serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Tekst na prezentaciji


From: Danilo Segan
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Tekst na prezentaciji
Date: Sat, 24 May 2003 21:40:20 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Pedja wrote:

Prevodilac, mnozina: prevodioci.
Upravo tako. Takođe, u padežima opet imamo i za jedninu npr. „od prevodioca“, itd.

Sve ove greške su moje, a razlog je što je stranica dosta na brzinu rađena (loše opravdanje, ali kakvo-takvo ;-)). Svakako, ne znam tačno gde si naišao na „prevodioc“, ali pogledaću i ispraviću.

Živeli,
Danilo

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]