serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Imena firmi i skracenice


From: Goran Rakić
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Imena firmi i skracenice
Date: Sat, 24 May 2003 12:26:59 +0200
User-agent: KMail/1.5

> -Za neke slucajeve (npr. Microsoft) moze de sa pita kod Microsoft
> Beograd kako oni zele da se zovu i pisu na srpskom. Verovatno imaju neku
> utvrdjenu politiku.

Mislim da http://www.microsoft.co.yu/ns.htm dovoljno govori da žele da ostanu 
u originalu. http://www.microsoft.com/rus/ je samo još jedan primer.

Kao što je pomenuto, Microsoft je zaštićeno ime, dok Majkrosoft to nije (mada 
bi verovatno pao pod zaštitu originala). Ja bih ipak takve stvari zadržao u 
originalu.

Goran
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]