serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] П ревод документације gFTP-а


From: Страхиња Радић
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] П ревод документације gFTP-а
Date: Fri, 24 Oct 2003 11:52:27 +0200

Дана 2003.10.21 00:34, Danilo Segan је написао:
> Prijavi na prevod.org/greske

    Пријавио.

    Е сад, почео сам да преводим документацију gFTP-а; превео сам страницу
упутства (gftp.1), али у распореду изо 8859-5. Ово зато јер је и упутство за ПН
такође у изо 8859-5, из познатих разлога. Проблем је што gman (тј. Yelp) одбија
да лепо прикаже такво упутство, већ приказује хијероглифе. Ово нема везе са
конкретним распоредом, зато што се исто упутство у УТФ-8 приказује још горе, са
двоструко већим бројем хијероглифа. Изгледа да је негде у Yelp-у постављен изо
8859-1 или сличан као подразумевани распоред. Пробао сам са LC_ALL, али није
помогло.

    Друго: где би требало да се ископира XML датотека и како рећи Yelp-у да
је „узме у обзир“? Осим тога, изгледа да gFTP чак ни не позива Yelp (нема
ставку „Садржај“ или сличну у менију „Помоћ“). Зашто онда има документацију у
формату XML?

    Поздрав,
    Страхиња

-- 
(((( + )))) „Су чимъ ће те изаћ' предъ Милоша
((( IC|XC ))) И предъ друге Србске витезове,
(( +--+--+ )) Кои живе докленъ сунца грїе?“
((( NI|KA )))
(((( + ))))  — П.П.Ньегошъ, „Горскїй вїенацъ“

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]