serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Tekst na prezentaciji


From: Urke MMI
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Tekst na prezentaciji
Date: Sun, 25 May 2003 00:32:58 +0200

Autor: Goran Rakić <address@hidden> [GR]
MsgID: address@hidden
Datum: Sun, 25 May 2003 01:21:43 +0200

GR> Koliko se ja sećam prijemnog za srednju školu, dozvoljeno je i jedno
GR> i drugo.

Pa OK da je dozvoljeno, ali ne mešano u tekstu. Nije, kako bih to sad
sklepao, lirski :))

Nego, još me zanima i da li se kaže 'U redu' ili 'Uredu'. Znači, ne kad se
opisuje nešto što je poređano u red, pa kažeš da to stoji u redu, nego kada
hoćemo da kažemo da je nešto ispravno urađeno, dobro, u redu/uredu? To je
ono OK na dugmadima :)

A imam još goooomilu stvari na koje sam naletao kad sam danas na brzaka
pregledao moj prevod Clawsa. Kad neki dan budem seo da ga prečešljam
detaljnije, onda ću da napravim pooodugačku listu pitanja za diskusiju :)

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]