serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Tekst na prezentaciji


From: Pedja
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Tekst na prezentaciji
Date: 25 May 2003 02:22:12 +1000

Prevodilac, mnozina: prevodioci.

Pedja

On Sun, 2003-05-25 at 01:04, Urke MMI wrote:
> Poz.
> 
> Sad baš čitam naslovnu stranu prevod.org i zapade mi za oko upotreba
> imenice za onoga ko vrši prevod. Naime, da se dogovorimo da li će se
> koristiti 'prevodilac' ili 'prevodioc', jer ne izgleda na oko i uho lepo
> kada se oba oblika koriste u jednom tekstu i veoma su blizu jedan drugoga.
> 
> Dakle, jel prevodioc ili prevodilac?
> 
> P.S. Malo privatizacije liste :) Treba mi pomoć nekoga ko malo bolje stoji
> sa gramatikom a ima smisla i može da čita prozu koja je malo teža za
> kapirati. naime, treba da pregleda moje pesme i da mi predloži koje
> ispravke i gde treba uraditi, pošto nameravam da izdam zbirku pesama u
> nekoj bližoj budućnosti, pa mi treba mišljenje "običnih" ljudi koji će to
> posle čitati, a koji me ne poznaju, da ocene moj dosadašnji rad (mada nisam
> napisao pesmu već pet i više godina, ali ono što sam ranije pisao a
> izloženo je na mojoj ličnoj prezentaciji, naišlo je na pozitivnu ocenu kod
> posetilaca/čitalaca.
> 
> Hvala unapred svima i po pitanju prevod.org i po pitanju izlaska meni u
> susret :)
> 
> -- 
>   URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
>  Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Serbiangnome-lista mailing list
> address@hidden
> http://mail.nongnu.org/mailman/listinfo/serbiangnome-lista


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]