlord.png,Krigsherre,(svårt)"
+
+#~ msgid "The Eastern Invasion"
+#~ msgstr "Invasion i Öst"
+
+#~ msgid ""
+#~ "&human-spearman.png,Spearman,(easiest);*&human-swordman.png,Swordsman;"
+#~ "&human-royalguard.png,Royal Guard,(hardest)"
+#~ msgstr ""
+#~ 
"&human-spearman.png,Spjutbärare,(lätt);*&human-swordman.png,Svärdssoldat;"
+#~ "&human-royalguard.png,Kunglig Vakt,(svårt)"
+
+#~ msgid "The Rise of Wesnoth"
+#~ msgstr "Wesnoths uppgång"
+
+#~ msgid ""
+#~ "&noble-fighter.png,Fighter,(easiest);*&noble-commander.png,Commander;"
+#~ "&noble-lord.png,Lord,(hardest)"
+#~ msgstr ""
+#~ "&noble-fighter.png,Krigare,(lätt);*&noble-commander.png,Befälhavare;"
+#~ "&noble-lord.png,Furste,(svårt)"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]