serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] U cajknotu sam, treba mipomo_


From: Dejan
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] U cajknotu sam, treba mipomo_
Date: Fri, 23 May 2003 08:57:40 -0300

Moj predlog: ponovo podesiti

----- Original Message ----- 
From: "Urke MMI" <address@hidden>
To: "Projekat lokalizacije GNOME okruzenja na srpski jezik"
<address@hidden>
Sent: Friday, May 23, 2003 7:53 AM
Subject: [Serbiangnome-lista] U cajknotu sam, treba mipomo_


Poz.

Sutra treba da se publikuje Sylpheed Claws 0.9.0 a ja sam nabasao na
problem, t.j. stao mi je mozak i ne mogu da se setim, a u rečniku ga nema,
pa da pitam vas ovde: Kako prevesti Reset? Predlozi:

1) Remontiraj
2) Remontuj
3) Vrati

U pitanju je termin pri postavljanju kriterijuma za pretraživanje LDAP-a,
pa kad recimo unesemo neki termin u polje za pretragu a onda hoćemo to da
opozovemo. E, ali nije samo u pitanju brisanje unosa, nego recimo imamo i
određene neke opcije koje istovremeno hoćemo da vratimo na podrazumevani
nivo. Možda da dodam i:

4) Opozovi

5) ?

TIA

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX
_______________________________________________
Serbiangnome-lista mailing list
address@hidden
http://mail.nongnu.org/mailman/listinfo/serbiangnome-lista


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]