serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: Re: Fwd: Re: [Serbiangnom e-lista] Превод документаци је gFTP- а ad


From: Страхиња Радић
Subject: Fwd: Re: Fwd: Re: [Serbiangnom e-lista] Превод документаци је gFTP- а address@hidden address@hidden
Date: Fri, 31 Oct 2003 17:51:06 +0100

Дана 2003.10.30 22:13, Slobo је написао:
> А шта не ради како треба? Реци, па можда се неко јави са решењем проблема.

    На пример: уместо „Дом: korisnik“ или „korisnik: дом“ приказује се
„korisnik's Home“. Такође, уместо „Дискета“ приказује се „floppy“. А ту је и
онај проблем аплета/програмчића са латиничним називима...

    Поздрав,
    Страхиња

-- 
(((( + )))) „Су чимъ ће те изаћ' предъ Милоша
((( IC|XC ))) И предъ друге Србске витезове,
(( +--+--+ )) Кои живе докленъ сунца гріе?“
((( NI|KA )))
(((( + ))))  — П.П.Ньегошъ, „Горскій віенацъ“

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]