wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...
Date: Tue, 14 Sep 2004 18:43:18 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/14 22:37:42

Modified files:
    po/sv     : wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wesnoth.po 
             wesnoth-sotbe.po wesnoth-tdh.po wesnoth-trow.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.11&tr2=1.12&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.9&tr2=1.10&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth.po.diff?tr1=1.10&tr2=1.11&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po.diff?tr1=1.11&tr2=1.12&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.12&tr2=1.13&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.12&tr2=1.13&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.11 wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.12
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.11  Mon Sep 13 22:56:39 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po Tue Sep 14 22:37:41 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-13 20:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-14 15:33+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -294,7 +294,7 @@
 "Right, boss, especially since they're invading, and we need to kill them now "
 "before they escape!"
 msgstr ""
-"Just så, chefen, i synnerhet eftersom de invaderar oss, och vi behöver 
döda "
+"Just så, boss, i synnerhet eftersom de invaderar oss, och vi behöver döda "
 "dem nu innan de flyr!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:763
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.9 wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.10
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.9  Mon Sep 13 22:56:40 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po    Tue Sep 14 22:37:41 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-13 20:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-14 19:33+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -408,7 +408,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:137
 msgid "But boss, why are we only using bats and nagas?"
-msgstr "Men chefen, varför använder vi bara fladdermöss och nagas?"
+msgstr "Men boss, varför använder vi bara fladdermöss och nagas?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:143
 msgid ""
@@ -424,7 +424,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:155
 msgid "Shut up, worm! I'm the boss!"
-msgstr "Håll käften mask, jag är chef!"
+msgstr "Håll käften mask, jag är boss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:183
 msgid "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
@@ -613,8 +613,8 @@
 msgstr ""
 "Jag har med mig illavarslande nyheter: Asheviere belägrar Elensefar. Detta "
 "har rivit upp den hundraåriga fredsavtalet mellan Wesnoth och stadsstaten "
-"Elensefar. Om staden faller så finns det inget sätt att veta hur många "
-"andra länder som som hon kommer att sluka med hull och hår."
+"Elensefar. Om staden faller så finns det inget sätt att veta hur många 
andra "
+"länder som som hon kommer att sluka med hull och hår."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:747
 msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
@@ -1342,8 +1342,8 @@
 "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
 "go with Li'sar."
 msgstr ""
-"Det är ett generöst erbjudande, ers nåd, men du har rätt. Jag går 
hellre "
-"med Li'sar."
+"Det är ett generöst erbjudande, ers nåd, men du har rätt. Jag går hellre 
med "
+"Li'sar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:262
 msgid "And what say you, Uradredia?"
@@ -1974,8 +1974,8 @@
 "prove dangerous...and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
 "we do, we must pass by this place."
 msgstr ""
-"Vi skulle kunna försöka, men vi måste vara försiktiga. Det kan vara 
väldigt "
-"farligt att störa griparna...men sådana riddjur skulle vara mycket "
+"Vi skulle kunna försöka, men vi måste vara försiktiga. Det kan vara 
väldigt "
+"farligt att störa griparna...men sådana riddjur skulle vara mycket "
 "användbara senare. Hur vi än gör så måste vi passera berget."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:186
@@ -2759,7 +2759,7 @@
 "There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might be "
 "inside them!"
 msgstr ""
-"Det finns några uråldriga tempel i sydväst, jag under vad som kan finnas 
i "
+"Det finns några uråldriga tempel i sydväst, jag under vad som kan finnas i 
"
 "dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:201
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.11 wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.12
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.11 Mon Sep 13 22:56:40 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po   Tue Sep 14 22:37:42 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-14 00:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-14 23:35+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -112,7 +112,7 @@
 "find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
 "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
 msgstr ""
-"Vi är under attack från båda sidor! Grüü, håll dem tillbaka medan jag 
rusar "
+"Vi är under attack från båda sidor! Grüü, håll dem tillbaka medan jag 
rusar "
 "till Tirigaz för att hämta styrkor för en motattack. Även om vi inte kan "
 "besegra piraterna utan styrkor till havs, så kan vi rensa det här området 
på "
 "människor."
@@ -138,8 +138,8 @@
 "We're back! We have bad news, the humans are regrouping on our tails, we "
 "must leave."
 msgstr ""
-"Vi är tillbaka! Vi har dåliga nyheter, människorna omgrupperar precis 
bakom "
-"oss, vi måste ge oss av."
+"Vi är tillbaka! Vi har dåliga nyheter, människorna omgrupperar sig precis "
+"bakom oss, vi måste ge oss av."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:290
 msgid ""
@@ -156,8 +156,8 @@
 "city."
 msgstr ""
 "De har skickat besked att de alla har flytt österut, till trakten av de "
-"Begråtna kullarna. Jag tror att vi bör ta oss till dem så snart som 
möjligt "
-"och evakuera staden."
+"Begråtna kullarna. Vi bör evakuera staden och ta oss till dem så snart som 
"
+"möjligt."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:300
 msgid ""
@@ -225,7 +225,8 @@
 "I've received messengers from the Council, saying that they are regrouping "
 "tribes into the Great Horde."
 msgstr ""
-"Jag har fått bud från Rådet; de omgrupperar stammar till den Stora Horden."
+"Jag har fått bud från Rådet. De säger att de omgrupperar stammarna till 
den "
+"stora horden."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:221
 msgid "Great! When do they arrive?"
@@ -308,7 +309,7 @@
 "tails! They won't have a rest untill we'll destitute Earl Lanbec'h!"
 msgstr ""
 "Det är nu dags att visa dem vilka vi är, och att leda den stora horden mot "
-"dem! De kommer inte att få någon ro tills vi har utblottat Greve Lanbec'h!"
+"dem! De kommer inte att få någon ro tills vi har utblottat Greve Lanbec'h!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:432
 msgid ""
@@ -371,8 +372,8 @@
 "I've been told the best way to defeat them is to attack their eyes with "
 "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
 msgstr ""
-"Jag har hört att bästa sättet att besegra dem är att sticka ut deras 
ögon "
-"med vassa klingor. Men jag hoppas också att vi inte stöter på några."
+"Jag har hört att bästa sättet att besegra dem är att sticka ut deras 
ögon. "
+"Men jag hoppas också att vi inte stöter på några."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:136
 msgid ""
@@ -419,7 +420,7 @@
 "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last day. "
 "Let's slay all of them and give this land back to our people!"
 msgstr ""
-"Se, mina följeslagare! De där orcherna har inte en aning om att detta är "
+"Se, mina följeslagare! De där orcherna har inte en aning om att detta är "
 "deras sista dag i livet. Låt oss slakta dem allihop, och återbörda detta "
 "land till vårt folk!"
 
@@ -427,8 +428,8 @@
 msgid ""
 "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
 msgstr ""
-"Vi är under attack från de här människorna! Skynda er, vi måste 
försvara "
-"våra förfäders land!"
+"Vi blir anfallna av människorna! Skynda er, vi måste försvara våra 
förfäders "
+"land!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:108
 msgid "The battle begun."
@@ -437,7 +438,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:120
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
 msgstr ""
-"Argh! Jag dör! Men andra människor kommer att söka upp er och slakta er, "
+"Argh! Jag dör! Men andra människor kommer att söka upp er och slakta er, "
 "smutsiga orcher!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:129
@@ -449,9 +450,8 @@
 "We are victorious this time, but humans are organizing themselves in a huge "
 "army. We have just defeated a vanguard, they are coming massively."
 msgstr ""
-"Denna gången vann vi, men människorna håller på att sluta sig samman i en 
"
-"stor armé. Vi har nyss besegrat en liten förtrupp, men de närmar sig i 
täta "
-"led."
+"Den här gången vann vi, men människorna håller på att samla ihop en stor 
"
+"armé. Vi har bara besegrat en liten förtrupp, och snart kommer de efter 
oss."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:139
 msgid "What should be do, chief?"
@@ -491,7 +491,7 @@
 msgstr ""
 "Truppförstärkningar, äntligen! Vem du än är, så är du välkommen till "
 "Prestim! Den befästa bron över floden Gork föll idag för en liten "
-"kommandostyrka alver. Vi har redan försökt erövra den två gånger, utan "
+"kommandostyrka alver. Vi har redan försökt erövra den två gånger utan "
 "framgång."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:205
@@ -524,7 +524,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:225
 msgid "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
 msgstr ""
-"Jag vet vad vi måste göra. Döda alverna och hjälpa Inarix att ta sig 
över "
+"Jag vet vad vi måste göra. Döda alverna och hjälpa Inarix att ta sig 
över "
 "floden."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:230
@@ -534,7 +534,7 @@
 "army will have crossed!"
 msgstr ""
 "Det kommer inte att bli lätt! Våra fiender har förskansat sig väl. Och 
glöm "
-"inte, vi kommer att sabotera den södra bron så fort som huvudparten av "
+"inte att vi kommer att sabotera den södra bron så fort som huvudparten av "
 "ödlemännens armé har tagit sig över!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:235
@@ -543,7 +543,7 @@
 "perish!"
 msgstr ""
 "Varje soldat som fastnar på bron eller på andra sidan floden kommer att "
-"förgås!"
+"nedgöras!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:258
 msgid ""
@@ -849,7 +849,7 @@
 "\n"
 "Seger:\n"
 "@Rädda shamanerna\n"
-"@För shamanerna och Kapou'e till vägskylten\n"
+"@För shamanerna och Kapou'e till vägskylten\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dör\n"
 "#Grüü dör\n"
@@ -865,8 +865,8 @@
 "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid of "
 "this mob. But these filthy elves are so numerous."
 msgstr ""
-"Åh nej! Alverna belägrar staden. Vi måste hjälpa våra bröder att jaga 
dem "
-"på flykten. Men de smutsiga alverna är så många."
+"Åh nej! Alverna belägrar staden. Vi måste hjälpa våra bröder att jaga 
dem på "
+"flykten. Men de smutsiga alverna är så många."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:146
 msgid "I have a subtle plan, chief."
@@ -874,7 +874,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:151
 msgid "Which plan?"
-msgstr "Vad då för plan?"
+msgstr "Vadå för plan?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:156
 msgid "We go and we kill all of them. What do you think?"
@@ -958,7 +958,7 @@
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near this yellow farm."
 msgstr ""
-"Utmärkt. Det är en farlig resa, då vi måste följa en som gränsar till "
+"Utmärkt. Det är en farlig resa, då vi måste följa en som gränsar till "
 "alvernas skog. Det är den vägen som går förbi den gula gården där."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:331
@@ -1016,8 +1016,8 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:153
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
 msgstr ""
-"Ahhh, jag är så trött. Det var ett bra förslag att stanna på ett så 
här "
-"lugnt ställe."
+"Ahhh, jag är så trött. Det var ett bra förslag att stanna still på ett 
så "
+"här lugnt ställe."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:158
 msgid "It is too quiet. Just plain boring."
@@ -1032,7 +1032,7 @@
 "You're right. I can see something is moving in these hills. Looks like "
 "there are undead there."
 msgstr ""
-"Du har rätt. Jag kan se något som rör sig i kullarna. Det verkar som om 
det "
+"Du har rätt. Jag kan se något som rör sig i kullarna. Det verkar som att 
det "
 "finns vandöda där."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:173
@@ -1049,7 +1049,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:199
 msgid "I'm thirsty ... *gulp* *gulp*"
-msgstr "Jag är törstig ... *klunk* *klunk*"
+msgstr "Jag är törstig... *klunk* *klunk*"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:204
 msgid "Ahhh, that was yummy!"
@@ -1094,10 +1094,9 @@
 "are near now. But beware, there are dwarves and wild trolls around. Hurry "
 "up! I can see the sign post that indicates their land."
 msgstr ""
-"Vi har nästan tagit oss över bergen. Jag känner på mig att de fria "
-"stammarnas land inte kan vara långt borta. Men se upp, det finns både "
-"dvärgar och vilda troll i trakten. Skynda er! Jag ser vägskylten som visar "
-"att detta är deras land."
+"Vi är snart över bergen. Jag känner på mig att de fria stammarnas land 
inte "
+"kan vara långt borta. Men se upp, det finns både dvärgar och vilda troll i 
"
+"trakten. Skynda er! Jag ser vägskylten som visar att detta är deras land."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:109
 msgid "What are these orcs doing here? They should be too tired to live."
@@ -1107,8 +1106,8 @@
 msgid ""
 "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
 msgstr ""
-"Jag har aldrig varit så här långt borta, vi är på väg ut över gränsen 
till "
-"Svartögats marker."
+"Jag har aldrig varit så här långt borta - vi är på väg ut ur 
Svartögats "
+"marker."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:161
 msgid "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
@@ -1144,7 +1143,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:193
 msgid "Argh! I'm done. My people is dommed!"
-msgstr "Argh! Det är slut med mig. Mitt folk är dödsdömt!"
+msgstr "Argh! Det är slut med mig. Mitt folk är dödsdömt!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:208
 msgid "Father! Oh no!"
@@ -1192,7 +1191,7 @@
 "Blemaker, many thanks for your help in this fight. Would you like to join "
 "us in our journey with your son? Your help would be very appreciated!"
 msgstr ""
-"Blemaker, vi tackar dig för din hjälp i denna kamp. Vill du och din son 
slå "
+"Blemaker, vi tackar dig för din hjälp i denna kamp. Vill du och din son 
slå "
 "följe med oss? Vi skulle verkligen uppskatta er hjälp!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:298
@@ -1262,8 +1261,8 @@
 "Rahul I, kung av Wesnoth, slöt fred med orcherna under det fjärde året av "
 "sin regeringstid. Han avslutade ett femtonårigt krig med Svartögat Karun, "
 "orchernas härskare. Ett fredsavtal fastställde vilka marker som skulle "
-"tillhöra orcherna och vilka som skulle tillhöra människorna. Landet "
-"blomstrade efter krigsslutet."
+"tillhöra orcherna och vilka som skulle tillhöra människorna. Efter "
+"krigsslutet blomstrade landet."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:11
 msgid ""
@@ -1271,7 +1270,7 @@
 "tribes and human northern earldoms. Famine led humans to colonize some "
 "orcish lands and to push orcs to desolated hills."
 msgstr ""
-"Under Howgarth III:s trettonde år vid makten, började spänningarna mellan 
"
+"Under Howgarth III:s trettonde år vid makten, började spänningarna mellan "
 "orchernas stammar och människornas nordliga hertigdömen att byggas upp. "
 "Hungersnöd fick människorna att bosätta sig i marker som tillhörde 
orcherna, "
 "och de tvingade orcherna upp i de öde kullarna."
@@ -1284,8 +1283,8 @@
 "conferred a small army to his son-in-law baron Albert."
 msgstr ""
 "Naturligtvis gav detta upphov till våldsamma upplopp bland orcherna, och de "
-"slaktade systematiskt kolonier och människobyar som låg på deras marker. "
-"Därpå beslöt hertig Jean att ta itu med hotet från orcherna, och gav sin "
+"slaktade systematiskt de av människornas kolonier och byar som låg på 
deras "
+"marker. Hertig Jean beslöt att ta itu med hotet från orcherna, och gav sin "
 "svärson baron Albert befälet över en liten armé."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:23
@@ -1293,8 +1292,8 @@
 "Baron Albert personally led a small vanguard with the mission to establish a "
 "bridgehead inside Orcish lands."
 msgstr ""
-"Baron Albert ledde personligen en liten förtrupp som skulle upprätta ett "
-"brofäste på orchernas marker."
+"Baron Albert ledde en liten förtrupp som skulle upprätta ett brofäste på "
+"orchernas marker."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:29
 msgid ""
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.12 wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.13
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.12  Mon Sep 13 22:56:40 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po    Tue Sep 14 22:37:42 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-13 20:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-14 01:43+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -259,7 +259,7 @@
 msgstr ""
 "Sannerligen, Leonards armé var oförberedd och dåligt utrustad, och han 
hade "
 "underlåtit att begära förstärkning. Som tur var, så kom bakom honom en 
vars "
-"blottanamn fick vandöda att tjuta av skräck. Furst Aretu. Gwiti visste att "
+"blottan amn fick vandöda att tjuta av skräck. Furst Aretu. Gwiti visste att 
"
 "även om han kunde besegra Leonard, så var hans bästa chans nu att fly upp 
i "
 "bergen."
 
@@ -394,7 +394,7 @@
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
 "approach would suffer their combined wrath..."
 msgstr ""
-"Men de urtida magikerna had utfört sin uppgift väl. De hade gömt boken i 
en "
+"Men de urtida magikerna hade utfört sin uppgift väl. De hade gömt boken i 
en "
 "lund som alverna och orcherna hade stridit om i många år, och envar som "
 "närmade sig lunden skulle utsättas för deras förenade vrede..."
 
@@ -598,7 +598,7 @@
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
 "where the greatest mages once studied."
 msgstr ""
-"När han hade sänt iväg den misslyckade mörkeranden , insåg Gwiti att han 
var "
+"När han hade sänt iväg den misslyckade mörkeranden, insåg Gwiti att han 
var "
 "i ett avlägset hörn av Wesnoth, och han vände mot Kaleons torn, där de 
allra "
 "mäktigaste magikerna en gång studerat."
 
@@ -857,8 +857,8 @@
 "the battle, they called upon the corpses of former enemies to rise again and "
 "fight on their side."
 msgstr ""
-"Vid ett stort slag vid Erzens sten så visade de två bröderna Gwiti och 
Nati "
-"Ha'atel för första gången sina färdigheter: Då de trodde att deras sida 
höll "
+"Vid ett stort slag vid Erzens sten så visade de två bröderna Gwiti och 
Nati "
+"Ha'atel för första gången sina färdigheter: då de trodde att deras sida 
höll "
 "på att förlora slaget, så manade de fram liken av sina tidigare fiender 
för "
 "att slåss vid deras sida."
 
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.12 wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.13
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.12 Mon Sep 13 22:56:40 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po    Tue Sep 14 22:37:42 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-14 00:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-14 22:58+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -70,7 +70,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:150
 msgid "We must hold the beach until we can call our Naga friends."
-msgstr "Vi måste försvara stranden, tills vi kan kalla på våra 
naga-vänner. "
+msgstr "Vi måste försvara stranden, tills vi kan kalla på våra 
nagavänner. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:156
 msgid "Us monsters? Hmph. . . prepare to meet our blades."
@@ -138,7 +138,7 @@
 "Haldric is busy trying to understand the secrets of the Ruby of Fire."
 msgstr ""
 "Flera månader förflyter. Jessica har översatt häxmästarfursten Carors 
bok. "
-"Prins Haldric sysselsätter sig med att försöka förstå eldrubinens "
+"Prins Haldric sysselsätter sig med att försöka förstå Eldrubinens "
 "hemligheter."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:266
@@ -150,13 +150,13 @@
 "Ouch! Hot, hot, hot! Gee, somebody should really attach this thing to a "
 "sceptre or something! I think I'll save it for closer ranged combat for now."
 msgstr ""
-"Aaaj! Hett, hett, hett! Nå'n borde verkligen fästa den där i en spira 
eller "
-"nå't! Jag tror jag nöjer mig med att använda den för strid på inte 
alltför "
+"Aaaj! Hett, hett, hett! Nån borde verkligen fästa den där i en spira eller 
"
+"nåt! Jag tror jag nöjer mig med att använda den för strid på inte 
alltför "
 "långt håll, så länge."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:281
 msgid "Watch it! Well, at least you're improving."
-msgstr "Akta dig! Nåja, du blir åtminstone bättre på det där."
+msgstr "Akta dig! Nåja, du blir åtminstone bättre på det."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:286
 msgid ""
@@ -262,9 +262,9 @@
 "than can be said for you. King Addroran, meet your son, you'll be joining "
 "him soon enough."
 msgstr ""
-"Dåraktiga flicka! Det finns ingen ände på mina strävanden. Jag kommer att 
"
-"överleva. Det är mer än vad man kan säga om dig. Kung Addroran, får jag "
-"presentera din son, du kommer snart nog att träffa honom igen."
+"Dåraktiga flicka! Mina ambitioner sträcker sig ut i oändligheten. Jag 
kommer "
+"att överleva. Det är mer än vad man kan säga om dig. Kung Addroran, får 
jag "
+"presentera din son, du kommer snart nog att få förena dig med honom igen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:418
 msgid "NO!"
@@ -328,7 +328,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:603
 msgid "My sons- - As we agreed. I will hold Southbay until my last breath."
 msgstr ""
-"Mina söner -- Som vi beslöt. Jag kommer att försvara Sunnanvik till mitt "
+"Mina söner - som överenskommet. Jag kommer att försvara Sunnanvik till 
mitt "
 "sista andetag."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:608
@@ -399,8 +399,8 @@
 "They're already holding the mouth of the pass. We have to get out of the "
 "mountain pass before winter comes or we're all dead meat!"
 msgstr ""
-"Argh, den orchiska förtruppen måste ha gått förbi oss för ett bra tag 
sen! "
-"De håller redan passöppningen. Vi måste komma härifrån innan vintern 
kommer, "
+"Argh, den orchiska förtruppen måste ha kommit förbi oss på nåt sätt! De 
"
+"håller redan passets mynning. Vi måste komma härifrån innan vintern 
kommer, "
 "annars dör vi allihop!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:131
@@ -548,9 +548,9 @@
 "Hmmm, I guess that this is the last I'll see of my home. . . and my Father. "
 "(Sigh)"
 msgstr ""
-"Vi har kommit bort från passet. Nåväl, i vilket fall som helst vet jag nu "
-"att orcherna kan besegras. Hmmm, jag antar att det här är sista gången jag 
"
-"ser mitt hem...och min far. (Suck)"
+"Vi har lyckats komma igenom passet. Nåväl, i vilket fall som helst så vet "
+"jag nu att orcherna kan besegras. Hmmm, jag antar att det här är sista "
+"gången jag ser mitt hem...och min far. (Suck)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:433
 msgid ""
@@ -559,7 +559,7 @@
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
 "Vi borde ta oss till Sunnanvik. Det är den största staden på ön. Vi 
skulle "
-"kunna förskansa oss där. Om vi misslyckas med det, finns ju i alla fall "
+"kunna förskansa oss där. Om vi misslyckas med det, så finns ju i alla fall 
"
 "Klarvattnet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:4
@@ -598,7 +598,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:125
 msgid "By the right of treaty, ancient but still true- "
-msgstr "Med fördragets rätt, uråldrigt men fortfarande giltigt - "
+msgstr "Med fördragets rätt, uråldrigt men fortfarande giltigt- "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:130
 msgid ""
@@ -624,7 +624,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:198
 msgid "We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr "Vi kommer i fred. Må våra folk - "
+msgstr "Vi kommer i fred. Må våra folk- "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:203
 msgid "Get them!"
@@ -693,7 +693,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:256
 msgid "I am Prince Haldric. We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr "Jag är Prins Haldric. Vi kommer i fred. Må våra folk - "
+msgstr "Jag är Prins Haldric. Vi kommer i fred. Må våra folk- "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:261
 msgid "Haldric."
@@ -774,7 +774,7 @@
 "den återstående provianten. Låt detta komma till Furst Typhons kännedom. "
 "Försäkra dig om att inte mer än en tredjedel av flottan sänds iväg. Vi 
kan "
 "inte låta orcherna komma över en färdig flotta. Skynda dig, och kom 
tillbaka "
-"innan vi skall möta dessa, vad hette de? Ahhh, alver. "
+"innan det är dags för mötet med dessa, vad hette de? Ahhh, alver. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:339
 msgid ""
@@ -881,8 +881,8 @@
 "It looks like an Wesfolk rabble have seized the Northern Keep! Prepare for "
 "battle Haldric!"
 msgstr ""
-"Det verkar som om wesfolk-packet har intagit Nordborgen! Bered dig på strid, 
"
-"Haldric"
+"Det verkar som att wesfolk-packet har intagit Nordborgen! Bered dig på "
+"strid, Haldric!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:97
 msgid "Father, I am of age, may I lead our forces in battle?"
@@ -898,14 +898,14 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:107
 msgid "Onward to victory!"
-msgstr "Framåt mot seger!"
+msgstr "Mot segern!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:112
 msgid ""
 "Look a little prince-ling, and his merry men! We'll teach you a lesson for "
 "what your kind did to us!"
 msgstr ""
-"Titta, en liten prins-spoling, och hans glada män! Vi skall allt lära er en 
"
+"Titta, en liten prins-spoling och hans glada män! Vi skall allt lära er en "
 "läxa för vad ni gjort mot oss!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:121
@@ -1019,9 +1019,9 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Fegt: fly ombord på första skeppet\n"
-"@Normal: fly ombord på andra skeppet\n"
-"@Hjältemodigt: fly ombord på tredje skeppet\n"
+"@Fegt: fly ombord på första skeppet, eller\n"
+"@Normal: fly ombord på andra skeppet, eller\n"
+"@Hjältemodigt: fly ombord på tredje skeppet, eller\n"
 "@Besegra all fiender\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
@@ -1071,7 +1071,7 @@
 msgstr ""
 "Tyvärr var det bara en fint, och orchernas förstärkningar slog sig snabbt "
 "igenom våra ställningar. Vi förlorade största delen av vår styrka, ers 
nåd, "
-"även Klarvattnets kung, som hjältemodigt ledde våra trupper i striden."
+"och även Klarvattnets kung, som hjältemodigt ledde våra trupper i striden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:271
 msgid "That's horrible!"
@@ -1102,7 +1102,7 @@
 "before the last of the people can be evacuated"
 msgstr ""
 "Vi håller bara staden tills alla flyktingar kommit härifrån. Ni, ers nåd, 
"
-"har fri lejd på nästa skepp. Dock, om jag får vara uppriktig så har vårt 
"
+"har fri lejd på nästa skepp. Dock, om jag får vara uppriktig, så har 
vårt "
 "försvar blivit alltför tunt och vi skulle behöva all hjälp vi kan få 
för att "
 "skydda våra murar. Annars fruktar jag att fienden översvämmar staden innan 
"
 "alla har hunnit komma härifrån."
@@ -1165,14 +1165,14 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:350
 msgid "'But they're Wesfolk.' Bah!"
-msgstr "Men de var wesfolk. Bah!"
+msgstr "Men de är wesfolk. Bah!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:359
 msgid ""
 "Push 'em into the sea! They're in our winter homes! Oh, and Tan-Vragar, I "
 "hope they like your little surprise!"
 msgstr ""
-"Ut med dem i havet! De är i våra vinterboningar! Oh, och Tan-Vragar, jag "
+"Ut med dem i havet! De är i våra vinterboningar! Åh, och Tan-Vragar, jag "
 "hoppas att de uppskattar din lilla överraskning!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:393
@@ -1285,7 +1285,7 @@
 "know that Lich you have petrified just outside of Southbay-"
 msgstr ""
 "Du har Eldrubinen, men har ingen aning om vad den kan göra, eller hur? Du "
-"vet häxmästaren som du förstenade alldeles utanför Sunnanvik-"
+"vet den där förstenade häxmästaren alldeles utanför Sunnanvik-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:941
 msgid ""
@@ -1336,7 +1336,7 @@
 msgstr ""
 "Nej. Dessa monster dödade min familj. Min fru, mina döttrar. Det finns 
inget "
 "kvar där för mig. Jag stannar, och när orcherna lyckas bända Klarvattnet 
hur "
-"mina händer, så finns det bara grus kvar!"
+"mina händer, så kommer det inte finnas annat än grus kvar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:977
 msgid ""
@@ -1349,7 +1349,7 @@
 "Resources are scarce, we need all of the help we can get. Be brave and fight "
 "hard my friend!"
 msgstr ""
-"Våra resurser är små, vi behöver all hjälp vi kan få. Var modig och 
slåss "
+"Våra resurser är små, så vi behöver all hjälp vi kan få. Var modig och 
slåss "
 "väl, min vän!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:4
@@ -1403,7 +1403,7 @@
 "After a short trip by sea Haldric arrives on the Elves' cursed isle. A fog "
 "hangs in the air."
 msgstr ""
-"Efter en kort resa till havs, anländer Haldric på alvernas förbannade ö. 
En "
+"Efter en kort resa till havs, anländer Haldric til alvernas förbannade ö. 
En "
 "tjock dimma hänger i luften."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:362
@@ -1444,7 +1444,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:420
 msgid "I curse upon all of your kin that visit this isle."
-msgstr "Jag förbannar alla av ert slag som besöker den här ön."
+msgstr "Jag förbannar alla av ert släkte som besöker den här ön."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:432
 msgid "I wish a blight upon you and yours. May you never see peace."
@@ -1490,11 +1490,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:177
 msgid "Umm, you already beat the dragon Haldric."
-msgstr "Hm, jag har redan besegrat draken, Haldric."
+msgstr "Hm, du har redan besegrat draken, Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:188
 msgid "Let's get those Saurians and Nagas on that beach!"
-msgstr "På ödlorna och naga-folket på stranden där!"
+msgstr "På ödlorna och nagafolket på stranden där!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:194
 msgid "Those cold blooded monsters will feel my wrath!"
@@ -1539,10 +1539,10 @@
 "the Dragon of the Green Swamp and its Saurian minions. If you can defeat "
 "him, you have truly earned you place in this land."
 msgstr ""
-"Jag är rädd att mitt släkte är för lättvindiga med dig. Jag deklarerar 
att "
-"du skall tvingas slåss mot draken i Gröna träsket och dess "
-"ödlefolksundersåtar. Om du kan besegra draken, så har du verkligen 
förtjänat "
-"en plats i detta land."
+"Jag är rädd att mitt släkte gör det för lätt för er. Jag deklarerar 
att du "
+"skall tvingas slåss mot draken i Gröna träsket och dess 
ödlefolksundersåtar. "
+"Om du kan besegra draken, så har du verkligen förtjänat en plats i detta "
+"land."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:323
 msgid ""
@@ -1579,8 +1579,8 @@
 "Ahhh, you have defeated the dragon man of the West-North, you are truly "
 "impressive for a human."
 msgstr ""
-"Ahhh, du har besegrat draken, du man av väst-norden, Du är verkligen en 
stor "
-"man för att vara människa."
+"Ahhh, du har besegrat draken, du man av väst-norden. Du imponerar verkligen "
+"för att vara människa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:381
 msgid "So, you have defeated the Trolls. Welcome back Haldric."
@@ -1701,10 +1701,10 @@
 "the hills south of the Great River, if not you will be forced to depart. So "
 "which quest do you wish to undertake first?"
 msgstr ""
-"Så, människa. Var och en av oss furstar har ger er ett uppdrag. Om ni 
lyckas "
-"med dem allihop förlänas ni alla slätter i vårt rike och kullarna söder 
om "
-"Stora floden, om ni inte gör det måste ni ge er av. Vilket uppdrag vill ni "
-"ta itu med först?"
+"Så, människa. Var och en av oss furstar ger er ett uppdrag. Om ni lyckas 
med "
+"dem allihop förlänas ni alla slätter i vårt rike och kullarna söder om 
Stora "
+"floden, om ni inte gör det måste ni ge er av. Vilket uppdrag vill ni ta itu 
"
+"med först?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:532
 msgid ""
@@ -2068,7 +2068,7 @@
 "Da big bosses said we'd be in da city by winter. Bosses wrong, stinky humans "
 "still there, and I'm a tinkin- -"
 msgstr ""
-"De dära bossarna sa att vi ska va i sta'n till vintern. Bossarna fel, "
+"De dära bossarna sa att vi va skulle va i stan till vintern. Bossarna fel, "
 "stinkande mänskor kvar, och ja tror-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:212
@@ -2094,7 +2094,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:260
 msgid "Some pep talk. The book will probably be in the Old Wesfolk tongue."
 msgstr ""
-"Vad du var uppmuntrande. Boken är förmodligen skriven på det gamla "
+"Vad du var munter, då. Boken är förmodligen skriven på det gamla "
 "wesfolkspråket."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:265
@@ -2103,7 +2103,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:270
 msgid "Just get the book, I think I should be able to translate it."
-msgstr "Hämta du bara boken, och låt mig oroa mig över att översätta den."
+msgstr "Hämta du bara boken, jag tror att jag borde kunna översätta den."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:275
 msgid "Then into Southbay's sewer."
@@ -2120,7 +2120,7 @@
 "To end the spell a noble of the line of Kings should utter the following. . ."
 msgstr ""
 "INRISTAT: Jag, <BORTHACKAT>, förste magiker hos Gröna öns folk har rest "
-"denna monolit. Genom dess makt, är häxmästare bunden inuti stenen. För 
att "
+"denna monolit. Genom dess makt, är häxmästaren bunden inuti stenen. För 
att "
 "bryta förtrollningen, skall en ädling av kungaätten yttra följande..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:318
@@ -2200,7 +2200,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:514
 msgid "Rarlg - argh, a raul-rarlg!"
-msgstr "Vråål, argh, aah vråål, argh!"
+msgstr "Rarlg - argh, a raul-rarlg!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:519
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:524
@@ -2219,8 +2219,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:560
 msgid "I found the book in what was left of his robes! Let's get out of here!"
 msgstr ""
-"Jag hittade boken bland de trasor som var det enda som blev kvar av hans "
-"kläder! Nu sticker vi!"
+"Jag hittade boken bland det som blev kvar av hans kläder! Nu sticker vi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:615
 msgid "I can hear their re-enforcements coming! We're trapped! All is lost!"
@@ -2372,7 +2371,7 @@
 "have already docked. The Orcs are on the frontier."
 msgstr ""
 "Haldric når platsen dit flottan är på väg att återvända. Flera skepp 
har "
-"redan lagt till. Orcherna är frammarsch. "
+"redan lagt till. Orcherna är på frammarsch. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:207
 msgid ""
@@ -2426,8 +2425,8 @@
 "the power of the Ruby of Fire. It makes little difference, your undead "
 "corpse will lay it at my feet."
 msgstr ""
-"Ge upp, pojke! Du kan inte besegra mig - Hmm, vad är det här? Du har lärt "
-"dig att dölja Eldrubinens makt. Det gör ingen skillnad, ditt vandöda lik 
ska "
+"Ge upp, pojke! Du kan inte besegra mig- Hmm, vad är det här? Du har lärt 
dig "
+"att dölja Eldrubinens makt. Det gör ingen skillnad, ditt vandöda lik ska "
 "kräla i stoftet framför mig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:276
@@ -2520,7 +2519,7 @@
 "our Naga friendsss- You'll pay! We have new friends now."
 msgstr ""
 "Du igen. Du sssska få för ditt anfall mot mitt folk! Shek'kahan, våra 
naga-"
-"vänner - Du ssska få betala! Vi har nya vänner nu."
+"vänner- Du ssska få betala! Vi har nya vänner nu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:508
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:458
@@ -2532,8 +2531,8 @@
 msgid ""
 "My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- Ahhck!"
 msgstr ""
-"Mitt folk är som ett jordskred, du kan springa, men vi kommer att krossa er "
-"- Ahhck!"
+"Mitt folk är som ett jordskred, du kan springa, men vi kommer att krossa er- 
"
+"Ahhck!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:551
 msgid "I- I die?"
@@ -2591,16 +2590,16 @@
 "My eyes do not extend beyond the forest. You have been a tree-friend, I wish "
 "there was more I could do to help you."
 msgstr ""
-"Mina ögon når inte bortom skogen. Du har varit en trädens vän, och jag "
-"önskar att jag kunde gör mer för att hjälpa dig. "
+"Mina ögon når inte bortom skogen. Du har varit en god trädvän, och jag "
+"önskar att jag kunde göra mer för att hjälpa dig. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:136
 msgid ""
 "We can't all stay here for the winter or we'll all starve, or freeze. Your "
 "hospitality has barely been enough as it is. Wait a second, I see somebody!"
 msgstr ""
-"Om vi stannar här i vinter så kommer vi svälta eller frysa ihjäl, så det 
går "
-"inte. Din gästfrihet har varit stor nog redan. Vänta lite, jag ser någon!"
+"Om vi stannar här i vinter så kommer vi att svälta eller frysa ihjäl, så 
det "
+"går inte. Din gästfrihet har varit stor nog redan. Vänta lite, jag ser 
någon!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:161
 msgid "You thought that I ran away, didn't you?"
@@ -2624,7 +2623,7 @@
 "Southbay, we clearly can't go that way. However, the road to Clearwater Port "
 "is free of Orcs. Apparently they're bogged down in the swamp of Esten."
 msgstr ""
-"Det är inga bra nyheter. Huvuddelev av orchhären befinner sig mellan skogen 
"
+"Det är inga bra nyheter. Huvuddelen av orchhären befinner sig mellan skogen 
"
 "och Sunnanvik, så vi kan helt klart inte gå den vägen. Men, vägen till "
 "Klarvattnet är fri från orcher. Uppenbarligen sitter de fast i 
Estenträsket."
 
@@ -2691,7 +2690,7 @@
 "human years. The art of Necromancy allowed our best and brightest to live "
 "forever, and our worst got to serve as mindless slaves."
 msgstr ""
-"Haldric, vi är ett uråldrigt folk som levde i ett land med alla sorter folk 
"
+"Haldric, vi är ett uråldrigt folk som levde i ett land med alla sorters 
folk "
 "och fä. Vi behövde ett sätt att överblicka mer tid än ett människoliv 
duger "
 "till. Nekromantins konst tillät våra bästa och mest begåvade att leva 
för "
 "evig tid, och våra värsta fick tjäna oss som viljelösa slavar."
@@ -2734,7 +2733,7 @@
 "Prince of Southbay convinced them that their immortal un-lives were over!"
 msgstr ""
 "Jag är Lady Jessica, en ädling, en wesfolkets prinsessa! Förrådd av "
-"häxmästarfurstarnas mörka pakt med orcherna. Och vi ska inte glömma din 
dåre "
+"häxmästarfurstarnas mörka pakt med orcherna. Och vi ska inte glömma 
dåren "
 "till Sunnanviksprins, som bidrog till allt det här genom att övertyga dem 
om "
 "att deras ödödliga vanliv var slut!"
 
@@ -2748,8 +2747,9 @@
 msgstr ""
 "Och nu är jag bara en flykting precis som du. Uppriktigt sagt vet jag inte "
 "om häxmästarfurstarna har gått ihop med orcherna eller inte. Orcherna kan 
ha "
-"gjort sig av med häxmästarfurstarna, eller inte, men jag vet att orcherna "
-"inte skulle tolerera levande människor utanför deras slavgruvor eller 
grytor!"
+"gjort sig av med häxmästarfurstarna, eller kanske inte, men jag vet att "
+"orcherna aldrig skulle tolerera levande människor utanför deras slavgruvor "
+"eller grytor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:318
 msgid "Young Prince, it is time to go! We must flee before the winter snow!"
@@ -2865,7 +2865,7 @@
 msgstr ""
 "Dåraktiga människa, du får inte ge bort sådana leksaker till alverna! 
Bah! "
 "Det spelar ingen roll för mig. Jag är ingen trollkarl. Allt jag har är min 
"
-"yxa. He, he. Det är allt jag behöver - bered er på att dö, orchiska 
avskum!"
+"yxa. He, he. Det är allt jag behöver- Bered er på att dö, orchiska 
avskum!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:326
 msgid "Ha. Let all of the footsoldiers of darkness be cast down!"
@@ -2986,7 +2986,7 @@
 msgid ""
 "We have many kinsmen on the Green Isle- we will return for the Ruby of Fire!"
 msgstr ""
-"Vi har många fränder på Gröna ön - vi kommer att återvända för att 
hämta "
+"Vi har många fränder på Gröna ön- Vi kommer att återvända för att 
hämta "
 "Eldrubinen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:569
@@ -3066,7 +3066,7 @@
 "Elves have the Ruby."
 msgstr ""
 "Förnekar du mig en ärofull död? Våra fiender är ännu inte övertygade 
om att "
-"alverna har Rubinen."
+"alverna har rubinen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:797
 msgid "Da old bag 'o bones is gone, but you haven't beat us yet!"
@@ -3192,9 +3192,9 @@
 "the only place to stop with soft sand beaches to make landfall. . . The "
 "Nagas like to scavenge metal from ships that they capture here."
 msgstr ""
-"Var försiktiga, öarna är inte säkra. Detta är naga-folkets territorium. 
Men "
+"Var försiktiga, öarna är inte säkra. Detta är nagafolkets territorium. 
Men "
 "det är det enda ställe som har mjuka sandstränder som vi kan lägga till "
-"vid... Naga-folket samlar ihop metall från de skepp som de kan kapa här."
+"vid... Nagafolket samlar ihop metall från de skepp som de kan kapa här."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:174
 msgid "Prey! Get them!"
@@ -3206,7 +3206,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:276
 msgid "We've defeated the Nagas. The fleet should be able to regroup here."
-msgstr "Vi har besegrat naga-folket. Flottan kan omgruppera nu."
+msgstr "Vi har besegrat nagafolket. Flottan kan omgruppera nu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:282
 msgid ""
@@ -3277,8 +3277,8 @@
 msgstr ""
 "Vi måste vara försiktiga här nere. Det här är inte någon gammal tants "
 "avloppsrör, utan Sunnanviks kloaker. Det sägs att staden avledde en "
-"underjordisk flod för att säkra vattentillgången, och släpper ut sitt "
-"spillvatten i den gamla flodfåran."
+"underjordisk flod för att säkra vattentillgången, och använder den gamla "
+"flodfåran för att släppa ut sitt spillvatten."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:157
 msgid "This is the far end of that river bed. Legend has it- -"
@@ -3326,8 +3326,8 @@
 "decide what to do with it."
 msgstr ""
 "Vi har precis kommit över häxmästarens bok, och jag kan bokstavligen 
känna "
-"kraften hos rubinens, till och med när den är i min packning. Låt oss ta "
-"reda på vad den kan göra, innan vi beslutar vad vi skall göra med den."
+"kraften hos rubinen, till och med när den är i min packning. Låt oss ta 
reda "
+"på vad den kan göra, innan vi beslutar vad vi skall göra med den."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:221
 msgid "Hmmm. He seems to have had a map, and some gold!"
@@ -3416,7 +3416,7 @@
 "missing fool! It is fitting that my line should end with my kingdom."
 msgstr ""
 "Det må så vara. Dessa är mörka tider att leva i, min unge prins. Du har "
-"gjort din far stolt. Du har vida överträffat mitt arv; en död äventyrare 
och "
+"gjort din far stolt. Du har vida överträffat mitt arv, en död äventyrare 
och "
 "en saknad dåre! Det är passande att min ätt slutar med mig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:131
@@ -3502,7 +3502,7 @@
 msgstr ""
 "Jag var styrman. Haldric, ditt folk kom hit av en slump, men mitt folk kom "
 "hit med avsikt. Om det inte varit för wesfolket, så skulle ni alla "
-"fortfarande vara fåraherdar och bo i stråhyddor."
+"fortfarande vara fåraherdar och bo i halmkojor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:196
 msgid ""
@@ -3568,7 +3568,8 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:226
 msgid ""
 "I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer entrance."
-msgstr "Jag börjar översätta genast. Åh, du bör nog försegla 
kloakingången."
+msgstr ""
+"Jag börjar översätta genast. Åh, och du bör nog försegla 
kloakingången."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:4
 msgid "Temple in the Deep"
@@ -3600,7 +3601,7 @@
 msgstr ""
 "Prins Haldric och hans följeslagare gick med en känsla av bister nyfikenhet 
"
 "ner i katakomberna under templet. Dessa var begravda långt nere i "
-"berggrunden, i själva rötterna av världen. På avstånd hör Haldric en "
+"berggrunden, ända nere vid världens rötter. På avstånd hör Haldric en "
 "dundrande röst."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:147
@@ -3664,7 +3665,7 @@
 "faces. You can feel the power flowing from it. . ."
 msgstr ""
 "När du öppnar kistan så ser du den, eldrubinen. Den är stor som ett 
äpple "
-"och brinner med en inre glöd, som bryts genom dess fasetter. Du kan känner "
+"och brinner med en inre glöd, som bryts genom dess fasetter. Du känner "
 "kraften som flödar från den..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:304
@@ -3827,8 +3828,8 @@
 "Summer passes into fall, and King Eldaric fortifies his frontiers. It is not "
 "long before the first orcish scouts are spotted. War has come to the valley."
 msgstr ""
-"Sommaren går över i höst, och Kung Eldaric förstärker sina gränser. Det 
går "
-"inte lång tid förrän de första orchspejarna siktas. Kriget har nått 
dalen."
+"Sommaren går över i höst, och Kung Eldaric förstärker sina gränser. Det 
"
+"dröjer inte länge innan de första orchspejarna siktas. Kriget har nått 
dalen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:163
 msgid ""
@@ -4155,9 +4156,9 @@
 "deep woods echo all around."
 msgstr ""
 "Haldric och hans följeslagare har kommit till hjärtat av Gammelskogen. 
Vägen "
-"smalnar snabbt och övergår i en stig. Grenar sträcker sig högt däruppe, 
och "
-"blockerar nästa ljuset... Den djupa skogens olycksbådande ljud ekar omkring 
"
-"dem."
+"smalnar snabbt och övergår i stig. Grenar sträcker sig högt över dem, 
och "
+"blockerar nästan allt ljus... Den djupa skogens olycksbådande ljud ekar "
+"omkring dem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:208
 msgid ""
@@ -4202,8 +4203,8 @@
 "You claim to be a tree-friend, so be a tree-friend now. For we are in dire "
 "need, or you may meet your fate with the rest of these monsters."
 msgstr ""
-"Vi är i stor nöd, och du säger att du är en trädvän, så var det nu 
då. "
-"Annars kan du få möta ditt öde med resten av monstren."
+"Vi är i stor nöd. Du som säger att du är en trädvän, visa det nu. 
Annars kan "
+"du få möta ditt öde med resten av monstren."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:243
 msgid "We will help. (Quietly) Be careful with the trees."
@@ -4211,7 +4212,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:248
 msgid "What! What are you looking at me for?"
-msgstr "Vad! Vad tittar du på mig för?"
+msgstr "Va! Vad tittar du på mig för?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:262
 msgid ""
@@ -4244,7 +4245,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:310
 msgid "We've defeated the Orcs"
-msgstr "Vi har besegrat orcherna"
+msgstr "Vi har besegrat orcherna!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:315
 msgid ""
@@ -4254,9 +4255,9 @@
 "will eventually claim all of the stones back for the earth."
 msgstr ""
 "Denna dag har du visat dig värdig att vara en trädvän. Under lång tid har 
"
-"ditt släkte bara kommit för att skada mitt folk med vassa klingor. Ni 
kommer "
-"och bygger era stenbyggnader. Våra rötter är långsamma, men starka, och 
så "
-"småningom kommer vi att återbörda alla stenar till jorden."
+"ditt släkte bara kommit för att skada mitt folk med era vassa klingor. Ni "
+"kommer och bygger era stenbyggnader. Våra rötter är långsamma, men 
starka, "
+"och så småningom kommer vi att återbörda alla stenar till jorden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:320
 msgid ""
@@ -4274,7 +4275,7 @@
 msgstr ""
 "Hmmmm, vi folk kom hit före ditt, och vi kommer fortfarande att vara kvar "
 "när orcherna försvunnit. Vi var här före alla andra, och jag misstänker 
att "
-"vi kommer att vara kvar till ända slutet."
+"vi kommer att vara kvar ända till slutet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:330
 msgid "Can you help us fight the Orcs?"
@@ -4287,9 +4288,9 @@
 "people some time ago one of your kings trapped an evil Lich in the catacombs "
 "of the temple at the heart of the wood. We were there, we were watching."
 msgstr ""
-"Mitt släkte är bundna till skogen, och skulle inte vara till mycket hjälp "
+"Mitt släkte är bundet till skogen, och skulle inte vara till mycket hjälp "
 "utanför våra gränser. Men kanske kan vi fortfarande bistå er. I ett krig 
för "
-"länge sedan, fångade en av era kungar en ond häxmästare i katakomberna i "
+"länge sedan fångade en av era kungar en ond häxmästare i katakomberna i "
 "templet i hjärtat av skogen. Vi var där, vi såg det."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:341
@@ -4297,7 +4298,7 @@
 "After we drove your kind off we figured out how to break the spell that "
 "holds the Evil in the catacombs, and keeps others from entering them."
 msgstr ""
-"Efter att vi drivit bort ert folk listade vi ut hur man skulle bryta "
+"Efter att vi drivit bort ert folk listade vi ut hur man kunde bryta "
 "besvärjelsen som håller den onde fången och andra borta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:346
@@ -4310,7 +4311,7 @@
 "artifact may aid you in your quest."
 msgstr ""
 "Häxmästaren bar på en mäktig artefakt. Vi vet, för vi kan känna dess 
kraft. "
-"Den här tingesten kan kanske hjälpa er."
+"Den kanske kan hjälpa er."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:356
 msgid ""
@@ -4324,7 +4325,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:361
 msgid "At this point we need all of the help we can get!"
-msgstr "I det här läget behöver vi all hjälpa vi kan få!"
+msgstr "I det här läget behöver vi all hjälp vi kan få!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:366
 msgid "Then I will open the catacombs for you. . ."
@@ -4352,10 +4353,10 @@
 "down in that hole for so long I don't imagine he's too happy."
 msgstr ""
 "Jämfört med att förlora vårt krig i väst, sedan kriget med ert folk som "
-"flyktingar, och den här orchaffären, så var det inte så illa. 
Häxmästarfurst "
-"Lenvan var en av våra största ledare, och han ledde vår flykt i väst. Men 
"
-"jag kan tänka mig att han inte är så glad efter all denna tid nere i det 
där "
-"hålet."
+"flyktingar, och den här orchaffären, så var det inte så illa. "
+"Häxmästarfursten Lenvan var en av våra största ledare, och han ledde vår 
"
+"flykt i väst. Men jag kan tänka mig att han inte är så glad efter all 
denna "
+"tid nere i det där hålet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:397
 msgid ""
@@ -4372,7 +4373,7 @@
 "return in a few days."
 msgstr ""
 "Vi får vänta med den debatten till senare. Jag kan fortfarande vara "
-"användbra för er. Jag ska spana längre fram på vägen. Vi måste veta att 
vi "
+"användbar för er. Jag ska spana längre fram på vägen. Vi måste veta att 
vi "
 "verkligen kan ta oss till Sunnanvik. Jag återkommer om ett par dagar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:416
@@ -4396,7 +4397,7 @@
 msgstr ""
 "Vi ska övertyga Jevyan om att vi gav Eldrubinen till alverna för att få "
 "tillträde till det här nya landet. När sen orcherna kommer, om de gör 
det, "
-"så kommer de söka efter våra inte så lojala vänner alverna först."
+"så kommer de att söka efter våra inte så lojala vänner alverna först."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:147
 msgid ""
@@ -4404,7 +4405,7 @@
 "the Elves, you'll be expected to come to their aid."
 msgstr ""
 "Haldric, det där är både slugt och elakt. Jag tycker om det. Men du har en 
"
-"pakt med alverna, de förväntas att du bistår dem."
+"pakt med alverna, de förväntar att du bistår dem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:152
 msgid ""
@@ -4415,7 +4416,7 @@
 msgstr ""
 "Ja, och vi kan komma till deras hjälp. Vi måste väga våra valmöjligheter 
när "
 "- och om - den tiden kommer. Om orcherna återvänder i större antal kommer "
-"tyngden av deras anfall att landa på någon annan. Vem vet, jag kanske inte "
+"tyngden av deras anfall att falla på någon annan. Vem vet, jag kanske inte "
 "kommer och hjälper dem alls. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:157
@@ -4433,7 +4434,7 @@
 "Besides, they won't be screaming at me- I'll be dead."
 msgstr ""
 "Dessa händelser har lärt mig en sak: överlevnad kommer före heder. 
Förresten "
-"kommer de inte att skrika åt mig - jag kommer att vara död."
+"kommer de inte att skrika åt mig- Jag kommer att vara död."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:167
 msgid "WHAT!"
@@ -4460,9 +4461,9 @@
 "to read my undead mind. . ."
 msgstr ""
 "Jag ska möta Jevyan, och om ryktena om hans kraft är sanna, så kommer han "
-"att rota igenom fram avtalet på mitt krossade lik. Sen ska ni förgöra 
Jevyan "
-"efter att avtalet kommit till orchernas kännedom, men innan han får chans "
-"att läsa mitt vandöda sinne..."
+"att rota fram avtalet på mitt krossade lik. Sen ska ni förgöra Jevyan 
efter "
+"att avtalet kommit till orchernas kännedom, men innan han får chans att 
läsa "
+"mitt vandöda sinne..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:182
 msgid ""
@@ -4470,7 +4471,7 @@
 "rushing to a fool's death. Who'll lead these people?"
 msgstr ""
 "Haldric! Jag gör det inte... Jag kommer inte hjälpa dig. Vad är det med 
ert "
-"slag, när ni alltid måste rusa rakt in i dödens käftar. Vem ska leda alla 
"
+"släkte, när ni alltid måste rusa rakt in i dödens käftar. Vem ska leda 
alla "
 "dessa människor?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:187
@@ -4503,7 +4504,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:240
 msgid "No. I can't ask you to do this."
-msgstr "Nej, Jag inte inte begära att någon annan gör detta."
+msgstr "Nej, Jag kan inte begära att någon annan gör detta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:245
 msgid ""
@@ -4568,7 +4569,7 @@
 "Sheesh. . . What is your kind's infatuation with rushing to an 'honourable "
 "death'?"
 msgstr ""
-"Vi måste låta en av orcherledarna fly tillbaka till Gröna ön med tron att 
"
+"Vi måste låta en av orcherledarna fly tillbaka till Gröna ön under tron 
att "
 "alverna har Eldrubinen. Äsch... Vad är det med er sort och er förtjusning "
 "att rusa mot en hedersam död egentligen?"
 
@@ -4628,7 +4629,7 @@
 "Back you vile--- Oh, sorry I thought you were undead. When are those goofs "
 "in Clearwater Port Going to clear the swamp again?"
 msgstr ""
-"Tillbaka du vidrige - Åh, förlåt, jag trodde att du var vandöd. När ska 
de "
+"Tillbaka du vidrige- Åh, förlåt, jag trodde att du var vandöd. När ska 
de "
 "där fånarna från Klarvattnet rensa träsket igen?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:252
@@ -4700,9 +4701,9 @@
 "bodied men and boys into service when I left. That Orcish army is huge, but "
 "they haven't met the main body of our forces yet."
 msgstr ""
-"Så vitt jag vet, ers nåd. Vi har en stor armé, och de höll på att 
utökade "
-"den med alla lämpliga män och pojkar när jag gav mig av. Orcherarmén är "
-"stor, men de har inte stött på huvudstyrkan av vår armé än."
+"Så vitt jag vet, ers nåd. Vi har en stor armé, och de höll på att utöka 
den "
+"med alla lämpliga män och pojkar när jag gav mig av. Orcherarmén är 
stor, "
+"men de har inte stött på huvudstyrkan av vår armé än."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:475
 msgid ""
@@ -4757,7 +4758,7 @@
 "Orcish threat. On the eve of battle Lady Jessica catches up with Haldric on "
 "a fog covered plain."
 msgstr ""
-"Haldriv och hans följeslagare rusar över slätten för att stävja det 
förnyade "
+"Haldric och hans följeslagare rusar över slätten för att stävja det 
förnyade "
 "hotet från orcherna. Strax innan slaget börjar hinner Lady Jessica upp "
 "Haldric på en dimbeslöjad slätt."
 
@@ -4788,7 +4789,7 @@
 "follow us here the Elves seem content to let us fight it out. Then they said "
 "they would 'deal with the survivors'."
 msgstr ""
-"Fler orcher kommer efter dessa, det garanterar den där Rubinen. Om fler "
+"Fler orcher kommer efter dessa, det garanterar den där rubinen. Om fler "
 "orcher kommer hit, så kommer alverna att låta oss ta hand om oss själva. 
Sen "
 "sa de att de skull 'ta hand om de överlevande'."
 
@@ -4798,7 +4799,7 @@
 "prize as the Ruby of Fire just slip away. Especially when he sees that he "
 "has the advantage."
 msgstr ""
-"Jevyan är här... Med sitt husdjur - fladdermusen.Han kommer inte låta ett "
+"Jevyan är här... Med sitt husdjur - fladdermusen. Han kommer inte låta ett 
"
 "sånt byte som Eldrubinen slippa undan. Särskilt när han förstår att han 
har "
 "övertaget."
 
@@ -4853,7 +4854,7 @@
 "Drop the gold where it is! We've payed our friends enough. There are humans "
 "about, I can smell 'em!"
 msgstr ""
-"Strunta i guldet! Vi har gett våra vänner nog betalt. Det är människor 
på "
+"Strunta i guldet! Vi har gett våra vänner nog betalt. Det är människor 
på "
 "färde, jag känner deras lukt!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:306
@@ -4898,7 +4899,7 @@
 "destroys them, and captures the ships. I hope Jessica makes it back soon."
 msgstr ""
 "Vi har besegrat deras förtrupp. Vi måste sammanstråla med flottan innan "
-"Jevyan kapar skeppen. Jag hoppas Jessica är tillbaka snart."
+"Jevyan kapar skeppen. Jag hoppas att Jessica är tillbaka snart."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:475
 msgid ""
@@ -4959,7 +4960,7 @@
 "The trolls are beaten. No wonder why the elves are getting us to do their "
 "dirty linens."
 msgstr ""
-"Troll är slagna. Inte att undra på att alverna låter oss tvätta deras "
+"Trollen är slagna. Inte att undra på att alverna låter oss tvätta deras "
 "smutsiga byk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:9
@@ -5020,7 +5021,7 @@
 "Vi var ett rikt folk i ett rikt land, och vi var många, med många kungar. "
 "Sedan kom DE, wesfolket. De var en elak, brutal och smutsig skara. De hade "
 "fördrivits från sina hem i ett krig i ett land ännu längre västerut. "
-"wesfolket var inte många, men de använde svart magi, och legioner av "
+"Wesfolket var inte många, men de använde svart magi, och legioner av "
 "vandrande döda..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:19
@@ -5042,7 +5043,7 @@
 "So perilous that a stable trading relationship between the mainland and the "
 "Isle could never be maintained."
 msgstr ""
-"Så levde vi i fred under många sekel. Rutten från länderna i väster 
tillvår "
+"Så levde vi i fred under många sekel. Rutten från länderna i väster till 
vår "
 "ö var i bästa fall svårframkomlig, så till den grad att det aldrig gick 
att "
 "upprätta en stabil handelsförbindelse med fastlandet."
 
@@ -5208,10 +5209,10 @@
 "of a great battle. Now the swamp is home to an Estfolk imitating cult."
 msgstr ""
 "Flodvägen följer öns största flod mot sydost. Vägen leder till öns 
näst "
-"största stad, Klarvattnet. Om det inte hade varit för krigen med Estfolket, 
"
+"största stad, Klarvattnet. Om det inte hade varit för krigen med estfolket, 
"
 "hade denna stad kunnat vara öns största. Häxmästarfurstarna besudlade 
mycket "
 "av landet omkring floden under det stora slaget. Träsket är nu hemmet för 
en "
-"Estfolkshärmande kult."
+"estfolkshärmande kult."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-noisle.cfg:5
 msgid ""
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.10 wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.11
--- wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.10    Mon Sep 13 22:56:40 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth.po  Tue Sep 14 22:37:41 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-12 17:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-14 00:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-14 19:33+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2817,7 +2817,7 @@
 "be cured by moving them to a village, or placing them next to a unit with "
 "the 'cure' ability."
 msgstr ""
-"Förgiftade trupper förlorar 8 HP varje drag, men de kan inte dö av "
+"Förgiftade trupper förlorar 8 HP varje drag, men de kan inte dö av "
 "förgiftning allena: de får aldrig mindre än 1 HP av giftet. Förgiftade "
 "trupper kan botas genom att ställas i en by eller alldeles bredvid en trupp "
 "som har förmågan att 'bota'."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]