serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] U cajknotu sam, treba mip omo_ + nove re_i


From: Urke MMI
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] U cajknotu sam, treba mip omo_ + nove re_i
Date: Sat, 24 May 2003 08:54:22 +0200

Autor: Danilo Segan <address@hidden> [DS]
MsgID: address@hidden
Datum: Fri, 23 May 2003 15:21:57 +0200

DS> Ukoliko možeš, pun prevod bi bio ,,Ponovo postavi``. Da kod nas
DS> nema neko drugo značenje, moglo bi da se koristi ,,preko-postavi``,
DS> tj. ,,prepostavi`` ;-)
DS> 
DS> Dodaj i ,,Povrati`` u spisak predloga, a svakako javi šta si izabrao
DS> (tj. u rečnik ;-)

E ovako. U moju listu sam uvstio:

- remontiraj
- remontuj
- vrati
- povrati
- ponovo postavi
- prepostavi
- poništi
- ponovo podesi
- ponovo pokreni

Za slučaj koji mi je trebao sam odabrao prevod 'poništi' jer mi je zvučno
najprikladniji da stoji na dugmetu koje radi nešto što sam opisao u prvoj
poruci :)

A sve ove predloge ću danas dodati u rečnik.

E sad, dodatak, kako prevoditi sledeće reči - u pitanju je bio prevod za
GIMP Tip's, ja sam pronašao sledeće prevode, a one sa zvezdicom sam
koristio u prevodu, a kako bi ostali:

guideline - linija vodilja, vođica*
guides [guidelines] - linije vodilje, vođice*
stroke - okvir*, kontura
selection - izbor, odabir, selekcija*
airbrush - mlaznica*

E, za stroke sad mislim da je prikladnije koristiti prevod kontura umesto
okvir, mada nije kasno da se ispravi :) Predlozi? Lokalizatoru GIMP-a?

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]