serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Tekst na prezentaciji


From: Igor Nestorović
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Tekst na prezentaciji
Date: 26 May 2003 13:17:31 +0200

"Prevodioc" je gramaticki neispravan oblik. Necemo da se brukamo,
nemojte da vas vide profesori srpskog jezika.
Definitivno ide "prevodilac", kao i "tuzilac", "mislilac", itd. Genitiv
jeste "prevodioca", i dalje po padezima. Mnozina jeste "prevodioci".
On ned, 2003-05-25 at 01:21, Goran Rakić wrote:
> > Sve ove greške su moje, a razlog je što je stranica dosta na brzinu
> > rađena (loše opravdanje, ali kakvo-takvo ;-)). Svakako, ne znam tačno
> > gde si naišao na „prevodioc“, ali pogledaću i ispraviću.
> 
> Koliko se ja sećam prijemnog za srednju školu, dozvoljeno je i jedno i drugo.
> 
> Goran
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Serbiangnome-lista mailing list
> address@hidden
> http://mail.nongnu.org/mailman/listinfo/serbiangnome-lista
-- 
Igor Nestorovic
University of Belgrade
Faculty of Economics
http://jung.ekof.bg.ac.yu
ICQ# 31079000

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]