serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] П ревод документације gFTP-а


From: Страхиња Радић
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] П ревод документације gFTP-а
Date: Wed, 29 Oct 2003 19:07:23 +0100

    Ево датотеке gftp.1. Она је у распореду изо 8859-5, као што сам и
написао у претходном писму.

    Поздрав,
    Страхиња

-- 
(((( + )))) „Су чимъ ће те изаћ' предъ Милоша
((( IC|XC ))) И предъ друге Србске витезове,
(( +--+--+ )) Кои живе докленъ сунца гріе?“
((( NI|KA )))
(((( + ))))  — П.П.Ньегошъ, „Горскій віенацъ“

Attachment: gftp.1
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]