serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Tekst na prezentaciji


From: Urke MMI
Subject: [Serbiangnome-lista] Tekst na prezentaciji
Date: Sat, 24 May 2003 17:04:17 +0200

Poz.

Sad baš čitam naslovnu stranu prevod.org i zapade mi za oko upotreba
imenice za onoga ko vrši prevod. Naime, da se dogovorimo da li će se
koristiti 'prevodilac' ili 'prevodioc', jer ne izgleda na oko i uho lepo
kada se oba oblika koriste u jednom tekstu i veoma su blizu jedan drugoga.

Dakle, jel prevodioc ili prevodilac?

P.S. Malo privatizacije liste :) Treba mi pomoć nekoga ko malo bolje stoji
sa gramatikom a ima smisla i može da čita prozu koja je malo teža za
kapirati. naime, treba da pregleda moje pesme i da mi predloži koje
ispravke i gde treba uraditi, pošto nameravam da izdam zbirku pesama u
nekoj bližoj budućnosti, pa mi treba mišljenje "običnih" ljudi koji će to
posle čitati, a koji me ne poznaju, da ocene moj dosadašnji rad (mada nisam
napisao pesmu već pet i više godina, ali ono što sam ranije pisao a
izloženo je na mojoj ličnoj prezentaciji, naišlo je na pozitivnu ocenu kod
posetilaca/čitalaca.

Hvala unapred svima i po pitanju prevod.org i po pitanju izlaska meni u
susret :)

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]