serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] П ревод документације gFTP-а


From: Страхиња Радић
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] П ревод документације gFTP-а
Date: Mon, 20 Oct 2003 17:58:52 +0200

Дана 2003.10.18 23:57, Branko Ivanovic је написао:
> address@hidden popeye]$ rpm -qf
/usr/share/i18n/charmaps/ANSI_X3.4-1968.gz
> glibc-i18ndata-2.3.1-10mdk
> address@hidden popeye]$
>
> Nacices ga i preko Mandrake Control Centra. U sekciji za podesavanje
> softvera, kada dodajes ili sklanjas pakete sa sistema imas mogucnost
> pretrage po datotekama. Dovoljan je i deo imena (ANSI_X3.4-1968 u ovom
> slucaju).

    Хвала на помоћи. Покренуо сам drakconf и у њему нашао неопходан пакет.
Проблем је био у томе што сам навикао да користим gnorpm, а он не дозвољава да
се уноси само део имена датотеке, већ може да се претражује само са пуном
путањом. Сад, вероватно сам могао да реконструишем пуну путању (можда би
проблем представљало само оно „.gz“ на крају), али тада нисам имао живаца да то
чачкам.

    А Данилу само да кажем — localedef ми је исписао следећа упозорења:

LC_MONETARY: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid
name in ISO 4217
LC_ADDRESS: `country_ab2' value does not match `country_num' value
LC_ADDRESS: `country_ab3' value does not match `country_num' value

    Иначе, проблем са датотекама превода сам решио на следећи начин:

for f in *.mo; do ln -s $f `echo $f | sed -e's/\.mo/-2.0.mo/g'`; done

    И сад добијам следеће меније:

------------------------------------------------------
Датотека Уреди Преглед Порука Сандуче Подешавања Помоћ
------------------------------------------------------

    Али, када отворим дијалог/прозорче Подешавања>Поставке, добијам следеће
натписе на дугмадима:

[ Help ]   [ OK ] [ Apply ] [ Close ]

    И још нешто: када додајем аплете/програмчиће на главни мени Гнома,
њихови називи су исписани латиницом. На пример: „časovnik“, „Riba“.

    Сада сам у могућности да видим још ствари које не ваљају. На пример:

    У програму gnome-character-map, употребљава се израз „карактер“ за
„character“. Мислим да је јасно да у српском језику позајмљеница „карактер“
означава „нарав/природу“, а овде се не ради ни о каквим „наравима=карактерима“,
већ о *знаковима*.

    Дијалог/прозорче „О Гному“:

    „GNOME је у саставу GNU пројекта“ — боље би било „Гном је у саставу
пројекта ГНУ“. Уколико већ пишемо „Гном“ уместо „GNOME“, онда будимо доследни у
томе. А званичан превод (са http://www.gnu.org/home.sr.html) синтагме „The GNU
Project“ је „пројекат ГНУ“. Вероватно је превод овог дијалога један од
бајатијих...

    Поздрав,
    Страхиња

-- 
(((( + )))) „Су чимъ ће те изаћ' предъ Милоша
((( IC|XC ))) И предъ друге Србске витезове,
(( +--+--+ )) Кои живе докленъ сунца грїе?“
((( NI|KA )))
(((( + ))))  — П.П.Ньегошъ, „Горскїй вїенацъ“

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]